You are on page 1of 10

Probleme rezolvate de Statica

CAPITOLUL 4. REDUCEREA SISTEMELOR DE FORE


4.1. Se consider un sistem de fore coplanare care au acelai modul P (fig. 4.1).
a) S se reduc sistemul de fore n O.
b) S se calculeze momentul minim.
c) u ce este ec!ivalent sistemul forelor date "
d) S se scrie ecuaia suportului rezultantei.
R. a) Se calculeaz mai nt#i rezultanta forelor

j Y i X R

+ =
$
unde
( ) % %
%
%
%
%
&
1
+ = + + + = =

=
P P P P P X X
i
i
$
P P P P Y Y
i
i
= + = =

=
%
%
%
%
&
1
.
% 4 ' $ ) % % ( + = + = P R j P i P R

.
(ig. 4.1.
)omentul rezultant n raport cu O are e*presia
=
= =
&
1 i
zi z O
M k k M M

$ n care s+a notat
( ) % % 1
%
%
%
&
1
+ = =

=
Pa
Pa Pa Pa M
i
zi
.
a) )omentul rezultant minim este egal cu zero deoarece rezultanta se afl n planul forelor iar
momentul fiecrei fore fa de O este perpendicular pe planul acestor fore
, = =
R
M R
M
O
r


c) -eoarece , $ ,


O
M R $ , =
O
M R

$ sistemul de fore coplanare este ec!ivalent cu o
for unic R F

= situat pe a*a central. .ceast dreapt paralel cu R

este situat n planul


forelor la distan
R
M
d

,
= de punctul O.
e) /cuaia suportului rezultantei este
, = + yX xY M
z
. 0nlocuind
z
M
$ X, Y$ se obine
( ) ( ) % % 1 % 1 % % + = + + a y x .
%1
Probleme rezolvate de Statica
4.2. (ie un sistem de fore i cupluri de fore coplanare (fig. 4.%).$ unosc#nd modulele2
F F =
1

$
F F %
%
=

$
% 1
1
F F =

$
&
4
F F =

$
aF M 1
1
=

$
aF M =
%

$ s se reduc aceste
fore n O, C i s se afle ecuaia a*ei centrale.
R. /lementele torsorului de reducere n punctul O sunt2
rezultanta
4 1 % 1
F F F F R

+ + + =
i momentul rezultant

% 1 1 % ,
M M F OD F OA M

+ + + = $
n care
i F F

=
1
$ j F F

%
%
= $
( ) j i F
DB
DB
F F

+ = = 1 % 1
1

( ) j i F
BA
BA
F F

% &
4
= =
.
/fectu#nd calculele vom obine$ succesiv$ vectorii
(ig. 4.%

( ) j i F R

1 + =

( ) k aF k aF aF
F F
a
k j i
F F
a a
k j i
F
a
k j i
M
O

3 1
, %
, % ,
, 1 1
,
, % ,
, , = +

+ =
i modulele

aF M F R
O
3 $ 1, = =

.
4orsorul forelor n punctul C este format din aceeai rezultant R

i din momentul rezultantk aF
F F
a a
k j i
k F R CO M M
O C1
, 1
, % 3 =

+ = + =
.
um trinomul invariant este egal cu zero ( ,
,

= =
C
M R M R )$ sistemul de fore i cupluri se
reduce la o rezultant unic situat pe a*a central din planul Oxy de ecuaie
, 3 1 = + a y x
.
4.3. Se consider trei fore cu urmtoarele module
P F 4
1
=

$
&
1
%
P
F =

$
P F 5
1
=

.6tiind c
a OC OB a OA % $ = = =
(fig. 4.1)$ s se determine2
a) elementele torsorului de reducere n O i A
b) trinomul invariant
c) cu ce este ec!ivalent sistemul forelor
d) torsorul minimal i ecuaia a*ei centrale.
%4
Probleme rezolvate de Statica
R. a) 0n raport cu reperul Oxyz$
proieciile rezultantei pe a*e sunt

P F F X X
i
i
&
'
1
1
&
1
1 %
1
1
= + = =

=


P F F Y Y
i
i
&
14
1
%
&
%
1 %
1
1
= = =

=


,
1
%
1 1
1
1
= + = =

=
F F Z Z
i
i

7
rezult
( )
&
'
$ %
&
' P
R j i
P
R = =

)omentele rezultante fa de a*e sunt
(ig. 4.1

$
&
1%
%
1
% %
5 %
&
%
&
1
% 4
8 % 8 %
1 1 % 1
1
1
aP a P a
P
a P
d F a F a F M M
i
xi x
= + =
= + = =

=


aP a
P
a F M M
i
yi y
&
5
%
&
1
&
1
% 8 8
%
1
1
= = = =

=

$
aP
a
P
a P
d F d F M M
i
zi z
&
14
&
%
1
&
5
&
%
&
1
8 8
1 1 % %
1
1
= = = =

=

7
rezult e*presia analitic
( ) k j i
aP
M

' 1 5
&
%
,
+ + =
.
4orsorul de reducere din punctul . are aceeai rezultant R

ns un alt moment rezultant( ) ( ). %
&
5
,
&
14
&
'
, , ' 1 5
&
%
,
j i aP
P P
a
k j i
k j i
aP
R AO M M
A+ =

+ + + = + =
b) 4rinomul invariant se obine efectu#nd produsul scalar al vectorilor caracteristici

( ) ( ) , ' 1 5 %
%&
14
%
,
= + + = k j i j i aP M R


( ) ( ) , % %
%&
4%
%
= + = j i j i aP M R
A

.
c) .naliz#nd torsorul din 9$ unde ,

R i ,

O
M $ , =
O
M R

$ rezult c sistemul este
ec!ivalent cu o for unic situat pe a*a central.
d) 4orsorul minimal este constituit din aceeai rezultant R

i dintr+un moment rezultant


minim
%&
Probleme rezolvate de Statica

,
% % %
=
+ +
+ +
=

=
Z Y X
ZM YM XM
R
M R
M
z y x
O
r


.
Sistemul de fore este ec!ivalent cu o rezultant R

situat pe a*a central. /cuaiile acestei


drepte sunt

Z
yX xY M
Y
xZ zX M
X
zY yZ M
z
y
x
+
=
+
=
+
7
rezult
( ) a z x a y
'
5
$ % = =
.
Punctele M i N din planele xOz (y = ,) i yOz (x : ,) au coordonatele

a a N a a M
'
5
$ % $ , $
'
5
$ , $
.
4.4. .supra unui cub de latur
a
acioneaz un sistem de patru fore i un cuplu de moment
1
M

(fig. 4.4). 6tiind c2


aP M P F P F P F F = = = = =
1 4 1 % 1
$ 1 $ % $

$
a) s se reduc sistemul de fore n punctul O7
b) s se determine torsorul minimal7
c) s se scrie ecuaie a*ei centrale.
R. Soluie geometric.
a) 0n raport cu sistemul cartezian Oxyz$ proieciile pe a*e ale rezultantei vor fi

P F F X X
i
i
%
1
1
%
1
4 1
4
1
= = =

=


P F F Y Y
i
i
%
1
1
%
1
4 1
4
1
= = =

=


P F F F Z Z
i
i
= + = =

= 1
1
4 % 1
4
1

7
rezult

( ) P R k j i P R 1 $ % % = + =

.
)omentele rezultante fa de aceste a*e sunt urmtoarele2
$ %
% 1
%
1
%
1
%
8 8
1 1 4 1 %
1
4
1
aP
aP
a
P a P Pa
M d F a F a F
M M M
x
i
xi x
=
= + + + =
= + + + =
= + =

=

%5
Probleme rezolvate de Statica
$ %
% 1
%
1
%
1
%
8 8 8 8
% 4 1
4
1
aP
a
P a P
d F a F M M
i
yi y
= =
= = =

=

,
4
1
= =

= i
zi z
M M
7
(ig. 4.4
rezult ( ) j i aP M
O

= % .
b) 4orsorul minimal este format din rezultanta ;

i din momentul rezultant minim( ) ( )
,
1
% % %
%
=
+
=

=
P
j i k j i aP
R
M R
M
O
r


Sistemul de fore este ec!ivalent cu o for unic R F

= situat pe a*a central.
c) /cuaiile a*ei centrale ce trece prin punctele C (,$,$a) i M

%
$ $
a
a a
sunt

P
yP xP
P
xP zP aP
P
zP yP aP % %
%
% %
%
% %
=

+ +
=


* : <$ < = %z : %a.
Soluie vectorial
/lementele torsorului de reducere n O sunt e*primate de rezultanta

( )$ % %
1
1
%
%
4 1 % 1
4
1
k j i P
a
k a j a i a
P
a
j a i a
P k P k P
EC
EC
F
DC
DC
F k F k F F R
i
i
+ =
+
+

+ =
= + + = =

=
i de momentul rezultant

( )
( )$ %
% %
, ,
, ,
, ,
1 4 1 %
j i aP
i aP
P P P
a
k j i
P
a
k j i
M F F OC F OB M
O=
= +

+

= + + + =
care coincid cu vectorii obinui mai nainte.
4.5. .supra unui tetraedru OABC acioneaz ase fore ale cror module sunt
S G P G G F P F P F 1 $ $ & % $ % $ &
1 % 1 1 % 1
= = = = = =

. S se determine i S astfel ca a*a
central a sistemului s treac prin originea a*elor$ tiind c OA = OB = a, OC = !a (fig. 4.&).
%'
Probleme rezolvate de Statica
R. /fectu#nd reducerea sistemului de
fore n 9$ se obin proieciile
rezultantei R

i ale momentului
rezultant
O
M

2
P G F F X X
i
i
= + = =

=
1 % 1
5
1 %
1
&
1
( ) P
G F F Y Y
i
i
=
= + = =

=
%
&
1
%
1
% 1 %
5
1
S P
G F F Z Z
i
i
1 4 %
&
%
&
%
1 1 1
5
1
+ =
= + = =

=
$
(ig. 4.&
a d F M M
i
xi x
4
1 1
5
1
= = =

=
$
Pa d F M M
i
yi y
%
% 1
5
1
= = =

=
$

Pa d F M M
i
zi z
= = =

=
1 %
5
1
.
Pentru ca a*a central s treac prin O (,$,$,) trebuie ndeplinite condiiile de coliniaritate a
vectorilor
O
M

i R

2

Z
M
Y
M
X
M
z
y
x
= = 2
se obine sistemul

( ) S P
Pa
P
Pa
P
a
1 4 % %
4
+

din care deducem


5
$
%
P
S
P
= =
.
4.6. unosc#nd OA : a$ OB : OC : %a i modulele
P F P F P F 1 $ & % $
1 % 1
= = =

ale
celor trei fore (fig. 4.5)$ s se determine2
a) torsorul n punctul O$
b) cu ce este ec!ivalent sistemul$
c) elementele torsorului minimal i ecuaia a*ei centrale.
%3
Probleme rezolvate de Statica
R. a) /lementele torsorului calculat n O
sunt2
+ fora rezultant
( )$ % 1
1
% 1 1 % 1
k j i P
EO
EO
F
FD
FD
F
CD
CD
F F F F R


+ = +
+ + = + + =
+ cuplul rezultant cu momentul
(ig. 4.5

( ). % % 1 %
4 , %
, %
, ,
% , ,
% 1 ,
k j i aP
P P
a a
k j i
P
a
k j i
F OF F OC M+ =

+ = + =
Proieciile carteziene ale vectorilor R

i
,
M

sunt

( ) ( ) aP M aP M aP M M P Z P Y P X R
z y x
4 $ 4 $ 5 7 % $ $ 1
,
= = = = = =

.
b) 4rinomul invariant al sistemului forelor date este

, 5
%
,
= + + = aP M Z M Y M X M R
z y x

um , $ , $ ,
O O
M R M R

$ sistemul vectorial este ec!ivalent cu o for R F

= situat pe
a*a central i cu un cuplu situat ntr+un plan normal pe a*a central av#nd momentul egal cu
momentul minim al sistemului de fore.
d) 4orsorul minimal are ca elemente$ rezultanta R

i momentul rezultant minim14
5
,
aP
R
M R
M
r
=

=

.
/cuaiile generale ale a*ei centrale2

P
yP xP aP
P
xP zP aP
P
zP yP aP
%
1 4 % 1 4
1
% 5 +
=

+ +
=


devin
1* = < = &z : >a$%* + 4< = z : + &a
.
4.7. ?n cub de latur " este acionat de ase fore (fig. 4.') ale cror intensiti sunt
% 1 $ % $
5 & 4 1 % 1
P P P P P P P P P = = = = = =

. S se determine2
a) torsorul n O7 b) trinomul invariat i momentul minim7 c) cu ce este ec!ivalent sistemul
de fore7 d) ecuaia a*ei centrale.
%>
Probleme rezolvate de Statica
R. Proieciile pe a*e ale
rezultantei i ale momentului
rezultant sunt
,
%
1
%
1
5 &
5
1
= = =

=
P P X X
i
i


,
% 1
5
1
= = =

=
P P Y Y
i
i


P P
P P P Z Z
i
i
1,
%
1
%
1
5
& 4 1
5
1
= +
+ + + = =

=


(ig. 4.'
P" " P " P M M
i
xi x
& 8
5 4
5
1
= + = =

=

$
P" d P " P M M
i
yi y
&
5 1
5
1
= = =

=

P" " P M M
i
zi z
1 8 8
5
5
1
= = =

=

7
rezult e*presiile analitice 2
( ) k j i P" M k P R

1 & & $ 1,
,
+ = =
.
b) 4rinomul invariant va avea o valoare dat de e*presia

, 1,
%
,
= + + = " P M Z M Y M X M R
z y x

$
iar momentul minim
( )
k P"
R
R M R
M
r

1
%
,
=

= se poate obine calcul#nd proiecia momentului
rezultant
,
M

pe direcia Oz a rezultantei$ adic ( ) k P" k M M


z r

1 = = .
c) 9bin#nd n punctul O un torsor cu , $ , $ ,
, ,
M R M R

$ sistemul de fore este
ec!ivalent cu o for egal cu rezultanta k P R

1, = aplicat pe a*a central
( )
i cu un cuplu de
moment k P" M
r

1 = situat ntr+un plan perpendicular pe a*a central.
d) /cuaiile a*ei centrale sunt

P
P" Px P" Py P"
1,
1
,
1, &
,
1, &
=
+
=

$
de unde rezult x = y :
%
1
. .*a central
( )
a sistemului de fore este paralel cu Oz i neap
planul Oxy n punctul N

, $
%
$
%
a a
.
1,
Probleme rezolvate de Statica
4.8. ?n sistem de fore av#nd modulele
5 1 $ & $ % $
4 1 % 1
P F P F P F P F = = = =

acioneaz dup laturile unui paralelipiped cu muc!iile OA : OB : a$ OC : %a (fig. 4.3).
S se determine2
a) torsorul forelor n raport cu O i D
b) trinomul invariant
c) cu ce este ec!ivalent sistemul de fore
d) ecuaiile a*ei centrale.
R. S#"$%i& '&#(&)ri*+.
a) Se calculeaz rezultanta forelor cu a@utorul proieciilor pe a*e2

7 3
&
%
&
%
$
&
1
$
5
1
&
1
4 1 4 % 4 1 1
P F F Z P F F Y P F F F X = = = + = = + =
rezult
$ 3 k P j P i P R

+ =
55 P R =

Proieciile pe a*e ale momentului rezultant fa de O sunt c!iar momentele rezultante n


raport cu Ox$ Oy$ Oz2
$ , . . . $ % . $ 4 . . % .
1
A
4
A
1 % % 1 1
8
4
8
1 %
= + = = = = = d F a F a F M aP d F M aP d F a F a F M
z y x
care formeaz vectorul j aP i aP M
O

% 4 + = .
/lementele torsorului calculat n D sunt e*primate de rezultanta R

i momentul rezultant
D
M

$ adic
) % 1 ( % k j i aP R DO M M
O D

= + =
b) 4rinomul invariant este dat de produsele scalare
, 5 . .
%
= = aP M R M R
D O

.
11
Probleme rezolvate de Statica
c).-eoarece , . $ , $ , =
O O
M R M R

$
sistemul de fore este ec!ivalent cu o for
R

situat pe a*a central i cu un cuplu


situat ntr+un plan perpendicular pe a*a
central de moment egal cu momentul
rezultant minim

55
5 .
min
aP
R
M R
M
O
= =

d) /cuaiile generale ale a*ei centrale

3
3 %
1
3 4


= + =

+ + y x
x z a
z y a
devin
a y x z
a
y x + = = + ) ( 4 $
11
3
S#"$%i& ,&*)#ria"+-
Pentru a obine elementele torsorului de
reducere n O$ vom determina mai nt#i
e*presiile analitice ale forelor
(ig. 4.3
i P i F F

= =
1 1
$ j P j F F

%
% %
= = $

( ) k i P
FG
FG
F F

%
1 1
= =
$
( ) k j i P
EB
EB
F F

% 1
4 4
+ = =
.
Se regsesc succesiv rezultanta sistemului de fore

( ) k j i P F R
i
i

3
4
1
+ = =

=

i momentul rezultant fa de O.

( ). % %
5 1 1
% ,
, %
% ,
, % ,
%
4 1 %
4
1
,
j i aP
P P P
a a
k j i
P P
a a
k j i
P
a a a
k j i
F OE F OF F OD F M
i
i+ =

+

=
= + + = =

=
1%