ŞCOALA GENERALĂ „SF.

ILIE”
TOPLIŢA / HARGHITA

Pe covorul fermecat al copilăriei”
- opţional integrat Învăţământ primar
Arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte şi
tehnologii
1 oră / săptămână

Autor: prof. înv. primar Şipoş Mariana
Clasele I – IV

1

Motto: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un
laborator nesfârşit de idei şi imagini.”
( Mihai Eminescu )

În ultimul timp, s-a constatat că lectura,preocupare
principală a multor generaţii de elevi, este din ce în ce mai neglijată,
datorită noilor mijloace de informare, cum ar fi: televizorul,
calculatorul. Cu părere de rău, programele oferite de mass-media nu
corespund întotdeauna universului copilăriei, nu stimulează
dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare orală, nu
contribuie la îmbogăţirea, precizarea, activizarea şi nuanţarea
vocabularului elevilor. De aceea, ar trebui să le furnizăm elevilor
structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i
înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale
informaţionale , de a le trezi interesul pentru lectură.
Pentru elevi, literatura pentru copii integrată cu alte arii
curriculare constituie o sursă inepuizabilă de exemple frumoasede
comportare, oglindite în mici antiteze între personaje, le oferă
consecinţele neascultării sau ascultării, vredniciei sau lenei, cinstei
sau necinstei, adevărului sau minciunii, le prezintă trăsături pozitive
ale unor eroi:vitejia, curajul, înţelepciunea, stăpânirea de sine,
devotamentul, prietenia sinceră, dar şi trăsăturile nedemne,
condamnabile ale unor personaje( viclenia, zgârcenia, lăcomia,
şiretenia, îngâmfarea.
2

etic şi estetic al fiecărei creaţii se stimulează interesul. ei vor afla un alterego multiplicat în fiecare personaj pe care îl simpatizează: copil. imaginaţia.Înainte de a înţelege că „eul” lor se află în contact cu alte „euri”. opinii. Prin prezentarea operelor. prin aceasta îşi pot dezvolta gândirea. elevii pot să-şi expună propriile idei. ei „pot realiza o dedublare” a lor. pot să se exprime liber. vrăjitoare. Prin intermediul literaturii. de aspiraţii şi îndrăzneli. imaginaţiei. Ilene Cosânzene etc. să poată distnge binele de rău. prin acest opţional. gândăcel. setea de cunoaştere. creativitatea.În desfăşurarea activităţii didactice. iepure. memoria. a cântecelor şi realizarea de creaţii literare. atunci când se recunoscîn alţii. În concluzie. 3 . zmei. pasiunea copilului pentru literatură. auzul şi ritmul muzical. limbajul plastic. iar aceasta îi satisface curiozitatea de lume şi nerăbdarea de a se orienta în ea şi prin valorificarea creatoare a mesajului artistic.opţional. zână. prinţ. copiilor li se dezvoltă gustul pentru frumos. Feţi-Frumoşi. limbajul şi totodată se pot găsi în personajele studiate. cunoaşterii. plastice. doresc să-i ajut pe copii să descopere universul fanteziei.

literar 2. plastic. creator Manifestarea interesului pentru lectură 4 . 4. artistic. 3.Competențe generale ( clasa I ) 1. Dezvoltarea capacității de receptare și exprimare a textului Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral Educarea simțului estetic.

ex. cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare. 1. piese de teatru. Dezvoltarea capacității de receptare și exprimare a textului literar Exemple de activităţi de învăţare Competențe specifice 1. prezentate de către învăţător sau de către un elev. .repovestirea/ desenarea unei secvenţe preferate dintr-un text audiat/vizionat. . elev-elev. .joc de rol: „Spune mai departe! / La telefon”. povestiri. ascultarea cu atenţie a . de recunoaştere a unor momente din text. însoţite de imagini expresive. povestiri.2.1.dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din textele audiate. .ex. unui text poezii. de ascultare a unor texte literare. de ordonare logică a momentelor principale ale lecturii. de sesizare a elementelor surpriză introduse în lectură.citirea în ritm propriu a unor texte literare ( poveşti.Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 1. . accesibile.formularea unor răspunsuri scurte la întrebarea: Despre lui unui text literar studiat.identificarea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste audiat.stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea conținutului textului audiat.ex. filme pentru copii. ghicitori ) atractive. 5 . . . înţelegerea conţinutu.formularea unor răspunsuri care presupun recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj audiat: Cine? Ce? Unde? Cum?. ce este vorba în acest fragment de poveste? . . .recunoaşterea enunţurilor care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior.dialoguri realizate între învăţător-elev. . .formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj audiat.audierea/vizionarea unor poveşti. . basme. după imagini prezentate sau texte citite. poezii. . ..ex.selectarea unor imagini / jetoane corespunzătoare textului audiat/vizionat.

.. „Aş vrea să fiu. . între informaţia din textul .. 6 .concurs: „Cine desenează personajul . .formularea. într-o sucesiune logică.conţinutul textului citit.” ( lucrări plastice ). .dialoguri pe diferite teme. . de gestică şi mimică.ex. 1. de redare prin desen conţinutul textului citit/audiat.ex.ex.joc de rol. . viaţă. de povestire ( după imagini ).2. zicători. 2.5. de ascultare activă a interlocutorului.realizarea unui desen pentru a indica trăsăturile fizice sau psihice. receptarea cu atenţie şi . 1. .joc de rol. .. de memorare şi recitare a versurilor. . 1.. cutorului.ex. . cel mai aproape de adevăr?”. .discuții privind însuşirile fizice şi psihice ale personajelor. de „citire” a imaginilor şi de adecvarea acestora la text.ex.3... formularea corectă a Exemple de activităţi de învăţare . liber sau cu ajutorul întrebărilor adresate de învăţător.4.1. de redare prin desen a imaginilor artistice din textul liric. de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic. . aşa nu!”.dramatizarea unor fragmente din poveşti cu ajutorul păpuşilor pe băţ. . pe deget sau pe mână. în faţa unui auditoriu. . de interpretare a rolului şi recitare. . ghicitori ce ilustrează comportamente acceptate în viaţa de zi cu zi. redarea. stabilirea legăturii .ex.discutarea în grupuri mici a unor proverbe.ex. 2. dramatic şi faptele de evidențierea unor modele de comportament.ex.realizarea unui dialog pe o temă dată. . distingerea însuşirilor fizice şi morale ale personajelor din textul literar. Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral Competențe specifice 2.ex. completarea de enunțuri orale care să conțină comparații sau distincții între obiecte familiare.raportarea informaţiei din text la experienţa de viaţă. ..discuții privind comportamentul personajelor.. respectând şirul de întâmplări al unui text narativ. tolerarea opiniile interlo..joc de rol: „Aşa da.

3.crearea de poveşti orale având ca suport o imagine sau un desen. de evaluare a lecturilor studiate.jocuri de simulare.ex. . respectând o dicţie şi o emisie corectă.1. Educarea simțului estetic.acompanierea cântecelor cu jucării muzicale ( tobe. crearea conţinuturilor noi. . lemne. pornind de la un text cunoscut.jocuri de modificare a finalului unor poveşti audiate. . plastic. 2. receptarea unui .jocuri de rol.Manifestarea interesului pentru lectură 7 . modelajului.exerciţii-joc de dicţie. cu alte forme de exprimare artistică.ex.întrebărilor.2. 3. . .ex.dramatizare.realizarea unor dialoguri improvizate pe diferite teme şi şi fapte prezentate în texte în situaţii determinate. . .discuţii.3. cu percuţie corporală ( bătăi din palme.ex. teatru şcolar. respectând intonaţia. mimică. mişcare scenică.conversaţii. pronunţând corect cuvintele din text. proprie. muzicuţe. . prin gestică. 3. de schimbare a finalului textului literar.punerea în corespondenţă a desenelor. de interpretare după auz a unor cântece. cântece. literare .joc didactic. bătăi cu degetul în bancă ). etc ). 4.jocuri de tipul: să ne imaginăm…?. picturilor. . în manieră timbrul vocii. exteriorizarea trăirilor . scenete literare. . . . volum. artistic. ce s-ar întâmpla dacă…?. . .interpretarea unui rol în mai multe variante. . răspunsurilor. crearea de întâmplări .realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de exprimare plastică. beţişoare.reproducerea în colectiv/individual a cântecelor însuşite intuitiv. de povestire prin desen. auz. interioare ale personajelor . numărători ritmate intuitiv. valorificând textele studiate. . colajului cu mesaje orale indicate.3.audierea unor cântece destinate copiilor ( folclorul repertoriu de cântece după copiilor ).dezbateri ( chiar şi contradictorii). creator Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 3.

. .ex.prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi. interesului pentru carte. 4.Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 4. preţuirea marilor creatori . .2.care să le împărtăşească din experienţa lor de cititori.ex. dimineţi de basm. ca . serbări şcolare. bun de valoare . . . 4. manifestarea atitudinii . de iniţiere în vederea citirii unor cărţi din literatura pozitive faţă de actul pentru copii.3. manifestarea grijii şi .organizarea unor momente literare dedicate vieţii şi operelor unor scriitori.întâlnire cu elevii mai mari.organizarea unei expoziţii de carte pentru copii. de cunoaştere şi folosire a bibliotecii şcolare. . de lectură independentă. de organizare a unei biblioteci personale.ex.ex.vizite la muzee şi case memoriale.concursuri tematice pe baza lecturilor audiate/citite în clasă/acasă. lecturii.întâlniri cu autori de carte. .1. 8 .realizarea unor momente artistice:dramatizări. .recitări etc. cunoașterea şi .vizită la bibliotecă. de literatură pentru copii.

Charles Perault.observaţia sistematică a elevilor. zicători. 9 . ghicitori ♣ Creaţii literare -„La spectacol” . probe orale. evaluarea reciprocă. portofoliu. practice.Tudor Arghezi. Serghei Mihailov ♣ Poezia anotimpurilor – George Coşbuc. programe artistice. colecţie de cărţi ilustrate .scenete scurte. Lev Tolstoi ♣ Copilul şi copilăria – poezii din opera poeților Elena Dragoș. Călin Gruia. Demostene Botez. joc de rol. Ion Pas ♦Texte în proză din literatura universală: H.Cr. dramatizări. Fraţii Grimm. cu replici în versuri sau proză ♣ Cântece pentru copii MODALITĂŢI DE EVALUARE . jocul didactic. autoevaluarea. George Topîrceanu ♣ Prieteni necuvântători – Nina Cassian.Andersen. Emilia Căldăraru ♣ Din înţelepciunea populară – proverbe. Elena Farago.CONŢINUTURI ♣ Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca) ♣ Trăistuţa cu poveşti şi basme ♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă. mini-proiecte. concursuri.

Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) 3.Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 10 . interpretative.Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului acestora 2.Dezvoltarea capacităţii artistice. creative ale personalității copiilor 4.COMPETENȚE GENERALE ( clasa a II-a ) 1.

povestiri. de sesizare a elementelor surpriză introduse în lectură.audierea/vizionarea unor poveşti. stabilirea legăturii între informaţia din textul dramatic şi faptele de viaţă.înţelegerea conţinutului .dialoguri realizate între învăţător-elev. de extragere a aspectelor esenţiale dintr-un text. .ex.dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din textele audiate. însoţite de imagini expresive.2.ex. elev-elev. 1. . 1. filme pentru copii. noi. de ascultare a unor texte literare. .4. basme. accesibile. . ghicitori ) atractive. personajelor din textul . prezentarea însuşirilor . . poezii. . piese de teatru.ex.ex. sau povestit. după imagini prezentate sau texte citite. de recunoaştere a unor momente din text.1. de ordonare logică a momentelor principale ale lecturii. . de identificare a momentelor principale ale acţiunii. .ex. de recunoaştere cu ajutorul învățătorului a însuşirilor 11 . Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului acestora Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 1. zicători.ex. 1. cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare. în faţa unui auditoriu. . de identificare a personajelor principale / secundare fizice şi morale ale şi pozitive/negative din text. de interpretare a rolului şi recitare. prezentate de către învăţător sau de către un elev.raportarea informaţiei din text la experienţa de viaţă.ex.citirea expresivă a unor texte literare ( poveşti.3. . de identificare şi explicare a cuvintelor şi expresiilor unui text literar studiat. . . .observarea şi descrierea unor respectări sau încălcări de reguli şi norme elementare de conduită. ghicitori ce ilustrează comportamente acceptate în viaţa de zi cu zi. poezii.ex.ex. .discutarea în grupuri mici a unor proverbe.repovestirea/ desenarea unei secvenţe preferate dintr-un text audiat/vizionat. povestiri.ex.1 audierea unui text citit .

ex. de deprindere a trăsăturilor morale și fizice ale personajelor dintr-un text citit. de comparare a textelor prin stabilirea asemănărilor și deosebirillor. redarea în manieră .ex. de citire expresivă a textelor. . de modificare a unor părţi din text.dezbateri ( chiar şi contradictorii). 2.realizarea unui dialog pe o temă dată.ex. . 2. interpretative. .3. . . .ex. de evaluare a lecturilor studiate. răspunsuri. de exprimare a opiniilor proprii în legătură cu comportamentul personajelor. într-o succesiune logică a întâmplărilor prezentate într-un text narativ.ex. crearea de conţinuturi . Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 2. de memorare și recitare expresivă a unor versuri. . studiate.ex. fizice şi psihice ale personajelor.Dezvoltarea capacităţii artistice. creative ale personalității copiilor 12 . . de comparare a textelor prin stabilirea asemănărilor şi deosebirilor.discuţii. . .1.literar.ex. pornind de la un text cunoscut. de relatare. literar . de creare a unui text cu început sau final dat. noi.2.conversaţii.ex.ex. de creare a unor versuri pe o temă dată. valorificând textele . întrebări). 2. . 3.ex. conținutul textului intuitiv (imagini cuvinte. de ordonare a cuvintelor într-un enunţ.ex. formularea corectă de întrebări. de povestire cu suport proprie.ex.joc didactic.

de cunoaştere și folosire a bibliotecii şcolare.exerciţii de organizare a compoziţiilor folosind grupele de culoare şi amestecuri.4. .2. .Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 4. coerentă şi expresivă a unei creaţii literare în proză sau în versuri.exerciţii de observare a modului de interpretare unui rol dintr-o scenetă.realizarea unor dialoguri improvizate pe diferite teme şi în situaţii determinate. realizarea de compoziţii . interpretare şi de improvizaţii grup. . muzicale.Competențe specifice 3. de schimbare a finalului textului literar.exerciţii ritmice şi interpretative. cu percuţie corporală ( bătăi din palme. de completare de versuri.exerciţii de dicţie. 3. .exerciţii de creaţie. melodii individual sau în .1.3.prezentarea corectă.exerciţii de observare a formelor plastice pe plastice libere sau cu temă reproduceri de artă. bătăi cu degetul în bancă ). ţinută corporală. muzicuţe. cu elemente reale sau fantastice. dramatică. dată. etc ). .exerciţii de analiză a unui rol şi de interpretare a personajului. . .jocuri de rol. .ex. manifestarea curiozității . . respiraţie. lemne. pronunţând corect cuvintele din text.acompanierea cântecelor cu jucării muzicale ( tobe.exerciţii de memorizare. 3. beţişoare. 13 .reproducerea în colectiv/individual a cântecelor însuşite intuitiv.1. .interpretarea expresivă a . interpretarea unei . 4. Exemple de activităţi de învăţare .ex.ex.audierea unor cântece destinate copiilor ( folclorul copiilor ). 3.

serbări şcolare.2. cu situaţii din viața cotidiană. . . .organizarea unor momente literare dedicate vieţii şi operelor unor scriitori. de lectură independentă.ex.ex. de comparare a unor întâmplări din textele citite.realizarea unor momente artistice:dramatizări. .ex. tea cotidiană a informaţiilor .concursuri tematice pe baza lecturilor audiate/citite în clasă/acasă. 4. dimineţi de basm. .. 4. CONŢINUTURI 14 . de recitare/memorare a unor poezii. . . de folosire a unor proverbe și zicători. de iniţiere în vederea citirii unor cărţi din literatura atitudini pozitive faţă de pentru copii.ex. .ex. de organizare a unei biblioteci personale. dobândite din textele literare. .întâlniri cu autori de carte. unor texte literare variate .ex. actul lecturii. manifestarea unei . valorificarea în activita.vizite la muzee şi case memoriale.și interesului pentru lectura .recitări etc.ex.3.planificarea simplă a unor activităţi de lectură.vizită la bibliotecă. . de prezentarea unor cărți din literatura pentru copii.

Alecsandri. probe orale. concursuri.Cr.Elena Farago. Ioan Slavici.observaţia sistematică a elevilor.Mihail Sadoveanu ♣ Din înţelepciunea populară – proverbe.Andersen. joc de rol. jocul didactic. Fraţii Grimm ♣ Poezia anotimpurilor – George Coşbuc. mini-proiecte. evaluarea reciprocă. Mihai Eminescu ♣ Prieteni necuvântători – Elena Dragoș. cu replici în versuri sau proză ♣ Cântece pentru copii MODALITĂŢI DE EVALUARE . colecţie de cărţi ilustrate . dramatizări. La Fontaine. ♦ Texte în proză din literatura universală: H.V. Lev Tolstoi ♣ Copilul şi copilăria – Nina Cassian. autoevaluarea.ghicitori ♣ Creaţii literare -„Sunt un mic actor” . practice.zicători. portofoliu. programe artistice.♣ Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca) ♣ Trăistuţa cu poveşti şi basme ♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă.scenete scurte. Emil Gârleanu. 15 . Petre Ispirescu.

Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii artistice. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi de explorare a textului literar 2.Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) 3.COMPETENȚE GENERALE ( clasa a III-a ) 1. interpretative Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 16 .

ex. . coerentă. sesizarea mesajului. de citire a unor texte literare cunoscute. . expresivă a unui text literar .dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din textele audiate.ex. . elev-elev.ex. expresiilor noi. dintr-un text literar adecvat. . . 1. 1. 1. cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare. în faţa unui auditoriu. a învăţăturii ce se desprinde din text. . de ordonare logică a momentelor principale ale lecturii. de identificare a momentelor principale ale acţiunii.înţelegerea conţinutului . . . de identificare şi explicare a cuvintelor şi unui text literar studiat. de sesizare a elementelor surpriză introduse în lectură. . .ex.vizite la muzee. necunoscut.ex.ex.ex. de recunoaştere a unor momente din text. recomandate.ex. de redare prin desene a conţinutului textelor citite.1. de citire la prima vedere a unor texte literare cunoscut. . de extragere a aspectelor esenţiale dintr-un text. de interpretare a rolului şi recitare. Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) 17 . după imagini prezentate sau texte citite.ex. de ordonare a imaginilor în funcţie de succesiunea învăţăturii ce se desprinde logică a evenimentelor. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi de explorare a textului literar Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 1.1 citirea clară. manifestarea interesului pentru lectura unor texte literare diverse.ex. 2. . .2.ex.3. de prezentare individuală a unor texte literare citite acasă. .4. adecvate.dialoguri realizate între învăţător-elev.întocmirea unor liste de lecturi preferate. de identificare a moralei.repovestirea/ desenarea unei secvenţe preferate dintr-un text audiat/vizionat. .ex. .ex.

crearea de conţinuturi .joc didactic. într-o succesiune logică a întâmplărilor prezentate într-un text narativ.1.dezbateri ( chiar şi contradictorii). noi. valorificând textele . răspunsuri. de ordonare a cuvintelor într-un enunţ. studiate. de comparare a textelor prin stabilirea asemănărilor şi deosebirilor. de creare a unor versuri pe o temă dată. de comparare a textelor prin stabilirea asemănărilor și deosebirillor.discuţii. 2. . -ex. de modificare a unor părţi din text. -povestirea pe scurt a unei întâmplări deosebite. -exerciţii de creare a unor rime. de deprindere a trăsăturilor morale și fizice ale personajelor dintr-un text citit.ex. . formularea corectă de întrebări. Dezvoltarea şi cultivarea creativităţii artistice. -exprimarea unor păreri proprii despre un personaj/ un fapt/ un autor. -redactarea unor scrisori.ex.Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 2. -modificarea finalului unor povestiri. conținutul textului intuitiv (imagini cuvinte. -exerciţii de completare a unor versuri. .ex. întrebări). .ex.realizarea unui dialog pe o temă dată. . 18 . de povestire cu suport proprie.ex. .3.ex. . respectând rima . Exemple de activităţi de învăţare -construirea unor dialoguri. -descrierea unui peisaj.2. .conversaţii. elaborarea de texte scurte pe o temă sugerată sau la alegere. de relatare. 3. literar . de evaluare a lecturilor studiate. 2. versuri care rimează. de citire expresivă a textelor.1. de obţinere a unor cuvinte noi prin anagramare.ex.ex. redarea în manieră .ex. pornind de la un text cunoscut.ex. de creare a unui text cu început sau final dat. interpretative Competențe specifice 3. de memorare și recitare expresivă a unor versuri. . .ex.

.reproducerea în colectiv/individual a cântecelor însuşite intuitiv. . exteriorizarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică. etc ). lemne.4. cu percuţie corporală ( bătăi din palme.jocuri de simulare.3. . realizarea de compoziţii .exerciţii de observare a formelor plastice pe plastice libere sau cu temă reproduceri de artă. mimică.jocuri de rol. cântece. numărători ritmate intuitiv. beţişoare.audierea unor cântece destinate copiilor ( folclorul copiilor ). volum. respectând intonaţia.acompanierea cântecelor cu jucării muzicale ( tobe. bătăi cu degetul în bancă ). . timbrul vocii. 19 . mişcare scenică.exerciţii-joc de dicţie. de identificare a unor familii de cuvinte. de interpretare după auz a unor cântece. cu elemente reale sau fantastice. 3.interpretarea unui rol în mai multe variante. respectând o dicţie şi o emisie corectă. . . . . receptarea unui repertoriu de cântece după auz. în manieră proprie.-ex. muzicuţe.2.ex. . 3. 3. pronunţând corect cuvintele din text.exerciţii de organizare a compoziţiilor folosind grupele de culoare şi amestecuri. dată.

concursuri. programe artistice.realizarea de scurte versuri . Alexandru Mitru. probe orale.”.CONŢINUTURI ♣ Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca) ♣ Trăistuţa cu poveşti şi basme ♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă. Lev Tolstoi ♣ Din înţelepciunea populară – proverbe. Mihai Eminescu ♣ Prieteni necuvântători – I. 20 . cu replici în versuri sau proză ♣ Cântece pentru copii MODALITĂŢI DE EVALUARE . mini-proiecte.Cr. Al. evaluarea reciprocă. Delavrancea ♦ Texte în proză din literatura universală: H. portofoliu. Mihail Sadoveanu. Silvia Kerim. Fraţii Grimm . B..Alecsandri. jocul didactic. Edmondo de Amicis ♣ Poezia anotimpurilor – George Coşbuc.ghicitori ♣ Creaţii literare -„Vreau să fac versuri. dramatizări.„Sunt un mic actor” .scenete scurte. Petre Ispirescu.observaţia sistematică a elevilor. Brătescu-Voinești. Șt. Emil Gârleanu.V. joc de rol.zicători. colecţie de cărţi ilustrate . practice. autoevaluarea.Andersen..

COMPETENȚE GENERALE ( clasa a IV-a ) 1. Stimularea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) 3. Educarea modalităţilor de receptare a unui mesaj oral/scris 2. Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură Competențe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 21 .Dezvoltarea capacităţii interpretative. imaginative şi creative 4.

1. de ordonare a imaginilor în funcţie de succesiunea logică a evenimentelor. text literar. de identificare a principalelor idei dintr-un text.5..ex. a învăţăturii ce se desprinde dintr-un text. . . .ex.sinonimelor. de citire la prima vedere a unor texte literare cunoscut / necunoscut. 1.raportarea informaţiilor din text la experienţa de informaţiile din text şi fapte din viaţă. de explicare a titlului. din text .6.ex. 2.dialoguri pe teme diferite. omonimelor. Stimularea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) 22 . dans. de raportare a cuvântului la context.1. de recunoaştere a însuşirilor fizice şi morale ale fizice şi morale ale personajelor personajelor. distingerea sensului . .ex.ex. 1. receptarea cu atenție și . propriu şi cel figurat al recunoaşterea antonimelor . distingerea însuşirilor -ex.ex de stabilire a locului şi timpului acţiunii. stabilirea de legături între . tolerarea opiniilor interlocuto. adecvate. de identificare a moralei. viaţă .2. sesizarea conţinutului .4. Educarea modalităţilor de receptare a unui mesaj oral/scris Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 1.ex. citirea clară. expresivă a unui text literar .ex . muzică . 1.compararea mesajului literar cu cel transmis prin pictură . . cuvintelor. . rului.1.jocul de simulare. de citire a unor texte literare cunoscute.ex. .3.jocul de rol.ex. succesiunea . esenţial de idei. 1. a faptelor dintr-un secvenţelor (momentelor). coerentă. de ascultare activă a interlocutorului. din textul literar. de ordonare a secvenţelor.

redarea. .realizarea unui dialog pe o temă dată.1. într-o sucesiune logică. de povestire . obiecte în textul literar.identificarea unor secvenţe de : dialog .discuţii. de creare a unor versuri pe o temă dată. descriere. valorificând textele .ex.conţinutul textului citit.formularea ideilor principale. de memorare şi recitare a versurilor.ex.4.ex. .ex. liber sau cu ajutorul întrebărilor adresate de învăţător. pe deget sau pe mână. de comparare a textelor prin stabilirea asemănărilor şi deosebirilor.ex.Dezvoltarea şi creative capacităţii interpretative. .ex.identificarea și prezentarea însuşirilor neobişnuite neobişnuite atribuite unor atribuite unor obiecte.diferenţierea unui text . de creare de enunţuri în care se atribuie însuşiri neobişnuite unor obiecte.joc didactic. respectând şirul de întâmplări al unui text narativ. 2.conversaţii. naraţiune şi narativ de un text liric. de creare a unui text cu început sau final dat. . . nind de la un text . de evaluare a lecturilor studiate.ex. 2. 2.2. . formularea corectă de . de ordonare a cuvintelor într-un enunţ. de modificare a unor părţi din text.ex. 3.ex. por. .identificarea însuşirilor . .joc de rol.ex.dezbateri ( chiar şi contradictorii).identificarea unor componente de text lirice. crearea de conţinuturi .formularea titlurilor sugestive a tablourilor unei descrieri. de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic. .. întrebări. de redare prin desen a imaginilor artistice din textul liric.3. imaginative 23 . noi. răspunsuri. . de redare prin desen conţinutul textului citit/audiat.ex.5.ex. studiate. . cunoscut. Exemple de activităţi de învăţare .dramatizarea unor fragmente din poveşti cu ajutorul păpuşilor pe băţ. . . 2.Competențe specifice 2. .

. -exprimarea unor păreri proprii despre un personaj/ un fapt/ un autor. manifestarea curiozității . -ex. de identificare a unor familii de cuvinte.2. . -descrierea unui peisaj.1. numărători ritmate intuitiv. etc ). realizarea de compoziţii . volum.exerciţii de observare a formelor plastice pe plastice libere sau cu temă reproduceri de artă. -redactarea unor scrisori.exerciţii-joc de dicţie.exerciţii de organizare a compoziţiilor folosind grupele de culoare şi amestecuri.acompanierea cântecelor cu jucării muzicale ( tobe. pronunţând corect cuvintele din text. -modificarea finalului unor povestiri. lemne. 3. . mimică. . . Exemple de activităţi de învăţare -construirea unor dialoguri. bătăi cu degetul în bancă ). respectând rima .1.3. 3. cu elemente reale sau fantastice.interpretarea unui rol în mai multe variante. cu percuţie corporală ( bătăi din palme. timbrul vocii.ex. în manieră proprie. -povestirea pe scurt a unei întâmplări deosebite. cântece.ex.Competențe specifice 3. . receptarea unui repertoriu de cântece după auz. versuri care rimează. . respectând o dicţie şi o emisie corectă. 24 . muzicuţe. 3. dată. 4. -exerciţii de creare a unor rime. -exerciţii de completare a unor versuri. . exteriorizarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică.reproducerea în colectiv/individual a cântecelor însuşite intuitiv. de interpretare după auz a unor cântece. elaborarea de texte scurte pe o temă sugerată sau la alegere.4. de obţinere a unor cuvinte noi prin anagramare. Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură Competențe specifice Exemple de activităţi de învăţare 4. -ex. mişcare scenică. respectând intonaţia. beţişoare.jocuri de rol. de cunoaştere și folosire a bibliotecii şcolare.jocuri de simulare. .audierea unor cântece destinate copiilor ( folclorul copiilor ).

de organizare a unei biblioteci personale. de recitare/memorare a unor poezii. . unor texte literare variate .organizarea unor momente literare dedicate vieţii şi dobândite din textele literare.ex. serbări şcolare. cu situaţii din viața cotidiană.ex. de lectură independentă. .ex. .și interesului pentru lectura .realizarea unor momente artistice:dramatizări. stimularea deprinderii .3.ex.vizite la muzee şi case memoriale.ex. . . tea cotidiană a informaţiilor . valorificarea în activita. .concursuri tematice pe baza lecturilor audiate/citite în clasă/acasă. de iniţiere în vederea citirii unor cărţi din literatura unei atitudini pozitive faţă pentru copii. . 4. . dimineţi de basm.planificarea simplă a unor activităţi de lectură..ex.ex. de comparare a unor întâmplări din textele citite. 4. CONŢINUTURI 25 .vizită la bibliotecă. de prezentarea unor cărți din literatura pentru copii. .2. de folosire a unor proverbe și zicători. de actul lecturii.recitări etc. operelor unor scriitori.

observaţia sistematică a elevilor. joc de rol.V. George Topîrceanu ♣ Prieteni necuvântători – I.zicători. jocul didactic. Dimitrie Bolintineanu. fișe de lectură.. Lucian Blaga. practice. concursuri.♣ Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca) ♣ Trăistuţa cu poveşti şi basme ♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă. Al. Petre Ispirescu. colecţie de cărţi ilustrate. autoevaluarea.”. Mihail Sadoveanu. compunere. Brătescu-Voinești. dramatizări.tip eseu . Rudyard Kipling.scenete scurte. probe orale.„Sunt un mic actor” . Eusebiu Camilar ♦ Texte în proză din literatura universală: Johnatan Switt. cu replici în versuri sau proză ♣ Cântece pentru copii MODALITĂŢI DE EVALUARE .Alecsandri. portofoliu. mini-proiecte. Anatole France ♣ Poezia anotimpurilor – George Coşbuc. Otilia Cazimir ♣ Din înţelepciunea populară – proverbe. evaluarea reciprocă. programe artistice.ghicitori ♣ Creaţii literare -„Vreau să fac versuri.realizarea de scurte versuri . 26 ..

2006 -„Cuore-inimă de copil”. Bucureşti.„ Poveşti”. Ed.X X X 18. Ed. Arghezi. Bucureşti.Edmondo de Amicis 12. Bucureşti.Povestiri. Ed. George 17. 2007 . Coşbuc. 2006 . Caragiale.„Momente şi schiţe”. 2008 . Elis. Regis.Fraţii Grimm 14.„Poezii”.„Legende şi pasteluri”. Ed. Petre 15.Creangă. Ed. Bucureşti. 2008 . Bucureşti.Dimitrie 5.Ispirescu.Farago. Regis.„ Lecturile copilăriei-clasa I. Ed. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. Ion 11.„Basme”. 2011 . Hera. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Ed.„Povestiri istorice”. Ştefan. Bolintineanu. Elena 13. 2008 . Ed. 1984 . Casian. Ion Creangă. Nina 8. Ed. Bucureşti. Andreas. Ed. piese de teatru 27 . Casa Editorială Muntenia.„Poveşti”. Tudor 4. Ion Creangă. Vasile 2. Casa Editorială Muntenia. 1984 .„Poezii şi proză”. Bucureşti.„Basme”. a IV-a”. Bucureşti. Ion Creangă. Ed. Camilar.Hans 3.„Versuri şi proză”. a III-a. 2009 . Bucureşti. Ed.Ch. Vladimir 9. Ed. Ed. Mihail 16.„Nică fără frică”. Bucureşti. Bucureşti. Colin. Ed. 1986 .Ion Luca 7.X X X . Eduard. Eusebiu 6. George 10. 1985 .Topîrceanu.„Poveşti. Alecsandri. Ion Creangă. 1990 .Amintiri”. Ed. a II-a.Cântece pentru copii . Minerva.Scenete.Sadoveanu.„Dumbrava minunată”. Bucureşti. Andersen.„Poezii”. Bucureşti.X X X 19.1987 . Cartex. Ion Creangă. 2003 . Steaua nordului.„Legende istorice”. 2008 .1990 .

Exteriorizarea trăirilor personajelor din texte literare prin gestică.Participarea în manieră proprie la comunicarea dialogată S5.Desprinderea sensului unui cuvânt prin raportare la context S3. descriptive şi dialogate dintr-un text narativ S7. Stimularea capacităţilor de exprimare literară ( orală/scrisă ) S4.Educarea modalităţilor de receptare S1.Desprinderea semnificaţiei a unui mesaj oral/scris globale şi a unor informaţii de detaliu din textul literar S2. Dezvoltarea capacităţii interpretative. mimică 28 .Identificarea secvenţelor narative.Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere gramatical S6.Receptarea şi crearea unui repertoriu de cântece pentru copii S9. imaginative şi creative S8.Realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul literar 3. Distingerea trăsăturilor fizice şi psihice ale personajelor din texte 2.Standarde curriculare Competențe generale Standarde 1.

Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură S10.Citirea unor cărţi din literatura pentru copii S12.Cunoaşterea şi folosirea bibliotecii şcolare şi municipale S11. Folosirea dicţionarului şcolar 29 .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful