Purchasing Managers’ Index

September 1, 2014

PMI drops to 51.0 in August – production subdues activity in
the industrial sector
 The PMI fell 4.1 points from 55.1 in July to 51.0 in August. This drop was due to
decreases across several sub-indices, with the production index, landing at 50.5,
accounting for the largest negative contribution. Nevertheless, the index for
industrial companies’ production plans indicate continued optimism going forward.
 The sub-index for new orders dropped to 51.8 – its lowest level since last April. The
average rate of increase in new orders has been lower during Q3 than during the
first two quarters of this year. The sub-index for order backlogs also decreased in
August and is now nearing the 50 mark.
 The employment index fell from 51.0 in July to 49.5 in August. That said, looking at
a three month moving average starting in March, the sub-index has remained above
50, which suggests that the employment scenario in industry has been stable for the
past six months.
 The sub-index for suppliers’ commodity and intermediate goods prices dropped 0.3
points to 50.6 in August. This is the third time this year that the sub-index has
landed in the growth zone. The continued, albeit moderate, rise in prices may be
due in part to the weakening krona this month.
70

Inköpschefsindex
65

PMI

60

(Purchasing Managers’
Index)

Seasonally adjusted
55
50
45

40
35
30
25

2014 Aug.
Jul.
Jun.
Ma y
Apr.
Mar.
Feb.
Jan.
2013 Dec.
Orensat
Nov.
Säsongrensat
Oct.
Sep.
Aug.
jul
jun
maj
Next publication of Purchasing Managers’ Index: Wednesday October 1, 2014
apr
mar
Cathrine Danin, Sw edbank Macro Research, +46 (0)70-540 68 78
feb
jan
Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, medlem@silf.se
dec
nov
okt
sep
aug
1 (8)
2012 jul

51.0
55.1
54.8
54.0
55.5
56.5
54.6
56.4
52.3
56.0
52.0
56.0
52.4
51,3
53,6
52,1
49,6
52,1
50,9
49,2
44,6
43,2
43,1
44,7
45,1
50,6

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

PMI-total sjönk i augusti till 51,0 vilket är den lägsta noteringen sedan april 2013.
Samtliga ingående delindex, med undantag för lager av inköpt material, bidrog negativt
till månadens totalindex. Såväl index för produktion och sysselsättning som index för
leverantörernas leveranstider balanserade under månaden kring 50-strecket.
Delindex för orderingång sjönk till den lägsta nivån sedan april i fjol. Med ett indextal
på 51,8 gav orderingången ett negativt bidrag på 1,7 indexenheter till PMI-total. Trots
att delindex fortsätter att befinna sig i tillväxtzonen visar ett genomsnitt att första och
andra kvartalet haft högre orderingång än det tredje kvartalet. Både delindex för export
- och hemmamarknadens orderingång föll under månaden till 50,7 respektive 50,1
vilket är de lägsta noteringarna för i år.
80

Orderingång
70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat

20

Index för orderstockarna, som samvarierar väl med orderingången, tangerar nu 50strecket med ett indextal på 50,7 vilket kan jämföras mot 51,1 föregående år. En mer
dämpad optimism avseende orderstockarna sammanföll med den lägre ökningstakten i
orderingång.
80

Orderstock
70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat

20

2 (8)

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Delindex för produktion som sjönk med 9,0 indexenheter till 50,5 i augusti utgör den
lägsta noteringen sedan utgången av 2012. Produktionen svarade för det enskilt
största bidraget, -2,3 indexenheter, till att totalindex föll under månaden. Ett
tremånaders glidandemedelvärde visar att den kortsiktiga trenden varit avtagande
sedan inledningen av året. Detta ska dock vägas mot att delindex befunnit sig i
tillväxtregionen sedan januari 2013.
80

Produktion
70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat

20

Index för industriföretagens produktionsplaner steg till 61,9 i augusti från 60,2 i juli. Att
delindex för planerad produktion steg samtidigt som delindex för produktion och
orderingång föll tillbaka signalerar trots allt en positiv syn på framtiden. Trots tecken på
en utdragen och långsam återhämtning i eurozonen och fortsatt geopolitisk oro
bedömer företagen att den svenska industriproduktionen stiger inom närmsta halvår.
90

Planerad produktion
80
70
60
50
40
30

Orensat
Säsongrensat

20

3 (8)

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Delindex för sysselsättning föll i augusti till 49,5 från 51,0 i juli. Från mars månad har
dock ett tremånaders glidandemedelvärde noterats över 50-strecket vilket talar för att
sysselsättningsläget inom industrin stabiliserats det senaste halvåret.

70

Sysselsättning
65
60
55

50
45
40
35

30

Orensat
Säsongrensat

25

Delindex för leverantörernas leveranstider föll med 1 indexenhet till 50,0 i augusti.
Noteringen är den lägsta sedan juli i fjol. Ökningstakten av leverantörernas
leveranstider har i stort sett varit avtagande sedan årsskiftet, vilket kan återspegla att
en återhållsam industrikonjunktur även påverkar leverantörsledet.
80

Leverantörernas leveranstider
70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat

20

4 (8)

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Delindex för lager av inköpt material föll för fjärde månaden i rad och antog ett
indextal på 46,0 för augusti. Därmed gav delindex för lager ett positivt bidrag, 0,2
indexenheter, till PMI-total. Att lager av inköpt material minskar kan vara en effekt av
en mer dämpad utveckling avseende orderstockarna.
65

Lager av inköpt material
60
55

50

45
40

35

Orensat
Säsongrensat

30

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll marginellt från 50,9 i juli till 50,6 i
augusti. Att rå- och insatsvarupriserna fortsätter att stiga för andra månaden i rad kan
bero på månadens kronförsvagning gentemot den amerikanska dollarn.

90

Leverantörernas rå- och insatsvarupriser

80
70

60
50
40

30
20

Säsongrensat
Orensat

10

Stigande priser i augusti
Antal månader
Aluminium

Sjunkande priser i augusti
Antal månader
1

5 (8)

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, Säsongrensat
ICI Ingår i ICI

2010

Syssel- Leveranssättning
tider

Övriga nyckeltal

Prognos

OrderOrderingång
ingång hemmaexport mark nad

Planerad
produk tion
närmaste
Import
halvåret

Totalindex

Orderingång

Produk tion

jan

61,4

66,1

69,8

50,1

61,3

48,5

61,6

64,2

62,2

60,4

60,9

69,3

feb

61,3

67,3

64,8

55,0

61,0

53,1

62,3

63,4

63,9

60,4

59,3

67,7

mar

60,8

63,3

63,4

54,9

66,7

50,5

61,9

58,5

60,3

65,0

62,2

69,0

apr

63,8

67,4

65,9

56,9

68,1

45,7

64,0

62,8

61,9

75,5

59,8

77,0

maj

65,9

68,4

70,5

60,2

71,7

50,4

62,4

63,7

64,3

71,3

59,9

72,7

juni

62,3

60,8

66,6

60,2

69,3

50,3

56,9

59,8

60,5

71,4

59,3

72,9

juli

64,2

67,5

71,9

56,2

66,6

51,5

61,5

63,4

63,6

71,7

60,7

72,1

aug

61,1

62,6

62,7

60,6

65,0

52,0

58,2

59,6

60,3

69,0

56,6

73,0

sep

63,4

65,9

67,6

60,1

66,6

53,0

61,7

63,0

62,3

71,6

58,9

71,3

okt

62,1

63,4

64,2

59,0

67,2

48,6

61,9

58,4

61,8

67,5

59,8

73,4

nov

61,5

60,8

64,4

60,4

67,4

50,6

59,4

56,5

58,6

71,2

61,7

73,2

dec

60,5

64,0

63,2

57,2

64,4

55,6

60,9

64,1

59,9

71,7

60,0

73,9

2011 jan

61,1

63,4

64,4

57,8

64,0

52,0

61,4

61,5

59,7

76,3

58,1

70,4

feb

60,6

59,1

64,4

61,0

66,6

53,9

58,4

55,8

57,5

76,2

59,8

70,3

mar

58,0

55,2

60,9

58,0

65,5

52,2

54,0

53,3

53,7

72,9

58,8

70,8

april

59,5

60,8

61,3

57,8

64,7

54,3

57,7

56,4

56,6

74,3

58,0

69,9

maj

55,8

54,9

59,2

54,2

61,0

55,4

52,4

56,0

55,2

63,1

56,1

68,7

jun

52,6

52,0

53,5

51,1

57,4

51,5

52,3

48,5

51,0

60,7

51,7

64,0

jul

49,7

45,1

48,7

53,4

55,3

49,9

46,6

43,1

49,0

51,4

49,9

62,9

aug

48,9

47,6

49,1

50,8

49,0

51,4

48,5

42,8

48,2

47,0

48,6

55,8

sep

48,0

46,5

49,0

49,7

47,3

52,0

48,4

46,2

46,9

46,8

45,7

53,8

okt

50,1

51,0

48,8

50,6

48,0

47,4

49,2

49,5

49,1

40,2

47,1

54,2

nov

47,8

47,5

46,3

48,4

45,6

46,1

48,0

46,3

45,4

42,6

44,6

52,0

dec

49,3

47,6

49,8

49,6

49,9

48,3

49,2

45,7

46,9

42,2

46,8

59,4

2012 jan

51,3

51,7

52,8

48,1

50,7

46,8

49,6

48,8

50,4

50,0

50,1

55,9

feb

50,2

49,3

51,6

48,3

52,3

50,9

48,5

48,4

47,7

52,3

50,5

57,3

mar

49,9

49,9

48,3

49,4

49,1

43,7

49,7

48,2

48,2

55,2

48,0

56,0

apr

50,2

50,9

51,0

46,9

49,2

46,1

52,1

48,1

52,5

52,7

48,4

54,6

maj

48,9

48,9

50,9

46,1

47,1

47,9

51,0

44,6

47,1

45,9

46,6

54,3

jun

48,2

45,9

50,7

46,4

46,9

45,8

49,9

43,6

46,4

44,0

48,3

53,4

jul

50,5

51,2

53,7

47,6

47,1

48,2

52,2

47,2

48,6

38,6

52,3

55,0

aug

45,2

41,3

46,2

45,0

45,1

45,1

43,4

41,5

42,0

41,2

45,6

48,6

sep

44,5

41,8

43,7

42,6

45,1

42,9

41,2

39,8

40,0

42,3

45,2

47,7

okt

43,2

40,3

40,5

42,9

40,4

37,1

43,3

38,0

38,2

39,3

42,4

42,7

nov

43,2

40,5

43,2

38,9

44,7

42,6

42,5

39,9

40,7

43,7

44,1

47,8

dec

44,9

41,8

45,8

40,6

45,3

40,1

43,8

39,7

40,1

48,6

41,5

48,9

2013 jan

49,3

49,7

54,1

40,9

50,4

49,3

48,9

46,9

45,7

50,4

50,4

54,8

feb

51,1

51,3

54,9

45,5

50,9

47,8

52,6

47,0

49,4

47,8

48,1

58,0

mar

52,1

55,3

54,7

44,3

51,1

46,6

52,8

51,2

53,3

46,2

49,0

60,6

apr

49,6

50,9

52,7

42,8

49,9

48,9

51,8

46,7

49,4

37,7

48,8

55,9

maj

52,0

55,5

55,2

46,3

45,7

45,8

50,8

51,5

48,4

41,7

45,5

59,3

jun

53,5

58,4

56,8

47,7

47,9

48,9

53,9

55,7

55,8

42,2

50,7

61,0

jul

51,3

52,1

55,9

45,0

48,0

45,4

50,6

51,1

48,6

44,8

50,2

55,8

aug

52,4

54,9

54,3

48,4

51,4

50,1

52,3

49,4

51,1

48,6

51,7

58,6

sep

56,0

59,9

57,5

51,7

52,7

46,3

57,2

55,4

55,9

47,7

51,6

60,8

okt

52,0

52,6

54,8

47,5

52,6

48,3

52,6

50,7

55,0

47,0

50,7

58,3

nov

56,0

57,2

62,6

50,2

53,3

48,7

52,2

54,2

54,2

49,7

54,3

60,1

dec

52,3

54,5

53,5

48,3

55,1

53,1

52,3

49,9

52,2

53,3

54,2

63,4

2014 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug

56,4
54,6
56,5
55,5
54,0
54,8
55,1
51,0

62,3
58,5
60,5
59,4
55,7
58,0
57,4
51,8

57,4
57,7
59,4
60,1
57,4
55,9
59,5
50,5

49,2
48,2
51,8
48,9
51,4
52,7
51,0
49,5

55,5
54,9
53,8
52,8
51,0
52,0
51,0
50,0

47,9
52,4
49,1
51,1
49,8
49,4
48,5
46,0

60,4
55,2
58,1
56,4
56,1
57,4
55,6
50,7

56,9
55,4
57,0
57,8
53,8
54,8
54,5
50,1

58,6
56,1
56,1
55,3
51,7
55,1
53,0
50,7

49,8
50,6
48,0
44,9
48,3
49,3
50,9
50,6

56,1
56,1
51,2
56,4
55,1
54,0
54,4
50,0

66,6
64,8
64,2
65,4
60,2
62,0
60,2
61,9

6 (8)

Lager

Order- Rå/insatsstock varupriser

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, icke säsongrensat
ICI Ingår i ICI

Övriga nyckeltal

Syssel- Leveranssät-ning
tider

OrderOrderingång
ingång hemmaexport mark nad

Prognos

Rå/insatsOrdervarustock
priser

Planerad
produk tion
närmaste
Import
halvåret

Totalindex

Orderingång

Produk tion

2010 jan

59,7

65,0

67,7

47,2

57,9

47,2

61,7

62,3

61,5

59,4

60,1

70,0

feb

62,2

70,0

66,3

54,3

59,4

52,9

65,5

65,0

66,0

60,6

59,8

70,2

mar

62,4

66,7

66,0

54,5

66,0

51,4

64,8

60,3

63,4

66,0

64,2

71,0

apr

66,0

70,0

69,0

58,0

69,2

46,8

66,0

65,0

64,0

79,3

61,7

79,0

maj

67,8

70,8

73,0

62,1

73,0

52,5

64,0

66,0

66,0

74,4

61,6

73,0

juni

65,3

64,0

71,2

63,2

71,8

53,6

60,4

63,7

63,2

72,5

61,6

72,0

juli

60,3

62,1

62,4

56,3

68,2

53,6

58,0

58,4

62,1

70,8

56,8

71,0

aug

63,9

66,3

68,0

61,5

66,7

53,0

60,4

63,4

65,0

69,7

58,7

75,0

sep

64,8

66,2

70,2

61,7

68,7

52,6

61,4

64,0

61,9

73,2

60,3

70,0

okt

60,9

60,5

62,5

58,4

67,3

46,3

58,9

56,6

57,6

65,8

57,9

69,5

nov

58,9

55,9

61,0

59,4

65,3

47,9

55,2

53,1

52,8

67,0

59,7

69,0

dec

56,0

57,6

56,2

54,3

60,5

52,1

55,9

58,3

53,4

67,2

56,6

72,2

2011 jan

59,4

62,7

62,3

54,9

60,6

50,7

61,5

59,6

59,0

75,3

57,3

71,7

feb

61,5

62,2

65,0

60,3

65,0

53,7

61,6

57,4

60,5

76,0

60,3

72,8

mar

59,6

58,6

63,9

57,6

65,0

53,1

56,9

55,1

56,8

74,0

60,8

73,0

apr

61,7

64,3

64,0

58,9

65,8

55,4

60,3

59,0

59,6

78,1

59,9

72,8

maj

57,7

57,3

62,3

56,1

62,9

57,5

54,0

58,4

57,8

66,0

57,8

69,4

jun

55,6

56,1

58,1

54,1

59,9

54,8

55,8

52,4

53,7

61,8

54,0

63,1

jul

45,8

39,0

39,0

53,5

56,9

52,0

43,1

38,1

47,5

50,5

46,0

62,4

aug

51,7

51,3

54,4

51,7

50,7

52,4

50,7

46,6

53,0

47,7

50,7

57,8

sep

49,4

46,8

51,6

51,3

49,4

51,6

48,1

48,1

46,5

48,4

47,1

52,5

okt

48,9

48,1

47,1

50,0

48,1

45,1

46,2

47,7

44,9

38,5

45,2

50,3

nov

45,2

42,6

42,9

47,4

43,5

43,4

43,8

42,9

39,6

39,0

42,6

48,4

dec

44,8

41,2

42,8

46,7

46,0

44,8

44,2

39,9

40,4

37,0

43,4

57,7

2012 jan

49,6

51,0

50,7

45,2

47,3

45,5

49,7

46,9

49,7

49,0

49,3

57,2

feb

51,1

52,4

53,1

47,6

50,7

50,7

51,7

50,0

50,7

52,5

51,0

59,8

mar

51,5

53,3

51,3

49,0

49,0

44,6

52,6

50,0

51,3

56,3

50,0

58,6

apr

52,4

54,4

54,7

48,0

50,3

47,2

54,7

50,7

55,5

56,5

50,3

57,5

maj

50,8

51,3

54,0

48,0

49,0

50,0

52,6

47,0

50,0

49,0

48,3

55,0

jun

51,2

50,0

55,3

49,4

49,4

49,1

53,4

47,5

49,1

45,1

50,6

52,5

jul

46,6

45,8

44,2

47,7

48,7

50,3

48,7

42,2

47,1

37,0

48,4

54,5

aug

48,0

45,0

51,5

45,9

46,8

46,1

45,6

45,3

46,8

41,9

47,7

50,6

sep

45,9

42,1

46,3

44,2

47,2

42,5

40,9

41,7

39,6

43,9

46,6

46,4

okt

42,0

37,4

38,0

42,3

40,5

34,0

40,0

36,0

34,0

37,6

40,5

38,0

nov

40,6

35,6

39,0

37,9

42,6

39,9

38,0

36,5

34,9

40,1

42,1

44,2

dec

40,4

35,0

38,8

37,7

41,5

36,0

38,8

33,9

33,6

44,1

38,0

47,2

2013 jan

47,5

49,0

52,0

38,0

47,0

48,0

49,0

44,9

45,0

49,3

49,7

56,1

feb

52,0

54,4

56,4

44,8

49,3

47,6

55,8

48,6

52,4

48,0

48,6

60,5

mar

53,7

58,7

57,7

43,9

51,0

47,6

55,7

53,0

56,4

47,3

51,0

63,2

apr

51,9

54,4

56,4

44,0

51,0

50,0

54,4

49,3

52,4

41,5

50,7

58,7

maj

54,0

57,9

58,3

48,3

47,6

47,9

52,4

53,8

51,0

44,8

47,2

60,0

jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

56,6
47,3
55,2
57,4
50,8
53,4
47,8

62,5

61,4

50,7

50,4

52,2

57,4

59,6

58,5

43,3

52,9

60,1

46,7
58,6
60,2
49,6
52,3
48,0

46,4
59,6
60,1
53,1
59,2
46,5

45,1
49,3
53,3
46,9
49,2
45,3

49,6
53,1
54,8
52,7
51,2

47,1
54,5
56,9
49,6
48,0
47,3

45,2
51,1
57,4
48,8
50,8

48,8

46,3
53,8
52,9
48,8
52,4
50,8

55,2
60,6
59,5
54,3
56,5

44,1

47,2
55,9
55,4
50,8
48,5
45,7

44,0
49,3
49,3
45,3
46,2

51,2

47,4
51,1
45,9
46,0
46,0
49,6

2014 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug

54,7
55,6
58,1
57,7

61,6
61,7
63,9
62,9

55,4
59,2
62,4
63,8

52,1
53,3
53,7
53,9

46,6
52,2
50,0
52,2

60,5
58,3
61,0
59,1

55,0
57,0
58,8
60,4

57,9
59,1
59,3
58,3

48,8
50,8
49,1
48,7

55,3
56,7
53,2
58,3

67,9
67,4
66,8
68,3

56,0
57,8

58,1
62,1

60,5
60,5

46,3
47,5
51,4
50,0
53,4
55,8

52,9
54,5

51,9
52,7

57,7
60,9

56,2
58,7

54,4
57,8

51,4
50,4

56,8
56,3

61,0
61,1

51,2
53,7

52,0
55,5

50,0
55,8

51,1
50,4

52,6
51,7

50,5
47,0

52,0
52,9

49,5
53,8

51,5
55,5

50,0
51,3

50,5
52,2

59,7
63,9

7 (8)

Lager

61,6

Inköpschefsindex
avseende augusti månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex (PMI)
– mål och metodik
Historik

Silf (tidigare I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Sparbanken Sverige) gör den första gemensamma – interna –
beräkningen av ”Inköpschefsindex” för de fem ingående komponenterna i december 1994. Exakt ett år senare offentliggjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarande
ICI (numera PMI, Purchasing Managers’ Index) var NAPMindex – en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer. NAPM-index har funnits sedan 1931 och har
under tiden döpts om till PMI (eller ISM-index).

Deltagare

Omkring 200 inköpschefer i tillverkningsindustrin.

Publicering

Första vardagen i varje månad, kl 08:30.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Produktion (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider
Lager (inköpt material)

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI)

Orderingång export
Orderingång hemma
Orderstock
Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
Import
Planerad produktion närmaste halvåret

Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex anger inga aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen.
De säsongrensade siffrorna redovisas i första hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen
har – i linje med amerikansk praxis – fastställts till 50. Någon
överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller ”neutral” tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller 50,3 ger inte särskilt
olikartade konjunktursignaler utifrån PMI-totalindex.

30
25
20
15
10

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex (ICI/PMI) tror vi oss ha an vänt tillförlitliga källor och
bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera analysernas riktighet eller
fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen
därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful