You are on page 1of 1

Nama :_______________________________________________ Kelas :_______

Arahan : Tandakan pada gambar yang betul.