You are on page 1of 1

3.

0 Ulasan kritis terhadap isu atau cabaran pendidikan semasa dalam bentuk
artikel berkaitan gangguan emosi murid atau guru.
3.1 Isu/cabaran pendidikan yang dipilih secara kritis
3.2 Rasional pemilihan isu/cabaran tersebut
3.3 Cara-cara untuk menangani isu/cabaran pendidikan tersebut