‫‪2‬‬

‫ר ֶגת‬
‫ֶ‬

‫ֵא‬
‫ם‬
‫חֹו‬

‫‪3‬‬

‫ֹו ָבה‬

‫ֵפ ָי‬
‫ה‬
‫ט‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful