No.

siri :A/81008112
No. 0{926
INSTITUT I.ATIHAN PENGENDALI TIAKANAN
D WA.'AN FOOD
Sekolah Latihan Pengendali ilakanan
yang diikUraf oleh
KE]I,I ENTER IAN K ESI HATAN ]IiALAYSIA
SUILPENYERTAAN
Dengan ini dimhlten bahawa
K/AABZIAH BT ROSLI
No l{P:8508{5065704
Telah menghadiri dengan
jayanya
KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN
Pada
14 JUN 2012
Bertempat di
lnstitut Latihan Pengendati fila*anan
D Wajan Fwd Klang
NamaTenaga Pengaiar:
Hi Ramdan Bin Bawok
]tu. Siiil Tenaga Pengaiar:
00268104
Ernil admin@dnaian.com . Td: 016 3111160