C.

~

CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA
BALORE MOTA DATA MUGIMENDUAK ERAGIK.

BALOREKONTUARENLABURPENA

Aurreko datetakoak ordezkatzen ditu
TITUL. TITUL. SALDOAK BALORAZIOA CL

PAR.APORTAC.FAGOR,E/07.06 BALORAZIO GUZTIRA

213

5.589,12 5.589,12

C

BKK:

3035

I

I

Gakoak: C - Azken Kotizazioa Titularrak :

N - Nominala
-

X - Ez baloratua

,

-

-

In/And:

l"

- _.

BILBAO-I
1·01··_·1924·_

a...-

I-- __

'. J, ,

2009-10-02

---

D_A_T_A __

-I