s-au întâlnit

s-au jucat
s-au bucurat
s-au dus
cartea sau (ori) caietul
Radu sau (ori) Mihai
plouă sau (ori) ninge
pe teren sau (ori) în parc

“Sau” se scrie legat când se poate înlocui cu “ori”.

Radu şi Mihai s-au dus la pescuit.
- Oare care dintre ei a prinde !ai
!ul"i peşti# Mihai sau Radu$
s-a strecurat
s-a pli!bat
s-a !irat
s-a speriat
cartea sa (ei)% (lui)
ideea sa (ei)% (lui)
prietena sa (ei)% (lui)
&ru!use"ea sa (ei)% (lui)
“Sa” se scrie legat când se poate înlocui cu “ei”% “lui”.
'le(andra s-a dus în grădină.
)a culege &lori pentru !a!a sa.


l-a priit
l-a certat
l-a che!at
l-a ajutat
la şcoală
la bunica
la antrena!ent
la !ine
*lad şi bunicul său s-au dus
la grădina +oologică. La tot
pasul îi întâ!pina cea nou şi
interesant. ,ată şi un stru"-
*lad l-a ă+ut cel dintâi.
“ia” se scrie legat când se poate înlocui cu “a luat”.
i-a tri!is
i-a e(plicat
i-a pro!is
i-a recitat
ia (a luat) caietul
ia (a luat) o &loare
ia (a luat) un cadou
ia (a luat) haina


Ma!a i-a dat Mariei o carte şi i-a spus#
- Ia această carte şi citeşte-o. )ste &oarte
interesantă-
Maria ia cartea şi începe să citească.
într-o pădure
într-o bancă
într-o e(cursie
într-o intersec"ie
într-un oraş
într-un caiet
într-un dulap
într-un col"

“Într-o” şi “într-un” se scriu întotdeauna cu crati!ă.
Într-o +i% .eorgel a !ers la
bunica lui să-i ducă o carte.
'ceasta se odihnea într-un
&otoliu !are% de pluş.

dintr-o şcoală
dintr-o &a!ilie
dintr-o neaten"ie
dintr-o greşeală
dintr-un copac
dintr-un !aga+in
dintr-un tu&iş
dintr-un lac

“Dintr-o” şi “dintr-un” se scriu întotdeauna cu crati!ă.

Dintr-o dată se porni o
&urtună năprasnică. *ântul
su&la cu putere% îndoind
crengile copacilor. /eodată%
dintr-un nor% începură să
cadă stropi !ari de ploaie.
) +iua de naştere a lui )di.
0ărin"ii i-au pregătit o
petrecere. I-au initat pe
prietenii lui. 1opiii iau câte
o &elie de tort şi beau suc.
i-au spus
i-au cu!părat
i-au distrat
i-au cântat
iau (am luat) pre!iu
iau (am luat) un creion
iau (am luat) din ghio+dan
iau (am luat) note !ari
2 iau 3 se scrie legat când se poate înlocui cu 2 am luat 3.

'na% Mioara şi )lena
sar coarda. S-ar duce
şi Raluca% dar acu! ea
joacă “4otron”. 5e a
duce după ce ter!ină
jocul.
s-ar cal!a
s-ar î!prieteni
s-ar întoarce
s-ar înscrie
sar calul
sar peste gard
sar în sus de bucurie
sar la groapa cu nisip


6n 7ee8-end ne-am dus la
picnic. 'colo ne-am întâlnit
cu un neam de-al nostru.
Ro!ânii sunt un neam de
oa!eni eseli şi ospitalieri.
ne-am întors
ne-am ospătat
ne-am jucat
ne-am spălat
neam itea+
neam !ândru
neam de-al !a!ei
neam cu !ine
nea! 9 popor nea! 9 rudenie

c-ai încercat
c-ai ter!inat
c-ai e(ersat
c-ai !uncit
cai albi
cai puternici
cai la căru"ă
cai de curse

6ntr-o +i% părin"ii !-au dus
în parcul de distrac"ii.
- :e-ai spus c-ai rea să te
dai în caruselul cu cai-
- 'bia aştept- 5ă !erge!-
- Ma!ă% ce-ai pregătit
pentru desert$
- ;udincă de ore+ cu !ere.
- ) bună- /ar eu reau şi o
cană cu ceai de &ructe%
spune Miruna.
ce-ai &ăcut
ce-ai scris
ce-ai ob"inut
ce-ai tri!is
ceai erde
ceai de tei
ceai &ierbinte
ceai diuretic

- 1red c-ar trebui să !ă
pre&ac !oartă% îşi +ise
ulpea.
*ă+ând că nu !işcă%
"ăranul o luă şi o aruncă
în car.
c-ar &i bine
c-ar !erge
c-ar rea
c-ar e(ista
car cu boi
car nou
car de le!n
car cu &ân

car 9 !ijloc de transport% căru"ă

ce-l doare
ce-l !işcă
ce-l supără
ce-l leagă
cel !ai bun
cel dintâi
cel de acolo
cel din âr&

c-a &ăcut
c-a spus
c-a înă"at
c-a râs
ca niciodată
ca tine
ca din oală
ca e(e!plu
;unicul îi citeşte lui 'ndrei o
legendă despre Mircea cel
;ătrân. 'ndrei îl întrerupe.
Oare ce-l a întreba băiatul
pe bunicul său$
- <nde o &i *asilică$
întreabă tata.
- 1red c-a !ers să adape
calul% spune !a!a. -
;ăiatul acesta e harnic ca o
albină- adaugă bunica.


de-al tău
de-al ostru
de-al doilea
de-al cui
deal îner+it
deal do!ol
deal din apropiere
deal cu &lori
1opiii se jucau pe deal.
/eodată au ă+ut alergând
spre ei un băiat. -
:u ă te!e"i- ) de-al nostru-
îi linişteşte 5orin.
deal 9 &or!ă de relie& !ai !ică decât !untele

i-ar trebui
i-ar da
i-ar cânta
i-ar scrie
iar plouă
iar a! pă"it-o
iar in la oi
iar n-ai înă"at
$
$
;ogdan i-ar spune cea !a!ei%
dar nu ştie cu! să înceapă.
*ă+ându-l% !a!a îl întreabă#
- /e ce eşti supărat% ;ogdane$
Iar ai luat notă !ică la dictare$
iar 9 din nou

n-ai ter!inat
n-ai spus ni!ic
n-ai cre+ut
n-ai ă+ut
nai per&or!ant
nai echi
nai din le!n de soc
cântă! la nai
.heorghe =a!&ir cântă &oarte
&ru!os la nai.
- Ma!ă% n-ai rea să !ă înscrii
şi pe !ine la cursurile de nai$ -
>e-aş înscrie% dacă n-ai &i încă
prea !ic.
nai 9 instru!ent !u+ical de su&latde-a şoarecele şi pisica
de-a ra"ele şi ânătorii
de-a al!a
de-a -a"i ascunselea
(să) dea totul
(să) dea loitura
(să) dea gata
(să) dea !âna
*iorel% >udor şi Riana
se joacă de-a “;aba-
Oarba”.
Marius şi ;ianca s-
au dus să se dea pe
tobogan şi în leagăn.

n-aş crede
n-aş &i spus
n-aş !erge
n-aş suporta
naş !are
naş de bote+
naş bun
naş tânăr
naş 9 persoană care "ine în bra"e pruncul în ti!pul bote+ului
- )u a! un naş la ;ucureşti.
Rochi"a aceasta a! pri!it-o de
la el. 'cu! !erg la o petrecere.
N-aş rea să-!i păte+ rochi"a
pentru că "in tare !ult la ea-

/e câtea +ile ninge întruna.
' că+ut !ultă nea. Nea *asile
ne-a tri!is
ne-a spus
ne-a ajutat
ne-a apreciat
nea albă
nea strălucitoare
nea Mitică
nea .rigore

nea 9 +ăpadă% o!ăt? nea 9 nene

&ace potecă prin +ăpadă.
Moş 1răciun ne-a adus
!ulte daruri.
*ara e pe s&ârşite. 6n curând
va sosi toa!na. Va
începe un nou an şcolar.
- 1opii% v-a plăcut în acan"ă$
V-a &ost dor de colegi şi de
şcoală$
v-a lăudat
v-a arătat
v-a prins
v-a încurajat
va !erge
va &i
va reuşi
va obsera

0ere"ii din ca!era !ea sunt
da"i cu var. 0ărin"ii or să
schi!be culoarea.
- :u v-ar plăcea culoarea
erde$ îi întreabă +ugraul.
're un e&ect liniştitor şi î"i dă
bună dispo+i"ie.
v-ar trebui
v-ar duce
v-ar pedepsi
v-ar întreba
var stins
var nestins
var alb
var proaspăt


c-aş orbi
c-aş !ânca
c-aş e(ista
c-aş !erge
caş de oaie
caş proaspăt
caş de acă
caş dulce
- 0entru că eşti pa+nic bun la
oi% cred c-aş rea să te
răsplătesc. *rei o bucată de
caş proaspăt$ :u$ 'tunci î"i
dau o bucată de carne.
l-aş tri!ite
l-aş angaja
l-aş opsi
l-aş stinge
bărbat laş
copil laş
iepure laş
câine laş
- /e l-aş edea acu!% i-aş
spune că e un laş. :-a aut
curajul să se con&runte cu
!ine. ' plecat &ără să spună
un cuânt.