You are on page 1of 6

Tajuk 17

Kelebihan Pentaksiran Formal dan Tak FormalDisediakan oleh

Azman bin Tokijan

BMM2 PPG JUN 2011

690915-01-1969
KELEBIHAN PENTAKSIRAN FORMAL
DAN
TAK FORMAL
Definisi Pentaksiran :
Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat
penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu
proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses
pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai,
mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi
maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi
sesuatu tujuan (LPM, 2000).
Kelebihan Pentaksiran
Formal

Mempunyai Keesahan Soalan
kerana mempunyai JSU
Boleh dibincangkan bersama
dalam membina item soalan
dan jawapan
Dapat digunakan mengesan
pencapaian dalam sesuatu
tahap persekolahan
Digunakan mengesan
pencapaian murid
berdasarkan beberapa unit
pembelajaran dan
pemeringkatan gredTidak Formal

Menjimatkan masa
Tidak memerlukan masa
yang panjang untuk
mendapatkan keputusan
Boleh digunakan untuk
mengesan penguasaan dan
kemajuan pelajar untuk
membaiki kelemahan dengan
serta merta
Boleh dijalankan secara
kelas, kumpulan dan individu


Contoh Pentaksiran
Formal


Ujian kertas Pensel/Ujian
Bertulis

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Ujian Tidak Bertulis
Ujian Lisan
Ujian Bacaan


Contoh Pentaksiran Tidak
Formal


Pemerhatian
Soal Jawab
Temuramah
Perbincangan
Main peranan
Kerja projek