You are on page 1of 87

STANDARD PRESTASI

MATEMATIK KSSR
MATEMATIK
TAHUN 2

Nama Guru

Kelas

Nama Murid

Senarai Semak Evidens
B1D1E1
B1D2E1


B1D3E1
B1D4E1
B1D5E1
BAND 1
B2D1E1
B2D2E1
B2D3E1
B2D4E1
B2D5E1
BAND 2
B3D1E1
B3D1E2
B3D1E3
B3D1E4
B3D1E5
B3D1E6

B3D2E1
BAND 3
B4D1E1
B4D1E2
BAND 4
B5D1E1
B5D1E2
BAND 5
B6D1E1
B6D1E2
B6D1E3
BAND 6
B2D6E1
B2D7E1
B3D3E1
B3D3E2
B3D4E1
B3D4E2
B3D5E1
B3D5E2

B3D5E3

B3D6E1

BAND 3
B4D1E3
B4D1E4
B4D1E5

B4D1E61

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

1

Tahu

Tahu pengetahuan
asas matematik

B1D1
Nombor Bulat

B1D1E1
Menamakan nombor bulat sehingga 1000
dan membilang secara, satu-satu, dua-dua,
lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus-seratus

2

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D1E1) Tulis nombor berikut ke dalam perkataan.


102
118
172
459
750
801
989
Menguasai Tidak Menguasai


3

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D1E1) Isikan tempat kosong di bawah.


145
147 150 152
567
569 574
444
446

452


800
802

812
650
655

660


710
720

750


200
300

400


Menguasai Tidak Menguasai


4

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

1

Tahu

Tahu pengetahuan
asas matematik

B1D2
Istilah dan
perbendaharaan kata

B1D2E1
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit
ukuran piawai dan simbol


5

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D2E1) Suaikan unit ukuran piawai dengan simbolnya


Liter
Gram
Mililiter
Sentimeter
Kilogram
Meter
Menguasai Tidak Menguasai
m

kg
m
g
cm


6

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

1

Tahu

Tahu pengetahuan
asas matematik

B1D3
Simbol operasi asas
matematik dan simbol
sama dengan


B1D3E1
Mengenal simbol (), () dan (=)

7

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D3E1) Suaikan.


Sama dengan
Darab
Bahagi
Menguasai Tidak Menguasai


8

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

1

Tahu

Tahu pengetahuan
asas matematik

B1D4
Mata wang Malaysia


B1D4E1
Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan
RM1


9

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D4E1) Tandakan () pada ciri wang.


Gambar bunga ros
Gambar pokok kelapa sawit
Gambar bunga matahari
Gambar pokok kelapa
Gambar wau
Gambar congkak
Gambar bulan
Gambar bukit
Menguasai Tidak Menguasai


10

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

1

Tahu

Tahu pengetahuan
asas matematik

B1D5
Bentuk tiga dimensi
(3D) dan bentuk dua
dimensi (2D)


B1D5E1
Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D

11

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B1D5E1) Isikan tempat kosong di bawah dengan nama bentuk 2D atau 3D.


Bentuk Bentuk
Bentuk Bentuk
Bentuk Bentuk
Menguasai Tidak Menguasai


12

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D1
Kuantiti nombor bulat


B2D1E1
Menyatakan kuantiti objek sehingga1000
dengan:
a) Menamakan dan menulis nombor dalam
perkataan atau angka
b) Membilang secara, satu-satu, dua-dua,
lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus-
seratus
c) Memadan
d) Membanding, menyusun atau
melengkapkan rangkaian nombor secara
tertib menaik atau menurun

13

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D1E1) Tulis angka di dalam kotak di bawah.


Empat ratus lima
Lima ratus dua
Sembilan ratus tujuh
Tiga ratus dua puluh
Enam ratus lima puluh
Tiga ratus dua puluh empat
Lapan ratus lima puluh lima
Dua ratus tiga puluh tujuh
Menguasai Tidak Menguasai


14

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D1E1) Suaikan.


403
604
310
864
Lapan ratus enam puluh empat
Tiga ratus sepuluh
Empat ratus tiga
Enam ratus empat
Menguasai Tidak Menguasai


15

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D1E1) Tulis lebih besar atau lebih kecil dalam kotak di bawah.


108
204
455
269
902
116
306
555
864
887
Menguasai Tidak Menguasai


16

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D1E1) Susun nombor di bawah dalam turutan menaik.


250 400 300 450 350
420 390 400 430 410
300 600 500 400 700
723 721 720 724 722
Menguasai Tidak Menguasai


17

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D1E1) Susun nombor di bawah dalam turutan menurun.


523 521 520 524 522
320 290 300 330 310
250 400 300 450 350
300 600 500 400 700
Menguasai Tidak Menguasai


18

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR


BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D2
Nilai tempat dan nilai
digit nombor bulat


B2D2E1
Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi
nombor bulat sehingga 100019

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D2E1) Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bergaris.


481
Nilai Tempat =
Nilai Digit =

391
Nilai Tempat =
Nilai Digit =

601
Nilai Tempat =
Nilai Digit =

930
Nilai Tempat =
Nilai Digit =

Menguasai Tidak Menguasai


20

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D3
Konsep pecahan


B2D3E1
Menyatakan pecahan wajar yang
pengangkanya satu hingga sembilan dan
penyebutnya hingga 10

21

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D3E1) Nyatakan pecahan bagi kawasan berlorek.


Menguasai Tidak Menguasai


22

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D4
Konsep perpuluhan


B2D4E1
Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga
0.9

23

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D4E1) Lihat kawasan berlorek. Tandakan () pada jawapan yang betul.


Dua persepuluh
Tiga persepuluh

Satu persepuluh

Tujuh persepuluh
Lapan persepuluh

Sembilan persepuluh

Menguasai Tidak Menguasai
Empat persepuluh
Tigapersepuluh

Empatpersepuluh

Enam persepuluh
Dua persepuluh

Satupersepuluh24

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D5
Nilai wang


B2D5E1
Menyatakan gabungan wang yang memberi
nilai yang sama sehingga RM100

25

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D5E1) Tandakan () pada wang yang jumlahnya RM 100.


Menguasai Tidak Menguasai


26

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D6
Muka jam dan muka
alat pengukuran


B2D6E1
Menyatakan tanda senggatan
a) minit dan jam
b) sentimeter dan meter
c) gram dan kilogram
d) liter dan mililiter
27

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D6E1) Tandakan () bagi jawapan yang betul.


Menguasai Tidak Menguasai
Jarum jam
Jarum minit
Jarum jam
Jarum minit
Senggatan kilogram
Senggatan gram
Senggatan kilogram
Senggatan gram
Senggatan liter
Senggatan mililiter


28

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D6E1) Lukis ukuran objek di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai
Lukis garisan yang panjangnya 3 cm


Lukis garisan yang panjangnya 5 cm


Lukis garisan yang panjangnya 2 cm


Lukis garisan yang panjangnya 6 cm


Lukis garisan yang panjangnya 3.5 cm
29

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

2

Tahu
dan
Faham

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik

B2D7
Ciri-ciri bentuk 3D dan
2D

B2D7E1
Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D:
kubus, kuboid, piramid tapak segi empat
sama, silinder dan kon
dan ciri bentuk-bentuk 2D:
segi empat sama, segi empat tepat, segi
tiga dan bulatan
30

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D7E1) Isikan tempat kosong.

Kubus ada __________ sisi
Kubus ada __________ bucu
Kubus ada __________ permukaan rata

Kuboid ada __________ sisi
Kuboid ada __________ bucu
Kuboid ada __________ permukaan rata

Kon ada __________ bucu
Kon ada __________ permukaan lengkung
Kon ada __________ permukaan rata

Piramid tapak segi empatsama ada __________ sisi
Piramid tapak segi empatsama ada __________ bucu
Piramid tapak segi empatsama ada __________
permukaan rata

Silinder ada __________ permukaan lengkung
Silinder ada __________ permukaan rata
Menguasai Tidak Menguasai


31

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B2D7E1) Suaikan.


2 sisi lurus yang
bertentangan sama
panjang
1 sisi lengkung
4 sisi lurus sama panjang
3 sisi lurus
Menguasai Tidak Menguasai


32

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E1
Melakukan operasi asas tambah bagi
sebarang 3 nombor bulat hingga 3 digit dan
hasil tambahnya tidak melebihi 1000.33

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
3 2 1
4 0 1
+ 2 4 7
3 1 2
2 4 1
+ 1 3 4
2 2 0
1 0 0
+ 6 7 7
2 4 7
4 0 8
+ 1 4 2
3 6 7
4 2 1
+ 1 5 2
4 5 2
2 9 5
+ 1 0 3
1 4 5
2 0 6
+ 1 6 9
4 1 2
2 7 5
+ 2 5 9
3 8 5
1 1 7
+ 1 3 0
3 2 0
1 2 5
+ 2 6 7
(B3D1E1) Selesaikan.


Menguasai Tidak Menguasai


34

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E2
Melakukan operasi asas tolak bagi sebarang
2 nombor bulat hingga 3 digit.35

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
4 7 9
- 2 4 7
2 4 8
- 1 3 4
9 6 1
- 6 4 1
4 8 2
- 1 4 7
6 2 3
- 3 6 4
5 7 6
- 2 3 8
5 0 6
- 1 6 9
8 0 2
- 2 9 5
5 0 0
- 3 9 4
7 0 0
- 2 6 7
(B3D1E2) Selesaikan.


Menguasai Tidak Menguasai


36

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E3
Menulis ayat matematik darab dan bahagi
berdasarkan situasi
37

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E3) Bina ayat darab daripada situasi yang diberikan.


Menguasai Tidak Menguasai
Ada 3 buah baldi. Setiap baldi ada 5 biji bola. Kira bilangan bola yang ada.Ada 7 buah bakul. Setiap bakul ada 5 biji nangka. Berapakah jumlah
nangka?Ada 4 buah beg. Setiap beg ada 2 buah buku. Berapakah jumlah buku?Di dalam sebuah kotak ada 3 batang pensil. Kira jumlah pensil dalam 5
buah kotak yang sama.

38

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E3) Bina ayat bahagi daripada situasi yang diberikan.


Menguasai Tidak Menguasai
20 biji epal dikongsi sama banyak oleh 5 orang kanak-kanak. Kira berapa
setiap orang kanak-kanak dapat.Ima memasukkan 32 biji epal ke dalam 4 buah kotak. Kira bilangan epal di
dalam, setiap kotak.Ibu gunakan 2 bungkus tepung untuk membuat sebiji kek. Kira kek yang
dapat dibuat jika ibu ada 14 bungkus tepung.Dalam suatu perhimpunan, ada 35 orang murid. Murid beratur dalam 5
barisan. Berapa orang murid dalam setiap barisan?

39

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E4
Melakukan operasi asas darab (sifir dua,
lima, sepuluh dan empat) dan bahagi
(melibatkan pembahagian dengan dua,
lima, sepuluh dan empat)
40

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E4) Padankan.


2 x 3
5 x 2
2 x 4
5 x 3
2 x 9
5 x 5
2 x 7
18
15
25
14
6
10
8
Menguasai Tidak Menguasai


41

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E4) Padankan.


10 x 3
4 x 2
10 x 4
4 x 3
10 x 9
4 x 5
10 x 7
8
20
12
40
30
70
90
Menguasai Tidak Menguasai


42

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E4) Padankan.


10 2
10 5
8 2
5 5
6 2
15 5
12 2
6
3
3
1
4
5
2
Menguasai Tidak Menguasai


43

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D1E4) Padankan.


10 10
8 4
30 10
16 4
50 10
24 4
28 4
7
5
3
4
1
2
6
Menguasai Tidak Menguasai


44

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E5
Menambah nilai wang yang jumlah tidak
melebihi RM100
45

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
RM 5 1
+ RM 4 3
RM 6 4
+ RM 2 5
RM 2 2
RM 3 1
+ RM 1 8
RM 2 7
RM 4 5
+ RM 1 2
RM 2 1 5 0
+ RM 5 2 2 4
RM 3 5 4 5
+ RM 4 3 6 4
RM 2 0 5 5
RM 2 5 2 4
+ RM 2 7 3 0
RM 5 0 8 0
+ RM 1 2 9 9
RM 7 2 0 5
+ RM 2 3 6 6
RM 2 0 2 0
RM 2 5 1 0
+ RM 4 6 3 0
(B3D1E5) Selesaikan operasi tambah wang di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai


46

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D1
Penyelesaian operasi
asas matematik


B3D1E6
Menolak nilai wang sehingga RM100
47

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
RM 8 5
- RM 2 3
RM 7 9
- RM 5 0
RM 6 7
- RM 3 2
RM 8 9
- RM 2 6
RM 9 8 5 0
- RM 4 6 2 4
RM 7 5 4 5
- RM 4 3 6 4
RM 8 5 2 4
- RM 4 7 3 0
RM 3 2 8 0
- RM 1 2 3 9
RM 7 2 0 5
- RM 2 3 6 6
RM 9 5 1 0
- RM 4 6 3 0
(B3D1E6) Selesaikan operasi tolak wang di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai


48

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D2
Pembundaran nombor


B3D2E1
Membundarkan nombor bulat sehingga
1000 kepada puluh dan ratus terdekat
49

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D2E1) Bundarkan nombor di bawah kepada ratus dan puluh terdekat.

Nombor Puluh Terdekat Ratus Terdekat
345
735
409
168
775
Menguasai Tidak Menguasai


50

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D3
Pecahan wajar


B3D3E1
Melorek dan menulis pecahan wajar yang
pangangkanya hingga 9 dan penyebutnya
hingga 10
51

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D3E1) Lorek rajah mengikut nilai pecahan.

a) Satu pertiga d) Satu perempat

b) Satu perenam e) Tiga pertujuh

c) Tiga persepuluh f) Tujuh persepuluhMenguasai Tidak Menguasai


52

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D3E1) Tulis pecahan bagi kawasan berlorek.

a)b)c)
d)
e)


Menguasai Tidak Menguasai


53

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D3
Pecahan wajar


B3D3E2
Membandingkan nilai dua pecahan wajar
yang pengangkanya satu dan penyebutnya
hingga 10
54

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D3E2) Warnakan jawapan yang betul.

a)
2
1

3
1b)
5
1

6
1c)
8
1

7
1d)
7
1

3
1e)
3
1

9
1f)
2
1

4
1


Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Menguasai Tidak Menguasai


55

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D4
Nombor Perpuluhan


B3D4E1
Melorek dan menulis pecahan persepuluh
kepada perpuluhan
56

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D4E1) Warnakan bahagian mengikut nilai perpuluhan.


a)
b)
c)
d)
e)0.9
0.7
0.5
0.1
0.3
Menguasai Tidak Menguasai


57

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D4E1) Warnakan jawapan yang betul.


a)
b)
c)
d)
e)Sifar perpuluhan tiga
Menguasai Tidak Menguasai
Sifar perpuluhan empat
Sifar perpuluhan enam
Sifar perpuluhan lima
Sifar perpuluhan satu
Sifar perpuluhan empat
Sifar perpuluhan tujuh
Sifar perpuluhan empat
Sifar perpuluhan satu
Sifar perpuluhan dua


58

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D4
Nombor Perpuluhan


B3D4E2
Membandingkan nilai nombor perpuluhan
di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar
perpuluhan sembilan
59

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D4E2) Warnakan kotak di bawah.

a)


b)


c)


d)


e)


f)
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Lebih besar daripada Lebih kecil daripada
Menguasai Tidak Menguasai
0.2 0.3
0.5 0.7
0.5 0.4
0.9 0.1
0.6 0.9
0.3 0.1


60

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D5
Perekodan waktu,
pengukuran dan
penganggaran dalam
unit piawai


B3D5E1
Merekod waktu dalam jam dan gandaan
lima minit
61

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D5E1) Rekodkan waktu di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai


62

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3
Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D5
Perekodan waktu,
pengukuran dan
penganggaran dalam
unit piawai


B3D5E2
Menghubungkait waktu :
hari dengan jam dan jam dengan minit
63

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D5E2) Suaikan waktu di bawah (Hubungan hari dengan jam).


1 hari
Setengah
hari
1 jam
Setengah
jam
Suku jam
12 jam
24 jam
15 minit
30 minit
60 minit
Menguasai Tidak Menguasai


64

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3
Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D5
Perekodan waktu,
pengukuran dan
penganggaran dalam
unit piawai


B3D5E3
Merekod, mengukur dan menganggar
dalam unit piawai:
a) sentimeter dan meter
b) gram dan kilogram
c) liter dan mililiter
65

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D5E3) Tulis panjang bagi objek di bawah.


Panjang klip kertas di atas ialah _______ cm
Panjang pensil di atas ialah _______ cm
Panjang sikat di atas ialah _______ cm
Panjang paku di atas ialah _______ cm
Menguasai Tidak Menguasai


66

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D5E3) Tulis jisim bagi objek di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai


67

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D5E3) Tulis isipadu bagi cecair di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai


68

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

3
Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat

Tahu dan faham
pengetahuan asas
matematik bagi
melakukan operasi
asas matematik,
penukaran asas dan
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkataan


B3D6
Bentangan bentuk 3D


B3D6E1
Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk
3D :
kubus, kuboid, piramid tapak segi empat
sama, silinder dan kon69

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B3D6E1) Padankan bentangan di bawah.


Piramid
Kuboid
Kubus
Silinder
Menguasai Tidak Menguasai


70

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E1
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penambahan dua nombor dan hasil
tambahnya tidak melebihi 1000


71

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E1) Selesaikan masalah di bawah.


Dalam sebuah kedai, terdapat 345 buah basikal. Pekedai memesan 30
buah basikal lagi. Kira jumlah basikal di kedai itu.


Pak Samad memasukkan 450 biji epal ke dalam sebuah bakul. Isteri Pak
samad memasukkan 163 biji epal lagi ke dalam bakul yang sama. Kira
jumlah epal dalam bakul tersebut.


Ayah membeli 120 biji guli. Emak membeli 520 biji guli lagi. Kira jumlah
guli yang ada.


Tadika Permata mempunyai 75 orang murid lelaki dan 46 orang murid
perempuan. Kira jumlah murid yang ada.


Menguasai Tidak Menguasai


72

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E2
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penolakan dua nombor


73

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E2) Selesaikan masalah di bawah.


Dalam sebuah kedai, terdapat 67 buah buku sains. 34 buah buku sains
telah dijual. Kira jumlah buku sains yang tinggal.


Dalam sebuah bakul, terdapat 340 biji buah nangka. 126 biji buah nagka
telah busuk. Berapa biji buah nangka yang masih elok?


Adik mempunyai 76 keping kad raya. Adik memberi kepada abang 29
keping kad raya. Berapa baki kad raya yang ada pada adik?


Sebuah kedai mempunyai 771 pasang kasut bola sepak. Sebanyak 458
pasang kasut bola sepak telah dijual. Berapa pasang kasut bola sepak
yang tinggal?


Menguasai Tidak Menguasai


74

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E3
Menyelesaikan masalah pendaraban dua
nombor yang melibatkan sifir dua, lima,
sepuluh dan empat


75

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E3) Selesaikan masalah di bawah.
Menguasai Tidak Menguasai
Ada 4 buah bakul. Setiap bakul ada 8 biji buah durian. Berapakah jumlah
buah durian semuanya?


Rizal ada 5 piring. Setiap piring ada 6 biji kuih. Kira bilangan kuih Rizal?


Ada 10 biji mangkuk. Setiap mangkuk ada 5 biji gula-gula. Kira bilangan
gula-gula semuanya?


Di dalam sebuah kotak ada 5 batang pensil. Berapa batang pensil di
dalam 4 buah kotak yang sama?
76

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E4
Menyelesaikan masalah bahagi yang
melibatkan pembahagian dengan dua,
lima, sepuluh dan empat


77

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E4) Selesaikan masalah di bawah.
Menguasai Tidak Menguasai
Naim ada 20 biji limau. Dia masukkan sama banyak ke dalam 4 buah
bakul. Kira bilangan limau di dalam setiap kotak.


Qistina ada 60 biji guli. Dia memasukkan guli itu ke dalam 10 buah botol.
Berapa biji guli dalam setiap botol?


Ayah menangkap 18 ekor ikan. Ayah berikan ikan itu kepada 2 orang
rakannya. Berapa ekor ikan setiap orang dapat?


Marwan ada 25 buah buku. Dia memberikan buku itu kepada 5 orang
kawannya. Berapa buah buku setiap orang dapat?
78

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E5
Menyelesaikan masalah tambah dan tolak
yang melibatkan wang


79

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E5) Selesaikan masalah di bawah.


Menguasai Tidak Menguasai
Farah ada RM25. Kakaknya beri RM10 lagi. Kira jumlah wang Farah.


Azmi simpan RM15. Dia simpan lagi RM8. Kira jumlah wang Azmi.


Suhana ada RM50. Dia membeli sehelai tudung berharga RM15.70. Kira
baki wang Suhana.


Razi ada RM100. Dia beli sebuah buku berharga 45.60. Berapa baki wang
Razi?
80

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

4

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab


B4
Tahu dan faham
pengetahuan
matematik bagi
melakukan langkah-
langkah pengiraan
matematik secara
terbimbing, penukaran
dan menyelesaikan
masalah matematik
mudah

B4D1
Menyelesaikan
masalah matematik


B4D1E6
Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk
2D yang terdapat pada bentangan
bentuk 3D


81

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
(B4D1E6) Isikan () pada jawapan yang betul.


Silinder ada 2 bentuk sfera
Silinder ada 1 bentuk sfera


Kubus ada 4 bentuk segi empat tepat
Kubus ada 6 bentuk segi empat tepatKon ada 1 bentuk sfera
Kon ada 2 bentuk sferaPiramid ada 2 bentuk segitiga
Piramid ada 4 bentuk segitigaMenguasai Tidak Menguasai


82

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

5

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab
Terpuji


B5
Menguasai dan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran matematik
dalam menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks dengan
menggunakan pelbagai
strategi


B5D1
Menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks
menggunakan pelbagai
strategi


B5D1E1
Menyelesaikan masalah matematik
melibatkan operasi asas mengikut
prosedur


Cadangan / contoh :
1. Operasi Penolakan Wang
Murid dapat menjalankan operasi penolakan dengan pelbagai kaedah. Misalnya bagi soalan
yang berikut, Ahmad mempunyai wang berjumlah RM 100. Ahmad membeli sepasang kasut
dengan harga RM 25. Kemudian, Ahmad membeli 2 pasang stokin dengan harga RM12.90.
Kira baki wang Ahmad.

Kaedah 1
Murid menjawab soalan itu dengan kaedah tolak berturutan iaitu, RM 100 RM 25,
kemudian tolakkan baki wang tersebut dengan harga 2 pasang stokin.

Kaedah 2
Murid menjawab soalan itu dengan kaedah menambah terlebih dahulu harga kasut dan 2
pasang stokin. Kemudian jumlah itu ditolak dengan wang yang dimiliki oleh Ahmad.83

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

5

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab
Terpuji


B5
Menguasai dan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran matematik
dalam menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks dengan
menggunakan pelbagai
strategi


B5D1
Menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks
menggunakan pelbagai
strategi


B5D1E2
Menyelesaikan projek matematik yang
diberi mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai strategi


Cadangan / contoh :
2. Operasi Pendaraban
Murid dapat menjalankan operasi pendaraban dengan pelbagai kaedah. Misalnya bagi
soalan yang berikut, Ali mempunyai wang berjumlah RM 10. Jumlah wang Ali itu meningkat
tiga kali ganda dalam tempoh seminggu. Berapakah jumlah wang Ali dalam tempoh 2
minggu?

Kaedah 1
Murid menjawab soalan itu dengan kaedah RM 10 x 3 kali ganda = RM 30. Kemudian RM 30
x 2 minggu = RM 60

Kaedah 2
Murid menjawab soalan itu dengan kaedah RM 10 + RM 10 + RM 10 = RM 30. Kemudian RM
30 + RM 30 = RM 60

Kaedah 3
Murid menjawab soalan itu dengan kaedah RM 10 x 6 = RM 60 (iaitu 6 datangnya daripada 3
kali ganda darab dengan 2 minggu, kaedah Kira Dari Belakang)

84

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

6

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab
Mithali


B6
Menguasai dan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran matematik
dalam menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks secara
kreatif dan inovatif


B6D1
Mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea,
kreativiti dan inovasi.


B6D1E1
Mereka cipta model daripada bentuk-
bentuk 3D secara inovatif dan
menerangkan model yang dibina


Cadangan:
1. Aktiviti membina robot atau apa-apa binaan daripada bahan 3D (iaitu kon, silinder, kubus,
kuboid, piramid)
2. Aktiviti melukis robot atau apa-apa binaan daripada bahan 3D
3. Aktiviti membina apa-apa binaan daripada permainan Lego
85

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR
BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

6

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab
Mithali


B6
Menguasai dan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran matematik
dalam menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks secara
kreatif dan inovatif


B6D1
Mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea,
kreativiti dan inovasi.


B6D1E2
Mencipta kaedah atau idea baru
menggunakan teknologi multimedia bagi
memudah cara urusan harian


Cadangan:
1. Murid dapat menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan perisian komputer
seperti melalui program power point, excell, word dan sebagainya (melalui lakaran dan
kaedah menyelesaikan masalah)

86

Tahun 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR

BAND STANDARD
Tahap pertumbuhan
pembelajaran murid
DESKRIPTOR
APA yang murid tahu,
faham dan boleh buat
EVIDENS
BAGAIMANA murid menunjukkan apa
yang dia tahu, faham dan boleh buat

6

Tahu,
Faham
dan
Boleh
Buat
dengan
Beradab
Mithali


B6
Menguasai dan
mengaplikasi
pengetahuan dan
kemahiran matematik
dalam menyelesaikan
masalah matematik
yang kompleks secara
kreatif dan inovatif


B6D1
Mengaplikasikan
pengetahuan dan
kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea,
kreativiti dan inovasi.


B6D1E3
Menggunakan logik matematik untuk
berkomunikasi dengan tepat dan jelas
dengan rakan sebaya, guru atau komuniti


Cadangan:
1. Murid dapat menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan perisian komputer
seperti melalui program power point, excell, word atau dengan menggunakan atau
membina bahan maujud serta dapat menerangkan kepada rakan-rakan, guru atau
komuniti dengan jelas dan boleh difahami.