BOKCIRKEL

DET HÄR DOKUMENTET är ett underlag till er som har valt att
läsa Meningen Med Hela Skiten i er bokcirkel. Kul, förresten,
att ni gör det! Baserat på hur jag tänkte när jag skrev boken
har jag tagit fram förslag på vilka kapitel som passar att läsa
tillsammans, och diskussionsfrågor kring dem. Frågorna är saker
jag själv har funderat mycket på under processen med boken.
Förhoppningsvis kommer ni själva också på helt andra saker att
diskutera när ni väl har kommit igång.
Tanken är att det ska ta 1-1,5 timme att diskutera igenom frågorna
för varje möte (beroende på hur många ni är i cirkeln.) Eftersom
vissa frågor är ganska personliga kan det vara bra att bryta upp
större bokcirklar i mindre delar för just de frågorna.
Några av frågorna bygger på att deltagarna har gjort övningarna
som fnns i boken. De festa är enkla och tar inte speciellt lång
tid att göra, men självklart ska man inte göra dem om det känns
irrelevant. Jag föreslår dock att alla tar sig tid att göra Övning
1, 85-åringen. Den är nämligen viktig för många av resonemangen
som kommer senare i boken. Då kör vi!
//NINA ÅKESTAM
-------
Anteckningar här!
MÖTE 1
Läsning: Inledning och kapitel 1-3.
Att diskutera:
‣Känner ni igen er i beskrivningen av hur det är att vara ung
i arbetslivet? Om inte, hur skiljer sig era erfarenheter från
beskrivningen i boken?
‣Har ni egna erfarenheter att krascha (eller vara nära), själva
eller någon ni känner?
‣Vad tror ni är de främsta orsakerna till att utbrändhet blir
vanligare?
‣Hur ser det ut på er arbetsplats? Är det någon som har kraschat
eller varit i riskzonen där? Varför i så fall? Vad gjorde
arbetsgivaren då? Vad borde arbetsgivaren ha gjort?
‣Vad kan samhället göra för att minska risken för utbrändhet?
‣Berätta om er inre 85-åring! Vem är det? Blev ni förvånade av att
träfa henne/honom? Kom hen med några direkta förslag på något ni
borde göra annorlunda?
-------
Anteckningar här!
MÖTE 2
Läsning: Kapitel 4-6.
Att diskutera:
‣Alla de här kapitlen handlar om att ta tag i saker man vill
göra, men av olika anledningar inte gör. Har ni varit i sådana
situationer? Hur löste ni dem?
‣Håller ni med om att det är okej (eller till och med bra) att
byta jobb ofta? Varför/varför inte?
‣Kapitel 5 handlar om att jobba utomlands. Har ni erfarenhet av
det? Var er upplevelse lik den som beskrivs i boken? Varför/
varför inte? Borde fer testa att jobba utomlands?
‣I kapitel 6 fnns en övning som heter Rutorna, som handlar om att
strukturera saker man inte gillar att göra för att ta sig vidare
ändå. Hur funkade den övningen för er? Vad hamnade i de olika
rutorna? Har ni andra, bättre metoder för att hantera jobbiga
grejer?
‣Stämmer det att misslyckanden oftast inte är så farliga när man
ser tillbaka på dem? Kom gärna med egna exempel.
‣Många av tipsen i de här kapitlen är hämtade från ACT-grenen inom
kognitiv beteendeterapi (KBT). Ibland kritiseras den metoden för
att den gör att folk står ut med för mycket skit, istället för
att ge upp och gå vidare. Hur vet man när man ska kämpa på, och
när enough is enough, så att säga?
-------
Anteckningar här!
MÖTE 3
Läsning: Kapitel 7-8.
Att diskutera:
‣I kapitel 7 påstår jag att du aldrig kan bli bättre än den som
sitter bredvid. Stämmer det? Varför/varför inte?
‣Vilken roll har ert nätverk spelat för ert arbetsliv hittills?
‣Är ni nöjda med era personliga nätverk? Är det något som ni
skulle vilja göra annorlunda? Hur då, i så fall?
‣Är det verkligen vettigt att blanda ihop privatlivet med jobbet?
‣Vilka normer fnns på er arbetsplats? Vem är ”typpersonen” där?
Här har ni kanske motsägelsefulla bilder, diskutera dem i så
fall!
‣På er arbetsplats, tillhör ni personligen normen eller
undantaget? Hur tror ni att det påverkar er? Vad är för- och
nackdelarna med att tillhöra normgruppen?
‣Vad skulle ni kunna göra för att er arbetsplats skulle bli mer
inkluderande?
-------
Anteckningar här!
MÖTE 4
Läsning:Kapitel 9-10.
Att diskutera:
‣Först lite uppvärmning: berätta om ett tillfälle när du tvingades
säga nej till något du ville göra. Hur gjorde du? Hur kändes det?
‣Känner ni att ni har bra metoder för att prioritera vad som är
viktigt? För er själva, och för hela arbetsplatsen? Om inte, hur
skulle de kunna bli bättre?
‣Har ni provat att energirapportera? Hur funkade det?
‣Varför är så många av oss fokuserade på att göra en spikrak
karriär, trots att vi vet att det inte är så viktigt egentligen?
‣Vad tycker ni om idén med att vara ”periodare” på jobbet?
‣Och avslutningsvis: vad är det viktigaste du tar med dig från den
här boken?
-------
Anteckningar här!