bảy bước để ăn năn và nhận Chúa Giêsu Kitô

Khám phá : http://GoodNews.getfreehostingco.uk/digfile /cms/index.php http://www.esnips.com/www/Guidetorepent (in Vietnamese)
1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

bảy bước để ăn năn và nhận Chúa Giêsu Kitô
Nhiều người cần hướng dẫn để ăn năn và nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế. Tập sách này được xem như một hướng dẫn cho những người muốn ăn năn. Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần làm, hãy cầu nguyện để CHÚA để được hướng dẫn. Ông sẽ trả lời cầu nguyện của bạn.

2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Thừa nhận

1

Thừa nhận rằng bạn đã thực hiện nhiều sai lầm và tội lỗi của tất cả những năm này trong cuộc sống của bạn. Tất cả những sai lầm và tội lỗi đang bị cấm bởi Đức Chúa Cha, và bạn sẽ bị trừng phạt đối với những sai lầm. Nhưng bởi vì cha của bạn yêu thương bạn rất nhiều, Ông đã mang lại cho bạn cơ hội để thú nhận tội lỗi và ăn năn, và để có được tha tội thông qua các chỉ begotten Sơn của ông, Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế.
3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

viết

2

 Đi một mảnh giấy và bút hoặc bút chì.

Viết xuống tất cả những sai lầm và tội lỗi trên giấy. Nhớ lại càng nhiều càng tốt. "Vì bởi ân sủng là ye lưu thông qua đức tin; rằng không phải của mình, đó là món quà của CHÚA...“ Ephesians 2:8
4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hãy cầu nguyện

3

Hãy cầu nguyện với Chúa Cha trong thiên đường của bạn: "Cha trên trời, công chức của bạn ... .. (ghi rõ tên) đang đối mặt với Chúa Cha, tất cả chúng ta phải thừa nhận sai lầm và tội lỗi và ăn năn Từ thời điểm này, chúng tôi dừng tất cả những sai lầm và tội lỗi của chúng tôi.. Chúng tôi nhận được Chúa Giêsu Kitônhư là Cứu cá nhân của chúng tôi, từ nay đến mãi mãi. Cám ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi hôm nay trong tên của chỉ begotten Sơn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy cầu nguyện. Amen.. "
5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Được bảo đảm
Hãy yên tâm rằng bây giờ bạn đã được chấp nhận trở lại như một đứa con của Chúa Cha trong thiên đường của bạn, bởi vì bạn tin rằng chỉ trong begotten Sơn của ông, Chúa Giêsu Kitô, Sơn. Đọc Giăng 3:16 Khắc phục hành vi của bạn và không lặp lại một lần nữa tất cả các tội lỗi của bạn. Không có sự tha thứ cho những người cố tình tiếp tục sống trong tội lỗi. Bày tỏ tình yêu của Chúa Cha của bạn trong cuộc sống của bạn.
6
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4
"Vì Thiên Chúa yêu thương thế, rằng Ngài đã cho Sơn của ông Sơn chỉ begotten, mà hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng có cuộc sống mai mai" (Giăng 3:16.)

5 Bắt đầu đọc Kinh Thánh
Bắt đầu đọc Kinh Thánh thường xuyên, bạn có thể bắt đầu từ Phúc âm Matthew. Tham gia một lớp học Kinh Thánh một cách thường xuyên trong các nhà thờ gần nhất. Xin hướng dẫn từ các trưởng lão hoặc mục sư tại nhà thờ của bạn. Hãy cầu nguyện theo Cha của chúng tôi tại Cầu nguyện trời (xem trang cuối).
7

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nói

6

Thảo luận về những gì Chúa Jesus Christ đã làm cho bạn trong cuộc sống của bạn. Hãy là một nhân chứng sống của Chúa Giêsu Kitô cho những người xung quanh bạn. Đừng để gia đình và bạn bè của bạn không nghe về Chúa Giêsu Kitô là Chúa Cứu Thế. Họ cũng muốn nghe Tin Mừng như bạn.

8

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dạy

7

Nếu ở giữa gia đình và bạn bè có những người muốn ăn năn sau khi nghe lời khai của bạn, dạy họ đúng như những gì bạn đã học được ở đây. Bản sao cuốn sổ tay này như nhiều như bạn có thể và đưa ra một bản sao để mỗi người trong số họ. Phân phối các bản sao cho người khác xung quanh bạn. Mời họ đến học bổng và thờ phượng trong nhà thờ của bạn.
9
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Các bước tiếp theo
Đọc các Tông Đồ 'Creed hoặc Nicene Creed trong thờ phượng tại nhà thờ. Tìm hiểu và thực hành những Creeds như vậy mà bạn có thể đọc từ bộ nhớ ít nhất một trong số họ mà không đọc văn bản. Cho mình rửa tội (Tẩy: rửa đi những tội lỗi của bạn). Dạy tất cả các quốc gia sẽ được đệ tử của Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa. Rao giảng phúc âm cho những người xung quanh bạn. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn từ trước khi thuyết giảng.
10

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nếu bạn có thắc mắc
 Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn về những gì

cần làm, hãy cầu nguyện để CHÚA để được hướng dẫn. Ông sẽ trả lời cầu nguyện của bạn. Hỏi Chúa Thánh Thần để hướng dẫn bạn mỗi ngày của những gì bạn nên làm gì trong cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn rằng cha của bạn trong thiên đường yêu thương bạn. - Khám phá :
 http://GoodNews.getfreehostingco.uk/digfile/cms/index.php  http://www.esnips.com/www/Guidetorepent
11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Cha của chúng ta ở trên trời
Cha của chúng ta ở trên trời, Hallowed được Thy tên, Thy kingdom come, Thy sẽ được thực hiện trên trái đất, vì nó ở trên trời. Cho chúng ta ngày này, chúng tôi bánh mì hàng ngày, Và tha thứ cho chúng tôi các khoản nợ của chúng tôi, như chúng ta tha thứ cho con nợ của chúng tôi; Và dẫn chúng tôi không vào cám dỗ, nhưng cung cấp cho chúng tôi từ cái ác. [For thine là vương quốc, và quyền lực, và sự vinh hiển đời đời. Amin]
(Mat. 6:9-13)
12

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful