PENGURUSAN TINGKATAN 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI, 35900 TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN
Telefon : 054596334 : 05-4582454 : t6kjtm _____________________________________________________________________________________
Blog

Fax

Bil ( 04 ) dlm SMKKJ.TM TG 6/09/01 Tarikh : 7 Disember, 2009 Kepada, Guru Penolong Kanan 1 Guru Kanan HEM Guru Kanan Kokurikulum, Penyelia Petang, Ketua Bidang, Guru Koko Ting 6, Guru Amali Ting 6, Guru Akademik Tingkatan 6, Pelajar Tingkatan 6 Tuan/Puan, PERLAKSANAAN PENGURUSAN TINGKATAN 6 TAHUN 2010 Merujuk kepada perkara di atas dengan ini dimaklumkan bahawa perlaksanaan pengurusan tingkatan enam sekolah ini akan dilaksanakan sepenuhnya mulai sesi persekolahan 2010.(Rujukan : Garis Panduan Perlaksanaan Pengurusan Tingkatan 6 bertarikh 11 Mei 2009) 2. Sehubungan dengan itu pihak saya memohon kerjasama dan sokongan pihak tuan/puan untuk menjayakan perlaksanaan pengurusan tingkatan 6 tersebut . 3. Bersama-sama ini disertakan LAMPIRAN 01/T6/02 berkaitan untuk rujukan dan perhatian pihak tuan/puan. 4. Kerjasama dan sokongan pihak tuan adalah di aku-alukan dan diucapkan berbanyak terima kasih.

Sekian terima kasih. Saya yang benar, ……………………………. (ASRIS BIN ALI) PENOLONG KANAN TG 6, SMK KHIR JOHARI, TG MALIM …………………….

LAMPIRAN 01/TG6/02 PENGURUSAN TINGKATAN 6 TAHUN 2010 1.0 PENTADBIRAN

1.1
1.2

1.3 1.4
1.5

1.6 1.7 1.8 1.9
1.10 2.0

Pengurusan Murid Tingkatan 6 diasingkan dari pengurusan murid Ting 1-5 GPK Tingkatan 6 akan menguruskan semua urusan berkaitan Tingkatan 6 dari segi, Pentadbiran, kurikulum, kokurikulum, dan Hal Ehwal murid Tingkatan 6. 1.2.1 Jawatankuasa Pentadbiran, Kurikulum, Kokurikulum dan Hal ehwal Murid Tingkatan 6 yang tersendiri. 1.2.2 Guru Akademik Tingkatan 6 akan diberi tanggongjawab dalam Jawatankuasa Pentadbiran, Kurikulum, Kokurikulum dan HEM Tingkatan 6 sahaja. 1.2.3 Guru Akademik Tingkatan 6 DG 48 / DG 52 boleh memegang Jawatan Penting di sekolah seperti S/U Peperiksaan, Ketua Penyelidikan,Ketua unit mp Tingkatan 6, AJK Majlis Kurikulum Sekolah. Sementara Guru Akademik 44 akan memegang jawatan dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Tingkatan 6 di atas. 1.2.4 Guru akademik tingkatan 6 tidak perlu menghadiri aktiviti yang tidak berkaitan dengan keperluan /aktiviti Tingkatan 6. 1.2.5 Senarai Tugas Guru Tingkatan 6 tahun 2010 akan disediakan. Guru Akademik Tingkatan 6 yang telah bersetuju dan mengesahkan penerimaan perlantikan sebagai Guru Akdemik Tingkatan 6 perlu melepaskan semua jawatan yang dipegang dengan serta merta. Guru Akademik Tingkanan 6 perlu menyediakan 4 Folio iaitu Folio Pengajaran dan Pembelajaran, Folio Penyelidikan, Folio Penilaian dan Taksiran, dan Folio Kokurikulum. Panggilan kepada guru-guru ingkatan 6 adalah Pensyarah (Encik / Puan) Panggilan kepada kelas Tingkatan 6 adalah PRA-U Pakaian kerja bagi pensyarah Tingkatan 6 adalah Kot/Blazer yang kemas bertali leher Prestasi Guru akademik /Pensyarah Tingkatan 6 dinilai oleh GPK Tingkatan 6. Prasarana Tingkatan 6 (bilik kuliah/bilik tutorial dan bilik pengurusan Tingkatan 6 perlu disediakan secukupnya bagi memudahkan pengurusan / pentadbiran Tingkatan 6) Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan persetujuan pengetua.

KURIKULUM 2.1 2.2 GPK Tingkatan 6 akan mengajar 8 waktu seminggu. Guru Akademik Tingkatan 6 mengajar 16-24 waktu seminggu. 2.3 Pengurusan Jadual Waktu Tingkatan 6 diasingkan dari pengurusan Jadual Waktu Ting 1-5 2.4 GPK Tingkatan 6 akan menguruskan perancangan dan perlaksanaan Jadual Waktu Tingkatan 6 (Jawatankuasa Jadual Waktu Tingkatan 6 tersendiri. Berbincang dengan Jawatankuasa Jadual Waktu Ting 1-5 menentukan/ menyelaras kemudahan makmal/amali) 2.4.1 Kelas berbentuk kuliah dan tutorial akan dilaksanakan mulai sesi 2010. 2.4.2 Mata pelajaran Pengajian Am, MUET dan Bahasa Melayu akan dilakukan serentak secara Kuliah. (Totorial berasingan mengikut kelas/perbincangan guru mata pelajaran berkenaan) 2.4.3 Semasa Kuliah dijalankan semua guru terlibat perlu berada dibilik kuliah. Rancangan harian perlu direkodkan. 2.5 Guru Akademik Tingkatan 6 mengajar Tingkatan 6 sepenuhnya. 2.6 Guru Akademik Tingkatan 6 perlu menyediakan Folio Pengajaran dan Pembelajaran. Sukatan Pelajaran dan Rancangan P&P Semesta/Bulanan dan Rancangan P&P Harian Perlu disediakan direkodkan dalam Folio tersebut. 2.7 Jadual Relief Kelas Tingkatan 6 hanya dikalangan Guru Akademik Tingkatan 6 sahaja. Guru Tingkatan 6 tidak terlibat dengan Jadual Relief Ting 1-5. 2.8 Guru Akademik Tingkatan 6 perlu memenuhkan Jadual Tingkatan 6 Rendah (PRA-U1) sehingga kedatangan pelajar Tingkatan 6 rendah dengan aktiviti R&D (individu), penulisan Ilmiah dan lain-lain yang berfaedah. Semua aktiviti tersebut perlu direkodkan untuk rujukan. 2.9 Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian dengan persetujuan pengetua.

3.0

HAL EHWAL MURID 3.1 3.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid tingkatan 6 diasingkan dengan H.E.M Tingkatan 1-5 AJK H.E.M Tingkatan 6 akan dilantik dikalangan Guru akademik Tingkatan 6 Semua Guru Akademik Tngkatan 6 adalah Guru Disiplin Tingkatan 6 Penyelaras /Jawatankuasa HEM Tingkatan 6 akan bekerjasama dengan GPK HEM dalam semua urusan berkaitan Hal Ehwal Murid Tingkatan 6. Perlaksanaan Hal Ehwal Murid Tingkatan 6 dilaksanakan mulai 2010 3.4.1 Perhimpunan Rasmi Mingguan pada hari Isnin bersama pelajar lain 3.4.2 Perhimpunan harian pada hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat berasingan dengan Perhimpunan pelajar Ting 1-5 3.4.3 Pelajar Tingkatan 6 dibenarkan memakai pakaian batik semasa P&P dan menghadiri aktiviri pada hari Khamis (Pakaian batik yang dipersetujui oleh pihak Pengetua ) 3.4.4 Pakaian rasmi pelajar lelaki ialah baju putih, berseluar putih. dan bertali leher merun . Pelajar lelaki dibenarkan mamakai kasut kulit (hitam) 3.4.5 Pakaian rasmi pelajar perempuan ialah batu putih , kain merun .Pelajar perempuan dibenarkan memakai kasut kulit (hitam) dan memakaii tudung biasa / lain tetapi bewarna putih. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian dengan persetujuan pengetua.

3.3 3.4

3.5 4.0

KOKURIKULUM

4.1
4.2

4.3

4.4 4.5

4.4

Pengurusan Kokurikulum Tingkatan 6 diasingkan dengan Pengurusan Kokurikulum Ting 1-5 Guru Kokurikulum Tingkatan 6 akan menguruskan semua urusan berkaiatan dengan Kokurikulum Tingkatan 6 4.2.1 Pelajar Tingkatan 6 menganggotai aktiviti kokurikulum yang berasingan dengan aktiviti kokurikulum Tingkatan 1-5 4.2.2 Pelajar Tingkatan 6 akan mempunyai kelab/persatuan/permaianan dan pasukan beruniform sendiri. Semua Pelajar Tingkatan 6 terlibat dengan aktiviti kokurikulum. 4.2.3 Pelajar Tingkatan 6 boleh dilantik sebagai Jurulatih/Pengadil Permaianan/Pengadil sukan sekolah. Guru Kokurikulum Tingkatan 6 akan menguruskan aktiviti/ penilaian Markah Kokurikulum pelajar Tingkatan 6 4.3.1 Menyemak/mengumpul/memastikan pelajar yang memasuki tingkatan 6 rendah mempunyai rekod markah Kokurikulum di peringkat SPM (Tingkatan5). Salinan markah kokurikulum tersebut perlu di semak dan disimpan dengan baik. 4.3.2 Markah Kokurikulum Tingkatan 5 tersebut akan dicampur dengan markah kokurikulum semasa pelajar berada di Tingkatan 6 Rendah dan 6 Atas. Purata markah Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 akan diambil kira bagi memenuhi syarat keperluan markah 10% permohonan ke IPTA. 4.3.3 Guru Kokurikulum Tingkatan 6 perlu bekerjasama dengan Guru Kanan Kokurikulum bagi meyelaraskan aktiviti kokorikulum Senarai nama dan AJK persatuan/kelab/permianan dan unit beruniform akan di lampirkan kemudian. Guru Tingkatan 6 juga terlibat dengan aktiviti Sukan Tahunan / Aktiviti Merentas Desa peringkat sekolah. Sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian dengan persetujuan pengetua.

Saya yang benar, ………………… (ASRIS BIN ALI) Tanda tangan pengetua 7 Disember 2009 ………………….. Pengetua

GPK TINGKATAN 6 SMK KHIR JOHARI TANJONG MALIM