You are on page 1of 7

UNIT DATA 2009 SK BANDAR UTAMA DAMANSARA 4 DATARAN BANDAR UTAMA, PETALING JAYA

MINIT CURAI

Nama Pegawai / Kakitangan :MOHD NAZRI MASH TUKI Jawatan :PPLD DGA32

Mesyuarat/ Aktiviti/Lawatan :BENGKEL PEMURNIAN DATA OPERASI SEKOLAH SR/SM Yang Dihadiri Tarikh Tempat Masa Pengerusi Mesyuarat * Kehadiran DAERAH PETALING UTAMA : Mulai 15.11.09 hingga 17.11.09 : HOTEL KAYNS RESORT, PORT DICKSON :8.30 – 10.30 PM :EN. RAZALI BIN ZAINAL : PENOLONG PPD / PENYELIA SEKOLAH MENENGAH /PENYELIA SEKOLAH RENDAH /PENOLONG KANAN DAN GURU-GURU DATA SM/SR.

(*) Semua Ketua Unit JPN / Penolong PPD / Penyelia Menengah / Penyelia Rendah / Penyelia Pendidikan Islam & Moral / Pegawai Eksekutif /Penolong Akauntan /Pembantu Tadbir / dan sebagainya. Kepada Ketua Jabatan (u.p. Pn. Naimah bte Mohd Nasir) Puan, Berikut adalah kandungan mesyuarat / aktiviti : Bil. 1 Kandungan Setiap sekolah perlu menyediakan dua orang guru data. Kedua-dua guru data yang telah dilantik mestilah berupaya mengendalikan data Emis dan Data SMM. Elakkan melantik guru kelas sebagai guru data - Arahan Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor i. Pihak sekolah perlu memberi arahan kepada kerani sekolah untuk melengkapkan Aplikasi DO. ii. Aplikasi ini hendaklah diinstall di dalam komputer kerani bagi tujuan pendaftaran murid tahun 1. iii. Aplikasi ini juga dikenali sebagai Aplikasi D0. Aplikasi Pendaftaran Tahun 1 dalam SMM versi 4.0 ini adalah komponen khas untuk merekodkan Tindakan Guru Besar

2

Guru Besar Guru Data Kerani Sekolah

nama kanak-kanak yang mendaftar untuk masuk sekolah ke Tahun 1 di tahun berikutnya. iv. Data Pendaftaran Tahun 1 boleh disemak dan dicetak rumusannya untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) semasa mengemukakan Senarai Pendaftaran ke Tahun 1

Bil. 3.

Kandungan Data Emis yang lengkap dan betul perlu dihantar ke PPD sebelum atau pada 5 haribulan setiap bulan bersama soft copy dan hardcopy Data SMM yang lengkap perlu dihantar sebelum atau pada 5 haribulan Februari dan 5 haribulan Julai bersama softcopy dan hardcopy. Pada atau sebelum 5 haribulan bagi setiap bulan, Guru Data SMM perlu menghantar rumusan data SMM ke PPD Mencetak Borang Kosong (B001, B002 dan B003) bagi tujuan kutipan data SMM Ver 4.0 2010 dengan menggunakan warna merah jambu, kuning dan hijau. Untuk diedar dan dilengkapkan oleh murid dan ibu bapa.. Borang ini boleh dicetak menggunakan Sistem Semak SMM Versi 4.0. Install SMM Versi 4.0 ke dalam komputer sekolah bagi tujuan pendaftaran Tahun 1/Tingkatan 1. Latih Kerani memasukkan maklumat Pelajar Tahun 1/Tingkatan 1. Kerani Pendaftaran Tahun 1/Tingkatan 1 memasukkan data pelajar baru 2010 ke dalam SMM Versi 4.0 Cetak Senarai Kod SMM Versi 4.0 dari fail Excel yang dibekalkan dan ditampal di dalam semua kelas Convert data SMM versi 3.02 dan BMM ke SMM Versi 4.0. Kemaskini Maklumat Darjah/Tingkatan

Tindakan Guru Besar Guru Data Guru Besar Guru Data

2

3

Guru Besar Guru Data Guru Besar GPK HEM Guru Data Guru Kelas Kerani Sekolah

4.

5.

Guru Data SMM

6.

Guru Data SMM

7.

Guru Besar Kerani

8.

Guru Data SMM

9.

Guru Data SMM

10.

Pentadbir Guru Data Guru Kelas Guru Data Guru Kelas

11.

Cetak Laporan L001, L002, L004 dan diserah kepada Guru Kelas untuk dikemaskini oleh pelajar kelas berkenaan.

12.

Cetak Laporan L005 untuk diisi oleh Guru Kelas sahaja (SULIT) dan diserahkan semula kepada Guru Data pada 30hb Januari 2010 Jika tiada data BMM, cetak Borang B001, B003 dan diberikan kepada semua pelajar selain Tahun 1. Laporan L001, L002, L004, L008 tidak perlu dicetak.

Guru Data SMM Guru Kelas

13.

Guru Data SMM Guru Kelas

Bil. 14

Kandungan Cetak L006 dan diedarkan kepada setiap murid melalui Guru Kelas (Selain Darjah 1 dan Tingkatan 1). Ibubapa dikehendaki mengemaskini maklumat tersebut dan menandatangani borang berkenaan. (SULIT). Menggunakan maklumat yang diperoleh dari Laporan/Borang, Guru Data SMM / Guru Kelas memasukkan data/Mengemaskini data Murid ke dalam SMM Versi 4.0 Laksanakan Semak Automatik dari Sistem Semak SMM Versi 4.0. Tindakan: Guru Data Smm dan betulkan kesalahan jika ada Cetak Ralat R001, R002, R003, R004 dan serahkan R002 – R004 kepada Guru Kelas untuk dibetulkan oleh murid-murid/ibubapa Dari aplikasi SMM Versi 4.0, laksanakan proses semak dari menu Semak dan betulkan kesalahan jika ada. Dari aplikasi SMM Versi 4.0, klik menu Papar dan Cetak – Semakan Tanpa Maklumat. Betulkan kesalahan jika ada Dari aplikasi SMM Versi 4.0, Cetak Lampiran Pengesahan dari menu Papar dan Cetak. Serahkan kepada PK HEM/Pengetua untuk ditandatangani. Eksport data dan labelkan disket dengan maklumat berikut: a) Kod sekolah b) Nama Sekolah c) Tarikh Hantar d) No H/P Guru Data SMM dan Nama Serahkan disket dan Lampiran Pengesahan ke PPD untuk disemak dan digabung di peringkat PPD

Tindakan Guru Data SMM Guru Kelas

15.

Guru Kelas

16.

Guru Data SMM

17.

Guru Data SMM

18.

Guru Data SMM

19.

Guru Data SMM Guru Kelas

20.

Guru Data SMM

21.

Guru Data SMM

22

Pentadbir Guru Data SMM

Disediakan oleh ; 2009

Tarikh : 19 NOVEMBER

(…………………………………..) MOHD NAZRI MASH TUKI

Guru Data SMM
Disahkankan oleh ; Tarikh :

(…………………………………..) PN. NAIMAH BT MOHD NASIR

Guru Besar. Senarai Semak
Bil. 1 Kandungan Setiap sekolah perlu menyediakan dua orang guru data. Kedua-dua guru data yang telah dilantik mestilah berupaya mengendalikan data Emis dan Data SMM. Elakkan melantik guru kelas sebagai guru data - Arahan Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ii. Pihak sekolah perlu memberi arahan kepada kerani sekolah untuk melengkapkan Aplikasi DO. ii. Aplikasi ini hendaklah diinstall di dalam komputer kerani bagi tujuan pendaftaran murid tahun 1. iii. Aplikasi ini juga dikenali sebagai Aplikasi D0. Aplikasi Pendaftaran Tahun 1 dalam SMM versi 4.0 ini adalah komponen khas untuk merekodkan nama kanak-kanak yang mendaftar untuk masuk sekolah ke Tahun 1 di tahun berikutnya. v. Data Pendaftaran Tahun 1 boleh disemak dan dicetak rumusannya untuk dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) semasa mengemukakan Senarai Pendaftaran ke Tahun 1 Data Emis yang lengkap dan betul perlu dihantar ke PPD sebelum atau pada 5 haribulan setiap bulan bersama soft copy dan hardcopy Data SMM yang lengkap perlu dihantar sebelum atau pada 5 haribulan Februari Tindakan Guru Besar Sudah/ Belum

2

Guru Besar Guru Data Kerani Sekolah

3.

Guru Besar Guru Data

2

Guru Besar Guru Data

dan 5 haribulan Julai bersama softcopy dan hardcopy. 3 Pada atau sebelum 5 haribulan bagi setiap bulan, Guru Data SMM perlu menghantar rumusan data SMM ke PPD Mencetak Borang Kosong (B001, B002 dan B003) bagi tujuan kutipan data SMM Ver 4.0 2010 dengan menggunakan warna merah jambu, kuning dan hijau. Untuk diedar dan dilengkapkan oleh murid dan ibu bapa.. Borang ini boleh dicetak menggunakan Sistem Semak SMM Versi 4.0. Guru Besar Guru Data Guru Besar GPK HEM Guru Data Guru Kelas Kerani Sekolah

4.

5.

Install SMM Versi 4.0 ke dalam komputer sekolah bagi tujuan pendaftaran Tahun 1/Tingkatan 1. Latih Kerani memasukkan maklumat Pelajar Tahun 1/Tingkatan 1. Kerani Pendaftaran Tahun 1/Tingkatan 1 memasukkan data pelajar baru 2010 ke dalam SMM Versi 4.0 Cetak Senarai Kod SMM Versi 4.0 dari fail Excel yang dibekalkan dan ditampal di dalam semua kelas Convert data SMM versi 3.02 dan BMM ke SMM Versi 4.0. Kemaskini Maklumat Darjah/Tingkatan

Guru Data SMM

Sudah/ Belum

6.

Guru Data SMM Guru Besar Kerani

7.

8.

Guru Data SMM

9.

Guru Data SMM Pentadbir Guru Data Guru Kelas Guru Data Guru Kelas

10.

11.

Cetak Laporan L001, L002, L004 dan diserah kepada Guru Kelas untuk dikemaskini oleh pelajar kelas berkenaan. Cetak Laporan L005 untuk diisi oleh Guru Kelas sahaja (SULIT) dan diserahkan semula kepada Guru Data pada 30hb Januari 2010 Jika tiada data BMM, cetak Borang B001, B003 dan diberikan kepada semua pelajar selain Tahun 1. Laporan L001, L002, L004, L008 tidak perlu dicetak.

12.

Guru Data SMM Guru Kelas

13.

Guru Data SMM Guru Kelas

Bil. 14

Kandungan Cetak L006 dan diedarkan kepada setiap murid melalui Guru Kelas (Selain Darjah 1 dan Tingkatan 1). Ibubapa dikehendaki mengemaskini maklumat tersebut dan menandatangani borang berkenaan. (SULIT). Menggunakan maklumat yang diperoleh dari Laporan/Borang, Guru Data SMM / Guru Kelas memasukkan data/Mengemaskini data Murid ke dalam SMM Versi 4.0 Laksanakan Semak Automatik dari Sistem Semak SMM Versi 4.0. Tindakan: Guru Data Smm dan betulkan kesalahan jika ada Cetak Ralat R001, R002, R003, R004 dan serahkan R002 – R004 kepada Guru Kelas untuk dibetulkan oleh murid-murid/ibubapa Dari aplikasi SMM Versi 4.0, laksanakan proses semak dari menu Semak dan betulkan kesalahan jika ada. Dari aplikasi SMM Versi 4.0, klik menu Papar dan Cetak – Semakan Tanpa Maklumat. Betulkan kesalahan jika ada Dari aplikasi SMM Versi 4.0, Cetak Lampiran Pengesahan dari menu Papar dan Cetak. Serahkan kepada PK

Tindakan Guru Data SMM Guru Kelas

Sudah/ Belum

15.

Guru Kelas

16.

Guru Data SMM

17.

Guru Data SMM

18.

Guru Data SMM

19.

Guru Data SMM Guru Kelas

20.

Guru Data SMM

HEM/Pengetua untuk ditandatangani. 21. Eksport data dan labelkan disket dengan maklumat berikut: e) Kod sekolah f) Nama Sekolah g) Tarikh Hantar h) No H/P Guru Data SMM dan Nama Serahkan disket dan Lampiran Pengesahan ke PPD untuk disemak dan digabung di peringkat PPD Guru Data SMM

22

Pentadbir Guru Data SMM