You are on page 1of 53

HA valaki tsszent, azrt mondjuk, hogy "Egszsgedre!

", mert olyankor az ember szve


megll egy ezredmsod!er"re#
A garnlark a szvt a $ejben hordja#
A babons sk%tok soha nem viselnek !irosat s z&ldet egytt# Ezen kvl 'k%"iban nem
szabad s%t bevinni a hzba, mert akkor hamarosan ssk valakinek a srjt# Ha !edig
valaki hrom hatty(t lt egytt re!lni, az nemzeti "sa!st jelent#
)ltn azokon a kttorny( tem!lomokon, melyeken kt torony%ra is van, szndkosan
kl&nb&z* id*t mutatnak az %rk# Ennek a hagyomnynak egy babona az ala!ja, mg!edig
az +rd&g&t akarjk megtveszteni, hogy ne tudja, mikor j&n el az , ideje#
-igriai babona. ha egy $r$it megtnek egy se!r/vel, im!otens lesz, ha"sak nem t vissza
htszer ugyanazzal a se!r/vel# Az jszakai se!regets !edig balszeren"st hoz a hz
lak%inak#
A krokodilok egsz letkben k!esek (j $ogakat n&veszteni#
0b# 12 milli% l% l a 3&ld&n#
0anada, azaz 4anada indin sz%, jelentse. nagy $alu#
+sszesen 5561 kl&nb&z* kgy%$ajta l a $&ld&n#
Az tlagos emberi h(gyh%lyag kb# 718 grammnyi $olyadkot k!es trolni#
Az emberi "omb"sont er*sebb a betonnl#
Az osztriga szeme nagyobb, mint az agya#
A Hold nagyon kis mrtkben, de mrhet*en tvolodik a 3&ldt*l#
Az /rhaj%soknak /rutazs el*tt nem szabad babot ennik, mert az /rruhban kibo"sjtott
gz srlst okozhat#
'ir 9emulji -ariman s $elesge, :ady -ariman ;6 vig voltak hzasok, ezzel *k a
vilgrekorderek# )indketten 2 vesek voltak, amikor &sszehzasodtak#
A vilgon na!onta <5 (jszl&tt kerl tvedsb*l ms szl*kh&z#
Az /rszemt nagyon veszlyes dolog# Egy 8#2 millimteres $mdarab k!es kilyukasztani
egy /rruht s meg&lni az /rhaj%st# Egy <8 millimteres darab egy egsz /rhaj%t is k!es
lenne el!uszttani#
A joj% eredetileg egy $egyver volt, amit a 3l&!szigeteken hasznltak, a dzsungelben#
Egy egyhetes gazella gyorsabban $ut, mint egy teljesen ki$ejlett l%#
A gyomrunk kthetente (j nylkahrtyt termel, mskl&nben megemszten sajt magt#
Az ='A )innesota llamban tilos egy n*nek 9la!% jelmezben az ut"ra mennie#
't# :ouisban tilos a jrdaszeglyen lve "s&b&rb*l s&rt inni#
Az ='A -evada llamban tilos az aut%!lykon tevvel k&zlekedni#
Az eddig tallt legnagyobb !aradi"som k&zel > kgot nyomott#
9riskaideka!hobia. $lelem a <7as szmt%l#
Az olaj$k akr <288 vig is ellhetnek#
?r# @ekyll keresztneve Henry, )r# Hyde !edig EdAard#
4hu"ky, a "Byerekjtk" "m/ horror$ilm $*h*se teljes nevn 4harles :ee Cay# A nv
4harles )anson, @ames Earl Cay s :ee Harvey DsAald nevnek keverkb*l llt &ssze#
A 3l&!szigetek 1<81 szigetb*l ll#
A vilgon eladott gyertyk E6 Ft n*k vsroljk meg#
9oki%ban kutya!ar%kt is lehet ka!ni#
<;;7ban Gndonziban, a 0rakatoa vulkn kit&rse utn a helyi lakosok a !or miatt a
na!lementt z&ld szn/nek, mg a holdat kknek lttk# A hold a kit&rs utn mg kt ven
t meg*rzte kk sznt#
Heru $*vrosban, :imban van egy hatalmas, rzb*l kszlt )i"ima"k% szobor#
A sz*r&s lb anyai gr%l &r&k&lhet*#
A Hiroska s a $arkas "# messk&nyvet <EE8ben t&bb kali$orniai iskolban is betiltottk,
mert volt benne egy k!, melyen Hiroska kosarba j%l lthat%an egy veg bort rajzoltak#
A ma ismert tz legid*sebb ember k&zl nyol" koraszl&ttknt j&tt vilgra#
Az eddigi leghosszabb matematikai egyenlet, melyet egy tudomnyos la!ban lek&z&ltek,
5<2 oldal hossz(sg( volt#
@# Cobert D!!enheimer, az atombomba atyja, betegesen $lt a ma"skkt%l#
Az <688as vek k&ze!n 3ran"iaorszgban illatostott keszty/t viseltek#
Isztorszg az egyetlen keleteur%!ai orszg, ahol soha nem volt mg !olgrhbor(#
@a!n az els* helyen ll a gumi%vszer hasznlatban# -luk az %vszert hzr%lhzra jr%
n*i rusokt%l lehet beszerezni#
9avaly &sszesen kb# 7,6 milli% dollr rtk/ !nzrmt dobtak az ='A sz&k*k(tjaiba#
)ona"oban tilos Bra"e 0elly $ilmjeit vetteni, mert Cainer her"eg betiltotta#
Hr szz vvel ezel*tt "sak a gazdagok viseltek $ehrnem/t#
Az %latin nyelvben eredetileg "sak kt magnhangz%t hasznltak#
A vilg els* $org% tterme <E6<ben !lt 'eattleben#
Jtlagosan kthetente kihal egy nyelv#
)i"hel Kienkot $ran"ia $est*m/vsz tehntrgyt hasznl $estkknt k!eihez#
A vizil% t&bb, mint 52 !er"ig k!es $olyamatosan vz alatt maradni#
<EE7ban ?l=gandban $el$edeztek egy tavat, melyben <> ismeretlen hal$ajt talltak#
Ezek a hal$ajtk az eddigi ismeretek szerint sehol mshol nem lnek#
A !a!r!nz nem $/rsz!orb%l, hanem !amutb%l kszl, gy jobban ellenll a mossnak,
mint a hagyomnyos !a!r#
'ir Gsaa" -eAton ugyanabban az vben szletett, amikor Balilei meghalt#
@a!nban az &sszes eladott sajt%termk 58Fa k!regny#
Az angol AL4 56, a magyar >> bet/jvel szemben a tamil AL4 5>; bet/t tartalmaz#
A k&zlekedsi balesetek szmt tekintve de"ember 57a az v legveszlyesebb na!ja#
Ho!lo$%bia. rettegs a $egyverekt*l#
9a!tt el*sz&r knai sremlkek dsztsre hasznltak#
A legkisebb mret/ emberi "sont a kengyel"sont a $lben#
Az agglegnyek tlagosan tz vvel r&videbb ideig lnek, mint a n*s $r$iak#
Az a$rikai szvorr( denevrnek olyan ki$inomult a hallsa, hogy k&zel kt mter tvolsgb%l
meghallja, ha egy bogr mszik a homokon#
A vilgon eddig legt&bb lemezt a Leatles adott el, t&bb, mint egymillird darabot#
Az Em!ire 'tate Luilding leg$els* emeletre <212 l!"s*$ok vezet $el#
Amerikban a megk&vezs <E75ig rvnyben volt, mint alkotmnyos kivgzsi m%dszer#
A kisllat tulajdonosok 7Fa vesz ajndkot kedven"nek Kalentin na!ra#
Az /rhaj%sok 2; "entimterrel magasabbak az /rben, mint a 3&ld&n#
Az amerikaiak >,6 szzalkt alkotjk a vilg &sszlakossgnak, de tests(lyuk ala!jn az
&sszn!essg 1 szzalkt teszik ki#
<;26ban Heinri"h Heine nmet k&lt* vgrendeletet rt, melyben mindent $elesgre
hagyta azzal a $elttellel, hogy az asszony (jra $rjhez megy majd#
" :egalbb egy ember legyen, aki sajnlja, hogy meghaltam#" rta a k&lt*#
A v&r&shaj(ak k&zl tlagosan ktszer annyain hzasodnak meg mr 57 ves koruk el*tt,
mint a sz*kk#
A kondorkesely/ t&bb, mint ms$l kil%mtert k!es re!lni "s*rben egy ki$ejlett
brnnyal#
A !atkny tsszentse nem tartalmaz baktriumot#
<E<;ban olyan hideg tl volt, hogy az egsz -iagara vzess meg$agyott#
Angliban az <688as vekben minden 1 v alatti gyermeket szoknyba &lt&ztettek,
$ggetlenl att%l, hogy lny volte vagy $i(#
A '"ooby ?oo Lozontjnak igazi neve -orville Cogers# A "me. )en*$alva, )a!le ut"a 55>#
A knaiak 68 szzalka beszl angolul s "sak <,2 szzalkuk beszli a kantoni nyelvet#
)/sz*rme kabtot az <;88as vek vgn ksztettek el*sz&r, s hatszor annyiba kerlt,
mint a val%di !rmbunda#
Elvis Hresley zenjt a vilg ht orszgban tilos hallgatni#
A la"hano$%bia jelentse. $lelem a z&ldsgekt*l#
A hzassgok <5 szzalka vgz*dik vlssal (j hz vsrlsa utn hat h%na!on bell#
Ivente t&bb, mint kt tu"at ember hal meg rosszul kil*tt !ezsg*sdug%k miatt# A
!ezsg*balesetek egyharmada eskv*k&n k&vetkezik be#
Jtlagosan <2sz&r annyi s%t $ogyasztunk, mint borsot#
0utatsok bebizonytottk, hogy a legjobb vralvadsgtl% a vm!rdenevr nyla#
Az els* s!anyol tele!esek kl&nb&z* mret/, llat"sontokb%l $aragott g&mb&ket hasznltak
$izet*eszk&zknt#
A Libliban leggyakrabban emltett llat a szamr#
0anadban mg rvnyes egy rgi t&rvny, mely szerint a margarinnak a vajt%l eltr*
szn/nek kell lennie#
A $elmrsek szerint az emberek ltal legjobban utlt llat. a kgy%#
Az eskv*letgban dolgoz%k 71 Fa soha nem hzasodik meg# Azoknak, akik ebben a
szakmban dolgoznak, s hzassgra l!nek, E1 Fa vlik el kt ven bell#
Lr a Liblia nem tesz r%la emltst, de ar"heol%gusok s vallskutat%k szerint @zus
vegetrinus volt#
-eA Mork 4ityben t&bb zsinag%ga tallhat%, mint egsz Gzraelben#
A szmt%g!hez hasznlatos egralttet <E1>ben tallta $el @ames '!en"er, aki
eredetileg sz*nyeggyn&k volt#
A gol$labdt eleinte $b%l ksztettk# 0s*bb b*rb*l, s tollal t&mtk ki#
A vilgon msod!er"enknt eladnak egy Larbie babt#
Az %kori r%maiak a tarajos sl tskjt hasznltk $ogvj%nak#
'ylvester 'tallone $iatalkorban dolgozott llatkertben is, mint az orszlnketre" takart%ja#
A hintaszket Lenjamin 3ranklin tallta $el#
Az ember lete $olyamn tlagosan 57 ezer liter nylat termel, amivel meg lehetne t&lteni
kt $rd*meden"t#
A lny t"s&k k!es t&bb mint hat kilomterr*l meghallani a $i( t"s&k "iri!elst#
3elmrsek szerint a vilgon a msodik legismertebb $ilmh*s ?arth Kader, akit "sak @ames
Lond el*z&tt meg#
Hrizs egyszer, <6;>ben egyetlen vig a vilg legnagyobb vrosa volt#
-agy Hter orosz "r rettegett a hdon val% tkelst*l#
Egy tlagos ma"ska r&vid tvon mintegy 28 kmNh sebessgre k!es#
A k&tl ltali kivgzshez ltalban 1 mteres k&telet hasznlnak#
:os Angeles teljes neve val%jban El Hueblo de -uestra 'enora la Ceina de los Angeles de
Hor"iun"ula, de valamirt mgis jobban elterjedt az, hogy :# A#
A Hold $elsznn 7 gol$labda tallhat%#
A "BalaOis" sz% a g&r&g "gala"ti"os" sz%b%l szrmazik, ami tejet jelent#
A vilgon k&rlbell < millird kerk!r k&zlekedik, ktszer annyi, mint aut%b%l#
Az Pdvhadsereg mott%ja. "Kr s t/z"#
HaAaii <75 szigetb*l ll#
A !l"iks jgkrmet a << ves 3ank E!!erson tallta $el <E82ben# Kletlenl kint$elejtett
egy !ohr dt*t, egy kever*!l"val a hidegben, s msna! reggelre az ital r$agyott a
!l"ikra#
G# Erzsbet angol kirlyn*nek t&bb, mint 7888 ruhja volt#
A vilg legedzettebb, azaz legszv%sabb llata a sz(nyog# Iszak0anada s 'zibria
terletn, s*t az Iszaki 'arkon is k!es meglni, "sak(gy mint az egyenlt*i *serd*kben#
A <;# szzadban a burgonyt desszertknt $ogyasztottk# Egy szalvtban tlaltk,
melegen s s%zva#
A mozivsznon az els* "s%k )ay GrAin s @ohn Ci"e k&z&tt "sattant el, az "+zvegy @ones"
"m/ $ilmben, <;E6ban#
@imi HendriO, @anis @o!lin s @im )orrison egyarnt 51 ves korban hunyt el#
Egy amerikai "g olyan $igyelmeztet* lm!val elltott v"t gyrt, mely jjel z&lden
vilgt, ha $el van nyitva a tet*#
Egy tlagos $eln*tt szervezetben >828 millird zsrsejt tallhat%#
Egy bolha a testhossznak <28szeresre k!es $elugrani# Ez olyan, mintha mi, emberek,
788 mter magasra tudnnk sz&kkenni#
Ha sosem vagy szomjas, akkor t&bbet kell innod# A kiszradsra a test vlaszul $e$ggeszti
a szomj(sg rzetet#
-atalie Hortman, aki Amidala her"egn*t jtszotta a 4sillagok hbor(ja Lalj%s Jrnyak "m/
$ilmben, lekste a -eA Morki dszbemutat%t, mivel !!en k&z!iskolai vizsgjn vett rszt#
-eA Mork vrosban na!onta tlagban 7<< embert hara!nak meg !atknyok# Emellett
vente <2<E lakost hara!nak meg !olgrtrsai#
Herman )elville ")oby ?i"k" "m/ k&nyve a szerz* letben mind&ssze 7888 !ldnyban
kelt el#
Le"slsek szerint az -LA Qaz amerikai !ro$i kosrlabda ligaR jtkosainak >8Fa
rendelkezik !riusszal#
Amikor a )"?onaldSs <EE>ben ttermet nyitott 0uvait vrosban, <2888en lltak sorba a
nyitskor# Az aut%s kiszolgl% rsz el*tt a ko"sisor << km hossz( volt#
A )ars kt holdja a Hhobos s ?eimos nevet a kt l%r%l ka!tk, akik a mtosz szerint
)arsnak, a hbor( istennek har"i szekert h(ztk#
Az %kori Egyi!tomban a $r$iak s a n*k egyarnt bogarak !n"ljb%l kszlt szem$nyt
hasznltak#
Az )T) "sokiban a kt ) jelentse. )ars s )urrie# ,k talltk ki ezt az dessget <E><
ben#
<E7<ben egy Cobert Glg 4hi"ago mellett meg!tette a Hisai $erde torony $elre
ki"sinytett mst s vekig lakott benne#
Egy hangya akr kt hetet is kibr a vz alatt#
<;E>ben mind&ssze > aut% volt az egsz Egyeslt Jllamokban#
A nyulak immunisak a $ekete &zvegy !%k mrgre#
Alektoro!hobia. rettegs a "sirkkt*l#
Az emberi test minden sejtjben kb# <;8 "entimter hossz( a ?-' s!irl#
Az rott t&rtnelem legnagyobb orgijt ie# 588ban, C%mban tartottk, mintegy 1888
rsztvev*vel#
Ha a leveg* !ratartalma ki"s!%dna s leesne, a 3&ld %"enjainak vzszintje 1#2
"entimtert emelkedne#
Egy hzilgy !er"enknt 58888et verdes a szrnyval#
A tehenek, a rizs$&ldek s a szemtdombok a vilg legnagyobb metngz el*llt%i#
A hurriknok elnevezsnek szoksa egy ausztrl id*j%st%l szrmazik, aki az ltala kevss
kedvelt !olitikusok nevt adta a tr%!usi viharoknak#
Gndiban s Grnban van a hzaknak egy n*k szmra elkl&ntett rsze, aminek a neve
"zenana#"
A vilg els* na!vd* ken*"st egy $loridai gy%gyszersz ksztette <E>>ben# Lenjamin
Breen kaka%vajat s grnitkvt $*z&zz &ssze, majd a sajt $ejn tesztelte# A kotyvalkot
4o!!ertone 'untan 4ream nven $orgalmazta#
'an 'alvadorban az ittas vezet*k sort/z ltali hallra tlhet*k#
A n*k t&bbsz&r utastjk vissza a szvtltets lehet*sgt, mint a $r$iak#
A vilg els* vasb%l !lt hdja az angliai 4oalbrookdale vrosban egy "sald hrom
gener"i%jnak munkjval kszlt el <1;5ben# Abraham ?arby $ejlesztette ki a
kokszolsos te"hnol%git, a $ia gyrtotta le a vas elemeket mg az unoka !tette a hidat#
Uilliam 'hakes!eare <2> szonettet rt#
A navajo indinok ugyanazt a sz%t hasznljk a z&ld, a kk s a bbor sznekre#
Az emberisg 2888 ves rsos t&rtnelme sorn a t&bbnej/sg t&bbsz&r volt elterjedtebb,
mint a monogmia#
A $utball s a vzilabda voltak az els* "sa!ats!ortgak, amelyek bekerltek az Dlim!iai
@tkokba, <E88ban#
Az erd*tzek gyorsabban terjednek hegynek $el$el, mint le$el#
Egy /rhaj%s ala!$izetse a -A'Anl vi 28888 dollr #
A villmok terjedsi sebessge k&zel $ele a $nysebessgnek#
A teleO elterjedse az <;>8es vekben tette lehet*v az els* id*jrsi trk!ek
megszerkesztst# El*tte olyan lassan terjedt az in$orm"i%, hogy nem volt rtelme ezzel
$oglalkozni#
Az =tah llamban Q='AR tallhat% Lingham 4anyon rzbnya a vilg legnagyobb, ember
ksztette g&dre# )lysge mintegy ;88 mter, tmr*je !edig > kilomter# )g az /rb*l is
lthat% szabad szemmel#
9hai$&ld&n a bal kz tiszttalannak szmt, gy nem ildomos bal kzzel enni# Az ujjal val%
mutogats durva srtsnek szmt, gy ujjal "sak trgyakra vagy llatokra szabad
mutogatni#
A vilg legkisebb bkja a brazil Aranybka QHsyllo!hryne ?ida"tylaR, mrete mind&ssze E#;
mm#
A nagysiker/ "'&tt zsaruk" Q)en in bla"kR "m/ s"i$i "@" gyn&kt eredetileg 4hris
DS?onnel jtszotta volna# )iutn * visszamondta, gy ka!ta meg Uill 'mith#
A t&rtnelem sorn t&bb haj% !usztult el viharokban, mint hbor(kban#
Lolyg%nk szraz$&ldjnek ktharmada az szaki $ltekn tallhat%#
Az tlagos $eln*tt testben tallhat% 586 "sontb%l <86 a kezekben Q2>R s a lbakban Q25R
helyezkedik el#
Ivszzadokkal ezel*tt :ondonban, a taverna vendge ellen*rizhette a boros!in"t, hogy
nem vizezike a bort# Ha a tulaj ezt megtagadta, mg akr b&rt&nbntetst is ka!hatott#
Az %kori Egyi!tomot a $ra%k uraltk ie# 7<<8t*l ie# 775ig# Ezutn Egyi!tom idegen
uralom al kerlt#
<E<6ban a !hiladel!hiai @ones Uister $eltallta a kanyar!uskt, amellyel $al m&gl is
lehetett l*ni# A $egyver "s&ve g&rbe volt, a "lzst !eriszk%!szer/ eszk&z segtette#
A vilg gyvdeinek ktharmada az ='Aban tevkenykedik#
A "Hatr a "sillagos g" ki$ejezs eredete a ?on Vuijote "m/ k&nyvig ny(lik vissza#
A rulettet Llaise Has"al, $ran"ia matematikus tallta $el#
A tudomnyos terminol%giban a -a! egy "srga B5es t&r!e"sillag"#
)eOik% a vilg legnagyobb s!anyol nyelv/, s a msodik legnagyobb r%mai katolikus
valls( orszga#
A $elmrsek szerint az &sszes gyilkossg >2Ft valamilyen vita miatt, hirtelen
$elindulsb%l k&vetik el, jelent*s rszket bartok, "saldtagok#
Az <;E6os els* modern kori olim!in "sak az els* s msodik helyet djaztk# Az els*
helyezett ezstrmet s olajgb%l kszlt koront ka!ott, mg a msodiknak bronzremmel
kellett bernie#
Egy <EEEes $elmrs szerint egy norml, 52288 szavas angolsz%tr szavainak E7Fa volt
regisztrlva, mint "#"om" vgz*ds/ internetes domain nv#
Az els* Harley ?avidson motorkerk!r <E87ban kszlt, s egy !aradi"somkonzerv
doboza szolglt karburtorknt benne#
Az %kori Egyi!tom !a!jai minden sz*rt kit!tek testkr*l, belertve a szem&ld&kket s a
szem!illjukat is#
'zlovkia &nll% llamknt <EE6ban, Atlantban szere!elt el*sz&r olim!in#
A legt&bb rovar"s!s a lbn ri az embereket#
Ha egy homr elveszti az egyik szemt, n&veszt helyette msikat#
A vilg els* hordozhat% szmol%g!t a 9eOas Gnstruments kezdte rustani <E15ben# A
t&mege t&bb, mint < kg volt, az ra !edig <28 dollr#
A )i"roso$t alkalmazottainak 7>Fa indiai#
A K&r&stenger egy alga$aj miatt ka!ta a nevt# Ezek az algk, !usztulsuk utn v&r&sre
$estik a tenger vizt#
A vilg leggyorsabb re!l* rovarja az Ausztrliai szitak&t*, amely 21 kmNh sebessgre
k!es# A "sigk k&zl az ti"siga a "s("start%, 8,82 kmNh sebessggel Q28 mter %rnkntR#
Hlya$utsa kezdetn Hi"asso sokszor melegedett a sajt munkib%l gy(jtott t/z mellett#
3loridban, ha egy h&lgy elalszik a hajszrt% alatt, nem "sak *, de a $odrszat tulajdonosa
is megbntethet*#
Irdekes m%don Lrazlia mg sosem szerzett olim!iai bajnoksgot labdar(gsban#
A karibi Lahamk 7888 szigete k&zl mind&ssze 58 lakott#
Ui"hita vrosban Q0ansas llam, ='ARaz, hogy egy $r$i ki nem llhatja az any%st, nem
lehet vl%ok#
Az izlandi $*vros, Cejkjavik lak%i tlen na!i <; %rban gy&ny&rk&dhetnek a "sillagokban#
Ellenben, nyron na!i 5> %rt ltni a na!$nyt#
A ")enekls -eA Morkb%l" "m/ $ilm $*szere!re a st(di% vezet*i 9ommy :ee @onest
akartk megnyerni, de vgl 0urt Cussel lett a be$ut%#
A Halau nev/ orszgo"ska 5888ben Q'ydneyR indult el*sz&r az olim!iai jtkokon#
A leg&regebb egyni versenyz*, aki olim!in rmet szerzett, a svd Ds"ar 'Aahn volt#
Ezstrmt l&vszetben szerezte, <E58ban#
Egy tlagos emberi agy a tests(ly mind&ssze 5Ft teszi ki, s a bellegzett oOign 52F
t hasznlja $el# A vesk az oOign <5Ft, mg a szv "su!n 1Ft hasznlja el#
A szmt%g!es adatvesztsek 75Fa emberi hiba miatt k&vetkezik be#
A nyers brokkoli $ajlagosan ktszer annyi 4 vitamint tartalmaz, mint a naran"s s k&zel
annyi kal"iumot, mint a tej#
Az els* 7#7 dles alumnium dobozos dt* <E6>ben jelent meg s Coyal 4roAn 4ola dt*t
tartalmazott# A 4o"a 4ola s a He!si "sak 7 vvel ks*bb kezdte meg sajt termkeinek
ilyen dobozban t&rtn* $orgalmazst#
Egy tlagos emberi szem a szrke kb# 288 rnyalatt k!es megkl&nb&ztetni#
@ulio Gglesias gyvd volt, miel*tt zenei !lyra l!ett volna# A sznsz @ohn 4leese szintn
jogszknt kezdte#
A babagy/jt*ket !langonologistknak is nevezik#
A del$inek energiatakarkossgb%l ugrlnak ki a vzb*l# 0&nnyebb a leveg*ben haladni,
mint a vzben#
Egy tlagos na!on ngyen hvjk $el Bra"elandet s keresik Elvis Hresleyt tele$onon#
A vilg $inak 58Fa 'zibriban tallhat%#
<EE8 augusztus <5n a Uinona nev/ tj$un, a nyri szabadsgolssal kar&ltve okozta
@a!n legnagyobb k&zlekedsi dug%jt# A ;> mr$&ld hossz( ko"sisorban <2888 aut% volt
rintett#
A -a! a k&ze!esen nagy "sillagok k&z tartozik galaOisunkban, mind&ssze a "sillagok 2Fa
nagyobb nla Qami mintegy 2 millrd "sillagot jelentR#
Az Gnternet egyik leghresebb keres*je a Mahoo# A "g szerint a nv egy r&vidts. "Met
Another Hierar"hi"al D$$i"ious Dra"le#"
Hrom vig $olyamatosan nyomtattk @ohann Butenberg Liblijt, mire a 588 darab, kt
k&tetes, <5;> oldalas k&nyv elkszlt# Ebb*l a mennyisgb*l jelenleg >1 darab helye
ismert#
Az els* te"hnol%giai "g, amely a kali$orniai 'zilikonv&lgyben tele!edett le, a HeAlett
Ha"kard volt, <E7;ban# A 'tan$ord Egyetem kt mrn&ke, Lill HeAlett s ?ave Ha"kard
egy garzsban indtottk "gket, <27; dollr t*kvel# Az els* termkk egy
hanggenertor volt, amit a Ualt ?isney 'tudios vett meg, a "3antasia" "m/ $ilm
e$$ektusaihoz#
-agyLritanniban <1;Eben t&rvnym%dostssal vezettk be az akasztsos kivgzsi
m%dot# El*tte az ltalnos m%dszer a meggets volt#
A vilg legkisebb szigete, amely orszg sttuszt ka!ott a !olinziai szigetvilgban tallhat%
Hit"airn# 9erlete mind&ssze >,27 ngyzetkilomter#
Az amerikai 'zabadsgszobor mutat%ujja 5,2 mter hossz(, a k&rm&k rajta 77O52
"entimter mret/ek#
A 3&ld k&z!!ontjban a nyoms ><;2 tonna ngyzet"entimterenknt# =gyanez az rtk a
@u!iter esetben hromszor ekkora#
A trk!kszts m/vszete id*sebb, mint az rs m/vszete#
Dlaszorszgban <;E5ben emeltk <5 vre a hzasuland% lnyok letkornak als% hatrt#
Az egyi!tomi -akhlaban egy meteorit agyont&tt egy kutyt# Az <E<<ben t&rtnt eset az
egyetlen modern kori bizonytott eset, amikor egy meteor agyont&tt egy l*lnyt#
A )erkur bolyg%n egy na! ktszer annyi ideig tart, mint egy v, mivel a )erkur nagyon
lassan $orog a tengelye k&rl, viszont gyorsan kering a -a! k&rl# Egy )erkurv kevesebb,
mint ;; $&ldi na!ig tart#
Lelgium az egyetlen orszg, amelyben sosem hoztak az erotikus $ilmeket "enz(rz%
t&rvnyeket#
A )u!!et 'hoA "m/ sorozatot kitiltottk a szaudarbiai tvkb*l, mivel az egyik
szere!l*je QC&$i kisasszonyR egy mala"#
A testmrethez k!est legnagyobb aggyal a hangya rendelkezik az &sszes l*lny k&zl#
Lr kevesebb, mint <8 v alatt sikerlt embert a Holdra juttatni, a <E58# szzadi
mrn&k&knek 55 vre volt szksgk a "i!zr megtervezshez#
9&bb, mint 288 hal$aj k!es mrhet* mennyisg/ elektromossgot termelni#
Az angliai 'tonehenge <288 vvel id*sebb, mint a r%mai 4olosseum#
A mellbimb% !ier"ing nem mai kelet/ tallmny, igen n!szer/ volt az <;88as vekben a
h&lgyek k&rben#
A @u!iter k&rl kering* Banmdesz a -a!rendszer legnagyobb mret/ holdja, nagyobb
mint a )erk(r s a Hlut% bolyg%k#
A -a!rendszerben tallhat% holdakat mind a r%mai s g&r&g mitol%gia szere!l*ir*l neveztk
el, kivve az =rnusz holdjait, amelyeknek 'hakes!eare karakterei a nvad%i#
A Lelgiumban szletett Edda van Heemstra a hollyAoodi $ilmek kedvrt vltoztatta meg a
nevt Audrey He!burnre#
A statisztikk azt mutatjk, hogy a l%versenyeken a $avoritnak kikiltott l% az esetek
kevesebb, mint 78Fban gy*z#
Egy diszn% k!es <<8<<2 de"ibel hangnyomssal vistani# QAz emberi $jdalomksz&b
<58dLR#
Egy tlagos h%d vente 588 $t k!es kid&nteni#
A kali$orniai :ivermore t/zolt%llomsn van egy villanyk&rte, amely <E8< %ta $olyamatosan
g#
A sumrok a s&r istenn*jt -inkasi nvvel illettk#
A ro"kzensz )eat :oa$ eredeti neve. )arvin :ee Aday#
'vdorszgban t&rvnytelen az orrn labdt egyens(lyoz% $%ka htn utazni#
A s&r&sveggy/jt* tudomnyos neve. "labeor!hilist"#
A szjharmonika a vilgon a legnagyobb mennyisgben eladott hangszer#
A =5 ro"kegyttes neve a megalakulskor mg 3eedba"k volt#
Amikor mg llt, a berlini $al kb# >5 kilomter hossz(sg( volt#
Herbert Hoover, aki az ='A 7<ik eln&ke volt <E5E<E77 k&z&tt, az llamigazgatsban
elt&lt&tt >1 ve alatt valamennyi $izetsi "sekkjt j%tkonysgi "lra ajnlotta $el# )r
!olitikusi !lyja el*tt olyan gazdag volt, hogy nem volt szksge a !olitizlssal szerzett
!nzre#
Aranyat kszer "ljra el*sz&r ie# >888 k&rnykn hasznltak 0&z! s 0elet Eur%!a
vidkein#
A "karaoke" ja!n sz%, jelentse "res zenekar", eredetileg arra talltk ki, hogy el*ad%k
egyedl is $el tudjanak l!ni#
Hans 4hristian Andersen, 4her, 9om 4ruise, Albert Einstein, Uhoo!ie Boldberg, Breg
:ouganis, :ee Harvey DsAald s Beorge '# Hatton tbornok egyarnt diszleOiban
szenvedQettR#
Az angol s amerikai kol%nik <125 sze!tember <>n vettk t a Bergely na!trat# Ebben
az vben << na! hinyzott a sze!tember h%na!b%l#
)iki egeret Dlaszorszgban "9o!olino" nven ismerik#
@imi HendriO, @anis @o!lin s @im )orrison egyarnt 51 ves korban halt meg#
Az ='A haditengerszetnek szablyzata szerint tilos olyan (jon"ot $elvenni, akin "illetlen
vagy obsz"n tetovls" tallhat%#
-mely !erzsasz*nyeg akr 288 vet is kibr hasznlatban#
Ci"hard -iOon eln&k Uatergate m/veletben segdkez* H#C# Haldeman s Con Wiegler $iatal
korban egyarnt dolgozott ?isneylandben#
A leghosszabb AL4je a kambodzsai nyelvnek van, 1> bet/b*l ll#
A ja!n n*i brgyilkosok neve. "kunoi"hi" Q*k a n*i ninjkR#
A tehenek 75 $oggal rendelkeznek#
A ?ubaiban tallhat% Lurj AlArab nev/ szlloda a vilg els*, s egyetlen 1 "sillagos
szllodja
<E>1ben -eA Mork vrosra 62 "entimter h% hullott mind&ssze <6 %ra le$orgsa alatt# A
zord id*jrs ;8 ember hallt okozta#
Ha &sszeadjuk <t*l <88ig a szmokat, 2828et ka!unk eredmnyl#
Az ='A Gllinois llamban a borblyoknak tilos az ujjukkal $elkenni a borotvahabot a kliens
ar"ra#
Az <E25es Dlim!in az orosz tornszn* )aria Borokovszkaja 1 rmet szerzett, amivel
az%ta is "s("start%#
Egy tlagos villm 2<8 "entimter szles, s 7 kilomter hossz(#
Az ='A 4onne"ti"ut llamban tallhat% AtAoodville vros rendeletben tiltotta meg
!olgrainak, hogy '"rabblet jtszanak, mik&zben egy !olitikus beszdre vrnak#
A "bann" sz% a$rikai eredet/# Az %kori g&r&g&k "!ala" nven ismertk#
A Hhobos, a )ars egyik holdja olyan k&zel van a bolyg%hoz, hogy a sarkk&r&n ll%
meg$igyel* szmra lthatatlan lenne# -a!onta hromszor kerli meg az anyabolyg%t#
<11<ben a lengyel kirlysg Eur%!a legnagyobb llama QDroszorszgot leszmtvaR,
lakossga !edig a $ran"ik m&g&tt a msodik legnagyobb volt#
Anglia hivatalos nyelve 688 vig a $ran"ia volt#
Babrielle "4o"o" 4hanel els* !ar$mjt <E5<ben mutatta be, 4hanel -o# 2 nven# Azrt
mindjrt az &t&ssel kezdte a sorozatot, mert ez volt a kedven" szma# Cadsul mjus
Q&t&dik h%R 2n indtotta vilgh%dt% (tjra a legkeresettebb !ar$m&t#
A Himalja s a vilg legmagasabb hegy"s("sa, a )ount Everest vente > millimtert n*
a tektonikus mozgsok k&vetkeztben#
Egy naran"s $elvgsa, vagy megtiszttsa utn gyorsan elkezdi veszteni a 4 vitamin
tartalmb%l# ; %ra szobah*mrskleten vagy 5> %ra h/t*ben, s a vitamintartalom 58Fa
elt/nik#
4ook ka!itny <16;as "sendes %"eni utazsa sorn a E; $*s legnysg >< tagjt
vesztette el skorbut Q4 vitamin hinya miatt kialakul% betegsgR miatt# <1E2t*l az &sszes
brit tengerjr% haj%n k&telez*v tettk a "itrom s a "itroml $ogyasztst#
0anada <EE5ben beszntette a nemzeti sz!sgkirlyn* vlasztst, mert az illetkesek
szerint ez ledegradlja a n*ket#
A !n"los lovagok annak idejn a sisakrostlyuk $elemelsvel azonostottk egymst,
mik&zben a kirlyuk utn lovagoltak# Ebb*l a mozdulatb%l alakult ki aztn a katonasgnl
ma is alkalmazott tisztelgs#
Az aku!unkt(rt orvosi "llal ie# 5188 k&rl, a knai 'hen-ung "sszr alkalmazta#
A 588># mr"ius <<i madridi mernylet s a 588<# sze!tember <<i Q8E#<<R amerikai
mernyletsorozat k&z&tt E<< na! telt el#
A vilgon 'k%"iban szletik a legt&bb v&r&shaj( ember# A sk%t lakossg <<Fa v&r&s haj(#
Agatha 4hristie "Egr$og%" "m/ m/ve a t&rtnelem leghosszabb ideig jtszott szndarabja#
Az els*, < milli%nl nagyobb !ldnyszmban eladott 4? "Lrothers in Arms" "m/ volt, a
?ire 'traits egyttest*l# Az els* milli%s ?K? !edig a )atriO#
A vilg llamai k&zl egyedl :bia zszlaja egyszn/. z&ld#
A -a!rendszerben a 3&ld az egyetlen bolyg%, amely nem a r%mai vagy a g&r&g mitol%gib%l
ka!ta a nevt#
58<2re a vilg 77 legnagyobb vrosa k&zl 51 Jzsiban terl majd el#
Houdini eredeti neve Eri"h Ueiss volt#
3elmrsek szerint t&bb n* beszl a ko"sijhoz, mint $r$i#
Az emberi testben kering* vr k&rlbell egy !er" alatt tesz meg egy teljes k&rt#
Le"slsek szerint az ='Aban a $el$egyverzett "ivilek hromszor annyit b/n&z*t &lnek meg,
mint a rend*rsg#
A Katikn 'vj"i Brdisti olyan egyenruht viselnek, amelyet )i"helangelo mg a XKG#
szzadban tervezett#
A krokodilok id*nknt k&veket nyelnek le, hogy k&nnyebben tudjanak lemerlni a vz al#
A $ilmekben leggyakrabban el*$ordul% s!ortg a boO#
A vilg legr&videbb $oly%ja az ='A Dregon llamban tallhat% ? Civer, amely mind&ssze
>8 mter hossz(#
Az indiai orrszarv(nak 5, az a$rikainak < tlke van#
"Helado!hobia". $lelem a ko!aszodst%l#
A "s%tnyok 2 kmNh sebessggel k!esek $utni#
Egy norml lgzs sorn a td*nkben tallhat% leveg* mind&ssze <8Ft "serljk ki# Egy
mly llegzetvtel, vagy nagyobb megterhels esetn ez az rtk $elmegy ;8Fra#
Az <188as vek elejt*l <;65ig Angliban a sza!!an az arisztokr"ia luOusnak
szmtott, s ad%t vetettek ki arra, aki hasznlta#
Amikor az els* kereskedelmi tele$onszolgltats elindult <E51ben :ondon s -eA Mork
k&z&tt, a beszlgets els* hrom !er"e 12 dollrba kerlt#
Ualter Hunt <;>; augusztus <8n szabadalmaztatta (j$ajta t&ltnyt, amelyben mr
benne volt a kil&vshez szksges !uska!or is#
A del$inek rendelkeznek a leg$ejlettebb hallssal az llatvilgban# Az embernl <>szer
rzkenyebb a hall%szervk#
A sznsz Ualter )atthau a!ja !a! volt a "ri Droszorszgban#
Egy versenyl% 1<8 kg k&z&tt veszt a t&megb*l egy verseny sorn#
3red Astaire s Binger Cogers a $ilmes szerz*dsk szerint soha nem tn"olhatott egytt
nyilvnos helyen#
Egy daguerreoty!e Qa $nyk! el*djeR elksztshez <2 !er" eO!oz"i%s id*re volt szksg#
-eA Mork vrosban 7888 hot dog rus m/k&dik#
Az emberi agy mg 71 %rval a hall bellta utn is kld elektromos im!ulzusokat#
3ran"is Balton angol antro!ol%gus, 4harles ?arAin unokatestvre dolgozta ki az
ujjlenyomat ltali szemly azonosts m%dszert#
Egy <E16os, sertsin$luenza ellen adott vd*olts t&bb hallesetet s megbetegedst
okozott, mint az in$luenza, ami ellen bevetettk#
)elbourne, az ausztrl nagyvros terletnek 56Ft !arkok $oglaljk el#
Az %kori )eOik%ban mind&ssze kt$le hzillatot tartottak. a kutyt s a !ulykt#
Egy ;8 kil%s ember "sontvza mintegy <> kilogrammot nyom#
A mhek vente t&bb embert &lnek meg, mint a mrgeskgy%k#
Az atltk tesztelst anabolikus szteroidok hasznlatnak kimutatsa rdekben <E16 %ta
vgzik#
Az angol tr%n&r&k&s 0roly her"eg s $ia, Uilliam sosem utazhat ugyanazon a re!l*g!en#
Az )B angol aut%mrka a ")orris Barage" r&vidtse#
'zerte a vilgon 712 szervezet ala!tottak 'herlo"k Holmes emlknek# A legnagyobb ilyen
"so!ort a ja!n 'herlo"k Holmes 4lub, <588 taggal#
Andie )"?oAell az <E;>es Breystoke. 9he :egend o$ 9arzan "m/ $ilm $orgatsakor
k!telen volt vltoztatni dlies ak"entusn, ezrt a $ilm vgleges vltozatban Blenn 4lose
szinkronizlta#
Az amerikai @ee! tere!jr%mrka a hadsereg ltal hasznlt "Beneral Hur!ose" sz%
r&vidtsb*l szrmazik QB#H# kiejtve hasonlt a @ee! hangzshozR#
Az Amerika tr%!usi erdeiben l* hromujj( lajhr j%l (szik, de a talajon "sak vonszolni
k!es magt#
A vilg selyemtermelsnek 18Ft 0na biztostja#
A brazil Cio de @aneiro !olgrait (gy nevezik, hogy "4ario"as#"
@a!n, @ordnia s 'an )arino himnusza egyarnt > sorb%l ll#
A -e!tun %risbolyg% <;>6os $el$edezse %ta a -a! k&rli !lyjnak 7N>t $utotta be#
QKagyis, 7N> ne!tuni v telt el az%taR#
:ibanon a 0&zel0elet egyetlen olyan llama, amelynek nin"s sivataga#
A burgonya semmivel sem hizlal jobban, mint mondjuk az alma#
'zinga!(rban tiltott a kttem/ motorok hasznlata# Egy (j aut% ad%ja mind&ssze 2 dollr,
azonban az aut% &regedsvel ez az &sszeg egyre n*# ; vesnl id*sebb jrm/vel tilos az
ut"ra menni#
<E>>ben 4lark Bable *rnagy leszerelsi !a!rjt a ks*bbi eln&k, Conald Ceagan rta al#
Bablet ka!itnn neveztk ki#
Egy tlagos $eln*tt ember $eje kb# 2#>kg !!en mint egy kisebb boAlinggoly%#
Ha egy !r kt vig egytt l, az orosz t&rvnyek szerint hzastrsnak tekintend*# Ezt
hvjk !olgri eskv*nek#
A "Ha!!y Lirthday" "m/ dal volt az els*, amelyet az /rben elnekeltek# <E6E mr"ius ;
n, az A!ollo GX /rhaj%sai zendtettek r#
Egy tlagos !%k k&zel 5 kmNh sebessgre k!es#
4lark Bable szletsi bizonytvnyban a "nem" rovatban "lny" szere!elt#
A H%$ehrke eredeti, Brimm testvrek$le verzi%jban a gonosz kirlyn*t izz% vas"i!*kben
tn"oltattk hallra#
Annak ellenre, hogy mindenki (gy tartja, hogy -a!%leon ala"sony ember volt, a
testmagassga elrte a <61 "entimtert, ami a mai 3ran"iaorszgban sem tekinthet* tlag
alattinak#
Egy tehn elrheti a 188 kg t&meget, s na!i 5; kg t!llkot is $ogyaszthat#
=lysses '# Brant amerikai eln&k&t egyszer letart%ztattk, mivel lovval nem tartotta be a
Aashingtoni sebessgkorltozst# A bntetse 58 dollr brsg volt#
)adagaszkr a vilg negyedik legnagyobb szigete#
Emily ?i"kinson E88nl t&bb verset rt, amelyb*l mind&ssze > jelent meg letben#
<E71ben a Hermsz aszteroida veszlyes k&zelsgben haladt el a 3&ld mellett# A tvolsga
kevesebb volt, mint a Hold tvolsgnak ktszerese#
<E72ben a -eA @ersey llambeli Q='AR Atlanti" 4ityben >5 $r$it tart%ztatott le a
rend*rsg a helyi strandon, mivel to!less $rd*ruht viseltek#
A Knusz bolyg% k&zel k&r alak( !lyn kering a -a! k&rl, gy ott nin"senek vszakok#
E;8nl t&bb ismert $ajtjukkal a denevrek adjk az &sszes ismert eml*s$aj 57 szzalkt#
Egy -eanderv&lgyi el*ember agya nagyobb volt, mint a modern emberek#
A 4amel "igaretta dobozn lthat% teve be"eneve. Dld @oe#
AleOander Lorogyin, a hres orosz zeneszerz* elismert kmia!ro$esszor volt
'zent!tervrott#
Egy 68 kil%s krokodil az llka!"sval 118 kg t&megnek meg$elel* hara!%er*t k!es
ki$ejteni# Egy ember 58>8 kilogrammnyit#
A :in"kia "olumbiae nev/ tengeri "sillag k!es akr egyetlen "entimteres darabkjb%l
visszan&veszteni a teljes testt#
A vilg legrosszabb klmj( helye val%szn/leg az oroszorszgi @akutszk k&rnyke# 9len
nem ritka a 67 4elsius $ok sem, nyron !edig akr a >8 4elsius $okos h*sg sem#
El*sz&r a :a )an"he"satornt mell(szsban (sztk t, <;12ben#
Az els* kl$&ldi uralkod%, aki az ='Aban tallmnyt szabadalmaztatott, a marokk%i GG#
Hasszn kirly volt# 9allmnya egy videomagn%val kombinlt elektrokrdiogr$ volt,
amellyel a szv teljestmnyt lehetett vizsglni#
A knai 9angshant s(jtotta a XX# szzad leghallosabb $&ldrengse# <E16 j(lius 5;n
5>5888 ember, a lakossg egynegyede !usztult el#
'vdorszgban a legmagasabb az egy $*re jut% ket"hu! $ogyaszts#
:teznek olyan sska$ajok, amelyek ki$ejlett lla!otukban mind&ssze nhny hetet lnek#
El*tte viszont <2 vet t&ltenek a $&ldben lrvaknt#
Gndia egyes rszein a $oly% medrben v&r&s isza! tallhat%# A k&rnyken l* ele$ntok gy
r%zsasznben !om!znak, mivel rendszeresen hem!eregnek az isza!ban, gy vdekezve az
l*sk&d*k ellen#
Eur%!a s a volt 'zovjetuni% tagllamai termelik a vilg burgonyatermsnek 12Ft# Egy
jobb vben Droszorszg egymaga adja a vilg burgonyatermsnek egyharmadt#
Egy (szl&tt "se"sem* $eje teszi ki teljes t&megnek egynegyedt#
<E8<ben az els* $izikai -obeldjat Uilhelm 4onrad C&ntgen ka!ta, az ltala
titokzatossguk miatt X sugaraknak nevezett $el$edezsrt#
A bkk "sontjaiban is (j gy/r/k keletkeznek minden tli alvs sorn, hasonl%an a $k
vgy/r/ihez# A tud%sok ez ala!jn meg tudjk hatrozni az llat letkort#
Az %kori B&r&gorszgban egy n*, ha akr "sak egyetlen olim!iai versenyszmot is
megnzett, halllal lakolt rte#
A )"?onaldSs vente 5288 tonna szezmmagot hasznl $el az teleiben#
Cal!h )a""hio egy <> ves sr"ot jtszott a "0arate k&ly&k" "m/ $ilmben# A sznsz akkor
volt 55 ves#
A vilg n!essgnek egynegyede vegetrinus#
Az els* hziastott madr a l(d volt#
A zsir$ok egyszerre 2 !er"et alszanak, &sszesen kb# 58 !er"et na!onta#
Ivente ;#2 millird gumi%vszert gyrtanak vilgszerte#
)ana!sg milli%nyi ember iszik vodkt !aradi"somlvel keverve, de kevesen tudjk, hogy
ez az ital a -eA Morki HarrySs Lar nev/ ko"smb%l szrmazik# Harry eredetileg Ced
'na!!er nvvel illette a italt, ks*bb viszont Lloody )ary nven vlt hress#
A gin s a kanaszta nev/ jtkok egyarnt a mahjongg nev/ rgi knai jtk
leszrmazottai, amely t&bb, mint <888 ves#
9heodore Coosevelt volt az els* amerikai, aki elnyerte a -obelbkedjat, <E86ban#
-a!%leon egyik kezt mindig a ruhjba dugta, mivel kr%nikus viszketegsgben szenvedett,
s gy $elt/ns nlkl tudta a hast vakarni#
@H )organ, az amerikai millirdos <E85ben megvsrolta a Uhite 'tar :ine nev/ haj%zsi
trsasgot# A trsasg a k&vetkez* <8 vben meg!tette a 9itani"ot, amely a hiedelemmel
ellenttben nem brit, hanem amerikai haj% volt# )organ rszt vett volna a 9itani" els* s
egyetlen (tjn, de az utols% !illanatban lemondta az utazst#
Hrom olyan karakter "so!ort tallhat% egy r%g!billenty/zeten, amelyekben AL4
sorrendben helyezkednek el a bet/k. $gh, jkl, s o!#
Henry 4avendish, az <188as vek egyik legnagyobb tud%sa olyan betegesen szgyenl*s
volt, hogy sosem beszlt egyszerre t&bb ember el*tt# A n*kkel szembeni $lnksge miatt a
n*i alkalmazottaival kizr%lag rsban kommuniklt, ha valamelyikk az (tjba kerlt,
azonnal elbo"stotta# 0l&n bejratot !ttetett a hzba, ahol (gy tudott tvozni, hogy
senkivel sem kellett tallkoznia# Egyedl, magnyosan halt meg#
Egy @ohn Haight nev/ illet* tartja a $nkevs vilgrekordjt# 0i"sit t&bb, mint 6 !er" kellett
neki 5E $nk be$alshoz#
A XKGGG# szzadi angol szeren"sebarlangokban kl&n alkalmazott volt, akinek semmi ms
munkja nem volt, "sak a dob%ko"kkat kellett lenyelnie, ha a rend*rsg razzizott#
9homas Alva Edison els* jelent*sebb tallmnya a ngyszeres sebessg/ tvr% volt, amely
egy id*ben ngy zenetet tudott kldeni#
Az <EE>es "3ktelenl" Q'!eedR "m/ $ilmben <5 buszt hasznltak $el az elaknstott busz
$ilmezsre# 0ett*t $elrobbantottak, egy busz $ogyott az ugrat%s jelenetben# Eggyel vettk
$el a nagysebessg/ jeleneteket, egy !edig kizr%lag "sak az alulr%l $ilmezett jelenetekhez
kellett#
Az En"ylo!aedia Lritanni"a hagyomnyosan olyan szemlyekkel ratja sz%"ikkeit, akik
abban a tmak&rben elismert szaktekintlyek# Ygy a "b/vszet" tmak&rt Harry Houdini, a
"!szi"hoanalzis" tmak&rt !edig 'igmund 3reud rta annak idejn#
)inden id*k legnagyobb ro"k kon"ertjt Cod 'teAart tartotta, <EE> Zjvkor# 9&bb, mint 7#2
milli%an hallgattk#
A 'argassotengernek nin"sen !artvidke, mivel az Atlanti %"en k&ze!n helyezkedik el#
-eA Morkban tilos a vev* el*zetes tjkoztatsa nlkl eladni egy szellemlakta hzat#
A $r$iak <> szzalka emlkszik vissza (gy, hogy nem lvezte lete els* szeOulis
egyttltt# A n*k k&rben ez az arny 68 szzalk#
<2 188 887 3ord 9)odell aut%t gyrtottak, valamennyit $ekete sznben#
Ahogyan a geol%gusok a 3&ldet vizsgljk, a szelenol%gusok a Holdat#
Gd*szmtsunk el*tti harmadik szzadban Eratosztensz !re"zi%s m/szerek nlkl
megmrte a 3&ld sugart# Eredmnye a jelenleg is el$ogadott rtkhez k!est egy
szzalkos !ontossg(#
Henry 4avendish, az <188as vek egyik legnagyobb tud%sa olyan betegesen szgyenl*s
volt, hogy sosem beszlt egyszerre t&bb ember el*tt# A n*kkel szembeni $lnksge miatt a
n*i alkalmazottaival kizr%lag rsban kommuniklt, ha valamelyikk az (tjba kerlt,
azonnal elbo"stotta# 0l&n bejratot !ttetett a hzba, ahol (gy tudott tvozni, hogy
senkivel sem kellett tallkoznia# Egyedl, magnyosan halt meg#
Hrom olyan karakter "so!ort tallhat% egy r%g!billenty/zeten, amelyekben AL4
sorrendben helyezkednek el a bet/k. $gh, jkl, s o!#
A teveh(s tiszttalannak van blyegezve a Libliban#
A n*k -eA Morkban szabadon mszklhatnak az ut"n $edetlen keblekkel, amennyiben ezt
nem zleti "lb%l teszik#
Az <E58as vekben komolyan elterjedt nzet volt az, hogy a dzsessz zene szeOulis
disz$unk"i%t okoz# Egy "g odig ment, hogy "dzsesszll%" b(tort rustott#
A s!en%t a mai Grn terletn volt *shonos, a vilg t&bbi rszn nem is ismertk a
keresztny kor hajnalig#
Az aztkok olyan er*s szeOulis serkent* hatst tulajdontottak az avokd% nev/
gym&l"snek, hogy a sz/zeknek rintenik sem volt szabad#
A szrkeblnk vente k&zel 58888 kilomtert vndorolnak, t&bbet, mint brmelyik ms
eml*s#
<E8<ben Annie Edson 9aylor volt az els* ember, aki vgigment a -iagara vzessen egy
hord%ban#
Egy ma"ska letnek 78Ft t&lti tisztlkodssal#
)i"hael @# 3oO k&z!s* neve. AndreA#
A ke"skk !u!illja tglala! alak(#
=natra"ti!hobia. $lelem a "s(nya emberekt*l#
A Hlay?oh gyurma <E26os bemutatkozsakor mg "sak $ehr sznben volt ka!hat%#
Egyetlen !amutblb%l mintegy 5<2 $armernadrg kszthet*#
A hres "sillagsz, @ohannes 0e!ler anyjt boszorknysggal vdoltk#
Amikor a vietnami hbor( sorn 'aigon elesett, az amerikaiak evakulsra sz%lt% jel Ling
4rosby "3ehr 0ar"sony" "m/ szma volt#
@ames Lond $ed*"gnek neve. =niversal EO!orts#
Amatho$%bia. bizarr $lelem a !ort%l#
)iel*tt elindulna hazulr%l, a kisllattart%k egyharmada ka!"solja be a tvt vagy a rdi%t,
hogy kedven"e ne unatkozzon egyedl#
Kolt id*, amikor 0ambodzsban tilos volt egy rizst&vet bntalmazni#
Egy $eln*tt ember k&rlbell 57888 llegzetet vesz na!onta#
Az <E82&s amerikai $utball szezon sorn <;an haltak meg, <2Een rokkantak le jtk
k&zben#
A tud%sok k!esek agym/ttet vgezni "s%tnyokon#
-ejlont el*sz&r <E7;ban lltottak el*# Els* $elhasznlsi terlete a $ogke$k s&rtje volt#
Ha az ='A 0ali$ornia llama kl&n orszg lenne, a vilg &t&dik legnagyobb gazdasga
lenne#
9homas @e$$erson (gy ratta meg sajt sr$eliratt, hogy azon semmi nem utalt r, hogy az
='A eln&ke volt#
Lankrabls k&zben legnagyobb arnyban a bankrabl%k halloznak el#
-oha a vilgon mintegy 78888 emberi $ogyasztsra alkalmas n&vny$aj ltezik, a vilg
lelmiszereinek E8 szzalka mind&ssze 58 $ajtb%l kszl#
Egy tehn el*sz&r <E78 $ebrur <7n re!lt re!l*g!en#
A legt&bb szakrt* szerint Has$elmetsz* @a"k balkezes volt#
Hong 0ong jelentse magyarul. "illatos kik&t*"#
A vilg leg&regebb, mg m/k&d* zongorjt <158ban ksztettk#
Egy 28 kilogrammos ember a )arson "sak <E kilogrammot nyomna#
A ja!n n*k 12Fa rendelkezik vibrtorral# A vilgmret/ tlag. >1F#
A vilg els* videomagn%ja <E62ben kszlt s egy zongora nagysgval vetekedett#
A tizenves lnyok 6; szzalka a hast $ormln t leginkbb#
Az elm(lt 288 vben legalbb 788888 embert &ltek meg a vulknok#
0t kgy% k&z&tt a szeOulis aktus ti!ikusan 6 s <5 %ra hosszat tart#
9erz Anya eredeti neve Agnes BonOha LojaOhiu volt#
A li$tek s a mozg%l!"s*k "sak az ='Aban vente 78 embert &lnek meg s <1888 msik
ember srlsrt $elel*sek#
A kanadai )anitobaban tilos a mellkhelyisgben dohnyozni#
AW ='Aban 2 darab :as Kegas nev/ vros tallhat%#
A darts tbla k&ze!e Q"bullSs eye"R a talajt%l !ontosan <15#1 "m magassgban kell, hogy
elhelyezkedjen#
A Hlayboy ala!t%jr%l QHugh He$nerR egy ny(l$ajt neveztek el# A $aj latin neve. 'ylvilagus
!alustris he$neri#
Egy Loeing 1>1 Q@umbo @etR t&mege 16 a$rikai ele$ntval egyezik meg#
A meg$igyelsek szerint azok az emberek, akik !attogatott kukori"t esznek a moziban,
hromszor s/r/bben $akadnak srsra a $ilm alatt#
A vilg legnagyobb s&riv%i a "sehek# ,ket az rek s a nmetek k&vetik#
A teherhaj%kb%l vente k&rlbell <8888 kontner veszik el#
Ausztrliban ktszer annyi kenguru l, mint ember#
A $eljegyzett, leghosszabb "s%k vilgrekordja 78 %ra >2 !er", amelyet <EEE !rilis 2n, az
izraeli 9el Avivban rendezett "s%kversenyen lltottak $el#
A valaha lt legala"sonyabb ember az indiai Bul )ohammed volt Q<E21<EE1R, mind&ssze
21 "entimter testmagassggal#
)ary 'helley 3rankenstein "m/ k&nyvben a $*h*s 3rankenstein ltal letre keltett l*lny
neve Adam volt#
)ongut, 'zim kirlynak E888 $elesge volt# )iel*tt szi$iliszben meghalt volna,
kijelentette, hogy "sak az els* 188at szerette#
A m(zeumok arnya a lakossgra vettve Gzraelben a legmagasabb#
Ha bel! egy ruhzba, a n*i vsrl%k kilen"ven szzalka jobbra indul el#
H# B# Uells utols% szavai. ")enj innen! @%l vagyok!"
A $ran"ia n*s $r$iak t&bb kozmetikumot hasznlnak, mint $elesgeik#
A vilgon !er"enknt 18 ember kerl k%rhzba kutyahara!s miatt#
A martini nev/ italt el*sz&r <;65ben ksztettk#
Az %kori B&r&gorszgban a lnykrs m%dszere az volt, ha egy almt dobtak a kiszemelt
h&lgynek# Ha a h&lgy ezt elka!ta, el$ogadta az ajnlatot#
Az ='Aban t&bb t&rvny szablyozza a szeOulis magatartst, mint az &sszes eur%!ai
orszgban egyttvve#
Beno$%bia. $lelem a szeOt*l#
A janur, $ebrur s mr"ius h%na!ban hzasul%k k&z&tt a legmagasabb a vlsi arny#
A "$elh*kar"ol%" elnevezst el*sz&r <;;;ban, egy << emeletes hz ka!"sn hasznltk
el*sz&r#
Egy tlagos zongora kb# <8888 alkatrszt tartalmaz#
)u"o$gia az orvosi elnevezs az orr!iszkls eredmnynek el$ogyasztsra#
A dlzsiai hm orngutnok hangos b&$&gssel $igyelmeztetik az l*helykre tved*
idegen hm $ajtrsaikat#
A =-GX o!er"i%s rendszer neve egy r&vidts. =-i!leOed Gn$ormation and 4om!uting
'ystem#
A 'zabadsgszobor koronja kilt%toronyknt is zemel#
Az els* osztly( ty(ktojsnak el kell rnie a 62 grammot#
Angliban a !ol"okra kerl* termkek <,6EFt ello!jk#
A br%sgi !erekt*l val% $lelmet :iti"a!hobianak nevezik#
A kontinensek tektonikus mozgsnak k&sz&nhet*en az Atlanti %"en ma >8 mterrel
szlesebb, mint 4olumbus idejben volt#
A bagoly az egyetlen madr, amely a $els* szemhjval !islog# Az &sszes t&bbi madr az
als% szemhjt h(zza $el#
Az indiban hasznlt nyelvjrsok szma elri a ;>2&t#
Egy n* ltal $elhasznlt r(zs $ele a gyomrban k&t ki#
-agyLritannia leggyakoribb ko"smaneve. "K&r&s Droszln" Q9he Ced :ionR#
Az E-'W hivatalos nyelvei. angol, $ran"ia, arab, knai, orosz s s!anyol#
A boAlingban hasznlt bbuknak mind&ssze 1#2 $ok d*lssz&g kell a $elborulshoz#
Egy $elmrs szerint a svd n*k 52Fnak volt 28nl t&bb $r$ival nemi ka!"solata# 6EF
uk nyilatkozott (gy, hogy mr vett rszt "so!ortos szeOben#
A sz(nyogokat a kk szn jobban vonzza, mint brmelyik ms szn#
A knai rs t&bb, mint >8888 rsjelet tartalmaz#
Egy tlagember ;2 ves korig k&rlbell <68888 kilomtert tesz meg gyalogolva#
Az <6;1 el*tt kszlt %rkon "sak egy mutat% volt. az %rkat jelz* QjelenlegR kismutat%#
Az amerikaiak t&bb id*t t&ltenek el sztri!tzklubokban, mint a roadAay sznhzi el*adsain,
a helyi sznhzak el*adsain s a klasszikus zenei kon"erteken egyttvve#
A )atriO Zjrat&ltve "m/ $ilm vgn lthat% stblista <E>7 nevet tartalmaz#
A legnagyobb bka a 0amerunban honos B%lit bka Q4onraua goliathR, amely k&zel 78"m
nagysg( s elri a 7#7kg tests(lyt is#
<E;6ban egy !nzszllt% meghalt, amikor 28888 dollrnyi a!r%!nz esett r#
Egy gyorsulsi versenyeken hasznlt "to!$uel" dragster versenyaut% teljes gzon annyi
zemanyagot $ogyaszt, mint egy Loeing 1>1es re!l*g!#
A -a!rendszer valamennyi bolyg%ja el$rne a @u!iterben#
Az eOhibi"ionistk k&z&tt legnagyobb szmban a n*s $r$iak tallhat%k#
'zakt*k szerint egy igazi orgazmus <<5 kal%rit get el, mg egy sznlelt 7<2&t#
A 4o"a4ola 4om!any a vilg legnagyobb "ukor vsrl%ja#
A ra!!er G"e 4ube igazi neve. DS'hea @a"kson#
A ?isney Uorld sz%rakoztat% !ark na!onta 26 tonna szemetet termel#
AleOander Braham Lell tallta $el a $mkeres*t <;;<ben#
0on$u"iusz egy 18 ves katona tizenegyedik gyereke volt#
A 4o"a4ola A$rika legnagyobb magntulajdon( munkaad%ja#
'amuel Le"kett "Lreath" Q:legzetR "m/ darabjt <E18 !rilisban mutattk be# A darab
mind&ssze 78 msod!er"ig tartott, sznszek s dial%gusok nem szere!eltek benne#
A legt&bb ele$nt k&nnyebb, mint egy kkblna nyelve#
Az els* aut%, amelyet lgkond"ionl%val lttak el, egy Ha"kard t!us( volt#
Egy ausztrl darzs tudomnyos neve. "Aha ha"#
)i"hael @a"kson rendelkezik 'outh 4arolina llam Q='AR himnusznak szerz*i jogai $elett#
Egy hzilgy tlagos lettartama < h%na!#
A "kutya" sz% angolul "dog"# Irdekes m%don az ausztrl *slakosok )babaran nyelvn ez
szintn "dog"#
Lrooklynban Q-eA MorkR tilos egy kutyt arra knyszerteni, hogy a $rd*kdban aludjon#
Egy tlagos ember szeme na!i 78 !er"en keresztl van "sukva !islogs miatt#
Egy dlamerikai gu!!i volt az els* hal a vilg/rben Q<E16banR#
'ean 4onnery egyszer ko!ors%$nyez*knt dolgozott#
'zerte a vilgon msod!er"enknt E Kiagra tablettt $ogyasztanak Q5887as adatR#
Le"slsek szerint 3innorszgban $lmilli% szauna tallhat%#
'k%"ia homokot eO!ortl 'zaudArbiba#
A vilg els*, $eljegyzett aut%lo!sa <;E6ban t&rtnt, <8 na!!al a benzinmeghajts( motor
bemutatsa utn#
A ruhamoly nem rendelkezik gyomorral#
A hres szabadul%m/vsz, Houdini, betantotta a kutyjt, hogy kib(jjon egy !r miniat/r
bilin"sb*l#
-gy %rn bell el$ogyasztott <88 "ssze kv elegend* ko$$eint tartalmaz ahhoz, hogy
meg&lj&n egy tlagos embert#
Egy tlagos "sukls 2 !er"ig tart#
Az els* n*v o!erlst <E28ben a dn 4hristian Hamburger vgezte egy Beorge @argensen
nev neA yorki $r$in, aki aztn 4hristine @argensen nven $olytatta lett#
Egy ember a le$ejezse utn mg majdnem ; msod!er"ig tudatnl van#
A $r$iak kb# >8 hajszlat vesztenek na!onta# A n*k ugyanakkor 18et#
Hi!!okratesz, az orvostudomny atyja azt lltotta, hogy egy n* mellb*sge n&velhet*, ha
a h&lgy hangosan nekel#
3ran"iaorszg <E67ban egy ma"skt l*tt ki a vilg/rbe, akinek 3eliette volt a neve#
<E6Eben az ='A egy Ham nev/ hm "sim!nzt l*tt ki az /rbe#
A s&r volt az els* vdjeggyel elltott termk# A brit Lass
Hale Ale s&r <;16ban ka!ta meg a mrkavdjegyet#
A haj%k avatsnak szoksa amely sorn egy veget t&rnek szt a haj% oldaln az
<688as vek vgn, a brit tengerszetnl mutatkozott be#
A )sodik Kilghbor(ban az ='A lgierejnl t&bb katona halt meg, mint a
tengerszetnl# Az el*rt 78 bevets teljestse sorn a hallozsi esly 1<F volt#
A vilg els* !orn%$ilmje az <E8;as $ran"ia "alSE"u dSor
oula bonne auberge" "m/ alkots volt#
A ?on @uan <E56os vltozatban :ionel Larrymore tartja az egy $ilmen bell legt&bbet
"s%kol%z% sznsz rekordjt# )ary Astort s Estelle 9aylort <51szer "s%kolta meg#
Egy $ilm video$orgalmazsb%l tlagosan &tsz&r akkora bevtelt termelnek a st(di%k, mint
a mozijegy eladsokb%l#
Az els* rajz$ilm, ami megka!ta a legjobb $ilmnek jr% Ds"ar djat, a ?isney$le "'z!sg
s 'z&rnyeteg" volt, <EE<ben#
A WW 9o! nev/ egyttes egyetlen olyan tagjnak, aki nem visel szakllt, Leard Q'zakllR a
"saldneve#
Az "=n$orgiven", "A Her$e"t Uorld", "9he Lridges
o$ )adison 4ounty" s az "Absolute HoAer" "m/ $ilmek ksr*zenjt 4lint EastAood
szerezte#
A vilg legnagyobb mennyisgben eladott hangszere a harmonika#
A ")artha )y ?ear" "m/ Leatlesdalt Haul )"4artney a )artha nev/ juhszkutyjr%l rta#
<E;7 augusztusban Heter 'teAart az angliai Lirmingham vrosban >8; %rra javtotta a
diszk%tn" vilgrekordjt#
A vilg legnagyobb diszk%jt <E1Eben rendeztk a -eA Morki Lu$$alo kongresszusi
k&z!ontban# <7888 vendg tn"olta be a helyet a Buiness Cekordok 0&nyvbe#
<E17ban a svd Coland Dhissont olyan ko!ors%ba temettk, amely teljes egszben
"sokoldb%l kszlt#
9homas @e$$erson (gy rta meg sajt sr$eliratt, hogy abban nem tett emltst arr%l, hogy
az ='A eln&ke volt#
Lurt Ceynold a!ja a $loridai Uest Halm Lea"h rend*r$*n&ke volt#
<E81 Zjv na!jn 9heodore Coosevelt ;2<7 emberrel rzott kezet#
Drville Uright megszmozta a ty(kjai ltal tojt tojsokat, s mindig id*rendi sorrendben
$ogyasztotta el#
A bankrablsok k&zben meghalt emberek k&z&tt legnagyobb arnyban a bankrabl%k
tallhat%k#
@ulius 4aesar kivl% (sz% volt#
GG# 3l&! s!anyol kirly !alotja <588 ajt%t tartalmazott#
Az %kori Egyi!tomban l* Heseshet (rn* Qie# 5688 k&rnyknR volt a t&rtnelem els* ismert
n*nem/ orvosa#
Egy n*i hajtin"s akr 7 tonna s(lyt is elbr#
Lrigham Moung mormon vallsi vezet*nek 51 $elesgt*l 26 gyermeke szletett#
Jtlagosan kt ev*kanlnyi vr szksges egy $r$i nemiszerv erek"i%jhoz#
9om Arnold, 'andra Lullo"k, 4hevy 4hase, Lill 4osby, 0ris 0risto$$erson s Lru"e Uillis
egyarnt brban dolgoztak "sa!osknt $ilmes karrierjk el*tt#
A 4o"a 4ola 4om!any a vilg legnagyobb vanlia vsrl%ja#
A vilg l*$egyvereinek egyhatoda A0>1 t!us(#
6< ;52 otthon !usztult el, amikor az amerikaiak ledobtk atombombjukat Hiroshimra#
A nemdohnyz%k t&bbsz&r lmodnak, mint dohnyos trsaik#
A krokodilok vente mintegy 5888 embert &lnek meg# +sszehasonltsknt. a mhek <288,
az ele$ntok 528 mg a rettegett "!k 52 ldozatot szednek#
A ket"hu!ivs vilgrekordjt ?ustin Hhili!s Q='AR tartja, aki egy <> un"is Qkb# > de"iliterR
!aradi"somsz%szt egy 6 mm vastag szv%szlon keresztl 77 msod!er" alatt $ogyasztott el
<EEE# sze!tember 57n#
A 4sendes%"en keletr*l nyugatra "$olyik"# A 3l&!szigeteknl az %"en szintje 68
"entimterrel magasabb, mint Hanama !artjainl#
Conald Ceagan, az ='A >8ik eln&ke, $iatalkorban 11 embert mentett ki a vzb*l, amikor
egy $oly%!arti strandon dolgozott (sz%mesterknt ?iOonban#
Az 3<<1 lo!akod% vadszbombz% aerodinamikai $ejlesztse sorn $elhasznltk a
!oszmhek re!lsnek vizsglati eredmnyeit#
Egy jegesmedve t&bb, mint ;8 !ingvint k!es megenni egy lt* helyben#
<E18ben az ='Aban 5E;7 $r$i lt, aki <> ves korra meg&zvegylt# =gyanekkor viszont
"sak 5;E &zvegy vagy elvlt n* volt megszmolhat%#
A vilg msodik legnagyobb !ldnyszmban el*$ordul% llat$aja. a !uhatest/ek#
Azok az emberek, akik sosem hzasodnak meg, 1#2szer nagyobb esllyel kerlnek be a
k%rhzak idegosztlyra#
@ulius "aser idejben a vilg &sszlakossgt <28 milli% emberre be"slik# -a!jainkban a
vilg lakossga 5 vente <28 milli% emberrel n&vekszik#
9onga szigetnek egyetlen gol$!lyja "sak <2 lyukat tartalmaz s nem jr bntets, ha
egy majom ello!ja a labdt#
Annak a "gnek, amelynl annak idejn Elvis Hresley kamionso$*rknt dolgozott, 3rank
'inatra volt a tulajdonosa#
A kaka%bab latin neve. 9heobroma "a"o, ami le$ordtva annyit tesz. istenek eledele#
Egy tlagos irodai munkahely >88szor annyi baktriumot tartalmaz, mint egy tlagos
irodai mellkhelyisg#
@ohn Uilkes Looth eredetileg "sak elrabolni akarta abraham :in"olnt# A terve az volt, hogy
addig tartja t(szknt a $ogsgban, amg az &sszes kon$&der"i%s hbor(s $ogoly ki nem
szabadul#
A "'ni"kers" nev/ "sokoldszeletet egy l%r%l neveztk el#
@a"k )er"er >2 vig szinkronizlta Ho!eyet, a tengerszt, ezzel * tartja a rajz$ilm
szinkronhangok id*"s("st#
3innorszgban a legmagasabb a n!essgre vettett internetez*k arnya. 5>>#2 $* <888
lakosra vettve Q5888es adatR#
Az *rlt )atuska 'zilveszter a hdrobbantst <E7<# sze!tember <7n k&vette el#
Egy szabvnyos rotringbl 6 "m hossz(#
A leg&regebb ember, akin m/ttet hajtottak vgre, <<< ves s <82 na!os volt#
A klasszikus matr%zsa!ka igazb%l egy segdeszk&z# Amikor vizes lesz, a sa!kban rekedt
lgbubork a vz $elsznn tartja a matr%z $ejt#
A zensz Cod 'teAart egyszer srs%knt is dolgozott#
A versenyeken a !ing !ong jtkosoknak tilos $ehr trik%t viselnik, mivel gy rosszul
lthat% lenne a labda#
A Aashingtoni 3ehr Hz minden munkana!on >8888 levelet ka!#
A 'tar 9rek legends =#'#'# Enter!rise /rhaj%jnak neve a 9K sorozat !iszkozatban mg
=#'#'# MorktoAne volt#
A vadon l* madarak 12Fa el!usztul 6 h%na!os kora el*tt#
Az =rnusz bolyg%n a nyarak 5< $&ldi vig tartanak#
Henry 3ord sosem szerzett jogostvnyt#
)ohandas Bandhi k&z!s* neve 0aram"hand volt#
0nban l az emberisg 52Fa, de *k $ogyasztjk el a vilg "igaretta termelsnek 78F
t#
A vilg legr&videbb menetrendszerinti lgijrata a sk%t Uestray sziget s Ha!a Uestray
k&z&tt k&zlekedik# A re!lsi id* alig 5 !er"#
<E<7ban els*knt az orosz lgitrsasg mutatta be a $edlzeti illemhelyet#
A 68 milli% lakos( 3ran"iaorszgot vente k&zel 68 milli% turista keresi $el#
A vilg egynegyede k&zlekedik a bal oldalon Qt(lnyom%rszt egykori brit gyarmatokR#
Az orosz gyrtmny( Gljusin G:169? a vilg legnagyobb t/zolt% re!l*g!e#
<EE7ban mind&ssze < utas halt meg re!l*g!szeren"stlensgben, mg a negatv "s("s
<E;2ben volt, ekkor 256 utas halt meg egy v alatt Qa 588<es vr*l nin"s adat, ez az v
val%szn/leg s(lyosabb voltR#
A vilg els* vonatnak "s("ssebessge elrte a ; kmNh rtket#
A kali$orniai Blynn Uol$e 5; t&rvnyes hzassgot k&t&tt, &sszesen >< gyermeke van#
A ! rtke 6>>5>28888 tizedesjegyig ismert#
<E1; novemberben a teOasi @eAettben @ohnny ?eel 3oley E;,2< mterre dobott el egy
tojst 0eith 9homasnak anlkl, hogy elt&rt volna#
Kannak olyan antilo!$ajtk, melyeknek > szarvuk van#
Egy $eln*tt $r$i szve k&rlbell 78 dkg#
Az ='A br%sgai idejk $elt szemlyg!ko"sikkal &ssze$gg* !erek trgyalsval t&ltik#
Az uborka E6Fa vz#
A "Ho!eye" "m/ rajz$ilm <E7<es bemutat%ja utn az ='Aban 77Fal n*tt meg a
s!en%t$ogyaszts#
Az <E68as vekig a hossz( haj( $r$iakat nem engedtk be ?isneylandbe#
Az els*, !olgri "lokra kszlt Hummer tere!jr%t Arnold '"hAarzenegger vsrolta meg#
Az aut% egybknt t&bb, mint 7 tonna s 5<8 "entimter szles#
A ?oors $rontembere, @im )orrison volt az els* ro"ksztr, akit a szn!adon tart%ztattak le#
Elvis halla utn, a bon"olskor <8 kl&nb&z* gy%gyszert talltak a testben#
:os Angeles ala!terletnek majdnem egynegyedt aut%k $oglaljk el#
Az aut%k lgzskja k&rlbell 788 kmNh sebessggel nylik ki#
Angol anyanyelv/ ember 728 milli% l a $&ld&n#
Az angliai EdAard -eAsom <EE6# j(lius 55n, <82 ves korban aut%t vezetett#
<;;>ben egy @ani"e ?everee nev/ h&lgynek 76 "mes szaklla volt#
4harles de Baulle volt $ran"ia eln&k&t k&rlbell 7<szer !r%bltk meggyilkolni#
A b&l&mbika egy gzl%madr, !rzsa idejn b&mb&l* hangokat hallat, innen ered az
elnevezse#
A t&bbkar( gyertyatart%t kandelbernek is nevezik#
Hitler eredeti neve '"hiklgruber volt#
Egy 3orma<es $utam alatt a !il%tk akr 7 kgot is
$ogyhatnak#
A knai -agy 3al 2,2 mter szles, s k&rlbell 6288 km hossz(#
A termszetben nem tallhat% vas tiszta lla!otban#
:ehel krtje ele$nt"sontb%l kszlt#
Az <E>8es Dlim!it 9oki%ban rendeztk volna, de a hbor( miatt elmaradt#
Hat 0ruse, a 9or[uay =nited labdar(g%jtkosa <E11# janur 7n, a 4ambridge =nited
ellen a me""s 6# msod!er"ben &ng%lt $ejelt#
'ztlin neve "a"los"t jelent, eredeti neve ?zsugasvili volt#
Az Ei$$eltorony "s("sra <1<8 l!"s*$okon lehet $elgyalogolni#
Az Drszghz >8 milli% tglt tartalmaz#
Az angol Coger La"on megj%solta a XGGG# szzadban az aut%, a re!l*g!, s a g*zhaj%
ltrej&ttt# @utalma 58 vi b&rt&n volt#
A ! rtkt <2E6 %ta hasznljk#
A 9L4 ba"ilust Cobert 0o"h $edezte $el#
)ikszth 0lmn 5szer sz%lalt $el a Harlamentben t&bb vtizedes k!visel*sge alatt#
A 3&ld krge s az ember k&rme is vente kb# ugyanannyival, 7 "mrel n*#
<E67#85#81n az alaszkai 4oo!er$oly% mentn 5> %ra alatt <E; "m h% hullott#
A -eA Morki 'zabadsg szobrot 3ran"iaorszg adomnyozta az ='Anak <88 ves
$ggetlensgnek nne!re#
<E>7#85#58n ?ionisio Hulido meOik%i $armer kukori"a$&ldjnek vgben vulknkit&rs
indult meg# < v alatt 776 mter magasra n*tt a Hari"utn nvre keresztelt t/zhny%#
A gabonak&r&k "sodl%it "e"erol%gusoknak nevezzk#
A Lajklt% vize az emberisgnek >8 vre elg lenne#
A szervusz sz% a "servus" sz%b%l ered, ami szolgt jelent#
A szablya egy olyan g&rbe kard, melynek "sak az egyik
oldala van kilezve#
A v&r&s haj( emberek altatshoz t&bb altat%anyag szksges#
A nyilvntartsban szere!l* leghosszabb s legnagyobb s(ly( tehervonat <E;E# aug# 56
51n g&rdlt vgig a dla$rikai sishensaldanhai !lyn# 668 vagonb%l llt, s 1,785 km
hossz( volt# A ;6< kmes tvolsgot 55 %ra >8 !er" alatt tette meg#
Q3orrs. Buinness Cekordok k&nyve <EE5R
A $elesg"i!el* bajnoksgot vente megrendezik a 3innorszgi 'onkajarviban egy 572
mter hossz( akadly!lyn# Az eddigi rekord < !er" 6,5 msod!er"#
Az ausztrl 9ommy @ohnst k&rlbell 7888szer tart%ztattk le iszkossg miatt#
A kmiai elemek !eri%dusos rendszert ?imitrij )engyelejev alkotta meg, azoknak az
elemeknek, amiket addig mg nem $edeztek $el, rendszerben helyet hagyott ki#
Anonymus GGG#Lla kirly ismeretlen jegyz*je volt#
<EE2 mr"iusban a @a!n Dhkura $alu lak%i 5E,>7 mter magas h%embert !tettek#
A denevrhal nem (szik, hanem mell(sz%i segtsgvel gyalogol a vz $enekn#
Egy kkblna nagyobb vrereiben egy kisgyermek (szklni tudna#
< gramm $&ldben akr 7>88 milli% l*lny is lehet#
Amikor -a!%leont az akkori !!a "sszrr akarta koronzni, elvette t*le -a!%leon a
koront, s * tette a sajt $ejre#
A rgi rdi%k akkora nagyok voltak, hogy egy ma"ska nyugodtan bele tudott $ialni#
A krum!libogr nem kizr%lag a krum!lin tele!szik meg# A !aradi"somt%l kezdve rengeteg
z&ldsget krost meg#
Egy angol yard E<,> "entimter#
)inden id*k leggyorsabb "sigja egy "Ar"hie" nev/ "siga volt, aki 77 "mt 5 !er" 58 m!
alatt s!rintelt vgig#
A jogszok s !olitikusok nem indulhatnak a vilg legnagyobb hazudoz%versenyn, a -agy
Lritanniai 4umbriban#
A k%la$a, a kv"serje, s*t, mg a kaka%$a gym&l"se is tartalmaz ko$$eint#
A 'hell olajtrsasg emblmja a $s/kagyl%#
Egyszer egy megjel&lt rknak 5E vbe tellett, mg a K&r&stengerb*l a 3&ldk&zitengerbe
vndorolt# Ez 2,6 kmNv tlagsebessget jelentett#
Egy kkblna lete sorn, mg a !etb*l ki$ejlett llat
lesz, 78 millirdszorosra n&vekszik#
Hrom sikertelen hzassg utn 4harlie 4ha!lin vgl megtallta az igazit# -egyedik
hzassga Dona DS-eillel tart%snak bizonyult, a lny a!jnak rosszallsa ellenre is# Az
<E>7ban tartott eskv* idejn 4ha!lin 2> ves volt, mg a lny <;#
)edi"i 0atalin volt az els* n* Eur%!ban, aki dohnyt hasznlt# -em !i!zott, hanem
tubkolt#
A bolti tolvajok k&rben ngyszeres a n*k arnya#
Az egyes orszgokban k&telez* "s%k a hzassgi "erem%nik vgn egy szeldtett vltozata
annak a rgi szoksnak, miszerint a $iatal !r a szertarts vgn a nszn! szne el*tt
szeretkezett#
A t&r!e n&vs/ embereknek ltalban norml mret/ gyerekeik szletnek#
Egy ember akkor szenved heOade"tylism nev/ betegsgben, ha egyik vagy mindkt kezn
vagy lbn hat ujjal szletett#
A sk%tok el*sz&r elutastottk a burgonya $elhasznlst, mivel a Liblia nem tesz emltst
err*l a n&vnyr*l#
Az ramtsek 68Fa viharos id*ben vgzett tele$onbeszlgets sorn k&vetkezik be#
A vilg els* s$elvon%jt egy olyan szerkezetr*l mintztk, amely bannt szlltott a haj%k
belsejbe#
Az angol k&lt*, 9homas 4hatterton <1 ves korban hunyt el, )ozart 76 vesen, Ca!hel 71
vesen, Aubrey Leardsley 56 vesen, a $est* )aza""io 51 vesen tvozott az l*k sorb%l#
3reddy )er"ury, a Vueen legends nekese eredetileg 3arookh Lulsara nven ltta meg a
na!vilgot#
A brit kirlny*, GG# Erzsbet, <E16ban kldte el els* email zenett#
Ha klvrosainak lak%it is beleszmtjuk, akkor 9oki% a vilg legn!esebb vrosa, a maga
78 milli% lakosval#
Arr%l nin"s $eljegyzs, hogy embereket t&tt volna agyon meteorit, de llatokat &lt mr
meg ilyen m%don#
A 3&ld keringsi sebessge $olyamatosan lassul, emiatt nhny milli% ven bell
szksgtelenn vlik a sz&k*v#
Egy teljes na!$ogyatkozs sorn a h*mrsklet akr 6 4elsius $okot is "s&kkenhet#
Az eddig meg$igyelt legnagyobb jghegy 772km hossz( s E1km szles volt#
Az a szllt%jrm/, amely az /rre!l*g!et a kil&v*llshoz szlltja, %rnknt 7
kilomteres sebessggel mozog#
Lolvia tartja a kormnyvltsok vilgrekordjt# <;52&s $ggetlenn vlsa %ta t&bb, mint
588 kormny volt hatalmon# Dlaszorszg is j%l ll, <E>2 %ta 21 kormny s 55
minisztereln&k vltotta egymst#
Az els* elektronikus levelet QemailR <E15ben Cay 9omlison kldte# 'zintn az * &tlete volt,
hogy a "mzettet egy \ jel vlassza el a szmt%g! nevt*l#
Az els* neon reklm <E57ban, egy Ha"kard aut%kereskedsen jelent meg#
A leveg*vel t&lt&tt gumiabron"sokat el*bb hasznltk kerk!rokon, mint g!jrm/veken#
A vilg leg&regebb, $olyamatosan lakott vrosa a szriai ?amaszkusz#
Egy stru"" szeme nagyobb, mint az agya#
Az egyi!tomi kesely/, egy holl% mret/ $ehr madr, k&veket emel a leveg*be, hogy a
stru""tojsra ejtve $elt&rje azt# Ez a madr egyike azon kevs l*lnyeknek, amelyek
k!esek eszk&z&ket hasznlni#
@ames Lond a nevt egy !hiladel!hiai ornitol%gusr%l ka!ta, akinek k&nyve Gan 3leming
hzban kall%dott#
A n*k 2#7 alkalommal srnak egy h%na!ban# A $r$iak "sak <#>szer#
Babriel 3ahrenheit <1<>ben alkotta meg a higanyos h*mr*t#
Eur%!ban a teaivs <6<8ben, 0nb%l kerlt be# <6<2ben kezd*d&tt a kvzs szoksa#
6862 milli% vvel ezel*tt a del$inek s az emberek egy k&z&s *ssel rendelkeztek, amit
)esony"id nven ismernek#
Az emberi agy "su!n a teljes test t&megnek 5Fa, de a test energiaszksgletnek
58Ft ignyli#
A )onash Egyetem egy (j dinoszaurusz $ajt Vantassaurusnak nevezett el, az ausztrl
lgitrsasg, a Vuanta utn#
Az %"enok s tengerek annyi s%t tartalmaznak, amivel a szraz$&ldeket <18 mter
magasan be lehetne bortani#
9estk mrethez k!est a bogarak a leger*sebb llatok bolyg%nkon# Egy orrszarv(bogr
!ldul sajt t&megnek ;28szerest k!es elvinni a htn#
A legt&bb szvroham ht$*n k&vetkezik be#
Az ='Aban ;<7 9K kszlk jut <888 lakosra# )aliban < 9K kszlk jut 5288 lakosra#
Az =3Dszlelsek 6;Ft $r$iak jelentik be#
Az Zj3oundlandon tallhat% Argentiban tlagosan vi 586 a k&d&s na!ok szma#
A $iatal zsir$ok havi 5#2 "entimtert n*nek#
<E22ben brit tud%sok alkottk meg az els* atom%rt#
Az els* breszt*%rt 7288 ve az egyi!tomiak talltk $el#
A legnagyobb ismert "sillag 5#E millrd kilomter tmr*j/, a -a!nl 5888szer nagyobb#
A leghosszabb, n* ltal vgrehajtott /rutazs <;; na!ig, > %rig s <> msod!er"ig tartott#
A jegesmedvk nem szlelhet*k in$rav&r&s kamerval, a h*szigetel* bundjuk miatt#
A vilg els* $lvezet* tranzisztora gol$labda nagysg( volt# )ana!sg egy blyeg nagysg(
la!kra t&bb tzmilli%t k!esek $elvinni#
<E85ben a )ount Helee nev/ vulkn )artini[ue szigetnek mind a 78888 lakost meg&lte
kit&rsvel# Az egyedli t(ll*k a b&rt&nbe zrt $oglyok voltak#
Breg Cusedski teniszez* adogatsnak sebessge elrte az im!ozns 57;kmNh sebessget#
A knai s az amerikai alligtorok is k!esek ttelelni olyan m%don, hogy a $ejk bele$agy a
jgbe s "sak az orruk van kint a leveg*n# Ygy t&bb h%na!ot is k!esek t(llni#
Az Amazonas $oly% mentn talltak egy ; milli% ves alligtor k&vletet, amely egy <5
mter hossz( s kb# <; tonns llatt%l szrmazott#
Lr az es*erd*k "sak a 3&ld terletnek 1Ft bortjk, a vilg l*vilgnak >8Fa l
bennk#
A UindoAs 5888 $orrssz&vege 5E milli% sorb%l ll#
)egannyi sikertelen ksrlet utn, vgl <;66ban $ektettk le az els* tvr%kbelt Eur%!a
s Amerika k&z&tt#
'zmtsok szerint a vilg n!essge 5<28re rheti el a <8 millirdot#
Az =rnusz %risbolyg% )iranda nev/ holdjn 58 kilomter magas hegyek tallhat%k#
A )ars egyik holdja a Hhobus s!irl alak( !lyn kering a bolyg% k&rl# 0&rlbell <88
milli% v m(lva $og be"sa!%dni a )arsba#
Ivente tlagosan >8, utasokat szllt% re!l*g! zuhan le#
A re!l*halak k!esek akr 6 mter magasan 788 mtert is re!lni a vz $elett#
A szibriai Lajklt%ban tallhat% a vilg desvzkszletnek 58Fa# A tavat 778 $oly%
t!llja#
Egy n*i magazin $elmrsre vlaszol% n*i olvas%k 18Fa helyezte el*rbb a "sokoldt a
szeOnl#
A vezets k&zben rdi%t hallgat% so$*r&k 12Fa nekel is#
Az alkoholistk 5>Fa hal meg balesetben, zuhansban, t/zesetben vagy &ngyilkossg
miatt#
Abraham :in"oln s 4harles ?arAin ugyanazon a na!on szletett Q<;8E $ebrur <5R#
A "gimnzium" sz% a g&r&g "gymnazein" sz%b%l ered, melynek jelentse. meztelenl
tornzni#
9eOasban t&rvnytelen gra$$itit rajzolni valakinek a tehenre#
Egy sz&r$&s egyszer be!erelt egy msik sz&r$&st, mert az el"sente a hullmjt# Az eljrst
aztn megszntettk, mivel a br%sg nem tudta megtlni, mekkora $jdalmat s krt
jelent valakit*l ello!ni egy hullmot#
Haul Uin"hell nem "sak arr%l hres, hogy * 9igris szinkronhangja a )i"ima"k%
rajz$ilmekben, hanem arr%l is, hogy * tallta $el a mestersges szvet# 'zabadalmt a =tah
i egyetemnek adomnyozta#
A vilg minden kontinensn tallhat% C%ma nev/ vros#
'za(dArbiban egyetlen $oly% sem tallhat%#
A rg%gumit egy $ogorvos, bizonyos Uilliam 'em!le tallta $el llka!o"s er*stsi "llal#
Kentura megyben Q0ali$ornia, ='AR a kutyk s a ma"skk "sak engedllyel lhetnek nemi
letet#
E"uador bizonyos rszein a $rj visszaviheti a menyasszonyt, ha rj&n, hogy nem sz/z#
A szeOulisan aktv $eln*ttek k&zl a leszbikusok k&z&tt a legkisebb a nemi betegsgek
arnya#
-eA"astleben QUyoming, ='AR t&rvny tiltja a nemi rintkezst a boltok h/t*szobiban#
A k&z!kori 3ran"iaorszgban bevett bntetsi m%dszer volt h/tlen $elesgek szmra az,
hogy meztelenl kellett a vroson keresztl egy "sirkr kergetnik#
A tengeralattjr%kon mogyor%vajat hasznlnak a szak"sok, mivel ez >28 $ok alatt
$stmentes#
A vilg legnagyobb jtk$orgalmaz%ja. a )"?onaldSs#
A vilg legkisebb bka$aja a Eleutheroda"tylus iberia, melynek egyedei mind&ssze E#2 mm
hossz(ak#
Lr a !aradi"som botanikailag gym&l"s, m az ='A :eg$els*bb Lr%sga <;E7ban, a "-iO
kontra Hedden" !erben (gy d&nt&tt, hogy a !aradi"somot z&ldsgnek kell tekinteni#
Az amerikaiak ktszer t&bb !nzt ldoznak !ornogr$ira, mint dessgekre#
A $r$i betegek ktszer gyakrabban esnek le a k%rhzi gyakr%l, mint a n*i !"iensek#
Egy tlagember akr << na!ig is letben marad vz nlkl#
Az els* emberi sz%, ami a Holdon hangzott el, az "okay" volt#
Az Egyeslt 0irlysg lak%i t&bb babkonzervet $ogyasztanak, mint a vilg &sszes t&bbi
lak%ja egyttesen#
A -eA Morki taOisok E8Fa $riss bevndorl%kb%l ll#
Elvis Hresley <E zeneszmnak "mben szere!elt a "kk" sz%#
A XKGG# szzadi brit megszlls idejig Gndia volt a vilg leggazdagabb orszga#
Az igunok, koalk s a komod%i srknyok kt hmvessz*vel rendelkeznek#
Egy tlagember 58 s 18 ves kora k&z&tt 688 %rt $ordt a szeOre#
Abraham :in"on <;62 !rilis <>n rta al a titkosszolglat ltrehozsr%l sz%l% t&rvnyt,
!!en azna!, amikor lel*ttk#
Wak 'tarkey, a Leatles dobosa, Cingo 'tarr $ia nem hres a!jt%l tanult dobolni, hanem a
Uho egyttes tagjt%l, 0eith )oont%l#
Egy Ellen 4hur"h nev/ $iatal h&lgy meggy*zte a Loeing Air 9rans!ort embereit, hogy !ol%i
vgzettsge s re!ls irnti szeretete alkalmass teszi *t arra, hogy az utasoknak
segtsen vszhelyzetek esetn# Ygy aztn <E78ban * lett az els* steAardess#
Egy heged/ k&rlbell 18, kl&nll% $a alkatrszb*l ll#
A 0ma 'zutrban a "s%k h(sz$le t!ust hatroztk meg#
Hogy elkerljk azt, hogy bizonyos szmok t&bbsz&r $orduljanak el*, mint a t&bbi szm, a
:as Kegasban hasznlt dob%ko"kkat 8#882 mm t/rssel gyrtjk# Ez egy hajszl
vastagsgnak <N<1ed rsze#
Egy sugrhajt%m/vel elltott re!l*g! kevesebb zemanyagot $ogyaszt <8888 mter
magasan, mint mondjuk ;888 mteren# Ennek oka az, hogy nagyobb magassgban a
ritkbb lgrteg kisebb lgellenllst $ejt ki#
A gymnt ellenll a savaknak is, egyedl nagy h*mrskleten !usztthat% el#
:as Kegasban minden ; lakosra jut egy jtkautomata#
A :a!os 3&ld 9rsasg Qakik nem hisznek abban, hogy a 3&ld g&mb alak(R <2>1ben alakult
s a mai na!ig jelent*s mozgalom# ]^a
hre$_"htt!.NNAAA#alaska#netN]]]]"lundNe`djublonsko!$N3latHome#htm"
target_"`blank"a]Gtt]^Naa] lehet "satlakozni hozzjuk#
<E82ben, egy vvel els* r&vid re!l*(tjuk utn, a Uright$ivrek $elajnlottk
tallmnyukat az Egyeslt Jllamok hadgyminisztriumnak, azonban a katonkat nem
rdekelte a re!l*g!#
A 3ekete Hall nven emlegetett !estisjrvny <7>6 s <725 k&z&tt Eur%!a lakossgnak
egynegyedt !uszttotta el# A hallozsi arny egyes vrosokban elrte a 18Fot is#
Az <261es !estisjrvny Wri"h akkori 6888 lakosb%l 7188at &lt meg#
3lelem a $ehr sznt*l. leuko!hobia#
A Libliban nem tesznek emltst sem ma"skkr%l, sem !atknyokr%l#
<666ban egsz -yugatEur%!a rettegett, mivel az vszmban szere!l* 7 darab 6os
szmjegy a Bonosz szma# Lr a vilgnak nem lett vge, :ondon kis hjn teljesen
el!usztult a -agy 9/zvszben#
Amerikban Lambinak nevezik a televzi%s vetlked*k olyan jtkosait, akik ledermednek a
kamerk el*tt, ezzel utalva az aut%k re$lektorai el*tt lemereved* szarvasokra#
A Uaialeale hegy QHaAaiiR a vilg legnedvesebb helye vente <<6; millimter "sa!adk
esik#
A vilg egyetlen re!l* "sszealjleszll%!lyja 't# Haulban QAlberta llam, 0anadaR
tallhat%#
A bumerngdobs tvolsgi vilg"s("st a svj"i )anuek '"hutz tartja 57; mterrel# Ezt a
rekordot <EEEben a Wri"h melletti 0lotenben lltotta be#
<E57 vgn -metorszgban 788 nyomdai!ari "g 5888 nyomdja, valamint 788 !a!rgyr
dolgozott jjelna!!al, hogy ellssk a gazdasgot !a!r!nzzel k&sz&nhet*en a
hi!erin$l"i%nak#
9anzniban a hm srga baboon tlagban hat hetente szenved s(lyos srlst egy msik
hmmel $olytatott kzdelme sorn# Egy ilyen srlsb*l majdnem k&zel hrom ht alatt
gy%gyul $el, gy idejnek $elt lbadozssal t&lti#
Az ele$ntok 58 kilomterr*l megrzik az rett gym&l"s illatt#
Egy rja sosem ltja az ennival%t, amit megeszik, mivel a szemei a $els*, a szja !edig
testnek als% rszn tallhat%#
Lr <E2Eben kezdtk rustani, "sak <E62ben ka!ott mozgathat% vgtagokat a Larbie
baba#
<E8>ben, a 't# :ouisi Kilgkilltson egy Ci"hard Lle"hyden nev/ angol (r gondolt egy
merszet# )ivel a ltogat%k nem rdekl*dtek $orr% teja irnt, h/tve knlta azt, $eltallvn
a jeges tet#
9ogo bszklkedhet a vilg legala"sonyabb b/n&zsi mutat%ival# )ind&ssze << ismertt vlt
b/n"selekmny jut <88 888 lakosra#
Eur%!ban nin"senek sivatagok ezzel egyedlll% a kontinensek k&z&tt#
Az els* $izikai -obeldjat Uilhelm 4onrad C&ntgen ka!ta <E8<ben# 3el$edezte, hogy
bizonyos sugarak $nyhatst keltenek a brium!latino"ianiddal bevont !a!ron akkor is, ha
a !a!r a msik szobban van# A sugarakat hihetetlen voltuk miatt "X sugaraknak" QX CaysR
nevezte el#
A mai is hasznlt li$tek el*$utrt Henry Uaterman tallta $el <;28ben#
A Lermudaszigeteken nin"senek $oly%k, vagy tavak, gy az itt l*k nagyrszt az es*vzre
knytelenek tmaszkodni#
A HaAaiiszigetek a vilg legnagyobb vulkni hegysge# HaAaiin tallhat% a vilg
legnagyobb hegye is# Lr a )auna 0ea <588 mterrel nagyobb, mint a )ount Everest, j%
rsze a tenger alatt tallhat%, gy a tengerszint $eletti magassga alatta marad a
konkurensnek#
A '"rabble nev/ jtkot Al$red Lutts tallta ki#
Egy $elmrs szerint az emberek ltal leginkbb kedvelt id*!ont a szeO szmra az este <<
%ra#
Lr k&zel ktszer akkora tvolsgra tallhat% a -a!t%l, a Knusz $elszne mgis $orr%bb,
mint a )erk(r#
Henry 3ord aut%gyrnak 1 vre volt szksge, hogy leg&rdlj&n az egymilliomodik aut% a
szalagr%l# Az <E5>es mr$&ldk* utn <875 munkana!!al viszont mr a <8 milliomodik
!ldny is kszen volt#
Egy Loeing 161 re!l*g! 7#< milli% alkatrszb*l !l $el, amelyet ;88 beszllt% gyrt#
'teve @obs s 'teve Uozniak leginkbb az A!!le szmt%g! ki$ejlesztsr*l hresek, m
miel*tt szmt%g!tervezsre adtk volna a $ejket, *k ksztettk a "Lreakout" "m/
n!szer/ jtk!rogramot Atarira#
A 'aguaro kaktusz k&zel 58 mter magasra n* s 788 vig l#
Egy hurrikn <E5;ban tvonult Huerto Ci"on, s 12 "entimter h%val tertette be a
szigetet# A h% t&mege be"slsek szerint 5#; millird tonna volt#
A "hilei Ata"ama sivatagban tallhat% 4alama vrosban mg sosem esett es*#
Az utols% szmols idejn 556888 $a lt a -eA Morki "entral Harkban#
A termeszek ktszer gyorsabban rgjk a $t, ha heavy metal zent jtszanak nekik#
A valaha mrt legnagyobb szlsebessget <EEE mjus 7n egy Dklahoma Q='AR llamban
tvonul% tornd%ban ta!asztaltk# A szl sebessge meghaladta az 288 kmNht#
Az amerikai ad%hivatalban bels* el*rs van arra is, hogyan kell az ad%t beszedni egy
atomhbor( utn#
<E;<ben az olasz An"onaban egy tornd% <6 mter magasra emelt, majd <88 mterrel
tvolabb srtetlenl letett egy kisbabt anlkl, hogy a gyerek $elbredt volna#
<;2Eben a Ualesi Blamorgan tele!lsen halak hullottak az gb*l, betertve hrom
tenisz!lynyi terletet#
Egy naran"s$a t&bb, mint <88 vig terem# Egy <>5<ben 3ran"iaorszgba vitt naran"s$a
>17 ven keresztl termett naran"sokat#
A hurriknnak a <58 kmNh sebessget meghalad% szlvihart neveznek# A hurriknok mindig
vz $elett keletkeznek, tlag lettartamuk <8 na!#
A -a! sugrzsnak k&rlbell a $ele ri el a 3&ld $elsznt# Ennek az energinak
egyharmada visszaver*dik az /rbe, egyharmada az als% lgrtegeket melegti, a maradk
!edig a vizet !rologtatja#
0armuala 'earlel, a 9arzan $igurjt meg$orml% sznszek egyike egy $eldh&d&tt ele$nt
tmadsa sorn lelte hallt#
A vilg legmagasabban $ekv*, haj%zhat% tava a 9iti"a"at% Lolviban#
)a" von '"hillings egy kom!lett o!ert rt a )ona :isr%l#
A leg$igyelem$elkelt*bb sznkombin"i% a $ekete a srgn# Ezutn a $ekete a $ehren, srga
a $eketn, $ehr a $eketn, s&ttkk a $ehren s a $ehr a s&ttkken k&vetkezik#
A vilg <1 legnagyobb hal$ajb%l <2 jelenleg t(lzott mrtkben halszott vagy mr a
ki!usztuls szln ll#
Le"slsek szerint az otthoni $strzkel* szenzorok 68Fa m/k&dsk!telen, mert a
tulajdonosok vagy nem raktak bele elemet, vagy nem "serltk ki a lemerlteket#
A XGX# szzadi :ondonban a lakossg tlagletkora 51 v volt# A munksosztlyhoz tartoz%
lakosok mind&ssze 55 v#
A vilgon vente k&zel 28 millird As!irin tabletta $ogy#
Langladeshben a n!s/r/sg kb# 118 ember ngyzetkilomterenknt#
Az Antarktiszon nyron 5888, mg tlen <888 $* k&rli a teljes n!essg, holott a hatodik
$&ldrsz terlete k&zel ktszer akkora, mint az Egyeslt Jllamok# Ha &sszegy/jtennk az
&sszes, itt meg$ordult embert, mg egy $utballstadiont sem tudnnk megt&lteni#
Az olajsejksgeket leszmtva Lermudn a legnagyobb az egy $*re jut% nemzeti j&vedelem#
'ir 4hristo!her Uren, a 'zent Hl 0atedrlis !t*je 2< msik tem!lomot is !tett <618 s
<1<< k&z&tt#
Egy holland $elmrs szerint a $eln*tt holland lakossg $ele mg sosem utazott
re!l*g!en, 5;Fuk !edig egyenesen $l a re!lst*l#
A 4o"a4ola <E61 %ta rustja a 4okeot alumnium dobozokban, viszont az els* "g, aki
gy $orgalmazott dt*t, a Coyal 4roAn 4ola volt <E6>ben#
A k&zhiedelemmel ellenttben nem a "?r# -o" Q<E65R volt az els* @ames Lond $ilm, a
mozi$ilmet megel*zte egy tv $ilm, az <E2>es 4asino Coyale#
A Hlayboy "m/ (jsg tulajdonosa, Hugh He$$ner, !szi"hol%git hallgatott az Gllinois
Egyetemen#
Egy tlagos amerikai baseball jtkos vi keresete <E11ben. 2<288 dollr# Egy tlagos
baseball jtkos ves $izetse 5885ben. 57;8888 dollr#
:os Angeles egyik vdjegye, a HollyAood $elirat <71 mter szlesen $ekszik a )ount :ee
oldaln, magassga <2 mter# Az (j HollyAood $eliratot <E1;# november <>n le!leztk le
HollyAood 12# v$ordul%ja alkalmb%l, 68 milli% televzi%nzTotildeb elTotildebtt#
A vilghr/ HollyAood $elirat &sszs(lya 58> tonna
?reA Larrymore igazi hressgek k&z&tt n*hetett $el, hiszen sznszdinasztia sarja#
Idesanyja, Gldiko @aid rvn $lig magyar szrmazs(, a kereszta!ja !edig nem ms, mint
a hres rendez*, 'teven '!ielberg#
9&bb, mint 58888$le s&rmrka ltezik#
A -eA Morki )etro!olitanban 7888 hotdog rus m/k&dik#
A 3&ld&n tallhat% szraz$&ld 18Fa hajlamos az elsivatagosodsra#
Het*$i 'ndornak s @%kai )%rnak is hobbija volt a vvs, mindkett*jk mestere 4ha!!on
:ajos volt#
9ud%sok be"slse szerint a vilgon kb# 78 milli% llat$aj lhet, amib*l a tudomny
mind&ssze <#> milli%t ismer#
Egy < megaAattos szler*m/ ltal szolgltatott energit hagyomnyos er*m/ben el*lltva
vente 5888 tonna szndioOid kibo"stst okozunk#
A vilg laborat%riumaiban vente <;8 tonna gymntot lltanak el* i!ari hasznostsra# Ez
a mennyisg kilen"szerese a $&ldb*l kibnyszottnak#
Az almba hara!va a hara!snyom azrt vlik egy id* utn barna szn/v, mert a
gym&l"sben tallhat% "sersav reak"i%ba l! a leveg*vel#
Uilliam Lottke a 4ornell egyetemen Q='AR kiszmtotta, hogy legalbb E88 olyan
aszteroida !lyja keresztezi a 3&ld !lyjt, amelynek tmr*je meghaladja az <
kilomtert#
A vilgon l* >2 milli% vak ember ;8Fnak !roblmjt megoldan egy egyszer/ sebszi
beavatkozs# Ezen emberek 68Fa A$rika 'zahart%l dlre $ekv* rszn, Gndiban s
0nban l#
:inus Hauling volt az egyetlen tud%s, aki kt -obel djat ka!ott Qegyedl, nem megosztva
valakivelR# El*sz&r <E2>ben kmiai, majd <E65ben -obel bkedjat ka!ott#
A )anhattan!roje"t Qaz amerikai atombomba ltrehozsra irnyul% ksrlet $ed*neveR a
)sodik Kilghbor( elejn indult, 6888 dollr k&ltsgvetssel# Ezt <E>2ben 5 millird
dollrra Qmai ron 58 millirdR emeltk#
A s!ermabankok <E6 4elsius $okon troljk a "bankbetteket"#
Lill Bates Uashington t% melletti hza Q'eattleR 1 v alatt !lt $el s 28 milli% dollrba
kerlt, a 588< crodsszeia /rllomsa ihlette# Egy 2 szobb%l ll% "agyk&z!ontban" <88
szmt%g! m/k&dik#
Hel labdar(g% !lya$utsa sorn <5;< g%l szerzett#
<E28 j(lius <6n 587 ;28 nz* ltogatott ki a Lrazlia =rugay labdar(g% mrk*zsre, a
Cio de @aneiro vrosban tallhat% )ara"ana stadionba# A vilgbajnoki d&nt*t =ruguay
nyerte 5<re#
Az els* magyar labdar(g% mrk*zst Cy 3eren" s 'tobbe 3eren" szervezte meg <;E1ben#
Az els* hivatalosan $eljegyzett %kori olim!it i#e# 116ban rendeztk#
A tud%sok a leveg* szndioOid tartalmt viszonylag !ontosan vissza tudjk k&vetkeztetni a
gr&nlandi jgben tallhat% szndioOid buborkok szmolsval# -a!jainkban 768 egysg jut
egymilli% buborkra, <E2;ban 7<2, mg a dinoszauruszok korban 518 volt a szndioOid
tartalom#
'ir Harold '!en"er @ones kirlyi "sillagsz <E21ben szem$nyvesztsnek nevezte az
/rutazst kt httel az orosz 'z!utnyik< $elbo"stsa el*tt#
A valaha ksztett legnagyobb atombombt -yikita Hrus"sov jelentette be <E67ban,
Lerlinben# A <88 megatonna robban%erej/ szu!erhidrognbomba $elrobbantsakor <> km
tmr*j/ t/zgoly%t !roduklna#
Az +b&lhbor( sorn a sz&vetsgesek E>8888 darab gyengtett urniumot tartalmaz%
l&vedket l*ttek ki#
A "sillagszatban hasznlt "$ekete lyuk" ki$ejezst @ohn Uheeler hasznlta el*sz&r, <E6;
ban#
A Hluto bolyg% olyan messze van a -a!t%l, hogy 5>; v alatt kerli meg#
Egy $riss tojs t&rs nlkli eldobsnak tvolsgi vilg"s("sa E;#2< mter, melyet <E1;
ban az ='A 9eOas llamban lltottak be#
A nagy $ehr "!a akr hrom h%na!ig is elvan t!llk nlkl#
A na!sugrzs <1Fa ver*dik vissza a homokr%l, mg ;8Fa a h%r%l#
Egy $elh*s nyri na!on a -a! ultraibolya sugrzsnak ;8Fa tjut a $elh*k&n, gy nem
rossz &tlet bor(s id*ben is na!szemveget hordani#
A 'zaturnusz %risbolyg% k&rl <;, sajt nvvel rendelkez* hold kering# A 5888# v vgi
adatok szerint mg tovbbi <; hold kering, amelyek ellen*rzse mg $olyik, ezek egyedi
nvvel t&rtn* elltsa is val%szn/#
A -a!rendszer bolyg%i k&zl "sak a )erk(r s a Knusz nem rendelkezik sajt holddal#
A -a!rendszer bolyg%i k&zl "sak a )erk(r s a Knusz nem rendelkezik sajt holddal#
Az Amazonas k&rnyki es*erd*k szolgltatjk a vilg oOignkszletnek <2Ft#
Heru rendelkezik a legnagyobb madr$aj vltozatossggal# A Heruban honos <1;8 $le
madr$aj a vilg madr$ajainak <;#2Ft re!rezentlja#
A k&r&m$ests szoksa 0nb%l ered, ahol ez a trsadalmi rangot jelezte#
Egy id*ben a kom!onista s zongoram/vsz 3rederi" 4ho!in olyan szakllat hordott, amely
"sak az ar"a egyik $eln keskedett# 'zerinte nem volt jelent*sge, a k&z&nsg (gyis "sak
a jobb ar"$elt ltta#
A vrosban tartott kutyk tlagosan 7 vvel tovbb lnek, mint vidki trsaik#
A 9aki nev/ nyelv amelyet 3ran"ia Buinea egyes rszein beszlnek mind&ssze 7>8 sz%t
tartalmaz#
A Li"h tollgyr az <E>8es vekben Li"re m%dostotta nevt, mivel att%l tartott, hogy az
amerikaiak "Lit"h"knt $ogjk azonostani Qa bit"h sz% szerint szukt jelent, de n*kkel
ka!"solatban hasznljk !ejoratv rtelembenR#
Egy tlagember lete sorn kt hetet t&lt "s%kol%zssal#
Az a$rikai busmanok olyan "sendes k&rnyezetben lnek, hogy 68 ves korukig semmilyen
kimutathat% halls"s&kkenst nem szenvednek el#
'amuel 4olt <;76ban szabadalmaztatta tallmnyt, melyet revolver nven ismernk#
Kirginia Uool$ az &sszes k&nyvt llva rta#
A re!tri biztonsgi emberek tlagosan na!i hat utasnl tallnak $egyvert#
A szam%"ban t&bb a 4 vitamin, mint a naran"sban#
A ket"hu! kivl%an alkalmas rztrgyak tiszttsra#
A vilg r%zsajajtinak ;8Fa Jzsib%l szrmazik#
A :odoi"ea 'ey"hellarum nev/ !lma$a egyetlen magjnak t&mege <2 kilogramm k&rli#
Ivente E milli% tonna s%t Qa vilg teljes s%termelsnek t&bb, mint <8FtR hasznlnak $el
az ='A aut%!lyinak jgmentestsre#
Egy l%nak <;"al t&bb "sontja van, mint egy embernek#
Elvis Hresley eredeti hajszne sz*ke volt, Coy Drbison irnti tisztelete jell $estette
$eketre#
)ark 9Aain Qeredeti nevn 'amuel 4lemensR gyerekkorban egy $olyami haj%n dolgozott# A
haj%soknl a ")ark tAain!" Qkt &lR ki$ejezs azt jelentette, hogy a vz elg mly ahhoz,
hogy a haj% biztonsgosan elhaladjon#
)i"hael @ordan vente t&bb !nzt ka! a -iket%l, mint a gyr &sszes malajziai
alkalmazottja egyttesen#
A t&rtnelem egyetlen hzas!rja, akik egytt jrtak az /rben, @an ?avis s )ark :ee volt,
akik az Endeavour $edlzetn <EE5 sze!tember <558 k&z&tt hagytk el a 3&ldet#
Egy tlagember b*rnek &ssz$ellete k&rlbell 5 ngyzetmter#
A ko!onya 5E kl&nb&z* "sontb%l ll#
Az emberi beszdhez 15 izom egyttm/k&dse szksges#
A "9he 'im!sons" a vilg legrgebb %ta $olyamatosan $ut% televzi%s rajz$ilmsorozata#
<E77ban a rajz$ilm$igura )iki egr ;88 888 rajong%i levelet ka!ott#
<t*l <88ig &sszeadva az &sszes szmot 2828et ka!unk eredmnyl#
A zeller negatv mennyisg/ kal%rit tartalmazb t&bb energit get el evs k&zben az, aki
megeszi, mint amennyi energit tartalmaz a zeller maga#
Egy skor!i%ra egy kis "se!! alkoholt "se!!entve azonnal meg*rl s hallra sz(rklja
magt#
A krokodilok s alligtorok megle!*en gyorsan mozognak a szraz$&ld&n# Azonban
gyorsasguk ellenre nem t(l $ordulkonyak, gy "ikk"akkban $utva el*ttk k&nnyen
lerzhat%k#
A 9ime magazin <E;5ben a szmt%g!et vlasztotta meg az "Iv embernek"#
0orabeli $eljegyzsek szerint Kirginia ?are, aki <2;1ben szletett Coanoke Gslanden, volt
az els*, angol szl*kt*l szrmaz% gyerek, aki mr az Zjvilgban j&tt a vilgra, de szleivel
s a t&bbi roanokei tele!essel egytt nyoma veszett#
A %kori 0nban el$ogadott kivgzsi m%d volt az, hogy az ldozattal megetettek $l
kilogramm s%t#
Az Els* Kilghbor( kit&rsekor az ='A lgiereje mind&ssze 28 emberb*l llt#
Lr a holttestek mumi$iklsnak m%dszert mindenki az egyi!tomiakhoz trstja, mgsem
*k voltak az els*k e tren# Egy 4hin"horo nev/ t&rzs tagjai, akik a mai 4hile szaki rszn
ltek, mr ie# 2888 k&rnykn gy tart%stottk halottaikat#
9y"ho Lrahe, egy <6ik szzadi "sillagsz elvesztette az orrt egy tantvnyval vvott
!rbajban# A !rbaj egy matematikai szmts ka!"sn robbant ki, Lrahe egsz htralev*
letben ezst m/orral volt knytelen mutatkozni#
A mor$ium$gg*sget szoks mg "katonavsz" nven is emlegetni# Az amerikai
!olgrhbor( >88 888 katont tett mor$ium$gg*v#
4sak kt szm ltezik, amelyiknek $aktorilisa megegyezik sajt magval. az < s a 5#
A 6# szzad %ta a ja!n tr%non ugyanazon "sald tagjai lnek# Akihito, a jelenlegi "sszr a
<52ik a sorban#
A Hi rtknek 11511;ik szmjegyei. EEEEEE;#
A legkisebb, egymilli%nl azonban nagyobb !rmszm az < 888 887#
A b/vsz ?avid 4o!!er$ield val%di neve ?avid 0otkin#
A lakossg <Fnak magasabb az intelligen"ia hnyadosa QGVR <72nl#
Az indonz ?zsakarta vrosnak rgi neve Latvia volt#
Az nekesn* 4haka 0han val%di neve. Mvette )# 'tevens#
A "tj$un" sz% a kantoni "taj $un" ki$ejezsb*l szrmazik, aminek jelentse. "er*s szl"#
Az egyik oka, hogy ma illeglis a marihuna az, hogy az <E78as vekben a
gya!ottermeszt* $armerek sikeresen lobbiztak a kendertermeszt*k ellen, mivel
konkuren"it lttak bennk#
A kisbabk trdkal"s nlkl szletnek, ez a testrsz "sak 56 ves koruk k&z&tt $ejl*dik ki#
:ethologi"a. az az lla!ot, amikor nem jut eszedbe a kvnt sz%#
A hossz(lb( a!a!%k mrge veszlyesebb a $ekete &zvegynl, m ez a !%k sosem mar
meg embereket, mivel t(l ki"si a "s!rg%ja#
Az <E;Ees !anamai invzi% sorn az amerikai kommand%sok (gy !r%bltk el*"salogatni
)anuel -oriegt a vatikni nagyk&vetsgr*l, hogy az A4N?4 "HighAay to Hell" "m/ szmt
jtszottk maOimlis hanger*vel# Lrian @ohnson, az A4N?4 nekese, amikor meghallotta,
hogy a zenjket !szi"hol%giai hadviselsre hasznltk gy kommentlta az esetet. "Azt
hiszem, ezek utn nem $ogunk kon"ert$elkrst ka!ni a H!t%l#"
Andro$%bia. bizarr $lelem a $r$iakt%l#
Egy egyszer/ vulknkit&rs t&bb szennyez* anyagot juttat a lgk&rbe, mint amit az
emberisg eddig valaha is#
A moszkvai K&r&s trnek nem sok k&ze van a kommunizmushoz# -evt korbban ka!ta, az
orosz "0rasznaja" sz% egyarnt jelent v&r&set s gy&ny&r/t is#
Hablo Hi"asso eredeti neve Hablo ?iego @os 3ran"is"o do Haula @uan -e!omu"eno 4i!riano
de la 'antissima 9rinidad volt# Hi"asso az anyja neve volt#
A klmaberendezseket nem a h*mrsklet, hanem a leveg* !ratartalmnak
szablyozsra $ejlesztettk ki#
Az elektromos angolnk igazb%l nem angolnk, hanem halak#
A t&kletes gs sorn nem keletkezik $st# A $st igazb%l az el nem gett alkot%elemek
&sszessge#
Hortuglia $*vrosa <;81<;5< k&z&tt Cio de @aneiro Qma LrazliaR volt Qebben az id*ben
Hortuglia har"ban llta a na!%leoni 3ran"iaorszggalR#
A keresztnysg nem volt mindig a !rostit("i% ellen# A k&z!korban n!szer/ek voltak az
egyhzi kezelsben m/k&d* nyilvnoshzak#
3eketeszakll, a hrhedt kal%z eredeti neve EdAard 9ea"h volt#
Az els* vilghbor(ban az amerikaiak a 4ho"taA indinok nyelvn k%doltk zeneteiket#
A hbor(s s Aestern $ilmjeir*l ismert @ohy Uayne sosem volt katona#
-em az ember az egyetlen $aj, ami hbor(zik# A hangyk szablyos "satkat vvnak, s*t
mg rabszolgkat is ejtenek#
A halak is ka!hatnak tengeribetegsget#
A nma$ilmsztr, Cudol!h Kalentino eredeti neve. Codol$o Al$onzo Ca$$aele Hierre Hhilibert
Buglielmi#
Az ar"heol%gusok a hiedelemmel ellenttben nem keresnek dinoszauruszokat, *k kizr%lag
emberekkel $oglalkoznak s az utols% 7> milli% vet vizsgljk# A dn%kat a
!aleontol%gusok keresik#
-elson )andela keresztneve eredetileg Colihlahla volt, amg egy tanr t nem keresztelte#
A nyilvnos U4ben mindig az ajt%hoz legk&zelebbi $lke a legtisztbb, mivel ezt hasznljk
a legritkbban#
Egy :as Kegasi tlaglakos vi ;>6 dollrt k&lt szeren"sejtkra#
A kali$orniai $&ldi m%kus immunis a "s&rg*kgy% marsra#
A vilg tud%sainak $ele katonai munkkon dolgozik#
Houdini 2 lb < hvelyk Qkb# <62 "mR magas volt#
Az emberek egyharmada nem tud az ujjval "sttinteni#
Alabama llamban tilos lbajuszt viselni egy tem!lomban, ami megnevettethetn a
t&bbieket#
Az ='A 0ansas llamban a !olgroknak hts% vilgtst kellQeneR viselnik, ha jszaka
keresztlgyalogolnak egy aut%!lyn#
'zinga!(rban az (j aut%k $orgalmi engedlyrt keveset kell $izetni, kb# <288 $orint k&rli
&sszeget# Azonban ahogy az aut% egyre &regebb lesz, a $orgalmi engedlyrt is egyre
t&bbet kell $izetni, mg ; ves korban vgleg kitiltjk az aut%kat, gy kzdve a
lgszennyezs ellen#
)agelln nem haj%zta k&rl a vilgot, mivel az (t k&zben, a 3l&!szigeteken meghalt# A
helyettese, @uan 'ebastian ?el 4ano volt az, akinek vezetsvel be$ejeztk az utat#
A t&rtnszek leg(jabb kutatsaik ala!jn azt lltjk, hogy a Lostoni 9eadlutn nven
elhreslt ak"i% sorn nem az ad% ellen tiltakoztak, hanem el akartk lo!ni a rakomnyt# A
teablkat nem vgtk $el a vzbedobs el*tt, val%szn/leg ks*bb akartk a vzhatlanul
be"somagolt blkat $elhozni a vz al%l#
A -a!rendszerben a Knusz ellenttes irnyban kering, mint a t&bbi bolyg%#
A t&lgy$k "sak 28 ves koruk utn teremnek makkot#
A b*rre $(jhat% sz(nyogriaszt%k igazb%l nem riasztjk el a sz(nyogokat, hanem "sak
megzavarjk az rzkszerveiket, gy a sz(nyogok nem veszik szre a hasznl%jt#
9erleti egysgre vettve C%mban l a legt&bb k%bor ma"ska#
4hero!hobia. $lelem att%l, hogy hallra r&h&g&d magad#
A kutykat <>szer emlti a Liblia#
)inden harmadik, kgy% ltal megmart ldozat rszegen szenvedi el a hara!st#
A vilg oOignkszletnek 68Ft a vilg%"enban l* n&vnyi !lanktonok szolgltatjk#
'ebszi beavatkozs el*tt az %kori Egyi!tom orvosai $akala!""sal altattk !"ienseiket#
A legt&bb ma"ska nem rendelkezik szem!illval#
Egy egszsges ember vrnyomsa ugyanakkora, mint a !%kok#
A n*i gyvdek $ele gyvdhez megy $elesgl# QIrdekes kis vl%!erek lehetnek###R
Az tst*l a szem alatt k!z*d* "monokli" tudomnyos neve. bilateral !eriorbital
hematoma#
A sz%rakoztat%i!arban a humoristk bszklkedhetnek a legala"sonyabb vlsi
statisztikval#
Annak idejn, amikor divat volt szurokban s tollban hem!ergetni a delikvenseket,
el*szeretettel hasznltak $eny*$b%l nyert szurkot s libatollat a m/velet vgrehajtshoz#
Az asztaltert*t a viktorinus korban kezdtk alkalmazni, mivel $ltek, hogy a "su!asz
asztallb ltvnya a $r$iakat szeOulisan izgathatja#
Az "El$(jta a szl" eredeti vltozatban '"arlett DSHara neve Hansy volt#
Az 3LG szerint a vilg s!ortol%it%l szrmaz%nak mondott autogrammok 18Fa hamistvny#
Az ='Aban a msodik leggyakoribb egszsggyi !roblma a kutyahara!s# Az els* a
nemi (ton terjed* $ert*zsekkel &ssze$gg* betegsg#
A Buiness Cekordok 0&nyve szerint minden id*k leghosszabb $ilmje ;8 %rs, s a "9he 4ure
$or Gnsomnia" QBy%gyszer lmatlansg ellenR "met viseli#
Az %kori knai $est*k btran $estettek meztelen embereket, s*t nemi aktust is# Kiszont, soha
nem $estettek $edetlen n*i lbakat#
Az Eur%!ban kevss ismert indiai e!osz, a ")ahabharata" nyol"szor hosszabb, mint a
g&r&g "Glisz" s "Ddsszeia" egyttvve#
A !aranormlis jelensgeket kutat%k szerint a 1 ves gyerekek szlelnek legt&bbsz&r
szellemeket#
A 4sendes d"enban tallhat% -auru szigetnek $* eO!ort"ikke a madrrlk#
<E<E janur <2n Lostonban egy melasz radat meg&lt 5< embert, mg <28et
megsebestett#
Az angol Blou"estershire re!tren 9ina 9urner zenket hasznlnak arra, hogy elriasszk a
madarakat a ki$ut%!lya k&zelb*l#
Az Angol Bazdasgi 0utat% Gntzet be"slse szerint a 5885es $utball vilgbajnoksgon
jtszott AngliaArgentna mrk*zs idejn a munkahelyeken ellazslt munka < millird
dollrjba kerlt Anglinak#
Katikn "sak <E5Eben lett &nll% llam#
A na! $elszne olyan $orr%, hogyha egy gombost/ vge ugyanolyan $orr% lenne, akkor <58
km tvolsgr%l meg&lne egy embert!
Az tlag ja!n munks ves szabadsgnak "su!n a $elt veszi ignybe#
3&ldk&rli !lyn keringve eddig 56 /rhaj%s ltott =3Dt#
A 3G3A 5885es labdar(g% to!listjban az utols%, 587ik helyen )ontserrat llt#
Ivente t&bb ember hal meg a dohnyzs miatt, mint az AG?', alkohol, aut%baleset, kokain,
"ra"k, heroin s &ngyilkossg miatt#
A gol$jtkosok vente ;88 milli% dollrt k&ltenek gol$labdkra Q&sszesenR#
A legel* megszerzse rdekben a kenguruk meg&lik a birkkat#
Jtlagban na!i <88 ember $ullad meg goly%stollt%l vilgszerte#
Le"slsek szerint vente egymillird "sigt szolglnak $el a vilg ttermeiben#
Ha valaki bannditval !r%blna meg le$ogyni, nehz dolga lesz. az rett bann
"ukortartalma 58F k&rl van#
Lotanikailag a bann a $/$lkhez mg a !aradi"som a gym&l"s$lkhez tartozik#
Egy kilogram mz el*lltshoz a mhek > milli% virgot ltogatnak meg, mik&zben a
megtett tvolsg a 3&ld kerletnek ngyszerese#
A tej"sokoldt ?aniel Heter tallta $el, aki aztn eladta az &tlett szomszdjnak, akit
Henri -estlenek hvtak###
Az %kori vilg ht "sodjb%l mana!sg mr "sak egy ltezik. a gizai !iramis#
A :o"h -ess tavban l* sz&rnyr*l el*sz&r isz# 262ben kszlt rsos $eljegyzs#
A leggyorsabb hal a vitorlahal Q<8EkmNhR mg a leglassabb a tengeri "sik% Q8#8<6 kmNh _
<6 mNhR sebessggel#
A dinoszauruszok nem ettek $vet az ugyanis akkor mg nem ltezett#
?niban ktszer annyi diszn% l, mint ember#
A 3&ld l*lnyei k&zl els*knt egy kutya jrt a vilg/rben#
Egy hzilgy mind&ssze <> na!ig l#
:eonardo da Kin"i egyetlen tallmnyt sem !tette meg#
Az els* neonreklm egy Ha"kard aut%keresked* homlokzatn t/nt $el <E57ban#
A 3&ld gravit"i%s mez*je miatt $izikailag elk!zelhetetlen lenne egy <2 888 mternl
magasabb hegy Qa val%sgban ennek 68Ft sem rik el a legmagasabb "s("sokR#
A vilg legn!esebb vrosa 9oki% Q78 milli% lakosR#
Az els* vros, amely az < milli% lakos llekszmot elrte, :ondon volt# )ana!sg :ondon a
<7ik legnagyobb lakossg( vros a maga ; milli% !olgrval#
)inden kontinensen tallhat% C%ma nev/ tele!ls#
A "malria" sz% a "mal" s az "aria" szavakb%l szrmazik, jelentse. "rossz leveg*"# Annak
idejn azt gondoltk, hogy malrit a mo"srszag( leveg*t*l lehet ka!ni#
A bolviai :aHaz vrosa tulajdonk!!en t/zbiztos# )ivel >888 mterrel a tengerszint $elett
$ekszik, gy alig akad elegend* oOign a leveg*ben ahhoz, hogy brmi is meggyulladjon#
Eddig E5 esetr*l tudunk, amikor atombomba t/nt el a tengerekben vagy %"enokban#
4hevy 4hase nven eredetileg egy "satt emlegettek, amely a sk%tangol hatron zajlott
<7;;ban#
Az ='A nukleris raktasil%inak ajtaja >1; tonnt nyom, s <E msod!er" alatt nylik ki#
A Uaterlooi "sata k&zben :ord =Obridge al%l Eszer l*ttk ki a lovat#
A vilg els*, tvben k&zvettett s!ortesemnye egy ja!n ltalnos iskolai baseball
mrk*zs volt <E7< sze!temberben#
A "!k sosem betegszenek meg. valamennyi $ert*zssel szemben immunisak#
Bershon :egman, egy elismert amerikai szeOol%gus egyszer kiszmolta, hogy <> 5;; >88
lehetsges !oz"i% ltezik a szeOulis aktus lebonyoltsra#
Bandhi meztelenl aludt n*k trsasgban hogy a "&libtusi $ogadalmt !r%bra tegye#
A rgi g&r&gek (gy vltk, a s!erma a $r$iak ko!onyjban tallhat%#
A brazil s venezuelai *serd*kben l* Manomami t&rzs asszonyai hisznek abban, hogy az
er*s kisbabk szletsnek el*$elttele, hogy a terhessg ideje alatt minl t&bb $r$ival
ljenek nemi letet#
A tem!omatot Qsebessgtart% automatika a g!ko"sikbanR a 4adilla" mutatta be <E2;ban#
Egy zsir$ hosszabb ideig brja vz nlkl, mint egy teve#
A 4GA Qhogy alssa n!szer/sgtR 3idel 4astro egyik kl$&ldi (tja sorn meg!r%blt
hajhullat% szert "sem!szni a kubai vezet* "i!*jbe# Azt remltk, ett*l kihull legends
szaklla#
A dn "gi$t" sz% jelentse egyarnt. "hzas" s Qrdekes m%donR "mreg"#
Az ='A 4onne"ti"ut llamban tallhat% AtAoodville vrosban tilos az embereknek
'"rabble Qbet/kirak%R jtkot jtszani, mik&zben egy !olitikus beszdre vrnak#
Az els* 3rankenstein$ilm !rodu"ere 9homas Edison volt#
A be"slsek szerint mintegy 7 milli% t% tallhat% Alaszkban#
A legt&bb, Eur%!ban $orgalmazott "eruza nem tartalmaz radrt#
Egy tehn na!i <; %rt t&lt rgssal#
A n*stny kutyk ktszer gyakrabban hara!jk meg az embereket, mint hm trsaik#
:teznek olyan szubatomi rsze"skk, amelyek "sak a msod!er" egytrilliomod rsznek
egytrilliomod rszig lteznek# Ez annyi id*, amennyi alatt a $ny mind&ssze egy !rotonnyi
tvolsgot tesz meg#
<EE2ben egy -A'A alkalmazott 6 m/anyag baglyot vsrolt egy Ual)art ruhzban,
hogy tvol tartsa a harklyokat az /rsikl%t%l#
0na egyes sztye!!in olyan ritkn $ordul el* a vz, hogy az itt l* emberek sosem $r&dnek
s az ar"ukat is jaktejben mossk meg#
A blnk ltal ki$(jt leveg*nek van egy igen er*s szaga, amely a romlott hal s az llott olaj
keverknek t/nik# Emiatt az er*s "szjszag" miatt rgen a bnavadszok azt gondoltk,
hogy a belgzse agykrosodst okoz#
3elmrsek szerint azok az emberek, akik na!i tlagban 6 %rnl kevesebbet alszanak,
j%val &sszeszedettebbek s hatkonyabbak, mint aluszkonyabb trsaik#
Az els* &nta!ad%s bortkot <;>>ben kezdtk gyrtani# -agy Lritanniban nem lett egyb*l
n!szer/, mivel sokan gondoltk (gy, hogy nem szeren"ss msoknak elkldeni a sajt
nylukat###
A 4sillagok hbor(ja "m/ $ilmben ?avid HroAse jtszotta ?arth Kadert# )inden sz&veget *
mondott, gy * le!*d&tt meg a legjobban, amikor a moziban azt ta!asztalta, hogy a
kszt*k @ames Earl @ones segtsgvel (jraszinkronizltk a $igurt#
28 ismert r% Q-adine Bordimer, 'alman Cushdie, )ilan 0undera, stb###R vlemnye ala!jn
a valaha kitallt legjobb t&rtnet a ?on Vuijote#
A rgi maja na!trak a vilg vgt egsz !ontosan 58<5 de"ember <5re tettk#
Irdekes m%don Amerikban az dt*italgyrt%k sem mentesek a !olitikt%l# 0&t*dseik
miatt a demokrata !rt 4o"a4ola, mg a re!ubliknusok He!si 4ola italokat szolgl $el
hivatalos rendezvnyeiken#
Az ='Aban <87 !ro$i jgkorong klub tallhat%# Irdekes m%don a legt&bb Q<8R a nem
!!en zord ghajlatr%l ismert 9eOas llamban###
3loridban egy $r$inek t&rvny tiltja a $elesge melleit "s%kolgatni#
A b(vrok nem k!esek szellenteni <8 mternl mlyebb vzben###
Dvid Qie# >7 L#4#isz# <;R a k&vetkez* meg$igyelst tette. "A n*k brmikor, brmit
megvesznek#"
A rdiumot $el$edez* )arie 4urie <E7> j(lius > halt meg sugr$ert*zsben#
Az egyik legn!szer/bb ajndk, amit a knai dolgoz%k a $*n&keiknek vesznek. Kiagra#
Heter )ayheA aki 4subakkt jtszotta a 4sillagok hbor(ja tril%giban a vuki
szere!nek meg$ormlsa el*tt betegszllt%knt dolgozott egy londoni k%rhzban#
@ohn :ennon, a Leatles ala!t% tagja szerette volna megszerezni @#C#C# 9olkien, a "By/r/k
=ra" "m/ regnynek meg$ilmestsi jogait#
A vilg legnagyobb ='A gyrts( g!jrm/ $elvev*!ia"a. 0anada#
Az utols% olyan amerikai eln&k, aki ar"sz*rzetet hordott, az <E<7ban lek&sz&nt Uilliam
HoAard 9a$t volt# , bajuszt viselt#
Az "Jdm" keresztnv jelentse hberl. "3&ld"#
A kivi nev/ gym&l"s 0nb%l szrmazik#
A Hanama kala!okat Ekvdorban ksztettk#
Hitler s -a!%leon is "sak egy hervel rendelkezett#
Az els*, mr az "Amerikai Egyeslt Jllamok" $eliratot visel* !nzrmt <151ben
ksztettk# Ez egy < !ennys volt, s a k&vetkez* mott%t is tartalmazta. "9&r*dj a sajt
dolgoddal"#
56 kal%rit getsz el egy egy!er"es "s%k k&zben#
Uilliam HoAard 9a$t volt az els* amerikai eln&k, aki sajt aut%val rendelkezett#
A $ilmes Albert Lrooks val%di neve Albert Einstein volt#
A toki%i llatkert vente kt h%na!ig zrva tart, gy adva egy kis szabadsgot az llatoknak#
A 3&ld&n tallhat% s%s vz mennyisge a 7;szorosa az desvznek#
Egy tlagos gyban 6 millird !oratka lakik#
A reggeli almaevs berebb teszi az embereket, mint a ko$$ein#
A "9ams btya kunyh%ja" volt az els* regny, amelyet < milli%nl is t&bb !ldnyban adtak
el#
'igmund 3reud els* hrom tudomnyos m/ve a halakkal $oglalkozott#
Az Atlanti%"enon tallhat% 0anri szigetek nevket az ott l* nagy mennyisg/ k%bor
kutyr%l ka!tk# 0b# 52 vvel ezel*tt a szigetlak%k aztn hajt%vadszatot indtottak
ellenk, mivel veszlyeztettk a turizmust#
4ondom Earlje GG# 0roly angol kirly orvosa azt a $eladatot ka!ta urt%l, hogy talljon
valami megoldst a kirly Qakinek ki"sa!ong% termszete k&zismert voltR vdelmre a
szi$ilisz ellen# Az eredmny k&zismert###
Ha egy embert bezrnak egy t&kletes szigetelt szobba, akkor nem az oOignhiny,
hanem a sajt maga ltal termelt szndioOid miatt hal meg#
A Holdra l!ett msodik /rhaj%s, EdAin "Luzz" Aldrin anyjnak lenykori neve ")oon"
QholdR volt#
A digitlis kar%rkban tallhat% rezg*kvar" kristly ltalban msod!er"enknt 7516;
rezgst vgez#
A rulettkerken tallhat% szmokat Q<76R &sszeadva 666 j&n ki eredmnyl#
A Cubik$le b/v&s ko"kban <,E5E,118,<56,85;,;88 $le sznkombin"i% rakhat% ki#
)el Bibson 2888 dollrt ka!ott a )ad )aO "mszere!rt#
'rga teniszlabdkat <E;6ban, Uimbledonban hasznltak#
Az %kori Athnban minden harmadik ember mrvnnyal dolgozott#
A $ogamzsgtl% tablettk hatsosak a gorillk szmra is#
'ztlin tartja a vilgrekordot a sajt magnak emelt szobrok szmt tekintve#
A vilg ismert nyelvjrsai k&z&tt <;> olyan van, amit <8 embernl kevesebben beszlnek#
A n*i tornban hasznlt gerenda nev/ szer <8 "entimter szles#
Amikor az els* ka"sa"s*r/ eml*s megrkezett a Lritish )(zeumba, a vezet*sg azt
gondolta, hogy hamistvny s meg!r%bltk a "s*rt kih(zni#
Egy zsir$ nyelve az 28 "entimtert is meghaladhatja#
4olumbo $elgyel* keresztneve. 3rank# Q'ok helyen Hhili! keresztnevet emlegetnek, de ez
egy 3rank :# Uorth nev/ ember ltal elindtott be"sa!s eredmnyeR#
Amikor @ose!h Bayetty $eltallta a U4 !a!rt <;21ben, minden la!ra rnyomtatta a nevt#
)anila lakosainak 17Fa dohnyzik#
<E>6ban mind&ssze <8888 televzi% kszlk volt $ellelhet* az Egyeslt Jllamokban, a
vilg t&bbi orszgban gyakorlatilag egy sem# 2 vvel ks*bb ez a szm mr <8 milli%ra
n*tt#
AW "T" rsjel egy id*ben az angol AL4 rsze volt#
A hvelykujj k&rme n* a leglassabban#
Az alma a r%zsk "saldjba tartozik#
)eOik%nak egyszer 5> %rn bell 7 eln&ke is volt#
Az ='Aban na!onta 588 milli% )T)Ss "sokit adnak el#
Az amerikai katonai szerz*dsekben a "eruza szabvnyos megnevezse. "hordozhat%, kzi
kommunik"i%s r%eszk&z"#
A s!anyol "es!osa" sz% jelentse. $elesg# Ennek t&bbes szma az "es!osas" $elesgeket,
ugyanakkor bilin"set is jelent###
A !ankrtor$ilmsznsz Hulk Hogan val%di neve. 9erry Lollea#
'z/z )ria az egyetlen n*, akit megemltenek a 0ornban#
A k&zhiedelemmel ellenttben az ele$ntok nem $lnek az egerekt*l#
-oha az ='Aban "sak a vilg lakossgnak 2Fa l, mgis ez az orszg !roduklja a vilg
energia$ogyasztsnak 52Ft#
Hrzs utn mindkt rintett "siga rak tojsokat#
'outh Lend vrosban QGndiana, ='AR egyszer egy majom rszokott a dohnyzsra#
<E;8ban egyetlen orszg volt a vilgon, ahol egyetlen tele$onvonal sem volt. Lhutan#
)indenki tudja, hogy a s!en%t sok vasat tartalmaz, ezrt aztn a szl*k er*szeretettel
er*ltetik le gyermekeik torkn# Az igazsg azonban az, hogy a s!en%t semmivel sem
tartalmaz t&bb vasat, mint brmely ms z&ldsg# A $lrerts mg az 28es vekb*l
szrmazik, amikor egy lelmiszerkutat% rossz helyre tett egy tizedesvessz*t, gy a vizsglat
eredmnye tzszeres vastartalmat mutatott a val%sghoz k!est#
Gd*szmtsunk szerint <888 tjn a vilg legnagyobb rabszolga!ia"a az rorszgi
?ublinban volt# A !ia"ot vikingek zemeltettk#
<E2> k&rnykn az ='A Gndiana llamban a !ro$i bokszol%k s birk%z%k "sak akkor
kzdhettek meg egymssal, ha el*tte megeskdtek, hogy nem kommunistk#
A 'zuezi"satorna !tsekor k&zel 188888 ta!os%aknt stak ki a meder helyb*l,
amelyek az <E17as egyi!tomiizraeli hbor( sorn kerltek oda#
G# Hl "r 'zibriba szm/zte azokat a katonit, akik menetelskor elvtettk a l!st#
Az amerikai $orradalom idejn sok menyasszony v&r&s ruhban $ogadott &r&k h/sget
$rjnek, gy jelezve lzadst#
A ja!n )atsushita Ele"tri" 4or!oration dolgoz%i bambuszbotokkal vertk $*n&keik bbujait
a $eszltsg enyhtse rdekben# Ek&zben a "g 52 v alatt 78Fot gyara!odott#
Egy Kirginia llambeli t&rvny a $rd*kd helyt a kertben jel&li ki#
Az /rre!ls ol"s%bb, mint a londoni metr%n utazni lltja a LL4 Dnline# Egy jegy a
4ovent Barden s a :ei"ester '[uare k&z&tt <#2 angol $ontba kerl, ami a 788 mter
tvolsgot $igyelembe vve ;#8> $ontot jelent egy mr$&ldre tszmtva# A vilg eddigi
egyetlen $izet*s /rutaz%ja ?ennis 9ito <> milli% $ontot $izetett az /rllomsra tett
utazsrt# Ez a megtett tvolsgot tekintve 2#6< $ontos mr$&ldenknti djat jelent#
; kl&nb&z* nagysg( !ezsg*sveget ismernk, a legnagyobbat -ebu"hadnezzarnak
hvjk Qvagy magyarul -abukondozornakR#
)arie 4urie volt az els* szemly a vilgon, aki ktszer is -obeldjat ka!ott# El*sz&r <E87
ban $izikait, majd <E<<ben kmiait# A djjal jr% !nzb*l kita!tzta !rizsi lakst s egy
modern $rd*szobt !ttetett#
<E;1 okt%bere s <E;; $ebrurja k&z&tt ngy kl&nll% id*szakban a!r%, r%zsaszn bkk
hullottak az gb*l -agy Lritannia kl&nb&z* rszeire# A tud%sok a mai na!ig sem tudjk,
honnan szrmazott az gi lds, br nhnyan a 'zahara sivatagi eredet/nek gondoljk#
A "Worro" r%kt jelent s!anyolul#
0utat%k r&ntgenkszlk segtsgvel meglla!tottk, hogy a )ona :isa vsznn az
ltalunk ismert verzi% alatt mg hrom tallhat%#
A kenguru sz% azt jelenti az ausztrl *slak%k nyelvn, hogy "nem rtem"# Amikor 4ook
ka!itny az Endeavor t&rzs tagjait%l megkrdezte, mi ez az llat, vlaszul ezt ka!ta.
"kenguru"# )ivel 4ook ka!itny angolul krdezett, az ausztrl bennszl&ttek !edig egy
kukkot sem rtettek a beszdb*l, azt vlaszoltk "nem rtem", azaz "kenguru"#
Az "Aloha" sz% egyarnt jelent dv&zlst s elk&sz&nst a haAaii nyelvben#
Cgen a tvr%berendezsek tesztelsre a "[ui"k broAn $oO jum!s over the lazy dog"
mondatot hasznltk, mivel ez tartalmazza az angol AL4 &sszes bet/jt#
A hbor( szava a szanszkrit nyelvben az jelenti. vgyakozs t&bb tehnre#
Az Ezeregyjszaka mesi eredeti sz&vege szerint Aladdin egy knai kis$i( volt#
A mese szerint Ggazsg s Hazugsg egytt mentek $r&dni# Hazugsg j&tt ki el*sz&r a
vzb*l s $elvette Ggazsg ruhit# Ggazsg nem akarta elvenni Hazugsg ruhit, ezrt az%ta
"meztelen igazsg"r%l beszlnk#
A leggyakoribb nv Dlaszorszgban. )ario Cossi#
A )ona :isa <287ban kszlt el#
Az "Abrakadabra" a val%sgban tnyleg varzssz% volt, a sznalz gy%gytsra
alkalmaztk#
A leghosszabb brit helysgnv. Borsa$aAdda"haidraigd danheddogleddollon!en
rhynareurdraeth"eredigion#
Az els*, n*i kz ltal, latinul rt dokumentum az id*szmtsunk szerinti els* szzadb%l
szrmazik, meghv% egy szletsna!i rendezvnyre#
A Liblit mg 0lingon Q'tart 9rekR nyelvre is le$ordtottk#
Az %rk ltal kirt a#m# a latin "ante meridiem" Qdl el*ttR r&vidtse#
A 7ik hzassgi v$ordul%t helyenknt "L*rlakodalomnak" is mondjk#
A szeO sz% ja!nul. 'ekkusu#
Cio de @aneiro jelentse. @anur $oly%ja# A $el$edez* azt hitte, hogy egy $oly% torkolatban
vetett horgonyt, !edig "sak egy zegzugos tenger&b&l#
Ha!a!hobia. $lelem a !!kt%l#
-ovember <Ee a ":egyen rossz a na!od" vilgna!ja#
A kilen"es szmot vilgszerte szeren"ss szmnak tartjk#
Ekvdorban a ke"sua nyelv t&bb, mint 56 dialektust beszlik#
Droszorszgban a leggyakoribb "saldnv az "Gvanov"#
Angliban az <;;8as vekben a "!ants" Qbugyi, als%nadrgR a "s(nya szavak k&z&tt volt
nyilvntartva#
A harakiri a ja!n sze!!uku sz% durvbb vltozata, egybknt a ritulis has$elvg%s
&ngyilkossgot jelenti#
Egy nmet legenda szerint a ne$elej"s nev/ virg egy lovagt%l ka!ta a nevt, ugyanis a
lovag vzbe$(ls el*tti utols% szava ez volt, amikor egy $oly%!arton le akart egyet szaktani
kedvesnek#
Eoso!hobia. $lelem a hajnalt%l#
Entomo!hobia. $lelem a rovarokt%l#
Egy Alan 3reed nev/ lemezlovas vezette be a k&ztudatba a "Co"k and Coll" elnevezst#
556 katona vesztette lett <;28ben a $ran"iaorszgi )aine at Angers hdjn# A katonk
menetelve mentek t a hdon, s vletlenl !!en a hd sajt rezonan"ia$rekven"ijnak
temre# A hd egyre jobban mozgsba j&tt, majd leszakadt# Az%ta a katonknak ":!st
ne tarts" !aran"sot adnak a hdon tkelshez#
'zerelmes kedvben a hm tengeri vidra a $ogaival elka!ja a n*stny orrt#
A tigris"!a embri%k megkzdenek egymssal az anyallat mhben, s "sak a t(ll*
szletik meg#
<E58ban a hollyAoodi $ilmek 21Fban a n*i $*szere!l* nagyobb gzsit ka!ott mint $r$i
trsa# <EE8ben ez az arny <;Fra "s&kkent#
Egy rgi belga t&rvny szerint minden kisgyereknek k&telez* szjharm%nikale"kket venni
az ltalnos iskolban#
Larbie teljes neve. Larbara )ili"ent Coberts#
@asmineban Q'askat"heAanR tilos egy tehnnek egy lak%hz 788 kilomteres k&rzetben
b*gnie#
Helsinkiben Q3innorszgR a rend*r&k a tilos helyen !arkol% aut%kra nem bntet*"dult
tesznek, hanem leeresztik a kerekket#
Angliban egy Kikt%ria kirlyn* korb%l szrmaz% t&rvny tiltja a $r$iak k&z&tti
homoszeOualitst, de a n*k k&z&ttit nem# Ennek oka az volt, hogy a kirlyn* a t&rvny
megalkotsakor el sem tudta k!zelni, hogy n*k ilyet tehetnnek#
A legt&bb tengersz hisz abban a babonban, hogy a ma"ska a haj%n szeren"st hoz#
A statisztikk szerint a sketek biztonsgosabban vezetnek, mint egszsges halls(
trsaik#
0ali$ornia llamban hat jogostvnyt lltottak mr ki @esus 4hrist Q@zus 0risztusR nvre#
Ausztriban hasznltak el*sz&r levelez*la!okat#
Egy $loridai kisgyereknek a 9rueAilllaughingli$ebu"ky boomermani$estdestiny nevet adtk#
Kilgszerte a $nymsol%g!ek meghibsodsnak 57Ft olyan emberek okozzk, akik
rlnek az vegre, hogy a hts% $elket $nymsoljk#
Irdekes m%don, br az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el ltezsket, mgis a
t&rvnyk&nyv <5<<es $ejezetnek <>es szakasza Qhatlyos <E6E j(lius <6 %taR megtiltja
az llam!olgroknak, hogy idegen lnyekkel vagy jrm/veikkel ka!"solatba l!jenek#
Egy %rn t tart% $ejhallgat% visels a $lben tanyz% baktriumok szmt a htszeresre
n&veli#
Egy 588888 egyedet rint*, ;8 vig tart% $elmrs alatt egyszer sem $igyeltek meg a $ejt
a homokba dug% stru""ot#
9sszents k&zben az ember szve egy millise"undum id*re megll#
Az egyetlen, "<; ven $ellieknek" kateg%rit ka!ott $ilm, amely elnyerte a legjobb $ilm
Ds"arjt, az Ij$li "oAboy Q)idnight "oAboyR volt#
<E1> s <E16 k&z&tt egy tajvani $iatalember 188 szerelmes levelet rt bartn*jnek,
amiben a hzassgra !r%blta rbeszlni# A kitartsa vgl sikerrel jrt. a lny hozzment
a leveleket kzbest* !ostshoz#
Az els* !r, aki az gyban volt lthat% $*m/sorid*s televzi%m/sorban 3rdi s Kilma volt a
3lintstone "saldb%l#
Az az llam, ahol a legt&bben jrnak gyalog a munkba. Alaszka#
)orihei =eshiba, az Aikido megala!t%ja egyszer egyetlen ujjal legy*z&tt egy sumo
birk%z%t#
<E76ban a legends $ut%, @esse DAens le$utott egy versenylovat <88 yardos QE< mterR
versenytvon# )indketten ll%rajtb%l indultak# QDAens ks*bb elrulta a trkkjt# A lovak
htrah*k&ltek, amikor eld&rdlt a start!isztoly# )ire elrtk a teljes sebessgket, * mr
t(l volt a tv $eln# Ygy mindig megnyerte ezeket a versenyeket#R
A boO t&rtnetben ngy versenyz*t t&ttek ki az els* menet els* << msod!er"n bell#
0anada az egyetlen olyan olim!it rendez* orszg, aki nem nyert aranyrmet a sajt
olim!ijn#
Egy teljesen megt&lt&tt, norml sebessggel halad% olajszllt% tankerhaj% k&rlbell 58
!er" alatt k!es megllni#
<E;8ban az olaszorszgi -!oly vrosa mellett a viharos szl a $oly%ba sodorta a >2 ves
Kittorio :uise aut%jt# A $r$i kit&rt az ablakot, kimszott a sllyed* aut%b%l s a !artra
(szott ahol aztn egy kid*l* $a agyont&tte#
Az atom%rkban hasznlt "zium atom msod!er"enknt E <E5 67< 118 rezgst vgez#
Az ='Aban na!onta <88 zletet rabolnak ki#
0ansasban t&rvnytelen dolog !uszta kzzel halat $ogni#
A szndarab r% 9enesse Uilliams eredeti keresztneve 9homas volt#
Az els* (jsgot @ulius 4aesar adta ki# Az A"ta diurna "m/ la! na!onta jelent meg# 'ajnos
egyetlen !ldnya sem maradt $enn#
A neA yorki Cadio 4ity )usi" Hall 6588 lsnek aljr%l minden na! <8 kilogramm
rg%gumit takartanak le#
0&zgazdszok be"slsei szerint az amerikai A!ollo /r!rogramba $ektetett minden dollr 21
dollr k&z&tt hasznot hozott a gazdasgnak#
A )i"roso$t XLoO jtkkonzol ;8 B3lo!s szmtsi sebessgre k!es# Ez meg$elel egy 4ray
4E>es szu!erszmt%g! sebessgnek#
Egy ember jszaknknt tlagosan &tsz&r lmodik# )inden ilyen lomrszlet hosszabb az
el*z*nl, az els* id*tartama mintegy <8 !er", az utols% !edig >2 !er"#
Ha egy v&dr&t megt&ltnk $&lddel, az &tsz&r akkora t&meg/, mintha a -a! anyagval lenne
megt&ltve, mgis a -a! s a 3&ld mretnek kl&nb&z*sge miatt egy 12 kil%s ember a
-a!on 5 tonnt nyomna#
A 4aesar saltt nem @ulius 4aesarr%l neveztk el# -evt kitall%jr%l, 4aesar 4ardinir*l
ka!ta, aki el*sz&r ksztett ilyet sajt, 4aesarSs Hala"e ttermben a meOik%i 9ijuanban#
Egy ember hamarabb el!usztul a teljes alvshinyt%l, mint az hsgt*l# <8 alvs nlkli
na! mr elg a hallhoz, mg hezni t&bb htig is k!es egy egszsges szemly#
)inden msod!er"ben <2 milli% vrsejt !usztul egy egy ember szervezetben#
Az eti%! 'urma t&rzsben a $r$iak s a n*k is leborotvljk a $ejket, ha sz!ek akarnak
lenni#
'zellemek > 'hakes!eare m/ben szere!elnek. @ulius 4aesar, GGG# Ci"hard, Hamlet s a
)a"beth#
Her"enknt >1 Liblit adnak el szerte a vilgon#
Ernest Kin"ent Uright rt egy 28888 szavas regnyt Batsby "mmel, amely egyetlen "e"
bet/t sem tartalmazott#
Arnold '"honberg triskaide"!hobiaban szenvedett, azaz betegesen $lt a <7as szmt%l#
Kgl !ntek <7n, <7 !er""el j$l el*tt halt meg#
A k!esla!okat gy/jt* embert deltiologistnak nevezzk#
Egy XKGG# szzadi svd nyelvsz szerint az Idenkertben Gsten svdl, Jdm dnul, mg a
kgy% $ran"iul beszlt#
A nagy "gek szemlyzeti vezet*inek 68Fa szerint az &nletrajz bort%ja legalbb annyira
$ontos, mint az &nletrajz maga#
Le"slsek szerint az ='A bevtelnek <8Fa szrmazik a szervezett b/n&zsb*l#
A $elmrsek szerint a kutya s ma"skatart%k >8Fa hord magnl k!et a kedven"r*l#
:ondonban a "st&rt&ki na!okon t&bb es* esik, mint a ht brmely ms na!jn#
A k&z!iskolban Cobin Uilliamst megszavaztk a ":egkevsb val%szn/, hogy sikeres
lesz" djra#
A Harvard Egyetem !leteiben Male mrkj( zrak tallhat%k# A Male Egyetem ugyanakkor
Lest mrkj(akat hasznl#
A r%mai 4ir"us )aOimus $nykorban egyszerre 528888 nz*t volt k!es $ogadni#
A Holttenger magas s%tartalmnak k&sz&nhet*en szinte lehetetlen elmerlni benne#
Droszorszg s az ='A a kt egymshoz legk&zelebbi !ontjn mind&ssze > km tvolsgra
van egymst%l#
A dli szlessg 68ik $okn akadlytalanul k&rbehaj%zhat% a 3&ld#
Antarktisz jelentse. "Arktisz ellentte"# QArktosz_medve# Az Arktisz jelentse.
")edveorszg"# 9eht, Antarktisz. "Ellenmedveorszg"#R
Az amerikai /rhaj%soknl k&vetelmny a <;8 "entimternl kisebb testmagassg#
Egy birka, egy ka"sa s egy kakas voltak az els* utasok a vilg els* h*lgballonjn#
A ka"sknak hrom szemhjuk van#
A Liblia utols% szava az "Jmen"#
A 3innorszgban tallhat% 0erimaki tem!lom a vilg legnagyobb, $b%l !lt tem!loma#
4sak id*szmtsunk szerint >>8t*l nne!lik de"ember 52n 0risztus szletst#
'zerte a vilgban, na!onta 77 (j $ogyasztsi "ikket mutatnak be# Ebb*l <7 jtk#
Az els* > l!s!r lehetsges vari"i%inak szma a sakkban. 7<; E1E 26> 888#
Az =sa !olgrai vente <6888 tonna As!irint $ogyasztanak#
Az indiai n*k t&rvnyesen $elesgl mehetnek egy ke"skhez#
Az amerikai 'zabadsgszobor szja kb# egy mter szles#
Egy tlagember lete sorn mintegy 5> milli%szor hajltja be ujjait#
Az ='A lakosai &sszesen na!i 788 milli% dollrt k&ltenek ruhzati "ikkekre#
A londoni taOisok le kell, hogy tegyenek egy vizsgt, az (n# "0k 0&nyv" ala!jn# Erre a
vizsgra kett*ngy ven keresztl kszlnek, mgis <8 vizsgz% k&zl ;E megbukik#
Egy hatvan"entis, (jzlandi madr nv szerint 0ea el*szeretettel $ogyasztja az aut%k
szlvd*jt &vez* gumiszigetlst#
H!ua ZjBuinea *slak%i kb# 188$le nyelvjrst hasznlnak ez a vilg nyelvjrsainak
<2Fa#
:eonardo da Kin"i javasolta el*sz&r a ltsjavtsra a kontaktlen"sket, <28;ban#
)ozart sosem jrt iskolba#
Az amerikaiak mind&ssze 22Fa tudja, hogy a -a! egy "sillag#
Az <E<8ben elhunyt szimi kirly 718 gyermek a!ja volt#
Az indiai teheraut%so$*r&k EEFa nem ismeri a k&zlekedsi tblkat#
Az ='Aban ksztett $nyk!ek 7Fa a ?isney Uorldben vagy ?isneylanden kszl#
A gorillk is dorombolnak#
Az olajbogy% egy gym&l"s$ajta#
A sz%trban utols% helyen tallhat% llat a zyzzyva, egy ?lAmerikban l* zsizsik$aj#
Az els* emailt <E15ben tovbbtottk az Gnterneten keresztl#
A vilgon a nyakkend*k k&zl a kk szn/ek a legkeresettebbek Qk&zvetlenl utnuk a
!irosak k&vetkeznekR#
Az els* !orszv%g!ek gzolajjal m/k&dtek#
Az er%zi% miatt a -iagara vzess mr "sak 55;88 vig lesz m/k&d*k!es#
A k&lt&z*madarak nem a hideg el*l k&lt&znek dlre, hanem az lelem miatt#
A XX# szzad 58as veiben -metorszgban akkora volt az in$l"i%, hogy egyetlen
amerikai dollr > kvintilli% nmet mrkt rt#
Az ember az egyetlen llat$aj, amely a htn alszik#
A vilgt&rtnelem legnagyobb in$l"i%ja )agyarorszgot s(jtotta, s <E>6 nyarn rte el a
tet*$okt# @(niusban < db <E7<es kiads( arany!eng* <,7 e <858 !a!r!eng*t rt# <E>6#
j(n# 7n egymillird bill!eng* Q<85< !eng*R nvrtk/ bankjegyet bo"stottak ki, melyet
azonban mr j(lius <<n visszavontak# 4sak ad%$izetsi "lokra bo"stottk ki a millird
millird Q<851R !eng* nvrtk/ !a!rokat#
3orrs. Buinness Cekordok k&nyve <E;E 52># o#
?onald ka"sa k&z!s* neve. 3auntleroy#
Egy tlagember lgzse sorn na!onta <;#2 k&bmter leveg* halad t az orrn#
9&bb $r$i dadog, mint n*#
Uyatt Ear!, miutn nyugllomnyba vonult 9ombstone vrosnak rend*r$*n&ki !osztjr%l,
'an 3ran"is"oba ment s &k&lvv%br% lett#
Az els* mozi <E85ben, :os Angelesben nylt meg#
Az els* olim!iai szm, amelyben n*k is versenyezhettek, a tenisz volt Q<E88, HrizsR#
9arzan eredeti neve a k&nyv szerint. @ohn 4layton, @r#
Az Em!ire 'tate Luilding k&rlbell <8 milli% tglt tartalmaz#
Egy $laming% "sak (gy tud enni, ha a $ejt $ordtva tartja#
A "@nos" keresztnv bibliai eredet/, jelentse. "0egyes az Zr"# 'ok nyelvben ismerik,
nhny vltozata. Anno, Ean, Evan, EAan, EAen, Bian, Biannes, Bianni, Biannis, Biannos,
Biovanni, Hank, Hannes, Hans, Gan, Goannes, Goannis, Gvan, @a"k, @a"kie, @a"ky, @an, @an"si,
@anek, @anko, @anne, @nos, @ean, @eannot, @ehan, @ens, @oao, @o"k, @o"ko, @ohan, @ohnnie,
@ohn, @ohnny, @on, @ona, @onnie, @uan, @uanito, 'ean, 'hane, 'haughn, 'haun, 'haAn,
Kanek, Kanko, Kanya, Manni, Manno, Wane#
A legt&bb $ulladsos hallt az ='Aban $og!iszkl% okozza#
Le"slsek szerint t&bb milli% $t a vilgon m%kusok ltettek, akik elstk a magokat, majd
meg$eledkeztek r%la#
A $r$iakba hatszor gyakrabban "sa! a villm, mint a n*kbe#
)ata Hari, a hres els* vilghbor(s nmet kmn* eredetileg holland szrmazs( volt, igazi
neve. Bertrude Welle#
Ha <88888 emberi hajszlb%l k&telet $onnnk, az t&bb, mint <5 tonnt brna el#
A 3&ld&n minden na! 8#88888885 msod!er""el hosszabb az el*z*nl, a 3&ld $orgsi
sebessgnek lassulsa miatt#
A sz(nyogok nemi aktusa &sszesen kt msod!er"ig tart#
Anat%miailag lehetetlen, hogy egy diszn% $elnzzen az gre#
Edgar Allan Hoet kir(gtk a Uest Hoint katonai akadmir%l#
A 9itani" katasztr%$jt kt kutya is t(llte#
4amelot hres 0erekasztala k&rl <28 lovag ka!ott helyet, egy helyet $enntartottak a 'zent
Brlnak#
A @u!iter %risbolyg%n az tlagos szler*ssg. 768 kmN%ra#
A romantikus regnyeket olvas% n*k ktszer olyan s/r/n lnek nemi letet, mint
m/veletlenebb trsn*ik#
A Holdon, az asztronautk ltal hagyott lbnyomok szeren"ss esetben akr <8 milli% vig
is lthat%k lesznek#
A vietnmi hbor( alatt majdnem ktszer annyi amerikai halt meg az ='Aban
l*$egyverekt*l, mint Kietnmban# Q<E67 s <E17 k&z&tt >6125 amerikai ldozata volt a
hbor(nak, ek&zben az ='Aban ;>677 halleset k&vetkezett be l*$egyverekt*l#R
Albert Einstein 6 ves korban kezdett beszlni#
A szeO k&zben elhalloz% $r$iak ;2Fa !!en meg"salta a $elesgt#
Az Atlanti %"en s%sabb, mint a 4sendes %"en#
A $r$iak hajlamosabbak a honvgyra, mint a n*k#
A k&z!ausztrl Ualibri t&rzs $r$itagjai a kezk helyett egyms !niszt rzzk meg
k&sz&nsk!!en#
<>7Eben, Angliban, KG# Henrik kirly betiltotta a "s%kot, mert az szerinte betegsget
terjesztett#
Gzland nem rendelkezik sajt hadsereggel#
A vakok rst egy 2 ves $ran"ia $i(, :ouis Lraille $ejlesztette ki# Lraille 7 ves korban
vakult meg, mik&zben a!ja szerszmaival jtszott, s az egyik kisz(rta a szemt#
Albert Einstein nem szeretett zoknit viselni#
A -a!rendszer eddigi ismereteink szerinti legtvolabbi bolyg%jt, a Hlut%t "sak <E78ban
$edeztk $el#
A vilg desvz kszletnek 58Fa 0anadban tallhat%, m a hozz$rhet* mennyisg
"sak EFot tesz ki Qa t&bbi Hleiszto"n kori jgtblkban !ihen a $&ld alattR#
Egy tlagember vente mintegy ; !%kot nyel le vletlenl#
:os Angelesben t&bb br% m/k&dik, mint 3ran"iaorszgban#
Kietnm hivatalos valutja a dong#
Al$red Hit"h"o"k sosem ka!ott Ds"ardjat#
Ha egy tlagos $r$i sosem borotvlkozna, a szaklla kilen" mterre is megn*hetne#
Az els* n* az /rben az orosz Kalentyina 9yereskova volt#
4s*rike Q9Aeety LirdR neve eredetileg Drson lett volna, s*t a szne is r%zsaszn volt# Hogy
mgis srga lett a szne, az a "enzorokon m(lott. (gy gondoltk, ha a madr r%zsaszn
lenne, a nz*k !u"rnak gondolnk###
A "4sillagok hbor(ja" "m/ $ilmben az eredeti szere!oszts szerint 'issy '!a"ek jtszotta
volna :eia her"egn*t# Han 'olo szere!t eredetileg Lurt Ceynoldsnak szntk#
A vilg hrom leggazdagabb embernek vagyona nagyobb, mint a vilg >; leg$ejletlenebb
orszgnak B?Hje &sszesen#
Ha egy Amish $r$inek szaklla van, azt jelenti. n*s#
Euroto!hobia. $lelem a n*i nemi szervt*l#
A -a! 778778szor nagyobb a 3&ldnl#
A vilg els*, sorozatban gyrtott, sikeres $li!!ere a Lallyhoo nev/ volt, a Lally Hinball
4om!any termke#
A hzima"ska <; karommal rendelkezik. 22 van a mells* lbain, >> a hts%kon#
Egyetlen nevetssel 7#2 kal%rit get el az ember#
0ali$ornia llamban vente k&zel $lmilli% $&ldrengst regisztrlnak#
A mhek, a tekn*s&k s a termeszek teljesen sketek#
A "savarh(z%t a !n"los lovagok hasznltk el*sz&r a !n"l levetsre#
A vilg legelterjedtebb "saldneve a "4hang"#
Az i"htyosaurus -evada llam hivatalos *slnye#
Az er*s telek $ogyasztsa utn hiba iszunk hideg vizet, az nem enyhti a "s!*s
mellkhatst, mivel az er*s $/szerek ltalban zsrosak# )ivel a zsr nem old%dik vzben,
gy "lszer/bb kenyeret enni Qamely beissza a zsrtR, tejet inni Qamelynek "asein nev/
alkot%eleme oldja a zsrtR vagy alkoholt inni#
Az ='Aban a legn!szer/bb aut%szn a v&r&s#
A ma"skk t&bb, mint <88$le hangot k!esek kommunik"i%s "lra kiadni magukb%l,
szemben a kutykkal, akik <8nl nem k!esek t&bbre#
:on 4haney, a nma$ilmek sztrja "saldjnak k&sz&nhette tehetsgt# 'zlei mindketten
sketnmk voltak, gy korn megtanult er*s ar"ki$ejezssel kommuniklni#
)i"hael @a"kson "Lilli @ean" "m/ zeneszma volt az )9K els* olyan sugrzott videokli!je,
amelyet $ekete m/vsz adott el*# A zene"satorna korbban nem akart $eketk ltal
el*adott zenket sugrozni#
-emzeti himnuszt legtovbb egy nmet katonazenekar jtszott <E8E $ebrur En a
nmetorszgi Lrandenburgban, amikor KGG# EdAard kirly rkezett ltogat%ba# A kirly a
vonat belsejben !r%blta $elvenni egyenruhjt, gy a zenekar <1szer jtszotta el egyms
utn a "Bod 'ave the Vueen"t#
Egy tlagos szmt%g!$elhasznl% !er"enknt hetet !islog#
Hi!!o!otomonstroses[ui!!edalio!hobia. $lelem a hossz( szavakt%l#
A $olyamatos tsszents rekordja. E1; na!, mg a $olyamatos "sukls 6E#2 v#
1> ves korig egy ember 688 milli% llegzetet vesz, mg a szve 7 millirdot ver#
Jtlagosan <8 mter utat tesz meg a t!llk egy ember szervezetben#
Ha &sszeadjuk egy tlagember alvssal t&lt&tt idejt, 12 ves korig 57 vet szmolhatunk#
A Liblia els* 2 k&nyve nem <8, hanem &sszesen 6<7 !aran"solatot tartalmaz# Kal%szn/leg
soha, senki nem kerlt k&zel ahhoz, hogy meg$eleljen mindegyiknek, noha @zus kimondta.
ha valaki az egyiket megszegi, az olyan, mintha az &sszeset megszegte volna#
Az ='A llamok k&z&tti aut%!lyit (gy !tettk, hogy minden 2 mr$&ld (tb%l legalbb <
mr$&ld egyenes legyen# Ezek az egyenes (tszakaszok re!l*g! leszll%!lyaknt
hasznlhat%k hbor( vagy egyb vszhelyzet esetn#
Az amerikai nudista strandok legkedveltebb s!ortga a r&!labda#
4ommodos "sszr az %kori C%mban &sszegy/jt&tte az &sszes nyomorkot s
sz&rnyszl&ttet, majd a 4olosseumba vitette *ket, ahol hallos viadalt kellett vvniuk
egymssal a t&meg sz%rakoztatsra#
<E<6ban egy orosz !il%ta llt%lag megtallta -o brkjt Arart hegyn# A "r egy <88
tag( eO!ed"i%t kld&tt a helysznre, akik mintkat s $nyk!eket hoztak, de minden
elt/nt a kommunista $orradalom ideje alatt# <E22ben 3ran"is -evarra kzzel $aragott
$adarabokat hozzott a hegyr*l, amik a vizsglatok szerint 2888 vesek# Az ='A m/holdjai
s kmre!l*g!ei ltal ksztett $ot%kon is valami "nagy, megmagyarzatlan
rendellenessg" tallhat% az Arart hegy "s("sa k&zelben#
A @ohn 3# 0ennedyr*l, a mernylet el*tt msod!er"ekkel kszlt k!en, a httrben egy
k&nyvesbolt el*tt lthat% egy $r$i, aki (gy nz ki s (gy is van &lt&zve, mint a ks*bb
gyilkosnak nyilvntott :ee Harvey DsAald#
Az amerikai lakossg vente a 9itani" t&megnek hatszorost eszi meg burgonyasziromb%l#
A "4sillagok hbor(ja" "m/ $ilm eredetijben, amikor :uke 'kyAalker kiszll Xszrny(
vadszg!b*l, :eia her"egn*t vletlenl 4arrienek sz%ltja Q:eia her"egn*t 4arrie 3is"her
sznszn* jtszottaR#
A Hlayboy Hlaymateek k&z&tt vgzett $elmrs szerint 2.<7 azok arnya, akik Albert
Einsteint "sodljk jobban 'ammy ?avis @rel szemben#
<E2; %ta k&rlbell <288 "Lig$oot" Qszakamerikai jetiR szlels t&rtnt#
Egy tlagos villm 72 km hossz( s <8888A ramer*ssget szolgltat <88 milli% volt
$eszltsg mellett#
Egyszer, egy rversen <#7 milli% dollrt adtak egy tehnrt#
Az eddig szlelt legnagyobb emberi daganat <8< kil%s volt#
A 4sillagok hbor(ja "m/ $ilm ko"smajelenetben lthat% $ur"sa kinzet/ zenszlnyek
megszemlyest*i a trkk&k kidolgozsrt $elel*s Gndustrial :ight and )agi" "g emberei
voltak, belertve a gyrtsvezet*t is#
4sak az emberek egyharmada k!es egyszerre "sak az egyik $lt mozgatni#
>888 vvel ezel*tt Labilonban bevett szoks volt, hogy az eskv* utn a menyasszony a!ja
(jdonslt vejt egy h%na!ig itatta# Az ital mzb*l kszlt s&r volt, innen szrmazik a
magyar "mzeshetek" illetve az angol "honeymoon" Qmivel a babil%niak holdh%na!ot
hasznltakR ki$ejezs#
A "9arzan" sz% jelentse. $ehr b*r/#
A Bold$inger "m/ $ilmben @ames Lond aut%jn hrom$le rendszm lthat%#
A legt&bb statiszta egy $ilmen bell <E;<ben, a Bandhi "m/ $ilm $orgatsn szere!elt,
szm szerint 788 888#
A nulla az egyetlen szm, ami nem rhat% le r%mai szmokkal#
A tibetiek, a mongolok s a 0na nyugati rszn l* emberek "ukor helyett s%t tesznek a
tejukba#
A bkk kedven" szne a kk#
Egy libriai tbornok !u"ran vezette katonit a "satba# A neve Lutt -aked Q!u"r $enek/R
tbornok volt, katonai !lya$utst be$ejezve evanglikus lelksz lett#
A leg$iatalabb !!a mind&ssze << ves volt#
<E;8ban a MelloA Hages egy ravataloz%t tvedsb*l a "3agyasztott telek" "msz% alatt
jelentetett meg#
)alajziban a gondos szl*k a gyerekeiket s&rben mosdatjk, gy vdve *ket a
betegsgekt*l#
A Uorld 9rade 4enter >7688 ablakkal rendelkezett#
Uashington vrosban az egyedli engedlyezett szeretkezsi $orma a misszionrius
!oz"i%# )inden egyb $igurt a t&rvny tilt#
@on Lon @ovi el*sz&r <E;8ban volt hallhat% lemezen. a "4hristmas in the 'tars" Qegy 'tar
Uars kar"sonyi albumR "m/ lemezen#
Az emberi ujj k!es rzkelni 8#85 mikron am!litud%j% vibr"i%t#
'zeles na!okon j%val nagyobb a mh"s!s eslye#
Ha az /rkutat%k ty(kokat kldtek volna az /rbe, azok hamar el!usztultak volna. a
nyelshez a gravit"i% segtsgre van szksgk#
)ontreal a vilg leghavasabb vrosa#
9ina 9urner, a hres nekesn* hisz abban, hogy egy el*z* letben Hatshe!sut kirlyn*knt
a rgi Egyi!tomot irnytotta ie# <287 s ie# <>;5 k&z&tt#
Az eszkim%k ltal lakott h%kunyh%k sokkal hatkonyabb vdelmet ny(jtanak a modern
hadseregek ltal hasznlt barikdoknl# '*t, majdnem teljesen lthatatlanok $ellr*l nzve
s in$rav&r&s kamerkkal sem vehet*k szre a bent tart%zkod%k#
)iel*tt $elvette volna a )ark 9Aain r%i nevet, 'amuel 4lemens az albbi lneveken
!ubliklt. 9homas @e$$erson 'nodgrass, 'ergeant 3athom s U# A!aminondas Adrastus
Llab#
A "gi$t" sz% angolul. "ajndk"# A "gi$t" sz% nmetl. "mreg"#
Egy tlagos $eln*tt <28588 sz%t olvas !er"enknt#
A "Banoderma a!!lanatum" nev/ gomba$ajta akr 28 vig is ell#
A 'aturn K holdrakta msod!er"enknt <2 tonna zemanyagot $ogyasztott#
Az /rsikl% kls* zemanyag tartlyt nem $estik le#
A "!i" rtknek egymillirdomodik szmjegye. E#
A rozsdamentes a"lt <E<7ban vletlenl $edeztk $el#
Cene ?es"artes a koordinta geometrit akkor tallta ki, amikor egy ko"ks !la$onon
mszkl% legyet $igyelt#
Egy veg!ohr (jrahasznostsa annyi energit s!%rol meg, amivel egy tvkszlk 7 %ra
hosszat m/k&dhet#
A higany az egyetlen, szobah*mrskleten $olykony $m#
Az rott t&rtnelem $olyamn <;62 $ebrurja volt az eegyetlen teliholdmentes h%na!#
A 3&ld t&bb, mint egymilli% kilomtert tesz meg %rnknt a vilg/rben#
4arolyn 'hoemaker 75 st&k&st s k&zel 788 aszteroidt $edezett $el#
A -a! t&megnek 18Fa hidrogn, 5;Fa hlium, <#2Fa szn, nitrogn s oOign, 8#2F
a egyb elem#
A h%kristlyok mindig hatsz&glet/ek#
A !edomter a gyaloglssal megtett tvolsgot mri#
A telihold kilen"szer $nyesebb, mint a $lhold#
Egy mr$&ld 25;8 lbb%l ll#
Aki bannt eszik, azt jobban tmadjk a moszkit%k
:imban QHeruR szobrot lltottak )i"ima"k%nak#
Droszorszgon keresztlutazva 1 id*z%nt szelhetnk t#
Lelgium $ran"ia anyanyelv/ lakosait vallonoknak hvjk#
A 3&ld&n tallhat% jg E8Fa az Antarktiszon tallhat%#
Langkokban a jrm/veknek mindig els*bbsgk van a gyalogosokkal szemben#
Az %"enok 7#2Fa s%b%l ll#
A karibtengeri szigetek k&zl egyedl 0uba rendelkezik vas(ttal#
A -a!rendszer anyagnak E8Fa a -a!ban kon"entrl%dik#
A vilgon az amerikaiak nznek legt&bbet tvt. na!i tlag 6 %rt#
'u!erman eredeti neve a 0ry!ton bolyg%n. 0alEl#
A vikingek meg&lt ellen$eleik ko!onyjt borosku!nak hasznltk#
A 9itani"on elsllyedsekor 7128 kg sonka volt#
A toltkok Q)eOik% *slakosaiR a hetedik szzadban $akardokkal vonultak hbor(ba azrt,
hogy ne &ljk meg az ellen$eleiket#
A -obeldjat Al$red -obel Qaki egybknt a dinamit $eltall%jaR azrt ala!totta, hogy halla
utn a neve ne a !uszttshoz k&t*dj&n#
A 'zzves hbor( <<6 vig tartott#
Az els* ember, aki az Antarktiszra tette a lbt, @ohn ?avis volt, <;5< $ebrur 1n#
Drville Uright volt az els* !il%ta, aki hallos re!l*balesetet szenvedett#
<E>> j(nius <7n a )i"hael Uittman ka!itny vezette egyetlen nmet 9igris tank lltotta
meg a 1# brit !n"los szakasz el*renyomulst -ormandiban, Killers Lo"age vrosnl#
Ez volt a leghallosabb egyni ak"i% a teljes )sodik Kilghbor( ideje alatt, s ez lltotta
meg a britek )ontgomery tbornok ltal kitervelt o$$enzvjt# Uittman ka!itny ks*bb,
<5 kanadai 'herman tankkal har"ba bo"stkozva vesztette lett#
<1;Eben )arokk% volt az els* llam, aki elismerte az Amerikai Egyeslt Jllamok
ltrej&ttt#
Az <666os nagy londoni t/zvszben $l :ondon legett, m mind&ssze 6 ember srlt
meg#
A XGX# szzadban a brit Haditengerszet elhatrozta, hogy leszmol azzal a babonval,
hogy !nteken balszeren"st hoz haj%ra szllni# Ezrt egy (j haj%nak a H#)#'# 3riday
QHntekR nevet adtk, !nteken bo"stottk vzre, Hntek ka!itnyt neveztk ki
!aran"snoknak s vgl !nteken kldtk els* (tjra# 'em a haj%, sem a legnysge nem
kerlt el* t&bbet#
A XX# szzad elejn a harmadik leggyakoribb hallos baj a hasmens volt#
<5;<ben a mongol hadsereg 0ublai kn vezetsvel meg!r%blta leigzni @a!nt, m egy
hurrikn el!uszttotta $lottjukat#
A k&z!korban mindenki QArisztotelsz tantsa ala!jnR azt gondolta, hogy a b&l"sessg a
szvben lakozik#
288 milli% vvel ezel*tt egy na! "sak 58#6 %rb%l llt#
A k&z!kori Angliban a va"soravendgek hoztak magukkal sajt ev*eszk&z&ket#
Az <;88as vek el*tt nem volt kl&n jobb s bal "i!*#
Abdul 0assam Gsmael, Herzsia nagyvezrje hzik&nyvtrt mindenhov magval vitte# A
<<1888 k&tetet >88 teve hordozta, amelyek b" sorrendben k&zlekedtek#
<E>2 j(lius 5;n egy L52 bombz% tk&z&tt az Em!ire 'tate Luilding 1Eik emeletnek#
Egy t&bb, mint ;8888es mintn vgzett $elmrs szerint azok k&z&tt az amerikai n*k
k&z&tt, akik mrtkletesen $ogyasztanak alkoholt, $ele akkora a szvin$arktus veszlye, mint
absztinens trsaik esetben#
Egyszer -yugatKirginia llamban volt egy vros, amelyet egyszer/en "sak "6"nak hvtak#
A 4algary Egyetem ktna!os kurzusok keretn bell oktatjk az iglu Qjgkunyh%R !tst#
A rumba nev/ tn" 0ubb%l szrmazik#
Az amerikai $ilmekben $elt/n* tele$onszmok mindig 222el kezd*dnek# Glyen kezdet/
tele$onszmokat a val%sgban nem hasznlnak, gy elkerlik a lelkes tele$onl%k bks
!olgrokra szabadtst#
A re!l*g! anyahaj%kon tallhat% kata!ult, amivel a re!l*g!eket gyorstjk $el, egy
kisteheraut%t majdnem kt kilomter tvolsgra lenne k!es eldobni#
A vilg legnagyobb taOi$lottja )eOik%vrosban tallhat%. 68 888 aut%b%l ll#
A legnagyobb ismert !rmszm Qamelynek "sak sajt magval s az <el oszthat% maradk
nlklR <7 7E2 szmjegy hossz(# Ez a szm nagyobb, mint a vilgyegyetemben tallhat%
atomok szma#
A 3&ldk&zitenger legnagyobb szigete 'zi"lia#
A !o$ozkodsi vilgrekordot <E7<ben, az egykori 'zovjetuni% terletn lltottk $el# A
kijevi d&nt*bizottsg 78 %ra utn d&ntetlenre hozta Bonyus s Lezbordnyij me""st#
Az a"lban <2sz&r gyorsabban terjed a hang, mint a leveg*ben#
-emzetisgt*l $ggetlenl, a katonk mindenhol a jobb kezkkel tisztelegnek#
Az egy tveszme, hogy ha valaki a s&tt szobban nzi a televzi%t, akkor romlik a szeme#
Ezt a mtoszt az 28es vek elejn teremtettk zleti "llal nevezetesen a lm!k
$orgalmt akartk vele n&velni#
Zj)eOik%ban <<888 ember tekintett meg egy tortillt Qle!nyR, amelyben a stskor @zus
k!e rajzol%dott ki#
Ha 9oki%b%l elindul egy re!l*g! reggel ht %rakor, akkor Honoluluba el*z* na! dlutn $l
&tkor rkezik meg#
A )sodik Kilghbor( el*tt a -eA Morki tele$onk&nyvben 55 Hitler volt megtallhat%# A
hbor( utn egy sem###
A "s%tnyok kedven" eledele a blyegek htuljn tallhat% ragaszt%#
A herny%k >888 izommal rendelkeznek# +sszehasonltsknt. egy ember mind&ssze 688
zal br#
<E85 s <E81 k&z&tt egy emberev* tigris >76 embert gyilkolt meg Gndiban#
A denevrek, ha elhagynak egy barlangot, mindig balra $ordulnak#
A 3&ld&n l* llatok kb# ;8Fa hat lbbal rendelkezik#
Az alligtorok nem tudnak htra$el mszni#
A !atknyok hosszabb ideig brjk vz nlkl, mint a tevk#
Egy vakond egyetlen jszaka le$orgsa alatt akr ;8 mter alagutat is tud sni#
Egy kamleon akkor is vltoztatja a sznt, ha esetleg elveszti a ltst#
A kommunista 'zovjetuni%ban els*knt rustott nyugati termk a He!si 4ola volt#
A 1=H dt*italt <E5Eben kezdtk $orgalmazni# A nevben a "1" az eredeti italosveg
mretre Q1 un"iaR, mg az "=H" a buborkok mozgsi irnyra Q=! _ $elR utalt#
A s% az egyetlen, emberi $ogyasztsra alkalmas k*zet#
A 3&ld m/velhet* terletnek <8Fn rizst termesztenek, amely a vilg lak%i $elnek a $*
t!llka#
A burgonya"hi!set <;27ban talltk $el#
Ihesen j%val t&bbet vsrol az ember, mint j%llakottan#
A vilg sajt$ajtinak $ele 3ran"iaorszgb%l szrmazik#
A -estle $orgalmnak kevesebb, mint 7Ft teszi ki a "sokold$orgalmazs#
A vilg harmadik legn!szer/bb dt*itala a 3anta naran"s#
A kv$ogyaszts nem segt a rszegeken# '*t, mivel kitgtja a gyomorban tallhat%
ereket, gy az alkohol szabadabban ramlik az agyba#
A 4o"a 4ola rendelkezik a legnagyobb kamion$lottval a vilgon#
A knai Leijing 0a"sa Itteremben egyszerre akr E888 vendg is helyet $oglalhat#
Egy (jszl&tt &tsz&r gyorsabban llegzik, mint egy $eln*tt#
Az els* vilghbor(s legends !il%ta, a K&r&s Lr% igazi neve. )an$red Kon Ci"hto$en#
A legt&bb, egy anyt%l szletett gyerek rekordja. 6E#
A horrorr% ?ean C# 0oontz nevben az "C" a Cayt jelenti#
9elly 'avalas s :ouis Armstrong is a szletsna!jn halt meg#
Gsaa" -eAton mind&ssze 57 ves volt, amikor $el$edezte a gravit"i% t&rvnyt#
'aAney Leane, a $elesge, 6 lnya s 75 unokja a BalloAay Qsk%"iaR melletti
barlangokban lt a XKGGik szzadban s emberevsb*l tartotta $ent magt# Az ldozatok
szma !ontosan nem ismert, de a korabeli hrek vi 28 k&rlire teszik a szmukat# 0s*bb
a teljes "saldot katonk $ogtk el, Edinburghbe vittk s kivgeztk#
'amuel 4lemens Qmsnven )ark 9AainR letnek utols% veiben na!i >8 szivart szvott#
Az orosz G# )# 4siszov t(llt egy 1788 mteres, ejt*erny* nlkli ugrst# A $r$i
szeren"sjre egy h%val vastagon bortott hegyoldalra esett#
-agy Hter "r kivgeztette $elesge szeret*jt, $elesgt !edig arra knyszertette, hogy
egy alkohollal t&lt&tt vegben a hl%szobjban tartsa a $r$i levgott $ejt#
-a!%leon rettegett a ma"skkt%l#
)ozart teljes neve. @ohannes 4hrysostomus Uol$gangus 9heo!hilus )ozart#
Egy @ohn Lellavia nev/ illet* t&bb, mint 2888 vetlked*n indult s egyszer sem nyert
semmit#
<E<<ben Lobby Lea"h majdnem minden "sontjt &sszet&rte, de t(llte a -iagara
vzessen vgzett hord%t(rjt# 0s*bb ZjWlandon el"s(szott egy bannhjon, s belehalt
a srlsbe#
4lark Bable na!onta legalbb ngyszer zuhanyozott#
0olumbusz 0rist%$ sz*ke volt#
A )sodik Kilghbor(ban 21 llam volt rintett#
A 0remlben >1 "rt temettek el#
Az Em!ire 'tate Luilding <85 emeletes#
Az Alaska =niversity egyetem ngy id*z%nt t&lel* terleten helyezkedik el#
Az amerikai 'zabadsgszobor szja < mter szles#
A kali$orniai 'an ?iego Woo a vilg legt&bb llat$ajt bemutat% llatkert#
Az Ei$$eltorony magassga akr <2 "entimtert is vltozhat a h*mrsklett*l $gg*en#
A Hisai $erde torony szakrt*k szerint 58<8 s 5858 k&z&tt $og led*lni#
Az Ei$$eltorony !tshez 5#2 milli% darab szege"set hasznltak $el#
A -eA Morki 4entral Hark k&zel ktszer akkora terlet/, mint )ona"o#
A 9adzs )ahal $&l&tt tilos re!l*g!!el tre!lni#
A "sa!adknak k&sz&nhet*en a 05 nev/ hegy"s("s nhny htig magasabb, mint a )ount
Everest#
A Lu"kingham !alotban 688 szoba tallhat%#
Egy villm"sa!s sorn a legnagyobb veszlyben a halls $orog#
A kt leg$orr%b h%na! az Egyenlt*n. a mr"ius s a sze!tember#
A Hi rtknek < millirdodik szmjegye. E#
Az A!ollo << landolsakor mr "sak 58 msod!er"re elegend* zemanyaggal rendelkezett#
A robotok @a!nban ad%t $izetnek#
A $ny ;#2 !er" alatt rkezik a -a!t%l a 3&ldig#
Az =niverzumban leggyakrabban el*$ordul% kmiai elem a hidrogn#
A $elh*k na!!al magasabban szllnak, mint jszaka#
A bambusz na!onta akr E8 "entimtert is k!es n*ni#
A <58 kilomterN%ra sebessgnl nagyobb szelet hurriknnak hvjk#
Az ember ltal valaha generlt legnagyobb h*mrsklet 18 milli% $ok volt, amit <E1;ban a
Hrin"eton Egyetemen lltottak el*#
A szivrvny "sak akkor lthat%, ha a -a! >8 $oknl ala"sonyabb sz&gben ll a horizonton#
Egy norml es*"se!! <8 kmNh sebessggel zuhan a $&ld $el#
Egy Loeing 1>1es re!l*g! szrnynak $esztvolsga hosszabb, mint amekkora utat az
els* m/k&d*k!es re!l*g!et kszt* Uright $ivrek els* re!lsk sorn megtettek#
Amikor az amerikai 4L' televzi%trsasg az els* m/sort sznesben kezdte sugrozni, a
"gen kvl ms mg nem rendelkezett sznes televzi%kszlkkel#
A lzersugr $eltallsa utn egy ideig a sugr erejt Billetteben mrtk, ami azt mutatta,
hny Billette borotva!engt volt k!es tlyukasztani#
A nitrogli"erin robbansa sorn keletkez* l&kshullm 51888 kmNh sebessggel terjed#
Az ='A dlnyugati rszn honos 'aguaro kaktusz 12 ves korig nem n&veszt gakat#
'ok $strzkel* tartalmazza az Ameri"anium5>< nev/ radioaktv anyagot#
A 3&ld&n tallhat% legs/r/bb anyag az ozmium nev/ $m#
A vilg legnagyobb ezst $elhasznl%ja. a 0odak nev/ "g#
A vilg legr&videbb interkontinentlis kereskedelmi re!l*jrata Bibraltrb%l indul QEur%!aR
s 9angierben landol QA$rikaR# A tvolsg. 2> kilomter, re!lsi id*. 58 !er"#
<E>Eben a Ho!ular )e"hani"s "m/ (jsg megj%solta, hogy nemsokra a szmt%g!ek
t&mege nem lesz t&bb 2 tonnnl#
Az els* atombomba ki$ejlesztsnek idejn az (jmeOik%i Alamogordoban a rutinmunkkra
$elvett alkalmazottak esetben $ontos k&vetelmny volt az rstudatlansg# Az ok. nehogy
elolvassk a titkokat tartalmaz% kidobott !a!rokat#
A 9ej(trendszer "sillagai is $orognak a "sillagrendszer k&z!!ontja k&rl# Egy ilyen $orgs
588 milli% vig tart#
<;E6ig a vilg egyetlen gymntkitermel* orszga Gndia volt#
Egy 6O6 millimter mret/ szil"ium "hi! k!es olyan szmtsi teljestmnyre, mint a vilg
els* szmt%g!e, az <E>Eben !lt Enia"# Az Enia" hzt&mb mret/ volt###
Az atom%rkban hasznlt "zium atom msod!er"enknt E <E5 67< 118 rezgst vgez#
Uashington vrosban az egyetlen engedlyezett szeOulis !oz"i% a misszionrius !%z#
)inden egyb !%z tiltott#
)inden re!l*g!gyr rendelkezik olyan gy(val, ami d&gl&tt "sirkket k!es a g!
ablakaiba l*ni#
4harlie 4ha!lin egyszer nem jutott a d&nt*be egy 4harlie 4ha!lin hasonms versenyen#
Egy brit internetes sznhzi !ortl $elmrsb*l kiderl, hogy tz sznhzba jr%b%l kilen"et
idegest a k&z&nsg t&bbi tagjnak viselkedse# A megkrdezetteket legjobban a "ukorks
!a!r z&rgetse irritlja#
A 4o"a4ola kon"entrtumot Qamelynek hgitsval kszl az dt*italR szllt%
tartlyko"sikat "Er*sen mar% anyag" $elirattal ltjk el# A '!rite dt*ital kon"entrtumt
szllt% tartlyko"sit a mar% anyagra $igyelmeztet* tbla mellett mg "9/zveszlyes"
jelzssel is el kell ltni#
A revolverekre nem rdemes hangtom!t%t szerelni, mert az &sszes zaj htra$el hagyja el
a "s&vet#
Egy v egszen !ontosan 762 na!, 2 %ra, >; !er" s 2>#2 msod!er", azaz 7< 226 E7>#2
msod!er"#
<E15ben senki sem ka!ott -obelbkedjat#
A nihilista az, aki semmiben sem hisz#
A 'tar 9rekben szere!l* )r# '!o"k vre z&ld szn/#
Az ujjlenyomathoz hasonl%an a nyelv rajzolata is teljesen egyedi#
A $ran"ia @eanne :ouise 4alment a t&rtnelem eddigi, legtovbb l* embere# <55 ves s
<6> na!os korban rte a hall#
Egy ember lete sorn k&rlbell <888szer "serli le a b*rt#
)i"higan llamban Q='AR egy $elesg haja t&rvnyesen a $rj tulajdona#
A heroin eredetileg a Layer nev/ gy%gyszergyr vdjegye volt gy neveztk el az ltaluk
gyrtott mor$iumot#
-metorszgbeli s angol szakrt*k meglla!tottk, hogy a vratlan zajok a !u!illa
tgulst okozzk# Kal%szn/leg a sebszek, %rsok s ms $inom munkt vgz* emberek
ezrt nem szeretik a zajokat munkjuk sorn. megvltozik a szemk $%kusza, ami
lehetetlenn teszi a tevkenysgket#
A hossz(tv( szellents hivatalos vilgrekordjt a londoni Lernard 4lemmens tartja 5 !er"
>5 msod!er""el#
0nban <EE8 %ta k&zel <8888 kivgzett b/n&z* vesjt rtkestettk#
A vrnyomsmr* latin neve. '!hygmomanometer#
A v&r&s haj( $r$iak gyakrabban ko!aszodnak, mint ms hajszn/ trsaik#
A na!onta egy doboz "igarettt elszv% emberek tlagosan 5 $ogukat vesztik el <8 v
id*tartam alatt#
Egy 4harles Dsborne nev/ $r$i 6E ven t "suklott $olyamatosan#
A ket"hu! 0nb%l szrmazik#
@a!n a vilg legnagyobb bka"omb eO!ort*re#
Az egy $*re jut% sajt$ogyaszts 3ran"iaorszgban a legmagasabb#
Az "El$(jta a szl" az egyetlen olyan, az amerikai !olgrhbor(t $eldolgoz% $ilm, amelyben
egyetlen "satajelenet sem lthat%#
A )"?onaldSs boh%"t QConald )"?onaldotR megszemlyest* els* sznsz neve. Uillard
'"ott#
A Haramount Hi"tures log%jn 55 "sillag tallhat%#
A Lra"hioszaurusz nev/ dinoszaurusznak akkora szve volt, mint egy kisteheraut%#
0anadai tud%sok szerint a ty(kok akkor tojjk a legt&bb tojst, ha k&zben !o!zent
jtszanak nekik#
Egy teljesen ki$ejlett szakamerikai grizzly medve k!es thara!ni az egy "entimteres
a"lt is#
A legels* regisztrlt domain nv a 'ymboli"s#"om volt#
A Cubik$le b/v&s ko"ka brmely kombin"i%ja <1 tekersb*l kirakhat% Qha valaki mindig
az o!timlis tekerst vlasztjaR#
Jtlagosan a vilgon !er"enknt 588 gyermek szletik#
Egyetlen !rmszm sem vgz*dik 5re s 2re Qsajt magukat leszmtva !erszeR#
0anadban az &sszes aut%baleset 8#7Ft okozzk jvorszarvasok#
<E;8ban egy :as Kegasi k%rhz $el$ggesztette dolgoz%it, mert azok $ogadst k&t&ttek az
egyes betegek elhallozsra#
Egy s!ermiumnak ;E "entimtert kell megtennie, hogy megtermkenytsen egy
!etesejtet# )retarnyosan egy emberre kivettve ez k&rlbell >5 kilomtert tenne ki
Q!ont egy maratoni $ut%verseny tvjaR#
Az intelligens emberek hajban t&bb "ink s rz tallhat%#
A $rge "selle Qegy hal$ajtaR el!usztul 75 4elsius $ok $elett s < $ok alatt#
AW "dz, a "sodk "sodja" "m/ $ilmben a $*h*s ?orothy vezetkneve Bail Qmint az a
!ostaldn olvashat%R#
<E;7ban egy ja!n m/vsz elksztette a )ona :isa msolatt !irt%sb%l#
A 9ut nev/ az egyetlen az ismert $ra%k k&zl, aki mg az eredeti srhelyn nyugszik#
A !ingvinek majdnem 5 mter magasra k!esek ugrani#
?od% ka"sa teljes neve. "?a$$y ?umas ?u"k"#
0hu$u $ra% takarkos ember volt. sajt lnyt arra knyszertette, hogy a testvel $izessen
a lny !iramishoz szksges k&vekrt# A !iramishoz k&rlbell 58888 k*re volt szksg###
A hrom b&l"s majom neve. )izaru Qaki nem $igyelR, )ikazaru Qaki nem hallgat%zikR s
)azaru Qaki nem rulkodikR#
A Hentagon hres &tsz&glet/ !letben ktszer annyi mellkhelyisg van, mint amennyit a
dolgoz%i ltszm indokolna# Ennek oka az, hogy a >8es vekben, amikor !lt, mg
rvnyben volt egy viriginai t&rvny, amely szerint kl&n U4t kellett !teni a $ekete s a
$ehr alkalmazottaknak#
Boethe nem brta a kutyaugats hangjt, alkotni !edig "sak (gy tudott, ha egy rothadt
alma volt az r%asztal $i%kjban#
A )ount Everestet megmszni !r%bl% al!inistk k&zl minden negyedik belehalt a
ksrletbe#
?n tud%sok arra j&ttek r, hogy a s&r ze jobb, ha bizonyos zent hallgat ivs k&zben a
delikvens# Az o!timlis hangmagassg s&r&nknt kl&nb&z*, a 4arlsberg :ager s&r szmra
az 2<8258 Hz $rekven"ia az idelis#
Egy tlagember lete sorn 78 tonna lelmiszert $ogyaszt el ez 6 ele$nt s(lya#
A szak"sok mintegy 2888 ve hasznlnak hagymt zestsre#
'zaudArbiban egy n* elvlhat a $rjt*l, ha az nem kszt neki kvt#
A )"?onaldSs hasznnak >8Fa a Ha!!y )eal men eladsb%l szrmazik#
A Uright $ivrek re!l*g!e <5 l%er*s motorral emelkedett $el a $&ldr*l#
-evada llamban a szeO gumi%vszer nlkl illeglis#
Egy stru""tojst > %ra alatt lehet kemnyre $*zni#
Az amerikai jgkorongbajnoksg Q-H:R legnagyobb !e"hsorozatt a )ontreal Uarriors
szenvedte el# <E<1ben a nyit%me""sket megnyertk, a msodikt%l hatodikig terjed*
mrk*zseket elvesztettk, ezutn legett a stadionuk, gy knytelenek voltak kiszllni a
tovbbi "satb%l#
Adol$ Hitler jobb oldalon vlasztotta el a hajt#
Ha a "W a hangya" "m/ $ilmet a $elhasznlt szmt%g!ek k&zl "sak egyetlen renderelte
volna, az 2> v, 555 na!, <2 !er" s 76 msod!er" id*t ignyelt volna#
A 0BL Qaz orosz titkosszolglat neveR sz%&sszettel jelentse. 0omitet Baszudarsztvennoj
Lezo!asznosztyi#
Az Antarktisz orszghv%k%dja. 615#
?avid Ci"e At"hinson mind&ssze egyetlen na!ig volt az ='A eln&ke#
Ausztrliban a moszkit%k t&bb $aja l, mint brhol mshol a vilgon#
Egy olim!iai aranyrem E5#2F ezst&t tartalmaz#
E#9# hangja ?eborah Uinger volt#
Egy tlagos n*i retikl "menetksz" t&mege <#25#2 kg k&z&tt mozog#
A vilgon Luenos Airesben a legnagyobb az egy lakosra jut% !szi"hoanalitikusok szma#
Az els* @ames Lond mozi$ilm a ?r# -o "m/ volt#
A Honyvaregny le$orgatsa ; milli% dollrba kerlt, amib*l 2 milli% volt a sznszek gzsija#
A $ilmt&rtnet legt&bb goly%jt a 'tarshi! 9roo!ers "m/ $ilmben l&vik ki#
:uke 'kyAalker nevt az utols% !illanatban vltoztattk t 'tarkillerr*l mert az t(lsgosan
er*szakos lett volna#
Elvis Hresley els* $ilmje a :ove )e 9ender volt#
A 0ing 0ong az egyetlen $ilm, aminek $olytatst mg az eredeti $ilm bemutatsnak
vben elksztettk#
Ha valaki nem tudn, Hiszkos Harry "saldneve 4allahan s rend*ri jelvnynek szma
55<<#
A 4sillagok Hbor(ja "m/ $ilmben els*nek 47HD sz%lal meg#
'!ielberg hreshrhedt 4!a "m/ $ilmjben a me"hanikus "!a be"eneve Lru"e volt#
Az eddigi leghosszabb, emberi testben tallt bl$reg 77 mter hossz( volt#
Az eszkim%k k&zl nhnyan arra hasznljk a h/t*g!et, hogy megvdjk a h(st a
$agyst%l#
A habz% sza!!an egy tveds eredmnye, a gyrt% elrontotta a kom!onensek keversi
arnyt# Azonban annyi lelkes levelet ka!tak a vsrl%kt%l, hogy (gy hagytk#
4olgate mrkanvvel meglehet*sen nehz dolog eladni $ogkrmet a s!anyol anyanyelv/
orszgokban le$ordtva ugyanis azt jelenti. "k&sd $el magad"#
'zinga!(rban az &sszes k%rhz kizr%lag Ham!ers !elenkt hasznl#
A kzi borotvval borotvlkoz%k t&bb energit $ogyasztanak Q$igyelembe vve a melegvz
el*lltst, a vzszivatty(k ram$ogyasztst, stb###R mint a villanyborotvt hasznl%k#
Egy 68 !er"es hangkazetta majdnem <E8 mter szalagot tartalmaz#
Az emberi test h*jnek ;8Fa a $ejen keresztl tvozik#
Az emberi testben msod!er"enknt <2 milli% vrtest !usztul el#
A vilg legnagyobb munkltat%ja az indiai vas(ttrsasg, t&bb, mint egy milli%
alkalmazottal#
A "9he -eA Mork 9imes" "m/ (jsg egy tlagos vasrna!i kiadsa 67888 $nyi !a!rt
ignyel#
@ohn :ennon teljes neve. @ohn Uinston :ennon#
<E16ban @annene 'Ai$t, egy :os Angelesi titkrn* hivatalosan $rjhez ment egy 52 kil%s
sziklhoz# A "erem%ninak t&bb, mint 58 szemtan(ja volt#
Az eszkim%k sosem $ogadnak#
A korabeli irsokb%l kiderl, hogy :eonardo da Kin"i nem tudomnyos vagy m/vszi
teljestmnyre volt a legbszkbb, hanem arra, hogy !uszta kzzel volt k!es vasat
hajltani#
Luzz Aldrin volt az els* ember a Holdon, aki a nadrgjba vizelt#
0entu"kyban tilos a $elesg nagyanyjt $elesgl venni#
Az ausztrl Harkes Dbszervat%rium munkatrsai egyszer idegen letre utal%
rdi%hullmokat vettek a vilg/rb*l# 'ajnos ks*bb kiderlt, hogy a jelek egy, az !letben
tallhat% mikrohullm( st*t*l szrmaztak#
Ci"hard )ilhouse -iOon volt az els* olyan amerikai eln&k, akinek a neve tartalmazta az
angol ""riminal" Qb/n&z*R sz%t# A msodik ilyen eln&k !edig Uilliam @e$$erson 4linton volt###
)ona :isanak a k!en nin"sen szem&ld&ke#
Az els* aut%s kiad% ablakkal rendelkez* tterem egy )"?onaldSs volt, az Arizona llamban
tallhat% 'ierra Kistaban# Az tterem azrt "sinlt ilyen kiad% ablakot, hogy a k&zeli
katonai tmasz!onton llomsoz% katonkat is el tudjk ltni lemelemmel, akiknek
egyenruhban tilos volt brmilyen boltba bel!nik#
A ma"skk minden evs utn "mosakodnak"# Ezt azrt teszik, hogy eltntessk az tel
szagt, gy kevsb hvjk $el magukra a ragadoz%k $igyelmt#
Az eddigi leg$orr%b id*jrst az ausztrliai )arble Larban regisztrltk# <E57 okt%ber 7< s
<E5> !rilis 1 k&z&tt <68 na!ig a h*mrsklet 7; $ok vagy a$eletti volt#
A 3&ld legnagyobb l* organizmusa egy "'herman 9bornok" nvre keresztelt $a, amely a
'e[uoia -emzeti Harkban tallhat% Q='AR# A magassga t&bb, mint E< mter, a
legszlesebb tmr*je !edig meghaladja a <5 mtert#
9homas Edison <8E1 szabadalmat birtokolt, noha ebb*l mind&ssze egy a $onogr$ volt a
sajt tallmnya# Az &sszes t&bbit az alkalmazottaival k&t&tt meglla!ods ala!jn
szabadalmaztatta#
A $ilmt&rtnelem leghosszabb "s%kja 7 !er" 7 msod!er"ig tartott a "Mou are in the Army
noA" "m/ $ilmben, <E><ben#
A 4leo!atra "m/ $ilm elksztse 5; milli% dollrba kerlt <E67ban#
@abba the Hutt !%kmajom hzillatnak a neve 'ala"ious 4rumb#
A $ilmekben dolgoz% "se"ond unit" azokon a jelenteken gyk&dik, amikben nem
szere!elnek sznszek#
A "?rgn add az leted" $ilmben szere!l* toronyhz a 9Aentieth 4entury 3oO szkhza#
Az Els* Kilghbor(ban a $ran"ia katonkat "!oilu"nak neveztk, amelynek jelentse.
"sz*r&sek"#
Amikor az "dz, a -agy Karzsl%" elkszlt, az els* kritikk leh(ztk s nem j%soltak neki
$nyes j&v*t#
)aine llam a vilg legnagyobb $og!iszkl% hatalma#
A )ississi!!i llamban tallhat% Han"o"ki k&z!iskolban egy )"?onaldSs is helyet ka!ott#
Athnban egy aut%s vezet*i engedlyt elvehetik, ha mosdatlan vagy to!rongyosan
&lt&z&tt#
Az ='A 5> llamban az im!oten"ia vl%ok#
E#9# jrsnak hangjt (gy generltk, hogy valaki zselbe nyomta a kezt#
Hum!hrey Logart ?iana her"egn* rokona volt#
Balileo Balilei halla el*tt mr teljesen vak volt# Kaksgt val%szn/leg annak k&sz&nheti,
hogy t(l sokat nzte tv"s&vn keresztl a -a!ot#
?r# @ekyll keresztneve Henry#
Az amerikai atomrobbantsok valamennyi $nyk!t Harold Edgerton ksztette#
4harles de Baulle utols% szavai. "Ez $j"#
-eil Armstrong bal lbbal l!ett a Holdra#
A mdiamogul 9ed 9urner birtokolja Zj)eOik% llam 2Ft#
<E25ben Albert Einsteint Gzrael eln&knek krtk $el#
A keringsi !lyk eO"entrikussga miatt az <E1E janur s <EEE mr"ius k&z&tti
id*szakban a Hluto k&zelebb volt a -a!hoz, mint a -e!tunusz#
A 3&ld szraz$&ld$elletnek mintegy harmada sivatag#
Droszorszg egynegyedt erd* bortja#
A 3&ldre na!onta < tonna "sillag!or s egyb /rb*l rkez* anyag rkezik#
A zsir$ agya 6;8 gramm t&meg/#
Egy doboz 4o"a 4ola :ight $ennmarad a vz sznn, mg a norml vltozat lesllyed#
Az els* vilghbr(ban a dla$rikai hadseregben szolglt egy "@a"kie" nev/ k&zlegny# A
dolog rdekessge, hogy @a"kie !vin volt#
Egy 588 ves tibeti sajtdarabkt <EE7ban <2<7 dollrrt adtak el egy auk"i%n#
A belga hztartsokban l* <> v alatti gyerekek E>Fa rendelkezik valamilyen :ego
termkkel#
A motorbalesetek 22Fa htvgn t&rtnik#
A 'tar 9rek "m/ sorozat rajong%inak 2<8Fa szenved orvosilag kimutathat% elvonsi
tnetekt*l, ha elmulaszt egy e!iz%dot#
Az Egyeslt Jllamok lakossgnak >Fa vegetrinus#
A valaha ltott legnagyobb l* kkblna n*stny volt, 7; mter hossz( s <18 tonna
t&meg/#
A bkk 5688 $aja ismert#
-in"s kt teljesen egy$orma !%khl%#
A sokak ltal ismert "Ha!!y Lirthday to Mou" kezdet/ dalo"skt egy )ildred @# Hill s Hatty
'mith Hill nev/ testvr!r rta# Lr !letykk szerint a szerz*i jogokat Haul )"4artney
vsrolta meg, ez nem igaz# Az vi 5 milli% dollr k&rli jogdjat egy 'ummyLir"hard nev/
"g s a Hill Ala!tvny s&!ri be#
Zgy be"slik, hogy ha a 3&ld&n valaha is kibnyszott aranyat &sszegy/jtenk,
beolvasztank, akkor egy 58 mteres lhossz(sg( ko"kban el$rne az egsz#
A Knusz az egyetlen bolyg% a -a!redszerben, amely az %ramutat% jrsval egyez*
irnyban $orog a -a! k&rl#
@a"k 'im!lot az els* )"?onaldSs nyitsa %ta szllt burgonyt a gyorstteremln"nak# )a *
a leggazdagabb ember Gdaho llamban#
A Hit"airn Airlines volt az els* lgitrsasg, aki lgibetegsg esetre za"sk%t rendszerestett
jratain, <E55ben#
A ?uran ?uran egyttes a nevt egy <E6;as @ane 3onda $ilmb*l, a "Larbarella" "m/
mozib%l vette#
Az orosz kormny ad%bevteleinek <8Fa a vodka $orgalmazsb%l szrmazik#
A vilg leghosszabb mai is hasznlt $&ldrajzi neve. 9aumataAhakatangihangako
auauotamateaturi !ukaka!ikimaungahoronuku !okaiAhenuakitan atahu, egy (jzlandi
hegy neve#
A $&ldkreg tektonikus lemezei olyan sebessggel mozognak, mint amilyen gyorsan az
emberi k&r&m n*#
A vilg leggyakoribb keresztneve a )ohammed#
9hai$&ld&n minden l!"s*hzban !ratlan szm( l!"s*$ok van#
Langkok teljes neve. 0rungthe! )ahanakhon Lovorn Catanakosin )ahintharayutthaya
)ahadilok !o! -o!aratrat"hathani Lurirom =domrat"hanivetmahasathan Avatarnsathit
'akkathattiyavisnukarm!rast#
A Brimm$ivrek 5<< mest rtak#
A sakkban hasznlt "'akkmatt" ki$ejezs ala!ja a !erzsa "'hah )at", aminek jelentse. "a
kirly halott"#
A Ha" )an nev/ jtk !nzbedob%s vltozatban 5>8 ehet* !ont van#
A Hisai $erde torony dli irnyba d*l#
A ka"sah!ogs nem visszhangzik senki sem tudja mirt#
A -irvana egyttes -evermind "m/ albumn lthat% !u"r kisgyerek neve. '!en"er Eldon#
A vilg egyetlen olyan vrosa, amelynek neve "sak magnhangz%kb%l ll. Aiea# A vros
HaAaii szigetn tallhat%, 75 kilomterre nyugatra Honolulut%l#
A vilgt&rtnelem leghosszabb m/sormegszaktst a LL4 k&vette el# Egy )iki egr
rajz$ilmet szaktottak $lbe azzal a hrrel, hogy kit&rt a msodik vilghbor(# 6 v m(lva
aztn akkurtusan $olytattk a $lbeszakadt rajz$ilmet, !ontosan att%l a !ontt%l, ahol
abbahagytk#
A neanderv&lgyiek agya nagyobb mret/ volt, mint a mai emberek#
A $&ldrengsek er*ssgnek mrsre szolgl% Ci"hterskla egyegy mr*szma 75szeres
szorz%t jelent# Kagyis, egy 6os er*ssg/ rengs ereje a 75szerese egy 2&s er*ssg/nek#
Lr a <8 a maOimum, a be"slsek szerint egy Ees er*ssg/ rengs teljes tektonikus
!usztulst jelentene# A legkisebb, m/szerek nlkl is szlelhet* rengs a 5es#
)inden id*k legr&videbb Ds"ardjra jel&lt szere!t 'ylvia )iles jtszotta a )idnight
4oAboy "m/ $ilmben, mind&ssze 6 !er"ig tartott#
Arnold '"hAarzenegger minden id*k legmagasabb )r# Dlim!ija#
Egy tehenet be lehet r(gatni, ha almval eteted#
)el Llan", 9a!si Ha!si eredeti hangja allergis volt a r!ra#
A sk%t duda eredetileg egy birka teljes b*rb*l kszlt#
A sz*ke embereknek ltalban t&bb hajuk van, mint a s&tt haj(aknak#
A tenyr s a tal! sosem barnul le#
Az ostor"sattans igazb%l egy miniat/r hangrobbans. a bojt tl!i a hangsebessget#
A kolibrik rendelkeznek minden llat k&zl a leggyorsabb anyag"servel. na!onta 6888 s
<5>88 kal%rit getnek el Q$ajt%l $gg*enR#
XGK :ajos letben mind&ssze hromszor $rd&tt meg#
Az oll%t ie# <288 k&rl az %kori egyi!tomiak talltk $el#
0nban a hrom legismertebb nyugati nv. @zus 0risztus, Elvis Hresley s Ci"hard -iOon#
Cgen a Katiknban a k%rus szo!rn nekesei kasztrlt $i(k voltak# Ennek a gyakorlatnak
XGGG# :eo !!a vetett vget#
Az %kori C%mban a tem!lomokba "sak egyetlen llatot engedtek be. a ma"skkat#
Kolt olyan id*szak, amikor az ='A valamennyi nukleris $egyvert A!!le GG szmt%g!ek
$elgyeltk#
Az emberi agy annyi energit hasznl, mint egy <8 Aattos villanyk&rte#
A 9ndrnyomoz% 9rsasg szkhelye ?ublinban tallhat%#
4her s 'onny Lono els* szn!adi neve 4leo s 4aesar volt#
A !oli! szemnek !u!illja ngysz&g alak(#
A leghosszabb ideig lt aranyhalat 3rednek hvtk# >< vig lubi"kolt#
A )i"roso$t Uord "'ave" ikonja egy olyan <#>>)Los $lo!!y lemezt brzol, amelynek rossz
oldaln tallhat% a $m $ed*lemez#
A 4sillagok hbor(jban szere!l* nevezetes hulladkt&m&rt* gyri szma. 7567;51#
A kt rszes $rd*ruha azrt ka!ta a bikini nevet, mert ugyanabban az vben jelent meg,
amikor a Likiniszigeteken ksrleti atomrobbantst hajtottak vgre#
@ohn 3# 0ennedy 58 !er" alatt > (jsgot tudott kiolvasni#
A sk%t dudn 2 lyuk van#
A legt&bbsz&r ?rakula t&rtnett $ilmestettk meg# A k!zeletbeli dobog%n mg dr# @ekyll
s )r# Hyde valamint 9Aist Dliver ka! helyet#
Az eddig mrt leghangosabb horkols ;1#2 dL volt Qa de"ibel egy logaritmikus
mrtkegysg, az emberi $jdalomksz&b <58 dL k&rl vanR#
Az <E<7as Gndy 288as aut%verseny gy*ztese, @ules BouO, 6 veg !ezsg*t ivott meg a
szervizelsi id*k alatt#
A $k$olyadk s a 4loroO keverke er*s $st&t okoz#
Egy nagymret/ vzgy annyi vizet tartalmaz, amely egy <;8 ngyzetmter ala!terlet/
lakst <8 "entimter mly t%"sv vltoztathat#
A teOasi Austin vrosban tilos meztlb jrklni kivve, ha el*tte valaki 2 dollrrt
engedlyezteti#
A "sokold !henyl ethylamine QHEAR tartalmaz, amely az emberi testben hasonl% reak"i%t
okoz, mint a szerelem#
Egyes szmtsok szerint az emberi agy trol%ka!a"itsa < trilli% bit, vagy <<6><27
gigabyte#
Az els* UendySs tterem <E6E november En nyitott meg 4olombusban QDhioR#
)agyarorszagon jelenleg 7, 0uvaitban "sak 5 UendySs m/k&dik!
Az els* Lurger 0ing <E2>ben nylt meg )iamiban#
Az els* )"?onaldSs <E22 ?es Hlaines vrosban QGllinoisR nylt meg!Els* na! 766,5 dollrrt
adtak el burgert#
<E;<ben egy ember szvrohamot ka!ott, miutn jtszott a LEC'EC0 nev/ videojtkkal# ,
a mai na!ig ismert egyetlen, bizonythat%an videojtk miatt elhallozott ember#
A -am"o <E;8ban dobta !ia"ra minden id*k legsikeresebb videojtkt, HA4)A- nven#
A jtk nevt az utols% !illanatban vltoztattk meg az eredetileg tervezett H=40)A-r%l,
mivel a "g vezet*i agg%dtak az els* bet/ $el"serlsb*l szrmaz% !roblmk miatt###
Gzlandon van a legt&bb <888 $*re vettett beiratkozott k&nyvtri tag#
Gzlandon k&tik a legt&bb gya!j(!ul%vert az asszonyok#
Az utols% dod% madr <6;<ben !usztult el#
A vilg legn!szer/bb tvs sorozata a LayAat"h#
A 9itani" 55 "som% sebessggel tk&z&tt a jghegynek#
Annak eslye, hogy valakit egy kire!l* !ezsg*sdug% &l meg nagyobb, mint annak, hogy
egy mrges !%k "s!i hallra#
Cejkjavik, Gzland $*vrosa a vilg legszakabbra $ekv* $*vrosa#
A 4olorado llambeli 3ruita helysgben a "4sods )ike" nev/ kakas mg <; h%na!ig
szaladglt a $eje nlkl#
Az izraeli blyegeken tallhat% ragaszt% garantltan k%ser anyagb%l van#
'alvador ?ali egyszer egy killtson az ar"ra ragasztott legyekkel jelent meg#
A smileynak nevezett jelet <E;8ban )r# '"ott 3ahlman tallta $el .R
A $ekete$ehr reklmok hatsossga "sak egyharmada a szneseknek#
0tmillird emberb*l egy ri meg a <<6 ves kort#
:eonardo da Kin"i kzrsait "sak tk&rb*l lehet elolvasni#
Az "Elveszett $rigylda $osztogat%i" "m/ $ilmben a 3rigylda m&g&tti $alon szrevehet*
C5?5 s 47HD Qa kt robot a 4sillagok hbor(ja "m/ $ilmb*lR rajza#
:tezik kvz/ Hez "ukorka is#
Ha t&megarnyosan nzzk, egy hamburger drgbb egy (j aut%nl#
Az elektromos angolna zrlatos lesz, ha s%s vzbe teszik#
4harles :indbergh az Atlanti%"ent tszel* hres (tjra mind&ssze > szendvi"set vitt
magval#
A ko!asz $r$iak ><Fa hord kala!ot#
A r%mai "sszr 4aligula szentort "sinlt egy l%b%l#
EAan )"Bregor Qaki a $iatal Dbi van 0enobit jtsza az (j 4sillagok hbor(jbanR nagybtyja
Q?ennis :aAsonR jtszotta Uedge Anitilliest az els* rszben Qvagyis a negyedik e!iz%dban,
ami korbban kszlt, mint az els*R#
A n*k szve gyorsabban ver, mint a $r$iak#
A bal td*lebeny valamivel kisebb, mint a jobb gy biztostva helyet a szvnek#
A "4!a" volt az els* $ilm, ami tl!te a b/v&s <88 milli% dollros bevteli hatrt#
<E>;ban a jgkorong olim!iai aranyrmt a 0anadai 0irlyi :gier* "sa!ata nyerte#
A 9yrranosaurus CeO legk&zelebbi ma is l* rokona. a "sirke#
A "elo$nt @a[ues EdAin Lrandenberger $edezte $el <E8;ban#
A "Coger ny(l a !"ban" "m/ $ilmben valamennyi rajz$ilm$igura <E>6 el*tt is ltezett,
kivve a !rri$arkast s a kengyel$ut% gyalogkakukkot# Lr a $ilm t&rtnete <E>6ban
jtsz%dik, de ez a kt $igura a rendez* Cobert Weme"kis kedven"e, gy belertk a
$ilmbe#
A kutyk szimata 58szor jobb az embereknl#
Gzraelben minden n*nek a $*iskola el*tt kt vet a hadseregben kell elt&ltenie#
Ara"hibutyro!hobianak nevezzk azt a betegsget, amikor a beteg att%l retteg, hogy a
mogyor%vaj a szj!adlsra ta!ad#
)%zes els* k&nyvnek <.5855 $ejezetei szerint a ty(k el*bb volt, mint a tojs#
Egy )at"hboO jtkaut%nyi aranydarabka olyan vkonyra ny(jthat%, hogy be lehetne vele
$edni egy tenisz!lyt#
<E6< volt a legut%bbi olyan dtum, amelyet lerva s <;8 $okot el$orgatva is ugyanazt a
dtumot ka!juk# A k&vetkez* ilyenre mg egy ki"sit vrni kell, ugyanis ez 688Eben $og
bek&vetkezni#
A vilg hrom legrtkesebb mrkaneve. )arlboro, 4o"a 4ola s a LudAeiser, ebben a
sorrendben#
A )arlboro "igarettagyr els* tulajdonosa td*rkban halt meg#
)arilyn )onroenak hat lbujja volt#
A n*k ktszer annyit !islognak, mint a $r$iak#
A gyerekek gyorsabban n*nek tavasszal#
A hvelykujj n* a leglassabban, a k&z!s* ujj a leggyorsabban#
Egy tlagos $r$i letben 7728 %rt t&lt borotvlkozssal#
Az orrszarv(k ugyanabba a "saldba tartoznak, mint a lovak#
Adol$ Hitler anyja komolyan $ontolgatta az abortuszt, de az orvosa lebeszlte r%la#
Leethoven kom!onls el*tt mindig hideg vzbe mrtotta a $ejt#
Az telhez $ogyasztott naran"sl segt a szervezetnek megk&tni a vasat#
Az alma magja "int tartalmaz#
Heruban nin"senek nyilvnos U4k#
A haAaii AL4 mind&ssze <5 bet/t tartalmaz#
A t&rtnelem legr&videbb hbor(ja Anglia s Wanzibr k&z&tt d(lt, <;E6ban# Wanzibr
letette a $egyvert 7; !er" utn#
Az ='Aban t&bb m/anyag $laming% tallhat%, mint igazi#
A @immy Angel, amerikai !il%tr%l elnevezett Angelvzess majdnem 58szor magasabbr%l
z(dul le, mint a hres -iagaravzess#
A 'zaharban tallhat% 9idikelt vrosban egyszer <8 vig nem esett es*#
A joj% eredetileg egy 3l&!szigeteki $egyver volt#
Egy ;8 kmNhval halad% aut% az el$ogyasztott zemanyag $elt a lgellenlls lekzdsre
knytelen $elhasznlni#
A "ivilizltnak nevezett vilg elm(lt 7288 v t&rtnelmt vgignzve "sak 578 bks vet
szmolhatunk &ssze#
A mozg%l!"s*t egy $ogorvos tallta $el#
A $strzkel*t <E6Eben talltk $el#
A t&rtnelem els*, r%g!en rt regnye a 9om 'aAyer volt#
A t&rtnelem 566 eddigi !!jb%l 77an haltak er*szakos hallt, volt k&ztk olyan is, akit
egy $ltkeny $rj rt tetten in $lagranti, s t&tt agyon#
A k&dben tallhat% !raszem"skb*l 1 millird $r el egy teskanlban#
Az emberi hajszl 7 kgot br el#
Egy tlagos ember ;> milli%szor !islog egy v alatt#
Az emberi szv elegend* nyomst k!es el*lltani ahhoz, hogy a vr akr <8 mterre
s!ri""eljen#
A ge!rd az egyedli ma"ska$le, ami nem tudja visszah(zni a karmait#
A baglyok az egyedli madarak, amelyek ltjk a kk sznt#
A 3&ld k&rli %zon!ajzs vkonyodsnak msodik $* el*idz*i a tehenek# Ezek a kr*dz*k
vente <88 milli% tonna sznhidrognt lltanak el* s juttatnak a lgk&rbe# A na!i ; %rai
kr*dzs sorn b&$&gik $el ezt a temrdek gzt#
Ha hanyatt $ekszel s a lbaidat lassan $elemeled, nem sllyedsz el a $ut%homokban#
Az ='A els* kerekedelmi $orgalomba kerlt 4?je Lru"e '!ringsteen "Lorn in the ='A"
"m/ albuma volt#
A kung$u $enomn Lru"e :ee olyan gyors volt, hogy a $ilmjeiben a sajt sebessghez
k!es lassabban kellett tnie, hogy ltsz%djon valami#
A :as Kegasban tallhat% jtktermekben nin"senek %rk#
)ivel a )sodik vilghbor(ban a $m hiny"ikk volt, az Ds"ardj szobro"skja ekkoriban
$b%l kszlt#
:eonardo da Kin"i k!es volt egyik kezvel rni, a msik kezvel !edig rajzolni egyszerre#
A ket"hu!ot <;78 k&rnykn orvossgknt rultk#
A hagyma!u"ols k&zbeni rg%gumizs meg%v a k&nnyezst*l#
A Buiness Cekordok 0&nyve tartja a "0&nyvtrakb%l legt&bbsz&r ello!ott k&nyv"
vilgrekordjt#
A vzil% b*re k&zel 6#2 "entimter vastag, gy a legt&bb $egyver l*szere ellen vdelmet
ny(jt# Az llat 7 mternl nagyobbra s > tonnra is megn*het, mgis gyorsabban tud
$utni, mint egy ember!
<EEEben a Hentagon s az amerikai llambiztonsgi hivatal a munkahelyeiken betiltotta a
3urby nev/ jtkot# )ivel a jtk nagy siker volt, ezrt a dolgoz%k elkezdtk behordani
munkahelykre a kis man%t, aminek a tanul% k!essge ejtette gondolkod%ba a
biztonsgiakat# A hivatal vezet*i att%l tartottak, hogy ezltal a 3urbybabk k!esek titkos
in$orm"i%kat megjegyezni, vagyis kmkedni#
Az igazsg az, hogy a jtk ala!lla!otban nem alkalmas semmi ilyesmire#
A hatvanas veire a legt&bb ember elveszti az zlelsi k!essgeinek 68, a szaglsnak >8
szzalkt#
Az ='Aban a $ogorvosok vente <7 tonna aranyat hasznlnak $el koronk, hidak s $ogak
ksztshez# Hogy mirtf )ert az arany j%l $ormlhat%, nem mrgez*, ellenll a
korr%zi%nak#
9&bb, mint <88 $le vrus okozhat ntht#
A szemvegek len"sjt hatsosan meg lehet tiszttani egy "se!! e"et vagy vodka
segtsgvel#
A -ational Beogra!hi" 'o"iety ltal E orszgban, a <; s 5> ves korosztly k&rben
vgzett $elmrs szerint az amerikaiak a legkevsb tjkozottak $&ldrajzb%l# Ht
amerikaib%l < nem tudta megmutatni sajt orszgt a trk!en#
A g&r&g t&rtnetr% Hrodotosz szerint az egyi!tomi $r$iak sosem ko!aszodtak meg# Ennek
oka az volt, hogy $iatal korukban a $ejket ko!aszra borotvltk, gy az ltet* na!sugarak
szabadon st&ttk a $eb*rt#
)ona"o ala!terlete kisebb, mint 5 ngyzetkilomter# 3ran"iaorszg $*vrosa, Hrizs !ldul
22sz&r nagyobb#
A 4sendes d"en < 128 888 888 ngyzetkilomter nagysg(# Ez akkora terlet, hogy ha
&sszeadjuk az Atlanti d"en, az Gndiai d"en, az Iszakisark Qami alatt szintn tenger
tallhat%R, a 3&ldk&zitenger, a ?lknaitenger, a Leringtenger, a 0aribtenger, a )eOik%i
&b&l s az Iszakitenger ala!terlett, mg ez is kisebb, mint a 4sendes d"en#
Lrazliban j%nhny llat$ajb%l gigantikus !ldnyok is lnek# Gtt honos a vilg legnagyobb
kgy%ja Qaz anakonda, a maga tz mter $eletti hosszvalR, a legnagyobb !%kja, a
legnagyobb rg"sl%ja Qa "a!ybara, (gy nz ki mint egy tengerimala", de akkora, mint egy
nagyobb kutyaR s a legnagyobb hangyja#
'zeizmol%giai mrsek szerint az ='Aban tallhat% Dklahoma llam 52 "entimtert
emelkedik s sllyed na!onta, a tengeri a!lydagly jelensghez hasonl% okok miatt#
Ausztrlia legmagasabb hegye 9haddeus 0os"iusko nvre hallgat# A nvad% lengyel
tbornok az amerikai $ggetlensgi hbor(ban har"olt#
0&rlbell a 3&ld 18Ft bortja vz, azonban ennek "sak <Fa ihat%#
Annak eslye, hogy villm"sa!s miatt haljon meg valaki, ugyanannyi, mint annak, hogy az
gyr%l leesve tvozzon az &r&k vadszmez*kre. < a 5 888 888hoz# Ennl is kisebb annak
eslye, hogy kgy%mars miatt haljon meg valaki. < a 7 888 888hoz#
Amikor egy veg elt&rik, a sztre!l* darabkk sebessge akr az %rnknti >;88
kilomterN%rs sebessget is elrheti#
Az emberisg t&rtnetben a 3&ldnek eddig kt olyan objektum "sa!%dott, ami akr
vrosokat is el!usztthatott volna. az els* <E8;ban, a msodik <E>1ben# 'zeren"sre
mindkett* 'zibria lakatlan terletein landolt, gy senki sem halt meg miattuk#
A $ejl*d* orszgok n!essgnek >8Fa <2 v alatti#
Az ='A hadseregben a n*i katonknak az ala!kik!zst lezr% vizsgn 5 !er" alatt <1
$ekv*tmaszt kell teljestenik# A $r$iaknl a szint. >8 $ekv*tmasz#
A$rika legnagyobb terlet/ llama 'zudn, 5; <88 888 lakossal rendelkezik#
A dlausztrliai 'trangeray '!rings a vilg legnagyobb $armja# 78 85E ngyzetkilomter
terletvel "sak egy ki"sivel kisebb, mint Lelgium#
A 0ong% az egyetlen $oly%, amely az szaki s a dli $ltekn is $olyik# Az a$rikai $oly%
ktszer keresztezi az Egyenlt*t#
A :usitania nev/ %kori r%mai !rovin"ia mai neve Hortuglia, br az akkori !rovin"ia egyes
rszei a mai '!anyolorszg terletn tallhat%k#
5888 janurjban az amerikai Hosta megjelentetett egy Brand 4anyont brzol% blyeget#
'ajnos a 'out Cimet brzol% k!et $ordtva raktk a blyegre, gy az a ltk! tk&rk!t
brzolja# Az el*z* vben szintn hibztak. akkor a Brand 4anyont mint 4oloradoi
jellegzetessget tntettk $el <88 milli% darab blyegen# Akkor a hibs blyegeket
bez(ztk, azonban a mostani baki helyrehozsnak k&ltsgt Qk&zel 288 888 dollrtR mr
nem vllaltk, gy a tk&rk!es blyeg $orgalomba kerlt#
A vilg sok !ontjn jelen lev* ?ominoSs Hizza hl%zat Gzlandban helyi s!e"ialitst is knl.
szarvasvirslis !itt#
<E75ben az addig Horto Ci"o nven ismert llam a Huerto Ci"o nevet vette $el#
<;>1ben az ='A !artmenti vrosa, Morba Luena megvltoztatta a nevt# Assissi 'zent
3eren", a vros vd*szentje utn a 'an 3ran"is"o nevet ka!ta#
H!ua Zjguinea tartalmaz kt rdekes nev/ szigetet. Zj Lritannit s Zj Yrorszgot#
Az rsos emlkek szerint az a$rikai -lus $olyam edig ktszer $agyott be. id*szmts
szerint ;5Eben s <8<8ben#
B&r&gorszg idelis nyaral%hely# Ivente 7888 %rt st a na!, a !artszakasza !edig
&sszesen <2888 kilomter hossz(#
Hollandia a vilg legala"sonyabban $ekv* llama# A be"slsek szerint >8Fa a tengerszint
alatt tallhat%#
)ozambik nemzeti zszlajn egy A0>1 t!us( $lautomata g!karably is helyet ka!ott#
Az amerikai 'zabadsg szobrot <;;2ben 5<> ldba "somagolva szlltottk
3ran"iaorszgb%l jelenlegi helyre#
Lr az orosz 0reszty b&rt&nt turistk is megnzhetik Q5688 $orint k&rli bel!tidjrtR, ez a
vilg taln legkemnyebb bntet*intzete# A "ri id*kben 5888 eltlt $ogvatartsra
tervezett b&rt&n mana!sg <8888 bentlak%t tart a $alai k&z&tt# Az elltsukra na!i 2;
$orintot sznnak $ejenknt#
A )assa"husetts llamban tallhat% Co"kort vrosban !lt a vilg egyetlen, kizr%lag
(jsg!a!rb%l ll% hza# A Ha!er House $alvastagsga 5<2 rteg (jsg!a!rb%l ll#
Ivszzadok %ta '!anyolorszg halszhaj% $lottja a legnagyobb a vilgon#
A vilgon 3loridban a legnagyobb a "!atmadsok venknti tlaga. <7# QEnnl nlunk a
kutyatmadsok szma is magasabb#R
A vilgon 3innorszg a leggazdagabb a szigetek szmt illet*en. <1E 2;> a kszlet#
Az eszkim%k $b%l kszlt "na!szemveget" hasznlnak egy vkony rssel a szemk el*tt a
jgr*l s h%r%l visszatkr&z*d* $ny tom!tsra#
A k&z!amerikai orszgok k&zl egyedl 'alvador nem hatros a 0aribtengerrel#
Hittsburgh az egyetlen vros a vilgon, ahol valamennyi s!ortklubnak ugyanazok a
hivatalos sznei Q$eketearanyR#
Bymntokat el*sz&r >888 ve, Gndiban bnysztak#
A busmanok mrgezett nyilakkal vadsznak# A mrget a $a t&vben tallhat% bogarak
lrvib%l nyerik, ez olyan er*s, hogy a nylhegyre kenve el!usztt egy nagytest/ antilo!ot
is# Egy "se!! a vrkeringsbe kerlve simn meg&l egy embert# A busmanok biztonsgi
okokb%l nem a nyl hegyt kenik be vele, hanem a m&g&tte tallhat% Qnem lesR rszt#
<888 !ldny tlagos nagysg( k&nyv !a!r ala!anyaghoz k&rlbell 55#2 k&bmter $a
szksges, vagyis egy k&nyvh&z valamivel t&bb $a kell, mint a k&nyv maga#
A vilgon mrt legvastagabb h%rteg a Uashington llambeli )ount Laker hegysgre z(dult
<EE; teln# A selsre mr kevss alkalmas h%takar% E2 lb Q7<#2 mterR vastagsg( volt#
Az el*z* rekordot )ount Cainier tartotta#
Egy online auk"i%n 61<88 dollrrt kelt el az a teheraut%, amely az amerikai
eln&kvlaszts sorn Halm Lea"h megye szavaz%"dulit vitte 9allahassee helysgbe,
amikor a demokrata eln&kjel&lt Al Bore a szavazatok (jraszmllst krte# A Cyder nev/
"g Qa Ludget lenyvllalataR azrt d&nt&tt az <EEEes vjrat( 3ord 3728 t!us( teheraut%
elrverezse mellett, mert be$utott nhny vteli ajnlat a jrm/re# A k&zel 28888
kilomtert $utott teheraut% !ia"i rtke nem t&bb <1888 dollrnl, m az eOtra vtelrat a
Ludget k&zvetlenl a K&r&skereszt szmra utalta t#
-agyobb eslyed van arra, hogy lott%milliomos legyl, mint hogy egy "!a megtmadjon#
A "!k egy vr"se!!et > km tvolsgb%l is megreznek#
A testen bell a $jdalom kb# <<8 mNs sebessggel terjed#
Lr t&bb, mint 58888 mh$aj ismert, "sak > $ajuk kszt mzet#
Egy m/anyag doboz k&rlbell 28888 v alatt bomlik el#
A legz&ty&g*sebb hely egy re!l*g!en a g! $arban tallhat% lssor#
A nmet Hans nv a magyar @nos meg$elel*je
A konzervheringet is szardninak nevezik, mivel a $m konzervdobozt 'zardnia szigetn
QDlaszorszgR talltk $el#
Hrhedt <EE1es megmozdulsa utn Qamikor Evander Holy$ield $lbe hara!ottR a bokszol%
)ike 9yson szobrt a HollyAood UaO )useum a 'z&rny/sgek 'zobjba vitte, k&zvetlenl
Hannibal :e"hter mell#
A szmtste"hnikban hasznlatos "!iOel" sz% Qamely a k! egy k!!ontjt jelentiR az
angol "!i"ture" Qk!R s az "element" QelemR sz%b%l ms $orrsok szerint a "!i"ture" s a
""ell" szavak &sszevonsb%l szrmazik#
A Hentagonban na!onta t&bb, mint 588 888 tele$onhvs zajlik le#
A vilg leg&regebb $estett veggel $edett ablaka a nmet Augsburg 0atedrlisban tallhat%#
Az veg dsztse a !r%$tkat brzolja, a XG# szzad msodik $elb*l val%#
A :as Kegasi :uOor szlloda tetejn vilgt a vilg leger*sebb $nysugara# Ereje megegyezik
>8 millird gyertya egyttes $nyerejvel# A $nysugr re!l*g!r*l mr >88 kilomter
tvolsgr%l is lthat%#
A "$ekv* rend*r" nven ismert sebessg"s&kkent* (takadlyt a britek "alv% rend*r"nek
hvjk#
Lr :ibanonban a hivatalos nyelv az arab, mgis a $ran"ia s az angol nyelvet beszlik
szlesebb k&rben, illetve az iskolkban is ilyen nyelven tantanak#
Az Atlanti%"enon "irkl% szemlyszllt% haj%k tele$onszmnak k&rzetszma. ;1<#
Az <;;;ban szletett Lobby Uatson $ilmsznsz a hollyAoodi $ilmek karaktersznsze volt,
a )sodik Kilghbor( ideje alatt gyakran szemlyestette meg Adol$ Hitlert, egszen sz!
karriert tudva magnak# A 3hrer halla azonban kerkbet&rte Uatson !lya$utst#
Az arab szmokat, nevkkel ellenttben Gndiban talltk ki#
Ausztrlia neve a latin "Australia" sz%b%l szrmazik, aminek jelentse. "dli", utalva ezzel
arra a tnyre, hogy Ausztrlia a dli $&ldtekn $ekszik#
Az eszkim%knak t&bb, mint 58 szavuk van a "h%" meghatrozsra#
A trk!eken az egyms mellett elterl* orszgokat kl&nb&z* sznekkel jel&lik# Ahhoz,
hogy egy vilgtrk!et ksztsnk, minimum > sznt $el kell hasznlnunk#
A szmtste"hnikai szlengben a hibk jel&lsre hasznlt "bug" QbogrR sz% eredete <E>2
re ny(lik vissza# A Harvard egyetemen tallhat% szmt%g! meghibsodott, s a
hibakeress sorn egy n*i dolgoz% egy molyle!kt tallt az ramk&r&k k&z&tt, amit aztn
eltvoltott# Az%ta, ha va"akol egy szmt%g!, azt mondjk, hogy bogr QbugR van benne#
Egy tlagos szemly 1 !er" alatt alszik el#
A mikrohullm( st* $el$edezst egy vletlennek k&sz&nhetjk. egy kutat% elment egy
radarhullmokat generl% "s* mellett, s a zsebben lev* "soki megolvadt#
Az ember nem k!es nyitott szemmel tsszenteni#
Egy aranyhal emlkez*tehetsge mind&ssze 7 msod!er"re terjed ki#
Al 4a!one nvjegyn b(torkeresked* volt $oglalkozsknt $eltntetve#
A tigriseknek nem "sak a bundja, de a b*re is "skos#
Egy ma"ska $lben 75 izom van#
Uinston 4hur"hill egy n*i mosd%ban szletett, egy tn"mulatsg alatt#
A "Honyvaregny" "m/ $ilmben minden %ra dlutn > %ra 58 !er"et mutat#
A "!a az egyetlen hal, amely egyszerre tud mindkt szemvel !islogni#
A )u!!et 'hoA hres dobos llatkjt a 9he Uho egyttes tagja, 0eith )oon ins!irlta#
A n*i orgazmus kivl% $jdalom"silla!t% Qmivel k&zben endor$in szabadul $elR, sz%val a
$ej$js nem t(l j% ki$ogs###
Amerikban vente <<888 ember srl meg bizarr szeOulis !oz"i%k ki!r%blsa k&zben#
A konzervnyit%t "sak >> vvel a konzervek utn talltk $el#
A kv a vilg msodik legnagyobb kereskedelmi ttele# Az els* az olaj#
C%mban, a $r$iak k&z&tt az volt a szoks, hogy ha valaminek az igazsgtartalmra
megeskdtek, a jobb kezket a herjkre tettk# Ebb*l k&vetkez*en az eunu"hok nem
tehettek eskt# QHere latinul "testis", ebb*l szrmazik a teszt sz%R#
Amikor a Colling 'tones basszusgitrosa, Lill Uyman >1 ves volt, viszonyt kezdett a <7
ves )andy 'mith kisasszonnyal, a kislny desanyjnak engedlyvel# Hat vvel ks*bb
&sszehzasodtak, de a hzassg "sak egy vig tartott# -em sokkal ks*bb Lill 78 ves $ia,
'te!hen elvette )andy >6 ves desanyjt# Ezltal 'te!hen a mostohaa!ja lett a volt
mostohaanyjnak# Ha Lill s )andy nem vltak volna mr el korbban, akkor 'te!hen a
sajt a!jnak a!%sa s a sajt nagya!ja lett volna#
B&r&gorszg nemzeti himnusza <2; versszakb%l ll# 'enki nin"s az orszgban, aki kvlr*l
tudn az &sszeset#
A $&ldimogyor% a dinamit egyik alkot%rsze#
A kair%i D!erahz <E18ben egy t/zben legett# Irdekessg, hogy a kair%i t/zolt%sg
ugyanebben az !letben volt#
A h/t*szekrnyt Albert 9# )arshall szabadalmaztatta <;EE augusztus ;n#
)ont!elier, Kermont llam $*vrosa az ='A legkevesebb lakos( llami $*vrosa# 0evesebb,
mint E ezer lakosa van#
Az els* embereket is szllt% h*lgballont a $ran"ia )ontgol$ier testvrek ksztettk <1;7
ban# A h*lgballon k&rlbel&l ; kilomtert tett meg $&ldetrse el*tt# A h*lgballonokban a
$elhajt%er*t !rodukl% $orr% leveg* h*mrsklete 5<5 $ok k&rli#
Az angstr&m egy hossz(sg mrtkegysg, a millimter tzmilliomod rsze# Eredetileg az
elektromgneses sugrzs hullmhossznak mrsre hasznltk, a svd "sillagsz s
$izikus Anders @onas Angstr&m Q<;<><;1>R utn neveztk el#
A svd nemzetisg/ Al$red -obel <;61ben szabadalmaztatta a dinamitot#
AleOander Braham Lell, azrt tallta $el a tele$ont, hogy sket $elesgnek s anyjnak
segtsen hallani#
A vilg minden <88 llat$ajb%l E; a gerin"telenek kateg%rijba tartozik#
Az ausztrl $&ldigilisztk nhny $ajnak hossza elri a hrom mtert is#
A kamleon testhossz(sgnak ms$lszerest teszi ki nyelvnek hossza#
Az %kori C%mban a szabadsg jelk!e a ma"ska volt#
A !%khl% egy hihetetlenl er*s anyag. a vastagsghoz viszonytva j%val er*sebb, mint az
a"l# 'zakrt*k szerint egy "eruzavastagsg( !%khl% k&tl meg tudna lltani egy Loeing
1>1 %risg!et re!ls k&zben#
0ublaj kn uralma alatt a knaiak oroszlnokat hasznltak vadszatra# A nagyma"skkat
kik!eztk arra, hogy elka!janak s *rizzenek nagytest/ llatokat Qa bikkt%l a medvkigR
addig, amg a vadszok megrkeznek#
A tenger leggyorsabb eml*sei a gyilkos blnk Qkardszrny( del$inekR# Az (szsi
sebessgk elri az 26 kmNht is#
A kenguruk 28 kmNh sebessggel is k!esek mozogni, mik&zben akr ; mter magasra is
ugranak#
4sak a rovarok rendelkeznek igazi szrnyakkal# A t&bbi re!l* llat$aj Qdenevrek,
madarakR szrnyai igazb%l m%dosult lbak#
Az Jzsiai $ekete medve rendelkezik a legnagyobb $llel az &sszes medve$aj k&zl#
4sak kt llat van, amely a $ejnek el$ordtsa nlkl is ltja a hta m&g&tti terletet. a
ny(l s a !a!agj#
Az albatrosz tengervizet iszik# Egy kl&nleges s%talant% szervvel rendelkezik, amivel ki
tudja vonni a tengervzb*l a s%t#
A kiAi, ZjWland nemzeti madara nem tud re!lni# 3&ld alatti lyukban l, majdnem
teljesen vak s mind&ssze egy tojst tojik vente# Ennek ellenre 18 milli% ve l a 3&ld&n#
Gsaa" -eAtont tizenves korban anyja kivette az iskolb%l, aki azt remlte, -eAton
sikeres $&ldm/ves lehet#
)arie s Hierre 4urie szndkosan nem szabadalmaztatta a rdium el*lltsnak eljrst,
gy a vilg szmra ajndkknt sznva azt# Az%ta sin"s joga senkinek !nzt krni rte#
A hres $ran"ia $est*m/vsz, Haul Baugin $izikai munksknt rszt vett a Hanama 4satorna
!tsben# Az !tkezsen majdnem 52888 munks vesztette lett#
Bordon 'umner Qismertebb nevn 'tingR be"enevt kedvelt $eketesrga mellnyr*l ka!ta
zensztrsait%l# A trsai szerint 'ting ebben nagyon hasonltott egy mhe"skre, gy tall%
volt a "3ullnk" be"env#
A szletsszablyozs egyik (tt&r*je, )argaret Higgins 'anger egy << gyerekes "saldb%l
szrmazott#
@a!nban a n*knek illetlensg zleti trgyalson nadrgban megjelennik#
A t&rtnszek szerint -r% "sszr r&vidlt% volt# A korabeli rsok szerint a kl&nb&z*
el*adsokat egy vesre "siszolt tltsz% k&v&n keresztl, egyik szemvel nzte#
Az rek vd*szentje, 'zent Hatri"k nem r nemzetisg/ volt# Kal%szn/leg Aalesi
szrmazs( volt, s addig nem is jrt Yrorszgban, amg r b/n&z*k el nem raboltk# )iutn
kiszabadult a $ogsgb%l, bellt !a!nak, majd visszament Yrorszgba misszionriusknt#
Kal%szn/leg nem "sinlta rosszul a hittrtst, mivel az rek szentt avattk#
<E7;ban a 9ime magazin "Az v embere" vlasztsn a gy*ztes. Adol$ Hitler#
)i"hael 0eaton eredeti neve )i"hael ?ouglas#
A nmetorszgi 'alzburgban minden augusztus <;n szletett gyereket meg kell vizsglni,
hogy nem boszorknye az illet*# Az%ta teszik ezt, mi%ta a legenda szerint <67;ban ezen a
na!on szletett egy gonosz varzsl%#
Loleyn Annnak, KGGG# Henrik msodik $elesgnek az egyik kezn hat ujja volt# Egsz
letben keszty/t viselt, hogy le!lezze testi de$orm"i%jt#
)el Bibson teljes neve. )el 4olum"ille Berard Bibson#
A z&ld tea 28Fal t&bb 4 vitamint tartalmaz, mint k&z&nsges trsa#
A !i%"nak 75 agya van 7<el t&bb, mint egy tlagos embernek###
0is He!in, a 12<t*l 16;ig uralkod% $rank kirly mind&ssze <72 "entimter magas volt# A
$elesgt -agylb( Lerthaknt ismeri a vilg#
Henry 3ord a sz%jabab megszllotja volt# Kolt olyan, hogy sz%jaala!anyagb%l ksztett
ruht s nyakkend*t viselt, <6 $ogsos ebdet szolglt $el kizr%lag sz%jb%l ksztve, s*t
az aut%ihoz is nagyon sok sz%jaala!anyag( m/anyag alkatrszt hasznlt $el#
?r# 'euss "W&ld tojsok s sonka" "mmel rt egy k&nyvet kevesebb, mint 28 kl&nb&z* sz%t
$elhasznlva mindezt $ogadsb%l#
Hablo Hi"asso halva szletett, a bba ott is hagyta az asztalon# Hi"asso nagybtyja hozta
vissza a ki"sit az letbe, egy slukk szivar$st segtsgvel#
)argaret )it"hell, az "El$(jta a szl" el*tt sosem rt mg k&nyvet, s*t utna sem jelentetett
meg semmit# A m/ eredeti "me "A holna! is "sak egy na!" lett volna, ezt a kiad%ja
vltoztatta meg# =gyan* "serlte le a h*sn* nevt Hansy DSHarar%l '"arlett DSHarara#
Gsaa" -eAton egyetlen r&gztett !arlamenti beszde, amit k!visel*knt mondott, arra
vonatkozott, hogy nyissa ki valaki az ablakot#
Alaszkban tilos jvorszarvasokat nzni re!l*g!ek vagy ms re!l* trgyak ablakb%l#
<EE6ban kt Hensa"olai Q3loridaR bevsrl%k&z!ontban is betiltottk a kar"sonyi
nne!sget, mivel a t&meg t(lsgosan hangos volt s t(l sok helyet $oglalt#
A !atknyok k!esek majdnem egy kilomtert is (szni !ihen* nlkl, ha !edig el$radtak,
akr hrom na!ig is tudjk a vizet egyhelyben ta!osni#
A keki sznt az <;;8as a$gn hbor(ban hasznltk el*sz&r, amikor $el$edeztk, hogy
milyen j% l"z%szn#
Az nekessznszn* 9ina 9urnert eredetileg Annie )ae Lullo"k nven ismertk, miel*tt
$elvette m/vsznevt#
A "itrom$/ hagyomnyos zest* anyag a 9hai szak"sm/vszetben# A "itromz/ $/szert
nhny s&r$ajta zestsre is hasznljk#
Egy m/k&dsk!telen, megllt %ra na!onta ktszer !ontos id*t mutat#
A "hajszlvkony" igazb%l 8#25E millimtert jelent#
Mul Lrinner Qa "Ht mesterl&vsz" ko!asz tagjaR hajszne eredetileg s&ttbarna volt#
Az %kori C%mban a v&r&sbarna sz*r/ k&ly&kkutykat $elldoztk, ezzel biztostand% a
b*sges termst#
A "sirkelb nagyon n!szer/ tel Jzsiban, viszont a vilg t&bbi rszn nem igazn
kultivljk# A "sirkelbat $eketebab sz%szban ksztik, a $ogyasztsnak m%dja. ka!juk be
az egsz "sirkelbat, szo!ogassuk le r%la a h(st, majd k&!jk ki a "sontokat#
A rajz$ilmkszt*k szeretik a rejtett vi""eket# A ?isney "A sz!sg s a sz&rnyeteg" "m/
rajz$ilmjben Lelle a!ja az erd*ben &sszeakad egy (tjelz* tblval# A tbln lthat% kt nv
kali$orniai vrosok. a vilgos oldal $el mutat% oldalon Anaheim, az erd* s&tt rsze $el
mutat% oldalon Kalen"ia olvashat%# A val%sgban Anaheim a ?isneyland egyik helyszne,
mg a rivlis "'iO 3lags )agi" )ountain" nev/ vidm!ark Kalen"ia vrosban tallhat%#
A m/k&d* vulknokat $elkeres* kalandvgy% turistk nem rt ha %vatosak. a vulkni
hamur%l kevesen tudjk, hogy akr <88 vig is meg*rzi a $orr%sgt#
Az <E68as vekben sugroztk az ='Aban a "-yol"adik ember" "m/ Qja!n im!ortb%l
szrmaz%R rajz$ilmsorozatot# 3*h*st, a rend*rnyomoz% Heter Lradyt b/n&z*k &ltk meg,
de a tud%sok visszahoztk az letbe egy emberg! kombin"i% k!ben# Zj neve 9obor
Qvissza$el kell olvasniR lett, s $ur"sa m%don a nagyobb "satk el*tt "igarettzssal t&lt&tte
$el magt#
A 1=H dt*ital a msodik vilghbor( alatt lett igazn n!szer/, mivel minden ms
dt*italnl kevesebb "ukrot tartalmazott, s a "ukor hiny"ikk volt a hbor( alatt#
?onald ka"st annak idejn majdnem betiltottk 3innorszgban, mivel nem viselt nadrgot#
<EE1 de"ember 78n minden id*k legsikeresebb video$ilmjeinek listjn az els* <8
helyezettb*l ; a ?isney m/ve volt# Ezek. Az Droszlnkirly Q<R, Aladdin Q5R, Hamu!i!*ke
Q7R, A 'z!sg s a 'z&rnyeteg Q>R, H%$ehrke s a ht t&r!e Q2R, 9oy 'tory Q1R, <8<
kiskutya Q;R s a Ho"ahontas Q<8R# A lista kt, nem ?isney $ilmje a 3orrest Bum! Q6R s a
@urassi" Hark QER volt#
4lint EastAood mindhrom 'ergio :eone rendezte "s!agetti Aestern" $ilmjben QEgy
maroknyi dollrrt, Hr dollrral t&bbrt, s A @%, a Cossz s a 4s($R ugyanazt a !on"s%t
viselte#
Ausztrlia legnagyobb tava az Eyre, terlete ; ;;2 ngyzetkilomter#
Lr :as Kegas egy 5> kilomter szles s ugyanilyen hossz( terletet $oglal el, az itt vente
meg$ordul% 78 milli% turista nagy t&bbsge a k&zel <8 kilomter hossz( :as Kegas
Loulevardot rszesti el*nyben, ezen tallhat%k ugyanis a sztri!tzbrok, a nagyobb
kaszin%k s a belvros#
A brokkoli sz% olaszb%l szrmazik, ala!ja a "bro""o", amely kart jelent#
A madarak ka"sk, libk ki"sinyei nyitott szemmel b(jnak ki a tojb%l#
A kv eredete 0elet A$rikba ny(lik vissza# A legenda szerint egy !sztor szrevette, hogy
miutn az egyik birkja evett a kv"serje bogy%jb%l, egsz jszaka ber volt# Amikor a
!sztor is megk%stolta, * is hasonl% jelensget ta!asztalt#
A LA'G4 !rogramozsi nyelv egy bet/sz%, az angol "LeginnerSs All!ur!ose 'ymboli"
Gnstru"tion 4ode" sz&veg r&vidtse Qkezd*k ltalnos utastsk%djaR#
Az ='A msodik leggyakoribb baleseti halloka az gs# Az vi 6888 ldozatot k&vetel*
t/zesetek szmt "sak a k&zlekedsi balesetek szma m(lja $ell#
Egyetlen !iranha borotvales $ogainak k&sz&nhet*en elg veszlyes ahhoz, hogy
lehara!jon egy ujjat vagy kihara!jon egy darab h(st a vigyzatlan horgszb%l#
Arisztotelsz szerint a szlirny hatrozza meg a szletend* gyerek nemt#
A $loridai ?isney Uorld <E1<ben nyitotta meg ka!uit# Ez a vilg legnagyobb sz%rakoztat%
!arkja a maga <<; ngyzetkilomtervel# A >88 milli% dollros beruhzs els* ve nem
indult valami $nyesen, egsz vben mind&ssze <8888 ltogat% volt kvn"si r# Gd*vel
azonban megkedveltk az emberek, jelenleg egyetlen %ra alatt t&bb, mint <8888 ltogat%t
$ogadnak#
Az ='A 57 llama hatros valamelyik %"ennal#
A 0uala :um!urban Q)alajziaR tallhat% Hetronas ikertorony jelenleg a vilg legmagasabb
!lete, >E>#7 mterrel#
A stru""ok nagyon gyors $ut%k, simn le$utnak egy lovat# A hm stru""ok (gy b*gnek, mint
egy oroszln#
UoodroA Uilson volt az els* amerikai eln&k, aki hivatali idejn bell megltogatott egy
eur%!ai orszgot# <E<; de"ember <7n rkezett meg Lrestbe Q3ran"iaorszgR#
4sak a teljesen ki$ejl*d&tt hm t"s&k k!es "iri!elni#
Amikor <;8<ben 9homas @e$$erson az ='A eln&ke lett, a lakossg 58 szzalka rabszolga
volt# QEkkoriban mind&ssze 2 milli% volt a teljes lakossg#R
A !szi"hiterek majdnem $elt megtmadja valamelyik !"iense#
A ja!nok E7 szzalka elhamvasztatja halottait, szemben az angolok 61 s az amerikaiak
<5 szzalkval#
-a!%leon vgzete, Uellington her"ege szenvedlyes joj% jtkos volt# Akkoriban a joj%t
"bandalore" nven ismertk#
Az ='A egykori eln&ke, Ci"hard )# -iOon $iatal korban, a msodik vilghbor( alatt
zemeltette a 4sendes%"en dli rsznek egyetlen hamburger rust% helyt# -iOon
'na"k 'ha"k nev/ rust%helye ingyen hamburgert s ausztrl s&rt knlt a har"i
re!l*knek#
Ggna"e HadereAski, minden id*k egyik legjobb zongoristja, :engyelorszg minisztereln&ke
volt#
@ohn 3# 0ennedy s Uarren Harding voltak azok az egyedli amerikai eln&k&k, akiket t(llt
az a!juk#
)g az tlagos re!lsi id* Qha visszaszmoljuk a re!l*jegy rb%lR k&rlbell 68 dollr
%rnknt Qkb# <;888 $orintR, addig a re!l*g!en tallhat% tele$on hasznlati dja <68
dollr Qkb# >;888 $orintR < %ra id*tartamra levettve#
Ha Els* Henrik angol kirly karja >5 in"h Q<86#6; "mR hossz( lett volna, akkor most az
angolszsz orszgokban hasznlt "lb" mrtkegysg most <> in"h Q72#26 "mR lenne# Ygy
azonban, mivel a karja 76 in"h hossz( volt QE<#>> "mR, gy a "lb" hossza ennek
egyharmada, <5 in"h Q78#>; "mR lett#
-a!%leon <>888 $ran"ia rendeletet szntetett meg, s ht egysges t&rvnnyel
helyettestette azt# A modern t&rtnelemben ez volt az els* alkalom, hogy egy nemzet
t&rvnyeit minden !olgrra egysgesen alkalmaztak# -a!%leon t&rvnyei <E68ig maradtak
$ent, t&bb mint 18 kormny hasznlta $el sajt t&rvnyeihez mintnak vagy vette t
vltozatlan $ormban#
)g a $r$iak <8, addig a n*k "sak ; szzalka balkezes#
@ulius 4aesar, -agy 'ndor s ?osztojevszkij egyarnt e!ile!szisak voltak#
Egy (jszl&tt zsir$ k&rlbell < mter nyol"van "entimter magas#
A vilgon 75; $le !a!agj l#
A g&r&g '!rta $nykorban ie# >88ban 52888 lakossal s 288888 rabszolgval
rendelkezett#
A teOasi 4larendonban az gyvdeket t&rvny k&telezi, hogy szolglataik $ejben !nz
helyett el$ogadjanak tojsokat, "sirkket vagy egyb termkeket#
'an 'alvadorban az ittas so$*r&ket sort/z ltali hallra tlhetik#
Angliban a gyilkossg az gyilkossg, nin"senek $okozatai, mint nmely ms orszgban
QnlunkR#
A <E# szzadban Amerikban a kokaint "sodagy%gyszernek tartottk, <E<>ben kerlt a
t&rvnytelen szerek k&z#
Egy id*ben Eur%!ban azt gondoltk egy llatr%l, hogy a teve s a leo!rd keresztezsb*l
szletett s ennek meg$elel*en ""amelo!ard" nevet adtk neki# )a zsir$nak hvjuk#
Az i$j( 4harles ?i"kens $iatalkorban sznsz szeretett volna lenni#
Atlantban Q='AR tilos egy zsir$ot a tele$on!%znhoz vagy egy ut"ai lm!hoz k&tni#
Az a$rikai Lateleur sas na!i 6>8 ngyzetkilomternyi terletet jr be vadszat k&zben#
Kalamennyi llat k&zl a blna rendelkezik a leglassabb anyag"servel# Hatalmas mreteit
meghazudtol%an a tenger lega!r%bb l*lnyeivel, !lanktonokkal t!llkozik#
Ha egy ember meghal, a hallst veszti el utoljra# Az els* rzkszerv, ami $elmondja a
szolglatot, a lts, ezt k&veti az zlels, a szagls s az rints#
A stru""ok k&rlbell 12 vig lnek, ebb*l 28 vig k!esek sza!orodni is#
A tintahal vre kkesz&ld#
A !umk k!esek sajt mretknl nyol"szor nagyobb llattal is vgezni#
A "Hagiol%gia" az irodalom azon ga, amely a szentek letvel s legendival $oglalkozik#
A "ngy" az egyetlen szm, amely lerva annyi bet/b*l ll, amennyi a szm jelentse#
<E<;ban Ualt ?isney <6 ves volt t(l $iatal ahhoz, hogy katona legyen# Amikor
meghallotta, hogy a katonai K&r&skereszt llomnyba mr <1 veseket is $elvesznek,
id*sebbnek mondta magt, s elkezdte a kik!zst# Az les bevetsre akkor vesztette el
minden eslyt, amikor megbetegedett abban az in$luenzban, ami &sszesen 58 milli%
ldozatot szedett# 0&zben a hbor( vget rt, de az egszsggyi "sa!atoknak mg 28
emberre szksge volt Ualt lett az &tvenedik# A k&vetkez* vben ment*aut%t vezetett,
szlltotta az el&ljr%kat, rta haza a leveleket# Egy $iatal bajtrsval !nzt keresett azzal,
hogy sisakokat $estettek be rejt*szn/re, ki"sit bela!tottk, majd eladtk olyan
amerikaiaknak, akik haditr%$ekat kerestek#
Gsztambul, 9&r&korszg legnagyobb vrosa k&z!onti szere!et jtszott a g&r&g
t&rtnelemben# 0onstantin!oly nven a Lizn"i Lirodalom $*vrosa volt# Gsztambulnak
"sak <E78 %ta hvjk#
A $ehr ele$nt 9hai$&ld szent llata#
A !andk <5 %rt $ordtanak egy na!jukb%l bambuszrgyek el$ogyasztsra#
)g azt mindenki tudja, hogy :eonardo da Kin"i $est*, !tsz s mrn&k volt, azt mr
kevesebben, hogy * $edezte $el azt, hogy a $k gy/r/i &ssze$ggsben vannak a n&vny
korval, illetve hogy a gy/r/k vastagsga utal az adott v "sa!adkossgra#
Az elektromos angolna elegend* $eszltsget gerjeszt ahhoz, hogy ldozatt akr 2
mterr*l is megrzza#
Az aranyh&r"s&g&k eredetileg 0eleteur%!ban s a 0&zelkeleten honosak# A tud%sok
szerint a vilgon tallhat% &sszes hobbib%l tartott !ldny egy n*stny egyed s <5 k&lyke
leszrmazottja# Az "*sh&r"s&g&k" 'zrib%l indultak vilgh%dt% (tjukra, mg <E78ban#
A n*stnyoroszlnok vgzik a vadszat E8Ft, mg a hmoroszlnok jobban !re$erljk a
lustlkodst#
A tengeri "sillagok <688 $aja ismert#
Egy <EE<es Ballu! $elmrs azt az eredmnyt hozta, hogy az amerikaiak >E szzalka
nem tudta, hogy a $ehr kenyr b(zb%l kszl#
<E1; !rilis 2n az izraeli Assa$ Haro$eh k%rhzban egy arab "saldnak hrmasikrei
szlettek# A szl*k az ikreket 4arter, Legin s 'adat nvre kereszteltk#