You are on page 1of 10

FIŞĂ TEHNICĂ

Pag. 1 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatilor S.C.ENEL Distributie Banat S.A.; S.C.ENEL Distributie Dobrogea S.A.;
S.C.ENEL Distributie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a acestuia in orice publicatii si prin orice procedeu
se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatilor susmentionate care isi vor proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of S.C.ENEL Distributie Banat S.A.; S.C.ENEL Distributie Dobrogea S.A.; S.C.ENEL Distributie
Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of the
above mentioned companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.
.

ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE

Ediţie Natura Modificărilor
1
Prima ediţie
First edition

Unitatea Redactat Verificat Aprobat data
Standardizare V. OBREJAN G. DISSEGNA A. PASCU 15.05.2013

Enel-
DIN RO-
Probate
Specs
Firmato
digitalmente da
Enel-DIN RO-
Probate Specs
ND: cn=Enel-DIN
RO-Probate Specs,
c=IT
Data: 2013.05.24
10:30:57 +03'00'

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 2 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

2 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
CUPRINS
1. SCOP ................................................................................................................................................................ 4
2. DOMENIUL DE UTILIZARE ............................................................................................................................. 4
3. DESCRIERE PE SCURT .................................................................................................................................. 4
4. REFERENŢIALE ............................................................................................................................................... 4
5. CARACTERISTICI TEHNICE ........................................................................................................................... 5
5.1 Cerinţe mecanice ....................................................................................................................................................... 5
5.2 Cerinţe de mediu ....................................................................................................................................................... 5
5.2.1 Domeniul de temperatură ...................................................................................................................................... 5
5.2.2 Umiditate relativă .................................................................................................................................................... 5
5.3 Cerinţe de izolaţie ..................................................................................................................................................... 5
5.4 Cerinţe de compatibilitate electromagnetică ..................................................................................................... 5
5.5 Durata de viaţă ........................................................................................................................................................... 6
5.6 Disponibilitate ........................................................................................................................................................... 6
5.7 Livrarea echipamentului .......................................................................................................................................... 6
5.8 Securitatea în funcţionare ....................................................................................................................................... 6
5.9 Alte cerinţe .................................................................................................................................................................. 6
6. CERINŢE TEHNICE SPECIFICE IMPUSE ANALIZOARELOR STAŢIONARE DE CALITATE A ENERGIEI
ELECTRICE ........................................................................................................................................................... 6
6.1 Respectarea standardelor SR EN 61000-4-30 şi SR EN 50160 ...................................................................... 6
6.2 Clasa analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice ...................................................................... 6
6.3 Realizare constructivă ............................................................................................................................................. 6
6. 4. Circuite de intrare ................................................................................................................................................... 7
6.4.1 Intrări de curent ....................................................................................................................................................... 7
6.4.2 Intrări de tensiune ................................................................................................................................................... 7
6.4.3 Alimentare auxiliară ................................................................................................................................................ 7
6.5 Ieşiri .............................................................................................................................................................................. 7
6.5.1 Afişaj ......................................................................................................................................................................... 7
6.5.2 Porturi de comunicaţie parametrizabile ............................................................................................................... 7
6.5.3 Ceasul cu calendar ................................................................................................................................................. 7
6.5.4 Memorie internă ..................................................................................................................................................... 8
6.5.5 Mărimi electrice şi parametrii de calitate ai energiei electrice monitorizaţi .................................................... 8
6.5.6 Funcţii de comunicaţie ........................................................................................................................................... 8

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 3 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

3 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
6.5.7 Clasa de exactitate a analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice.............................................. 9
6.5.8 Securizarea accesului la intrările echipamentului .............................................................................................. 9
6.5.9 Diagnosticare .......................................................................................................................................................... 9
6.5.10 Cerinţe privind documentaţia tehnică ................................................................................................................ 9
6.5.11 Cerinţe metrologice .............................................................................................................................................. 9
6.5.12 Cerinţe privind asigurarea calităţii ...................................................................................................................... 9
6.5.13 Cerinţe de securitatea muncii şi protecţia mediului ......................................................................................... 9
6.5.14 Accesorii .............................................................................................................................................................. 10
6.5.15 Documente care însoţesc analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice ................................... 10
FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 4 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

4 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013Nota: Exemplele sunt date cu titlu informativ

Matricola 652140
1. SCOP
Prezenta fişă tehnică are drept scop indicarea caracteristicilor tehnice pe care trebuie să le
îndeplinească analizorul staţionar de calitate a energiei electrice.
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice măsoară şi înregistrează mărimile
caracteristice ale tensiunii, conform cerinţelor standardului SR EN 50160, analizând toţi parametri
electrici ai reţelei şi detectând fenomenele tranzitorii şi perturbaţiile prezente (ca de exemplu, goluri
de tensiuni, dezechilibre, flicker, armonici, etc.), în conformitate cu standardul SR EN 61000-4-30.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice sunt echipamente care se utilizează la
monitorizarea permanentă a calităţii energiei electrice şi se pot instala în staţiile de transformare
IT/MT, puncte de alimentare şi de conexiune MT/MT, posturi de transformare MT/JT.

3. DESCRIERE PE SCURT
ANALIZOR STAT CALIT EN EL - FT 111_MAT

4. REFERENŢIALE
Echipamentul trebuie să fie proiectat, produs şi verificat în conformitate cu prevederile următoarelor
standarde:
 SR EN ISO 9001
 SR EN 50160
 SR EN 61000-4-1
 SR EN 61000-4-2
 SR EN 61000-4-3
 SR EN 61000-4-4
 SR EN 61000-4-5
 SR EN 61000-4-6
 SR EN 61000-4-12
 SR EN 61000-4-15
 SR EN 61000-4-27
 SR EN 61000-4-30

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 5 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

5 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
 SR EN 61010-1
 SR EN 62052-11
 SR CEI 600050
Echipamentele care îndeplinesc cerinţele altor standarde vor fi acceptate doar dacă aceste prevederi
de calitate mai bune sau cel puţin egale cu cele menţionate mai sus.
Echipamentul va fi livrat cu toate accesoriile montării, exploatării, punerii în funcţiune, controlului şi
supravegherii.

5. CARACTERISTICI TEHNICE
5.1 Cerinţe mecanice
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie încastrate în carcase din
material electroizolant, cu rezistenţă corespunzătoare la impact şi cu grad de robusteţe ridicat.
Gradul de protecţie al carcasei analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice va respecta
cerinţele standardului SR EN 60529 şi va fi minim IP 41.
5.2 Cerinţe de mediu
5.2.1 Domeniul de temperatură
 temperatura de lucru: (-20  +50) C
 domeniul limită de funcţionare: (-20  +55) C
 domeniul de depozitare: (-20  +60) C
5.2.2 Umiditate relativă
 medie anuală: < 75%
 timp de 30 zile repartizate în mod natural în cursul unui an: 95%
 ocazional în alte zile: 85%, (fără condens)
5.3 Cerinţe de izolaţie
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să păstreze calităţi dielectrice
satisfăcătoare în condiţii normale de funcţionare, ţinând seama de influenţele atmosferice şi de
diferitele tensiuni la care circuitele lor sunt supuse în condiţii normale de funcţionare.
Analizoarele staţionare de calitate a energiei trebuie să aibă carcasa electroizolantă de clasă de
protecţie II.
5.4 Cerinţe de compatibilitate electromagnetică
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie realizate astfel încât
fenomenele electromagnetice conduse sau induse şi descărcările electrostatice să nu deterioreze
şi să nu afecteze semnificativ rezultatul monitorizării.
Conform standardului SR EN 62052-11, analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice nu
trebuie să prezinte deteriorări şi trebuie să funcţioneze corespunzător după efectuarea
următoarelor încercări:
• încercări de imunitate la descărcări electrostatice, conform SR EN 61000-4-2;
• încercare de imunitate la câmpurile electromagnetice iradiate cu frecvenţă radio, conform
SR EN 61000-4-3;
• încercare la trenuri de impulsuri tranzitorii rapide, conform SR EN 61000-4-4;
• încercare de imunitate la supratensiuni tranzitorii, conform SR EN 61000-4-5;
• încercare de imunitate la perturbaţiile conduse, induse de câmpuri de radio frecvenţă,
conform SR EN 61000-4-6;

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 6 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

6 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
• încercare de imunitate la unde oscilatorii amortizate, conform SR EN 61000-4-12;
• absenţa interferenţei de radiofrecvenţă pentru aparate de clasa B, conform CISPR 22.
5.5 Durata de viaţă
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să aibă o durată de viaţă normată în
condiţii de funcţionare în limita parametrilor solicitaţi de 8 ani de la data livrării.
5.6 Disponibilitate
Furnizorul trebuie să precizeze valorile MTBF, MTTR şi ale disponibilităţii analizoarului staţionar
de calitate a energiei electrice.
5.7 Livrarea echipamentului
La livrare, operaţiile de transport şi manipulare până la locul de depozitare sunt asigurate de
furnizor.
5.8 Securitatea în funcţionare
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să respecte cerinţele standardulului
SR EN 61010 referitor la ”Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de
control şi de laborator”.
5.9 Alte cerinţe
Aplicaţiile software aferente analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie
up-datate/up-gradate pe toata perioada de garanţie de către furnizor, fără costuri suplimentare.

6. Cerinţe tehnice specifice impuse analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice
6.1 Respectarea standardelor SR EN 61000-4-30 şi SR EN 50160

Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să respecte standardul SR EN
61000-4-30 care defineşte cerinţele de bază pentru echipamentele de măsurare utilizate la
evaluarea indicatorilor de calitate a energiei electrice şi să asigure efectuarea măsurătorilor de
calitate a energiei electrice conform standardului SR EN 50160.
6.2 Clasa analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice

Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie certificate pentru clasa A
pentru toţi parametrii , conform standardului SR EN 61000-4-30.
Clasa analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice va fi verificată prin “Certificatul de
conformitate”, certificat care trebuie să fie emis de un organism independent şi autorizat şi să
cuprindă toate cerinţele din standardul SR EN 61000-4-30.
6.3 Realizare constructivă
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice se pot prezenta în două variante
constructive:
 panel;
 rack.

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 7 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

7 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
6. 4. Circuite de intrare
6.4.1 Intrări de curent
 număr de intrări pentru curent: 4;
 domeniul de măsurare pentru curent : 1-5 A;
 clasa de exactitate : ≤ 0.5%.
6.4.2 Intrări de tensiune
 număr de intrări pentru tensiune: 4;
 domeniul de măsurare pentru tensiune: 0-100-400 V;
 clasa de exactitate : ≤0.5%.
 intrările de tensiune vor fi izolate galvanic.
6.4.3 Alimentare auxiliară
 Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie prevazute cu
alimentare auxiliară în c.a. şi în c.c. cu următoarele valori:
• 230V c.a. 15%, 50Hz;
• 110V c.c.
 În lipsa alimentării auxiliare, analizorul staţionar de calitate a energiei electrice alimentat
cu tensiuni de măsură trebuie să-şi indeplinească toate funcţiile (monitorizare,
memorare, comunicaţie etc). În caz contrar, analizorul trebuie să fie prevăzut împreună
cu un UPS având capacitatea de a asigura funcţionarea analizorului timp de minim 60
minute.
6.5 Ieşiri
6.5.1 Afişaj
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor fi prevazute afişaj cu cristale
lichide LCD, această cerinţă nefiind obligatorie.
6.5.2 Porturi de comunicaţie parametrizabile
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor fi prevăzute minim cu:
 interfaţă serială RS485;
 interfaţă RS232;
 interfaţă USB (legatură locală PC);
 interfaţă pentru GPS/GPRS;
 interfaţă Ethernet, cu viteză de comunicaţie de minim 10MB/s.

Minimal ele trebuie să fie prevăzute cu o interfaţă serială RS232, o interfaţă USB/RS485, o
interfaţă pentru GPS/GPRS şi o interfaţă Ethernet. Interfaţa RS485 se va livra cu convertor
de la RS485 la USB sau Ethernet.
6.5.3 Ceasul cu calendar
Ceasul cu calendar intern al analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice
generează informaţia referitoare la timp şi dată.
Baza de timp
Ceasul cu calendar va utiliza ca bază de timp un cristal intern.
Ajustare
Ceasul de timp se ajustează cu ajutorul GPS/GPRS.

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 8 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

8 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
Conform SR EN 61000-4-30, pentru echipamentele de măsurare de clasa A incertitudinea
ceasului de timp real faţă de ora exactă nu trebuie să fie mai mare de  20ms.
Trecerea ceasului de timp de la ora de vară la cea de iarnă şi înapoi se realizează automat.
6.5.4 Memorie internă
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor avea o memorie internă nevolatilă
care va asigura stocarea datelor măsurate, în lipsa tensiunii de alimentare, pe un interval de
minim o lună.
6.5.5 Mărimi electrice şi parametrii de calitate ai energiei electrice monitorizaţi
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor permite monitorizarea următorilor
parametri ENEL:
 energie electrică activă şi reactivă in ambele sensuri;
 frecvenţa tensiunii măsurate;
 amplitudinea tensiunii măsurate;
 amplitudinea curentului măsurat;
 fluctuaţii de tensiune - nivelul de flicker de scurtă durată (Pst) şi de lungă durată (Plt);
 goluri de tensiune, cu evaluarea tabelară a golurilor conform SR EN 50160;
 supratensiuni tranzitorii, cu evaluarea tabelară conform SR EN 50160;
 nesimetria tensiunii de alimentare, factorul de nesimetrie de secvenţă inversă
(negativă);
 întreruperi de scurtă durată de tensiune, cu evaluarea tabelară a numărului de
întreruperi;
 întreruperi de lungă durată de tensiune, cu evaluarea tabelară a numărului de
întreruperi;
 armonice de curent;
 interarmonicele de tensiune;
 semnale suprapuse peste tensiunea masurată;
 marcare/ semnalizare eveniment (flagging);
 armonice de tensiune:
• factor individual de distorsiune armonică pană la rangul 25;
• factor total de distorsiune armonică pentru tensiune (THD
U
) până la armonica 50.

Certificatul de clasa A trebuie să asigure conformitatea tuturor parametrilor de calitate a
energiei electrice menţionaţi, prevăzuţi de standardul SR EN 61000-4-30.
Dovedirea conformităţii cu Standardul de măsurare SR EN 61000-4-30, se realizează prin
punerea la dispoziţie a certificatului de conformitate (în copie) emis de un Institut de
încercări, independent şi recunoscut internaţional.
6.5.6 Funcţii de comunicaţie
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să permită executarea
următoarelor funcţii în mod independent şi simultan:
 parametrizare;
 sincronizare cu GPS/GPRS;
 comunicaţia cu Sistemul Central;
 supravegherea de la distanţă a stării de funcţionare prin modem livrat tip GSM/GPRS;
 accesarea analizorului prin intermediul browser-ului de internet utilizand adresa de IP a
analizorului.

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 9 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

9 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
6.5.7 Clasa de exactitate a analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice
Clasa de exactitate a mărimilor electrice măsurate de analizoarele staţionare de calitate a
energiei electrice trebuie să respecte standardul SR EN 61000-4-30, iar pentru energia
activă clasa de exactitate este 0.2S şi pentru energia reactivă clasa de exactitate este 1.
6.5.8 Securizarea accesului la intrările echipamentului
La analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice se vor putea aplica sigilii la capacul
de protecţie a bornelor pentru mărimile electrice de intrare.
Aplicaţia software de exploatare a analizoarelor staţionare de calitate a energiei electrice
trebuie să permită parolarea acţiunilor de parametrizare şi de descărcare date, dacă este
cazul.
6.5.9 Diagnosticare
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor putea permite testarea iniţială şi
pe parcurs (locală sau de la distanţă) a stării lor de funcţionare, cu posibilitatea de avertizare
printr-o interfaţă de comunicaţie.
6.5.10 Cerinţe privind documentaţia tehnică
Documentaţia tehnică va fi elaborată în limba română, va fi completă şi detaliată şi va include:
 toate desenele de fabricaţie ale analizorului staţionar de calitate a energiei electrice,
cuprinzând dimensiunile de gabarit şi datele necesare montării acestora;
 documentaţia tehnică generală a analizorului staţionar de calitate a energiei electrice;
 documentaţia tehnică detaliată a analizorului staţionar de calitate a energiei electrice;
 manualul de instalare a analizorului staţionar de calitate a energiei electrice şi de
exploatare a acestuia;
 manualul de instalare şi utilizare a aplicaţiei de exploatare a analizorului staţionar de
calitate a energiei electrice;
 specificaţii tehnice pentru toate accesoriile;
 lista parametrilor măsuraţi şi înregistraţi la analizor;
 planul de mentenanţă pe întreaga perioada de viaţă a echipamentului;
Documentaţia tehnică trebuie să permită punerea în funcţie şi exploatarea analizorului staţionar
de calitate a energiei electrice.
Documentaţia va fi furnizată atât în format tipărit pe hârtie (1 exemplar) cât şi în format CD/DVD
(1 exemplar), duplicabil ulterior.
6.5.11 Cerinţe metrologice
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice vor fi însoţite de documentele
metrologice impuse în “Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal.
6.5.12 Cerinţe privind asigurarea calităţii
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie însoţite de documentele
aferente calităţii, conform reglementărilor legale în vigoare.
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie fabricate în concordanţă
cu ultimele ediţii aplicabile în standardele ISO, EN şi IEC.
6.5.13 Cerinţe de securitatea muncii şi protecţia mediului
Pentru respectarea cerinţelor referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii muncii şi
protecţiei mediului echipamentele trebuie să fie însoţite de declaraţia de conformitate

FIŞĂ TEHNICĂ
Pag. 10 din 10
ANALIZOR STAŢIONAR
DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE
FT 111_MAT
Ed. 01
15.05.2013

10 FT 111_MAT Ed.01 15/05/2013
întocmită în limba romană de către producător (reprezentant autorizat al acestuia) sau
importator, persoane juridice cu sediul in Romania (conform HG 1022/2002) sau trebuie să
poarte marcajul european de conformitate CE conform Legii 608/2001 si HGR 457/2003.
6.5.14 Accesorii
Analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice trebuie să fie prevăzute cu
următoarele accesorii:
 sistem GPS/GPRS + antenă compatibil cu certificarea clasă A conform SR EN
61000-4-30 cu cablu de antenă de minim 15 m şi element de montaj;
 UPS, în cazul în care analizorul nu îşi îndeplineşte funcţiile de monitorizare,
memorare, comunicare în situaţia în care tensiunile de măsură sunt prezente, dar
lipseşte tensiunea auxiliară. Dimensionare pentru 60 de minute.
 cabluri corespunzătoare pentru conectare la toate porturile analizorului.
6.5.15 Documente care însoţesc analizoarele staţionare de calitate a energiei electrice
 certificat de conformitate în conformitate cu SR EN 61000-4-30, clasa A emis de un
institut independent, autorizat şi recunoscut internaţional;
 raportul încercărilor de conformitate în conformitate cu SR EN 61000-4-30;
 raportul încercărilor individuale pentru confirmarea clasei de exactitate a energiei
electrice;
 certificat de garanţie;
 certificat de conformitate privind asigurarea calităţii;