You are on page 1of 1

BIELANY WROCAWSKIE

28 wrzenia 2014 r.
ARKALANDIA, przy ul. Fiokowej
Sponsorzy:
W ramach imprezy odbdzie si:
Bieg gwny o Puchar Sotysa - 10 km
Bieg towarzyszcy - 5 km
Nordic Walking - 5 km
Sztafeta rodzinna
Wydarzenia sportowo-rekreacyjne
Bieg malucha
Animacja czasu dla kibicw

www.bielanywroclawskie.com
Organizator: