MC

TEST – I
37π 4
p A) 4 2. 1. 'ün esas ölçüsü kaçtır? p B) 2 3p C) 4 D) π 5p E) 4 2250° 'nin esas ölçüsü kaçtır? A) 50° B) 60° C) 70° D) 80° E) 90°

Cebir Notları
Trigonometri
7. 3 θ tan2θ = 4 olduğuna göre, sinθ değeri kaçtır? 10 A) 10 10 D) 3 3 10 B) 10 E) 2 1 C) 3

8.

3 sin4θ = 5 ise tanθ değeri kaçtır? θ A) 10 – 5 1 D) 10 B) 10 – 3 E) 10 + 3 C) 10 – 2

3.

p θ<2

27p ise, sin ( 2 + θ) . cos(2π – θ)

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1 1 B) 2 sin2θ C) 1 A) – 2 sin2θ D) –cos2θ E) cos2θ

9. 4. θ <

f(x) = 5 . sin(6x + tır? A)

π
2

θ + π – 16π 2 ise, sin

p ) 3
C)

fonksiyonunun periyodu kaç-

ifadesinin eşiti aşa-

ğıdakilerden hangisidir? A) –Sinθ D) Cosθ B) –Cosθ E) 1 10. C) Sinθ

π
6

B)

π
4

π
2

)D)

π

E) 2π

f(x) = sin4 x – 5.cosx tır? A)

fonksiyonunun periyodu kaç-

5.

1 − tan 2 x ifadesinin 1 + tan 2 x
dir? A) –cos2x 1 D) – sin2x 2

π
4

B)

π
2

C) π

D) 2π

E) 4π

eşiti aşağıdakilerden hangisi-

B) cos2x 1 E) sin2x 2

C) cot2x

6.

x∈(

π
2

3 , π) olmak koşuluyla, cosx = – 5 ise cotx

11.

Aşağıdakilerden hangisi sin50° ye eşit değildir? A) cos40° C) sin(–230° ) E) cos320° B) sin 130° D) cos140°

aşağıdakilerden hangisidir? 66 A) – 22 D) – 22 66 B) – 3 E) – 3 C) – 66

12.

A x B 5 3 C 8 13 7 E

D

17.

sin100° . cos(–50° – cos100° . sin(–50° ifadesinin ) ) eşiti kaçtır? 3 A) – 2 1 B) – 2 C) 0 1 D) 2 3 E) 2

Yukarıda verilen şekle göre, x kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 18. cos15° değeri kaçtır? A) D) 6– 2 4 6+ 4 2 B) 6– 2 2 C) 6+ 2 4

E) 6 + 2

13.

Bir ABCD paralelkenarının kenarlarının uzunlukları 8 ve 6 cm, köşegenlerinden biri 151 cm olduğuna göre diğer köşegen kaç cm dir? 51 B) 2 C) 5 D) 7 E) 13 A) 96

19.

tan15° + cot30° ifadesinin eşiti nedir? A) 1 B) 2 C) 2 D) 2 2 E) 4

20.

cos75° + sin75° ifadesinin eşiti nedir? 6 A) 6 6 B) 5 6 E) 2 6 C) 4

14.

ABC dik üçgeninde verilenlere göre, |CD| kaçtır? 6 5 A) 7 6 5 B) 5 C) 5 D) 10 E) 2 3
B 3

A 2 D 4

6 D) 3

3

C

TEST – II
1. cos20 = a ise sin50 değeri kaçtır? A) 1 – 2a2 D) 2a2 – 1 B) 1 – a2 E) 2a2 C) 1 + a2

15.

Bir ABC üçgeninde a = 7, b = 5 ve c = 4 olduğuna göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı kaçtır? 6 A) 5 35 6 D) 12 6 B) 2 E) 27 6 5 35 6 C) 24

2.

cot80 = a ise cot40 – tan40 ifadesinin eşiti nedir? 1 A) cos40 B) sin40 C) 2 sin10 a D) 2 E) 2a

3. 16. cos(–173° . cos(157° – sin(173° . sin157° ifade) ) ) sinin eşiti kaçtır? – 3 A) 2 –1 B) 2 1 C) 2 D) 1 3 E) 2

2 cosx = – 2

denkleminin çözüm kümesi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 3p 7p p 3p A) { 4 , 4 } B) {4 , 4 } 3p 5p C) { 4 , 4 } 13p E) { 4 } 3p 11p D) { 4 , 4 }

4.

tanθ = –1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? p p 5p 3p A) {4 } B) {4 , 4 } C) { 4 } 3p 11p D) { 4 , 4 } p 7p E) {4 , 4 }

10.

2 cos2x + 1 = 3 . cosx denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? p p p p p A) 8 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

11.

sin6x + 2 . sin4x + sin2x = 0 denkleminin çözüm kümesi [0, π) aralığında kaç elemanlıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5.

cotx = – 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 5p 11p p p 5p 11p A) { 6 , 6 } B) {2 , 4 } C) { 3 , 3 } 11p D) { 6 } 7p 11p E) { 6 , 6 }

12.

sin9x + sin5x – 1 + 2 . sin2x = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? p p 3p p p B) 18 C) 42 D) 40 E) 9 A) 40

6.

tan x – π p 12 tan(3x + 8 ) +

13. = 0 denkleminin kökle-

rinden biri aşağıdakilerden hangisidir? p p p p p B) – 4 C) 24 D) 96 E) 16 A) – 96

sinx + 3 . cosx = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 11p p 11p p 11p A) { 3 , 6 } B) { 6 3 } C) { 3 } p 11p D) {2 , 3 } p 11p E) {2 , 6 }

7.

p p cos (3 + 2x) + cos(x – 3 ) = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? p p –p p 2p A) – 3 B) – 4 C) 6 D) 3 E) 3

14.

3 . cos2x + sin2x – 2 = 0

denkleminin

[0, π] aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? p p p B) {24 } C) {12 } A) {10 } 13p p D) { 12 , 12 } p p E) {24 , 12 }

8.

3p p cot ( 2 – 2x) = cot (2 + x)

denkleminin köklerinden p E) 2

15.

cot 55 = a ise tan145 – tan125 1 + tan125 . tan145 ifadesinin eşiti 1 + tan125 . tan145 aşağıdakilerden hangisidir? a2 – 1 a2 – 1 1 A) a B) 2a C) a D) 1 – a2 2a E) a

biri aşağıdakilerden hangisidir? 2p p 2p 2p A) 7 B) 6 C) 3 D) 5

9.

2cos2x – sinx = 1 denkleminin [0,2π] aralığındaki π çözümü aşağıdakilerden hangisidir? p p 3p p A) {2 } B) {6 } C) { 2 , 3 } 3p 5p p D) { 2 , 6 , 6 } p 5p 3p E) { 6 , 6 , 4 }

16.

1 + cot2x cotx

ifadesinin sadeleşmiş hali aşağıdakiler-

2.

den hangisidir? 1 A) 2 sin2x D) 2cosec2x

tanx – secx . cosecx . (1 – 2cos2x) aşağıdakilerden hangisidir? A) –cotx B) –tanx E) tanx D) cotx

ifadesinin eşiti C) sec2x

B) sin2x E) 2sec2x

C) tanx

3. 17. cos2q 1 + sinq – 1 A) –sinθ D) sinθ ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağıdaki-

Bir ABC üçgeninin kenarları a= 6, A) 30 b = 3 + 1 ve c = 2 olduğuna göre, B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 A açısı kaç derecedir?

lerden hangisidir? B) –cosθ E) 0 C) cosθ

4. 18. 1 + secx + secx – 1 A –1 cosx + 1 cosx – 1 B) 0 ifadesinin sadeleşmiş E) cos2x hali

Bir ABC üçgeninde a = 4, b = 13 ve 5 cosC = – 13 olduğuna göre çevrel çemberinin yarıçapı kaçtır? 1 1 A) 7 7 B) 6 6 1 C) 6 5 1 D) 8 8 2 E) 8 5

aşağıdakilerden hangisidir? C) 1 D) sin2x

19.

sec2 x – 2 cosec2 x – 2 ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) –sec2 x B) –cot2x 2 D) tan x E) sin2x C) –tan2x

5.

Bir ABC üçgeninde a = 4, b = 13 ve 5 cosC = – 13 olduğuna göre, bu üçgenin alanı kaç br2 'dir? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28

20.

1 cosq cotq + 1 + sinq A) cosecθ D) tanθ

ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağı-

dakilerden hangisidir? B) secθ E) cosθ C) sinθ 6. Bir ABC üçgeninde a = 2b ve m(C)= 90° ise, m(B)kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

TEST – III
1. tan3x + 1 tanx + 1 dir? A) tanx – cosec2x C) tan2x E) sec2x – tanx B) cosec2x D) cot2x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisi7. Bir ABC üçgeninde cin2A + sin2B – sin2C = 0 ise m(C)kaç derecedir? A) 45 B) 60 C) 5 D) 90 E) 120

8.

Bir ABC üçgeninde sinA = 2 . sinB . cosC bağıntısı varsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) m(A)= 90° C) |AB| = |AC| E) m(A)= m(B) B) |AC| = |BC| D) |AB| > |AC|

14.

cos40° . sin20° . cos20° sin10° ğıdakilerden hangisidir? 1 –1 B) 16 A) 16 1 4p D) 4 sin 9 1 2p E) 4 sin 3

ifadesinin eşiti aşa1 C) 8 sin 20

9.

sinx = a ise sin3x aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3a + 2a3 C) 3a – 2a2 E) 3a – 2a3 B) 3a – 2a3 D) 3a – 4a3

15.

p p 2 . cos ( 4 + x) . cos ( 4 – x) dakilerden hangisidir? A) cos2x D) sinx B) sin2x E) 0

ifadesinin eşiti aşağı-

C) cosx

10.

x ∈ (π,

3π 2

) , y∈(

π
2

16. , π) dir.

cos80 = a ise, sin70 hangisidir? A) 2a2 – 1 D) 2a2

in değeri aşağıdakilerden C) 2a2 + 1

3 8 cosx = – 5 ve siny = 17 ise cosec(x + y) ifadesinin eşiti kaçtır? 36 85 85 40 32 A) 85 B) 32 C) 36 D) 51 E) 85 17.

B) 1 – 2a2 E) a2 – 1

32. cos80° . sin30° . cos40° . sin70° çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 1 1 A) 4 B) 2 C) 1 D) 2 E) 4

11.

7 cos2θ = 25 ise cosθ değeri aşağıdakilerden hanθ gisi olabilir? 3 4 A) – 5 B) – 5 14 C) 15 8 D) 25 7 E) 25 18.

16 . cos70° . cos50° . cos30° . cos10° çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

12.

sin2θ + 1 dir?

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisiB) 1 C) cos22θ

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

A) cos2θ – sin2θ D) (cosθ + sinθ)2

E) (cosθ– sinθ)2 19. 1 3 – sin10° cos10° A) 0 B) 1 farkı kaça eşittir? C) 2 D) 3 E) 4

13.

p p p sin 18 . cos 18 . cos 9

ifadesinin eşiti aşağıdaki1 2p C) 4 sin 9

lerden hangisine eşittir? 2p 1 2p A) sin 9 B) 2 . sin 9 1 4p D) 4 sin 9 1 3p E) 4 sin 3

20.

cos36° . cos72° kaça eşittir? 1 1 1 1 A) 8 B) 6 C) 4 D) 3

1 E) 2

TEST – IV
1.
B K A C F

5.

Şekildeki dik üçgende |CD| = |DB| = 1 ise 3 . (cosα + α sinα) 'nın değeri α nedir?
C 1 D 1

A α 30 o

B

B

E

Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFK karedir.  |AB| = 3 ve |BE| = 2 olduğuna göre tan(CEK ) kaçtır? 1 1 1 A) –5 B) – 5 C) 5 D) 2 E) 5

2 A) 7 3 7 C) 7

B) 1 4 7 D) 7 4 E) 7

6.
A

2.

Şekilde verilenlere göre |BD| kaçtır? A) 6 – 2 3 B) 4 – 2 3 C) 6 D) 4 3 E) 2 3
B 6 2

A

α α

B
45 D 60 C

30°

45°

a

D

b

C

Yandaki şekilde verilenlere göre 2 A) 2 B) 2 1 C) 2

b kaçtır? a E) 1

D) 3

3.

ABCD paralelkenardır. Buna göre, A(ABCD) kaçtır? A) 8 B) 8 3 C) 16 D) 16 3 E) 24
A

D 4

30

C

7.

8

B

Şekilde verilenlere göre α + β toplamı kaçtır? A) 15 C) 45 E) 75 B) 30 D) 60
B α 10 D 2

A β 4

C

4.

ABCD paralelkenar ve A(BDC) = 20 3 ise |AC| kaçtır? A) 21 B) 2 21 C) 2 41 D) 2 61 E) 12
A

8.

D 8 B

Đç teğet çemberinin yarıçapı 4 cm olan üçgenin çevresinin alanına oranı nedir? 1 1 A) 4 B) 2 C) 1 D) 2 E) 4

10

9.

cot15° değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 – 3 D) 4 – 2 B) 2 + 3 E) 4 + 2 C) 3 – 2

10.

tan15° değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 – 3 D) 4 – 2 B) 2 + 3 E) 4 + 2 C) 3 + 3

17.

x ∈ [0,2π ] olmak üzere, sin4x – sin2x ifadesi neye eşittir? cos4x – cos2x A) –1 D) Cot2x B) 1 E) Sin2x C) Tan2x

11.

sin6° = a ise sin242° 'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? a–1 a 1–a A) 2 B) 4 C) a D) 2a E) 2

18.

p p tan ( + x) – tan ( – x) ifadesi neye eşittir? 4 4 A) sin2x D) tan2x B) 2.cot2x E) 2tan2x C) cot2x

12.

cos64° + sin64° . tan32° değeri nedir? A) 1+ 3 B) –1 C) 1 3 D) 2 2 E) 2 19. 1 tan (θ – 45° = 3 ) A) –1 B) 0 olduğuna göre, tanθ neye eşittir? θ C) 1 D) 2 E) 3

13.

cos75° + sin75° ifadesi neye eşittir? sin75° – cos75° 1 1 B) 1 C) 3 D) 2 E) 2 A) 3

20.

p a, b ∈ R olmak üzere a + b = 4

ise,

(tana + 1) . (tanb + 1) çarpımı neye eşittir? 1 A) 0 B) 2 C) 1 D) 3 E) 2

TEST – V
14. cos (θ – θ A) – 2

3π 4

) + sin(θ + θ

3π 4

) ifadesinin eşiti nedir? D) 1 E) 2 1. 2.cos(a + b) = cos(a – b) ise tana . tanb neye eşittir? 1 1 A) 3 B) 2 C) 1 D) 2 E) 3

B) –1

C) 0

15.

cos2x + 1 sin2x A) cotx D) cosecx

ifadesi neye eşittir? 2. B) tanx E) 1 C) secx tanx + cotx = 2 denkleminin [0,2π] π çözüm kümesi kaç elemanlıdır? A) 1 B) 2 C7 3 D) 4 E) 5 aralığındaki

3. 16. cos50° sin50° + ifadesi neye eşittir? sin25° cos25° A) Sin50° D) Sec25° B) Sec0° E) Cosec25° C) Cosec50°

cos2x + 5.cosx – 2 = 0 denkleminin [0,2π] π aralığındaki kökleri toplamı kaçtır? 7p 11 p A) π B) 6 C) p D) 2 E) 2π

4.

cos2x + cosx = 0 denkleminin [0, 2π] aralığındaki π çözüm kümesi nedir? p 5p p 5p A) {3 , 3 } B) {3 , π, 3 } p 5p p C) {6 , 6 , 2 } p 5p p E) {3 , 3 , 2 } p 5p D) {6 , π, 6 }

10.

arcsinx = arctan ( 3 ) + arccot (– 3 ) x kaçtır? 3 A) – 2 1 B) – 2 C) 0 1 D) 2

ise , 3 E) 2

11.
y 1

5.

sin 11x = 1 sin 7x

ise

x'in

en küçük değeri aşağıπ 2π 3π 4π x

dakilerden hangisidir? p p C) 18 A) 0 B) 36

p D) 9

p E) 2

–2 –5

6.

5 cos (arctan 12 ) hangisidir? 5 5 A) 12 B) 13

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 12 C) 13 3 D) 4

Şekilde grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? x x A) y = 3.sin 2 – 2 B) y = 3sin 2 – 1 x C) y = 2.sin 3 – 1 x E) y = 3 . sin 2 x D) y = 3.sin 4 – 1

E) 1

7.

p arcsin (3x – 1) = 6 A) –1 1 B) – 2

ise x kaçtır? C) 0 1 D) 2 E) 1

12.

f(x) = 4.Sin6x . Cos2x fonksiyonunun periyotu aşağıdakilerden hangisidir? p A) 2 B) π C) 2π D) 3π E) 4π

8.

1 sin(2.arctan 2 ) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3 A) 5 4 B) 5 1 C) 5 3 D) 4 1 E) 2

13.
y 2

0

π 4

π 2

3π 4

x π

–2

Yukarıdaki grafik aşağıdakilerden hangisine aittir? 9. arcsin (cos210° ) ne eşittir? A) 120 ifadesi aşağıdakilerden hangisiA) y = cos2x C) y = 2.sinx E) y = 2.cos2x B) y = 2. sin2x D) y = cos2x – 1

B) 210 C) 245 D) 300 E) 325

14.

2cosx . sinx = sinx – 2cosx + 1 denkleminin [0,2π] π aralığındaki kökleri toplamı kaçtır? 7p 5p p 7p 5p A) 2 B) 2 C) 4 D) 3 E) 3 1.

TEST – VI
m(A)= 125° ve m(B)= 150 grad ise m(A)+ m(B)toplamı kaç radyandır? 3p 10p 4p A) 4 B) π C) 9 D) 3 13p E) 9

15.

3 . tanx – 2.tinx = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? p p p p 2p A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 3

2.

Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? A) sin110° D) cot130° B) cos340° E) sin100° C) cot205°

16.

cosx – tır? A) 1

3 . sinx B) 2

ifadesinin en büyük değeri kaçC) 3 D) 2 E) 2 2 p x ∈ (0, 2 ) ise, sin(101p + x) tan(x – p) . cot(4p + x) 17p cos( 2 – x) C) 1 D) –tan2x E) tan2x

3.

ifadesinin eşiti nedir? A) –1 17. 3 . cosx + sinx – 2 = 0 denkleminin (0, p ) aralı2 B) 0

ğındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir? p p 5p 5p 5p A) 24 B) 12 C) 6 D) 8 E) 12 4. sin215° + Ssn275° – sin15° . sin75° ifadesinin sayısal değeri kaçtır? 1 1 1 3 A) 6 B) 4 C) 2 D) 4 E) 1

18.

A = 5 . cosx + 12.sinx ise A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 5 B) 8 C) 9 D) 13 E) 17

5. 19. cot(45 – x) . tan(2x – 30) = 1 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 B) 15 C) 25 D) 30 E) 35

20.

2 sin2x – 3cosx – 3 = 0 denkleminin [0,2π) aralığınπ da kaç kökü vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

ABCD karedir. Ÿ 5 tan(BAE ) = 4 ise Ÿ tan(AEC ) kaçtır? 5 A) – 4 B) –1 4 4 C) – 5 D) 5 5 E) 4

D

E

C

A

B

6.

p a+b=7

olduğuna göre, 11. Arctan p A) 8

tan(4a – 3b) + tan(3a + 10b) ifadesinin eşiti kaçtır? A) –7 B) 0 C) 1 p 2p D) Tan 7 E) Tan 7

1 1 + Arctan 3 2 p B) 6

toplamının eşiti nedir? p D) 3 p E) 2

p C) 4

7.

cos36° + 1 işleminin sonucu nedir? 1 – sin54° A) Tan218 D) Cot36 B) Cot218 E) Cot236 C) Tan36 12.

p p cos4 12 – sin4 12 p p (cos 12 – sin 12)2 A) – 3 B) – 2

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? C) 2 D) 3 E) 3

8.

sin150° . cos120° ifadesinin eşiti nedir? cos(–120° ) A) –1 1 B) – 2 C) 0 1 D) 2 3 E) 2

13.
A
α

E
β

B

9.
A

C

D

3

7 2 x D

4

B

C

Şekilde [CE] ⊥ [BA], |EB| = |EA| ve 3 cosβ = 5 olduğuna göre, tanα kaçtır? α 5 1 D) 2 E) 2 A) –2 B) –1 C) 2

Şekilde verilenlere göre, sin x değeri nedir? 7 7 24 3 24 A) – 35 B) – 16 C) 16 D) 35 E) 7

14.

cos610° + 3cos210° . sin210° + sin610° ifadesinin eşiti nedir? A) 0 B) 1 C) sin210 2 D) cos 10 E) cos20

10.

1 4 A = arccot 9 + arccot 5 kaçtır? A) –2 B) –1 C) 0

olduğuna göre, tanA değeri

15.
D 1 E 1 C

D) 1

E) 2

1 α A B

ABCD dikdörtgeninde |AD| = |DE| = |EC| = 1 tanα kaçtır? α 1 1 3 A) 3 B) 2 C) 4 D) 2 E) 3

ise,

16.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) cos(90 + 2x) = –sin2x B) sin(270 – 3x) = –cos3x C) tan(720 – x) = –tanx D) cot(810 – x) = tanx E) tan(11π + x) = tanx

17.
D 6 C 2 F

E 2 A B

Şekilde ABCD eşkenar dörtgendir. |EA| = |CF| = 2, |DC| = 6 ve m(ABC) = 120° olduğuna göre, |EF| = x kaçtır? A) 2 13 B) 4 3 C) 2 10 D) 6 E) 2 7

18.

cot1° cot2° . cot3° .... cot 89° çarpımının eşiti ne. dir? A) –∞ B) –1 C) 0 D) 1 E) + ∞

19.

p p sin 8 . (1 – 2 . cos2 16 ) çarpımının sonucu nedir? 2 A) – 4 2 D) 2 2 B) – 2 2 E) 4 C) – 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful