You are on page 1of 3

Singapore - Vì sao hấp dẫn du khách?

Singapore chỉ là một chấm nhỏ xíu trên bản đồ thế giới

năm đã cứu sống được rất nhiều người nhờ ghép thận, ghép gan, ghép tim và ghép giác mạc. Luật pháp
Singapore cho phép sử dụng nội tạng của những người đột tử do tai nạn giao thông để cứu sống người khác.

Từ hình ảnh Singapore chúng ta cần suy nghĩ về hoạt động du lịch của mình. Thiên nhiên đã ưu đãi
chúng ta rất nhiều và mặc dầu hoạt động du lịch ngày càng tiến bộ nhưng chúng ta chưa đầu tư đủ tầm để thu
hút khách du lịch quay trở lại nhiều lần. Chúng ta chưa biết phát huy thế mạnh của y học (bao gồm cả y học
cổ truyền) và giáo dục (kể cả ngành Việt Nam học) để thu hút nhiều người nước ngoài đến điều trị hoặc học
tập... Mặt khác chúng ta đã chi quá nhiều tiền cho các chuyến du lịch để đến các nơi vui chơi mà nhẽ ra hoàn
toàn có thể có được ngay trên đất nước mình.

Một đất nước chỉ có cảng nước sâu và chất xám mà trở nên giàu có- phải chăng có không ít bài học
đáng để chúng ta suy nghĩ?

Xem hình thắng cảnh Singapore


Singapore chỉ là một chấm nhỏ xíu trên bản đồ thế giới

Rate