You are on page 1of 5

BIOGRAFIJA

mr. Antonija Gudelj


akademski grafiar

Roena 30. oujka 1974. u Imotskom. Zavrila kolu primijenjene umjetnosti u Splitu.
Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti na irokom Brijegu 2000. godine na
Odsjeku grafike u klasi prof. Mira Petrica.
Studijski boravila u Ljubljani 2001./2002. god. na Akademiji likovnih umjetnosti kod
prof. Branka Suhya na Odsjeku slikarstva.
Od 2002. god. radi na Akademiji likovnih umjetnosti na irokom Brijegu u svojstvu
demonstratora, od 2003. dunost mlaeg asistenta, od 2010. asistenta.
lan je Udruge likovnih umjetnika Hrvatske u Splitu od 2006., EN FACE na irokom
Brijegu od. 2003. do 2008., te i Udruge likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine u
Sarajevu od 2008. god.
Magistrirala je na poslijediplomskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u
Sarajevu na Odsjeku grafike kod mentora Akademika prof. emeritusa Devada Hoze
2010. godine.
lan je urednitva asopisa Akademije likovnih umjetnosti na irokom Brijegu od
2007.
Trenutno je na doktorskom studiju na ALU iroki Brijeg, Sveuilita u Mostaru.
ivi i radi na irokom Brijegu.

Nagrade:

2007.

- Mostar, HT-Mostar, idejno rjeenje potanske markice Valentinovo, sijeanj
2010.
- Sarajevo, 1. nagrada za grafiku, Revijalna izloba, HULU BiH, Collegium
artisticum, travanj


Samostalne izlobe:

2003.
- Imotski, Franjevaki samostan,
- itluk, Galerija fra Didaka Buntia, oujak

2006.
- Sarajevo, Galerija NOVI HRAM, travanj
- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, svibanj
- Lovre, kola S.S.Kranjcevica, Raosovi dani, srpanj

2009.
- Split, Salon Gali, travanj
- Gorica-Sovii, upni ured sv. Stjepana, Matica hrvatska Grude, travanj-
svibanj


2010.
- Sarajevo, Akademija likovnih umjetnosti, Magistarska izloba, 2. Oujak
- Tuzla, HKD Napredak Glavna podrunica Tuzla, 4.5.2010.
- Sarajevo, ULUBIH, Galerija Roman Petrovi, 6.5.2010.

2011.
- Slavonski Brod, Gradska knjinica
- Lovre Imotski, Raosovi dani

2012.
- Teanj, Centar za kulturu i obrazovanje, Predstavljanje knjige 'Odjeci' fra V.
Karaia
- Makarska-Podgora, Turistika zajednica Podgora,

2013.
- Maglaj, Galerija Maglaj

2014.
- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, Mitovi morskih dubina, 18.3 2014.
- Vinkovci, Galerija Slavko Kopa, U znaku ribaSkupne izlobe:
2000.
- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, Diplomska izloba

2003.
- Metkovi, Gradska galerija, EN FACE
- Vrgorac, Tinova kula, EN FACE

2004.
- iroki Brijeg, "Privatno i javno" - vrt atelijera Vukovia
- itluk, Galerija fra Didaka Buntia, EN FACE

2005.
- Mostar, Franjevaka crkva, EN FACE
- Livno, Gradska galerija, EN FACE
- itluk, Gradska galerija, EN FACE
- iroki Brijeg, "Privatno i javno" - Vrt ateliera Vukovia

2006.
- Zagreb, Klovievi dvori, izloba ALU iroki Brijeg 1996.-2006.

2007.
- Vinkovci, Galerija likovnih umjetnosti SLAVKO KOPAC, izloba AL U iroki
Brijeg 1996.-2006.
- Split, Galerija samostana Gospe od Zdravlja, izloba ALU iroki Brijeg 1996.-
2006.
- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, izloba ALU - iroki Brijeg 1996.-2006.
- iroki Brijeg, "Privatno i javno" - Vrt ateliera Vuckovica
- Gorica, Stari upni dvor, Ljubav je dareljiva, humanitarna izloba
- Zagreb, Galerija Zvonimir, EN FACE
- Imotski, Gradska knjinica Don M. Pavlinovi, Boina izloba, HKD
Napredak, prosinac 2007.
- 2008.
- Mostar, Katarina Kosaca, EN FACE, oujak
- iroki Brijeg, Franjevaka Galerija, EN FACE, travanj
- Zagreb, Muzej Mimara, Pasionska batina, travanj
- Mostar, GRAND PRIX, 11 godinja izloba BiH crtea, Anale crtea Mostar
2008.', lipanj
- iroki Brijeg, Privatno i javno Vrt atelijera Vukovia, srpanj
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 28th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES, srpanj
- Tuzla, Me. galerija portreta, Internacionalni bienalni festival portreta - crte i
grafika, kolovoz
- Imotski, Dvori don Ivana Turia, EN FACE, kolovoz
- Drinovci, O A. B. imia, Hommage A. B. imiu, EN FACE, rujan
- Chiddingly (Engleska), Farleys Yard, East Sussex, MINI PRINT, rujan
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic, MINI
PRINT, listopad

- Timisoara (Rumunjska), Art Museum, The International MINI PRINT 3th
Biennal Graphium
- Sarajevo, Revijalna izloba, HULU BIH, Collegium Artisticum, studeni
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT, prosinac
- Imotski, Puko uilite Imotski, Boina izloba LIK, Napredak, prosinac
- Sarajevo, ''Mali format'', HULU, Galerija ''Roman Petrovi'', prosinac

2009.
- Visoko, Galerija Likum: Mali format, sijeanj
- Foa, Gradska galerija: Mali format
- Zenica, Muzej grada Zenice: Mali format
- Zagreb, Kabinet grafike, 5.hrvatski trijenale grafike 2009. travanj
- Sutjesci s ljubavlju, Galerija samostana Kraljeva Sutjeska, Kraljeva Sutjeska
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT, lipanj
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 29th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES, srpanj
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT, listopad
- Sarajevo, Revijalna izloba 2009., studeni
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, 29th MINI PRINT, prosinac
- Sarajevo, Mali format 2009.
- Grude, Gorica-Sovii, Humanitarna grupna izloba Ante Jasaka


2010.

- Sarajevo, ''Mali format'', HULU, Galerija ''Roman Petrovi''
- Sarajevo, Revijalna izloba, HULU BiH, Collegium Artisticum, oujak
- Banja Luka, MINIMUM MAKSIMUM, oujak
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 30th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES, srpanj
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT, lipanj
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT, listopad
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT, prosinac

2011.

- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, Izloba profesora ALU iroki Brijeg
- Sarajevo, Colegium Artisticum 2011.
- Tuzla, Meunarodna galerija portreta XIV INTERBIFEP-a.
- Tuzla, 6. Bijenale umjetnosti minijature BiH, Velika galerija BKC Tuzla
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 31th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES,
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT,
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES,
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Sarajevo, Revijalna izloba, ,,Colegium artisticum 2011.''
- Sarajevo, Mali format, 2011.
- Visoko, Galerija LIKUM, Mali format
- Gorade, Gradska galerija, mali format
- Tuzla, Meunarodna galerija
- Banja Luka
- Rijeka
- Maribor

2012.

- Kutina, Muzej grada Moslavine, Profesorska izloba 2012.
- Sarajevo, Collegium Artisticum 2012.
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 32th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES,
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT,
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES,
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Beograd, Galerija Centar za grafiku, DIJALOG
- Banja Luka, Gradska galerija, DIJALOG
- Novi Sad, Gradska galerija, DIJALOG
- Sarajevo, Collegium artisticum, DIJALOG
- Ni, Gradska galerija, DIJALOG
- Mostar, Izloba Sveuilita, Akademija likovnih umjetnosti2013.
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 33th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT,
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES,
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Sarajevo, Umjetnika galerija Bosne i Hercegovine, DIJALOG
- Gorica-Sovii, Privatno i javno EN FACE
- Mostar, Galerija Kosaa, Tri likovne hercegovake institucije
-
2014.
- iroki Brijeg, Franjevaka galerija, Akademija likovnih umjetnosti
- Cadaques, Taller Galeria Fort (panjolska), 34th MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Wingfield (Engleska), Church road, Eye Suffolk, MINI PRINT,
- Pineda de Mar, Barcelona (panjolska), Fundacio Tharrats d' Art Grafic,
MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Bages (Francuska), '' L' Etangd' Art'' Gallery, MINI PRINT
INTERNATIONAL OF CADAQUES
- Zaprei, Udruga likovnih stvaralaca, 17. Meunarodna izloba Minijature
- Mostar, Galerija Kosaa, Privatno i javno
- Solin, Power Progresive Art, Salona 2014., Amfiteatar Solin


Kolonije:

2009.
- Ston, Solana Ston

2014.
- Poitelj, Udruenje kolonija Akademije likovnih umjetnosti iroki Brijeg,
Sarajevo i Mostar
- Solin, Power Progresive Art, Salona 2014. prezentazija, Grafika radionica
Solin