Locurile neacoperite în rezultatul primei etape a sesiunii de admitere în instituțiile de învățămînt secundar profesional

Nr.
crt.
Instituția de învățămînt Meseria/profesia Locuri
repartizate
Locuri
acoperite
Locuri
neacoperite
1. Școala Profesională nr. 1 mun.
Chișinău


Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Croitor (confecționer îmbrăcăminte la comandă)
Cofecționer articole de marochinărie
Cusător (în industria ușoară)
75
50
30
25
59
36
2
2
16
14
28
23
2. Școala Profesională nr. 2 mun.
Chișinău
Chelner
Barman
55
85
36
24
19
61
3. Școala Profesională nr. 4 mun.
ChișinăuTîmplar
Tîmplar universal
Confecționer tîmplărie din aluminiu și mase plastice
Restaurator tencuieli decorative și modernatură
Sculptor în lemn și coajă de mesteacăn
30
50
25
30
25
22
40
0
3
3
8
10
25
27
22
4. Școala Profesională nr. 5 mun.
Chișinău
Cofetar
Aparatist la sterilizarea conservelor
50
25
42
23
8
2
5. Școala Profesională nr. 6 mun.
Chișinău

Ajutor de mașinist (mecanic) la trenurile cu motor Diesel
Operator la calculatoare
Montator dispozitive și aparate radioelectronice
25
75
25
3
62
18
22
13
7
6. Școala Profesională nr. 8 mun.
Chișinău
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Reglor utilaje tehnologice
100
25
93
16
7
9
7. Școala Profesională nr. 9 mun.
Chișinău

Electromontor la repararea și întreținerea utilajului
electric
Tencuitor
Operator la calculatoare
Plăcător cu plăci
80
55
25
25
72
45
20
17
8
10
5
8
8. Școala Profesională nr. 10 mun.
Chișinău

Stungar multiprofil
Lăcătuș electrician la repararea utilajului electric
Electrogazosudor montator
25
50
25
6
40
19
19
10
6
9. Școala Profesională nr. 1, mun.
Bălți
Asfalto-betonist 25 1 24
10. Școala Profesională nr. 3, mun.
Bălți

Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Reglor utilaje tehnologice
50
25
44
13
6
12
11. Școala Profesională nr. 5, mun.
Bălți

Strungar multiprofil
Electrogazosudor montator
25
25
22
5
3
20
12. Școala Profesională or. Cupcini, r-
nul Edineț

Cofetar
Tractorist mașinist în producția agricolă
Operator la calculatoare
25
25
50
14
1
41
11
24
9
13. Școala Profesională or. OcnițaTractorist
Lăcătuș la repararea automobilelor
Electromontor la repararea și întreținerea utilajului
electric
Bucătar
30
30
30
25
6
15
0
14
24
15
30
11
14. Școala Profesională s. Corbu,
r-nul Dondușeni

Electromontor la repararea și întreținerea utilajului
electric
Lăcătuș electrician la repararea utilajului electric
Lăcătuș instalator tehnică sanitară
30
25
30
15
0
0
15
25
30
15. Școala Profesională or. Drochia

Electrogazosudor montator
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
50
25
39
16
11
9
16. Școala Profesională s. Zgurița,
r-nul Drochia
Electrogazosudor montator
Lăcătuș la repararea automobilelor
25
30
5
12
20
18
17. Școala Profesională or. RîșcaniTractorist mașinist în producția agricolă
Electrogazosudor montator
Lăcătuș la repararea automobilelor
Tîmplar
Operator la calculatoare
25
25
25
25
25
14
19
13
17
20
11
6
12
8
5
18. Școala Profesională or. Soroca

Operator la calculatoare
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
25
25
21
13
4
12
19. Școala Profesională or. Florești

Tîmplar
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Electrogazosudor montator
25
25
25
2
5
20
23
20
5
20. Școala Profesională or. Mărculești,
r-nul Florești
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Electromontor la repararea și întreținerea utilajului
electric
25
30
8
3
17
27
21. Școala Profesională s. Cuhureștii de
Sus,
r-nul Florești

Lăcătuș la repararea automobilelor
Silvicultor
Tencuitor
Tractorist
30
25
25
25
3
10
18
20
27
15
7
5
22. Școala Profesională s. Alexăndreni,
r-nul Sîngerei
Tencuitor
Electromontor la repararea și întreținerea utilajului
electric
Cofetar
25
25
25
5
14
12
20
11
13
23. Școala Profesională or. Telenești

Tractorist
Electrogazosudor montator
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
25
25
25
11
0
10
14
25
15
24. Școala Profesională or.Rezina

Tencuitor
Cusător (indistria ușoară)
Lăcătuș instalator tehnică sanitară
55
25
55
20
16
48
35
9
7
25. Școala Profesională or. Orhei


Tîmplar
Tractorist mașinist în producția agricolă
Mașinist la automacara
25
25
50
7
7
41
18
18
9
26. Școala Profesională or.Ungheni Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Vînzător
25
25
7
2
18
23
27. Școala Profesională or. Nisporeni

Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Viticultor
Apicultor
Tractorist mașinist în producția agricolă
Operator la calculatoare
Fermier specializat în creșterea diferitor culturi agricole
25
25
25
25
25
25
17
12
10
8
14
0
8
13
15
17
11
25
28. Școala Profesională or.Călărași

Cusător (indistria ușoară)
Tencuitor
Zugrav
Lăcătuș la repararea automobilelor
25
25
25
50
0
20
0
39
25
5
25
11
29. Școala Profesională or. Criuleni


Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Electrogazosudor montator
Lăcătuș reparator
Operator la calculatoare
Plăcător cu plăci
Tîmplar
25
55
25
25
25
25
15
39
0
18
17
16
10
16
25
7
8
9
30. Școala Profesională s. Răzeni,
r-nul Ialoveni
Tîmplar
Operator la telecomunicații
Montator linii aeriene și cablu de telecomunicații
30
25
25
4
9
11
26
16
14
31. Școala Profesională or.Hîncești

Tencuitor
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Zugrav
Asamblor montator profile de aluminiu și geam termopan
50
50
25
25
33
15
7
0
17
35
18
25
32. Școala Profesională s. Cărpineni, r-
nul Hîncești

Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Vînzător
Tractorist
Brutar
25
30
50
25
6
17
40
15
19
13
10
10
33. Școala Profesională or. LeovaCusătoreasă (în industria confecțiilor)
Viticultor
Tractorist mașinist în producția agricolă
Fermier specializat în creșterea diferitor culturi agricole
Electrogazosudor montator
Plăcător cu plăci
Lăcătuș la repararea automobilelor
25
25
25
25
25
25
25
9
6
11
2
18
10
11
16
9
14
23
7
15
14
34. Școala Profesională or. Cimișlia

Electrogazosudor montator
Tîmplar
25
25
0
7
25
18
35. Școala Profesională or. Căușeni

Tîmplar universal
Tencuitor
Pietrar-zidar
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
25
50
30
25
16
40
0
9
9
10
30
16
36. Școala Profesională s. Taraclia,
r-nul Căușeni

Tractorist
Electrosudor la sudarea manuală
25
25
18
0
7
25
37. Școala Profesională or. Ștefan
Vodă

Tractorist mașinist în producția agricolă
Tîmplar
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
Croitor (confecționer îmbrăcăminte la comandă)
25
25
25
25
8
5
10
0
17
20
15
25
38. Școala Profesională nr.1, or. Cahul Croitor (confecționer îmbrăcăminte la comandă)
Cusătoreasă (în industria confecțiilor)
25
25
18
0
7
25
39. Școala Profesională nr.2, or. Cahul Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
Electrogazosudor montator
Lăcătuș la repararea automobilelor
25
25
80
2
15
65
23
10
15
40. Școala Profesională or.Comrat Tencuitor
Tîmplar
25
25
14
21
11
4
41. Școala Profesională or.Ceadîr
Lunga
Tîmplar
Cusător (în industria ușoară)
25
25
13
18
12
7
42. Școala Profesională or. Vulcănești

Tractorist
Tencuitor
Bucătar
Lăcătuș la repararea automobilelor
30
30
50
30
5
12
22
24
25
18
28
6
43. Școala de Meserii nr.2, mun.
Chișinău

Tipăritor tipar plat
Broșator
Operator la sistemul editorial computerizat
50
25
60
35
15
51
15
10
9
44. Școala de Meserii nr.4, Bubuieci,
mun. Chișinău
Apicultor 30 17 13
45. Școala de Meserii nr.2, mun.
Chișinău

Conducător troleibus
Lăcătuș electrician la repararea utilajului electric
135
25
24
0
111
25
46. Școala de Meserii nr.8, s. Todirești,
r-nul Anenii Noi

Cusător (în industria ușoară)
Tractorist
25
25
3
15
22
10
47. Școala de Meserii nr.9, or. Fălești Pietrar-zidar 30 5 25
48. Școala de Meserii nr.10, or. Briceni

Tencuitor
Tîmplar
25
30
21
8
4
22
49. Școala de Meserii nr.11,
s. Dănceni, r-nul Ialoveni
Tencuitor
Electrosudor la sudarea manuală
25
25
19
1
6
24
50. Școala de Meserii nr.12,
s. Viișoara, r-nul Ștefan Vodă

Tractorist
Viticultor
Operator la calculatoare
Bucătar
Tencuitor
25
25
25
25
30
16
15
13
19
25
9
10
12
6
5
51. Școala de Meserii nr.13,
s. Ciumai, r-nul Taraclia
Cusător (în industria ușoară)
Brutar
Electrogazosudor montator
30
25
30
15
17
18
15
8
12
52. Școala de Meserii nr.16,
s. Valea Norocului, r-nul Sîngerei

Tractorist
Tencuitor
Frizer
25
25
25
7
3
6
18
22
19
53. Școala de Meserii nr.17,
or. Glodeni
Pietrar-zidar
Tencuitor
30
25
16
18
14
7
54. Școala de Meserii pentru slab
văzători
Operator la calculatoare 20 7 13
55. Școala de Meserii pentru surzi și
hipoacuzi
Sculptor în lemn și coajă de mesteacăn
Cusător (industria ușoară)
Cizmar- confecționer încălțăminte ortopedică
15
20
15
4
2
0
11
18
15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful