You are on page 1of 9

RIFAT N.

BAL


1
YEN BR YAYIN ALANI: KOMPLO TEORLER
YEN BR ARATIRMACI TR: KOMPLO TEORSYENLER

nsan bilinmeyen veya izah g olaylar, felaketler, kazalar karsnda genellikle
duraklar, resm mercilerin yapt aklamalar kimi zaman hibir pheye
kaplmadan, kimi zaman ise olduka pheli bir ekilde kabul eder. Resm izahatlara
phe ile yaklaan kesim ou zaman siyasi, ideolojik veya stratejik nedenlerle
hareket eden baz gizli veya yar gizli g odaklar, istihbarat servisleri veya sper
glerin bu felket veya kazalara sebep olduklarn izah eder. Komplo teorileri diye
adlandrlan bu izahatlar Batda ar sa ve neo faist evrelerde son derece
yaygndr. Trkiyede gemite bu tr yaynlara gsterilen ilgi aynen Batda olduu
gibi slamclar ile ar milliyetilerden oluan ar sa kesimle snrlyd. Ancak nce
17 Austos 1999 Marmara Depremi, ardndan 11 Eyll 2001 kiz Kuleler saldrs ve
nihayet kinci Irak Sava ile birlikte komplo teorilerine gsterilen rabet sadece
ar sa kesimle snrl kalmad, grsel ve yazl medyann desteiyle ok geni bir
kesimde itibar grd, deta meruiyet ve inandrclk kazand. Bu gelimeler
sonunda komplo teorileri eklinde adlandrlabilecek yeni bir kitap dizisi yayn
dnyasnda yerini ald. Bu dizinin aratrmac yazarlar da dodu. Ayn aratrmac
yazarlarn bir ksm yabanc komplo teorisi kitaplarnn evirmenleri, bir dier kesimi
komplo teorilerine hasredilmi web sitelerinin moderatrleriydi. Velhasl artk belli
bal bir sanayi ile kar karyayz. Bu sanayinin hacmi ve byme hzn anlama
asndan bu yazda 1999-2003 yllarna ait telif ve eviri komplo teorisi kitaplarnn
bir bibliyografyasn vermekte, ayn zamanda Trkiyede en yaygn komplo teorilerinin
bir zetini de eklemekteyim.

1999 2003 ARASI KOMPLO TEORLER YAYINLARI

. Mahir Kaynak, Komplo Yok, Tima Yaynlar, stanbul, 1999.
. Aydoan Vatanda, HAARP Kyamet Teknolojisi, Tima Yaynlar, stanbul, 2000.
. Aydoan Vatanda, Apokalipse Kyametin Gizli Tarihi, Tima Yaynlar, stanbul,
2000.
. Aydoan Vatanda, Agharta Elektromanyetik Sava Balad, Tima Yaynlar,
stanbul, 2001.
. Atilla Akar, (derl), Kyamet Komplosu, Genda Kltr, stanbul, 2002.
RIFAT N. BAL


2
. Fehmi Koru, 11 Eyll O Kader Sabah, Tima Yaynlar, stanbul, 2002.
. Hakan Ylmaz Ali imen, pler Kimin Elinde Komplo Teorileri, Tima Yaynlar,
stanbul, 2002.
. Aydoan Vatanda, Ezoterika, Tima Yaynlar, stanbul, 2002.
. Aydoan Vatanda Mustafa Aydn, Kod Ad Kl Bal: 11 Eyll Senaryosu,
Karakutu Yaynlar, stanbul, 2002.
. Texe Marrs, (eviren Ali imen), lluminati, Entrika emberi, Tima Yaynlar,
stanbul, 2002.
. Texe Marrs, (eviren Ali imen), Dark Majesty Uluslararas G Odaklar, Tima
Yaynlar, stanbul, 2002.
. mer zkaya, CIA Belgeleriyle Zihin Kontrol Operasyonlar, IQ Yaynclk, stanbul,
2002.
. Mutlu lgeen, phe, Sorular ve Senaryolar, Kim Yaynlar, stanbul, 2002.
. Harun Yahya, Tapnak valyeleri, Global Yaynclk, stanbul, 2002.
. Aytun Altndal, Vatikan ve Tapnak valyeleri, Yeni Avrasya Yaynlar, stanbul,
2002.
. Erol Bilbilik, CFR-Bilderberg-Trilateral, Kaynak Yaynlar, stanbul, 2002.
. Grace Hallsell, (eviren Mustafa Acar-Hsn zmen), Tanry Kyamete Zorlamak,
Kim Yaynlar, stanbul, 2002.
. Aydoan Vatanda, Kzl Tarikat Tokyo-Moskova-Washington geninde Kyamet
Silahlar, Karakutu Yaynlar, stanbul, 2003.
. Aydoan Vatanda Kurukafa ve Kemik Tarikatnn Gizli Tarihi, Q-Matris Yaynlar,
stanbul, 2003.
. Atilla Akar, Komplolarn Yzyl Yzyln Komplolar, Tima Yaynlar, stanbul, 2003.
. Atilla Akar, Derin Dnya Devleti Gizli Doktrinin Kresel Efendileri, Tima Yaynlar,
stanbul, 2003.
. Nedret Ersanel, Kara Otlar, Q-Matris Yaynlar, stanbul, 2003.
William Cooper, (eviren Zeki Enes Akkan), Apokalipsin Atllar Gizli rgtler ve Yeni
Dnya Dzeni, Selis Kitaplar, stanbul, 2003.
. Mustafa Aydn, Onlarn Sava Brezinzski Kissinger Huntington, Kutup Yldz
Yaynlar, stanbul, 2003.
.Frederic Morton, (eviren zgr Ylmaz), Dnyann Gizli Sekinleri: Rotschild Ailesi,
Q-Matris Yaynlar, stanbul, 2003.
RIFAT N. BAL


3
. H.A. Gwynne, (eviren lker zyaar), Derin htilal Kresel Entrikann yz, Selis
Kitaplar, stanbul, 2003.
. Turgut Grsan, Yeraltndaki Gizli Dnyalar, Selis Kitaplar, stanbul, 2003.
. Blent Bengisu, Tapnak valyeleri, Nesil Yaynlar, stanbul, 2003.
. Nuh Gnlta, Kresel Kyametilik, Bush ve Evanjelizmin Mesih Plan, Q-Matris
Yaynlar, stanbul, 2003.
. smail Vural, Evanjelizm Beyaz Sarayn Gizli Dini, Kara Kutu Yaynlar, stanbul,
2003.
. Dr. Sleyman Adem, Kyamet Sendromu, Q-Matris Yaynlar, stanbul, 2003.

Bu bibliyografyadan grlebilecei gibi 1999 da bir, 2000 ylnda iki, 2001 ylnda bir
kitap yaynlanmken, 2002 ylnda oniki, 2003 ylnda ise ondrt kitap yaynlanmtr.
Bunun en nemli nedeni tabii ki 11 Eyll 2001 kiz Kuleler saldrs ve ardndan
balayan komplo teorileri furyasdr. Tima Yaynlar onbir kitap ile ilk srada yer
almakta. Onu alt kitap ile Q Matris Yaynlar, er kitap ile de Kara Kutu Yaynlar ve
Selis Kitaplar izlemekte. Bylece Tima 1999-2003 arasnda yaynlanan toplam otuz
kitabn onbirini yaynlayarak piyasann te birini elinde tutmakta. Bu alanda yayn
yapan yaynevlerinin ortak ideolojik izgisi sa (slami) kesime ait olmalardr. Bunun
tek istisnasi Kemalist Solda yer alan Kaynak Yaynlar ile izgisi belli olmayan Kim ve
Yeni Avrasya yaynlardr. eviri eserler Amerikadaki ar sa evrelere ait yazarlara
aittir. Son be ylda cereyan eden bu gelimenin nmzdeki yllarda artan bir hzla
devam edeceini ve bylece Trk fikir dnyasn kayda deer bir kesimini esir
alacan ngrmek ok zor deil. Bu da fikir hayatmz iin hi de sevinilecek bir
durum deil.

KOMPLO TEORLER YELPAZES

Trkiye komplo teorileri retme asndan son derece mmbit bir grnm arz
etmekte. Aada balklar halinde sralanan komplo teorilerinin dnda siyasi
gndemin ald ekle gre deien veya yeniden retilen birok teori daha
mevcuttur. Bunlardan bir blm ermin Sarba tarafndan Hrriyet Pazarn 29
Nisan 2001 tarihli nshasnda sralanmt. Bu tabloda sralanlar ise hem bu sz
edilen kaynakta yer alan teorilerin bir ksmn iermekte, hem de gemiten
gnmze dek sre gelen komplolar yelpazesinin deiik renk tonlarn vermektedir.
RIFAT N. BAL


4

Hibir Zaman Gncelliini Kaybetmeyenler
Dnmeler Trkiye Cumhuriyetini kuran kadrodur. Mustafa Kemal Dnmedir.
Gnmzde Trkiye Cumhuriyetini ynetenler onlardr. Her yerde
kadrolamlardr. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar, Mill Gazete,
Anadoluda Vakit gazeteleri, yetmili yllarda Yesevizade mstear adyla yazan
akir Alpaslan Yasa, MHPnin lkc taban, Mehmed evket Eygi,
Abdurrahman Dilipak, Prof. Dr. Yaln Kk).
Trkiyeyi ynetenler arasnda sadece Yahudi Dnmeleri deil Ermeni Dnmeleri
de nemli yer tutmaktadr. (Tekrarlayan: MHP ve slam grl basn)
Lozan Bar Konferansnda Trk resm heyetinde mavir sfatyla yer alan
Osmanl Devletinin son Hahambas Hayim Nahum ngilizlerle anlaarak
hilafetin lavedilmesine sebep vermitir. Lozan Konferansnn Gizli Protokolleri
mevcuttur. (Tekrarlayan: Mehmed evket Eygi)
Siyonizm ve Dnya Yahudi Lobisinin amac Trkiyeyi hkimiyeti altna almak,
Eski Ahitteki ayeti hayata geirerek Nilden Frata kadar byk srail hayalini
gerekletirmek ve Anadoluyu igal etmektir. srailin GAP blgesinde yatrm
yaplmas bunun ilk merhalesidir. (Tekrarlayanlar: Bata Necmettin Erbakan
olmak zere Mill Gr hareketi ve slam kesimin yazarlar)
Trkiyeyi Dnmelerin yan sra Masonlar, Rotaryenler ve Lions Kulb yeleri
ynetmektedir. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar ve MHPnin lkc
taban)
Siyonizm, Siyon nderlerinin Protokollerinde belirtildii zere yzyllardan beri
belli bir plan erevesinde bir ahtapot misali dnyaya hkim olmaya
almaktadr. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar, Trkiye gazetesi ke
yazar M. Necati zfatura, MHPnin lkc taban)
Dnyay yneten Trilateral, Council of Foreign Relations (ksaca CFR), Bilderberg
ve BNai Brith rgtleridir. Bunlar Amerikan Yahudi lobisi ve Siyonizmin bir
parasdr. (Tekrarlayanlar: Aydnlk yazar emekli Dz. Binba Erol Bilbilik,
MHPnin lkc taban, Harun Yahya, 1970 li yllarda Yesevizade mstear adyla
yazan akir Alpaslan Yasa, Atilla Akar, Mill Gazete yazarlar, slam kesimin
yazarlar)
RIFAT N. BAL


5
Yahudiler Hristiyan ocuklar ineli flara atar, kanlarn toplayp hamursuz imal
ederler. (Tekrarlayanlar: Cevat Rfat Atilhan, MHPnin lkc taban, slam
kesimin yazarlar)

Ellili Yllar
Trkiyede basn Yahudi basndr zira hep Dnmelerin elindeydi. Vatan gazetesi
sahibi Ahmet Emin Yalman, Tan gazetesi sahibi Sabiha Sertel, Halil Ltf
Drdnc, Hrriyetin kurucusu Sedat Simavi, Sabah ve Yeni Asr gazetelerinin
sahibi Bilgin ailesi Dnme idi. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar, MHPnin
lkc taban, Prof. Dr. Yaln Kk)

Altml Yllar
27 Mays 1960 ihtilli ncesindeki renci olaylar srasnda baz renciler Et ve
Balk Kurumunun makinelerinde kyma yaplmtr. (Il Alatlya gre bunu
syleyen stanbul niversitesi Rektr Ord. Prof. Sddk Sami Onard. Kaynak:
Hakk Devrim, Il Alatl kyma makineleri aybnn kaynan sylyor, Radikal, 3
Aralk 2002 )

Yetmili Yllar
1970-80 yllarnda yaanan karde kavgasve ideolojik atma Siyonizm ve
Beynelmilel Yahudiliin bl ve ynet plandr. Ama Trkiyeye hkim olmaktr.
Karl Marks Yahudiydi. Milliyet gazetesi Genel Yayn Mdr Solcu Abdi peki
Dnmedir. Yeeni Solcu TRT Genel Mdr smail Cem peki Dnmedir. Bu
Dnme marksistlerin maksad Trkiyeye ele geirmeyi amalayan siyonist plan
gerekletirmektir. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar, MHPnin lkc
taban)

Seksenli Yllar
Kltr ve Turizm Bakan Tnaz Titizin emekli Amerikal Ermeniler iin Van Gl
evresinde tatil beldesi kurma tasars Dou Anadolu topraklarna gz diken
Byk Ermenistan tasarsnn ilk admdr. (Tekrarlayanlar: MHPnin lkc
taban, Necmettin Erbakan)
RIFAT N. BAL


6
1986 Neve alom Sinagou basknn gerekletiren Mossaddr. (Tekrarlayanlar
dnemin FK Ankara Temsilcisi Ebu Firaz ve slam kesimin yazarlar)

Doksanl Yllar
Kalp yetmezliinden len Turgut zal aslnda zehirlenerek ldrld. (Kaynak:
ermin Sarba, Trkiyenin En nl Komplo Teorisyenleri, Hrriyet Pazar, 29
Nisan 2001)
Bir uak kazasnda len Jandarma Genel Komutan Org. Eref Bitlis aslnda bir
suikaste kurban gitti.
1995 ylnn Ocak aynda Boluda kayak yaparken kaybolan Amerikal yarbay
aslnda kaybolmamt. Bu ABDli yetkililerin bir planyd. ABDnin denetimine izin
verilmemi bir blgeyi aratryordu. (Tekrarlayan: slam basn)
Beyaz Saray stajyerlerinden Yahudi asll Monica Lewinskynin Bakan Clinton ile
ilikiye girmesi Mossadn bir tertibidir. (Tekrarlayan: slam basn)
Fener-Balat Kentsel Rehabilitasyon Projesiyle canlanan blgede btn evleri
Yunanllar satn alyor. Ama Vatikana benzer bir devlet kurmaktr. (Kaynak:
ermin Sarba, Trkiyenin En nl Komplo Teorisyenleri, Hrriyet Pazar, 29
Nisan 2001. Tekrarlayanlar: Aytun Altndal, MHPnin lkc taban, Aydnlk
dergisi)
Haliteki tersanelerin boaltlmasnn asl nedeni Haliin temizlenmesi deildir.
Bu Fenerde bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesinin bir komplosudur. (Kaynak:
ermin Sarba, Trkiyenin En nl Komplo Teorisyenleri, Hrriyet Pazar, 29
Nisan 2001.Tekrarlayan: Tersane ileri Sendikas)
Rum Ortodoks Patriinin elini pen ve ondan yumurta alan Rahmi Ko gizlice din
deitirerek Hristiyan oldu. (Tekrarlayan: Mehmed evket Eygi)
Gizli bir silah deneyen Amerikallar 17 Austos 1999 Marmara Depremine
sebebiyet vermitir. (Tekrarlayan: Aydoan Vatanda)
Abdullah calan Ermeni aslldr. PKK aslnda Ermenilerin bir rgtdr.
(Tekrarlayanlar: Milliyeti evreler, calan iin siyasi literatre Ermeni dl lafn
yerletiren dnemin ileri Bakan Meral Akener)
kinci Dnya Sava srasnda Nazilerin gerekletirdii Yahudi Soykrm
uydurmadr. Rakamlar abartldr. Gaz Odalar uydurmadr. Maksat srail
RIFAT N. BAL


7
Devletinin kurulmasna zemin hazrlamakt. (Tekrarlayanlar: slam kesimin
yazarlar ve Harun Yahya)
Yeni Dnya Dzeni Amerika ve Siyonizme hizmet etmektedir. Amac kresel
hegemonyadr. (Tekrarlayanlar: Harun Yahya, Mill Gazete ve Anadoluda Vakit
gazeteleri, Mill Gr mensuplar, slam kesimin yazarlar)
Prof. Dr. Mehmet Ali Klaly ldren (a) derin devlet, (b) gizli servisler, (c)
kktendinci gruplar, (d) Merve Kavak olay vesilesiyle slamclarn lehine
deien konjonktrn tekrar slamclar aleyhine kaydrmak isteyen bir grup tur.
(Kaynak: Sedat Ergin, Klal Suikast ve Komplo Teorileri, Hrriyet, 26 Ekim
1999)

kibinl Yllar
adam zeyir Garih srail Devletine hara demeyi reddettii ve srailin
Filistinle ilgili politikasna kar ktndan Mossad tarafndan ldrld.
(Tekrarlayanlar: Mill Gazete ve Anadoluda Vakit gazeteleri ve yazarlar)
11 Eyll 2001 New York kiz Kuleler saldrsnn ardnda Mossad vardr. Bunun en
bariz iareti de kiz Kulelerde alan 4.000 Yahudinin o gn ie gitmemesidir.
(Mill Gazete ve Anadoluda Vakit gazeteleri ve yazarlar, Trkiye gazetesi yazar
M. Necati zfatura, Dou Perinek, Taha Kvan mstear adyla yazan Fehmi
Koru)
11 Eyll eylemini dnyay ynetmeye aday kresel kraliyetiler gerekletirdi.
(Tekrarlayan: Prof. Dr. Oktay Sinanolu. Kaynak: Atilla Akar, Kyamet Komplosu,
Genda Yaynlar, stanbul, 2002, s. 91)
11 Eyll saldrlarn Derin Dnya Devleti yapt. (Tekrarlayanlar: Alev Alatl, Mahir
Kaynak. Kaynak: Atilla Akar, a.g.e., s.105-120 ve 239-244.)
11 Eyll saldrsn Kuranda tarif edilen Dbbetl-arz yapmtr. Bu rgt
kuranlar Amerikan Yahudi lobisi iinde yer alan materyalist-siyonist gre sahip
Yahudilerdir. (Tekrarlayan: Prof. Dr. Hseyin Hatemi, Abdurrahman Dilipak.
Kaynak: Tutkun Akba, ABDyi Dbbet-l-Arz vurdu, Tempo, 15-21 Kasm 2001,
say 46-727, s. 32-34 ve Atilla Akar, Kyamet Komplosu, Genda Yaynlar,
stanbul, 2002, s. 253-266)
11 Eyll eylemlerini slm bir rgt yapamaz. Baka bir lke veya odak onlar
taeron olarak kullanmtr. (Tekrarlayanlar: slam kesimin yazarlar. Kaynak
RIFAT N. BAL


8
olarak temsili mahiyette u rnekler zikredilebilir: M. Akif Aydn, Gnah Keisi,
Yeni afak, 14 Eyll 2001 / M. Akif Aydn, Elbette ipucu, Yeni afak, 25 Eyll
2001.)
15 Kasm sinagog ve 20 Kasm HSBC Bank Genel Mdrl ve ngiltere
Bakonsolosluu saldrlarn Mossad tertip etti. (slam kesimin yazarlar, Dou
Perinek)
Trkiye Cumhuriyeti halk devrimci bir Cumhuriyet olacaktr. 28 ubat 1997 MGK
Kararlar bu srecin balangcyd. (Kaynak: ermin Sarba, Trkiyenin En
nl Komplo Teorisyenleri, Hrriyet Pazar, 29 Nisan 2001.Tekrarlayan: Dou
Perinek)
Diasporada yaayan Yahudilere ynelik her trl saldr, cinayet ve eylemin tek
msebbibi srail Devleti ve Mossaddr. Mossad bu eylemleriyle diasporada
yaayan Yahudileri tedirgin edip sraile g etmelerini amalamaktadr.
(Tekrarlayan: slam basn)
Krt lider Barzani Yahudi aslldr. srail Krt Yahudileri vastasyla Irakta ikinci bir
srail Devleti kurmay tasarlamakta. (Tekrarlayan: Mehmed evket Eygi, slam
kesimin yazarlar)
15 Kasm sinagog basknlarn azmettirenlerin amac Trkiyeyi Ortadouda
Amerika-srail eksenine ekmektir. (Tekrarlayan: Ar sa ve sol cenahlara
mensup komplo teorisyenlerinin ezici ounluu ve Korkut zal. Korkut zal iin
kaynak: Nilfer Kas, Terrn ardnda ABD-srail var, Tempo, 27 Kasm-3 Aralk
2003, say 48-833, s. 36-38)
Dnyay 5000 yllk gizli bir rgt ele geirmeye almaktadr. nk kendilerini
dnyann efendileri, dier insanlarnda kendilerine hizmet iin yaratlm kleler
olduklarna inanyorlar. nanlar bu. Mesela buradan uakla Amerikaya
gideceksiniz, aldnz uak biletinin yzde 9u bunlarn kurduu kurulua gidiyor.
Ben uakla gitmeyeceim, gemiyle gideceim derseniz yine bir ey deimiyor.
Orada da bunlarn kurduu kurulua yzde 9 dyorsunuz. Byle bir imparatorluk
bu. Her devlette var bunlar. Bu plann en nemli ayaklarndan biri Nilden Frata
kadar uzanacak byk srail Devletini kurmaktr. Bu rgt Gizli Dnya Devletidir.
(Tekrarlayanlar: Mill Gazete, Mill Gr, Necmettin Erbakan ve yandalar.
Kaynak: Milli Gr D Gler Bld, 13 Haziran 2003,
www.sp.org.tr/iframe.asp?nereye=habergoster&ID=491)
RIFAT N. BAL


9
Bir ucu yurt dnda, bir ucu yurt iinde olan organize su rgtlerinin etrafnda
ikinci bir ember var. Bu emberde yer alanlar o su rgtnden ekonomik olarak
nasipleniyor. Aynen Tapnak valyelerinde olduu gibi. (Tekrarlayan: eski
ileri Bakan Sadettin Tantan)
2003 yl iinde Trkiyeye Amerikan Bykelisi olarak atanan Eric Edelmann
annesi Trkiyede domutur. Trke bilir. Kendisi Yahudidir. Gittii her lkede
karklk yaratmtr. Sra imdi Trkiyeye gelmitir. Dolaysyla atamas tesadf
deildir. (Tekrarlayanlar: slamc yazarlar, Yeni a gazetesi ke yazar Arslan
Bulut, Milliyet ke yazar Can Dndar, Aydnlk dergisi, Cumhuriyet ke yazar
Deniz Som)
Amerikal Hristiyan Evanjelistler Siyonistlerle ibirlii halindedir. Eski Ahite gre
kyametten bir sre nce Mesihin geliiyle birlikte Yahudiler ve dmanlar
arasnda byk bir sava (Armagedon) yaanacak, Yahudiler galip gelecek ve
dnyann egemenliini de geirecekler. Bakan George W.Bush evanjelistlerin
etki alan iindedir. (Tekrarlayanlar: nce Zaman imdi Dnden Bugne
Tercman gazetesi ke yazar Nuh Gnlta, Ali Bula, smail Vural, Necmettin
Erbakan, Lale Mldr, Mill Gazete ve Anadoluda Vakit gazeteleri, Abdurrahman
Dilipak, Dr. Sleyman Adem).
Aznlk Vakflar konusunda hazrlanan yasa deiiklii Trkiyenin Trkten,
Mslmandan arndrma projesidir. (Tekrarlayanlar: i Partisi ve yayn organ
Aydnlk dergisi, Prof.Dr. Oktay Sinanolu, MHPli siyasetiler. )