You are on page 1of 6

Probleme rezolvate de Statica

CAPITOLUL 11. GRINZI CU ZBRELE


11.1. Aplicnd metoda izolrii nodurilor, s se determine eforturile din barele grinzii cu
zbrele (fig.11.1a).
Fig.11.1a Fig.11.1b Fig.11.1c
. !um grinda este constituit din b " # bare $i n " % noduri., sistemul articulat este static
determinat deoarece b " &n ' (. !onsidernd for)ele H
*
,

V
*
, N din legturile e+terioare, se scriu
ecua)iile de ec,ilibru pentru -ntreaga grind
P ' H " *, . V / N ' P " *, N &a ' P a ' P &a " *,
$i se ob)ine
H " P, V "
&
P
, N "
&
(
P.
Presupunnd c barele sunt supuse la -ntindere, nodul 1 (fig.11.1b).este ac)ionat de for)a 0 $i
de tensiunile din bare. 1in ecua)iile de ec,ilibru
Fig.11.1d Fig.11.1e Fig.11.1f
T
1(
/
&
1&
T
" *,
&
1&
T
/
&
(
P " *,
21
Probleme rezolvate de Statica
se ob)ine T
1&
"
&
(P

, T
1(
"
&
(P
. 3ara 1 ' & este comprimat iar 1 ' ( este -ntins.
Asupra nodului & ac)ioneaz for)ele e+terioare $i tensiunile din bare (fig.11.1c).
4cua)iile de proiec)ie sunt5
P /
&
&1
T
.
&
&6
T
" *, P / T
&(
/
&
&1
T
/
&
&6
T
" * T
&(
" P, T
&6
" .
&
P
.
0odul ( (fig.11.1d)5
T
1&
' T
(6
. T
(%

&
&
" *, T
(&
. T
(%

&
&
" * T
(6
"
&
P
, T
(%
" & P .
0odul 6 (fig.11.1e)5 T
6(
/ T
6&
&
&
" *, T
6%
' T
6&

&
&
" * T
6%
" .
&
P
.
Prima ecua)ie de ec,ilibru a nodului 6 constituie -mpreun cu ecua)iile corespunztoare
ultimului nod (fig.11.1f) trei rela)ii de verificare5

&
P
/
&
&

&
P
" *, . H / T
%(

&
&
" *, T
%6
/ T
%(

&
&
.7 " *.
11.2. S se calculeze eforturile -n barele grinzii cu zbrele din problema precedent,
utiliznd metoda sec)iunilor.
R. 1in ecua)iile de ec,ilibru ale grinzii rezult H " P, V "
&
P
, N "
&
(
P.
Se traseaz o sec)iune care intersecteaz barele 1 ' (, & ' ( $i & ' 6 (fig.11.&a) $i se introduc
apoi eforturile din bare, -n ipoteza unor bare supuse la -ntindere. Pentru a calcula tensiunea T
1(
se
scrie o ecua)ie de momente -n nodul & ca punct de intersec)ie al tensiunilor T
&(
$i T
&6
5
T
1(
a .
a
P

&
(
" * T
1(
"
&
(P
Fig.11.&a Fig.11.&b
4cua)ia de momente -n nodul (5
&
(P
a ' Pa / T
&6
&
a
" * T
&6
" .
&
P
.
1in ecua)ia de momente -n 65
&
(P
a ' T
&(
a ' Pa ' Pa " * se ob)ine efortul T
&(
" P .
2&
Probleme rezolvate de Statica
Pentru a calcula tensiunile din barele & . 6, ( ' 6, ( ' % se traseaz o nou sec)iune
(fig.11.&b) $i se stabilesc ecua)ii de momente fa) de (, 6 $i o ecua)ie de proiec)ie pe normala la bara
( ' %5
T
&6
&
a
/ Pa '
&
P
a " *, T
%(
&
a
/ Pa " *, . T
6(
&
&
/
&
& P
.
&
P
&
&
" *8
rezult T
6&
" .
&
P
, T
%(
" & P , T
6(
"
&
P
.
11. 3. Se consider o grind articulat -n A $i rezemat -n B (fig.11.(a).. S se calculeze
eforturile din bare aplicnd metoda izolrii nodurilor
R. Se verific mai -nti dac grinda cu zbrele este un sistem static determinat. 9ntr.adevr5
b " #, n " % # " & % ' (.
Fig.11.(a Fig.11.(b
eac)iunile H, V $i N -n legturile e+terioare se determin din ecua)iile de ec,ilibru pentru
-ntreaga grind5
N ' H " *, V ' (P " *, Na ' Pa ' &P &a " * H " %P, V " (P, N " %P.
1in ecua)iile de ec,ilibru ale nodului 1 (fig.11.(b)5 T
1(
/
&
1&
T
" *,
&
1&
T
/&P " *, ob)inem
T
1&
" & &P , T
1(
" &P.
:a nodul & (fig.11.(c) apar alte dou tensiuni T
&(
" (P, T
&6
" .&P , ce rezult din ecua)iile
T
&6
.
&
&1
T
" *, T
&(
/
&
&1
T
. P " *.
0odul ( (fig.11.(d)5 T
(1
' T
(%
.
&
(6
T
" *, T
&(
/
&
(6
T
" * T
(6
" & (P , T
(%
" %P.
2(
Probleme rezolvate de Statica
Fig.11.(c Fig.11.(d
0odul 6 (fig.11.(e). N / T
6&
/
&
6(
T
" *, T
6%
/
&
6(
T
" * T
6%
" (P.
Fig.11.(e Fig.11.(f
1in ecua)ia a doua se ob)ine tensiunea T
6%
" (P (-ntindere). Prima ecua)ie de ec,ilibru a
nodului 6 $i cele dou condi)ii de ec,ilibru ale for)elor $i eforturilor din ultimul nod sunt rela)ii de
verificare
%P ' &P /
( ) & (
&
1
P
" *
T
%(
. H " %P ' %P " *
V . T
%6
" (P ' (P " *.
11.4. S se determine eforturile -n barele grinzii cu zbrele din problema precedent prin
metoda sec)iunilor.
R. eac)iunile din articula)ia A $i din reazemul B (fig.11.6a) sunt5 H " N " %P,V " (P.
Prima sec)iune va intersecta barele 1 ' (, & ' ( $i & ' 6 (fig.11.6a). Pentru partea dreapt a
grinzii, tensiunea T
1(
se ob)ine din ecua)ia de momente -n raport cu nodul & de intersec)ie al
tensiunilor T
&(
$i T
&6
,

adic T
1(
a ' &P a " * T
1(
" &P
1in ecua)ia de momente -n nodul (5 T
&6
a / &P a " * rezult T
&6
" . &P. !um T
1(
$i T
&6
sunt
paralele, efortul T
&(
se va ob)ine din ecua)ia de proiec)ie T
&(
' P . &P " * T
&(
" (P.
26
Probleme rezolvate de Statica
.
Fig.11.6a Fig.11.6b
Pentru calculul eforturilor din barele ( ' % $i ( ' 6 se traseaz o alt sec)iune care va -ntlni
bara & ' 6 (fig.11.6b). 4cua)ia de momente -n nodul 65 T
(%
a ' %P a " * conduce la T
(%
" %P, iar
din ecua)ia de proiec)ie pe vertical
&
(6
T
/ (P " * se deduce T
(6
" & (P
4cua)ia de momente -n nodul ( constituie o ecua)ie de verificare a calculului5
T
&6
a / %P a ' (P a " ' &P a / %P a ' (P a " *.
11.5. S se calculeze prin metoda sec)iunilor tensiunile din barele grinzii cu zbrele
(fig.11.%a), R. Se determin mai -nti for)ele din legturile e+terioare.
1in ecua)iile generale de ec,ilibru
H " *, N ' &P . V " *,
&
Pa
/ P &a . Na "
*,
deducem H " *, V "
&
P
, N "
&
%
P.
Se traseaz o sec)iune care s intersecteze
barele & ' (, & ' 6, 1 ' ( (fig.11.%b) $i se
scriu ecua)iile de e,ilibru ale pr)ilor de
grind
( ) *
& &
(
5 *
&6 (
= + =

Pa
a
P
a
T M
( ) *
& & &
(
5 *
&(
= =

P P
T Y
i
,
Fig.11.%a
2%
Probleme rezolvate de Statica
din care rezult

(
&6
P
T =
(
1(
P T =

(
&
&(
P
T =
.
Fig.11.%b Fig.11.%c
!elelalte tensiuni se pot determina sec)ionnd din nou grinda (fig.11.%c). 1in ecua)iile de
ec,ilibru
( ) *
& & &
(
5 *
6( &
= + =

a P a
T M ,

( ) *
& &
5 *
&1 (
= =

a
P a
P a T M
,

( ) * (
&
(
&
5 *
&( %
= + + =

a T
a
P a
P
M
8
rezult

( &
6(
P
T =
,
P T =
&1
,
(
&
&(
P
T =
.
2;