S TRIHAGEN C ONSULTING

FAKTURA

Fakturadatum

Fakturanummer

2009-12-05
Kund

514

SVR AB Box 17703 118 93 Stockholm

Vår referens

Er referens

Avtal/Beställning

Betalningsvillkor

Oss tillhanda

Björn Strihagen Jan-Olov Strandberg

Resurskontrakt 2009-06-30

30 dagar netto

2010-01-05

Avser konsultarbete: NPÖ november 2009 enligt tidrapport som tillställs uppdragsgivarens kontaktperson.
Specifikation (beskriving, beteckning) projekt Antal A-pris Belopp ex moms

NPÖ - konsultarbete NPÖ - restid utom arbetstid

NPÖ NPÖ

120,0 0,0

1050 300

126 000

Utlägg mm

summa timmar (inkl restid)
Summa (exkl moms) Moms 25% Summa att betala

120,0 126 000 31 500

157 500

Postadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnr. Momsreg.nr

Strihagen Consulting AB Ellaparkv 29A, SE-187 33 Täby

dir: Int:

08 792 56 65 +46 8 792 56 65

5875-6750

556662 0802 SE556662080201

Innehar F-skattebevis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful