‫מקום הכשר לשחיטה בקנה חולין יח‬

‫בס"ד‬

‫שיפוי דכובעא‬
‫חודא דכובעא‬
‫טבעת הגדולה‬
‫טבעת הגדולה‬
‫טבעות‬

‫קנה‬

‫אין בכל הקנה טבעת גמורה אלא היא‬

‫אויר שבין טבעת לטבעת‬
‫טבעת‬
‫קנה‬

‫רצועות בשר‬
‫מהלכות לארכו‬
‫של קנה‬

‫חודא דכובעא‬
‫וושט‬

‫קנה‬

‫קנה‬

‫הטבעות אינן מקיפות‬
‫את כל הקנה‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מקום הכשר לשחיטה בקנה חולין יח‬

‫בס"ד‬

‫אין זה אותו בשר קטן שנופל ע"פ‬
‫הקנה לעכב את הקול‬

‫אין זה אותו בשר קטן שנופל ע"פ‬
‫הקנה לעכב את הקול‬
‫והלכתא משיפוי הכובע ולמטה כשרה‬
‫והיינו דשייר בחיטי‬
‫חודא דכובעא‬
‫חיטי‬
‫טבעת הגדולה‬
‫הטבעות אינן מקיפות את כל הקנה‬
‫טבעת‬
‫טבעת הגדולה‬

‫חיטי‬

‫טבעת הגדולה‬
‫חודא דכובעא‬

‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful