", t

f

[~

. - c,IIIII~TIOIi.

- Ull:.i._ '--- l- - ~II~ "·'t. 'R"" 1ilIi,.U!

IE! I"' r~l~ c ' _.ex~~1 !

"- _ -:ell'a:t i: on DM~NEl!l ~ [~-Fl.E!I M~' ~ S llnil " _ _ FllK:EI Ne'lCWQ'rlk il ;.ri fiEf¥:'; '~ Exe:c:uti eve "'~~ I 1 I4'i10~ ·1i!.t L" E .. .l .. F,., ,=et6il:'ebr~t i-o~

iF SJff iht'~I":et IGar\!b\lJII, P'lllt,;fo:lits d~~

] ~, iie G~de} pour :s:i'g:l1Hf~f l!r m~"3 ~.;l~,§' d!' mh~ sur pied d' cpe"r~'" ~- :t-"'S: .lifH.{ta,~, ... pal 'f!ri@re'$ dm,~f'f~a'h!@'s =;:- .l'~ -d:E!li'~ ~·t-~bl i;~seme.f:I~t. " e~t;r! 1lli-

ss, dif 1"Oa:!l4P's de C~n:(.~,R'tr'at: itlJ't II .Oe

~ -s-'j,:i,€l@.i1 l~ r~p~o:rh fe-~us.c:;:IH,~U'/1 .:-= ~~ '5' G'ij Qli\'!'~ s·e-rPi it ,1 a~b,fj;1:jr.t: 1 S'sieme1lt ~Ij _ - I~~n ~,ilWeil-U ~ demoG'al' U:h. CiOlJi .. -- ~~~ 'iTIVe!1t~r+ij~~ ,rt!} r 1 el iitorn~ T ~111{~ .. 1'5Il"~':;'lhcd'Usb?'1i.llil Itm~'fi ClJJ hi !'!'IiH)IJ'r €fl . r a I!.I 'r-en'!j'arStlalfl:ent d~ 1 :a, D~mQ"" - ~e a~~ Etits~Uni~~et i 1!itabl's~~ -"- 'il' ':01;1 Ii !19Jllllf!..!lJJ 'r~9'i'iHi;! Qi.fi s,e-'r~ ~ t :: ~ smrs le cont:r~-1l'I d'igS N'ati on s=U-~:S I' (ill GI~s!!te·y.~rll::! l' Chr,gilTT'e S·llp r~~

_"" .. '1 e p;r.:®..t~~,t:,~,(jn ¢e:~ i litir:ets {;j I un . el .Dt!fF~ M~di ~ 1 •

- ',eru:,e-ft~tt~nl iQ~ ~~f'e' r'~'ll i;t~!'

_~ eamQ-iS ~lii (;(ifTDCJel~'tr'~t len '~Ul( 'E't,M~$-

ss, 'e~t~l~~ ql1l~ :r~al it~ GU Wie ftuU

1 _ - ~ i-iJgi·ll,ia·t.i:~'rI ~'~r-ang.~;e:?- S ~ H s il a:;:; "~ ;] rut1\! r~a~: ifu~;;,ap'par'ti~nt"~·TI Ie eu _~S:S~, till 'ca,~ Pll'l~1E'i!t!f rt ~,1i ces CampS .. - _ t'h!fl;1tent" ~ mn~ [Itt!;! aJ 1 il·ti -qrtl~-t ~ '"" ., ~:l'i '"' _"f ~.h)r~ H -s fttfe~ ~ ',c~n~t!r;u U;s ~a

- '" ~-""n\1; 'na~rle'l' - ~i);I'r ~ui .r.:Iit <mOl\l.r

_I _ ~ '. 1I;'J'-I;:E:.. IF' _ J '. ~I .f""""-; ""!I ~ ~

::n.,:7" au Jl:l:Stt-~{? ~·a.r1,<'i~:p'.uh: h, fi~ de te - -~ ·tt'\l~4rle~, ~ Iq'~i -'II et ,€" ,pre~d s ~'Or:l _:::: .,'a,i p'O,~wr,"", Hbi'em ser"Kw r ~ 1 ~mtr'~"=-""" ~e' ;~ hn~t~~"$ .c;~IT!1Il!:S a'l Q r's· qH:e :de ~ _)!Ut il Sl~ ··n:~l$ i h;s' prf,l,H t f(; i ~~s ~ ~ :=5~llj't Q1@ ~'r'~r-~Iet srir 'Sr;Ul< t'~,lfllu're-s "'""""~S&ti! i~e\S 'da-m t~jjit--e:s le-'S s,t[er,~\~ _~ - "app'a?,e<~ 1 p:o,l U~ ,qtH~:~ iij i' 1 i taJ'i r,e et Stlt i at?

Jil,-t,-H 'urtel C:U' plltti·s1.Bjir's ~Q'l;fj:"1~~ ~~." ~ail' "£'Mf.~ if M El" ,p:,erm~"tl~ nt ~,e ;c r'O'i r:e! ~ 1 ~ exi:~t~f!le;El' d~' U!1lE!' tel' i'j!' r'ijj1i t,e1.s.€I~t., .. e:U ~s fe'fi [.Blblfllme:ml't, f tab le:$ 'en t(lr1 t ilJij ~irl'fQ~mjti('QII1 :pr~du i te'?O:u :prl'~h~I\1-·

'~""~111'@;s,j ,,~ :j[!:l'nt,rct~r:e, _,~e!1 . tI'IoUve~ ~'nts 'P',~~-rl.Qt;.4'~·Uf!~ male'f"ifcra,ln~ pour (fuii l~ :lia:r~arld~.,a f~a'(,e i hwr. l~o:pr'8 gG,tl,j!\l;erne!H:il!,nt ie~t Ufili! maGni;:~;rle! dIe 'perf'" ss'e' '!;l{jtl'r,!3J,n~'? :OU _hr~fi !ItC,~~e.~,lea 'lj'tBW1r'e d I' i·trf~;rma:·tlon J~).'r:@ v f,:~n drl' i'l -'a 1l~ . - cl e

'g fa IJP r;,s .r·~vo '1 utji t;ln,n",d res telltlam ,~~ j at'eli T e' d Ucr'~:d i't 5,ur 1 e 9C!!J1I~r'nirrle'nt 0011lt i Is 'c:om~attant 11 ~~~.o] ~g:"ie S!t l' I adl'llh~i s·tr.a_t~arl?

Toute:s :c!fs G,ue!st i'llir'l:1jeft ~~a!4~etll~p .d ~'Q;utfE!~ 'jJ~ me h ~ su ~ .~ ~.Q 13: lie' s. ,~ .P 1 tJ~, ~. 'ei.:i' r s rep r Be~ VIJ~ '1 ~ gra~rH-:e di!:! l"ir,f'Dr~~fh'l'f r~,~€.~.€t 1 a r'8'~ '" PII!l sa b ~ 1 [f~ p r [) f'~s}l1 enTl~ 11e' ~ rend t'e ~,utf1 i 'Q au n~nlH1J et-it d'e: ·f~its..enT~h:~h.

Par· ~;~~rfi'pl e~ ecmb'lEln de i;~S e:ampl f~r'~lIt il= nfe;r:ragl~:S iU C~rr~daf ft en pr~v t ~'~(J:n de qu,e.lll!i! t;1tuat'loi1~ !!lit d,e ~uel ~tenf:e' ,dlel dlet~m:u;:s~: i\ S'~'1ft1li rr ~y ~ i 1 ~ ~tlte(jn"e- de· rssr, ,~r!¥$' IAal~U C'.ff~ci errs' d~s rorr'c,e~ rnrmee'i c.a:Radii,e",~. I~t de

h. R '. C • ~L, P'., ~ e n r'~lJfld ens i,~tr1il tlnF~ 5,1(2' r@l;i ...

ni-~i~'le~t p,out" (it,n·~11$e-r t'Qlrt~$ Ies ~Q'5':§;i~il.,- 11 t-il;s e~r1\(i.sa'ge~s p'fH.U~ 1 ~ rlils;·e· err C(mrn~l~'trI Oil l~uns f!!J'Ji"c.e!5; hi' ttl:Qrr.ti!'l'at1o~ de eel l efl"'ci~. .u CiS de 1 i~elatemeflt d~u~~ b~ulrre ctvi'@~ aU d.afiadaj ceJa h"hs'~ p:l :eHl"~ ~. ~"1 U~ieTJ:r.5 'In-,. terrogatJ"etrl'5 leri ~LI S~I~ qUrBrrt ~,Ijlx. pr'o0~'~reJ; mises €!:l l'ihG:~~, ~.~ a:i1 1 !?lurs· ~ ~ '1 u Giu:t~lJm~ FQ·g;a !Jli' Qf'f~ ~~ er f1f.-a,n·c~p'h@nB· GraS F(J:r~e.$i ~rme~,5d~' G.alnlQ1d a 1r:I1E! (:QriRfi rmn~~, ~n' ~on\fe r:s~t-'i on P r-l' \I §ji.E:.~. , ,q~'i\;! 'de' 'te:UI ~,~ r&ifd ens dva.i a~l)lt fi3IJc. 1 i.~u,.) . q~le GiE!:$' "'R~:p'p:~rts rr<!vj!J: $e"~r!\1!tJ aVa'l S(1t ':tl~ rid·;ge"S"", @'t ~ue' c,~I!~.' .. ~i ~~'~aje'l9t. c:l!lrn'~~1FVH 'cl:i!.~~< des fo5Ff\r~)$ .. tart~· ~e: l' I' Arm~e. tanli3J~1tm:n~' .• .s-er,.,

:y i ee dJe 1te:1"1 ~,~, i ~ e:m!1!~t •

En tJ'ultre,~,11 nlft f·~~tS;.uW~;(f1~t :PlEl~. loubl' i €r ", au c:::6t~ ,~fm'iri~'ail'll'j hi 'f~}ff~:5l~ rlc~OOS.S;fji aUK S;O'F'" t'~ ~i'rrel] ~l1Jl9rtcre' ~r~S -s!\tJ~Pp'rGlSe~~ ~,m~,~t~'1 S:,ifWitS clf! l a d'DctPl l'I'e Ir;;Qff,]m~ni h:~,~ let: d!fant infil tre !,I"ij'l ~ ]J.Jrl t' 's.eJ" rI '~e~ creyii rt(;'1i! s ;~'e ,1 i:PD,ql~e, Ii tes:

MU i.~~l< d"!!U~ Ci n'nta,~ 'e'fL t:,owvtd~n d IjillRres.T'POO!fI'"·" t ll~~t ~ a la: ~m~ :i !,'h' q se In nee StU'r f ls,a it qrn: d I~~cri r it,! a~1elln~ ~Uri!'~ iite!fue j;h']1Hhl'[N5!' oe--s p hr.\S %UST):t3i!Ctes: iijl y~YX du f'eiJ~'~h~' en ~lac~ ll{ll~'t" ~-tre ~ 1 '~r$ SQyp~Qnl;fe deS! plr~s Cr1114l~$I!! d~r;:ln.t 'r£1"It.re '~u:trl~. 1e, re,nv:ers'Smen't du GAr!;l'li~1r~ nement.

E>t la ~remnre M'h1jri~e ~~tl'!j~'l te' 4~u Ca~i",tlI,~ n i a ... t; ... ~, 19: p,as 1 Q! il ssii:e :@l1tel]idlP,e:.I, l Of/) :rj,~ $:,'~ 'e ~uli':~cei 1 ~ Ch,E! ff1e;r leo ~tI ~r.1: i' ~,Qn~~r·¥~·~eur 'il, q.llI9i ceLtx qu:i ~!"i t:i ~!f6l'r~ 1 elilt 'I e: , e:a'rr~da _. d~~ vrai'ei"lt d:ik lQr1;; @,tfB QQ!"!~l d:erei$ {:OI~~ 'e't:a'~t de ~ en n emi s d u !liJ!Y~ ~ N 11011 ,-iI.; .... Q:ri: ,$cJ' .d ~ji~_ en - . te.!1~iJl.l dt' tel's pro,p~.s!iai\l~',;rt11 ',eC]il,t~"m.e'l1t d~ la ,d~.e:t.nd',~liiieay~rre Mi;)flldl~1 ~ l~ it~ h. ~P)~J''t .ds

dlir~"a:@~mt:s de iJ'~Y'$ -tQ;t~llt~'ir'~f1 .Et~. 4flG~e'

!Ou.rii~us~e.'~ eel gel'1re de j.'J'ro~~:s: .aJlatt d~ :~i:llf

· PROJ~CT ..

RfX81

~ .f,... .. - ... E ' ..... -'-! oj - r ... ~, _

J ~ ~i -a i' I1sd 'C'OrnJ!t'lun i. Q'lle a ve'~ d.ts. .J ou rna'h~t'e's "e.n ea Hforfri.'Q JalJ~ Wi .s'¢'On:s:i"n." -en Ala\bama. I ifi! l'il Ar"'k a;!l!!till:fi> .~ ill! le: X·U:· i piji'i s: ,~n 'Aij·~t:~llrl' i e. ... , P'a'rl a' 's~:t:ta I j I ii ~ . cQmp'lllr~

, 1 ~ hl"'f(fr.i.>tr~:1')1 re~oHe aVEl.' d I i~~~ri~'5 'suj'et'5 a!e '~e~J iltr et. d IhO-rh~'riI"t".trt1 on d'1'ff~-eIll'te'~ p'rfJ~~f.I~ I'It c[ i Ultre.s; s::o,~r~~"s ,II tel le: ,p,res""' M ~.r~I-(W ~... .' ~Q,",eta'r'y &-: te:.o'niorrrf,cRevi rtw" a ~ee NQf,marl N. 1F-r'sl'l'z'l Gadre :5;~p.!:-,;:,el!Jr-d-e PAfin:

let· autgblr de: Su-s';' 8S~!j Pl\1nn'ifil-g WClrtb9tl'k. ng afl lsu Ii' is , tt "rC.omlJ}~1~!' fut S!)UP,~ol'u~,e

~·t ,e,~,,'in~£jluE,Mur en E.con.cmrire .. p.qur l-e pai' p,U'us'e'ufs ~:!Ir,X :E:t~t~~HlInis1! dans 518'5

~lI.:re~~~ dy o,~,,e'l d'p'p'e~enL t·co,(;)ormi.q,. . e' ~'hn1Jsave.~l a C ~ 1.,A~, d ' aver; r ret'e ~ I u~ des

, iEt:at, d~ C9~qn!qo,; ,i:Htec: l'~ RE,v~:e lle,allhL.'ln~tiC}:f!t,eJf'S tte 1! U's3s,lifn.at' (fu f.i.r~s:t~:en't c,qn$:,ilC'r,e"i. t '1 ~ itYf<O'rEr!:a:ti'&~ ~cl£l~l\jlmi't'q~e '. et _K2nnsdcy

!I1'Il1'id hit: 1~' e.l '~ie;nt,gl e des. Il4 Efi_·r,e'pr~en,ecursi· -

e~n' lffirilre.·s'tl;i e:t., @!'ltr'a' ~f'ijtrr:s." alf!2'e·l~ _£'n, ~ut.r'e'" ph$ielJ~r$ 'exp~f.'t! et 'politi

~16 Al v'an" !lit~l Hgence, Adv'isor'j R'ev'ue denJs' aJl1tI~l~ai'l1s (l'Il! phis d'une foh . .r'L~:

;jp'~!i:fal'"i siJ~ ija.~f1r 'l ~al'lah'is.e' nronritlrire I§-, 'el,fjl gJ8,:pd:eJ ~Ie' ptUfphl :d,(o/s!itat-s .. JYni's, 'centre. 1i!;1Q'llomiique.. g:e'~l/Jioll H,lqu:~'." ~it des· Catn·.~( de: c~ 'ItCmn;pl~:~re'~ ,~!'::ong ider,~ pear 1'1 US d I un I;eami a 'aa~r'~e ,e'll tie '~1_ a. t·,ra1 t . aux Me,taul( 'me etan't e'n 501 UR "9'rJlt!l,tmn~~me'Rt '~nd€p~-

~t,e-ei'lew:xJ>. r~H et ,~. ~'As 5BctaH1en Il1t!er~ ·.;tara:t P!! ~'~&ant.. ial1.apparnt mi-e a~ c=C'lfiiltrO'hii

n4~'ie'f!'~T,e des rCan e<cHowneur5~ e:'1I'1s1 du ~OIJ\ie1"1I,el'fte It almeJ'1c,aJn $:ur ]J! 't,errH,pi-

q~' I ,~~c:,t ~ ~ il!~·tl"<el' 1 nfo'r~U cns p~u\fal1t ~re .des 'Et~t$-o-lJid' s ,i 'M~!r:i:lE! q;u,,e ~~rta:i 'Os; orit

I can~redi're. 6ti CQl'1fi rlil1e-r'~, par J' etlt' ccnfe=· d'i:j.a pe .s-,i:\i ~ !lH'/ 'COI,IP .-d I-Etat Ii ~Qss ib r € ()f~

1'~)u.".l'a,. f1@aHt!~ ~es IlCa.mp's de' Cf)i1iZ-filntrfl.- 1a part ,~oo m,emta iJo~Qfi.lple>lileD"_

t rtCi:l1 " :.

.. res d.lln':'ies ~!'a'l it ~s ~Gono:mi qu.e'S.

I Il\vill:r'l.t dont ·d~ ~foceder ~ ·qu,el q-ue COl'lt 1.1- 'M en et red:a~t io!J"l que \:! s·oi t par rep-

po.~t j,tnute l' II hrformat [en re'iue all S·U, .. , jet doe.s. tlLamps dfi to:llC~'/'!Itration". jl~1"i darr'1<tl f:ai t ~'lfa propre ~':nq:lJlet-e I, nes prepres v~ifitaHoRS. J I a i' cml1rrJ.en~e 'ar CQmIilUn Q-u;iE't' ~r\f's-c l~s r.e v.l!·eset jour rtijll x qui a.v~le,n.t puoli':e de:$ artk'Jp-5i,u .suj:e!lt de -ees !l'CeJ:O'p-s rll af ·I~ iie cQrin~;: -'IrP- 1a sayrea .]J'r:~~·e""e 'rf~ -1':e.!J'r':S 'i l1fflt1ma t l'on:s, • a hiS i QU~ l~ur iJp1"nton ~ 'ce ~1JJet. 'P~Jh j,la'l ''COI!iI'"

,m.r.ttli1lIJ~' 'd)v:atd:e£ A,ge'rlces de ·Pre'Si~ fiil-

·t;~ rnat l ol'fa 1 E!i5 ·aJ l n ·d,~ 9 'I1'VO irs ,U i l-s ~ ...

v,an,nrt efll't.e-ndu 1'",.1 er .'gru '1'10/'1, d~ "I~!J'r'

,cltt4 ,! de~nlp'p'Qsl~"S' rCamps ar@ c.ollce·ntr"~-

;l~iDn'h sJ'fl~ P'fJ's:s'j§tI~;rei1t, drls, GOt:umeht.~ ·-e.J{1 r::J! s;Gn~ t!t"s! fh oowia.ifollf1t m'.cc 'hi:~ re p.ar'ven-i"-r Uil''Iit~ c-op·i e·· S:a:vo' 1'" ce qTl'i 1:'h .~~ p~n~~ l:e-fit .. ~l.u~,-me;ffi'ias, e~ ctlJ'el etaH e,n '0 1Ji,\I 't' 'de' n g:n~.; 1 e' p,'GllJ.f et 1 e eontr.e, 1 e

·r,.!f9] {f'e '1 ~ im~9ii' ,Hi. i·r'e po/H' rap.peart. 8 tHTe

F'~al it~· ~!!Mbl~nt Ilpparten-i,r plus .. ~, till r1~'i:'t 'dE ,sc·len"€~·fl¢t1:0fi qu I a I:me F.lan .. · t~' te rrE 'i ,~tern:l' .• ,

u Pl."esse OfficiE1'11 a", c-el1e \!I'1!1l~'~ eu PIiJ~l' ic "er! g~l\l'§~l, rll"i.Hi\aU, ~ tOtlt,-e f·"1fI pt'~ ;·~q~e.:o jamal", s vou'l u trt! iter ~,e t:ette, 'nrermart Hill 'p1i rH cU l' lIr.a?

11 rs ss art do,rn,\,: d"€-f;:dt!;'~fiqUA-t~ et de.s \ie", l fi CQ,t i Q'r.t~ proe:tJ:'ftes ~ ce.'t ~'ff~t, q.u.e 1 a

r'e ~ lli t'@' COllvrant 1 u e·,!( i:~hne'e -de. ~'(amJJ"s de Conc:e'Fltt'iltil;n~~' par'aft '131'-'8 des :pr us vr'ad'sS"€fI1'bt1Ibh.5_rpQvr en a lI-O iii' h prta.'~ve sbso- ! T 1U!e,~ iT fa.u.Qfa i t ~~r!!! ~ la :~hce ct~."S mi H .. ta''! r-es ~t ·des p~Ht1c1rm-s, Q'tJil 1 ~ .Sintimill

51 ~ n~;. ·@t PQss:ede'l" d'es ~Dot.~.nt_s aff;icis'l s" .~ :'te .~~if~t 1_;;, que: £;e'tt-er'~£l,'l iU re:j'Ol 'nft una ~'ut're t'e:a 1i't:/!-" pl u~ dfr-'am,a.t i que !g:'rrc:p"r"'8i, ce,lh!' cl' ~ IliJlrl1 rlPl~fl d"K(mumh le tl'v; s.ant .~. ieta,'bl' iss~mei'lt, OQ:fi1 'gre mtllgl'~'id 'I Ulii _ N'oTolve1 [}r,(}"l"'e MC!:!1d'iiiiJl ::. Poht'i'qve~ Hi] it'a-l!r;~, •. :~~ cOllofflhtlJ~'~ w.cia 1 '-et iRe:' i 9 ;'EUX ,- .~' 1""' ec-b-e'~ ,- 1 e T n tern ii on-a h; UD-tl'rl!;el Gr:dr. e . n i ser a, "it ~fl a:E~ :1HHJS 1 ~f1g"i~.e des N~t ;,'o<l\'S-!JJ'll e~s ~ et d'ont 1 i M.abl h,s-eecr.me.t,(jt pra.t i-qJI;\t~ -$er'i: H ~ aur.~it .e !if.e;. ee,f:l.f'i:~ devr-a. i·:;; -.je dl re • ay ~.lt'fJmp 1 ese Mil 't-a;ro .. , btclll~trh 111 .amef'tcai'r!.

I}w1qil't Dj'vi d ~, S:,.ennl~~I~t~, prtsi£l,en-t de~

ttat:5~1J",i~ de· 191~.J. ii 196.1 ~:S,t,eelui <lyfr alva it ml's h:.s afil~:i'"il;~ rrlS !;n g~'rde p~'r r\~I~Iport !~ fJotent~:e·l i'Da.hsa-ft~ at: .enionrre Uf ce "C.o.mp1exe "ni~r'o-h]d:IJ''!lt-rieTjj jj ail-nos; ,que' du d.ange.r e··~t·r~e qUle e'~, ~~m~ 'C,omplexe'- lin jt;.IH~ trtiJ>~ p.rflc~lie~ p.lJyvai't·· re:prersenter Ip'oor la su:rv'h> de! hi; diem9·c.riJ~j(;e r~~-:rh:;<rlne s 1~i1 Yejn,~:1t ,~ ~'cha'pper ~,UI cotftrQl,a du p'et/ph: e1' de ses 'g'Q.ljlv:~rfl~nts..,

a:

Plu 5 i elilJ">S rBih;~PJ.~ p.al.:l:ve!nt iI~l"a r'lItt·ad'le-es 4-

':', ..

'!'iiir~H'~

~

- .i

I~I

'"t-f

a'lot ·s 11 enC2 de hi II Pres.s,e" J:j i t~ 'f(lfti c i.e 11 ell 31 pa.r ec!u:mple~ tes p~e.ssf,6·ns prol:itlques et e-

cn;MI.Q.milqu~s; la piSurj de la part du J.olirna-

l ht:~ '1' mp 1i.Q9i! .• de ].a (lert~ ,] ',eiffp'l 0; rat/ell.!

de la r~~utat'on, e~c.,.

La III P'ril!!''Sse Off h.:ie·l! Ye iii est d I abord et a ~~ijnt UfJre' i form~ti"(ln mii~~] ~:e p.ar 11 ap-paret pol; =

r . '·1 que et eCOOQ; QJJ'e d! un piI,Y'S. E'I'I d "au'res:

mQt5, 11 rnfor-ma,tj"'O'n q,uleUe ptlbl:ieest SQU5 ].a C'll!r'fS"l!l'''f! rle·~ interi§ts pool i"t~ qtH~S .et/ml et"Ol'lomi'q'ue-s du 1 t~i1 00. eJ 1 e 'est pllll!,li@'e" S i i 1 s.I!-agH: 'dlYIl jotlrna1 de Villtl·qre 01) de ~eti'~ ''1 f1 h~ 'II ,c·ette· n Pte.s,se'" ~ i mo Ins :<le Cgfit.~ster

l e P!Ii:I'u'voi:r pollt"iq-ua. en pl ace .,[l-;.i profit d 11 tin,!!'· a,.hJt,lI"e or-te:ntatiol\'l po.Ht~,~u:~,. p{l'b14;era des irrr~rm,!ltilc:H15 IYrie·f:1ibee.s die ma·r1If~rei. ne Jama~ ~ ,h~:l!Jlrtler >Q!lJive'lr't'.emen e po"U'vo'r pol Hi-

I .qu·ede 11 eP1Jir"oi t de: qu i ~ 1 e r-'~.~n'lt "ion lJJTI i = qu.e oi3rDlt ,I e1(j stenc.e " ~ nlus , cst te . erne ):I'P"t·e.ss~·! FiSt .(hi'pa.l"I.can;; PiJur' Stl:r\lhir~ j des 1 n't~r!ts .~c~ntllrni ~'ues lO<:ial.U,K. Ent;o-re'U ltoute p'U_bn'~ilI:t'hul dll tnfgr'ma·tiion d1;·t~ rgbeHe", .a'IJ/IFaJ p'!Jr ·1')1'3~·ul tat:~ deis ave-rt1'S.s.,!!Wen't·~ l' m@rtn~ d'e s

:.met~a(ieS 'd·e ·C:~:~l!Wi'IhI·re5 1'; nam::u'~te:s 'd~ 'Wa fJatt

die 's::e S D'I;!! bl t,l' t~d 're S j ~rl; ne n t: ar r~rn'l2'liit d,e s

pe'r't~s de eontril't de: pub 11('l,·t"I!!., E-t s t l' 'II 'hl-

1 fElrrniat"i01~1 contest-ee" I',,;ove,nfl; t d' 'UIl'! jQuT"'lla ...

Hs.t~1 )l,'st"rrft :eH~' ~ 'uns vel ont@ d~inde~.e",-

dar:\ce et "P:ho'Flfniiit,i!ti~·r·O'·,esls·i;.o-neHlel 'al or-s

c-elui-ci .pmJr'r'i ·t'out simpl eme t '5:e ·ret.roILf~

ve'r- ,a~ 'ch~'m~lge du jour' au l·sm:!:ema··] n,

II

Cett~ 11 g, Ile d'e:·. Pe"1111 s4i' 1, ~t dl'·,tg j;r'" ~1;jl t IS! $·t

'e:ell e fta·tl1 ·iiI l~ itli!JJ'se Ig,(a! 'Ul:ute l.a I-J'r,a t i.qtll:€!

d~' '1 a prcrF<~"55iili'Fi j[HJi"nali sitiQ.!lPJil i est uWili .. Ver's'll] e, E~riI' ·iZSl ·z,e~:s, fl est tc;GlJ't :!l f~;t 11l-' PGS".:S'~·b:le cia' rmrl'e.ri',t:i ~~I pt'Qfaslji~fl j:oI.H"tI.OJ-' 11~sithl'l:J:e a.yaAt pi!nlr QU,t" av·;i'!Ilh·t tout, h.s in,t'ef!~'~51 du .pllJ·hlir: en ,~:eneri=.ln. D1'iJii'1I,iiJrsatrop

'-~pu Vli!!nt des .ie.1;! rn:Bi 1 fs tie S' let a ~1:!l1 rO'Flt V'o, 1 QIr1I'-

. t,ac i r'eI!l'E!! n t d·~l eux-milroes: " urll1e CO 11 :115 i on, II aa,lifI S

lireur e"5:p;r'U~, :~otr'~' l.u: "TI..1l"t!!iir:j't-s d~ potlYQi r J,toi,ti.-~u~ 'lire ~.~'U,ii1 d:e 1a ,p.el)'ul~i tl{fil~,de' ;Q'i'aiI1i!'-' 'r'e' :8 58'_ deI€1llIih(l;~~';~ ·hl9r Id)'e fauoSs:!!l!'.r 1l!:~o~;id'i·en·f.-eme At 1:!' i fir' D)tl!'J~:Ii: Hl'I'II.. Pi hi S, 1 11 s' dev le I'll nf!!'It c,umplic;:.e·$ de t~'lJ't un sJ's;t'~me deg~is,~;!nuliCf~i' .. le,~ .5 I ~·~~nt ,ton stf'1J it.. et to·nt i'iIlHU'I.t de s-e C,oflst.rU i re S~""F I.e: do,:s; de la, P-C'Ptl1 at ion"

.. ~our c, ql:ai ~lt ·de'S r'@s·e;,'~wx d ! infO"rmai~·il 'U1 , .p lusi ~ mp 0 rt.'llf1:!ts" t.j2: 1 Rare.! r tl- C,a i'Hli'd-a . etC, B··i. C • 'I 'SG.ll.Imffi $ ~u pOItll:Vcl'i;r p,ol ii'I: h~ue ~u gQ:!J",Eu"rfl?m€'l1t· .'fjd·e,rll c~.nl~di"~;n;, l'e rS,r~'it~o :St.ar e·t h Ga .. ·

le"tte, s . .oumfii pour le:rf PlU''"t~, a Ie prll)-

ts~t10n premi"ere"es. tntilk~t·s iH191 a-I

+il!l(on·$ c.~u'ladi~i1:SI; au bjien l' e J'our~ 1 d'e 'M,ohtr~l:Il at 1 a Ftre,ssl! ~ifJue:-s alia Sii,HJVI'g~,rd e de ~'~ le·'s"ta;bl·t 5 km~l'lt. t?~nl$l'irql.le et:! 0,0 ptilHt'fqlJ~ tSiFi'Ja'd;en O'1iJ qll§b..et.Q1s.. afs t:haCVl1i .~ l fl"U,;r matli' ~r:e: h:!"~rll b~ ses d:e

. .

fone io-nl1ement s ~ effe~t~Tri; de 1 a r~Ffte rn~nH;"',~ Que eel les dkcr'itlU e i hautme-I

~ 51 en es s Jeffectue t de ijh'iiI'lTere as:S Itl di f .... ~l'lent·e '" pea rC,i iqu i 1 nd·i r'~c tes, et p,(3lrfQT'5 ~ Ufl tt'i:8 ~aut illveal,l de 1 R afl~ I pa.rEd, lpo ~ 'it i t.lI:lle at €·eoneill'que.

I}$~.S un tel h:byri "l,ttl>e ·du p~t1v·rd r ~ n I of's:ttGtrt ~ fi1t cump,r~>6l1-5·i~le d·e· C01'l"S'- I ta.'tlilr ~OUlo"qU:01 des mJj!!l!'¥en~~~ iCO~lle c,el-· I 1,~ des UC(l:mpt d,El Conc..@ntra.tlcrllill in' on', 1 Ja'8liills 'ete p~J.bl {i·e.'S; piJr d.es r~·S~ilU:>l off ic1i'e 1 s, mid 5, p l ut6tc~rom~ c ' es-:t. 1 e ces icf. pir chu r',evu~s 'et:/I}u 'de!i J~lUr- I na'l~x. i'hdl§;pe:nd snts I mam,~ t~"1 gi sux :P'fH"fiq'i s •

Pour ~~::lFeSI8'~,~X i nde~~ndi"rrts.~ '1 ~ JOlij~r,nil'~' s,m! 'C6rJ'c'rer"l'le '11 til d~f~"I1'$e at '1 i P'I"O"" te.eti· o-n ees "nt:er~t-s rle;:5 p~lpvl at1 Qf!I S peur qui l' I i.1li-Ortr11!t -'O!lil e--st p'u~ n.~1l! Ian .. dis que ptJlJr Ies r~.seau~ alus o-ff;:'lti;el s I' entf1!t,hl) des IP.OIl'~~'.'~·tion"S vi si'€'s dailn:s tin itat de deillii-S!f1limren ~pe.r:met un fQ'Il\I.,. hmrenJ f nlilt:errOl'1'1pue de l,a,. cOillsQ!!VInH~thm I ,a' ol.ltf.'iint;,1,;! -g:·E!R·r,e (;:'entr:s.-d 'I alchat:-~h;rfl't::., I I~af c.o'n·'S!q'u'ent.! u:n'e m'enl~~~if1!1 stt1l!,oiBt·e, ~.o141t;.l:q~ .• lie!! ffi!!!J~,HeMf' e~ejnpl:e ,; '(!!.i!' ,~,I..I

Jet au QtribE_C'lli lest I e: ft~~;$.E,a~ I', V • A .IT!'-, 1 emedi'ltJase. ~ff1c.~c,~ d:afil;s '~i !IBhf'utt~S:Bnmnt tl~,ot i d h~o de ] a "p.~1;l;la:t i il:~: _ ,.uQi] Ies N.o'tJve] les sent, tral'b~~s' de la ~em~

man llil""e ~ue s:.g:nt f a'br icq~~'~$ '1 es erni.$-I

~riGfi'S .d·e v~,ri~ttlsJ....... I

n '111; .cel;J')(: !pour q~ t· ']' ~ '~~JJr'a;"9~ die t.i1i

verft~ PiH;S-e a~,,~illi:'t, I e~· i ~,t:'~~{t'$, ~:e~rsQ~-: m~h 'Il s,o.tt Q!lJt~i,.e~1(1, ilu-de.HI. G'l1lc1' ~! ai P 1 a-' thse~t ~~ila vie q~i.dti~fl:n.e deli!E!il~ ! [lIQ,tn-rta.[lt lrernrna LIne s'e'rio'nde nature. ll'Qur:1 be'a;IJ'conu~ 'de Iilourmilts:t~s,,' C1eit Je CiJS, F du reda(t,e'Ur-,en-Chef rtlJ flack J and fr ·b~ne~ qlfi'." ~i1 l'f1{'C; pub) i a: '11 i""fiJrma'th:;n lal p'l U$ comp" !*';'Q ··jtu su.je~ d~ 1! O,~r-ati otr_ C'iibl ~ Spl-i-cer~,. C~'l Ll'i; ... ~d rriouru't SQU~,!f'1- neme:Flt a'p'r'~5 ef1 am1)'i~ ~u/}l H~ 'h 'l/e'1"·Sr i::CHl

1"~. p l'u"s c:omp 1" etrel • ([) ,

- ~e'OlJt:e's' Ies ip're;uves. et l' es l"e·ifel'r-e-l1-

- i S'&:'l"'ont: 1l:'p'p,ort~es 'lei 'dans eat 90-:<,-

!=I,l US i !E'~n) s rr nbll't4 r1'~'F0jr'lt B ",H r~ I J:lcu:r _2 ;"rit"',q!il!"· ~u.~r e I !¥st dang lQS fG<-l1de:~

= _~ -e-''I1!S Ge's 5;o1i,-¥er~ernBnts dl>a·gir· de :: 3:Orte: "rGa:mps cie CIll-nc-efltri5it 'f Q,n ~ J'l"re:p.a ... .!'-: •. .;;; 5. 1 ~ ~ t·.Q 't'a'S' dlmer ~ ea;' rl-rs ~t:~'nt'tE 1 IE! ---~'"'it ~,a' ex~mpJe,~ ~t-ab·i;!"sfml~'Jl'Lt e'lS m;@• _ ~'" s. am@:l'i c an (I -e i'i.:na [[ i en s en \I we d 1 e fi'

~ e I'" a, I ' !~rc.l at;e;FrI~I'I~ d ' mle Cd S"iS' P ~ ~ ~ ..

- _~ "etlre au Q~e'be"C; et·c ••• QUE' ceux-

. sent ob~ igijs paur sa pro·~·.§.,ger ~ q:1JI' il J: ~ y t v'c:d r U' qu~- die s pf1ijt; i ques:, plus: 0 U

• s ,'- p nr t~m E!'S , !;l'U ca l1;g:e ril'\.! urs: p"fi u r

_ p u 1 ~ 'hH1S nom:: e rn:',@:I:!':!i 'I ilrt.re " ,. "

--=-""""""ant. - 'h' cQfi1st-,ructi on 'dJ-e' 't~>Qt ~p'pa-

Hi a i'fS:" fi pl U s·fOT'tfl! ta hen de

lie C.on(:'en1;,rrl:lt i' en, a; trC-1J j'rilurrs: de=

e!rt:·. 1.l11 J!l)ur· Ol,!l 1 ~ o3:lJitre ~ ss il,,:r·t};-pr'-€

i i!. L "'l:i.ht~'1,..e t'St lao pi1ll!l:r r~ p.ro~:En outre. qu:i dr' prrt·j ~llJle- <!lit ijlUSev i -s. i Q-1f'iI & e,m 'fQIfl·ct ii G.n die" ~ •

- qu 11 e;fi, sui't Jr bU1 fii"1 t d.emeure.: 111 p~,u.r ve-ut $'i"v'O"ir ~ 'II'e'liJit IZroi re ~ 8:-u,cun sup-

n:t cle t}'f'etlVB !!!!lJ.t'r"E!' que. c-el]'9. q'fJ1 l!iJ1

a:P'POl"'t ee sera n,i§iC'I:'SSi3!1'W'I'ili", roa;f S' ~our

:..~~ II - qui" ne veut r:;a,s I eueune prauve Ins

;'9: ·!'.Hllffha,liI'te, ~e.f!H~. les plus I!!i,~~deflte:s'i',.

ref:us de !Ie)" r. I!l{il gr' des des s.fe,." d'~ ~ s!!l",e~~'pp'Q ~i.n ~ e;f R-r'ov'E!'(na,,!lt ~e d i 'ffe ....

- tes 'S:o'irc~so" e s:<t; ~r'l:r dan9~1;J'x. l1tJ}h·_ e nfJn saul efl'lm!:nit ce ge'Ai";'~ dt I attit.ude e.:s,.t'

e UiI"i f,eti ile::rt d(HH1-e p,'O!,Jr' . ~ .I ft,a,-

:." i'S$m~Mt d.e ai",et ai:;uY"e,S st t:I~ tyrfl n1'l1rEl S SJ ri~ dos ~~..s:. 'p'opuhtions i:!u~ en 'souf,-

~ "ront!l m-a 1 ~ 'E'fI'C(lre jJ eet:te Ilna'n ; ~r'lS de'

~Tl$er 't-eflQ '1 ~'S, 1 rJdi~{1 dus, Cjo'lmcerlli:.s (,l''f ..

rectem~l1t re'~p'ms:'a~ h:S' dl~.li I; e'x iste'nce (Ie

en~ 'si:PJJj:~l·pnS., .

I' ar e~m:1D }Je.lJot:lU ifur-e nt ~lre.s p lliJls lJ"e'~~,~ 11-

s ab!' e$. dJe 1"1 §~ iii Il H :Si S eme'ot des; ca'l1:'iiP'·s· • de

conc:erit'r~a:t 'f ron.:l: EJiI :A 1 :hmag:n,e ~ hI r s :d'i! 18:

9§ri0"4JaPl'"'ec~dalrilt l' "i'elate-merlt de ] aJ 2e

Su:el""r~ nirt,lndh:l e1 t~~ Juj.f~ !lU les All e-

an·d's1 0'4 le'5 d~~7Il a 1 Ii fo lS? Et 1 a COOll1Juna~tc@ +nft~~H ~'ettlie/T '1' i i nt'ei"'f'liBlit ~ona:1E! -d'~

I ep~q:lle r.[11'1' 'i!tlt;,1:: alJ eOur·.lnt d~ 1 I ex' 5;':ent:~ fie ,ee-~ -CrimP:S'!r pal'" les 'Serrv 1,r;:et> Se'" c; ret '8'1' ~j 'U·S~qi.!i a ~ 'Ira, 'S.!] res pon So a ib ., 1"1 te :t

Et dan$ 1 e. m~ .se s , j:us~y 'i.DU' i!;;'11 {l l:,il\ res?on,~tabH ;! te .de CBUX q.ui 5 r 1' 0;?P.<0$~re.nt ~ ·1 T etta b 1 ~ $'s·em.em t lit U :CO'mm I;,!!'! i ame 1 E-'t m.@ime Ce'il.!',x 1Oj'l.! jr t al Ie .canada .e.t l' es Etat3 ... Urni$~ a: l'epQql.le~ etai"en defi plus COfi:$'C'1!el'lt.;5 du reQls ·d~ t.err'~ur q.!!l.'i :~h It dans sa !,'Ita!lti~ d ~ ~tab 1 is! 5.e.rn~l"It StLr' f e des ,:alii peupl e rtl.~·~e •. a is 00 fit""Eont r'l-en ptHU· efl arteter 1 ~ pr9"C$$Su~'?

)\lors Ju-squl'.ofl, irq h I"'"e-spollsabi1it~ de "to~s C'!;UX: q.llifl ~ po-urr" ,ct~s r.<a'h:on:$ diffeIrefrtEl·;$.., t~·n"L des: ·Q.r'g:anisa:t·1on8 !p,(ll itiqU'es que re 1; 9 ~'·eElisH r·ef.use'rwl'llt -de v,erlfi'er jll!sql,ll au hQlit 11 e::d-ster ce .aett.tel i r~ d;e' - Ite~m!!l s 'd'~ COf'l;ceiFI1:ra.ti an iJI /I .... meriql!.ledu fJi@c'f'i::Jtn'? Les 'i:l'i""·ga'f;!i 'Lswe''$ pol ~. 'l'que's 'P&lJ'l'" l'1'er "'~5 sec to'Ullfl.'t.'" .yolB~t'illrr~ ant c.!\e' la pr ''S,'e ·piJo;s--s"io-l' e dtl pO:llVo,i·r diH'IS 1! a.'1'elid'~I"'~ Ies o.r·gcHid !;ITIoE:!'S; NH g,i.e~

. qU 1, d ' u e a"Yi:ill'"~ in,s j n.uE'I~.tSe, 1 fw,~1!"See

et to:rtu€U$e~, ,1, ti'i 11""19 .e: aJ ~p&-Adre que CiEl' se'T".i!IIi.t -d~Rge.rell)Jl:~ de. pa}~l er du ,91;a1' s-o~s prite.;>:tsr que (,e 'isral t 1 i 1 u i' ·Ie .. eQrd"er .t;"F.Op -cP impar1a.,l1c.e'.t E-t pu is qua,; e rrccrr.:e l'

la.p.eurl a ~,l1chetel' I' a\felJg'~em,e'l'1,t o"iI'It c;!.e:s 11' mlt-e.s ';' e en e s d,!! 1 I ecla t:ernel'llt 't tot S-!;I h nl~ '-&re 111 I/~t'lt.@·!

El'lfi 'n '> pe.ut-I"t'r,t!s.e tTouv,ero!i;-t~ ~ 1 lin j.o~,rnia 1 i S,J;:!, ~'.o$rt~rH te 11 IJ p,.o,U"I,!"c lr ~ . IE! t !:llfetFgI e' pal" 1 L i de'e Q~e 1 I· i rrrf'itir·mat 1 Ofl!'l na d\Qft p<as b9yl~¥$"sar 1es" flaf):itu,d~'s de cll·~,.'ql!J!, JU!l:lf"~ q~t prl;n.!':suser-'i 1! IJbs'li<r~ ,~

ses' ~xt:r-iirnie:s' 1 i rni tJ!;e'S en ··di~n~aAt ·a;'IiJI·

pouvuir pol t·t:Lq.~e america~~s~iil ~st

yrQ:i- que' de ~,~1 '5 camp-s .e~i !;i'U!nt·,?~t Ie'S Off i c i e 1.s .,"!I:IS: !Fe lliN;ll1d:re : 1·'Ma is O:Ql;Ui S Ifl·e s~es palS: den; t"Q:l"tlOrl'i!Fila' r"'rn;·! QUe,n e ~fJle '5 t i en [p'.OO!l" un Ii omme' j.1IJ~ i "B1li!S 05:1 s.en.-- 5~ qtJe. v~s·! "1 [1': 1 i12'jO"lJJ'rl'l"tl ts·te ,~I! re~ ~I'Nlj:ih:l'i.... u!'l'l' e, que 1 h"!l a r·e~'nS".e .:'I1'f fn . SYftU'ut" rtlle-· :t.te [pars. tr'O'ubh~r' 1 e- so_e'n cll!! il'iltl JfliiE!! ce .:wi til' . ·et e$~'~'rlitr lU'i> '9:i3l- 1 $-11 r':!i!i des;' m:i 'I!~U.lt rlijn>~t!'Ji"'!s fE'.t .. la ~G pu .. JatlfH"! de reag:i.r len d'ha.fl't;::nC.i',eu.'it -I,a (til ,ail.itt:re'S I'd :stolr~s de pe~T"' prQ¥e'll;a:nt d:e ~e't"s~iA~E'!s· 1 A C'O0 ft!Il.!.t!'S :" !J!'lec'hanr:::et ~ue 1l~1l s aV@'riS des p'~rurn' es. r.fl'spo,I1:s;.!l:bl e,s ~ 1 a R.ad·to et al a -in ~vi:Sl em (Jrffl~ ~i'e'l h;'s ! .!.!!I •• , ••• • ••

--

OlE nf !LA R,:EllN£TION

:= "Doctl'IPentJJ IB.prQ,d6ltt iti dans sa tnta1 H'e , et tr~du t·: de· llamiriictl,tn.;J 'I!3t I'tf.'O-

: .. i - pl~r l e Or. (ii'11iqm ~. ?'ib:st, de HOlJStO'/1 ill) Texas, H repr.ise:nte 1 l~b~lItt5S:e-='1t d~ r'!1G"her!f;;ReS r datt:g,!!!'II"'E'UJ.s.ers J pr'odu fUs par· ce de-rA~ er , da-'f1 s j e ~·et~l but d I en .=:"'r "\n~r i "'~l-r'~ c1 a'ir~m~"t f'~s,:rortir llfiP- reeJl:-l He- drllma,ttql;!lS' [i!I:.!Hl:~, ~t m!i:l'ttllu'It ~n :~noerl "1E')li s 'eneel mi,~e. ·de l e 1~:%eih3er'~t'"'e,11 illJxH·at's-l.ll\h-., le ttlr!l ~)iCi3,~t i'!Ju IIIJt;l,,.. ~·~~·erit" ~a 21 pi9~'s,: r'COA[£JlfJMTlON (fi./l'{P flP/J-'r~,!.MrJTW JJA7{J)jtJ~rp.flj;7 OPWSJ:.. _._e", ad t~,hfii jllStc'i ~sura prem~ere pitg'e du d~c~!meht t~il qui: j'~: l' ~f r'~~u. lEn' ~~Jt rs t sa It.f'i'dufc·t; +en fur ~~ri fTee Ii pl u51e.u-rs r'e'pr1 sss, e;·t l' i:l-r$:r::;!!:l~ 1 ~ tf"ardy€t.iUA - 'un nom de liC.eut;eil till d I lJll II O'rgl3ni sme Mil ; t3 i: re U aura. H Pia se rt'v·~l ~r' 'ha.ssrc!euge:'l ~'~ 'r'epris;~ro;,er ·lJ:n~ (,()nfu.slcl1 p.osstbh paJr :riJ,ppurt all. ste.n$ Qrfgtnal ~ a,.lqr~ i1 'ut

1!isse tel qoe·l cia-os sa h~.g.Q.e tlrigiM:I@'. .

.:. no,trle '1~I,tl"iR;t de vue, ce I!Uo.c,'ullnent81 I!st ~ublha '~ntegralement pOllr la pr&J1.i~·re filJh ~ans 'sa VeMll;l'Mi (}rightale:" ;a·t c1e.st. un~ premiere .que d:'e Ia V011i'" tr:aEiluit ~nl·arflg:ue = .. I'l~a,he, .. I:sciH~ e!1' a -t que piic.€ d I 1'nf;OflTlat i 0'1'1 n ·pO!lf',ril!rt fa~··le e:nt .etre can-

":;'ste, rgm4·s ;en .q1!re!;tloJl1 p,a:rplus,' ,iun, fJil'iih 'C''Orn-j:;lrll'E ~\f~.C rll'au'tr'll:s SO'1jrc~'S dlj'l'l-I

":~r'maio". anc+ennes e-t phi·S flmnieTl~s. s- al or-s 'il de!fien r~elifina't~ur d'I~.I:'n,'e :ri!i1ite :'Je' p~ u·s-rellrs tlot tentJi ~~, 9ard~r. C;ij·~ITE ~our ~{i.u$ie~fl"S: r!a~ S";QnS,.

1 -o-iq!.:le: pl'LJ,sieu,f"$ Jp"Ol:Jl"'ra:le.nt p:{f!l:',\j,~r all! Dt. Pab':!lt~la de-s,trudion de, ,nfpy.t:a-tion",~ lle' .Ih,crfdit,~ ~·e:l: a n ~,a,:",t,-,n pas t'Ollj,Q'urs; 'et,~ 'h: f,I1'{r de hll~lt1 de- to!r.l·t. p-oulioir vba"liIt.~,' ?'M pr~m1'~r' 'H~e~;J b: pro,tEc:tiofl_de ses in~llr'e.ts sur le des ees P~-p'uJil!ti0'i1S?_'1 'n

~e:n d~iE!'I:U'e p:a:$ mQ1·n·!j; 'qltlE! 'c'e ·'DoclJ;I1l'e!l1t C:o'nfi:dentiel"'1 tenu CCl!(:~~ j-ulqul, a::tlj~u,rd' 1;11. ~st ~e-\!'i!l~.teur' d' 'ILIn mll.11I,h, fse' ~:randi'i !:r~al'ilt au:' ge,1'iI1 liu "'~.o~v:.oi r A.mel:"'i~-ahr". •

. ous ,~~p~r:~'ni 5 que S~ publi cartion r,e'pr'esl~te l,e d§bltt rllUII,1!' s<eri,e die. veri t.abdle~ .Enqtlet~.s ·.J:~/jPfiie;1i st.J: qn.es: p,ttr'h~·sqJJQ,n.~·s" nen seu 1 eme-nt. .. i 1 serari t, rfo;s;.:S~llh (li@.· f'~ 1 re:i tQute 1" llJm.i~rrasur ce '~nJ!j~t d'eS,,-~ IJ·S ala.,Mlfants, il!uJ.i~s f'ntOrt"J' ifpBuft'a'l't !ftr.e'

re.-d1crrm,re "~ f,~~ '''''0:' ,es.sl on j-Qurna.l 1st i qiJe '$CI'" S~1'l;$,o'ri Qi nel, c.el u1 da pr-Oji-g'Qr 1 es

pop-UJ1:,atiOf)I5l c01!1'tre'h~s dn'f-erent's ~hll.ls mu i'Pnuv.i)1r·I!' seus to'~te'~ ~es· 'forme'S!

t: tar qu~ m~ llecr-ival'c Uri J'ol.tr·ttai~ 1st"! d'Unl~ A.g.ern:go I"I"J:t~rfli'iltiD!I'I(aJe, !~h!'s

c~rlu:f ... "! meme ejui RTrI1af!;ait p.arvfl<ni'l'" ILJlflie' -capie. du n:O.(l(CcUITIf!!'Tl,t Qr1'g:inar' ~ Ih'e4e..f.ezy.. H.~ !rJu:ch iha 4J11t!aiCf!., (fit ,a; fhff,f I iVIJi fJil:rJwi.n~ ttJ'Pi.c.. i)o let

Y,OWl t~iJr:!,g;tli fuiJ 'WlA~ff "_, .

Strrr9J€! MQ'na!t· ..• h! 21 JuiHlet. 93",

~p'1~ ~.o:s, ~vit:6;r'm' ~ ~~]~~,~.'~ ~ li:im..!an' '_--:-"":i!l!l_~ MMia. ;;;;::;;;::t:p:ib'1~ j~ !IA~#J¥i' ~'Jlaif'l!!S, ~ OSli'!E!l f.OUi' m ral~ '~u:;i GilJ!'t,i€1w~,~ ,m~>· _,'. .. U ,d;;Ni~. i e '"ryJire d I, inf~rnE!' bB' ~:if: a ~,~. ~ i1¢!.Eijilhlt n:e: cftiitB -:r.;" ,U~::E5 ",6;;1":13 ~ ~ ~ 'r'~ w-' tEl q.e am:1ui ~'€:::E,~' ~i.

I.

lei l~e IjtOO;t'®1' Wi1liam R .. Pabst. I;b"n adresse· ,est • uHJtistoo" TmiKil's •• " .cae.i est FI,m'li rapport. revise- ell! ,1'9J19,.,·,-ijj propo,s' d\j p~afJ'm:!' ,de ~iO~S1 ~ )Conc~,tr~timtF!.' ntis; ,sur pi 00 par Ie. ~. ~~'l,!i '00f.~

:dm 'tmKhlis'"

1I.00 a~n '~:91-6:, a~ me' ell'1~' '~ide; ·mil!l.s 'b$s ,~~aB:U~i' j'a.i ~m:~ ~ JIX!\Ir~!;Ittl! au M at!: Peple des ftats-Unis ~ p;lu$ie.n-s 'pers~ q;l avdtemt _ UIiII rMtH:l ef d~ 1.1. m;i~e en' pJa~ d~1JJ1 ~ de 'coMp,irat'j:QfI vi:~fI't a se GI~~h'as~r des Etab .. l1v'lls t!ihi qp~oo les ~it: AI1Il, .• ,&:.....:I'.'!.;~~. ~r'~ft .ntlIlI,"' ·;";':"I'!"l';;i.,f" ftlh~I'1M1lit!5~ l,Q; iPetll'lt~· ,des ·:E+I~j.", .... Llnoi.b-.· - UlI'l1 'II"'.l'In~- .0.., '~re5:S'ioo

.Jr.~~ ~·~_.I ~ .~ ~~~.I' !II~, ~'g r ~U,..,. ~ - ::-~,. .~.~ ~j:.1I~ r~ 11-t"~ "" ""-"'1111 .~~~.::I' II

t;e ~ '(fl~t:1on dvUe cl.ehl P1,ajl~ est le'76-~7" 11' ·ert. l'htit:ule:- fjPlQidte:··~ Ie !'rQ9~ d@,._--- 00 C~Nt;tJn:du '::.)"1:~ d€da·OOfoose'!,. La:IP1I'aint~'f,iltl'cg~ ,a l~ eiJr GU Dlstri,-cf -~ l~' Dl~tfTtt:a SmrC:iu- l'e'lfas., divt~'km de ' ' .• stan,. Le' J. ~~able de111"firfl'ah-e: ~a,it. le' J!age ·Catl ~~

(~) I,.,Z.! ~U:: It'ARRHSE IWI ~ ,.,,~, •

:Et ¢I~st-~~'~t Ct:!1.~ dQ, '~ltootim' que~. ~~'!l0t!JS pi'~~~r~.,~~ "'.~ ~t~· af .. f4lrrei., Ik C!l:rtre' d;"E'ttIdes' ~s l~t,U.utTcni ~t~ a ... ,~t c~let! ~ ~~ H' ~·1- le ~stituti!)rl .~ ]"00 '1~~~lJX Eta.b~is ,tf':~'qtmi!., 'Ce_ ~l0! es( :wb~oo~ ,~'l~:s ~kfene:f .~ O¢te "fl1frlTlUe de'" fiThlQl:i'e"-S:: ~\t'QTti!Js ~.~. :ef":t::re- autMe':S-, '$"00$ ·sa j)rW)~t ';ta.n~, ~iai"· '!d~ lrn.~a:~~, le: C1uD,de Aa, les Fwh:ti:S'l.s tfu ,~ ~ial" '1 ~iin4¢lttJt.·POOT"" WI ~~ ~ial" PUltfoo ~f1:Idi~le· det f,ijhfis-tm:.!i ] ilAMm]@e Amrkal,oo· PAsSoi::i;~t'ei'1 AWHea1ll'le pour 1~ '~ti(f:is-lfli1esi. 1,~' ~ ~ 1~ Etu$8\Avaoo.Ee$ er:!' !£jl~ .~oti~l:~.~ ",~~, d~, ~~i011 de

III ~ - •

. -

de:s, lQij~i $wl ffimv;~nti '1 ~As:S'ociat.~h)n pow Ie ~~$ll"}llialiJe ·d~1 Ml~~aenu2~tts' (!It. I .1 .' )/~' QeJ ~i ,e <t~~t a1»:c ' ~~ImM\t et .~ 'EooT~l~1 ~ 1$ du ~u d~ h~ -_!llr¥e F~l!f ·d~ t~~4;:s~ ''RM)IlI:sef1]l'cl~~'~ 1e C • .F.Fl.,] (5),. P~r \iml.SrnI't)f\nW ~ j~s:t~ ldie dJl] ~. de - 'Coins:!lUIl1'GENt 'E ~ A r I -6 N'jlIj Lf ,'! 'l,e.tt rnmti,~€. '.lI~ IfITfttns tS4f((!l~!S. .(;e. @'~f:I,t fle: .G€iS J[jNli:t:sl!l~t 1!11 dmU de pas:~' d~.~ jJ ~"It:-.¥"~~!.l)!i'IS l,li\l

'.' i)ana.·n~rVt ~~hit1® ~11~i't p'l~~ 'en~sitiOh !f!at~e d'~il'!' tfiMre!i ~rva:rt 1~ 4 jtff'!'lat lW'p-. toll' p~ld6ltti:!, d~'ul1 t.a1 .~t!S. ~rait it!' [onfi~ i!

.' Roo~fe]ler~, Vite.,~8;'~t ~t ~·'·den-t· 'ilrffffi~" cru: .$~t~., cetts ~erQ~U'l:irJf;1 ~ ~ - =~. 'ftr4~1 a-cee' ~en ~tterFW dens un CooYi~. [1 ~3t' ®v~dEnt ~,j OO:~ 'fM1J~. ne s:~n[1i1; d€PEn:s-e :LT :e te~s .p:roj:~b ,~;p~~~. § roo~ns qliIiri1 'I ait RUffi5~.~1 praooht~~ p:;iUr> ~'d~tel'~ ~~ - - & so _.,~]lm1'fflt,JmiS M pl;w~.

~"1'1',~~., ~u da~ "nil 'lfl' p9Mple Ai*;·oi.tl ~\I~1t: ~i!ii Vijl0l:'!t\?ri~ .. ,Msp~r une ~~net;p"$'"' ~-:;::n., c~l'l ~ci~~nt;'rm,'l:11s de. :p1jMI_J3"'~ yS~ ~ !1!ewl: q;ri' d@S;'h·'eltt i~:l Mtef'~ d1~~ ~"!].Y 1!1Wa:t ii~."qrdre.E)(~tjf~l~4~!I,~1~T~it~· ftit ~S' P~.P~~~ ~ panfr. du'

.,; !:If ,1 ~ra·~t, €)t;'1. ,l ~~ '~1F.~ ~1~ ~Jfrt;~r~.oo: tes mn~ms 'E dl,ers~ ~r"l!i.:e5 ... :H':9""!!s, a'se ,pr~~' a~ toot ~ ~ sU ... wUtn d'!~, ~i~l~ iociWlrttrtai S !'E' $I! '11~t8ht ~ ~ ::elle1.1i.icrnnre:s d'~ l j ~f:I2~recrtJ' l~~ ~. '. )1 VOO;$ 'Hfiez ·twt" ,~f'e ~TIf,,~ d~· :::t. -.:~~ p&r' ~~en,t.. qu l, n n ~y 'fl' ri!~, q~lf1lt larf sl§iE ~ l' ~i~1n~lcm, . rtnur ~1~' r~ilS~l"I:Q~,r _":'I~~~' .•. une s~~Witi.Wl d~Ui:1~~ ~ oo~. ~]ark lli'1~~ 51ff le:s 'Q'.'l'~1>~,·:~t ,ijl~rsnt (;I§.., ~. ~tant 00 1'firJ'tS d I.~t~ ['9"89" [)Iarin~r>,~:~ 11~. hti~,ef2fm 1J~~6r;:i ~n mar,s 6$' ~r' 'lm i3:U~ ~ ~;jf1f 'l:!rt111l~·fu etab1is~~T'It ]:~~ r~lt~ f~€riilE!S. ~~lt:-urs .(~pi"t~~~:5. r~ 1:~ .rtet:ent$ -:.. m..~rt y .~'Bnt 'impl 'lrqfJ~~ irTCluant 'R'ilm 101 L.t..A.1.. (~E"nfb~nt AS1S~'~Er M1I-4ffl"i~-·

~ "'i t 1':"') U' £'·'U· fu,....".~'_ 'E':J., ...... .1 ' .. :.:I lJ1io,11t1.~, -'\ II·. - ~ .!/io .. fi'"~. ,~, I' C '1lI&,·r:.;;.n~·l·.,j ~';;''1'

;.; ;;;"' 1 hiS. \'1:,"' ElI.1d i" ~ r'~1lI11·~11 ~ \~IU,Ii;'a<6 1M &!:\\iI m:: irilM,~. ~e, "t:ll-Wt;' u\i ~ng;res:" ""af'ry V~i~ I;! ~ I' '!;,~o;:'f,a.

~ ~; '. pHJs,lWP.s: !~ ,$ 'te~istss et de gu'eril'l~ tta'lewt f~in@~ ~rfre ~t, - A --iila1!. :s,,'i·ns~ .. ~~ lrou.~ .·~i~m$ ~ljilli'eM e'J"t :effelt ~;i:s des iCtiv'i~s ~~, .aWors'

. ~ tx-eo"tJf ~U:MO mit fti·.l1TIi'S: fM app;l 't~hm., - .

Olt-

- ~ ~·.·~fJ".,;a .. .1 '., .. u"'I'fiIIL· •

ptl,! "

(7) l .. ,E~ ·PtHBE [Ell&mF 1J.];4!90iiii:

~ VOO& '~l le voir, ~ihre dMS \m' pays 1 i'b~i~,l T-que OOat~ pl\!!S _'~'. ~~ ~t! .etro 'oOllsdenJl;:$ ·de ~. ql.il:1 ~t!'. :ftfJ\~~i a~ir ~ fC1'l{:;t'i(tfN., €,t ;n2i~;;;n,oQn<'"

~·i·~l~~:'"-a.~re •. "'IfiU,s 1fl'Pl,iqtJe1"'! en· emm'mmt 18 Chrie d~QT9Mi.S~f;lJOi'I cl~ ~~rr;:,1'f

• .e _I®~!ir d~~ir ooment llOOS !a¥ooS Wti$; ~ i d~ ~ fi:nancw: .... JI tli¥~~ m~ i~ -;0 1 ~ ~i~~ risarrt ~ ~wser' mtre CpnrtlttEtian" 1iOUs ilP~Qf1~ atl~~i .!EjkJ.~1 IOrtirn ~H. #ll~~ iE~ter'Zins ~~.1r:S. ~ 5Y.t-ooudlll'~aratiQl'l :fate' ij~, 1.J~e;s, qr,ti~. '~ rewl!Q"'l" ~ .p\:.!w S~ ~~UI1P-OU=

. - -:.-... !'l'f'fhribd~~~ ~ ~r~nt f:l3ti"~T,

~~,~ ~. fr~~, au ~~~d~, et .~I;l ~h,S~f\ltE '~l(WQfQoo~r 'J.'~ .ii~~illlat, I~O'i~.~ ~teU ~ amre-'.ii ~~ pr1S~, parTI1B ~~., et ~;~ _ PfJ~ees ~r!tro~ jll~?'] ~s}

~i 1'!~ ewe q~I~1Qn I~~;it citr'! app~'t'lJlel 1e.s 8~aW'l, dJ; ;~~I ~ra'i'M:t <[!~ti~~t ~M:a; ..

'. , .t~I, 'f~~~"';;;'" ~ II ~~.. ." ,If-" -.,p. '~i;"t' '" ,- T'~ ni. .. ''' . .,.~ ~, ~n"";"~ .j'I!];>i<.~,j., . • t,~~ (0."

:. a I.I! I!,JI1 '~r(gl<ltiJi!§'I[] r~nm'tSy;.~''''' I~ l001h - .' ,~' '~ar!.ie-): 'l'f! '~fI'l~-~~:~ili!r y L-O:l:!~. -$fl~l'_ rn.,~ ..... ~!;j!e:

E . is: ~~~t~~j ~ i@~~ts~ta:u ~ijr.'iFlii'l' de!. rtat1~~dJ/l;ljmes.::,a~T1~:; ~ d~'l~ pC~mn ~,~'E\i~

j=.;7.:5'. •• __ te ~~~ 00:1~., ~E?¥l~~. ~ ~ ~#'t" 5"~raJt ~~~

. -,$ ir4u$tri1eil· . d~ lirdi~t~df!d~ "Si§Ji;~'l:iC\2~ et ~1aI s~~ de ~~0I1 na-~uo: ...

,1:;('. du cl'J~~lel ~, h (;,;~l;fl"~ '~aes c~':k:aetiCiJ'1l$'j ~t d'a 'l·~~i-~tic.n .d'in$tanst1:0~;s nnl'l"';:~~':r~~n,es. ~F1t :su ~9iJiEnt GIl' ~~ree!!, ~'1uJ~1' g~~t r-es~Si.l)le de '1 i'~~~j:at'iCil1 'GE 1ia: s~

~1G1'i .!et dj§ '~Ii. di:s:tr,ibi!Iti«s litre M:msoe'-qu1i '~1I/i'Mra1~t~ en f:a~t~ aup~'n:age ~¥Stfitfu~);Je· d~ £~

!a~ffis~. dl:l ~ens~nt et ~n!lS~OO h.e!,ii!'1eS7. . -

.J;! ~"~. Tf.i~~11 _it ~ ] ui:~ ·~r:iI~¥t, re~n.;~i1~l e d'~ ~1res~t let '~r 'lQ!re~~i't:m! ~ ~~ d:es ,attff 6-1 PflJ;~i ,0 ~s:era'h;;iawt: lfj' ~~t dc~~t:t~. 1a} rE!$~€I!~i;Tit~ dE'h

i.lats~J$; ~.1i.I r.~~vi~i'Ofl~~t, (!I!!l~ :~t.ot1:S de ~W"fo.t:l ~:~ ~ _._ _ 11

nM~S'''~~l\Ollnen~ ~.:~~~_~. ~ de] lut~,llsa'.Uoo ~, prls~i~ ~r a~Br !:POO~ce' qUoit ~~~v~wjra.i't, j Ia f*1t:at~'0111 d~~, ma'~:f\1..d:I':~Vii"e d'rJIt)if}1:! esC]i'f,S_' '"

4-1 ~ J a. .n':Ai'*< lEi en e:~s spe-£: 1 f i.ql![El'S, q,lfe' n'9U s die ~ ~'I1"S o~~e;r¥err'l et CQ.'F1I ~'iMr" ~ l III es pir nt.., Ce SGflt le N, .. J~; .. U (~'e:a Hh ~ IEmucati l:)iR a.nd W;~Ha'riB>}~, "l't 1 ei '~'alir-te:me:n'I't.~ ~e\ ~' 'il Jll:iH €.e! '"

cilI:r. c-e~ ~,~u ~',.(~;!I'trI!H;':E! s:· iJo:n,t . d 'i r""Bet@ffl~llJtroa,l i 'i~.!l.au '9ipartem~n:t .t.e 1 a rJ~\~.'9'~·s'.€' • LM;.~

d'~'ffc:e:r~;jT·tJ~' 'I!Il~'Pa·rtie:m.'(;!'Otz mrlltG.;r'el~ :f'0.~.T:.. r;l;a.rt~r'e dj~tle·11.Ia,rtm,erft e~E', 1fc1l. 'Elif'e,1ilC'~.e,,, .$O,trS eel ~ ~~~.."~~d,, hQUS·. rl!trecu'!Jpn:s; l e Siilf.rit/a~~f'1!1!i dl~1$ llrn'1(~eS·t Ie' C~ef d 'I E'ta:t~ ~'j~r ,t lft1~ tl~P:t!'t,~ CheW cl;' U·,~t'" M:a:j,d'r du P·e~:$.Q'!1·rn-e 1 iSt d'i3. 1 !'~plp:Hcat'i Ill!.~ die: la:, LOl !I. l~ C~mm~nd~~'nct d.@'s~ .FO-f':e'f;!,:$<m~ 1 ~;,,,ir-;e~. dl~l' ~rm~e ameri ca,) I'l~. d:e h Rf,ler'{~, a~ ~'Arn:ni'ti:' C'G'it;"'i!'leloot.ah~· lii!t de, lac S;a rtl1e ~~~tdl Oll,:l;l,E! • Et &HlIllS cet e:m;,mnb~61 i se tr~'UJvei'it m es Q,~a,tre Armee~ q!~ i d't ...

,

v'~sent 1"!~ 1E,~ii!ts-Un~~. S\)~~ la ..ci'n.qui:~me ,Arm!!!,eL ~'~ tf'(l,uve h uProvQst Mo.~'shap' qlJf est ,dl r,~ct,eme'r:lt r:a' ~ 1 e ,au ili'P.Yt'e .. Chrl3f ,d 'f.ht Miil J or pCiur 1 e· Per~,on",B J a,r. f;}, d~ ] 'l'i:I'p;=

ipl i:cati,ol1 de hi lei. ,S'!]US Ie 11P'rOV{llrt Marsha]" de la Ch,quji!!me Af'1'!i., . s-e'l..~ ~

ji~ne CO:mJMl'u!:e;mell1t del a PIC]' it!! M~ ~ 1t.~j re en~r'gi.1 de~ Pr't-so:n~,"h!'r's ds Guerl"fe1 G>t thmne a l VC'lfI'lil~, au Mi e.l1igan •

, '_ (9)

'Z::.J! [!!I?oHrti',glm Mjiliitai~ et Lui !Marti,al'e'lIl:

Pi ee' staeMl. je dte~ dl:.l H~ nOn·i'atdl"~ de f!~i'ral a l.:a,nrtr~·tetint:l ~IK~ss~l. da;:hral~ Je trdis qu:e te ,~ple _'jeM,n rfa, ~s' l.!l V:G~Oi1til 'de ra.l<;,,- <~:S: n~,e[~alrei

... att~1~rtJdm· a: la ~riti, rrt PJUI" minteoi'i" t~, superiotiti nwitima~ JIl ~]~ 'que ,~ ia: - • -,_,

d '~tefll;r 1'e' rreiln~eur m,.a1Jq_t ~lble G~5 005 Mgocjat:iQ/l:ls ilVaftt etUi3' les Etat:s:J/JniJ et lIU.R',~.S: ne ~ivMt ces ,~,tis,. etl'fiqui1 :j,bre qui en dk;OOle. Lorsque ees ~ep1:iQns,'s,ero'ittim:lws: .n~ me$ ;accotdss et qoe h~s deulfparti~ S'aUl'\J1t Cj)!!! l~,Etat:!-=Ul1l'is $OM "inferiellrn'" rioYs ,~ iliGir

obt~flJJme m,E!~]1_ at'i"a~ 'que ~ ~voos .. A . ce ~m:;..:l;i', If!!, ~it.ai:~~ 'nI,semnt ~~ ~e!JX

~~ J1ai's' optitpour !iii ,~.m en ~SOClmd, wt~, ill seril tIOOfl ,t~n:t' ,

P1ZUJWalt 'dI~m~:Da1ls'te cas. ~i [fiI~r :p13'S.1'~~ ~V~l'lt ~e: J:*!Llple,' ~l~,i"rl'?[ nS.Wlie:cE_~. pa~ l'PJ C!I:ec'lSl'rn1 em ~en"r les dewd9mis ~i1l~JIi'5 pe.rlQant '!\W! nU\;)it s~s dans. ure j;¢sittan ae ~lJ I'fttt'ooail 'BrUt dool71e, de t:fdlJ1 de, PtJ .. ~.$.S.

,r<'s-s,ilr'lg€f' ~i't!. C'i'est ~, qiilest'lon d~ jygoomt., ,JI3, juge '~ nc~ ~i.~& 'ip'dS lew. ~~l-,,et st I1Q1J$ 1 e .,OOlMS r -at de\mi1 ions ti: fil,'it_tWil:~ rl:qfJS: devt1oll$1@ fai rn~ ,aldN: 11M pW"driQhS 00ti"e f,~

·de ~iatiM ~vec lies J50viets... -

~1t dmBmad~~ I\~d$ ni:e$t:"~ pas, ,,~ li'~lt~lm: immranti'dans, 'Mtre ~~i'e': ~,,~ ~ ~i.'c.isim:l, d'aws1 ~ ~rt{.lna ~ 1e ~1~~ Ai'S sam Ie ~ltff'1

!i~i'5iifIQer r,~~t. alqr5'; ~blm:Ent~ !!'!!lis je dOO:te, .~'ij' 'J a-it un million de pn:"Sonoo:s GU.j' p:rur~

ra;ii~t _ [COOJ)NRdre 11;s~lre 00 1'8 rpJe,stiidn,. .

"!t. [~lt rfe~re~ f@n2 s,i oet~e·_pres~i'oo ,~t ct}~iI<·~ 'rniHi'oo 1_ toot ~ _ rrrlflueooet l"'cpiln1oo.de '1:a 'ma:jqrilt~., Je ~I$ ~~1~ 6-!~" ~ ~il" d~~~' prnurl"autn;. ~tx~

'JE;t tl;~Ylj,~~ de, ~1:~': Item dM,e:~ p~re garde ~~, rtQ.r-Oles, lle ~.Utte ,r~Tqri' d."

l:iidget de la4a'rioo!~.· .

~s \I~ns dGlnC: qoel e$t ~ 1'~~n:1:on dO' OOpaRerFS'lt. d"Ebtpar '~ alJ ~le. IJIn autts f~it.~l~;]j d~ _re 1915;~ 'hi '&ltdE'! Uaticm,le de Callf.arnie, a~" fla'ns: UTI .cqi!'l;~, \1e: p,resM; _ je- tlf!£S_ lmie ooPiQ-.' ql;ie1es 'bataHlOl1ls de lla ?Ql~ce MiHiba1re {Ie. ~ IfEttt ~iJEnt oJ·g~n1~~., ,:et ~a1nes ;pr!fJf fali"e f~ t~i~~aeta,prat'igumEl'lt toot: [diSa.5trn c.hil 00 prov~e de mdYil ;d.'~ .. , alJ~si bie:n (J!B pOW[ as;sister l~s fSt"OOs IiOHai:ires doAS ~s: s~,t.~tiOO5 4'l1f"gE!fJ(:e" I;U, 1lB.H3/XU"' atl'Jel;iB' IlHssl" bj'M lew' niss;fon dt:as5.1sta~e)XlHc'ii!re: 00 militairer •. Je d~'a!i.'l, '~atre< ges a~r4Us~ dans ,~m.t1e aflf1JIR qWels ~ ui'Em 1~' om$. df!m1!ssi:ofll; Us 00 'le"d'wi'~,~ ~s~ M,eF!: CliJ:!ih; ;ai~: affimi,~,'C:e:t.te· i~~ 't'i:OO !tii(du _im public.

ti~r:a'i~ ef'll ~stffiO!J poor 1a ~,~t~j~~,e ,de C81ifornrie, ~ '~~'~ ills Q\ie: avo;;r.' ·a

fll'l"Ff ive<: d+ls 1nd;vidu5 ,et/oo. ms:~ta:tioo~, ,eivi·l~ , avee 185 ,rt,e~~trill: d'e detmt.iml' a~ les drOi,ts des cit~ens.et &t.~re-!II.af~iJ.iN$' ~,imi,ia:f~5., 'Ft VM~ S:aV~zau~l bien 'que iM"1 ~lors~ la 'ltli ~t~J[! ,est ~retmfOO emMe l' 9'S ~'l~~s '~'~~~ .. '1·e,s ,tit,Q'~ fi,lmt .~ de droiti'l toot ~1n,le_ '~e '.,la ~1ttrM(OfI ests~~:. ~.l!l$. W1l;iifr~5~, 1~~,~ti'01layx ~f partle~~ a eE: p~$fIt! ~rrt diff"~t$ d,es ~if_s ~1 i,~s. kes '~~1<e:'S ,tt€. 1'~ reflJ,sem,t de devoil~t plus d'l.l1nlfoomUon ~ .8" ,caJJ1i1:i'f~. ~is, les .~;~ para~ntai~ [qu, ~~Tit. 00 '~eriff' d~ los ~}~S~ qrli en::..: -8t8s;i ,ant ra~ CEt~[jfdn~t .. 'Mt -des umrftms de .~t t.e·int~'Sllooir.

-t]...

--~

· ,~~;aj~le- ~$t le '*~1a.f!1 de, p~rnt-i(n· ·aJolX ~~Sli.~ dlJ~~~~.'APwovl~oo~ du

I~ de ~t1ne si"tui , &.rStl'WcJ en [:aH:funrfie. Voiej Ilfl ewalt· de c.e Plam [J~'a~ll taCcrt$t.itut 00 ~et l~~ Loch ~~s Et.ats.. is. 1e, :JliI;l~ntien de I~ 101 et 9~ lLl1rnre est la' reiSjNJ)l3abillit@ Ge$ eou,,~ ... 1IEiflt,s, !ry,;a.u*. st de$ Etat!. a l'~~utorite de ~tntelir la, ~i:<et d"a~n~ la lai ,mten,t d!1l faJt aux cl,uroriti& de ees 11:J0000@~ts. n y a par COIib'iil d~s' e)IlrE,PtiMs spkifiques: ~1lI cOf.lGeJ)it dte d-· d~~tl-s: ,l.lliE\ de ·~nR:5".(i se r:l!~!! ij'!;IX 1:nt~ntUoo-s fMhl~ face ij des ~~·dvHs-'cf;ans eert>1li ~S si t.ioM. Ills ccrnmtldaJl'lU m'i l it!1'1 res~ont CO'!'1'Sl Mr@s C"OIl/E iiI~rlt ~tte dUt(Wit~, Jhih~~ 'poor ~n~re- toute ffiE~ ra'll!Mnable poor l~ pr·ctfclilJTI de hi vi-e et dE . a .prcw·ft~ dans 1 '~n.. tlitl'HtB cl"IJi'ite"(~1\~t1i\ft.§. lJlb;li:qI:J:E! ll1attetdWl! I:;\ili ~l;JI";he' leo ~s:sus 1"I0000000i dll:I ~~nt. & €lyij r-e~en~ ~ ~e st ~nel''ii:e", qu'H d~ient da~~ ~a:tt€-ndre des; tnstNui'M:S ees.t:U'lW","fw5 apPro:tw:j~!3., .~eci irw:·llrt. les d~w1n; cldappllcati·('m dScs 1-l)t5. h 11'11my:;1 rr61rtionne- qtJ?1,qCJe: d"lGS! ~ 1!!1G.M:1l'E·1 PLOT :FORt£,s· li oom. fl'lOlU$ tr.1J'~il"S; au !St:ljet p,lus en profQf:1det.lf' ,plus IQ~n·.

~rI Sen ........ CJ:Ii p!Jbli€ 1:.11'1' ~ '~aimJa,~ti:tJ' le·2S juil1et ]97:5. qu~ef.l ~i l~' -, ~ 11~ ~!'!' pe ~ Affa'i'~ -ChlleslB dr;- ~a P.e.s~ de 1 'II~ ~Qilj~ stty~ a ~~', ~.,J. ~ efTKtw u~

~ef-CfQ~ en \!'UE! -Oe.'m;j,ElliX ~ise:r:e1s nt 1€3 j}:lit1.~·',· - unl '~ers~t r ~

.Itt 'de· fi'Etl5t 13tJ,~ Jer~§1lr~ O·~apii.i leo ~1 Fffl~$ e1I'~i~ f ·SOrli[ effeC~t. ' ,~ !l.fmHa1-·

1"ES1.Dff" \i'oirr ~ se: si'fiSilr" par,~~le; du 'Go1.N~l't HWlk'pal at ~e,~ ~ Ies .~ pre;:M~~..;s. ·~i~. Qe£'1 et~;'t '1,(1 'p,reJ'ltere fois qU'[il s etud;ta~nt 1~ gOlNe-rI'lan;mt de 1l'Etat~ 08· t~11$ IJ;:.. I'!'l~s fltll.a,..i:s-~t 'e.u im,tra1~s ~rdaAt ta de\lxilm! Guerr:e mur s.i'~r de ~~t~ II P:~::ta~t'. f\1a'l s jaw~i·;g ~etl;S n ~avons .eu de t:ro!j~s" ffid.e~ 1 es '$' ~tlli!nt: ~ur ra'!'Wer~er' des Ghtlvet'l'!IDelrt! dsl'ls.: ie;s,,_Etlltl-1Jnls. S4 l~. \;!loll~. OLl HOE!! catait~e SUf"f~aU, ta ~ r~TI .. ,<-,_:_,' Ie ,~~" .,~!,l ~~ . eJ'l'~ra'ii; a1:Q""rs,en !lttfmJl.,!'!ats oed n1es:t IdMi~it~v_t ., rit.ua:t'i 'c,:->· ,~'Bf;f't

M !Ii, ,., ~ 'I' ~ 1Il'~ 'I'

W' 16; fivri;~ 197&1 lce IIlsah Ga~piel \lWn~ Tr!j~' r~(lj;t qm 1 a l.. .. ' ~I- $~tiicmes:pa, 1e .~rt_qt dg t~ ~'il~~ etla ~'rtl,ri6e, rwndat10r11!_~i'oone par ~c f'0'1"d - -. -. ":'1an . ·et imt 1@5 prii1ci~ ~~~I'!IU-'dar1S,le~ p~&1IS 'po1lir inst"i~ 'une fbrce de' Po'lt~ Martlooale.,T"j , .',~~S, ~ ~'. ,~, ~em' ;e;n en faveur 00 f;Or'l€2S der.oli't~ local~:g .• be '~r-~ 'COO'P~et irr.pl iQU~llt de~.l1F1!j:Mil~i1t~'~,res a.yar¢ ~ role de' i~~' ~ l'adninf<~at-ioo m:S'~ve~s locays-; ,,~t {j~s 'Efats~, fe '~~ partaH; l~, nan de • Operilltlvnl Cable Splii&e. ... !!!!· .~ 'r1m lui! GY6nt ete {lctl"Oye par 1e -Groop;r.'~5 Affail'\ls Civiles de 111~, '~r.it,ltii;~ a' SOn to!1r llfl '50IJ5-pl'~"de P' I-Bper;iJti"llln! fitarr"dell ,'llti;!!I _J~l Programm de' lo1 ~rt;'a·le' _~

ll'f ett19t($pir laqJJ.El,leie ·oo~ :d~ Pol i 00' r.{a.t~'MI~1.e .a ~lirp"'~M,~ ;lU ffilUhli.c' i thartge·. l:l l"CJf'i'ei"r~t ff. etait·d~iig S{jQs le lti:lwe;rt d 'uiT!i IprQte;;:tiitlin' ~re 1-$ 'd!g~·'G'ifvll'S· .• !.:e' prt,'ig~ ~tart I'E! , .s~fhl'~nt:;

ttt:1!' 'etilt:"'S1;l1111 'de' ~Sl:llte's eff;'~!F d~s le bUt, de: 1.. V~l.~ 11~i·on de· la Pol ice';Z~ i'ri~ vef 1&t ditmm;/'e' 'tmJ5' ~-$1!i ~e· ,~,~~.,; :]i- U!s Il'frivtrr 'de '1;~ttwn1.:d!ll ~ij, ... ·des '~a-· ti~s tietail"eS ~ l~ pol ~Q! ~; I~-Qir et'~ -an1i1"~.

!~tez"'llP.1 d~ ci:ter"J:e 'Sthtfe- .quiiut, ~ljjrs d&E'lo~ DOW" Itl' !~t~(J1l 'C~l"e Spn:teriJ ~ 1m" d'd" ',rat T~is'f~fr:n de j:l!s:t"ff·~·et· 11:15 mkesgit~ ~'mr1t~ aVE( 185 d~ cj;viht~

I~se' un: lJIite',at-t'fJ,st'iijJoo 'et line fusi.l'l. p"roWqH~.l"a <;ol!re' 'f! 1a fwle~ et,·oos ~04s;oomme le$ lr:evf~al'Jts' ofifi ctel s·t ~'!D ~ oomep .a i~re fonm. ~se ~: Des v!llktll~e.s de la ~~' 'fee ~t,:ai3!fr~;.pltmfeIMi :~.taUves '~I'~ssaS:sr.l'tats ~J"1Ji'efllE1t ,amtr;e des per~s Publtcs.~PJlS a~

~aJ. destr'WCti~1 at: les rai·ds d!a~~., at dfs arlHim'S de ~5~S, . ,_; , 1.15·

pQr~ i¢al~, perc! lei cootrt51Ie.Pf:ra!le t;rQ1S: ~eD.'mts aeerus oos~tel"", et l·es foollss dQivem i-, , ~ dis:~~~' ,i!V~ :qu'elles ne d@:v~l~"1t de la ~tI'ria envers·]eg "~;~,J :ier~. ta~!i Mltio .,Ie

« la~lice :~tiiem~ le' ,~'OOtnl'e. ,-

i" ," hl4>1 .. tklt~l sc@flGria:penmt 11 t1"anSlt-10llt piif a~~s, d~. ~ ife i 'fi,~· ~U' ' ' ", "·tr~t;l',, _r~'ies:t..m f2!'i::'~ q~1 est J~t amve a l~; Mg!J.f-.s,~ l,r,s, tte~.' ~ 0 ; .' de ~i; 'pe!mEt de f"r: m ,i:If; CiIM\.o., clte mii'UX,,~,i la, Polioe', dans Ies prem~rs'~ des ~'Jfl1te$ lp.tJbl·L~-1. Sl~ d's, ~ ;~i ,.1f)t1 drf~ e~~ le~· p~,ier"s .~ier15 • .,.~J un ~r~ 0019 ~I nm"Si I"992~ '.' dewdi!r,e~~ . , 4-, ~", '~r 'fN'S' -Cwrtegti 1 tll"S. "CI ~ tfmls51'rl'I ~ lfgnes ~s I :IXM'" '001!f, nm " - . , ' mi-

trafl'f"S:'.!~$ ~t~·· ~r' ·d~S I>i~$u 3 SaIl ~e~iflnollen Cal i"fm-n.ie. ('S~iB. Ceo €s.t 1'€~ p.lus tnnld

WI'lt.e ·;de bcaHf(lfl'llf~. Sa mPPlati'on ooiite r1vaUsem· ~tOlfl av~ 't,el1e' di.i ~. ~- 'los ~, le!1l" U {~2lJ~~ .'i~PUtll A:tt~ General JII de la fa 1 ~for:;l'l~e I~ocl~ra~~. '1If1fii' dll~ ~~--E! de 1 if N~!ril:@1

~n~' lhrM'!~.' .ri' . 0 w~ it" ..... VEJ.t •. ~. ~1~1:.:· . 1:1"_ F!~1.u-

t:~o.~~~.~,t un_~" . ~ s:oot de;s~;s~ :et '~1i" CQflS~lHs 'WJft .. t's~r~ -~,

~$ f.i9I$"$~1 efit. ~Mrafi.i~ a; ~ tenus par ·[(~m ~ll1 rnlint-emnt· 'lfftnlere M1ni$'tl"e au C<I~~.~ ~ars. de, .~ ~ afJ' lealercSi'lrip du 'Parti ~tmtr Ica~il:d'iEfl~L(13)

Ce··~ tt!lt enseign~' dii!R~.:a pe.U ~, t~ li5 ~taM i llust au "'1.hsissi'p~. d. ind,vait , .001'fIE part~et~~~~. q~s milttaires: dM: f~s ~a.eUw!l l~~~.,j, i\ll: la ~-et-yf! m.t11ta~·~.!i' tWt ~,~.a Po:ltoo ,civile, l~' 'Tttrt dllir: C~ Bta'it: if~, "PWf faire fao!3!' ;j tmI3' ~ .Civne" .. La wers,lQnoffi!!'i'I:He QLl1' ,ae~iit ~t~ J'iL'l~ 5'~ ~lqu:e queation devalit etre· p-y5'~ .! ,~~ ·e oe ~~ etai"f.it.;,; "l'acM'lIite ,est yPlI. effort soot~1W dl!' lhlsM entre '~I~'1i~ati01:! de 'Ii, l'oi et les, MiHtaifts~ 00 l(iT~ ~ l~ ~~m des coordina,Hoos ~bl1M 1 il,an deml~.'11 _r:~'~ pa Ta lie·9~~.~' ~rskin JlJltll 't~ 'rn!-' bltlJfinn~t parms'joomaUstes, iiiU~a~~ ,e'( c,anadjei15'~ e.n ,~~noo~bl'~, gei'tfl~ldOllI et de· 'l101'oo.fi ipour ,a:l1er. ,DC:ilirl~ plu9 ~:,(dn 12[~ las ,.~p:m.ms· i1ff1e·;ellm; g'J I 'h·. regbhtmt~ 'fit jijbHmt camt~ 1lOJ1!' lei" pli'us.:~fId ,1T'tI;Hl~' d!' lac p:!IpU'lat'te emtmlill§e?]LJ14)

&l1~;'16" 'lje 1f~IMtld: 'Jr1bunell neP,~~is.i'it ~i;ijl, ;~lyS' ~tfte '~lioatTOOt I~M1Yse de' me I~i se tr.$B,ltj. ~a: 9"5';'. V~liatffion ~le' S:ll)li·cer~. Qene-(1 'rut r'~~,ea·;~;ns·~a ve.tsitli1 ~~ da):\$ Ie liilNa:. ti:ooal- ClWiOOkli1f'J q.!,i.~ de ·p:lus;~1 "I ;uatt:m1t 1tJ]!le al1aJys.e' ~rla~ ~w ler R~~" ..•. J.e· rMaa~~f 00 ~land 'tr'ibl!rne IOOI.JM' somr~i~t {!ijJris ewe ta 'I'il;lUVe'Hi2 ·II1:it. j~ publiee._ ,81; je .!C'fte:

r~ ~~ lac ~ Hrf:~f!.~.: &4li~,igAh!/6ilo.Lf.l~~, ~~~ ~ F~ J'/~~-

~~~J!;.~~.~ ~1~~~H'F.,,~ 1lk~.f!.7Vf~I11tl~l'~~·~ j ·Pi.·

~~~ ~ 7:s,;., ~,Wi\ ~~~!;~ .,iSie. ;.~ ~ ~.~ ./L,a pt.~ em· .. ' 'w:iit~ ~ e:~

fiwM:,~t 1M ~ fd.bt~ .

'!fj'4tQU ~~ .. ~'''~.:~:t~(N,t~ .. ·, .. ~,." i:k¢e .... ~,kt~NrR;~.tfe. ... &J.~.'>~'::~ .. ,~t.,p~ .~. J.g ~.~,~, lkA.,'f!il~}'.~.,~'~%::"": ~ fJII".A.I.l~ ~~M ~~

r.. .... JI __ .~·"',.:h.2.;'iO:-:,· ,'_. __ 'Ie! ~ L_~.,a~,.,-. 'J"_._ ,Ii..,.: .... t: ~" :--).;;, .• , ... 1.'2' ',-~ -J:. •. ~)~.=I.~~ ,r _--lJ.~-:.I. ~ lit:

e~~t~,~~ ,~ .. ~ ~" ~ ae4, ~~ a~ ~M1M. •. 'I .' p.'.A.~ I'l'e ~W.iI(e.. .:p". "..",

.,dea -~~ ~t!li1JJi.Jl-w&~ ~ C~ 'e~ d';ltd;g.lA~ ·~1.l~.~·~ r,r:.' ~ .. O'm*

'_;~'iA,~~~.,'·ii:::...,::li.-.JC.,- .... ~ ..... ~'_ ., . - r.,.--.".~~,t.J.,~ ~"" ';;.~" _ J. ·ttlI .. , I· , ,J.-""'-1. ~JfJ!.'~' fl' , "" ' 'j'r" ,.ill ,- :lFl--

;;;:is.7~;:;: :;:r-~i:JuI:A= j':=;:~-j~~~ '.~ ;.I.~n.. r~ a-

lU'.F., ,~_~~ ,d~ tll1) ~~~et1 ~v.~ ~ ~tmt· de ~ ~oo rl';rJ4~ .~(~~ 't.e1iM~~·~.:~.~ d.M-~~~,~.ti .~ ~.' &i rJ'~ ~j' brtili!!ft. ~ MJ:~ d ~iA, ikA nam.. lM~ 0. k1ad.;,M. a& .~~.,

~i1 8~J IWI: f!l1?f/. .. rif!YiR.ilJJ.m de. ~ M ~"U:nt\~ i~'~ "d. ~.~ t~-~ M.~ ~ ~~. ~ hA.l11l~li£M. eiM~

~WJ1.tJmJ.",~.'ttt~rk.f£u~.~ i:ropt~~~~ ~£:AJ .. ~ d.~f4~rr;:~·~il:'iJ:&;;. aU ,{P;inf: 4't

....... .J"e" r~i·.~,",.r-liL .. _:'. j :L... ,t:'''~,~J.. -";:"'~j ;:.l . (", ... ,...,.. -: .~..:.. ...... ~ J_. r:,':~·J:", .. '.,.nr''''itll ~,-j"';""""~''''KJ>b''' f¥' '[i I .• , f; ... l,,~~ ~I:;,t;!l,; ,~~ ~~ ~. [~. ,UR. r~:~ lf~l.. 1f1R~var~- .. ~2i;2]- bY"lf-Ijd.o-~'~ t:r-~"fo/""U'<~'~"u.~~ -~~f·l"!f-~

~ ~'a); l.lU$~" ~ 1.'f1.if.ll ~, .1a.~ ~ ~~}r ~ 1M v-~ ~. a:·l~'·&W diu,,~ ~~"' wtt.i/Uurf ;~. ~teA J'iJleiltlti, .. -eX ~ kA, ~ ~ J.emvJ .. ~tttlffgr/J~A."'&Q~ Tditp., ~ .t~.rtf tflllM_ ~~~ rp~ ,~~, ~ rI~/.ewiii ff1;Mllf.!~ .~ dM. ,~ic-e. 'dft~J ~ ri.!triA rF ~ ~0 a: ~ J!,~~ A,tnuJi.. pl~. j.~. ·-.I~ 'EUio .. ~. ' .•.. ~. Uutt aJ i.:i.m.· '-."J ~~.'w i; ~ .. - .. : :~ J .~ :t.LA. ( ."'r.I~ .. ~ .. ~. -, ·li~:.t '~. ~-' I~

~.~.Jbt~~ i::J~ ~kn.p~d_ q)tJJ~'4~~ ~~/l .

l'-~c-i5l imi~i,str-ateur ee L .. E"A .. F~\'I 'Charle~ fR~'rI~ rut, ~:1[s.tr! sur" fid~· paroa·~in ,llVait d~

dal'i'ti qb!~_ . g :P\lH~. Tcta~Je. ·~~tt ~. . C§e mu""~' IF~e< dePDHaeNai""-

tiooale... wk -';\t~n-Jl, J;',jQIDrnlstti. ·.ce' la~-'!~.e _ if~;:: fl~ n~aJ~·' ~ilfu!·

,af !m~ i UOO :'fbRede' pol lOll r.ath'ioerhl. Nos ;f~i!)IJQ lL1epa~t5 :tile. ~ll ~e- m soo:t ,ag:·,samS'. ·in .. too6I·ai~'~.'i L~!~'" ~1j\Wt~y ~1li!'rilil1i .• WnHmI 5ia));by', a :!l~'1 ~aver.tis:smant,~ $.'1 ~ ~J'rn,~~ ~ e~t,a~neiEnt le '¢as .• , le: ~1me,~. 'rnx!S $l~lb't e·t-la pcUee mt1cnale de:!lr~ ~M le pow;'tjir. _ r{1IUfJ11F/'; ,~t1'·tem.e rltf.~. II!!lts ··pass 5i diff~lbe ;que" cela 811 fin de, I~-e'<, eel. "s_l'e !f}t~~t'I~f)~~ de Icemihs~ 1cl a.,. ~.; Ill; c~t faire' d1~~r le!·1~o1! aft~ de ~wir pre~ des pt;)1 kiers .~dIlns 1~ ~i~ ·iilKti~.s,. .. ;; LOS}

.P!:lUif" le$.'P.G!\'f·h::WJ"s. ijlil'lie'ooHab6teil'lt P'S. mis wulent·-tooj~ Btm- I.·,de' s1nt1les ~llic:iersf n '1 j,m: lmn- p~_ ~ t~t~rary J{eS'&~_~.roc·.'!~ ~.'0f1~111l$it;OO'."de ~ydm~~" ~'_s~iol~Sr'l~ ·s~a.nstes.-·d.e H&I~t:im11 e:t dJ'~-i e~ ~'1~ qtli t1'aV;;riH'~' ~ t.~ .u.fie ,.f;ohri:·too i. ~'hi'$i~w:~ d~"prtib~,,~ SOc1~UX d'·,a:uJ('A:lrd':h~l. -La ~/j-=an~ffilti·on d~ml~1 de.s-:~ tnf\1l"ID:fti~,speelan~ poor~~e 1~u'''Si{~ m;']I;t~i~ ~,:Ci::mt'llnd~~~~! .~1~ ~~:~~, ilUS~:i b1~~ qij:. rl:es-'SyS~:' 'jTifenmtl~: de ~i! ~ '1'~5 ~. d'(.n:-h:~ti~ de Ia 101 situ~a MS las niveaux. d;U,~~~t.

I

4;; t. ·'£TAT PIlle) ER PlIJItfl'£~

r _ - ' - .

- .

...'16-·

i.ftI • .OCFm!i.il!)1.\. en e~ pl'us trcublar!te iQnq!.tEJI c.r@e-~ye.;.d'_i2st ~nt-,de , i cette infonmtim cl'dIbflit .de rM~ rf393'", et 'trai-ta1¢ de -1 L~~im¥tlm ~tm:!!iGl~G ;10'''';;;''-'''_ 'parti-@ des Nat.i«Is ri~~ i SliV,Q,lr p ~J1K1 ~ilt, de-rni~:t_~ ~" , I

&1Itaa-1 I§1$:~ 'la· i'L.;E.U -'etta"!] d~Mvit l~ f~;:an-s i~'ll'~ de $S ~JI,i'satiQf1:~'; Qt'IlFlIst.i~mt: ~t(i;~l' d~ llojD"ppU:!atiQl!11 .der b lilli Jet· .:¢e la ..lIIfSit,i'c:e O1xmiMl '11~tI. C&~t;E! ~A~(ltf.OO sub.& ti~· ,que~~ ~ oOrma ·~PtlS l~ 1lcrn til!: iiCeI'lt!re e UI~idt1~~\cn d!s ,Nat~eM..UlJi'~s ,,~aJ R~, Bn [~ t~l:i.e,,,l,,a .I_ioo $_ ~ IJrgeJn,'sa:t:ioo;, ~, autre! ~es~ El5t Pedi~@ de P itlf:OrMltlErIi de:5:

Sy&tmes .:·,,\tstfoe (rirn'imn:,9 aWe '1"UJt.s.,s., Et 1'1 va silns dire ~ nrus fl.i·iiV~~ ri'en a appremlilf -de.ll'U)i-,.:S;.~~ Qi1 ;matiEre de Jus:Uoe- Crim,;;oone. Oesprajets 'fl'm~JZlles fiLrent payes par MiS tal«!,

Em -~:t.B fYi:· ooq:JJlgii'i! "en 11Il~ 1'7'5 per' ~~~ 5~ '4ifr:-ri1tes-f La publ i~t-im dgASeT'¥~'fr1~ ,u~i"'i~'Iiil' G~~:l~~1 l~ g.~~1~ ".n~u; la IFema.t·~~ fina~nt, les '$~etttjws poor 18 Joml"f'lali~ d~~'il 'et, ~!<11 WXd, cl\;I, ft'abler :(I~ :~',.,.'een~i ~~, la,er~ti'Q2"J:iQ:t:efl'.ti1eUe '[tat ~ .' Hejer ,I triv~ 1 '1JtU l:S,I\IUOO rll,j' ~9'Q.fIe et;oo s~ijloo.asi~' d II Illtrtl.n 11~ Itl!f~t" ~ . T9j._.~~an~~-le 5005 .. $01 Gu Pert~~ pcrt;mt: ~"aes'·mi:1Hm"s -de ctt~ f'idiEti, par }" 11ah1e.~R~'te:i"ar lees [!pa'~ ,.~1ite~ 10CitG< 'et;~s;. E"tatS.~ lao L.u.A., Iss ~rel¥.ii ,ml1ta;ire, i~~ civ'HIi, les 'E~~d~,·illd/i:~s I!Jt le I~,.;.n~i .fee"

·le rt~iU!if OOi1iril'~ ~.L, ~loofC:i rOffkier mnitai,r\1: .. ~t1Jor ,d,u ~~u de: la ~fde' '~t1M~lledU: ~ ,~e,~c ~~ tlJe. ~ ~lS: aurnti ~tat qJ~ .fI'a-l-t pars ~ui~ ~, i€~ dJ~e~erni€es. au: 'CJJM:1"5 de loa ~dooi~ amje,~.I,;

.1'l11i~.,,;;,,;Iiw;IIIIo;-' '".' .~-. "1' ""'" ,rJ:ltkl' e",l'·,,,_il..,.,. 'I!!\il.~" -,Iii' ......... -~'I;.;J,.,'" -, ,;".n. ....... ""u'" ,- ': " ~.::""""'"""""

'r"!';'Y~t!nou Jr!l:tl~ Ill' l;itlIl'lI1e" g>(;:~ ~~ ~~1"",,,~'" f,:;,·t ... ~~ \;Ie Sl""~~u .~(.;a w.,~ ~ 'm; '''''''''>'"-'~!'"!!i'l~'E>

Qte,l$1 gr • .s '119_ cia '1' imm!mnt~ Wi!! de faroe ,~t de, ~$:tY'iJPti'031 de notre: COOstlttttioo.. La ~. ~ ~A1tn1~ l~ tel!"lll!-Gabrh! Sp:~,i;~1II1 ptllJl" 'i:~entin~ 11'~I~f9Jl" males le I'm! ~ 11~atloo JI'l,'a *':,!t!, tl~le '~r les a~ rAAoos rm1itai'~~ ~ri~a;inertao·:~ 11'i,tlto€M~'i~~~ !Etats~~'i'S.

, ... 11.1-

A la: ~~' 4", parigr~ ~.o de 1 I TnftnBtioo Nbli;que, les i st"~UOOS'F~"~'~t: , _ J]C~ m~n ~,!_~~la ~bHd~~ rt@gati~ '00 'l-.Eseffets psyeIWloq;iqtrt( t~. ,_

~' .. , ... :._ "1'"- __ e~' !.Ta .roord!MdUoo;l~a., plani~k~t1"').@\t_ ~a ~,~ de ~ .~lerc'fc~s 1 t~~'fIIAliA',.

- -._ -{eta:!!' .,·.lJ)iht1l1,,5 tl'ltJl1 _!'S_S,I,a;Ql 'I"~ ~-leilr:i ~:s. ~" t.eroJE' !:1':1d- ~~

ie'l~~' ,ei-~'iC!!'5 !~-roM ~tt,s ~!jm des -~~l fS5~5 pol h(:.~r,1I:S ~ i~, v,~aUt~ we' 'Qes· "qml's'[,ioos sui~rtt scrulevm.s ~~nt oas·~ttkasl ' - _ ,'-' dew'a ~~- 1i1ii1t..~ ~ tdemi'f'~t llexar(,i'ce WIDe f:a1S'arit ~rtl'lll dlL\m ~fm c cJ >'-

de Haisan l'Ililltaro~HC'i'ere-~ @t c~ €tam,.:6ussi t 1 ~I t;(mti!'lt$t1o:o de le coort1i= nati,oo aiM i'e' l'afl dem;'a". En- tJ'age Ql!1 lea ba'~l dUllIid! de ~urlm s~expli-

-~ dE! 'IMn1h, qJe at qui qI.Ie ttl s"ft ~ deS' ~sti'OI'lSI m:M!i ll;caMili:t1.00 d!lA wl~~ .s,e n~iter~!i~ 1 ~I base;, a~ fait ~ tes ~'hi:eS ·m f,j,its dj;ncs l! ,iflr;rt~ -~ii:tflaJt'l nal SkuM~i).

_nrc:i~·'ij 'hl"l~ d~·ce ~oortmlpos!, Poo !p€lft SE1 rendre ~;~ I~ lEl.IIW1'1·e're'.~.Pi-nf~!t;oo ~ r~'t ~~(e'~ 1m' joomaUste1, cre Ia l qne de- dfuBr.eat1on ~Pi.rta!1ftnt°le' ni R~.al1. d!I~IWfi ,tl:U! .Si~·TIlPle: ~ ~ ~oovelle~:; ce dfmlirfilr etarit· im.l'Iiili:lhi i~fMt~' dlMiS, I~ *~i.], if~i~tiM. L (1'1)

Ibn~ Ies "f~till''5es c~l~-!:nnt le ~e5 des exe;rtic~ '~Mt-i\S, 1@ -G&tel"a1 ~Sl;-anl"1 Jl. l,atsen ~ndant def 1a Si'KiM ~. ~laf\a,: i1le d~fi 'lie plus O$'i"-"ewi' auqt:el rioos ftd SM~ tQtj,s f86~ est ee'fui de ~~: diflJ:fl§ @! '1100· ro~'l!9m~~p1]1tis; 1i!gitjf§. Car :pOiJr IJrJe jlQrtlOn ~;,gn1fk'9tj've $ '~a -$~il!t~' @II gmw!.tll,eel= 'l:e-oai va ·fi1r."Wabl~nt pa(Js; .. U1rl51cl~r av~. ~n.aTilOe~ ,et rEtmt~1 du ~. ®W en~~1i1iif1.Jii/Clre lJiilm~d~fi,er rn;t"tt au~ttl!' ~ur l~ b~lSa ~ de, 1111~ profe~H~tonr.,rbJs -~ ~ ~'S a-,ilff~',~ pWtl:e ~;"ce d@fi::. ~.:peM1on p~io.mlell:a8~t rltJ,~~ d:emn~··soci8~ Q,li" en 'riaH~~,~ 'pWM;aft ';bim

rl~n'; 11~. tlf'¢ki~,. .

5"" J.MlS51~BS 5.~ If;S I'J..!SDNII1ERS rol1Qf(~B.!:;:;

..

:~:~~ 1910, l,~ F~t, de POli'pe' l~leS de' :Q~~ ~t: -, ci:"Etat a, m~'11~ ~ys,Mt ~ri's ·~es- R~ gr~ '(P.~·~i'nstal'~er dilff9rente5 ~ Ide s~~s_ d'linf~'i~i'1M'~t;S@$. U1e' g,riMfi' .,~rt-de mit :~'i i it!l :~~, pal" 1a t .. f·~Ao;·A .. A pl~ir' d! 1910';1 le:t;~ !!tIes 'Iri~~n~ Oiii:efs of

'S$ffifi 0rdrm~ b: d~rur:tji{!rt de' e,a, ~~ oil): ~s" _is:· ~:lles .~ J.-, ~ . .1te$~ T~'

mtm :COnret1~1n~a:h~ de",Cfom~ est ~il1t:eT'limt--,tuee '.I' 'Mt.,.~atl1er . .clark .- efd~1f de

lil~l-~li-nSi,.qUe(~pl'~t~. iutrn$ ~~lfrs~~~ ~sw~_-ableS au· .~~Q~ .oo~~.s.,~e· ~

awd]lJ res a~,X 1IP.OO~U·Si d I~ew.:eil u Pr,iS<l~t _ ~~ lCln 1 as IiCtdrss ~~i·f--s·i .•

l-~ ~~'~.~3 ~m;~''J ~p~ijlHs<51!S _ i'[1~~r' ee P-1,ail'l ~e t~, dans·le ~tJ.$. ~"""~~~;,,,,~'l1tary.' ~n~=~ ~', ',S'i1tui a li~1a jU ~id1iq41n.'. r~in" au :3OJe C-am\iOO~ ~ l/j) Pmlirie Militaire 'oori~' de~o:'jj1'~i!ers -,~ brN de Uv~ia lIE, ~frJ:it 1o:rsqJe je '11! ,appe'la; qu ·JCentN' ,~al d!' rnfmna'd6fl $itue', ~~~ ~ im-s C~jj fhI~~Jld!!IM d~\li1.Iiel-'lt, servir pour des pti~1~i Ille~, ~

,-ll1J..

, l@:s II~S, des lEtau: .. t1nb:.I".,R TU1 ~i -alo'r~ _nde;$1 te51 Mf!ani's 'de$; fta.tS4Jnis. in',' " .' dJ;\l's ,eitlWens: _icai~"" tle.st a~~rs· qulil dev.int anr~ge:i ilJiliS 119 lie' nia a·I!!/~.; puis n ~. rl!f~ a. 1:P3. irk Sifllstfie' indlVidlJl ~. tt!lbHss~ de! laR@sfir"te ~fi1tta1Ire. iCl' ,i' Hoosmn, et ~ qut

j 161 par~:e,. Celui-c1 m:'~H~, C!l)Je le~ jC1rlsm'lll'iW-s ·bient a~l'es "i'I'l\lBrlt'lh"~"~ at ui'msffi5Q'i n rl@ fila PiS queles 'Ciiro$ ~~em S&Vlr .~ Clesc~toyen!S ~ic~·1~.

J'ad dooc, ~pp2~~ le ~u.g.one'.~ f!l jj~i ~rl~ ,~v~ te pr~~ru pIlis avEC ~t IIPnw-mt ~hrshdP de la 5e ~; at, y.QU~. ·'~v~.2! ~it 21JQ.t~~J.~sP!rmms n~ n'i.~ ~ CiS em· P'JI!.iW'lent servlr gotir .. *~ CjtWeof,at;@"'&cains .• Itt 1ar$qiJe je rtrmt~QnI'la;i le, m p!JiJr UltIW' les lnmtiiOfls de.s~s\l' Ie J.1·PrQ\1ot.t /!\itSM1111 /i'e d1t.: ii~lm!il'!s ~ iI:veZ raf5~ sur .00: pQ~'m'~ ~

l~'au ford des. M:mtaqoos Ap,~l~~ iClu :cmtM ~'1~ p.~myhlaFlie:.;t 5 ,'~, u!\ vinage

,dJaoorQ!d1iilti~.1 .li@,7!CJro ~f'S'Q_~ 11 '! a ~I1iVWOO' 16 I rol f,i1s·, c~rgtadt tiR" - ~' .. f:'J\1\l.d11e .

~ftant~ .• AU~I'ftiIOO!fI~. Pe,MtS,lllnir!! :est rel U 'a, la ~'i1le< d.@· New '(fort par ," 'I",t)ut,e

iilt~f:"-rt~t·s~:. l~ t~rf'ilih ~.'tlHs@ eo~~r! t!tle s·u'P~r'fi.~ie·. ·t'l"p,pr'Oximativ~ de 4.00 acre,:i:1 ~!t. f~·~t. r9in\1tJllitlti,,-d,'I~ . lMIlt"'e e\!lr~b~'r.bel~'s; cit!· HL·ir'~d·s-t{e_!L ',t. En' te Ino'rgenrt, H cnntl'e,yt:-~:il1i''fo:n ~3aO :pf' s.~lri¢r.s -~~ se1curit:i' U1l'1I1imum~ tih:toH"e itfe Cr~nser!ier]e Camp en" e'.t·~'t ~.e fonc~JO"rI'9m~!1t;. rna~,~'i:1 PEltJ.r'r',ai-t. aUf/s,', erin.tel'l'ir lZ:~f):Oif) psrs:.prti1E!'5: dlJi jour ,a;u Ten'dem~[tf1.

~r,~: ~~ mnle!~:lI~'Qk]~m~ C:H;jI~4 sur. 111 rovre OO~ § 't",m~~ E1 '_" O.kl·ilh.-. a,'vee '~nl~ pO-pl;l- 1 fij,t.hrn ~gpt1!ti<i'A\1;at'1'!lif!:' d.'i oo\d Ji"!ll!l 12'·~OO(l. pllir9Q,JI1'fn.e~ ~ ~ b.· mll1.es a ~ 'OU'6$t de ~artt.e vf1o§

1~;i' Flr~5l;qu't. ~i, vue de h 'route· 691 ii1 Y a ILl;" C'cITlPhJ .• q:e' liitfm~nt'S· q:ui pourra.H tJ\'~iS, ~T:e.~ p.ciS."8,.e.r p.Q.ur une petite. ee(Jhi., P·et:lrta.nt:~ t ljnslallat··10JII .~st sl.H"plOJmbe~, pJl:r !Jfii POS~"9 d{ garde quii r·e:5$;embhl un peu ~ tln@.tourd.e (tmtfi!l'e d~ ~~;I"~'JfJ~rt __ lex'(;~p~efi

QI) II e:U " ~{~:t·s~t,.1J~'~. ~~IJ'~r~~n,elnce fpar Ill· ga~d~. !ll'~j!;l~ i fqrm:e"'f""': ," ~eci. e~t~1! I~rl'stm .Hld~~ r.~.li~ ~! !~Irl C~nt~e de:, Det.e·nt1en.Coo. ~,ame5. S~~It. t~l.i. s1t~:t$. /IrlilS de: gr~.nd~s c:utll1:0.JJ1'"

'a's: (j1~ d~ cb;,elli;tns de 'fJert, 0111 h:-s d·(urx I ~a. f9isr' .

). le C.:a:mPJi de dlte'ntt·i·01n de nareru:·e en ftriZOllii peut ¢Q,nbeni'/i' '!fflvi ron 3'" .50;0. ~r fS~H'~ nt~r~. III .e·:st. plr@sef:!tem~~t !:onsue~!i!en it-at ~f~fontt,~o,!lHn·~ent Gi"'~t 'h~ ~.r@:s-'3"nc;e ~p .. lH"Q'.~1!l11ative CHell'l'V'lr:ol1ll 4:1J~' d,~tli!nl.l.SI l'4,an~mLm,t i·'rlca,rt;@re~ .. '1i~~~rg,._ Itil:vna e'st relpLlt,~pti:ur . S {I.iA. 'a~rtl~o'~t .. ffiIJl!·t;. ~ p;a'! :q:~ i a p ~~rtena 'j 't;.~ iU t r'~'~~; ~., ,a\U:. GOD!¢erneJn@nt.. ~ I 1 'ai',j)a;r·t ~'~nt irii.l.]r€;t!·rd "h~'~'~; dL~s i iI1!te:r~npr'I'Ve5 .i. La lrumeUif ·!/l.e:itJf·~ I~ 11.1 "e'ut iUre r,ep;I"'i'.S ~nlS pri:avflS .pai' l~ G~l!y.e'r[lenm.n·t f·elle.r'rAJ.

~/!'itfitenent 1lr -'I .t. d~~~s; fj·.~ral·~~ ·qnd e;<i$t,tmt, p~lSOIDt Efl vertu ·d'atTJlI"I9srel'Its sim.ilalrif!$·. ®etm :~. particul ; hltG1lJl:airt: ~ ~$' bij:immts' p'liS.sent ~ r"epris' sans ,preav.b .a; ~s ~ts a~

I'IIriIM '~ «l ~i~ .a1lS,- Lt. ~,le· 1imn1f!re~·. ~i ~~i t :itre· etab·l·i'~, ~ se-rait en Jietlant. Wi! ~

dlOOin ,a~ W'\tm de' p~, iFlU'j1~~1 de, Wl~i ~idWlsi f:JIliWl"part.'il~siQfl'li,qtfee.s. ~1 m ent l~ PJss~,&g

,~ je l"{jii oontiOfme p:1Uli hiut~ce.s ndm'fUr;ent ratifles par le "~st Ma:rshal'l de la ~ ~. Wi

ert auss:i en ~herge du m CQmla~ M la PI:ll'iceMil1taiY'e dlirge' des, ptr'l$OOI'Jlers oo·~. n

~·.~l'ui CJI~ ~ a, 'fait hi \i&"1 . ,en. ~t: te·l qu'll P;a:'1,j'it ltd~:: 1191 bi~ au lnliR~ vous ~vez

:rai~ 'Sur-'oo ~'irtt·l. t" ":

.. .~ I I~~

Q.lIel.qpes~{S dEs ·.aMtre~: 'ocl;iti~ns- des anps soot: ~~ l'UJle: Ila:~'~ ICa1if.Omie qui a;pipa.r-tient. ~Hl 'ce 'FIW·meflt a dei in'Ur~ts p·r·\I'~s. te'u1-d pnUl'f'adt au:ni ~tr~· r-epri's !5iU'1g· pr'e-avh. ?~1J1f.! qlJ'el~u!l1!:S 'at:l,tr-e·s~. neus !I'II'0f1~': S ... Min Poilni" Vi·rg·tnia de l'IIOU:est. Je n I a11irecn

pl:.l tf."OIUlif-llf' sar Mi 1'1 'Po i nt , llIl.a i s d8R'~ Ii;·ette r~g.f 01'1'1 11 'tJ !31 tquteSf !S'1Jrte.~, da pr-i-

"'gl'i'S:. ·.11 d"'r""''''D 1.J V U'" f'·",..,·t'l"'''' de rre·fo·rme p-;Our' .I;'~-~ .. "'. l· ... w.'- ,. ,'" c, .:. • r"~'"

oil _ _'. ~ a -iJI .. v '!! ,W It! .'; _ ,-I: ... ifIj:. ~J:........ -". T ~1U~IJK:; ~ ~ . C'l(I· " .• . ' !II I '" ~ _ _ 'j

,s.on fedef"llJe., Gr>eenville, 'S.C., dans l e oomti de Sr~efivilh, es,t. Q:U,}olU'td,DhlJ.i i1'~C,:lI ... pi pat te D1Jli-sion d1nat des. J:e,unIiS Oel;Rq~ant.~. M~~. €.e fi:llt Be-e~Jr1e 'LiI'rt 'm;::h-~'re

'plJU1i' lQ:{s g:e'M .dee;'€tt.~ rig}·lo.liI. I

!6- .A MontJgoIJ!f1", 41'a:bUlj se tr~>IJ'\Ie: une PV"h;(l111 c-lvHe. f}!~~" l'E~'CiIP~ !, r..A"'b£'~nde 14~xwell •. Eit~cQ q\!l.E- ceh ne senne p'.~5 fattx~ 7- rl y ~n ~ une ~ TU11:SDljAI"" ri~M {lla!li'~ MbUlsol1 Air .!i'tlS1e}. 6.- En ,.latla,~ noes llV0rl5 ~:" =.~mli;trf UHels.~tJ I Air

rQlr.6:~ aa',~e ) • . I

'......., ......... """"""" .......... -----.1,

'9... H ,Ii o.Jl it 'e etl' n~luis IU]:l;eJ'I:~ a un £'h b 1 ~ s~:an~'n t 5 i tu ~ @n F.l or·j,de.., tlJlpe'l e: Avon "Irl. J I fIi i:e!'! 'ifi)y~ :Lil'll ~pr~"s ant a I'll fJ~,c,uf' V 0 i ·r C€i q.u i $.e pe s s.a'it ,a AVQf!J P -a rk • l l )' t ro IrJlV a: l~ ,·hamp .~ Tlr et d.e. .th;n'l1b.~·rd~m!rrt Gl q Avon Par.k" qUI" est a~~si enflt(fg 1 '5tt'~ t~me eO'-· tan't hf $5·~ ls.tAfdrQ~ Ii,~ So~tHt!l1i de' 1 'U,."S,. AU F'[}!rit;';e;i ~'Ui.1I die :~nut .' est !uTf'!!igh"tr.!$ :~~6'_e~t a,fj':tW !'lRlstitut eor~ilmmel' ,,.. P,art. II ent r,'e 'eTt e·!l·t ·l··nlter"Q i te- 1· - t~U5,~ ~'t 'i~,~t "s,tJPv<o ~ @\lrf' tiS t !l.r'oba b llll?r;nen't: Hlt~;pod it, par eft que c • ,e'S t ii~, si '~R C:h am, de p·r.i ~ :ttQl:~ ;~e' Tir ·et ~'e' Btl~b8ird,eitlie'~t. AVO'A,P',ar~ est llyn des, endr(l"fts: r·at1H·~5· pacr Ie II Prio:.v·O·:st Mal":S .aa ~ It de 1 a 5 e A rmi§e •

·81 ]975'1 ~-a.lifm' PQU' le,m mr'$1919; je lme ~~:&·rendY'.e:1];~emtTt.vOO· ~fl'ff ii'~too ~' wdr sli·te '!i~enmt. Iccal alla,t I~' iofHb'epar qiS Plaris .~~aW\. iEkllo~'OOl n ~,fiH ~ ~1·. ~Jjai ,it~" alors m1:Sc:eA' -cootad aver::: 'lID It. Kilj~n qul est .atl$s~ en .rge.d~l[2ne:· .qweio~ lJn~t~· ~ 'm,du ~., Je lui l.j den'!:: .~ .. s"1'1 'iltla~:t partitipe ~ des ent:ra~ qrWlitafi~' au S'"n s,'iMtt. ~ a~ ,dt! ~~GN~~ m;'litaire .• i·t;:; $!t5 Ie ~~t d~. ~ff. .n ~'i~ le. tiM" rlBis ~ jell.l1.,~; $.11'1 M't pr'it. a ~hl t~i.gner mJ5 ~nt..;. 11 ~.e~ll:l~ ei:ir~\f e,t d~h:n:: f1'~tu3 ~i~ j1tste.-.§t.t"1;81 citQyen .. ord1,rtaire'. Je ne sui.5~!iroQHqi ~'e!~; cI';m ..• ··,~ De .$Oi'~,I\P1us taro " j'ii 't~e~.plle Lit. W'Ilj'<l1l Wrft l!,~x..dffi~ d;u B~I.td.e ~tOO ~ ]:aIi)r~I1dtS!deS 5=1111'" ces s«reb .• icail'l$f ~1,rttenpMt,,. LI'Qtllu', vi~ent, ~oT:i ~rg~t;? La r~f,OTi ·est,· i~nitS.tl;1e p~ 'le CQns~iF de . let ~1'!J1l1 ~stor1~l~~ori •

• PS ce,p]~.~ ~ irtg.'Ma1· Q:·,dl.a~ rigi:Ql1f~hl'e c~t t'ivi'~ 'Ien li!Qnt~ '(ife t i.tlli~t~oo Itl.liltn.".·ie£~_ .iG~tte • 11~idatiqri dl:'E~t ~.aJ S9fi .• ·divisf '~I II.~~ L;jqcJl'1i:~tciIQn ·RJ~gio.!n~a!4"'-. lE:t ~ ~ ~iji'~'~1 •. ~avons 'I@ kctrts!l!il de '1~ 'riJlon· ~s-ton4?ra1~. 11 .&eft le fH ·coo~ ~. petUr' l,es ·~.f~uK·d," _ d~if'le5, ~.s· LE.~, .1t\.!E.1~

j!)l;pl~~rt 4es' ps emi~c ~., eet ~~i'~ (Le COO$~'11 de 1:8,_~QJ'I '~~~~h!est€lll) ~ JliDI1IF itiJt l:,~~t~,,~~cpe I~ f:b!.att1fl. ,~,~i~.f c.e I,,!est pas, le cas. :~ b!#: I~ '11~ d.~lQFjillfl~ut d~5' ~jm,.~, l-al .. ~E.LA..et: d~ ·H~L,~~. ·~t ~i..1,~i"'~~ ~l. C-C~5~ant. dans ~ . 'le'S ~~,

"" """, I '1<1",,'1' I'·.iIi" "~.~., 1{",i1'lW" ' ... 1->l .... . 1- ·~, .... ,J ..... oIOll ,. • JI>:,~",""Ajj---

l~:S: :J;;I~'S: ' ~'U,S..I "~l",. ~..y~ ~~' ... ll!'5; yne 'l~l00ll"l~ur ."''''' 'W'I!!.;,u;'~1t."ai",,·.tQil:tS:i ~ l'n[(.!i::'!··~",~···

.1 r~ ,./:. J~~s, hf;t.~,~~l't.al~. ".

&: .. ClIQPERAn·. 'P!SJE~ltuE .DAIS Jl§ ftAIIS BE ",,.tSf OU "~II·:

.J\~J '.,ij:t:J'f l;~f':$~ III~j,ru" af~l'11 ·e'Mt1f".ee ,qU.j il iI:'1' retwrnailt", .Ce ~ ~ N~nts; Rei;rir~~"llj,~·~_ ~s'. fOftl~ ·1!deralJ.X,' ~ detfll'; ~ts" IDljem: ~taill tS'S~t de· , 1m! ~mio e'ltre too:t~. J./!$: .~~i Ite PO~'ilCe ~ 1 * Etat .~. Fo-rt sal'll ~stort; 2", ~,~ 1a· Sante, FMtm1e1 in-

.

" ,. .. Oc~ •

, ~\~.:.!

t~»e '~amms poor domer awe. ,nalades 'rnmt;a,u;t: l.1\acce.s fll"'lOO"ita~re air.< ~ its et, ~ita:~.

tJfl ,a.'hl', int"$s:arrt ~ ~id~rer artl que, dilfiS 11~aJl .$ Pine Bllllff stwe' en ~s"~, I!tS,eotre~ ~,f le ~Z-;, n s:atiit ~}'Lm_~a:t qui ·cr'~ 'hi 'S5~ITI€l,1~.11 h~ \,f~1£@';. la_~~_ et l"'iQMd,;t~"'~~S:l: d!fll~c4Jt. Iffiapfi!, Pf.i-$$CICla¥ ProS'SII m ~ rent'~ r~wou ~r ~Q$'.IL.I' i~njeb,~' bij1,ais'~$,§w ~\! p.l!,lS gr-~~e~i' SU,flf.ace:s' ~ l"a,l:d~ 6'tm~ ~~ t' A~ B. ,a~bilb_'IilfJI'lJn ~s _' a" Je~l'j" $, " ,~. '-, st l~.

~l~;.~~:s'.s.;hr.n~ __ ., 41'0(5. ~i que. ce S~l~t qulils ri~ent pta'nifl'~ 'i1$ ,~ au~s·:',1 , ~~ ~!JJ1' ~~,'~,.,

~ 1Ill,l5 v~sr 'y ~i~:z '2~~ UfI' ~tat de grarrae' tranqLnHte •• "

6 .. )1[,., II'Lf!~.D,tjlillta:.Ji!SIIe t",_"tJ@, ~ ,'tUft, ,-_ ·_ladj~ '_tal're~:;{,~) Q,AlGINAL, t~,H: ... E.,I. par 1!ll1 '~<i3bJ'h!~ est g~I' t(mjQ'in~,. a~lles NitJoM"i1Jn1'M~~ tr~¥e~~) '1 I Clrq;misati<iA ~~I 1ii~~e de Ia Sant~., ilI,tl:S:$-l loin qui'Bfl 1965~: le ~~s, l'nt~~1CNl p:iijr'i"l! ~ ,~tale' ~ Ca;an1'Jiti ~

d~ PO,I~~U.., d:ecl'iJ"ai dam sa brool'lM~': Q:Sa~e:'~leL, ' tll' ' - ,~'t Litts P~£J'U:G';S

V HOS,r,ttnE O~, tI N~nONAtt~~~E i[XC.~SS'i.:FP ''UlIle;- r ,DE 'P:~OfG . >~~,'~'~ ---;;., - . n:~

11',,' D'fR:SiON'~AU1E' E:~ C'R:flH1S'A'f'{'CE' 5~NS OQiE t i: rrmn lOll COrftE~t1E: P4:E S i,,~ ~ftJjlRE t:rJMPT.E. I Jl

~-r q;tll'ils S:ili;ent';efji(~~~~ lest effai"t-s ~w ~al1Qtf· fes ilttivid~ dfJ;~,vent MN" a-P~'liS: awt d!ff~..,n.. I

'm,s: !tapes, d€' r~~ro.Jili$~ de· ia per~B1-1U ~~~ dt: ces iMi"'iwS'~1 "pemmTt qu;e d.b.~ 1e cas d~W:1

'9~~ia-r) 'UM· forte :'~s.iosta,r1ee WBl'~~' ~ ~'iflS ,qui\ilm 'iltUt~ d"iec~p:ta:HQn' fl:',ait 't9t.tt d"B!" I

tm'd ete' e~~ pat' 0e'5 lndiVhhJ~ ..

rflJiligfR~'l~:~vtt "des QJ~'i's! rmQ,'9lnsz~lui das,: ~fltB,l~!." entre alJit~.$ ~~'p.le.

~le$ '()!~t5 lie Y€Oinenit w noft,i' lls, ~ruJtl' par leurs· or:ig'tn s, 'OOMI pis; '~,el<-ib~l~fI~iie de h Fr~-t i'I'IlIi:S ,~_ ~~ en 'HWie d~rrote des Fre~is'i C-f ,qui fait ~~~,~ '~r lEur ,t~ .. ~~l~" 11.iletbti,~·~]uS, ,~e :~la:U01! ~ l>allJoo et dW'mg~D8' ~is~ ~'li1 '~'" A :~:~ tet ,-,~t". ~ait, jj;e;s l~$'~~'TItdnm~ .hi~i~s!'-,e:t~s spiM~r~ ~re 1~-s ~~~f~ ~ 1~~': Prin~'Gls s~ 1rid>tl~abl,~,1 'de IS'~ Ique 1 "'avooir' de 1 t,tlD et de Pa.~ ,est ftr:e.i~!~lt '1'ntet~Ji'§. tes iW:s d'lllll ~

ti,~ ,~~'l~,' d~it::l;l'i~ l'I'istoriqus ~ ~fJl1:r.iruene des dlii~, ~ie~:,11,~ s6~nti i!m~'1$,'on ,~"H ~ '~~;it, I

1$St~ ,dS d~~:;~ HI slll'Yie ,de 1"00 d~nd de ~ne' ~ Pa.u:tre~ !rh~e S,eJ'l$1' au$iSi-. ~lEi tris ,ptli~rit :6'" I

~tt, 'tI'iatli~l'i'_[" les 1~~ant!1 et l,;/:s rell;i:lflt •. Al~., 11 d~l'~ k:1 wsstb'l~ d! I!I11WX ~mm~:r 11~~

tat "~' i~e:s:,' d',;'angoisses; d~ 100s ~'!;p,f'~~,l'fIIi"VI1",~S'~ ~'ej;;~_ertt' '1Ii~sJt'ta~ i~ ~~~1ional'r' d 00 ~el {)r:idnd4~)fjljjiilalqd a~Hra.! :et1I p~'er 1"'1«1" ~,~,·,.;t de (\Plit1,cmaH,~Ql'!Ullj

L~' mite ~,t V~ pl:uslo1n et'11.>C!rE! ~I d'i:laram;~: file,S pr~~~'lpeiS ,~, s:~nt,l§ ~l~' M ~ etre ~~ de "a~~ coo\isi~"fI~,"~,~l~e S'oci'~~ ,I 1m1M 'JIg,,, n Y a,i~'t-j MIl d~rt!, Wtephs gra:ooe,

.... ~'"""'::..( ''nIUi-~'1 ..t.. 1- ~ :;I.J.~ .... ' ikr>~,,,,,,,, .. ~~ '''-.il':",]-.." '1),;;, .... ~'.M,-t' ~:;: ,..L. ...L..;ii~t .,...,.it",u-v

i""""~jIit~,~oo"F""~le w, . li~ ~:e\'i(,~],~~,r,;i',':;~ L·~'/Ii.i!:i1uIC:'". 'r~r' '"",:.;_ i;a~;;' ~'.f-:J;1'i~,;I;,~ '~~~""'.~ .... i....',S """""~

$,01_ Mrl:$e'S! 'il taut, un effort, :tiiitrl[J1l $ l.'a !~l't de ~'iattes 'et de' s:C(i@~~~,~t~~i11ant de 'CM~

Icere ~\~ tes ~~ (j.:tEbt", t~ M.lfhl1!S\m~ '& 'd'autres~l~f'~iQl1nes i:i~ dOO' ~fl'ltis llfftc:hl!l .. leg,~ ~~

i~~S,,:tno~:S: ~~$.p:~s $I1::d~1~~,~:: 1:00 ~l.ta~,:~Yd1i.~'~, Frisol~~~,,]e$OTni-et Ia ~mloo" ~ ~r:~s: ~a:l@lmt 1~1~,; 2:"' lea Ce~ de $Q11:"" I'tntalE< ~~~ res~ W!""' p las, ~'IJUi~$~[~?ittre :t~iitieS, _ l~~' m"n'lmlij ]'" ~.~t1Wi; 00 ~eMes ~' thdter 'r~ ,~l~~' de T.tat"~~Hte ~ilP.Mnl~af¢ '~~; ~~ dart$' la wire dl'UTi!,"enfant,.

JA~ T".~ide~1f'lmi :g~,c~ ~]\fl d~i~''Ci~tJt" H devli~ pDSSlUile d:li~".,*_ imi'Vi'~ '~lll;! ~~e d"'wl' ~9'IJ!¢ 'instEJlliIe ~?"~ ~~z- ceitfii, .. dl" ~ tet atlt !Qb '~~~ 'w: i1if;II. AjOtit~ ,~, IQe1,lI, 1 fe~t. nat~1il i'$l'iret, et ~e mi:~:e 1 rt!fiyidnll v1"ent de t-mt ~"car", ~, "~i:'S ~lJIt, dlJi'~ pf~ ;~'~l'eVe"a",:~'1'qu'Wii toof,~(lUri; ~ss·tbte a~tr·i~a~ 5ii, Gelljl,i~~ii sst ,*~f·aW;i,~,de ~Uilfr~$; _a~ .~~;s:., &I ~trnt' :oot: 'i:oofvJcl~ 'v;'hg!1t:"del '5e voir ,enlw~J' 'd~~ -. ~~ 'slBi a"'des :efff&ru) la'~J~ ~~j; rnfllilts QPl .ailMt: a;lG¥S' ~f~; ~ unc:ell~ de ~at,iMI ,alitX '~rlfJ;i;,~ rrmk!.i~'"

-ist~·~·')LJ23) '.

~~< ~ p'rY,~,'Wt~ 1,e ~~.r ~~1 S.I1. cni~'$fKI~m,- ,~t~'istte' rie' le '~nt. au '~a~CjUi ~'int: ~1:u5 :t'ant dl~teW";'~~ 1l,fA."Qanisattdn ~i;ilJie :de 1,1:1 ~ 'aWl Niti:iD~tes~~n~'~ r(l'i~~~e .peWt riV'1,~~t u~ ~f~ n~i4US l~,nqlJlLii s~agi~t '00 p~t. 's;apropre' rficlie'E'.lMt~l'fnEl: ~ess:1l1w - ~u

""\n~

dftri.t 'deQ~, qy:; ~ dm~ 't.'l'l ~ ~~~O~ C&tm jtt'tt!;l'dJHI~OO ~ l'a:; ~uerlJ'!:. '.-.' ; '.\ rs _sa .. w~ut,1:cn .au ~1iH1l eta1t: n~istrl'OOml'$ tes ri,~ a tOOS.'1 ,~) I, ' t. W't/4i - . c.

&.2. ~»1it'\gul!.J)"'b'6'" lies JnI'¥!dUs et ....... OIX ~ ~./e41 &I 0i.Jtf'e!! la ~~m~rpr<t.;;tiQn' Itt p~l4~n ~ 1§~,iir!dI»Mei'l du ~eQ.t~owi!~:l d~ [13j~ ,at Q.e. r.t:l1' L "':~ ~ d~. tatt tm¢s,;a: t;oost' tur! la b8i,s,~ ,~ 1 ;eMeign~r¢ am: ~,1iIff.~ -=c ~f,lt las ,CbJ:ectffs .~ 1.rrl1Sl t:errre 4& ~~ .. UqtJ~'-~~e;·I~· .m:yrJ1d:t.oV'~rJ~.s :effiEttlJl~. Alcirs~, 'si on va I!l1 pet! plus 'lQtft, ,jmQt!'a .i!Ur-ta (~~a.'~ra:_', ··iQVe.)~ (iirecte!H' de 'l~ PoHce- S'rorete Soviiti~~·,d'(lbS hE '~fiflees lJ~ J 1m dec,uvre .qufil ~"" ,>',~it les;, tl"at'eti.w;: rtl~jti~ C~i:stes' ~ tra\i~:s r 4tiHsati'OlI de IlGT§risQ'MJ ~l~sil' 'SSOO! 1$

a psym1:~1 .-' .

S";, ' .. - jJ~~ _,c;.~ai~~lOe du ~el ru~SI;! d 'I:~ 'ructiOn .sur· 1~ II~~ ;P~t;iQ1Q911~Je}' ~ ~O\JS va-~,-- atJ ~ar.;li,tre_.9 ~: illl~ n-peratiOO5 psy~l~t·'iqws ~hiel1t .e~.~~ tout ~~ i](.~n't~~$ if "j pnssi'biH:t@ itt· ~~x ~tm"i"~ d'~~r:i,i,~w des ~s de, Sant~,:roonte.ler~ le mi~~ .. de 1a; .. ~~.,I~

Jta .di~M.ift~'oo ,de 1 'I iid~ tle ~'F,iooi et. d~ ~;lrl" n~eSt,<'l.~S' l~t en bQut ~ 1 i'~.~ 1~ :Pt~fupatiOfl-~~'" '~f~~.'· 1.a] ~"'ffil,~r~le' H~~:~nlil.UDm~:le? ~ 1 w,cmi ~ns!e"~ arTiifl~ de ~-m'~ ,pltr ,~lE!~ dgqS' le ~'$ $llbffi..s,Wi<re.rra::eDte aU.'l)U~l"et pl'~ loin'" en '~~-d'aputs 15 '!iln~'lim,,_l,cri1'·~:I:. ~~ ~e :pf~.tt ~ *·mo]ut-i~onn.aire de, Ia nla'~t,fdn de PhWlii!"J ,catta vol,~t:~'de falre.di8pM'a)tre.:Ce ,~t ~~'~~en, e't de fit11,1J~! ffI ,ootrn, 1!~ ~rquera .~ ~t:te Ii" w:]!om~fllt ~-la bast:! de .~i.I"fV.qJ\i~ ~i~ It\J.s~e~ de .• qu.lr'j, 'lta, sOOrQ! de lito r~~~utioo o~l~ne ~ ;al')i19~, 201 'aw:; Etat~..rmlis, @t d~ -a~• fll'~ $'I tooi$nt., .I~' w,OIiJ1tE~ "]Iab~'e sa '~f)nt i"'ili(j!ff~ ~ :~t daM; d'fffhmts! pa,;s.~, srJUs. ~; ~~if$;.g'i'ffb.~L mills '~<S '~11',1~ff'oMaj,~_ ~, n~m~ pas' SUffisoot 1m 'sb1, pwr ~oom ~'il.el:i~ '~' IIIHi.'Sin:tro,cyJdiie' I~rriih 1 !~~$ta.ire aff.iciie~n@!,.pr~ea ,a~ PQPUla;t.iQllls M ~~] .. et ".a:. ~lles. -~, ~41'flFlt! 1II1fl5 to!JS: '1'~ ;pays;? ~I p~rU':l1 llil Jlum~te .d~~ faits.- h-hi.twl~s ,8i"iJ!dH~s,~ 1 ~M ~ ,~ ~~stM ltl·d"s.M.ritioo at oe .~~.~ I~~ten 'et: deMltm~j:i' lli'd~ mire dJ~ ~],ut~:on_de'·11~abOfl '.~ l'~''ii d~,.av~4~:' - hmnI!J~lpian:s ~:~r::'I(Crdf4 _ -.t ta,tal~ ~~s]lble.:!1 tA!l1g:1Tlii!'r.Et ptn""cOO5.~t, '11~ est ooi'T~i~ de 'lOi1r 1 'fili~te_de hi d:b~rith:fl' 0 ce ~_. da)JS. h, oost:nJctioo de1lca,::SW~_ d~~fl~~,t~ c~"s-t~ire l!Etl'iS!' Citool1~r_ine;~ et:plus 1~Q:~~ le O1rirti'Gni~~'~'rul!!i' siJjb~tMm:'·et, S,e.s; .. wnlf!.i~. t-diSb:m'hwtlS, :at ~1~ 1019" ~-ere'~ ~.~ l~" ~,~lfic,JirnA' .em s~ 'fOtdaW· ,._Jf,$us~ri'st~ Nfm,....qe ~ ~,~i e~ v8JitCtI~.ei($,. entretefru'~ (k~ii~:;; surt-Wt a ttai~, lei ,~:I.ftt '$,Il1(~l ~ la 11U~:i~: ~1dre, .]:$ les.a~ 6,)1',: !I~is_e d~'um ~e-ll.le 'id~l~~e~ .d,,~ ~;cffff~,~t D.'lJV~~" dtin-rDWene_~ionsoo;a'jaqelll .. ~1ES:lTIlilSCYHns It fiwirillll$lf't ~ ~~:es ;1mE~ .~,et _ant'S:; ~aJbm~ d.es d1ff~d ~'le~: cd,1~$$ ~ ig,iom.=J "'i~!e ~l~ ~~; 1~; ~'i~t~s ,soot '911_ (~cee.'i,_J~.fft.Cflle .~le-:~l'igilifi:~~ ~tt;e:i ·"~ss.-c ~s ~~la;li'l'Jrt$ (_ :,de laJ ~t:drl'M ~;'~l; 1$- -disF1tjP!1 ,4e_ ] I i~'~ ~ Diat" .~~. P,qUr- IJ§~S·" ;€6rfst, (,tl~ Ul!i;~ 1,U11Ih tiwe. que ~I~~)I' .e1~ •• l :~·~S.$.m;1' rrl'~$t~ ~-.cet~l .~i. '1 ~Jm creS",~ -GEl ~;IT._ dans; ~ 1~, ~tl'!i~5·d'!lt$-1,h· 'llltd",d~';~ ~~~ p-l~_a:il't!~· ~ ~ Iss: 11arme-~ l(1a d1'~ritl(lfj 1!fes fIa,t1ona1itk)J~-ci etar¢ ~i~ ~! 'M:':Paf' !..lIe I~'n.e: reli .. , ,gi:OO'Ufl'!"i~,~na'.'·~fl!as,soo de tM~ :ie'~'Bi8U et de· ~~II!l' cij~i~~~d~Jt ~,t;!_-Q!IJ:~ ~ lllii1i .. • 's.·'.entaflt ~.:-$M p~ ~'~'el!:D ~;ilt tmt:il~~ 'e11, pr~'eJliM' Hell~ 1:e ,~e!iiI)~ tllrldn:r\~.'~1

_ Puj s, 1: ~lrttJtsa,ti~de· p,mus, (ffl _ S ~ del a ~s,j\'~logi'e ~ 1~ pd~ i~f~' ~sam-/.le· i .fa:tre'

~",~t't.,~io;m;~- ~~~ . le~. v,,~r- 11'mi.lisaUOI'! rl~ c:etp~~i;ho1~,e! ~~ ,~s, fiM IXlllti~ ~!lS 1. -;r~'rre __ ~i£ta et filMs 11.el~t·i<lt] ,d~'m ~'1 0rdrI, ~-ia:l f "et cel1e ,Ii; '$~ 'n!OOre c~te :~ ~l, l~t&ye~Jog1~ tial'l5 te politi~'·s.e f;ait .e'l"le~' 'OJ~l'i{JiMjI '{filln5 Ie '~!i,t, de d'~ _ 'le. relus ae·£~:m: et.~'~alX~ '1~ !fiJ:!ooVoir'~'pl~'·_ ~11" et ·dEi·l'a_.' est *al~ (1181 f14 ~. 'refwer tia ~'i1'l2l ettrnMir:fste'.'~ I,IJ ~~, '1 ~~;~ (fa!ll'iie;, 1m' .a, d~ ~ifl" d':a!~ 'mn' att~

... Z2.-

, .

~nt j '~(t" Rati~,nt'e~ au rijt~wa:nSwe ~fI,~rm~l' dell'S un N'ClYllu!l Orare' 'r-tlmiaH.II, ~ hl· par oor.l5~, llloos·timft~eI'I' de ,talX \r[M.n~mt il'1sUUrer ,a'-t~ut wi:<,. et par n'jll@rte .~ ~ . Wit ~l ordre Imd:tal wrhl'E'r~~l,~ ii fa:iF'i :a~Er. ~ tws, }'fd~ ~ lilattac~ g sa f!lat'ooaH~~ :au nat,iCMHme l~ ,g~ ta~~ ~ WHf@~ t,'U,; ne peut: 'itre ~rite ~ per' fa ~ycl1ot~,w,., h: p:SY01t1!trir!! £t~l 'e[!!.bi;!rJt de Hgne~ ];as ~Iu.x, ,parias, • 1 ~hurlllnite:i tIHs ~1'1s: iSQl1l~ ~Mi!'l:li dc)n't les pd1i~,tqllts\ dans 'li '1G~~,og1,€:l ~ de:S ~illlh·tes", ~~, d"UIi 'OOt&'1 ~ux qUi ,::i'Cfanr~t ~ lioo]tfr ~rnr a.ttadl& Jl' 1,aw Mttdl'1~Hte,l': et (:eW( qui n';~®eptet'mt pas d~abaridriTlf'lerlwr'fol 1m un :saui D1eu (~door.: pour tes ilJifs" les Chr~ U~$« les ~~uJnurisH. POur ~ toos",If!~ I''iBl?i!ta,!J)(: ~syd1'i8tri~r:t les ~ a~.~.~reti,oo.!LC25}

P~i:tIl'l1ul~ :sOO~ ~!;!, ~tJ;~ pregramm:: 'de5;gflt4~l1tale fJatb$ll .. i1 Jf ,a pr.~ pl<t:J:s~ ~~ ig; de '~, Cefl>tre~, 'c.RJ~Ati~ ,~e' sinte ~m:~e. .i',;tp.a\'~ li;s; E't:e·ts,..,tmjji". I.e _ fut mise.1'1t ~lla~'~r '1~ ~ St/111:,ey' F. Yfn~S' ~t lOt, l!f dIif~eu1" d;Q 1'1 fii1stififf ~ti'aMl de, 1aS!l:t1ti l~Rtal),l 00 l~'. n '~lara.", a I 'I~, Cij~e'·la· ~ih ~' ,dW 1e tr~lWrent, ~..s milladli~ etall:~ eea,1t 'l~c~~I'IS;~ans' oos ,t'~$ ~~~ '.:s,mti ljIl] ~e$ pa;t-li~nts, n'~aa~ett plus: i~Q.lu de l:eqrs~.tamnleset. :iMll'S', 'F" ,~: " i¥anl~ prabli ..

~t d~~'S fj'lNS ~r b!i> i.'l~'~ at -a~dourd, 'w~'", i tra~~ 1M ~t~~', ,.......:.i 1 ":aj,dS ''":!IO', ~,

VOlis ilIW~ ~ 'lCt.nt~s ~P!Mr itm, pl,tIS, :pti:js); ,~: CefJtres de $Jm€ ~Iilallti~ ',' qui fant t:Cl:Us 'part',

.(""',,.8 ~ .... ,,_ ~. I~' J-;II'~~ ~Hff.~!io

I

J~ quq~ ,prut'-1m"',a.ssociW .~ i 1doo G\,Ie {tI~llJi ~l, 'S~Trirn dg '~~'~ p's¥c."ru ,'MfGlJ~ l :"_. 'n~tJooeTit~>etJi!!!Jl' I'at~~t ;; sa foi en ml SEIlJ1 Ilieu .s;-e-ra trairte ttVel: l' j, a ide' :roTQCttfl't~iitE l~~trtet de se5pal"lepts~~ mire f!-ere, s~---J de' ses :;mis{iS)~ de SIiS 'ViJ1~irks(e d:e ~tier~, qtJ:~ ~f:£l'J i,ti-

............. • ' ,,~ " 1"..1'" t'ii~ 'i"' ... , ...... ~ I~ .. A'·' 1 I,· 1!It.."'''~';''''i ~ '~t.; .. ..Ii' '1 '-I> '.' : ~- 'J- , .. ,,~" . 'd

r t;'lit.,atOep~ ',1~e1i! '''!''' iI;Jn 'L:W~! 1l1:li'1';:;]1,110 1';!J,\Ul II ,~ :IJI .w;n 1~T¥e'1 UI'Yi'C I, 1i.1!~1,a: , . ~ I!.rJr~,re;!iitWo' *J!S . ~-M.""eli! I,. €

PlIB:,ietI ltH~~v:ni~atton Chrftie:rme, QOCi_al:ejl<l±tleUe.-!lc ,~ 19, $1I~(e eit ' " . _-' "tJve pdss,~~~ ~id§r:a;-tc qu-iln a~ac :~t,e ~lt af~0.r!:t ~r 1._ ~n;e8 ~ arth!olQgi~s et liU .,-~ le~ ~~ 11rt' p)Hti(~" ~eJIIi'~.en ~I '~rit'iien 'itaitla sooreJi de trus, les ~ dec l'~i&I.nOt!,~ 11:~i9:ilV!: ~, l.a, viOl~ 131: deS ~1'TtS ,a 'oau~e de $dn,c;ooept ~e;~:se de. ,IIrBffien et, m~'j,Q ~ -. ~ qutilnha:ndi~p' tlisi:m";:. t 1 '1ffi\\ine:1,ano_' d! '1'~a1~1~?' .s5;i,b:le:? rf.~,a4::~ pas ~s:ii i ,f,-~:l~ iiWl[pter l~ tout' WI ~l'e~ n y ,a~frC!O ci~qui:ult~ rom, ~ le~ J1l,ifs 8ai~t ~iyamt~Dl-~s de t:ous:les rrullX de l'~~l~'51 e1: .. tm' h~:j'Cap ;'lilimtri:t~~M dlJ c~~ ~ame .aJlem?L(25J

Iio~d' ,t!~ Us: fan~~rtl,e' ~!i eel ~~.."et ~~e-st ld!j~ 'flU:'~ rtV:Br~le .milieu d~ ~fm~S !51).'" 1)00

bU~rA!' a;,ll~ ~ 'ev~~s' fut nri'S, W'lrIlrd1e. Ver-s, 1956. la, LQi-:~ 18 santi ~l€ ~ 1 'Ah,~ta Nt ~$:~ p1;ris ~ .. ;. nl~ '~it'aWrGIirmt1~ "l!'rntUi:PtiiS., 'et 1. miniood~&<~ de J tel"tiaf~ m1i.('tP~]~k~' ~il'l q~ 'eel:u~, .. ci PJ'f~se d~l~,s:on Prn,¢e prw~ d~ ,~~~ ~t)lIJeli ~i ita it !.in ~ blz~ pciis_1!A~!a:ska) rn'aliiit-~i:W1 ~:fp1Vj de ~'~s cla$~rifl~ .cr.mre' ~~ ~1e_~:l~~ .. '

~. 'que: la l~;j fut'I~,,'I'fHa'sk<l fij$sa ~,~ 1011u', ~, a.lQrs ~~~r l:e 11W"G~ de Ia ~§; ~t~l~lI Ib~t ~lpar -a~ 'le&'el~ eS;SEflt.1,~.)is ,till'!Jn kte de ~c.riLPtlon au ~ !li,ee,~ SuiJ'i':~HQUe ~rmnt l'OOsPl;ta:~t~atiw ~s n:a],id.e'S,Iifi~,;,1 j;l-art1'r' du ul\t:disr.s~' ~

ot'll reritil '~l~I~~~t ¥~nlil:S ,!Ij~;lm~ ttiJiltutl';e IjLI'~, tllMi,~ dl3i la:·SlrIte:'MmUlelfi.AJ"i'Q\l,'"

.. ,' , ~lui~ , ,aYiJt alJ~lI'L~s'::~: de .. ~.'. ,ot' . '~:' oe""fOit~!: ~, ,~ul

~~-~~.:: ;r ~,' kte....., Ircus, eti~'~~' ~Si~~- ~t ·~fi".i l ArasJi<'~Sl~

fileD ~:" ...• ~" . i.do, -et 1 ~~' 'aval't F.~~~- '1~~ ~i.rt ~':~:\J'-F 'tfJ-ls. \1'00 bi~s, ~~lt _,et:

1.Hi"! 'Et 1'15 c~~,j_"de l"iW11*sr fli'I. n:~$4 aW ~\ft' ~s de (,Ii;td, Vi. munat) ou l'~te~ ~:el qi;l~~Qpt@'$1m uri" ~ EUlt (ie' /!tlssriJpi:J :fl!lt"d~'~~ 'u'~M~t1·~iJt~ml,"

~til1~rl'~eJ:ui·~~'~.1 1uf." omm'~lf'iUl!~~ ~·d"i~~",~j'f~~e,-,,jfa1s:'_,en iwt,~. essei'J"" tii1l~'rr~e,;ve1l!JsGtiS 1,13 I&~.~" tael1~Ae; '~ifonnMerlta,l '~a~th P.irt,1! ~~1 ~oo~eri"yj~t g,lJ 'gt'ilts. D:lns~iI' pl:upari ~S'f,ICanst~'tut5~s .~~ E:~ . ,85 '~' y; ~arde:l:. M~i.$ . a !:'irloae de'l:9351,lIml9, q&oowrtn~ ,~ ,rut- '~~'[Qe:s ~ ~sti~,mtS~, 1~ 'praU~ de s~ !me ~ i .~ 'f9>gn abil Jila ~l jm _ d:~jMf '$.,00' ~~ de ,sM,itet :!jail- g1@ c~Ue.:.ci an acr!s J~ ~ ~.!s dmm m~ G~,r fahaljj~ parii:~ ~e, m pn;r;r~ Mi'ttonal ~ l",~i.

l~:-..t ~j~i!e ~ I~atf. f.iim ~'r' 'nriillpClfte qui 11'In.iU'tut,i'OO, .:sant!~le ~r

l'AlaskaJ ~(dw!l'iIHi?Urs. le!S ~ '~,ert~ ~tti'lsi lain qJ'en i9!ID,~ ~'~la ilit riS,lJ;lt~,,~' " " " sj"~,s-tre ,w~m.n ~ la :santel:i'l!fit~l,t~ sty1e' !fradlltl!!fastelnj, sit~ en Alaska., Jiifi acrit er!r Al\U~J~~ 'g~~nt'f 'at j$, l~r a1i damnd!' 'tJtY! deS'eri,j:ltioo des' terra'l'IIS t~]ismrt 1 mU'lion d"'~; que. i.e:1IJi~1 iwit re~ ~~ lil rA1a~~, MIDtal ~Bltl1 Pall, ~ lleur 9i 'IlUB.5'l .~1'Irli ~ soptE! d!! l'h~vmtaire q;I"'~Hs' pos~~:i!!rit ~ rap~ avec l'!M"ll etaJoHs~nts ~cette ~~.Je> n~!ll tQuj9Urs pa:s ~: dr:ll'~~t:€t je ]'r]~ ~~i' ~b'l'r:mmt j;.;urrm,i~" .~< tJ:O'f;m; de ~'rail;J·irfi!' ur1fe Irrj~~l'M ~\ient 'la tour.

~~it.,.~ t:rnvm-s·1e~ an!5;.il 'i ~'lflit ~fI ~mit an Alaska lru~l iJ ~bit f~t faJ.t Mf~e:

PM ~-~.s.t de F;9,irtra;r'Ik:!;~ auSAd~t. de Pa.trbaM~, eu ~...e.&t de F~frtwlk~.ll~ part pm de' f~;~k.s,. Puts ~'J.Wr"<t j\~i; ~' de l'li:tlf~ron c~ lqaoj Iifli pJ'klta f,twioo .iWl:it SltI'VOJe', ~~otS·" ,~~iroi'lv, ~~"a\l~it '!ill ~a l'k-elilcei r:~" J~aii.dC!il'llC' c~e.~fi' St,8§ ,~awne" "QS'.~~ ~ :rr~ .. vlQat~~ ,i··b~·S:~J~! ,,1 ti ~'~ de l ' A:l ,aska vernloos lpar 1 €'. ~~ f&fir~l~, et j,"~1f!J'. y . ~nuer 1111' A-l asb :S~i,an· ·Asylltm,J;·s~a:rlt;mur 'le t~alterent '€I,e WI;J!X -~,~ I~! itBAt Jei lentJeni,s ~. e;a~s-li\!ii's. Il im: - Qii"~'l:~ 00 1,a ~!Jfr ,1;;JWt-t :sftul .i~SJ ro (i11i.;, ,(U ·SWJ~~.,rm fai~k's:,!, CJE$.t l@ ~1 ,a~ ~r':'wrlfl~Moo .gl3Jit1''t~ dans tout 1 iii Et!\it d' Alaska ,I .et ~ ~~OO 'tme 1'~ ootre :qui M~e '~ traWM' Fa,~~ksj 'Qit qJi Mf~ dans '~t~ db:'etii:Gt1' .sur. ~,a !ZaF~e" Qtt~ '11l;gM e.st. ls dhmrfn -if!. 'rill'" ~ 1a ~,rt~, rn~ tnmtpurtscoof;,~'t S~· .1' I~ ex~i'f~5~i ce.t orq~ .1t enti"er ~ vigIlEUf;" E't J~Jf..iI.. seNi.it aIm res" ~ J 2. d~ it 'irle!r s i ,001 0lJ 00n 'VOOS serh~l' ·~1 - . Iit de~· ~; 'il cause .• , 'll'Di- W!!~1lC~S oe,t:.ioo.§H!tb~. de' vt}tre .~r'pOur 1~.1t ~~~s, ,$j :ete v~s- iatearontes i GM~~

,dffittl"iAS :pgHtialbie·'.oo ·mH9ii4~.e W~ ca ~'jt .• '(27} .. m. • .

M1I~'s ~a.nmns, "~ l~ Ill't!s' ~ p~r l:e. t,ype' .d,e~ :~~ ~ 1*~ la IL.E~I:st. ii, ~Y.fl! ~ 'tN- .. !\iers." ~~.··.de la, ~;;'a.,. leo ~~ firj~l des Pt·rscns. 'simi E1ans 16 ~ootS. ]!a CiooHm du :/Ili'!d. " ell U$J)!ttit vi 11 age, IC01JlUIJ:Soui l'l'i rKm IdeMmt~· estl, toostrtri't-a :un ~tTIm'l1~ t~'e){e de'l~e.~~ '~.4~ d~s< :d~~nt ~irau;( pr~'$oonilif'5 prov.~nt &l "patt~ SI:lf 11a1 lwee ·Est.Q,I.IT!- 'fI ~ erMJ'je .~ ~'tr d!!- ;~~s '~';~_i~s ,~ VJ:Je de iM".tfie:rles '~~, ~ilmIE$' E't··tedmi~ .~\i~ riifie.1~ L~ ·'date. 1 imite ~ ~ll§tm- llill sll~ e$t~, ~M;-~,t_ 19S11-"

..J'Mws. "~~~w" .. ![ '~~11e!, des ~~ '.f .. '. I de~' Centres dfi,e~lWl1tatiQl"lmni:b~rtl...m3jiM'" le GO ,.;~~ ,~ ~~WS a:vet." ~",' ll,tl'~ 00 nllirro~ !Irt d~ d~, ENtr.e a.mre&1! i.'"'

fin.d.#:~,afri~' ~.~! ~. oott61 .. ~ .~.,~a 'I(Lr ';'i~ ·dl.'az~ les .1r.:d,~,i~,!ain~J .~la1i ~orrttm,e'(U~ ,de l"1:oo'hii'du " ~~' ~ de- la, tr~ti)·· . Ja~e de .sa~, . Titi. L I(~r}

~.; "t'~i":·(~: ~J."', , _ .___ _ ., ..

Aiifl,~i dGJle .. ll~ '~l1b~J eTill'~ ',c,.r¢~sws l.e~a.mm· 'c: la·~(,.l.A.iJ 'Cpl~qoo.'€oo&e ~le 1 Pmc",l"

- " >

_ rCl~'5ij1;lS, une lettre OffidBHe dI!j QX:te1l.lr liSt;, 10:4~~ die· 1 ~ Irnsti"tut de _~Psymii-ot"i~~~ Centre,'des St:ieooe'5 '~ h ,$ante.Et;t Oti ~'r U:omi-e'.

~tte. 1 ettne mrantre 1~' 'i/01 (l t:~. etlac.clJ I a .... boratl,i'Jn rjiautoriws ~:~les e' l'JtIe de ~'if~er'· l-es:- 'G~em:rrt:s ~ virjl~ emil 1~ il'M;v'du~.,

L I

.~~,

(~l"LA. ,TT'IE D'U DOQTI:U'R WaST "AU' DI'BEeT,EUA DEI

L~ SAIN;T:E, DE, :LlJ'ETAT IDE LA 'CA1:IFaRNI~I!, -

:CiB'!bIb: Je" .. ~s:~ ,~'Sj!lil {Pt~~t'i"OflS ~f~aMUenes ~usuj,~ ,d'une ~rle 'MniS~)1 par .~ I AT .. , ~. de. Ba'l1:'~~~ M'irS'Sn~ N,fJ~~ ~ :_k_Qrganf_s'n.,~;w; Qt, de P~t paur' ~ "ins :~,.mlfitat~s.ns ~ ... Vffl1;t,~.5~jbll_flt; ~nm.r -f~l1ielent ~4e·s a~n~-at;Oft!· re:H~s. I la Sft:rJtie..

lm .telle ,'~~ d~lmhl$ne 'rtikr; est sUu!er:iam res. ~_ d.!,:'~'bt ~iea, ~; ~ ~H~' .~' vo-tWl! ;del !·~nst'i,tUt.:~i~tt1tqil~ CleStIJI1 endn1'lt ~~jble·, ... ~t~ rQlit'f __ ~re' ~sQle~ leo 's,:ite--€st; ~ .. b:er;I ~l,O~, e,l f1 sly'~,,~ noo:tl"'etlses ios~anatjoos dl"ormf." les ~ailt"ai:1]5i 'i!~5ib~~~

f'OiIJiiI!, ...... , ...... t"jm!:.!f]18'I,~I~i"~ef . ' .

~' ....,.~1;Iliiij ~'~~~, _." ,'~ I _ I ~:" _ ii,

,Si ~,~I~·i'te ~lt~e~ '1"ehdt!Li:fl'spJtii1ble ~ Ptlil5ti~de ~\$:y,*i~i! ~f-~.qu!I'~'A$1Il~~~ de ~~~ .. ~~~ poor' \?~If 'en tanto qTJll~:OOS_l'ra a~1 Centre ~r lll'~io~ {/! lao v~el~, ~ Wm-r ,QilS"en -faf~' un ~t~nR I~~ •• ~ ~es ~J"at~vM ~a·~,s~; 'tadre~ :dans. Lm iOOmit i§gJ~ m!I·1S·Pr~t1~, $W das'p~,g,tmj~jh!s 111;1 e>:per-11!'1imtatE!:", fQ~~ Pl3\ltkat'i:t!i.'I ~s c~e-,

rfI!nts; indbtfiOles.. ' . - ..

Elt!S i'trl"i"'.fl",,~i"-'C~ ~i- ~"al:ernt. inejure 112 ~12. 1 i·iIDu~ .,;jes ~JI!!5 oo..jle l:;;lcooll- lell ~i'-

r.--: -..~P'WPI~... ...'1 _ --, ~"v-Ir'~·'_. _" ,J"-;:;."::I '- u., ~II-~!L;!." ~ ¥. - "':1 .yI "-_

f~:~lt:~'Qh ~a l"9~SS'11'i'iti·mmniqoo ,a·fI;t~..soc:tllQ 00. i!l!p,ilsive." st.c. Le s.i:W··~~itiUsSj ie~r ._ a:mf~ .oq di'S mrai'mi 'pour 1;8.. f~1:iOl1 d~· .d~wer.s- §~_s part:i!cu.l ta'$ '00' profas~.iQ\T~:t'I@}S; ~l l'is ';. liB. ",nf~~~ile;,.&-t (iJ~W'~ telS'i: (~~9" ~J ~1,?~ter,"offl'ter~ ,00 1i~at'i-on t-e11!diU.lle" d'l~,_, ,t~ ,sJlio1a,~j~ JQOr ·~·b la d~mtrw:Uorr ,a~~i'~ j 'Ta pa.rtic~pa~i(j1 senit '1Jl1~:~ ~ffi~l

.~ f'gmllttloo.

~ 9':o~S- ~li,~,q;"rI~ d~e' d~~' f8i'te pgr' '11 ~ __ ~ ,Iilf' .ij7j' aim ~n! @ffitieil: del ~$e:t ,iii!. '~~t~ .~ l<iID ~. (00." ~~i~" a,lJ ~;id~.}~a trn~ F!~1'ai'f!f]t ~ .. du~re ~ )~~liti.e~:resJiltiilt8:. '[1 'l~s.:arLS:' {l'its:q,~ ja d~ dis'~ibJe ~ p.ett1.(:ip;lr~~ dEl qY~J~ .mm't~' qlJl ~jf1r, 5~a¥hr Irt He ..

,Lm.l'iS' 1101 iCljl]rI '~H;t~ ~,; ti. [)l,~t~! Mi'~~ .. ' L (31J

~it.~ ~ ~1jTte! I~ .i~!n _1~~~ ,Pm;'$ ,riI:!II' t~~~rttu~.~!ojt"·.g~,

a~!~::tit:itt. ~~ de· fPm .. ~s '!i'BS i8in~~UOl'l!. J~.ai parl ~ 'Ili~~, l' IASsi:~t ILI.~~ 'At.~ '9~' .

~~, " ,'.' et ~e 1~~ d~rtdfj s!n i~aitpfts: 1a '~li~8i de '~~atter ~'~i:~e 1~ d~s

pal;tis: , ' " Ies ~-s~ites~ol~T11t .~is ia peim?, ~'Jnj ~, d"]' f···,·-· _).' , ·~_<,J;·-tl;~m·

aG~~"S~,: mili'ls. l~1"s, :rJ~ros ~. tElil'~htm!' larf1:n de~Ure la. ,tf1~ ~l!Pd, ·r~'.1e,~" ~i;' t i~ •• - n - riB: r~'~'t· ~~ ~:. n rI!iv.a~t ~ 1~;5: efr~~ 1..111 minim.m d'~~ ~W11~j:i,~'im~ et paQrtan;t'l' f1' " iaiit.

len·bloc,>t~.,s all ~e~tJam.' ' . _,

~ilnt_a '~I' J~:a~effootl\l€' YJlE. ·mtif'm·~ .~~ lil ~~u®,~a'~~I_~' ,'.leil.t:_ ~~' ~tll 'd'Je:i;iW~~nt:,:€I~ ~rde$. ~_ ~~. ·de·~~tNt1M,~,M. '~~ " .~~ Ie i~~MJ~ ,·'A~r C.- ,du'G,gtre, .'li R~erve de 1 i~', t~iton,l. Tems~ ra~finm;nt.-, ~a ~lIflitfre ~ej: reimlil5 at.:. t'~'~1tE.~ ,~:,~~ du ,b~~ Lme:,.ses: ~ 1",1'~Jl!(~rrraJlt b<. " tlentW d"~S'i'!S''1irJer' ,t~ 1W1~l~~ P~eur ~~ i~$, ~ ~Si d.'IEmfa1'~rn;. L~ ~~fia~l ,',c,'." ,: .- ,T.1l:!mm ~,'Sm't·oo:r~·~ j~ nla~]5 ~El.& rell~~ ~u;ffi~t de m~ :pwr l'~ip!e~~ dei . .j~~t~f11€i" i'fa,~, ~m'".. i~ :eta~ i3JJSJil ~t;hm.:t, 'qI;!iH ·r;I'exl·s;ta~fjt ~ d!a~,~·de: oo;t1I!m~~~ ,rr~Df5;'~ame voos a~-

t'el ~e,",i~',P']~S '1oo~.~ i'1 c~isdt ~ijM'ffif~',d."~:~· ~$ fElit&. .

~r' .ap(l~, "jj"'ai prn'!$ un iJ~~ ~Wt;,lfiMB'~tant.~l.s-..Attll~'~ p~re 1~'4~~~U~ deM.~~ge. ~1~ 1",,,,' la.,~':~ ll#.·S. ~t:t~ ir:ef~ di@ 1Ql!' ~tt.ri3 ~ ~ Ia '~~t-lOO '~-~~~Or.'l •. []: est

-; " " ,la~,'i ..... :til"",,,,'-,': .II"'flS, . ~,-""""~,:' . ",-, .~~:- •. uI":"'1'~1'r"". 1.~.mJ ·L.D~' .... ~ <!",j'~ie'""':~t~mj~Mr' des

~~ "~. YQ., .• ·~I~~'-'~_ • , ~~~\;:o ~ I!.'~. r,., .. ~)I"i ~~'_?,. J~~ r.l'/· ... -";f""~ '1"1--'11i'

ss ·deh ~. S~rtt 00t~1S"So.:~. 00 s1~~'ll:imtlt~· ~:~s... '

Le ~,.JIi,dnet.f 'WI~' a.t1'ti~ti ftt '001J! a '1;~ OWV' au ~istt-at~ ~ B~,adt~~U,.$. m~l¢'~ 1b1~,~. La ~~~:,~ ." 1~ '~' ewH~~lf(~, ~" ~~. Et .• ,'.' ~i-l?Ia~~ent &8 (®W&;S" njlis: ~ d~.lierl~ '-oo.*;~" ga.ilg,m se', 'p~~~, n y ~,-!,m $n~ 'tobl dl!5" 'I@:tl'itl, 'i ~$:fj0fl.!, surt.e ~j&,.

ne. tM?ffr:;, ~~ !Qfa!M'fU:~ ~~""'s@fltit. l'iU,,·S. At ~." .11:~~·. ,l~ ni".~IijSi :~s ·1'~. '~tth1te~~· ~i:~o~~ft'eattl~'ite.,~ car,;, ~;en '~' le·l ' t'~"d~1 mg5'~~jtl~ ~~~t,~'~~~,i_t:s~ M ~:Jlafi.~ .~mi '~dlltlt! ci! I~ •• ~r;~~oo". ce~ ~! ~~~itW~tt ~$m.-'--~ii·~~m·'n~ _ '~' m t~~r'IOe~ ,,~(M1g'\S1r-~,~t'fttt ·tnp~S$~_'f'~r ~ R"'i'rilf~t1~1 .' ~'-iv::a:hl ~~:: let".l~am ".'11 la §~tua~!t ;' llattefjti~1 ft _1ia@l".1 .. [10.,'5·. ~~~. I~ .~i3;"t;re (i~tetDe~ "Sl!l'<~~

'te: $f~:~~:~._~~~·'l~J~~ffi?~~mt .~ !~itl't;~s -aJ1er- :aus-s1 1O'tin ~vac: W'iS d~OlOl1 :~~a~.' .

\l~TI:e~i ,Qfi1·-a~ 1~'i:t; 'H:rd!~~U: lEI I~' d~ ~t a~B'l' 1 e~l f' fta:U ru.EK ~~~._: '1' audl~ll~l? '®f1g~ml 1m .~ taThIlt If~~_ nh2t il\.m. ~".~,,,"itl~:s~. Att~~: '~,acit 1.l~~fa'i't dha"er ~' ~:,~~.m:. te ~~ g~~~ ~'Mrta lB' '~ts:~i~ i" ~ '0. S'.At,t~~ {f~'ra;ire' ~c'IE I_~ ·ije mjet .. de la pla~;[nt~ ~ eafJn a~l 'I ~ gtfJi1't ,~ 1;~- ~~_ de' ~s ,00, G~tr.atlm1 qu~ cwaH. ~tro· ~11.iSi c~,\\i~ d·~~s ~fit H~

b~_l!R.w 'l·t~m,:dv",~s$~iM. ~~ada:'1,t f,laiS ~ 1t"illl.rt;i.on dm:nit~.. "

~i,.·1te,'~:jui1Jm.,.-je, ph.~~ ,dins ls IIHQuitG!'I ~!i et lire ii~(m 'Olt~de']e:t11 !ei'if~' 11!l:itvriE! d'.~~ 1a,sOOhi·etI',deA foNts ',~~-;:.'

"'Fa!!:lItli"f.i3" ~r' des lfm'Jins ~~ ']a 'Poursuiw ijUl eivi'l ~. itistMct Fidira3; ee he (';f\Ir da Hmt;tm~ Te Peuplle,"E)(: ~1. ~l'm iam ~bst v,s;. ,~~rd Pard et al , La Pmil"'$~it:m iFlUtW~:: ""P'}ai. r:oo-tre le; ProgniOO'e de ~,s de CO~e.fttrat l'Ofl du ooPartrswa:nt de h, OOferrGe11 ,', At~rmt'iQTH S, 'rt~' a'tlel· parti(;ip~ ~' l'DP.~rat;IGn '_,*,I Pl'-'iI Cp-erntim) ~Je !ilr~, le:DJtn. IM'lnml'Y' PijliQe 'Msmer: of. __ CmmarJd

(w) ~e :h~1Je d'es Affair.:e:s Clvi1~s 'de 1~i i~s,m@ Mil rt~lre'i' ~s .i:!Of:Jf'ri:e,z: ftre 't-, ~ iquis ._' tm ~~.

QUi ~t~1 deoonte poW" la,,~f'te en '~iGl1,. POOr· ~ VQtre 'u.\3!In~.gMPJ ,verdllezcoota~r (~ reii je. pT:a~i iWl1' adresSl,i et fit~ de tel~'). Il

~ je'l'ai ,~t:tf)l'IfU~'PrEe~~ 1'1 "/ "lJYait un sne~ total d~1S M@:Ha~·a: r-t.rLJStGl1~ surto:ll1:e cette: hh~jre. ' , ,;\~~OO'~~'. ~'r:e~' deS] ':~S""J_!y~ls iplac~ ~ ~~J"!jfu~~~ ~ 1~ ,Wbli.'~r,. . PteW.~ ~,~ aU' ",.S'tQrr"RGs~'~ lliin dO ]es~Wir- de les ~~~,,,~.w qrJills .~hentl'a~e' b,1'm, (pr'~e payal~ ~ 1a l1ul)lfcatroo de' M~'l@.-cl., ld\Ii5., '!ilL! n~roTL1'c1'$·I; J.1Si1 dO Tel1C~r'le·'Pris.idE.rit;, et f.lbjst~:, Vk4'"'~iteRt:s :mal"te ~ j"~!is.l"e9~ m refus de ~IHer' T'~~ de Ia p€!rt:9 l~ ·aJ~t.s~Les 'd!\ix JrumaWE.(' 'f1flrimt pal" IptlS$Br 1 "anrmei, ,mais seo'~~ a~! deux j(iUr's ,fie plamte"et d,a ~llCes~ I.i. ~re~se' fni,tial:e.{la\OOux',j~tlX Ra'U:,: ''CO M i~~Jbl'i'e' '~$ des hism~-s: CX;UIYe :C.a<nss ... 1'iilP" et liNt penm-~V(!U1i ,pas:-:~~ l~s:' gWis, qij.~plW1i-f]ent un tel ~: de ~ ~~eo~t~tim 'n! ,a tent ',i'l~ sprit ,~ ,',a neHj:,atlrs: ~l:(lfj de nos i:rr*"~§'?I! ~' VOt!51l;:' V~m'Z, W \iiou~Htlm5~~a 'po~ iti~s !'iIe! h!rl,ltent abs.Gf un;nt M Meil 110S rjle'il~r'5 ;'f!!tereu""

~1? qtI~ err:;cvi ~ l:a S1J!i-m c last ~ 1IU,.S. AttQn'leY Tit ~' ~flcl@, de: ~I~)i~ati,oos 'i'M{!:rit~?· I ~~ sw'1:6$ :rai.~r~·--qJl.!''fl pmN'~H; ~'er'PQt'itr' ~ Je ,re '30;5 'Pas ~q.q0f"~~~ i.~p,rnfl!$"e des' d~s~ti~'I'1S ~'. it'" wi}' ,p-lus d!'i'morm!tiQlii~, sur Ia PEfSOIJIOS ~1 i3\!il1t ~1t.~:,!l5'·~ dll'~inaleAt dt! ea.~~~. ron,.. ~dtln,. ~~nt,. sm ,t2'~~ 6$1rt tblffil e: Q:.e: tlUt10ils 'ln$(acms 'ue 1a: lei ~ p1 '~si'~ ,cas: .. n :fa,1"" :·sait IIQll:UM d!WJI ess, p1bJ ilri~~tai,t de: ~ ipi~, ee que lecss ,: - -ai:t ~ :!i~1~ .. 0ir!J!l5 '1Illfl ,~@'''5, iI~ CtuJr\~, ~,~, stad.!r~ fai' infornj tEl ~a d!e:s lrrfrnctioo~, ,;: la ~,~::~ ,.' '-. ,,_,-c'- , ;d~'de 't~13

cas, ~~ls 1 'iiwfmwt1cmfut i~~ :Ilar le ,Juga qJi, ap~~t~. ,~~s,S'a cat acta, d€s p1. s rml~~ ¢.G.Rmil ,UlUS l:e nqn dr.1. 'i'fC1~tlon hers: ,cl]~d~!I'.

o Ii ,. ,jii;1)~l"tI.II' I~ ~~'"' UriIIll ~ ~"i.:w.I'II! ·11Ij;~ U'~. u..t;.!nI~!!.II'!E~

O:RIGI,NA~

~ '.~ f~, ~ent' '~~' ~r ,~. ~e' 3'1 l~ ~'~;rl~ls c.' "lent ~.~ li ~~~ El' poor du ~!i"" ~~l ~a~t:Ja~'pra~: ~~rle'. I:t_,~t! f~ tme fO~S, 'illdmr~ de:s,Mtii'ij, ',00: Se pfe.senta.

ceux_oo~ j{oa'f@rni't,jt§·,;,',._, • a\iat~f,~t8'~ de, ~ II 'S~'5", .-. '-, .'.1 j S :,1 Y':ai~ 1:~ .

p;lot.

t.ON ~. 1 '~ui:ii,~~ je pr@sm:j' .des, ~ ~i Ifl::la\la·ent· jma1i:s"ete pji§S~' a~hwJ1t da\ns '!:me Cool"' d.e Jirs:tite,,$s! Ebu: .. I11'iSi ••• ,.,;,1e lui Pr~_aii 'd~_riu.s,. Att~.-..ttmJJ; ~e-,'I!mtte lett-reo r~EI iN _~nt de, ~.I~'jJ BtlrEell .m. ~y Gr111ef -of Sta-ff uf~ ~r.ooMeJ J ,s;1~~ par 'm ~~E. B\.·, Col~l G.S

m~w ktU :dtli l~l~t' des ~~s:!t\na~nes~ - ,

IIJPu. 'rwm'~iI, ~~dd f~~. je f~S ~:' mere lettnl! citl 21 n$,:~i l'76~~W un a~le4~~ dMls l,e' /JiclJlas

,M»'i1i:~. . - ,';fjiI'H 1'1E! VOOIjr,a1:t, le ~~ideft ne _ ,~re ~~n~nt Ii I~$' la c~~

da~ .rl.. ft. n ,a ~ ~I aux· '~rt~ et l\IBrUS El~ du Goow~flt 'f[dEn1~ de s.~,~ tf~~ea5,,·,tiI' retm..ci pm!dmt des 'Illcnr:lalss~, pal't~;cilll'i~,,"oo: ~I ~ .. iJ,*t~ _tale.

tJt'·Ie.1t _ lar,pilj~it~q!OO -~d!s. Etm.4Jm,ls qa€ ~e:s: f.ol'i'J9lS ~s: ~, aw ~tiOilS- du ~it [Dt~,.t;i·Of1.a] 'a,Pm d~ mt:ltrer '1 te~J~ ,! :wi~ -a:wc. ~~ 'pays dill :~~ IpaUr qOO {Je~~i ~ lees d'tQ:tt~, ~t lla,L'di'§I1:iJte de ,~,qui dgV'l~ h~'s v1~i'lres ~: conf!its: mt~i:OI\9.llIK. n ilut ~ ~ l'e .,~ e 11 !,~ ,est «~ij \fCWS Ie re.5\~' ~ ~~ ~~,,~ &S: !1tiO~i:t1i!sft ~fHt erntre

-n-

1f1$, aats'""thf~, St' WI ,0\.1 .p.'hrslW"s ~~tres payS., II ~ n,l G, ~@'uvm' phl'ii~, 1:11 re ~1nttent ~ml ,~ (!! ,~ tMt'i·oo ,~en ~ELd~'~~ ides Cttoy~s ~ca:in~i' peOOant ~ si-WatiOO$, de ,wisE! i.'er~,."

!i.e ~~~_ ,a,~ 9ette letm,~ c:Je:st·~ ~e: nU~t,Bi§"vral;, et.,(jest~~.j je'~1$ m,dy :a·t~. ,~, ,mi'~;~" rrrf \I~nant '1 !'~J'd1t!odes tlfnr~mU~ ~s d.Jn$ qette' l€~, 5~:ai v~iiffi te l~tl?' de ~ve'. n j'il:f a aoo.m ,~i(;le darFS: l~ CoI1Wl1t"OfI de :~ .. te'l q~ 5UpIJJ~ 4~ h. l~'. H Y 11?i1' a, ~'r '~'lfei wr (;~ '~', ela-ss1fk-atioR!l': 'i~i~ ~.s .victl~ d.e ~ ~t~· c.fvi1sji..et'

~,alffi~ ~r.t1:cl;e·dt - ,~-;-.tant _ 'le$ I'rI.i.~1I! ~" -. Ce ftJ11a ~ !J!!!ijr"!!dlg:.

tl0n.. ' I" .• ~~

'. .

Puis; je !re'MSi -, 'f!;.1 ru iArt:i.e~le~rV de 10. ,~,'i(en~lOF'l de I~~. l r~1cle; TIe trentT~. atleWle d~~l-

~jNQrI '.00 ~it'le""l pOOr _lkllt!,s milita'i'res ~!'II"nwrtal ~~ yeore" ni n'~enfiit iUC~ _i1Qr1 ... VgH;' 1 (I, deW::,1 __ }C!~·:Orddieti 00.

ll(lutre' P.fOb$~ avec, ":a lettre' rl~ ~al1t duPr@si:de~ Fm"-rl.",~::'-'·8st \qJlel1lf,:d~'fm ~·li;i' ~amfPE'~' d~ntl!OOr d~;s:pMsOOfli~s ~ ,~, est 'f~f.w~' de ninf~~ " ~~r 1es;'"e~~b' ,deS E;~ts. .. Uflt~ 'I!gan~ Qes:.-~tt1~ di, _rra 'emt'e lis Etats·~i$. et .. ~ pl~ieur5 pays ~r~r5iJ. 'Ce~ent'f 1 ~I\rttd~ In.d~ ~~ ,~vent'loo ~ ~we, ft,i~le, ~e 'l~' il'f'ait~ ~~a~li~el l\illt je t1~: tliEn css ~ ~ 'rlit a~>~~"r~~ ~, intertlati,cna.l ~ a :~iflt p,lace 5·1'int,et.\iEtfl:'I'; . _~ ,,- -.,' "\ .,_~J. - :_:c ~iel $j~~tll;~S'fi., n gS.t .~Y'id:mt qu~'i.m 'iitlfl it ~. ,~ 111 ;;;;t!rioor' de ~,pr '., terrjtCt1:fe fI@ s;,igni" ice '~:s j~t~ ~:/OLJ ~1U$1eJ:JrS des pariJes ~i~t~1res flu'. raltil ,*taJ'~ '.'! lUll ~6jl pay~ Y i:'l'St ~1'i~ tes ~l~s. de foe ,tYJ~le, ',c'e ~f1I' its '$Qrlt;! '!iGuerre. ~~I'Irll@;; 'ln~~oo';, ii'. ~ , .&;, Poti~W$:, 'de "": '11'10,.

En:di~~5 .'t Us parl~_'~Jiooflit,d~ji@: I ORlal'N,Al. :i

(il:rA '~ins ,~~ II~nme -i!!~' 4,e notm ~, ]\e Caq:mda, ~i't;, lui ~i' 1m. ! 8, :S:i:gna,'Cai~i're.s, de 1 aJ' ~j, ,~~,Mt'~

, ~!h QJollqtJ'I:U En stI~tt eflrore plus t:roubltmts scm les f~i,ts ,SlI wm r:a~~ r~ "tJ~:'

!'!:e~ !fla.~"(hl-s oot- d~~ ,~!I' ~t~, ~ :C~.i1Zians ~" ~ . '~' _' ,_: : .~~~. 111:!u!e ,it!..tK ~)' li'r f!lire"~ l§ brmdi~~:." Cetta ~~o,gt~ pe'ut :q~iSer las mtt.d~; eh

p~ "~le", de t.rute,:~, $:m!i, l':U!iqe tJl~: ~."", . '. '

i~aim'.I~S(,'iq,!~ta oont mm~,~,t~le','e!ans' ~"~ ~'l:a. ~ et ili ~I .• ,.SUt; ~ 'tetu~ w' aats-t\l'ncis" ~~ r~~ ~'ls; qi ~~'t~;' ~ ~i1:j!B~'.rmut ~. e,t ~ -SM~,m '~ q4i, ~~t ,a~ ~~lls; _I!'!il~r ~ ~ttQ:~ 'ID! ~a~ mtiim~ de t;.~j ~ _'It;!t'?.~ et 'asSID5,5!~ .'~, ci.~ ~ ·a:~i~ i, ~ otg;miia~ qui ~,.. '\i',~1t 1a,pU'~",ie.d~l~ W~: '~ie~ •• ,.

A·l"~~ l~~lUiB'i~ lieu.~· ~::~~~.!Ji!!' 'l~ ~t4ta--i'~'at!·~~.····'"1~{33J'

~ lOiirr I2&t _iti""': "00 OO!;IS"~ ~-:}ii :p,ti~t.~'~eil1e ~ ~~~JcJ' d,~ l'bnr' 'lio~" et, 1ii ~~ '~!:W5e de la' ~~ ,e;t ,00 k'~~~~, 'tJ~ @:ta ~ .~ SU"'t'qn"t.WlM ;~I'~lY ~ le.,~'t, dT~. ~~ • .n d:~~t\ al~ ~ ~~i;b;le ~

, ," ,d4~~,une' ~~·@t:~,Bffj;~ ~ ;~~tj;"'I!i.4e.la~,~,,~, ,~~,,~ _~t~t d!i!ff~ ~'~m,~ ,~'·ta: ·]lISt~tte ,elt,.~ ,~l~S! ~IW. ~1:nw.( ..• ,.J~,

d:e~~ lEM~' lri. @title der,~e que'nruEJ· ,s-mms t~ ~&~.'~ la ~~~,': ,~ f;atoo ~~ ~t. ·~e,que D. ~i~' i&led tb ~. ~; .~~, l~ t~ ~ l~ ~f8hli~~- ($jJ~

[.n ~::! ~t: de, ~ii I~I;! stade;oeij p Ie D:!:'t ~ ,~~ qui ~iSit '~i'~ ~ 'le :,(;,'MtmI.e,& la: ~ ~,4u pOOjl~t 'IfIiI'!i!I, ~,la, .t~.d~ 1a eM .. , alX·~l~ ~iat 'IflSdU'!h1! de llm~s;i'l;ieft,-Gtil 4 rmUliEal, 'fI$lJ i d,i;~!!.~t.ih ~i~t de l'~:U~ ~]t,hilmque A= m.~~hief M$[i~t de 1 '~sorl-atim ~~hiatr~ ~ ',~t ,~~itioot de 1 ;AS~tifm ~We -;F$~~'$'.t tlS)

,JAlnl,€ti iloti~a:U Carniada!ll, ·000:r5Mt .. ih d~ au J." d'''~'~1 dl,aum ~~ dU·~s

l~1t&ro '~' jl~j .. i!(l~t len .~1~~ 'maiit le Ma~l m 41,,,,10 ~iaJ e: ,"'ifiS Cm1fS'1'.J1',a1' d!jiJ:; :_t~ les jl~ ,des Aif,fa,i~s;C'i!i11e:s~,. ~met~~'i a10irs d~ dt:0' le '~nQel ,a~i de 1 '~-ne: ~s f:'Cl'iC:t}(If.I!·4l'!:1"rq;"i~ ees I!~: :d!;s' Affijm: c.jvn~;liI: 1];~ •. 4,: ().$'$'Ufa''-t tJ'l ·to!Itw ,en partie. 11~t~ £itil~ ~~iil~'Vi1! 00 JU,d,i,t:;iairi ~\Jn ~y$: ~'~"14M ~i!on~,; u AllCillS rJiJJitlt'EltMit "m1'r csql,te·

s.1gnUi'e"' 1':p;:l~.tQi!;l··· C • dim t'llfMli1J&l~ ~i'~::' l!te$; :P.lt1ti V1~,,,~,,et les ~Tms -l'tIml~1 ltfii

.mlc'1:pal ,)~,.~ ,- ~nm;s:: !~11 $S. de. ~latlPfl~, 1!&5: d1~ stfi,~!'iI les Q~., le~ grovitW;-es- 00 '1e:.s E~ ·tats,'~ lies R~_, til:! ~~t, ~t1c;mil)l\: • .....;.~i,. ·§ta'lt un @utre d~ 1tem ~ j 'aval'S' introoUit_· •

ff.lh~.~rt daJ:lJi. ~ Ma!iJf~l~rrl,$t ,~1t11 'm' Q'e- ~., dl~liri~ ,en ap:pH~at~6rl 1'C1' 1_ .auxltittS~H. En tia:f~'i, ~ ~'~'~ Je~~'" '11.~E!. '~'des: Af(;Bjj~ E1V1l:J@$lh oo:tre" dans la JI@]j;iOA" ,e,t·se ~. ,~ d.~e/Jlt~~eh[.,'~ ~~:~e c~e: 'dlJl:~.,-.~t ~~ V~~I" dans ·sa let~ OOl ]6 jl!~n~, afffiME .. ~,~' ~~ 'ne SM ~s: ~ a"S. *'a: n$.le.,s,· ont, m1<& - ~,'pn;ti,~~.ki"m$ Et.at~~U2 ,u;fll M.;Wnd1tiim's. ,aui ne·.~~ 'M. ~'awl'~HI""iet

L-~~ de5.~ 1fq~ d.,r~~l ~.T~iI' fH'4! .. l<O!. i!li .~e. j-i4 !li~itlttl __ ~llgi 1:":600 fiit rrisMlr.t,ilr. ~;l11 e~~_ ~1 e.~ bien un l~jl1,~I,e de, ~s·de ~&t1ron et',(fe Tm",aW~.$~mn-fiW.~,'~~ t,ior}· .. .et &a,4~1te~. t1 ~st i~ai'lt ./,PeDil~" t'jIJ~UH .. ~._d.eJ~:.e:t un' "'~I_ lte"'fjtav:;f' ,~t

,giOOriS !~il~J:i$ r.G1ID1:tf 1 f~ ae'l~~~:m.m.t tj!s~'rd~oos, iN1 .

P\1;"t·., ilf1.~-.d .. ;~J::iI!<I ~ ~!lIJl2l1 se~~i-.';rt!lr'.e*«Jl)te~. ".~n ~(Qt'~ariiir~' h~.lijif:ire de tfl'eI'lS,; .. t.tf.'/I ~_la~te' ~i~:~:an91'tl'i::;" et ;~~ft I~ ~'M1Ql!iie awn~le'i~l~nt·a..u terr4'tojil~ des; :~t~-lInls •

AJ,~ ~ ~Z dU .' ~1 '". SW~ ~ !'[n..'t!te. IIral;11:~ d·t.~t3at~et d!~'i~~il OO\lS 'd~ at'i"]' y ,il' f.:r'Ili:s ~S' l11ai'iisa;t.;,DflS' 'lJIl ~dnerjimt de ~rt. avec;: '~'~1111 d,es AffM~ Ciy'i1~

~ ."

"

.m-initta:i~sl' 00r~~ de !!~dib. d,iamres ~ tmv~t '~H@-~

~ '. 1~ ; . ';', , • i ,dll'ffhT1ts; ,endf'!tits sllM; ,~ les ~ier-s. '41~ne~, 00. llJis~ef¢

inWNfIlll" 00 ,~! mllllere ·i:p.!I.~,ce !=loiU n '!J est IBl~ fa,it· roontJ.on d! ~m}dats ,~ant d i ~:si 1&;'1'1

~ li'RliISSlf. 1"~ et ciia,utres· PiYS (el(~llRJlIrli·stes?H ,~ ~ avi's alilCiJI"I jQlr'i'l;flis~tlh~a~difin ni~ v~NtabT~ I~,~e sur··ce~FfClits d6irt IfIOIU5 ~Si:JOI'1$ 0.&.$ f;l~ iftl:rulli't$Ol@~.L(Jt))

Un' 1t~ en~ ~,1 US· ''MOO/1'al'lt 3'e at'l'Wve eta/itS' le'$ de~it~'re-'s"~W35 ~!" 1-1;1 C~~i'oo Lie ~ de I~' '500:S' la ri:i.~t·i~~': '~~doo ~ vidlrres. d.i ,~.)'1'\-e/~t Us 'thib • an y' d~~ bi,~~r"'t\!Ie:lt a ~'d1e d' Irr de);;la ftrne:-d',ldeMiJ'h;at1on~, 1&5 fOi'mlla.tres oi, ~l;j;r en vue 41ld~tfler vot~ fitlDii'~'I,m: toot m ql1l.i e.~t ~e~~a~:lre 1",1~ bo;Im 'Dt;ni$,~t11)li1 (11100 C~ iff ~~t'~rm!J est .Qont~ ~ns.c:e If''a;t.te ~i'~ 'et. mUrl!-.f;Jttti': les Etats--~is. & ph'/~~ ;$~H :SuriVl,fnt· ® ~"it 'lilX' Eta.t:'5..Jlnf.S~ ri-I'~1i~m" que les ·!tatS.';.Hfi'l:s" '~ n-~lt~ pWt ant~t. i~ifa,tmBj:t:efl \fi9~ ee qJ1ri I~ ~"'um des' pmc&o

dum, diif~.ml(lrntiw d~ _5: ,~~ Co~nm.,t~OJl",=' . -

lJiAJ:tl~ll!'LXVUl'de 1,<O~:on sti:lJUle '~'j"~ ~rapffl'\ilSe)~ jiSl'VQ~,~t~ 'UDe:1nfre;ctiOA Idmt 1(1 ~.l~ i.~tiM· ,est d'irri:t~'11:J ~ir en ipla.{e~ n;is; ~s ~tD1'" :aUtant 'a~ritlQri~ ~;a 'yiie ou ,8' "BI'S:aJn~ des; MeiDJ!'ISS dlJ ~:ir- lar(pla:~e (par'''~~lIiL eni ~13ntUlii'i~ G.- '_ " !,~~); ~G:<mIE ,dillmr'le eas tj:l'un€i1' S'ftwat,.i:\m de 'Uri !r.trt',ble~ alcr"$ VOI,J;s ~,~ ~ _i ' ~"~m1E~"~ .'-_' 1"';11", c~~ti~f S'6r~t ~pOrti~n~ ~ 1liwrracli!3, tdllni,r~E.r'I' !\rur Slli.pa:rt •. ,Il. PreSt.tIMf~gtre~EiSJ·~ ne fl@'i1~'a+tp,q!g.,~e le @fttersru¥ ~ifi' ~t Arttc-le, ,§tait ,as:Slel ~uissant· en·.s~i p, ~squ.'·n y a f~i'" a:jout \l~s ~.,.

~~ts iulv~!lts: ' ORIG'NA' ,

d~e!: '~ta~' ••• ~jri'5 ~se ~~t le droit d':}wp!lser 11 ~1ioo,~ 'tMirt: 00.,. '::.: . i~".1e$'!-:,~ri!~'~·~om ,~ ... ~~ ... Qalis" 1[ ~irclE!' UVU~, ~:rys ~~a' savoir.' :!i~ '1': i nf1:raetjJ~f:I.· ~ ,"C1 ,w." •• -son; .~it.s~bl.e.~ iii:" :pe1'lle d:e~'~~ ~i1oi1'li "',ai· du: ~ttllib'l!: ~'a,~, ~t,ol d~ IJ'~~'fOO,.,JI

P'ft911~' j''ii, .initrOOuft len.·~i~~ '~Hl~Ma~l FM- 4:a, .. 1'O _ata fi!is:1Nft1ns fi¥ .. ~.s-.JI,d ~i~ _tOMe 1~ jl~s -des. A:"ai~s ·Cl!l;ll~:s1',. P,e~'~1l:li aiors.o! c'it:er' fa 'illnQel .3. ~~ de 11!i1ne: des ~toos ... '!i'tqjU~ ~s !!~s: -d!-;s, AfFi.im, Civ-n~'II: [i~ •. 4: (~·t e'!'I'tGIjt €U ,en partie, 11~ti. ~;'ila, ~~'i:sl~t1~ 00 Jmi,diin Q!'itin ",$: OQ, 't~ ~i'on}. ij Al1lotlS nQj~ria;fl,t -voi'r- C5 ~. s.ign,f'te-" Ilpa~,S' OI1!·~i'QlJ,I.! dans £e,Mlme1. ~~'~';' 1'bi!5; 'p.~Ub V'iHajE!s> ,et les, ~ll:ifiS ,rumle,h l.es .rn.miidpij.1 i1!lsi'del di:ff~ntes;: .'~ll~, ,de ~la,tJ!Jn~, lJ~ d~st)"1~otE;, las ,Q~., l:es fJro\Iiooes 00 Ies ,E .. ·tats, 1,5 R~tlGl'ls;,du llItw.e~t'Nati~Pl'~ ~eaei·,.·fti1t un @!ltre d~ It_~ ~ j!aveJs' tntmr1uit_' .'

~he~ pa~ d'ims. ti.e Ma.~lJi:!j, ~n~,ett ~'lul '0: C~ ~~ d'itf'g·Iiri~ ,en ~plt~atiOrt l'c:lllere ,aOX' £tat5~'i1.S. En fa:ftt~ 'i ~;: 'i~ ~~'" 'i~. 1~",00s Af1f.a.ir@$ £1Vi~eS'l ·oott\a dw 1 a; ~tOA;. 'et '~st' jilratiqJ.M~' d.es"'~tCJS '~hJle 'r;{e :~f:e'le ~EHI\H~.'iUV~.-Et·~j) V1;J'8I'ie', dans·sa- Tet~.' 16 ,j!.! n, atff:hllE. ,.~, ~ ~m s~t '~s: pn{it ~. ~b: 11.$ ,~, Oiit ml<S - ~.wat-jl~~.k,i",Q Et.et.$4imrU Ida)]$. d§;.ifr;J!11tilOnS ,qui ner.~etrt, .gpe S"i.llitl1iJYr'"·"tl.

U'~ .s ~ ng,!'lieS: ® "~_l ~,T~,"n fMI 4~";1~1) ~,~ .~ej--24 !!iInstiMiw. ~li'es l-"8drfait r9:S~.fI', ~"-il e'ihte ~1 at bien un n~ cl~ tal'r:fJs de ~r.aUan et ,de T'mw,ni~~nt1~~1QQa!"" t.;o~·.~~. ~¢:1'~~' .n ~~,i~~nt ~1r_~rqu:un ,.~.Jte C~llratioo;,at Uil'qwp ~1·'~tav{lfLs.ont :!!,u'Wf.S .'$itl@S 'I d~mtt' 1 1m,de' 1 ~,~'@!gr mal @~S!,'mS' avl~~!.

"A.lf~:·, ! l~ '~~~~)]JJ • ~~11 s-e ~~ .. m1lr·.e~rliile ~ n~n ~~Ilt'se:ridir'~' 121 .~j1$~e' de 1):f~~; .!4n1 ~J-aJ~ ~ii~ ;wt'an!his, ~t ;~sn'f,aim! lURe ·termi'ooT~ie a;~Ji_1B.$~11erent·1!J teJiTi'to~re ~es; :Et.at6;-lIirf'is.

Po J'~~. N db., '~1~. S(lU~ 1iEn"'~. IIT~.es d't~lsat~ f:t-d!~~'i~~lj, ~Si 'd~, ,~I'n v ,a' trnrfs ~s &1lani~t.ioos .q.ri tn:vrll:1'~a!iMt de ~rt i}let '~'~~1l'lfI djS A.fftim C'ilifilu

! ." .

: juUlfJt de cettre a.nrr~ 1976.1es ·~s ,des Affai·l"f.!s 'Ci'vi1es· s:utvams ~ .~ ,r.&Unis iIlitC les ~ ~~, SlJ~I~nt:5 da~ 1m ~F$t.m~~r:Ig tJ,r.ria Iii' ! ,Port Ol(ljlff~'i' Ark~Q5 ~ l'kI "sta;irnj ~flL~ 1 c' est 1.1 mw"it 00 ~es'Uni~ MiHtalrn5 se roncootrnnt ailpilt 111"entr~...r ell a;ttloo. Ils Sf' ~oot .r~·5 allec le 3EM' ~ ~ ~ IJrI2 ~tti'~' rni 1m st A.irWooL~ l'l! ~ht C'h1 ~ Atftl'1-rs' ~ de sa[i·~.io I ~rtt~~~.a1.l* le T8:taS:; 19 :lS2nd Civil Affairs; br'lgafie ® !)alb:;, Te-~!i." 1e 431st Civil Aff~l~ ~ny de Ut~ • ;; ~,,;, ~~~'ers..(;enOC'\1l.U;l( tie 11~h.~~,le !O$th C"rv:O Am;ir~' grn.ipJ. U.S~. ArrrrI ~er@.s." fayetterlel Arit~~~ ~.§ ,PBF iii! Lt. Colonel I' M1. Ql'trn' et UilHam flig ilin", 1e 4&S.tt! C:ivH ,Plfa.-irs ::a:tIany ,de, ttiha .lld~.; 'i,e ·418:th CfvH Affairs c~anJ de,· K'liQSiUi, d'ty.! M:l, •. ' le ~th CiYil Affia1n

;roJP ere, ~O!J:i:s,~ rtl,.~ Ie 4001:.0, Chl"l1 Affiii1r5 ~ d'l.j!Ib'il«wa·I, Te~$,~ Ie 413t11~' .de ~,~

~-;, ltf Uth 5-.S. "ijY'OUPl, 2nd ~thl~ioo (,OltJrtiers~1J)l i~).

• s s'('Itt .:qljaiprets ~ a:Um" l&tn' ·aetlm. lei i~,rob}~'" tel 'JI ~ i 1 a~t'ai't~· ~~p sst· .,.1 11$ '~UTtP1ilt di!J~ :rfts aJ s:!I',~arer.',~i~ 00 :1bNer't'Bflmt c1es tta,ti,..f.kIis te]~ .' ils y ~1itii,~t, d~j~ ~~ !r~ri~~Un . htflll~5 qUi' alla';'t, :as;$im~ ~ ,e:"St exQfti'CE! de iI_rilrlEl A:rea'i ,~'a ~ tm _~frt ifas, Aff;ai:rus tu:vHes. -tfJ]; ~alt b'i~ '~s1j:st~ :sa 'fIIiss'ion", te ~~ 'l1lJ,1' ~~Hqw '~ l~, dvib de te _pi!:y:s 'St:MTlI't

:"11~~1llr-i"s, lOr:"$tljtIeles Groo!)!·s des Affai~s: Civil~s cr:ummcerOilt a: d'rt:g~r isS d:fff~s le .. , 'ws .au Goo·~t,i'

e~ 2 s~:'lg:1~1t 'J'e Ma.gfstnt ra:_~~ su .~e;, filwal d'~if~enne-t- la,' 'p;U',s]Jlite" Et 18 s~aJ1!,~ base utn~~ ~e~raJ~t. flit que. 1 Km ooi,t ~t d'~ ab:.lrd itl -~ s'1:~ l~e '~~TI:1i" ifi.. ~ WE ,~ft .. de tt -senne. n lle q1IIl·[pa-,S" ,"ileA' ~ _:,,- :aes];anifica.tims" ees ~:n~~~atlQM~, ~,ce$'~"~c$, ~~.p'~J·hi!~Ji:mlt~ .~i~" ::5.1 ;.:" --.--: . 'aJ ait. I~U kt.e .. s'i las ~1ti1M$ prru .. va~~ ·~a;i~ d:imre~r 1€W' Hbwtl.d"e: - .:-.~-QI1 pm' er.ai1'ite tJi'itre: ,'~m1~15} jet ~,iscmll:la dans un Cap de ~'jooi o· date ulti§r11fiUre'.

n T I!!IIIIl!ItED' If.. C"'IiI,~,I\I'JnII ... ':J! ~ ,.1 p~&n 1L:::ft=;-=9 "!Ii1..!!~,I' ;1.11 U1111, u,n~:iIi

l" Affi;~re ~ii t~M -!IS. taint,: en.:WO'Jl/G. ~allt l:a :;,; _~" IIiW -lS7,ll, ,-: ' a-itabJ_t I~ ,cia.$ mIDpU11'1e •. E1l'e i",Uj'f}.aibtwt 1 'a:ppare.i1 'de' ~lne~·, '{l:I{ ", :;"-. '.de ]I~ ]:llt~1'11SJrrce qul !tai~_ ~, ftab'U~, t1l1(1i;!m'de mR5 ,~ ~iJiJIlIe~ I~ 1 ~'> 7"~ "," :~ai'~_ ~ ~ diS f~.M tmtMes .• La ~' 5"t!~ ~~ .·l,e·· fa,ft ,tie ~er. de: til' ;~s: 1 i;st~~ .pe ~i tllJ~lt 'p;;r.~<f ~ - ne' ~_att pa$~en !6h :tI) ipr:~ioo. L I'aph'l·j.m; ,d!. ta 'rm:nGlriU ([ami t€~ Aff'a,i~ ~~i't qOOi 'IE Jfrijt:dtllce" ,dans 1E1 cas dlun-~amm i!GnoorQ!lu:i,~i''f ·itii'f:. le'$ gens 'Q'i~lOltmimt d!\~~' ,,_ 'n~i' d':~Sisi,en' ,00 'petW d"1ive;:;J'~a 'pr~i!en" 1~:t$la."ITDjtt-i~ ne ~~ pa$.~U ,e~~ de '.'i~,.

lJj &tff~! .~ ai' cas, e,t li,t!!mieJIj~en ~ n.oos ~Qn~.!I '~I :pJim" lilexi~. dttJfl ~ infjlr .. ~ti~_r;l~Jest;., _' ~,S ~vtiI! iqUeJ.~ '.SSi\'Fit @ ~~ lee lXi~nt;, 1~. 11~:r-m' des ~ cr~ ~ ~ I~~t-ioo!;l·et' Ie !I~'E ~ d~ Mfa'itN,s ChFUesu e:.dstmlt ~' ~,~:e '~le· ·au fu;:d;'h_~· de~, ~~. Ala 'It,mfh ~ t~ ·¢ibl!, le ~-mil:iinti:nt,_ dJ. QUIi1' l'I~y '(I~ailti'IP6·5. '1m m;rt.jj~ a, ~ui'~. -En f4tt,,,, 'li"U'.S .• At~~ ~;ntmian ~' .• ~~. ~ ~~5' ~~'[I$' ,at~amii"_~. :,~ ~ jfe: . 'I s,~jh'."i'_ ~s tr~d:tgs ~e' la ~.'rMn~'hl' in's

'n ~'oii . 1'," :m' ,:-'". 1~ d~tt _ ,Ian c~ Pf3~'e(,. ',~- 1m t~'rooti~f_:~- - ~

t! j)l;r au '2e.-·_eB:lre~, j'~al d~ lIIl'~amLill pOtlf' ;M'~le ~i~b'~t et le ~e-.f@d~B] que' j1iw~S d~ ~ h:u~~ai!v~f~t ~~ij' OOS:S:~JJn _~ ~ej!Ji,s, pllJsie~ anri~·12-",i's.afit ~.

Sr.Isoon!~ ~,~re bit CMsti:brti~L, ,Iet M:al1rlillt de 11'Habsas Clllfg., ~tte, inf.onwatioo y.;m&Tt :sootenir 1"a -~itEl.l·~s t6rp1!~ est le' II1ml '00nne' ~, Get fil-stl"'WEIDt, ~ te ITllyen Ugal, Ilt1Hfe 4Y<]t;')"' ~ I~lqu',un ElMAt un ~e lm"sque !Jette ~rme' est "H~l~ ~iswm& I;lI 00 -~.- fie srie que c:etts- ,P2tg~~ ~hSJ~ ~r sa '!l~; " .. ",itlttion elabH-t _ ',) l-e Minda! d~_l'l ~ C~, ne"

d.~ j_1~; ~ ~, ' ",-,ll, ' ,

, - - ," I~~, ,II:

Jla;t decouvert T'-'i-r:r-fmvlltim aTe;, ' _ I, ani Wl' ~~'. ,~ SS, .94! ~'" 2e, :SessiOl"1 1l'U S&1at Ie if) aL!fti"l 1976-j 'im:ittJU:.: "tes ~tivites ~ '5efji'ces d!'lnte 'Hgerm -et '16 fJroits -de~ ~C1nns.J Uvr'e' U". A lo. ;pal9i!' 17~ sou!lle ttt~ "DI'1oits. au Premier ~nt'\ lei R~rt ~b1it '~e -lJlW!Ij:~ pJ,us q~ilm.. pert~~ta.~; 11 ~s- 'l~ t5$ des .act'iyitj:S des.urwn'~, d~~~t da, ~~- ,..," --'-- _ ~,'n)~", ei' aiait. 111"mJent,iul'ti f~n~ d'd~ir 00 oon de ta ·sorte, d~l;.W"aser lese -a'IS ~,~ii'l$ de ~'r,',~ ,:-, 91 .. , Ge die1 Onri t-':c~ -ra-t-tad@; a.u Prenier ~nt~ ,s. i e~-4:i ti!!VB:ia i~t CQn~ _ ,', ' ',0.0 Prcw3!1m:! I,nf '-,j.~

Ms, Servw'Qt15.A I :InteTl1:ggncQ ~11I GJw;~il.' ,

J~]l~, ~t,les p~,ti~~!, I~U '~~~;e~_~l'1 Fr&1'~;_:h.Ge' ~ W1eS',iru ; :oo,'QDlfiVf-el'''''W1':S'e~ 11 d!)l ~ ~'cetbl -~iool des I1lti serl:~~s? Q:Jels droits possedl 'lent l'9S, ,~:is Ii! , 'lfit ~' sjtu~~jr01!if t~lib lle: lau -CMada~a np.ins ~e c;el Ie-c~- he! ~,it ~~i en ,-' rs d']~100 _ 1: J _ {'31'

I

~~m l't~~'pA~- -54., ;1 est ~ri-t ~l_~ -p~rtif\ de 1~6_~~ afls 'iIl~a11'tr' ,;ctOO-~'--n~<~- ", ~:-5-'~~--':'::c- t1"~~. -d~lr-

~a d:a 1950 'ne -S!)'it ent~""1:oo~l'~ til l:W1,~-l i AttarooY ~l ~ii 1 w.rai)t ~li'<t~t ~ne un !fIdex de, ~~s pmemJen~t tfarqere,llme.ls.. Le' 00pa~. ~-1 a; JJs.t:iGe®trepris r.m"' 1 a sui." i:e des '~Rbt:hles :00' P1-ans pOUr lat dl!tenUQll d '11!i1~l1Ce OO!~S1Jr la S~SiGfil all pdvi - eaG--dfl $ie servi:r iii, Mm~t ~:9lEr l'~_$- ~'. Les:,;@f'fi:deis d~ ~nt ~~1;!rent d~j;~,de,~ ~r~ au a(l"'~. ~I r'~~-dl~ ~~;oo ~I~~erace de 19S5fttl: ,_oot~m!',; n n!~torfsai:t. pas lit s~_iom 00 l"Utt~nsatl:,M' ~ ~mdat octroye. par 'P~ ~., M:iJb- I)aI d'e! '~5apriS" d':iiip~, __ ,tii'I ~UIefI:t bu~relucrati~- J ~Att~, ~ral' J'.H'. ~f' dit. miFQI' d.·'1~r ootte t~flU5ej, le~t oonnel"' sUite au ~ame te~: que, ~i-~t dan'S sa, ~~an J.'Jt-ic~$Tte,.

~1 CJ1IliS ~r,;1JlS8~ '-'p-'~ usl o,tn, ai- lB.-. 5" n 'est tl~iU~~ i' QA _ Plml~,. de - ~1t~,~ utn f~ d$ ~~~jrt-s,"'l - b~e~,~: ,~~ Tea d,atJg~r ~l:gl: ~,CM_fff®ti~~ diQrtii"dms' lies; ll~~ tats. II It _ _"~ ,Ii l"k;taI,; lis ",_ du ~ ~~ient 1m 1J!l'AS11R~ \~R~I c='t UTI t~~-l!RRSS1J'Ij@;m:Jl; ". _~i - en ~ -~Ie, :~int l~Llit~l: i!CIQ~t, rill. m' enGs!.:¥ j: '~tririre: -en 'COt-.Ir ~, r-a:le,. MiI,~i':--,e:n ~~ft ~de -ool~-" ''-e, Ml9rhtr~t, ~hi~t ~Ji,~- ,a~~ -ces', fai:t:s'.

ce '~'m1 'fut X!~'i! Ie 28 'S~ --~rr lfl'i\otrrer la Coor ~s,' ~qers. ~s par ~ d~Ii'ts: de ~ t-~i1JI PWoiFe let 4,1;'$.1~jj. ,dro~tg ~ -par ] 'Iexit~ @ ee ~.- Mds: lLa~ 0001'\, ls -!I ~~

'~~- _~~: aYOfr"~is",'t~~!$S~ del cette: ~nf~~~~, .. ~j~l-a:,caI.lS!:, ~iI_nt,~ en ,fie' ~~ {}1~ G~ M'l ·OOstr.uctlOO ~_tiqoo·'~ la liltstim -pra-tl't~OOe ,pa.r les tour,s fMifales- de Jbust,QTI i Je fIR fijS '~:'1iYf:orn,rdllrej.& 00 ,~ CJ!J~ avant· l~ S mt~· ,~ qui, fiIe'llE' hAg;m ~.a:er_~, JGUrSoovrabl~'~ ~JlIfn ';f~ ~re ~i~ ~, ~~ice- ~mt- que! ;se' 'temrim: 1a peM~ .ora lQ J~ a,etQrd~- ~ ,~la ... ~r-'!m Ap:l.

q :~; j~ viefi5-'~ dire ~ l~! J(jrur"S f"~l)e.s ;- Hrm~ R_l:est~s _Setl],~t Qne' opifjll'Qn,: DLe

'~!'ll Qhrnntc}e" piiblii.; ~:Ir'Jd, gra~' 5U!llf'i"SE,UI'I ~t 5~s~~:c:~let ~1 rJ"'rti.CfJ~,:lt; s~~ ,I

las Coors.~hl~ dE i'bl:l~tqo ~ ~cel1es~i Tmtenta'ierIt leurs p~rt!S Relles:~' gri' des ~!--

~" . d,=,s~t bt~ qU~en~tant ~'ia:ttit~ oo:mu[l1~t~ della Orur S~ dans. ] li~tt't~e ~5: ~ ..

~ et dur Pet~onrtel' d~' ~dJt. ~br.I e:perleOCE' 'id' Sf! r1mm ~ 'Pa~·t qtil!l '1 a Coor " 'l"el'l'liBya prl!sque' tou.s

11'$ d~tS qll!~ j'1 a;1ials d~Ses. Puis: I l b: suite rj'.~. discu:;~1o>n d.as ,p.:l s -; . , . .'.... . ~r'n2M

las. d.~-Sr~ d~fanl'~t .. Qu1ils avatenttwt.~· ~iiill:! .. :l~ fa.i"t u~ e~. \:;.. '.'_~he, la sm) .... 1" ~olr 1 .-= VE1$It tOUt· 'S'lm~ etEnt t'~s de ce t!t~ d .. ca\JS-i! da~ auame COllr Fe ~ '. .] e.,

- -I .

. ~'.m: fIB MIlBIC£S, I ORIGIN4L.

le ,8 qet~lI J~~i; SOlIJITS une ~. aHI'1 d€' dkellMr'jr 11$. fa.H:s· qui ava: ei'lt '@te @ta;'o~ri's 'grE

Q!Y:~ 18s p~s p~t~5 dans JOOprJt.Jriui.l:e: . . __

1). Le .~ Miil?tal:."lPoli~er m.lI :C~ I~st !ltu!. ~ Li"!1(i'm:~.~ Hi tFI~gan .• . 2') :w ~~ d~ l'~'il tl'~'hj'e' qJe ~s 1 ¢iSo~~~. d'un 158"1 ~am:Tirt~ ,S!:\cri! la ~Mti}on. \fe;~ ~.e I~·9;j ,exisct:91 trn 'Ti'"a11i· ST~; ~ 1es [tats~,~ dGnt 1 II Artid a rv ~t n;l,;rtFf au. tratt'em3flt de, prisOOniars 00' guern;'. et a. ta pt'\1t.e<:. -an di:s -tivih;.

3) Pour.:tant, ~oom Tiltrn de' ce ntt'fI' (~;ff $e=) existll!' dans w COOi'ofsnUon de ~w.

4} ~~ns .• n ~fste • Titres~~res" dent a)~ ProtEtlM MJI,ti1am--iI!l,e".'des 'Vletj~j pj'''1:Slm-

'mers' ~ .'tite~;, J~J ~PrVt~,;lol1l ~t:."tiltd:~:Je OOsliictirres .. Gl£el·EIC:tvi~. .

5) ~n'ffl"" 1 "~jele· IV d~aucW!' d€;; .. d!WX Ti~ 00 :lriVoi~t la.eri.attOfl ~ I~r~ fJiiur ~5 .c~ ,® ·~~ti·'~, •.

:<e-} ~! M., -·Fefrlir-1N 'rig mth MiliwJ .P;o) ire' :PllW ~a]'~ .d&lM,e, 00 nan 'qme leo but eu [arm1~t ~!ii:l,ai~~~l~.~ 'Wl!'QlYli,ets da ~ ~rcG~ts; et)ies; 'j~:S; des '£tats .. ~iiS.

n ~. pl~18" P,Art1de .In ~~. les ~~S ciVffiles, ~ 1113' irrait.e a:l'pii~abl&. ~f' ~~ iI . .'~~.~iu- ·~la~n.t mi,qUf!Tent lll'll~teMetrr tl'iu territq~'re .~~ rtits~bl et .q.ri'·~ s~ ~ ,~I.~,~ lrit~rnntena,h ,oo.:~; pernEt fj'ioo1'Mr:e'. ~1I$ $~,.de$Qriptj9.th trut: ~_de·.tmf11t~<too ce wit ~i· .pF~ tt!f.~~ .~~ .c.i:vHe~ wa '~ ~l ~t' Vi.t"5~- .sp.i1ta~ ,~ 00 qtaJ;' ~ ee :so-it d'li!lJtr.e. Le lMte' '$~tnUlm:' '''&1 eas de, >coon it "arme.: -,I ~~racti!re MflI int~rnatirorwJ, p~nt pha:ee Ji Pi rrterisur 00' ~~~ire·.dlLfOO .des prioci,pa,l~ parties $i·gnatai~,., tha~ ~s p.arrti.~.....:.s1gMa:t;-afrns_ .serntmt _ PobH~p;too ~ en fai£allt 'taoo iIU ~1t" .o.1y appn~ :lLlrr milii!'11llJ ~ di~ltt9111&;ii·hlafllt1JS: •. ~H

8') te MiJ;mrel d$. F~, ·r~~. ~ l:i ~l FM '41-10." ]11e:i. lI~tiOllS oos Aff,;a~ Chi; J:'~ die 1 ~I'$gantsat1'oo.~H._Aff~jre.s Ci\!i1es~lil d~t ,~ ,etMt 'li"~ de·.ses ~~!ii, <oenEni!i.a~~~l Il:!i ~ ~'.~ Pirtle'",. 1 MAdtwtJf H!gtslat.Wi! I/!JtI ,jud.i~b:i:re I~"tm :~s' 0iU d;'urllZ r!i;m'~t et 11 n'y,~ ~~.-

clvsfiGflc1ip§cif., par ~ ~ Etats"li.lifs ~ ~nt ~'~JSr 00 RiJ~~:"

'g:j JleEI~t ~l d~'Mi't l!:D'I~s: ~ell'tZIl ~M':ai~ .~;S'e;s; de ~naUM! ~]Jhi~ ~ ~es!l;$ RiIg~~ "'Bat. gtv·Ae ~, ~M~l.

if), tatlte ~lYli$..rtiQn ,a·, de f;~iit; deja temu '~~s ~1iGe& ~ .. pri,:!fB' de'lli'I\Ml;i;r ~.~ l~ taUX .!~ d;1 e~t._ .·l"',m§ri'iWr .de~ tt~~iGS, il)!::l!i!~nt~ '['FB\s Ret. sa lfm'D.tai;t "-15 'g l'e~t,·mr_ aer~.

u) tadj:t'e 'tlt~an~;$i~·itwl, 1i'1!;hKJi d~s. ~e.1l1: smMt:s. Hgnes d.·'·:~tWe!:.~. &' n:i. page j:~4.,,.;..~ $tit~on tPns~, er&r~. IJt~~~" .~tra,MM" 'eX: ,BID!. '"C~ ~ Tr,Bva.iJlI•

~} Ladibl·~t!5~~i~" .,1I'lliat ,clt!ns 5eSqlir-ritiOOS; i,es tlrif!rtt11an,S d,~( - ",. '.~i$ .... et las OrgID'Jisa ...

'"100S de~ GP!rat1~ P~lO(Jl~S. Lt 1_ " :,,11,"

13) I:.adite ~erat1tJn ~logi-~.~ Uawiila'nt ~. concert $Ve£, teo ~rv.i-te di! $eJ]til liqUe ~, t'tati" }ni.~, ~t ~el ~: ut li ~ n I ~rteL que l rt/ru tOOs 1 es rent1le:fi, de 'Sante ~tI,l'e .da.r18h$ e:t.,ts~i'S eI1 rant . gU,I~t¢1b IcliH'~ression cMtre les- eMd~iitl2's ~jes .• mJb :~) it'1~ ndi .. vi~I~~ ~s Cl:O.y.oo~ _l'e~1is; 1~ ttiL-'t en c.anji'.m'ct.tIre· avec tQ1t ee qu.i :flit ilRotienni d'4~~s ~ g. qui" SE!ooivMt d.' ~tre 1Jt:' n s@S dans ~ e ~ but.

14,) Da!'$liQs:.~ 111 ~r.tmEm :de iill ..\Isti,t:e, .. em, CQnj~lM ~ver:,"4e' Pr~, 111 rrefi'I"iWrIU oo~ f#l~s .JlOW' lasu~'~n &I Mi'OOiit octror~ par 1 .l<Habfas Ci~$ depUi:S 1945-; I~:ft P"[a.n pri:'V~nt 1 e:s, ~~ftS ~s SW$ .. de ~t_'glltlal de tOO,s, l.~s ~s, 'de Frntertioo (ontre la' '~~~~ po~it:'IqJe:.~llI1iqwe ..

L.E! p~a:iflant derama .,~ lEi CQur ~ise ~ I~-e de 'ce:s ~UtSf' et 'qYl,eHe: en t~' .. las .~oc1.~il~s leg-alas' • .en··at?~ Wa: 100 dOdJ'rents f1n!ssnt~ 'canm· prretr.tes -~ la."Crc.ilIr'~ t.~1affet· d'tme ~~le ~ tel fia~ . .~ lao ca~·~it. 'retou~ 'au" ~e ~. Di,ttr1,r;t',,' .: ·,·.c ~ide~ti.oo p]~~. a:w~~~.J(aj,

lW1ti~ tj1i:ap~"t'OVte'~ p lani'fiJ~i,OI1 ., ,:' II '.. .d't,tb~iooft:~ ,~.:a It dirigiE! ,/: ...

tl'1l n,1 i~ q.d ~ ~~.~ro J ses appart~a~s,·:·. "Q\gi1es '1Xf "'~i\~s 1m';'! ~j' ,,~¢.!rifit sa. l' ~-.

~ d':eaqJ~~~ i';1f3t1tf'e 1~ st~tur.e ~ ·· -r, "r ~~bHe ~T' 1M' .. i , - 'lers- i,nt-erne:HOOf~·et par les' C~rat~ 00$. n;tIj, tir.atjooa Ies, , ......

-~ .. ,.\.

1'1 .. lEe-PH" ng,p~n.l~ml:SME~ O,.\~!

mtMI ~e_tJ:!,'·.i·At~t:iOfl ait ~~' di'9~ib~!'e d~is awil ,de' 't~ ·atJI~ 19:r9~~' nlf,! ~nt'i,~ OGtta. ~Il,rer-m lOOfflyabTll cciure~: '~'€: Qruv~ F'iIt&!.l 'c-pMil~ le [J.~lotfsn~ l~at~1 m'I taM ~s,on'- p~~s,V~ .~. J1ei1 ~IJ I eet .effet~ ~s :Mas d'ii1fonmM~ ~ ~$ lies' 'Cfri.M,

'..1- E ..... ""~".'i!..,,· .

~~. . t-li!~\,1!11S.,

_(Rim ~ 'sYrp~amt ~I'lS ~~"4~me, s~ 1 100 ctmsf~rej iei1" 'i l' f~<·,~"Ffe:$~.: lt~J qre it ~p'l;u&'War:d . d~" poOr'-ll;:S:- IwternatinBstes ~1reh 'mternaUooal.t:t ~t-t~·~~~laJ'it, J tut prl:)l,~ ~t I1JiI'" "il~'i' ~ll~I' 'in:s~ 'UTI "Mluve(1)~N- M;mi.a:lr,~~ :1!:Dle' n~neIdM!~(lg~Ei ~f~le",.~~eSrt, ·CQh~r·~y IJl~ltjural~_J ,:: errt;r,& autr.es'~ 1'~ traGr]t'f_l~eSl ~1ig.1~ 1et lfiS..tr~k'lQJjJliiste5 pant.i:~! ai Gei ~~!I!:H d~i~ pir oon.s~iV1rdent,~ l~s ~ qiiW.~ les::pli!s:!:atu~§S, 4ru)S 1m, .~ a!li'\if~¢~. 400 .) 1"00 :tentei1J d~1 hi~ __ ssw ~ mtatiqLle!s~ vi.ol~,;Jtt· ~~nt Ides· ~ bl~ p.ijfon~a~ssk"i,~'~t teS '~ r~i!i i la, TfaA::ln:l;oo. '~~letert E!R:-~- W' lei ·'~in·~i~·" par ]:~9t11e- .. 4es. $lJt'toos . .,·"C'_ !tant ~litrldt~JllSS--,a··1:·~jpa;t;-oo. 'Iru~i .. I~~ ,tltns'li ~~ne ~iliteU d1JI "~1 ~~li'lltJl,'i1lil,lIS\<~~'!I Mt.~~, I~' dtual,t"~ (f;atftt~~'S,~ :$,"'11 l"a' taut)" ~ '!S, I~ 5i~iilr 6Cfm'e .. ~ afl'n d~en ijI~~~," ~'I jet ~"'m'sa1i$'tr 'l~ :m~rret§S; "tout eel,a s,ot/$ .. 'liB c~rt I~.-l',att~t t~J~ '~H:l.I:X\··~ ~ snei,! ~~ le ~d!S:tm;,rb"~s. jj$fcMatri;qaes. pGIImS~ ~e iT!d~vi!Ju~ J des I~~. ,~ V"iOl~ n :~. }- era~ ~:~~ fills ~tll~!' '1e~'~ des rj~iffemnts Il'~~ f~iit;i~nali;stE-SjI1], 1m 'lbabli~se~ ~ ·~,(f·~utre", les ~~'" ~~'d~~Mtitl'1il1 qua.nt·GJ:lX.~ ~li~1;~·S""a&cMr,t .. ii::erp,XaJl;lt·eti l!Q' :s~l M;w: )~S Jij: s, 1~

~1lUS et l~ ftfsl:llma1l5.J~(300 .. .

-

~--.-~--

'i~llif"'rll

"'ii ,oI;;tenu, Ie ~ de 124S del 0.S,.5" I(Office'M Stf'meg.ie 'sem~~}_b~ I:I!~ ~ur~:'~~~'· ,11/£

I: ['~' ...... t 7th AmIy" unUarn M. j)ri,r'il. CQltltta] G,.,f..C.A.C •. d,u G2 'aurM n~,at.tQn'! ll~' uaGhBU~un ~ 'de '

~Wl,tratti;on ~Mt la Hb&attoo tie l' ~neflawre., ce ,lMpplrt ccn1j'(;lr:rt~ j1J1usl,8W".s g~s dl i1'lftfnm ..

·on~ mais. la pdti'm1, Ia plus, :;t.gnltficat~V€ rl~l t;~ 'Rappcrt ~~ r.:a~Plrt.e ! 1 ibii,-r®,l!, ,aveclli 5~ttorr cr:hiaerie i h: ~hlMotl ~ T~ vHle. CHant ee iawart~, wr H; 'rtisOO, ppJJr' l\i.l~l1e' les 'fI~itrm~.·, de tetW

t"te viile' me ses:mt: rras pJ.:a~nt.s.~ 00 ~ 'POO~l. ils~ ~ 't1~ PjlS: ren.v.ersj l'5 op~$:.e1!#'s .. riiB.it-Gfft !rut s1rq;,l'.t ,rnn~tRue l~ vie :tfJOrtidi'M~ TlBft? 'sliTs; 4;e.rq-ai'w, iM lU:e?t~.I' je d~~ en cdt:~m;'i

~~. mns rS'Vi~nt ~et ~. 11 s 'oom 1 a, m~l i,~at.too d 'un ~! .qtl!,~, i#~ CJi il, mit rremt"'8 au $lar-t:~ ~~d: i\l~'Y ~,i$ ft1~ ~ ~,raiuMs rjm~. ~!i 'd~Sf!flt ees v.;!11a.-ts:. 01:t r~ ~li!ia ,~M ~urtw,s llesffflttts, if{ll~ n,~ Mit, .~~ ~ilQil" t;ie 'Ie .riiwrg ~tstait. 115 loot Vtj -sa d~ tat~ '02 liti :se. ~~!fI ~t ~m< d.ft~UiJ$ ~!am; ~. ,tra\il~ 1<~1:~" ~-'~ 9fl!.rne ~~t d$,flS-~1N' ca~· ~ les s-..s.. 1~Ji$-S$tt :~~emnt ~ le~ ,eiit~r.r~ d,~t t _ ..... , ~ -. ;-

1!1~,~S"~OA: 'Jaw' a ~fi~ ;s9i1:s Be I"m:hdent.··-,:(e qI;Il::o, ~ 11;15, ',1& clenlllle]1s rmds ~~'~t la Uberitj~~. ,~l~ t"3.rt.Q ~fse biOO\larrt' .. ~mmitJ de, lem-s hilb:tf "ati!CiflS~, perdj:~t 1,; vi:e;" tls,

5'e ~l~ ~,et~b.. .' - GI,""L "

llLfJt'S,qRl "00 leur' ~~.da s" Hs I1,J,lIvai,ertt j ~~·s, ~m'~~i~ ~e~ , " ~ ,'~,t. $!' ItmUI"'lliltS ~pn" sns l~~$ i~· 11001" 'lfne leloftg' du lilemn di' fer,. its M firent- 'fflf'~~f, ~, !au demier ~\lcii. n~ ;inJ1st·~ q!.Ie'la..Jrl~art 'ties tr(nn~ arri'VElJant d·. JntliU:~ i!t .;qtiJ1 il 5!1i(gi'~a::t ~ Wilg6:.n~, is.-] lis.,

., - - " . -

,~~ _ V91r'~ l'~ ~I dJn~ SOft oo~ie,~ est rn~i;i' i~':'I~ ~t)!:,~~"fatsa1t COO"" :lre"Ul(~~l ~;~~s ~U:,~IPtt>gr~ G~~V~; '~~ .,bra~,~ t!~H~ l~,tc~itat;tM,~ l~; g,$!S ~i ~.:l,'e!F'l!Q~ W"oc~i:'e:s'J~S' rl@. ~O~1~OOI~' ,~ l~_~ls les'~Tt di2s 'Etat~ !.'!l£ ,~~ 'i~f";~eJ;. i ~~;.;~,s .. de""$:lUi:l.it~YliJ; 'li«sqI1IJn d~$jfi~t\i djn$ 1 ~:A!rtiT_tplil~r -QU- G:){d;ag-:

'~: ~f·St.:~e 'i!lU'I'ii:t ~ ~ tm·'Eoot d!bJt·:~ m1I.l~ e:He; m; ~ 'fn pis'~'ioos 'Iro'Ri!! pas: bI;11~!

., - ~ . .

'~i111 i5~

-

DIS·J£AM!~S I,E SI! :CEllBATIGI, iEICIETS?~

(iliI)

I

I,

J,trrI :~le'ra:ppant d'iJfie sjtuat,~oo senbl.ijb1e~ est,n:pn ~ ras, ?'!Jus d~\!lne fQi'S,., le ~~7~·,jwic~,ai .... if'll' ~ '00) paJ!t m'e VQlor.¥tai,'~ ~61:,!- de ~ p-t~, •. ~"~tat..'i~ 'ds tri~Ile'l~, tam.,mllEi dafsl~ 'but s-, vid:;ot de rm 'd1~~r:~ite'r a~:}WX dllli P.tJQl tc 'en g~-arl! ,I> let 'aJn:;i ,d·fs®r~i-tlep. 'iTtIJfl ~SS* ,I 'If.! ~.}iti~ll .. Le Canada ~ par'~e bids ;jE! ii~S d!i~,s sys,~mes poHc;i!(-r's et juriftii~s" ~r:it f9l:l~dW(q'Je pmv'i'OC'iaux 1l reJ5~i ~ ,tl¥ei'l,le t:;t;rmQJlf5 d[J, USH"eii' de' Ie pop,ul,a'-t'lotf CGni;:!rn!e'1 'i ~ rai1'e ~;$ser pMIr un enminiH [n ,s'lJts ... je ;;,~1ta#r.~ ; wi' Je po5le 1~ ~~ttoh ,t'trusJ ,~l'1J·~nati,® cle'Dathau, at de' ~~,~p dlatItTles

,~, ',"- "., "" " ,f';k'. , , " .n:_L,..'." jI",......., ~1'II,.,', t ~,"I •• ,.i,".,!'i""",' ~':.I::..... ""'~

~llI,IftP~ .. _ ,'.'~l ~'!. I}' en ""Hi~' en .t'iI.I~lque ~I;"rfll:~~, 'st'C ••• ".-e ".!~ lie Sl ~l·lfel..=foItE!jPnt~ ,~t~ ~

, ,,'I .)tl'at4im '$::: ',-111's, du I~@,~ ~ Ia Fral'lOO ,et ldU~·l(w5'ffJ'U s.'a91"t., ~ ene-t de preMg~ WI ~~"clNtoo, it~l' de: i"~t:aticnll jur le' ~ ~'I'in~fts? JeIP:)~ Ia ~1iioo~.rlm!\,!~, ... t~ne

s __ s' '~" ~R~, ~;,';-S:~ a~ ~'ce~"i':nt~~nOOle5' W8goni;b'\a~_ lSi l1Jit f:roj~: de ~~I.I1'....J (39)

ft. lor. YOIJ~ 'Q~t!ller ~ lao ~blre paroe q1Je ']~ ~yC~i:oo :stnJ 'desttnae" ~ L I'~att~ S'lim'" ))1lamnt pa~' ~ ~e~rit ~u [t!rIJfett9- '~ tr.l~ 11or:e1"e' [);~lf U49l ret ses ,~~~ '~s~ Ira ~s~e I~~i ia :~ig~ri!iQtte!il-ln,te~tl~~~l!~"de 'OOi bi'~t "00: rtitei ~ as-sis dam' liI ~~t'il~~ .nmt- 9-~t 'en 'IS~t-e5'.en vtifs~ .rl~I~t ~ qui' a IJ-i91' "ian4wr, ¢$:" vq;us ~~t I~~ toot, ~ela ~!.S'ib~e,.,

~qw.e '~l1lfmne, gera, ~S~r'~ o!1:' vms'.! let; ,di~~ a travers h.s, 'Etat~~ts poor 1J tr!J!laiHer ~ l~l,a~es~,'!tt_;tpe, ~ oo,~ ~hfS, j-i~ ~ MnS dlets" ~I'~ Vll~ '~tmm !)31rc.e "Vl)U~ Inii1i!.re:~, rim 'fi~t ~'1' I;~r. JEt ~ flJiS ~ ~"~~s, perd,U tItttrn l~l!~, mlS ne 1:a rit~roo.s: plus j~t&. '~~'et ~f-r~ '~l tOUSfiQ~' te:mil"'$1.s5tlhtt, ~'~ 'la ,~rt~·~ mtre H~jll,,~

1(i;Wj~~ '~'E~$ .. ~i.~l ' - '

~~i:~~; •

• '. '. ,;e'onc," ~doil' d'ul iIl.port 'enreg;~su,e:~, ~ reel'

~V1ili'~Oi;9~~:~.OM' !tI:e:.s rapp;.[rt.6I' ~~i'll!mtj~e m!iAn~ ~6n,cet:ii:il1l't ,jies; at'tiv~,dllS etTa'fI;1llliS a:-w,ant lt~\'I, d,iiJ:rH~ de.a m,droj,~,5i i~l'~.~~. Si~'t: de~ ~~rr~:s' I~;e,' ~F'(l.ret,a· Nat:ii@ntalle:~ da l'o'b":rlI~ et fie l~~ldl,wh'e,,) e't ,n,0,>U)i 6Qn:un~Sp.'~".t'i;I: ,~ o~'oi:re' ~O!e' ce m,emf! &e~-e' d !'&,etiiifitM dfl de"SitrY:c:tioo, ic'>l~'~i~!nt ~U:5jjBi ,e,~ ~,' ;'ut'f'~$ ed:i~it.s. ~"~S'l'.'c~~~~m:!Ili. ~!$Jt l§l t.(ll:l'm~ e%~ct pOJ\l"E' 's.ig:f1ifi~r Ire

d@n-u~:ment, t.~t.~t ~e s~t:t~ee~ d~50, a~~,~eS' et lilu.s ~'.ilLl: Ie Self;'vice des· FOl:er,s-', cu p'il-'';-

~.QS' e'6t;re'fili~u1:~ p.rivi~. Ce,s t~1:'~a:i]'l~ 6,o,n~ vid'e,::!c d,!!!; t:ot!Jt~':$ 'IiI~.a::nc,ha.i:n8,B ~ p·ler-res' o!u

~D'rdy.6:it ay<;nt, ~l'!iI.5i di "un P.~Cl:~ d, dilm,~t're 8U:t tolllte l'il!!Jt' ;'!to1't"fa;ce-,~ n llJ:SEI,'IJ II' i I.l'lle, 'p.:;;",o-

frQifiJ1.eu't de d,eD!!£ Bi,,~.d:·,~. l":uh dQ;S t:1BtuJ;'B''S na:l.It9<s: 'd~ buit ~d.i;!ds,j '-Ilant a:u.:S'$l ,i URt'I pt'I}''= f~i:l.(i'a~r;~ qM~t:r::.a 1"'i1i1;ii5!i!lOU5 l!!sol,. $'tI,n't ktGlth~iS'a.'Ut:~ur de ees- peT'imitI'Je;'i!ilJ" .Al.grs,~.qy;~,~vQ;I'l,l!i,'-,nJ(l!J,I, ~;~~~r~ ~I~~' ,~f~liJri!i'~? Os'te",~.Uliileme9tr h~ clotuir:'IU~ scmi La pO-Ut:' em,p:icher

h3ff. animau¥; It' a t telndn te;splant,i3 ca,'[ ,I ~'a~l'~i!l' le~: Seniees fo;t~~,t. ~,en' ee :~(l~lt df!~

,ellW;<Jd,U p..OU't f,a.ire Ile.rme"!'" de le1iinl3.~ plant's;_,' r " "

(:apy

,il y a. un~ ~e!'n,at:n,e logiq.ue da:,ili5 t~,l,JI,t ,~ecL. ~OUT.:'U,In;, te fait d:'~RtJ«t8--r' la cJ~run a-. une 1:~d JLe: "!l'ir::Qif:onde'U"r. en '1i:l"o,ubla.Dl1::. A 1a l;umU't',e' deiii w:l,a:rns ~e' I' ~drnbil'!!i'"t:.t'a~t ir;:;1i\ ~1{!,wlil. SiQi 1: d.'~ in(! ~r-ct!t'C!!:t!ll,l: qui -$ i! O'PP-~~El.~t un pel,,] '(:top 'l :'la, g)Jerl::e de' b~llq1Jl:iBU ••• une autre utilisation jlI,~il' ees caliiple:xes V'i'~:tit 'a 1 'I'@~-p,tii:.'

L.es A.g~:e:nt'oS :¥~d'i-t.aux n,El' pi!::Ennelll,t plu:li b j;lilr11l8: de dinimuh:t' ~@'uriili plan~ ~,~ur s'.uS'f(£~I:'tt~ ,la C¢i'J:il,!I't Lt, uti c:m SQ14iiiiPrt'~!: @x:h d ' UH"I1!' qtl,~t~ Qfi~e Ulr- ill; ~nc,a' ••• La FII.l a e t~ pnvu. ~ t, p,t.~pa,m pOlit' ,a,pp.ilQmet" la,fut,u'Ie di¢''t,.n\tre lJl:ili'ta:i'['~ •••

'L! blba~~eii's:tbt li te, d~ I::!.!!S ll;QUVeaw::: cOil!ple~e's; avec" en plus. I.a '!!"01otl;te, ele's;, g@t"'Vi,c:.e~ Far. 'r.a;zaie.r.s ~le, ea,c"i1!!€!l:' ,ceo'S IEIl'fdrohsau :publ.'io~ ~ugmel:!iter leiU'fd,e:m:1f3.nt l'id&'I!:' da "Cail'l:P:S ~e, Coo'C~n:.tt3;tia'Il" ,coH.:5tru,iu, 5,Ur. cl;e;s,!:"e<t'tl1es p:ebUqll15f1'lO :rtl}0<iil:1l:'~~01; W~5-1 • '. , L~~ 't:qiQIl"S .Ul.tUI'"@tUHII d\t!!s i,~n,4es ,c~!nc'f.d~nt i:tElin~!lSmf!'d-'t ~Yi!!iC les' 't-eSSQ.UI:'ce-.s iI'la"'tlttie~l~ dont, CIa a d e:s'e's~"irreme:n '[ be !iohr, ••• '

lie. Qo,u"ll'e-:t'"n,em'~nt. ,Ud<e.:r-a'l a ~~Jl;n S~,,1;l~ 'J ,e:tlJ, ~'Goh;;aln.g:f?!: :d e ,l}~ &1 ~FI2:jl, cp,mpl!~,!lI:;t ~£l~ ~ deS' pI"Q;~ pdi:,t1hpri ¥ ~~ d,an s, ',des e-Tl!c;h:; r;, ~ t .l!tHo 1,1 fi~,S f oil! - 1, 1$, a t:ran,~ f(,jl1;m&~~ e nU\T;;J:"~ 'i~!:i • •• PJ"~1" l a f;1:!-asse .•• tes dmp!l1!,!;l ~ito,yela:S ne peuven.t ,.t>(,'!~~!ldr~ d:a;h~e~~ f~~s alL1tt:,~m~nt. qu' J. pi~d >::Sl'U a. !.i:'~'l!\va,l~ ,a:'t,q,oiven' ca.mper de f,a9aD :~lr,~~ti'!1~ .. i~~i~ q~!I!!' dSB !:HllrulleiS.,.~ li/arVi@fi.fi!eAt f"jcl::lement: ~a. lEJ;I;1'rs qu~~'tii3;~ •• -PaT h-e1.i:.e~pt,itr,;l!);:.

Q~Ed,.qua~-un~q,· e'rn:~'e l'i.~U'ti .• ,llli';a:r l$! P,;1.,!H,,:e ~ ;,n:t ~'d e 'h<lt!-cbe~' p'ai' le S6r,v-i,~~*e-~' f'l)l:®eS" p,~.:n; eQn,s!'t:~it@: d.e.!i'i, c:a~a.nas en 'I"Ondi:n'5· da~s· das r'!3e;,i9n~ S:Ja'u,Va.B;RS. pi)Uf: tes eb~,sseu:r'~ et b:s:e.~m-P~tI'it:!5. lD"ut''ta~t'" ~I;ep'ui~ :dU: an~ ••• ~e\9 AgE!,ntrs oot s!7ltei!'l,~tiquem~lfi't fait. bt:a= 'lreii' ,~_es 'c:~bane<s'<I et d~a rD~.fi'taii'l:~s d' 'h.ibli'tati''O'1iI5 ,dve~~'S,ji ;$'y1' d:Qgalt:p"lg'l tat i-O~3 mtntt.~ re's Vl6"1~:ll!" ,~~!["~-aiil.t p1::a1:: iqq'eme-n:t.l@p~up[~ ~ cp:e1tt:et" \\'I:~ Vlliat{efse-t~'due:~; de terre"$-

ptU1J.li,~u(~s'. " ' ,

D;3iD:~ lieS! ~~el',:Wi:i,t'~I~ ,a!!lfl.'~ ,~1e GO'I!V,E!i1;'nem'im:t a ,e all!'i des pe'1:1D1S li!!t rlhes: 'flia.i,S· POIU::r, des 'ta,:!:rhes ;a:.u,s:d bra,iI'M1Jle,!j :q~e c:e,U,e ;!1,e crilupe't' du 'boh (lQiUI': fa'ir.e 0:0, feU '.' '" • tes: re'g'l,ein8f[nl.t,i,~~~ d~ cb3.s~'e: 'e1tde ptero'he, ,s'g:nt pl;u]:~ :!'~st~'i(it"hesqu:e ,laM is , :!tlt c$;Iin:S, celtt.lil:.:i1Hl' !ta:t.s b:!ll 'Ili,s.rdres...-c}ll:a.s:s,esont ar:m,i·$ i., '" c:a- ~'II!t,i men>e a dol :ilJuhr4'€ab~'es cc~'f'to[n:ttJJ:.ti@fl:s.

:r;;l''-( CO .. r '.

_()1U5i:~ faits,; ~'liififll?fl.t 4i~':! ',5'a:I'IS' ,~' limJ, ;1lID,tre~ ~ HllblEnt '~jWr.d'~,~ ~~ 1..IHQ. ~1m '11~ p\l'ti,s: \h~;i'- vo~ ~l~ fa;ea: '. s:itw,til~ ,~,j, :d.e. plM 1m pt~ se. pj[~lse ~.,..$: le~ ~"",m~JB _PQUI: l·etalil~t ,tf·~ i~l:~ ~'i. Pai:' ~.I a.u ~e~ 1 ~~ 'd~ la, .e '00 ~',de, ~'lles, ~11~ta,'~1i~ ~ la 'ma;S's~ et la, ~'~ l"~IMt:~~ ,da p;iI:(s en ;lus, :mst:dQ:;tiw.~ rc:;its, ~~,~ l"~l1t.ipI. d:ami ,m ~'1~ .• [I1~ 'ijg: pi~ ~,~~" m1I1!~:. = ~! ,ftm::J ~ ~:I;~ ~esJ ~I l~,?dll~ ~ant ~~ m~~ ~!~Sl ~~ai~-; f~,~U ~ k~, 4~ f'etltptlml!'.de.-~rfiis' ~~~~:oo f~~,,~b .~ ooluft. d~~ ~iD"" tiam ~.tale cJf$, t~ ~t,~. ~ ~ :~.1f l~ j~ j'aJt;te -un.~ J~~oMl ;5\£'i la, ~ g~i~ mB1i8le ~~, 'R la-ullQ,UE 1IlIlDmE:b~'U'1l0l ,tt • ~.. DE J.:~:EHtiDl~; ~t,,,qf;Cje ~~ 1Di-'_,~ ~,~le~~s' :in~~~ ~t .~ 'rome

~~, ¢e, a~ ~'ieQl"~" 'ie. ,~m"~~'-vMrj" lil!t de'~' q~ '~~e qui, ~ I~ an"hi.e~ ki':aU .,~,~ urie; tf'en~, t1.'~j fiiti:~lt ~ja~·pat,;ie· ~,~UD ;;ute nan d 'etY~k.

lJ~afl!ltlilr.:9~. ~ d,M, plw ~ l~ '1":00 ~e cette: ~"CiL"'ti:!l':r ~ oltB.eion::l .j~ '~autent ,~,~= '18 ~a~i~fi:,' ipw ~,'t~~ lie! :.' ~t iac ~'~ fp:m· le ,:ph~ ~ ,~'~m ~~i:te, et" dem!i~ ~.iw !l1aj~" Ie terri'lGm: Nbl;d, W ~ ,~ i:l,!'est p&!i' '~ ~ ces ~<J. ~t~tJ '~~~" a~~l~ a~. 'Ce~ eatt,e'aVieC W

C',O'"

-~ f=!J'~

(41::3) 'n ", C!I!iI01n - de' C' .. "C -tr!!l'I:1

:U.' .. iI _ 'pS i ' . ' . DID:C:en a 1,001

L'~,ditiQn d~ .septe..m.trl\l d,c:= 'The Cltittiq ~ ~F'lrud;ui~irt. un .1!ftid~ du CBA BtilIe'tin :qUi d.mRl~it lIlD~ 1is!!G·d6·:ri~.pail:X ~mps dOl mnc~bi .m,on cl'\lll5 ~~bll'l d~ GO'UL.!I.C USA ..wI> t~ pfQya.~~' la'il · B;iI,

: 1=1, CJ\aik~, iite\..ll1S<J,5 ~Ft. ~. N~'l#' y~~ .. :; 'ft~ ~~U~n G.ap, Pe.JWsyl~.f"; c.mJ.'po ..tP-. H'll!:l, V~~~ ; O~'" Cdfm~ ,; Eglin, AH" fi'Glroe- n1J!l~ f,~ , V'~d;i~'l"I.b-erg J),IiB'. 'Calliirn-rue ; ~ Me Q,y" '~~oonsin ~ Pl:..lktm:~. ~~ : FI;. k:!ll"'I~Ui!.ca:. ~.o-il;a; ; il':;tmp '$Jgm.~ filorlde, L'~!I'!d1 tt~ leYr'iil[" ~w~t I.tn~ ,.~tri!. del§E ·~·.r''iltl. expa-Q;'tt~. Bmo!,'J.]!.W c~ltl!! 1isl1e 'etceiltEl tan~ ~~t .w~ im m:~.rit·i:QnsT-A~i(, ce:

. , .

~FP i;rtn,'5td,t p;ai')'\\'Q'u¥~atl; D~F~,i);n mo:/Jl$.,20 af\S~ -des,~m~ :irurnrm~ ~t:!','Itlies appdli (ijJiIlJ'i'l1~

~po.:m- ~~~3'lIfmm~ d,~ ~k~S: ~pi.ots 'vi.5aril~ a..~~m' l~~, ~~i1:~1:5; qw rlop~t a:UX ~~. du, ~:dkil.fBtmte. ptil:L'll' m NOI:f,'wl-d Olil.~ MG~ ~b1i~. En e'fk~ -Ie t:l9mp~:~' ;rva,it dtt~~'I) av~ f~~~en.t-i!n~dmux· du "re~<;i~~ db, l~ ~~~ ~OO. .~ 19~, 'te ~tm 1ftU1:d ~ dte ~ LiI'.e . ~to~ m' 11<l'M'~ 'W1, 5Od~m-e ~w~ gl~, ,}W.( I;I~ ~ '"M_~l'~nd :N~ P9'm' t~t~&Ums,

.iff:~l'u~ pal '1m Oroie' B~Sf;Ujjf lmp.liq~<l '1~~ r~l¥on' d e ~S:SO~. '1.l'.lL '<j:au.., le ~pkf,;:·gm.!1lnlt d ~ ,~!;\,~ des Fopi1t1h@ns,. lem.rtb:&t· :de kl. pdh.rtl.oo/ 'It 2leni!~1;! ~g, rUil:ilisa1lwn dlf,!l,wr~ tes ·lcilii d~ ns.y;j,~~()'I!:'I, ,ejr eril¥im:ninf!.iiI~~r:l~~ I;!itl.. 'En dft.tt., ~e 'Ii'l'·~l ~lJ.t c:a,~ de-;:e~ ,SQ1:"d!~ IIR~~jl'!1~e' E;n';':rrq~ementiilft .~$t l'~1ih3n d~hipro:FIi~ ,prt~

~l.a ~~ ~'l~ .~:ie ·t~~w f~t:g; par 1<\, '~ld ~~tim1 '~ •.• ~, tel que l·~Qh l'il, ~J., Loll. '~,'mm: ~ ~ ¢i~'1 ~i ~'laJ liSt."ef ,ai~@ssGiiS~ !!~'S 'I~. Ex~tls~' ~ible:.s.~ l'im~Li'ti~.~~~·'L~~~t~ '~~l~IfJ' P.~it~.ci:'rt; ··~s d;eu.;:;des 00s:1'3~; de6 ~~ ro:~ ,~,,~W:i''''! ~: ··f.ea.le ~~. ].~, '001 !!late; .1;lqt:.~5 qui I'K.US ~'t ~~s ~ 'cM.i;n-i'I,t, ~yi"~ N:i't~· ~ "'~~,

~~)~ ~ ,auj~~1! ~" . .

.--Cir'a! t~,d~!~~ a~ Meritt"~, lkntl!!15~ b 197~ A~j J4~ 3S6tl (26~73'2-4.3M)J \'~l j'u .~i$' ~A·~~~, -m. ~ ro d'~ tte qui EM ~e ~Ql'S ~ t@l'~~ d'i! ~tt.l_.{4')'

iLes Ilmte~ ~tifs :sui'\rMts!~iffte:..~t. ~istd-s {tans le j~.esin'ta .~',j et··pa'r' c..!ll:lS~i a~~tM. ;pru: Ie Ct'f~'~ 00l:rne "'~i da:> Th~I', r~ ·,~tA 'mis en. ~plloa:,t:iOl"l i 1:'I.'~!3 '!~:l:,~t qtl'UI'\e &'l.-' illd.oo ,j ·t~ Biit dec~~

10'9:5- S!ll:iie' par Ls Go-uv.e·rf1em~l!l'1: fthlera1 d,e! t.nns les· MQnn.~ de C'Ci!mi!l\uIl.iG.aHo-n~

109:9'1,- Sa is i ~ die:· t;~"IJ t S s 1 o!s ~:es s-ou-r G e ~ l,El'c"[ '[; iq,1iJ! es at d~ ~at:h uraa tj tnd~~~t. 1 i'e:s'~nd:a· et Lss ,lfiirter.aux.

10<998- SU·s. h de t QU t,e s 1 e.s· R'2s:.sald rce:s a.li,m@!'1J! t.il ilt"~5 ~ d.e 5 Fe.t'iI'!tl!:iilH i;1@sl5'L!J,,1!;Iipem,ElJi',!ts d.el

fe'kin@,

l00tf... :SaJu~i@ d:e· to;u.tf:!a te-~; c:at?go:i;'ta!l! dEi IIJ!'O'Y@T1;S .~~ t'nnspoT·t.ibt·1:\':I~:a:1I:: ·Vo.'t"!.."'Fi ~i"t!:.!i!re·

~t, lEl cOl\t1'6le: O:etQ!Jt!!!~ hs rouh:s 'et" d.~tJ pot"ts mll'tillis",

HaJO...· IU~Q.u.i-$iUpn d~ 'tOD:;! Les dlll"Us: ~:ol,l.r i.e 'i::r.ufalil S{',Fi;lSl r;S!'u..pert'Vi!"ilui f,Ed:e:e·,lli,l~. 11!OOlF. hhe de. cQXl.'n:Ole ell.! federal gu!, la Sand,., 1 Rdu~~U~,il' P.:t: Ie' Bi<m-.~-U:'E.

l100l- Lre Mat trg dl2! ~o.a:t~: G-enerd a.ut.o'rhe ~. ·enr,~,,(l;i"5:tter:· ,c'haq,ti~'fuc\fdil@j "f~I)mIe:' fit en."""

f~p; t a t:)L'E!;'Ve-r.s t~us l'r!s Er:a'j;S-Un i~.. .

1..1003- Sai~i~ {il! 1:;'OU$ las Ol'V1Qns et (res ae:b'(;rDot't:,s- pa.'r Ie G~V'~''r:'E!,@meat f..e~e'r·a2 I

U004;.= VA·ut.t;l'ri'te pe 1 T fla.tiita .i.oil e't des ~i.naju::e~. ~'O'\1\bra d~p:l.acer de'S IHJpulu':leHs: cI j, u.- 0'8' leta·l ;-t'e a. une; a.ut ~. In't,~gka't 3.0;[1 e·ompl~Ja,.

1100~ .... ~.ais'i~ d,f!;.s ti:1:rJmin.s n,g! ~~'t'~ (les e'O!]tS. d. I eAlI, i'lld'ri~Q:l':9'J i!;t de-,s i1'l~ta.~l1ad.olls

rl ,j E!'tttrepos,a,ge i

ll.a51-lt.e Dl";I;"i!e.tttul QU a~'.!:'·e:,!!;y de: lH\.(in'ifiClft'icrn (I,&.s UT1:~nees est a:ut'~n,i"ha a.m~'t·tre en

a t?P He ftt"iQ n 1 f:.5 !·Oilr~.b: III s Exacli:l!U f.s'!· ;URi! cl..e"S uP.i:it'iode,i C::1::'.o .:bsiS om. t e: 5· ~te Ct i~.e,~ In ~ t. e·rna,t 1.0 M Ie a" "lilit de. .. Cd is'as: F'in-a'Ad ~r,@!s ". U e,;s-t a U,S/ii. i. aut ~r i·se ~: ~ ~5um,er .~ ~~"" ne-srnflctlO'Il:S addit-ionne1.Jes se'i!lhl~.MLtlll q~e lit P~bldeJI,'t. p,OI.!;t't'1l ltd d.liCt~~ •

.

,

~ ~. CO'/ll!;timt;ioo de~ Irtats.-t'niSJ1 le Pris~em: -est 11W~.$ti !lU, ~0ir Ex!OJttf du. ~ (Ari!icle u.~ Sectioo [~ CliU~!$~ I), dill Pww:ir ~. ··~~etVer~ d~ ~r lit ~,.d~f~rie loa ICtristitgi1dronl,l ~tAtt:1tl@ IIj sec .. titlti I, Ci~Jl:l5e », ~t au ~1r de fa11'l! e .sw1;e' .~I~$- Loh Stri'el'tt n~Y;Eftlirf;:~l~.I®.ees ·t~iide n~~ .. ,

tioo· .3).. w

1

'i:'e eas ~'~ts~i decflU]'~ 1 i~iU' d~~re ~rt~ Ii~.ms ~~ff5:~ eros),,,

01 ~ iBlb..m'ifn1a jiM's .&in'i' ,... J.e ~

'B1 usa~' d~,Ul;S les Plam:~; j.~~ de la l~bli~1 1 t(hi~ '~if 5Ca!it1 :i 11'm"i9l]if.ilE!l sur-tart ;~lO'ie '~ Iss (j~'s;pOsitin: dU _ine I'Jblic1 le retriit i~~~', I~ des M{~s' fEd~les';t ~a$'eS -mas;es 'slm:lbclres.

~ .. de' 1 a: Prenih Qmn!, M:n.iiale, P,l.lttiH·~t-1ai11 de l'Ordre EX~if fut '@larg,~e 1m fir .e'[ i flESUP"e •

~ i,P,JJtoH:ri@ at ·le'.·~o;r ~&:uUf '~. a'~5.·

Au 4.h",. les ~dros ~if'$·n~@"ti1·mt pa!S"~, ·et. plrd~~1'1 n~,! av.a~t a'OOUlt·~tim 'tWItfcnm ~

les ~btm'll'e' tQ~l ~~ ~t;:fs MfiI"'r:uJ~t~n,'est ~·,eon~JcO

La valid;t:e' des Grt:fre~ ELitut1 "::s a. it,e t'(M~ ~, ~1on i pl~sietrr-:S rep.rises:,. m1fs UI"II j~ mlatif i l"'lete~ «t aw: lTImte-s ai i'~int'~'elilP des~Hes, 11f5 ~t ,itre,uti'ns!s~ Ill'a j;mt-irs m-d:ftemH'~ pjr'

16 tribr.iml»! '00 pal' lie COOqris fB.ibHo~ du' ~" S€tvic.@' de'~' UiJislit~ve ~t'i9l/117 ... 9')1.

LiE ·1t~jILSl1RE fm'~ IF Co Py

Le Il~is,~ Fooer,aru con:UMt lie' Texte des- m'rOCt've5~se ~ , i'1\titOr;.~~· ~u Pl'isi'~,t. ~M~ jIl;ijtorisatiM dl ~'5 flu 6!>st ~.;rlse.. n rally ill aUC1,IJf'I ElWJlPiI1l p.TOO:iit par le JlIdi,c'llI'ih;!:'i 'ce SujJet.,

Tws le£ ums EX'OCtI: .. ifs seAt d9s L!)i's;' faiw p:w '00 sool hmmr: le 'P,@Sidant de1i E'tiatS:-Unb •

. A tf'..3iIler'S les Qf)dres Executifs~i;s.tam:s,~ '1 ert.·,poS$ib,l~ ~ tr ~ d['i900rW" 111 :Sonsti'tL"t~OO. n~ CO'r');'" g~s: ,et ta vo]on'te ~du P!Mpl,e,,, Line d'ictature w!pt~'fl; peut ~. iRtJOS~;, ro~oos' too:vett cle 'J,~ 'lo\;!!i ~ 'sur Ie

dos <11;.1 f1euple, ~iCiin. '

lJ!' g'.IMJ"S 19J'2'" le~s;d:9nt. Fr~lii41 (Jr. Roos:€veU iffiklara iJl)l mat ~dl~~, '/'&It'looa1!eEl' f'iD1Jff~iM! fac~ ~: hi crise ,brQfTiqtie. P'Tij$ lard, n dkl,(lri ~ :autre.$: IltJrg~S _M'O~~;e-sll 10r,~li1 If;eM les Etru",,{lriis, a ta M1Ed,~ ~r.re'.l'IOOdial,~.,

Un ,~ ad rj-"lJrqeoce.fmt d'~]a:ri ~ 'le ~d~ It~ Tf'UfM Ef! 19.5C apms l' inte~rltlGh d!~ 1;:1 (hiM ~. <J?ns la ~ de 'cw.~., -n:marl !irnlll'a ·~n!lmAt le:$ d,eu::t "'tbps' .d'~e'l de, I.e !e ~rre t~i~"ia-' le ~f1 1~52"j m1s a 1a m!m OCa;s:"OO.:I' t1 re-affi~ 1 ~ did era' • an d! 1950.

l~' Pra1001'lts [Might Ehe~t Jdlr'b ~eQy'l l~1 ~ eo! lldl~ NiXQ~ 'f':!affi~ ,ctl~QL1I'I .8 lemr' tool' 18J dicl.cr@ttOfl·de! 1990 au: fiJr et a IfeSure quIlls pr-innt le ~~fr •. NiXO,n dldar-a cl:',autm.s !'~Ml;.~< r'liu~~ooa1'es~', le$23 ~ 1970 et,l,e· 15, aOOt t971.'

Un,a dic,hrati'Gf:1i du Pr;es1derlt ~ndliql:.la'nt line iiurg9'nc:e '~i,iiOWlla1e.Ll1 s les·t to,ujolll"S Oif'l"'·itlel, j'u:s,te 1I:rt1 ,pau av,iurt h, "lo,i ·Maf'ti.,ale'~~,~ rn~m,e ;s,j ·ce.lui,-cietll ·~lV'aU: h pr"erog.~tfve. i-alfS aucun (fouta. ce:ltte: optiPifI' pou-rrait ·~tN! utiilj,dl! d'a'l1s,1'1!:v:e1il,tu'Bil',U (I'tJn'e "attaq,lI"1i nu,,,,,

e l' e:a ire majoeur:e ,"'SUi" 'las EtatS-Unis.' .

La, der!'llt~re: utHh.at·;on de.hi r'loi Ma.r·t·i~le:u fut,f.aite., a Hawait~ quelq.ues htur-es a;pr~5 11 (l'Uaq,uE!: s·ur Pearl Hllirb·ol" 'en n:~.1 ,.

n est hl'Ulr~ssant O.'@ In!J1ter que, h f.~lI~a'nce QU'! a h Le-i M:~rtiah' de' sep:erj;l,~_tue,r' fut

chi r'l:'ment d emo:rl b'e-.e ill . celt te eceas i Oil,. til A;rme-e CQl!tSe-rll ilIh!' c.oi'1itr15l~' d! Haw'iI." j"l!JlS.qu 'I' ,Ili eli! II

I ·que h. c.olJr S!J,p.rc~.1:11e ,en 19"4,1 t jU$i!!'tI.q)A@' ~ I' ~.rt,'i li Serm't tan, i n'iii n;ttrrcrnl~ue ·de, 1'i tal M.arti !;Ile~ lon-eteol'f:}s apr-iS; 1 fir f in .cr~~s." ;c,cl'ndH 'irtJr'fI:!, d Illttr:g'ti!'f!'ce!li 'itait 11'l:CIJ~stit.llti-ocrl:il!I811!i:'; (45ill

··-o··.···r'l (.. ... -'.

FI'ICEM Jrerll plus d '~ti'e un ~R'~u de ~ I ~l'tCitioo ,$!' la LIJi d~ lfil ~,MlIie i£~i_' -!!tmr ra~, 1~1 '~s; Ir"e'IIi~~ Dlirs en prd~'''' ~R~ 1e fI~"OO 1:iJ IReM, d!iktOOre, s,e: d:'en~it lIy.Zsi ~ $1dt:

'(11 ~. misoo I~r rraiSiQM~ et sa1'Sie ' •. la ~Ute ee d1sanms;

2}~r~itlh let; cl~3e:re~t deS ~s,~ des' t;em:es et: des mfa~s: ,at tant ~ Fisormfets::@;l1 gr- ~i 3) lranr~rt des'~i_;-efS dej;J' rrent1Iom~~ dans· de~ '!,l'I.5'tml1atiOl'l'5 ·Iie ~1Qi'b.

'rr'IICE, c'lest· i,ln~ rr'·MiiCe secriite" et ~ ~Fcrie MU-itaire 'E~~'I arrmee ,llil;ilrrt~elP" mi"s, n~ti'-Unis_(du ~~'i')r, 'f47)_ efl Vt.Je.. de ~1~ '"'QOOfire l~s :C1'tQuBll:S,'MWi<:atm, -.

tll .pl~~rt d~s untOOs iden,Uf'i'1!es de;' H~~ SQOC d'i~:sitf dE! ~~ie(U'ijCl'~.

I~~~~, sent ~~' gr'inM: IQW des 1Jr1~,es ~'~ilnWtt.stj~ t2EO") •

. 129 t. '~~ ~gtJl i2!~rn~nt- di'e-.i rNC:EN e~t '001 r: Unl; f O:r-Vil~;S \ IMer "AAtleres'j!1' e,tc. ~ .] 1'.)'

,"
w ,.,
;;,;.I ,~
II .....
,0,
'"
.U'I .~
&, -c
L.
,~. .U
,+' 0
A,
a ',-Ai
~ ~,
lJ!!l I~
jii'iI -
lit! Wi
,~ 'x::
I!J .~
I~ ,0,
;J -"
• II)..
... ,WI
Ie
~ 'D,
Ip t
~ WI
:= fe,
iii! .Q., ·ii,
.. J
.... 0

,r,; W
oW z:
i!iI a:
ia:J
'lIL.,
~ :z
1.&;1, -n
l!.Ji U
:z z: -1(,
W
:Ii"ii W'
Z
Woo -
---
~ ,

I

, -

-

itIii
!)
,..
:f
i
II
If
..
.. .6. 1

"

'iiI

.t-I

.o .. ~' 0'

'1:'

lJ W Q

(,Que,hJ!es, ,s~Ju..\S" •.• ,.n~s Qnt·~~ert~s.;:~J;s: de.Si~I' I ~ ,~, PaccroTS~t me ~;~.tqOO? et/bu ~, 'Pbreei' M,lfta'im oovtftiques 'fffitra-inees~ :ma'Ss:i=s.~ let Da~ot j~te au sud ® laJ ~~~ 'dU 1~~QlJe .. A, ce P'I"OpOS.!, i1 Y a lf~ alitre ,slCpet.nlatioo ,qui elds:te: l'~oo~l ¥s~t • la distl"'1~1\jl, :~ 'roms 'lTtl:IOO~ileS'. 00 1D,11l1it',m de 11 patx PQw le· ~, du. ~1 ~ /i'bndi!.il p'llIf11fi~· dept;ns paS"1ml de t~ ... •• '. ~$'fttJ\9.tiOfl jf~, isoo F E iii I~ '" •

, •• ,.Ie5.it..or;e que des l~r~B~Tent diarg~ rle poHder des, di~id-ents ~iCiliilS,~ 'tel' ~'plaAUii'., n y a pres d" un R-$.ietle·~ et ttll: que deronW sur llil 1~'ru1:e (de 1 a pag~ 44) •••• " •

_~ ii!''''~~I_Iii'''''''''''''! ~-~~ r.-::llli_._""i!!"

~ LU

,1%

1 '..-;'

--'

.%

_"",,=,"~~.;..;;.'" ... -,;.11-"--" 0,

J~

I ;

it

-.;00. fIJI

'" C':Q.~ C

.'

,,' ,

<t., ,1-

~~ .

I ,r;.

9)- le 8 avril 9··2 ~ un dud; teur C.O'fm11U,'Il11Q.U3 sur 0'0095 co~·rtES. ~ette' fMl)!jJve~ ~e"i a.u pCJist~, Wp:-:BC SO,~ ~ ~ ar-shall en Ark ans a~: n !JEtS maJl\l~e!JVr-e·9· de· lrou.pes da.!1li l'TiiaRio Ufl d.e·s. Etacts Q{t des p·ar't i es d~ fnrits. sent drl!i'tlJd:.eioS pe'ur' fa~re pl'iJA;;te· ~ diil!'S eO:(D:Pleie<s oil, 'se'10(i 1.a ",e:f''S-i~11 Of1ci~,He' Gal 'J fait d'~~' riHilU·S·51.i'-S- "~ j.€'f.;f'n@$ p1s.ntS_",-l,:l.rerfj)" pe:r~·IJrF.'·'S ~ oa i/;;~'11 es ... c; p.prt a i Ifnt u,n c:amo\lffl age p·o!:.wl S'S' ¢:a,mii ens; ·e '1 efs:. tri;tn$:p!~i"'teUF1i. b: 1 tFl.d~s ~'rbor-a"t l' eff i'1li ~ d~ 'f IE M. ,Ai. 11 Tut [<i:fI;POl'.'tr~~ qijf! ees ell€rt-;:~~i'S eta~e:nt tCo:ndcl!t'1t~.p.~,r des hOtllUfS. !HI unH;grm~$, $'U't" Je-sq.y.,;:ls i I 'I aJ/~'it de: 'h'~g~s it1...si gnes: de i\:oul eur j.i!I!IWf1,e',,: at tr'a~er:il;@~s. P'iilir" dre~' IT eeh~s de Qou1 ~u .... nQ,i'fe" 1\'

5(1)- Le '27 ~v'rn ~!t l;Ii:fI alrtra .aJud1iteuf· cmnGll.1n'iqua. avec le mime· p!Qi~te d,e radillj) PQiulr

~mmtll'l;I~i)"eJi" ~~tte fI!0'li.Irll.e.l: h:t: IIB.eJar'IJ:eQu,p d! a·ctfvH,e! ont' .pr@~:~nteme-.nt 1 feu i: ~ "Iillitir·letfr d~s bases m·]l H.tdi"'s-s, de 11 riOl/l:lihroma !JII' d£l'$ prlnci'!~ux Cerrtte de f 'E I,.' II. Cet jiuditeu'f' i'f:f'inmi .av(lilr mim.e ~v·: "UlIU::!"G:~i rllll,tine" .app.orti,~ cf,an's 'iCf.e·s Ce-~l't'~(ln5 (d' n erri'Pr~,s"se;!ll!nt!!S lI'le,rVE!ml;) (II •

:Sn- Da,l'i.$ un :pr'bJ~ de' r~·c:hsre\ (!l w 'OP S E'CRE". J!' i n~!"IJc1? par .~ I ;a>dOl";· n; st,f~t ;"o'/'i :R15a,~ar'll au

nom d~ C-od·e "Qper~tio'Fl B.he·J< '-13'~Qut~lI, le Dr. M1ch-a.el Pt!f'3'lf-il-ger., \J111'iI 'Phys'~olloq1iJr'i atm~.r'ic..a(in de miiss:a,nce,. qUli diri~le le "tliborato;lt'~cl.'e 'P·'S:J!·C.hjO'ihYB:iol~:ie .:IEr;v;t.omll-· ·me~nt!lle~JI.a la l~-u.rf!ntia'n Uni·v:er)ii -'!I.dle' ·$.~idb.lJtl ~ Ont;jj~ri"Oi 'Cin~d~L flit. ,cnarg~ d~ d~'li"e!lo,pp,~ UJ'I!'e '€H"me''Qui pllis~5e' etr'e u.tlHs.{~ .p,Ol,ti ·(''a.hl!ir l"~a:phfemeil1~t. des Jfie;Lll~.i 'e'~ coli2're. "11 QIi!y,e1o:pp,a U'1l1 :lfllil9!a,re'il' 'fH~.t~mn·~9:n§-ti!.ll!e :~:url :emf)~oyatt. dJe~. ch-atn:p_~ d:;e bas·~t!· ... tnt.enrs l ti I· \!:a'ri at ions: "$ t~mps JlI.d 5,{QS: a. drla~s ",Qj·~;trli!'s d~ (FEll) f·.r.~q;t.r'~~:ae-i 1E!:1&torem-eme~t bol.-s~&ti" i {{'es f'N§qjJ~nees entr,e let 10 ll~rt~., App'a're~lMI.e'TIit", ~,n'e p'er'" 5(111'00 S~· 1;lJ!'"'G'1'Ji'v.:a;l'It. manoS h: eh.iI!I1I1Iip.s ids eet ,a.J't~a"e n t,r'DU·'1er."a; :t4t1 -.endr~a s,pt£·~cfi-~u.e·· de Sf:m.eer'llea'u ffil'lno·nd'~~ dfHI·I'Ii'sti!lmiri9s.~ prl!;!'JIf1lq1!:lii1U'It des e'rts,'$'s iineoptrI11~I!ile!:,d:$" \!T.(ll~

".:- ··t,·~ '. -

!TIel ~ "",,",@.fill, ~ • " •

l.e·s ~f.(1'.ir"i'l6elltatHlnS· medil~ihli's SUr' Ies i'lll-ma::l1x;~ .aU-IS'S" \i.o:mJ;Flues seus -, le Ini~ de. "!fE: .. ilI's,'ectnJN'fll ~ r;~nt ~i r'~ctement: r·e~s~GfiI'5.abl' es de 1 a-. cr'9'bs;~ln!~ Icr'w'mi ne.liLe d~ ClIl'It'e'r J ICil'&s, m:a.J:aG'i~'5 d~ cQeulr~ d~' d'iab~t~" de-'S: malfo~ma,t"OIns nats(h:lS, de.l'~rttiri .: te,~~~ la ~yS:Jt,rQ,fJhire ti11us',cuh;,;-r~"" de ].(11: h;~u,e~mile'l r!e :t0JU't1e;S' 3'01I':"~S, !f_e mBJ] a4:H~i~ me'rii,t!a1e's,,~ e.t d I i'Utr~'~ Rial Mli!!'$ itelles Ie S IDA ~!t 1 a. malad lie tf'l ,Al Jh'edrm~r·. "",---"-Cet,. f' its, !jet b'IUiU ... C,(HlP d i'autre~ eO,!\iito&'rTlant" e·l1.t:n a~'tr~s~ l'a 'ff',aud,e de~ pr:f.idu.1:t,s -,.ltr*rma'C·euti que's' e:t m"di'reJ;1U,!( "OJ:.!S (Hlt &t,~ eTt'itO::r~s p'ilf. .~~ e'nqt»et<B;~rs· ;;uJs.·:traJi.f" daT-ts 1: e dOJI!a ~fle ",_

Le T':erme HUni ttTGr~Mdftd1al' II sig[rd'ft(~,~ IiJIflI IIGn~veimen.m·l'lt Mo:n'd:;ia 1-'i _c:~mprQ'S-@ de Na-, tiOinfs ... ·Et,ats. 'l',~,~ !·uts, ... Unl5~ etal'l,t 1,6; phi·S for.te Ma.H,c::mee '~a ,ter.1"I~,,-~'11 devient d~.sl ] 'o'rsc:~~rih"n~'iib hi! ponrql.l:o,1 c!r e.s·t ~e'~t:e N;aUqn. I ·qu:i re''ir'ttnt. U r-ei$p'(Itlf'S.abi .. Ht~ cV'or,"ll'anis.Br, miHta'lJ,r'emeM ]Je' 'N~.uviel Ot"d"re 1II0M'ifl·l' ~i!r 1 e b·iai.s. dfi:<$ Na.U~o,ns@ Un 1 e.s; de mime .q~@. ee lle d I! org;,I:'!.'nher 11 !e.n:tl"'i rn,'!em~·llt de 51' NOUrvrel~l.le~ IFou~s ';PG'l,i '" d ires Mbndica] 1'$ It '. En e e 'S ens, ,·~ .. i'il: j d c! .qu;t ,:SJ! e;aml;l'Qs.e le 'G'o:uv,er'n enlS:/1t 1 e Ipl~s ll,uiJ.s;sant 'de la pl ah-ete~(.54,) :.

W' ,,1]. 'Cl';'rh1:otl (P'r;:'e'S'id,ent L c ,. F. R.. r. C. :I lB. 1·1' d'erb~ge;r'; 'W., Chr'1rstOilllier~, S:.EHiSrl;t~,'h"'e.~· ~ I i!t'ClJt-~ cn~.·,§ rc;, L Oll,%r l:s~ 'S,o:us; .. S,oc·., d IF t~a:t ~ S~CJ~rit:~ :hlitern: t' ~!!ile.~ C'FR .&. rc;, IL.:M. B~,~t:6n 'I Jr .. " -Sac. ~\IJ Tr.iSilHc· t C.fi'h L.. Asp~~ n .~.~:e;c.. Def'E!ns~!f!:1 CFJf:j F .-5,:" . Wi s.J1.er ~ S·o'~s...;:·S:·,~", [};,§fel'is,e pour \afi,'OlH~: iq!,;l.e~ c-tR; .s. 'Sa·bi),'] tt ... 'Set;. Intleri-eYir.i' C·fR.-:A T'C; Di., Shalala:1 Se[', ·5'~r'i .• Hluma,j:ns e' S"all'lt:e~ CP'R ~. re; ;H~ :C1siM:Y;:OS'~ ·'S~c. llI!v. Urb'li·in et to;g'emerrt. CJR' Ii T(.; M •. A.l~,.~f!'lh't·'1' Amba:s:s,-adrl!!S r4/l.ltiens.-tlni.es" CfP; 'T.<~,':Vd~1E!l"ing Arn;Q-a,.S Siadeu,r- tJ. 5", ell ~ussle, Cflh Po. 'R;i:v~( iIiiI' I1H~f.!ttti;,.Oi r-, 18-U,~e,au Ge/s.t i ~Jn &8id'9~et"1 'C'F'R . &. Tt j'" l.,A. TystJrn" ef~u;rf' CoffS'~'i' 1 tcons:en lars . ECfli'I'~mi"l·u~h tCF~ 1. R 0, rJ-., W·,oo.hey",;JIr O'b'"-2C.t:e:Uf tlu C!·fItt.'P·all tr.'I't.,en i'g.em;!{I. efR;, W' .. A .. Lake.~ Co,,~s~l11 ar- S~f;uri·t@, Naft1IfJ1i,le C~FR ~, 'Ie;, G .• :Stl!'p"!I1alJi~pe\1hi'Si Oi'r. C;m,. rMi'lis'o,n: B-1 &nche:~ ICF~.

~s-

( 55.) - l' adr:es,~e de s 'Bil derb'ergers·O es !Rfu.fO'irens) 'est;; S:MI~WP,;n:~' 'l, Tllel tfa!l!J'~ (INle:tlil'!llir'-' 1 ~rH:fs ) .'

le Prtnce B,e'rnfl:,llrd !'ilIa pas r:r'l§ leii ander..l:rerrgers tn 'j eta,1i'tpht~t jus;te un f1gurilint. Les BHd'e:rbe,r'geros ~.urent fon~es fi.ar Jtj.~.eph Ret f;nge:r , un ,hrn~s~:f~hlll ,po ~i t i c;··i en p(i·l ~m3 Is I, Ul1 i n U~'l 911 e'\l!i"i' fPfet~.r ~.. tees e'n derb~i'.g,e~l""~' n I tm:t P'iS de, me'mbres I excepti pamr 'lia cOi'wl.Ui h d 1 un C~'1 te .~ntel"n.a:t 1 Q,1ia 11. Il y a .·s~-s I:Ihr-

tfdpantsH }~'~-quel! p,etJj~'~!ltetre h'p{'ft~·s I pl'usie.tir's rep-rt~·es. C·Hrltn.A flo!-t

r.Twite if pl~r1:ic1psr ~ un Iflde'rber~.~' I 1~ demimi~ de \Fernlf,ln J~r:d1rA . qui n

tf"'O'UVG! a: 1 a conooi't~ du ComH§ ... !11C.idemrne'nt~;" h: C.ommBsi"en Tr,·'httral e ist

on eempHmerrt t:m sup"" 11~-l1Iel1t des 8H tl'l)rbe'r9~:ri .. ' C.ette C.QmT;!li !i!'si'Ofl fut .~f!'j:§~; et 'c.·oll·eefl'tu~US\~·e ~ h Rel4il'li'tHll de,' R91a d,f.s Bcndre:r:Et,er'gel"s'~ '~,~;o.~~~'~~ e:;n. 5;e·1~iqmitll Jl'iu:n1fr'n .l hqu:elle a,;sshta Zbin~:l1iew llrl!?l~n$ki i'r'rv'fte :al(1r:s 'p,ar IllaNl,mr R:~.¢·e'-, fene,f"., et Ol!l n prci:Srenta. s:e's '-£tudes 'Tl"i~'jirti'tes"i.

(5i) .. [Ple NiOvy,al Or~r'e MQ'ndial [!I de' Ge;Qfg'e' a"USfl,: Q!iIleI est' san ,~it? C'Qmbie-.Il nI)UV'i'OO ii!:' ·cst Or~r.~? Q'lJirprofi t-era ~e ~'e' rq~uv'ealJ Syst.fme- de' GelJ-v'erll:e:m~l'lt1-

,~tonQi!lih:l!,le~ Un Ma;rc'n,s' cQ:mp'H~.temelit cQn'tr6'U'; taii/,ite, f01r-me !te rna·re'ne. lib,r-:€'Ji"est. pas d'imS n~s intir~fs, 'dt! 'NOM,_ L u,a-rgent dQ·itc' itr:-s e-H1li;n~1 at F~mp'l a.~i 1~f"\Iln !.:tst~me ~'e t'''''all'1,sf~rts:. 'r,etr~it.s ~t t,r~di"ts i1~ft~1'1:l,Il;'~_lLJIe$',~ t ,e, F~·T>'3t· r,'nt;e.'rrta.'t1i)iHl,1 ll,arfhl,s /lew i301d CCird-Ca;rh drt. r~t:rait. Ii i"I.jy a~r.!!I ~Ii~!!l!'~ie~ p'OS~!;i'(\t.~:s,'l¢~ pr~ vf's d:e 'Q'uel,qlIe thlltUit'~ 'qu~ t~ ·SGlt ..

P:olitigll'e.: ~b~Htio;r1 de t s Cal~tittjM'On amer~~~ri;J)'e. nl~ s',~l6\re. l1!Tt'r~e Ue peu:p 1Je I&Cn "t~an.t qui t n'd'1: vi d'y,s at les· g!OM',verl1l1!;u,c(':s tG,h 1 Hair-eli .

'Natih.lDiali ti: I!.es i-n-~hd:d~s: :rl~h~F.!l1t s· ~ eff'~Hr~r. te . o'uvel Or!ir, Mtloota'l r,~f~.ser~ t~O'llt c;if qtJl fa,vor''1'ser~ '11,ex~re's8ff:.~n ,~€r,ulf.l'ri,eneJ 1 ~'inter.e't pii!!rsQnne1~, l'a Iri!!(J~.s i t,!!! f.l~·rs,oflne l1.e, et l' a ditermi ncrt i anpers.ann!!', ~ 'e. aUf;un I~Hl~ri'!fJIt'bme 'let i O:ElI~ 1 '"

&t surtout 'I sueune f!et'I,a·issaince d;El' l ' hlentit0 et'hn,nrque. .

Rel igi~n,: t9rtaifle~ Egltses S't'ront -pef'imf'ies e~' tal'lt .CllII!~ bOiilll'u SOU1i"~es p@.ITI'".

p-rIOmOl.ll'Vt'rh" 'la vertue !itt le tr~vai1" ma:is la, dhhf'Jtei1e l!bQmme d~'e;'lI j} pr·ec···;,ji ...

hrir.

El:juc·atio.n'; e~le'f'\'!I~iUi1lt d~s' 1 e tout J..eun:l~' ig.~,. les '~:!ff:aTl'tt; 'aev'poflt tt;r~ '§dU'l~ye5 Ml fOiB'l·c.;t~(ln d:@Sl fn:nde<EOO"Hls d-ijl HlM. tJi d~vr'Qntitr'l'f s~if,l@t~.s :d'9S 't<radl.t~<an~ da: p:aS5,~], e.t pro9rame,-s p,oU'r' l'nr iJtH i:U dans 18\.1't' 'futur i"(llie~ p~S:lt10:nl j] 111'0- t~'rleur dy. NOM.

Ialllrn e": Les faro, Tl es sercl1t pe:rm-is.e'S .e:t Ies )!3!'Flfa:'r\ts (\If!J i :s: ..... C'flt c.arrs:i cl'er~!il .en hnt [J\le 'te:S~:O.illrc,e, au IN:J}Pil'" d.~::Ne!Jront I,-ec 'll['U'r famin~ b101Gg-iq!.l'i! suss t lof,ig:t-eIDJlS qu I n $. fE;rronth.' :1P:romQ1tjon de. l~:ur e:s:chntit1!ff -II!:! ;fifDM'., l~s; f:emI1I~Sj B:.U 1 leu

d I itrB hQ!!J,dr~!:s:, senmt f,e:dui'te:s ~. l .@~an: Hi! aVErt: Ies- n-tummas.. .

'Ml)'btl ite::: Le'S tr~nspo·rt·$ en c,omrrlUTi se,ront l,e ,pir1"fliC,'f~al.lliay,eR de; d~il'lacrGment.Av'o-ireln ,'sa ~os;se":1l.siJJI1 ses parpl'e'rs en cu'4rt"E! (p,ermh: ltie eil)~d'!JI~r.,e·J' e,~re9htreme"t ~t, '1"~tni'5atiG:t'I d',?s W"irs 'dIe rC,",,:I,tei, &itn:i ',qlJ1lJ<n I!ilie<tlta'il Idle pift.~5. d"ide'nti'" 'ti§ re;Clt)ln1Ifl,WJc'S) !.l'er1ont O:b1Iigratriifr,ei~ (lV'iHift 'q~e lei trans;Il:9rtiticll'llll,~J~el soit p"~r-

mi". '

'i5t)~ [;'ha,q:ue S;El'IJ~, p,er~'u p'(l~r les imlpats, gil,a),vsrlrttlfi1l: da.fl·s le'str'l'tet:~t.$ d~ 'h .. ufi~n:e -:ati(uul,h;"'. ~.~ HtS,--,auJCern.~da" 1'f Bur.e',a~ F@dJr,a'W de l'l'lml!l'fjil;;--.; ....... T:a~t ,~~t.~.:r·-· ge:I'l't 'Vo1I dir'e·c~e:m(!rlt ~ 111 ealnque del'i' ReS,e'r\!9 Fiii1Q,'~e'", IIlHe '~,o.r~GJ.'a·t'hmJ)'~~vie 0'rgiilnls~e: !J.f'lil'quement; ptJlJr" 'I'e pl~ofi.t,. n~us ees prClflt'$, S0'1'11t, "!.'r.'$;,e~ :a' dEl'S perSiQ,nnat\r tj""~s sp,ec'i'ales dlo.-n't on file1 coona,1t, J.aTltai.'S les rHllI$., 'L.es- v;9.lc'~ ~

1J Ilanq1;JII~·Rq.th5icl .. ji'1d de L.'endtre (g-allqtJl~' d·'~ Pilil:9~ etarnre e.t:' d'e' B,:e;rql\\'); 2) B'arnqYE:1 des frer'e"5, Lazat:d[ elle Illirrfs·. BiYllql:.res d·!] ta·l l'Iil d' lsr;,a.erMi!.I~~, Se.1f t- B~lIG,llU~,S, \i!u'" burg cle' Hamtro.ur·g' {AHemacgne) e,t dl'Amsot:er"i!lam {P.'~fS1"Basl; ~anql:.l'e des,. Fr'~'res Le'hma'n a iIl'ew, Y~:rf(; ~ 'Ba,rlq'IJif!' loeb et KlJh~ ~~, ~:E!~ .VMk1 l3ai'lQ;IiI:e· ICM,~ Milfh,at U!'i ~ IN. Y • ,;. 'ij:a~n,ql!l~1 Sac fi s· let G'G'l' (j)rnil'n: ~e N~' y ~.r:k,. Qu i d U mi "iU;i!t:1

~ ~

.'l E. l I :Q 01 E

I II

~JI c'es:t 1e Sigl'e. ut~l1s! p.«ur sign're?" 1JF'ederoll E.mrgene.y ~~ ~ji"j. n M fbbH ~r 1'iOl"I-

'd~ Ex~tif m48~1 et 's·i9"e poidr' P.reoore ~!\i suus J_ C4i'Ur en, 1919. (~j. .

l;e Plan de f-E MI A·<fut oorit par l~ Cqn~einer 1rI:SC.- de hi Kri.!$OO B1anene,,, soos Cri,et'! n~l eu-

tre ®e~ :ibigrieilDma.itdi !rt par 1m Qffici,er' :~u NSC~ S&tli.mt' Hllrit'''''r:lt,orI. Q!fat'ni, an'S: IPlus tOt~ l3."':Ze'~itlt5iki et. J1mtingtoo ~¥a:i·Bnt Msmble ass"h;"t~ 8- 1 ij 'C;:or.f~~ aM1R11e:· de 1'a Qromfi fsiQ.n T ri 111- t&'glllit" len 197i~ is ~QtiJ:i au Japm1't 0iJ) A!Ir.Itirgtoo "fit: alW-:s h.- i~ d'·m cl~..mmt ~te ~ang-skhi?,~~t. qtrf pf.\X't~jt 'Ia fi~1 ~\ 18 df~atie et llai~itiD.Ji d'Ji1:N; fOt'l1'E!ftl' ~~~t,:$ testi0D Ide 0'1- -se., Plus tat, .. IIiJni! lWwe reH~,~ la C«mri~S'too 'rrila~]iil, ~JChal1il~:li,t avaJ:t d~t leo ~p.t ({mT6 i§too;t ~lfaeists!" @vec, W1 viJs~ d~.¢ltroe:r:atie:~. te 00n9~nl!r Mtn~ln'-~~ g~pPlllatt 1J1"~ ledm~~~e~i. f5g') =rTeellni:brioo'lqeJj! $lg:rline~ '£es clrB:~s; ;5:~liw{, kc~'~1 let ~J,!t:-re:s:~pmt!s ~ ~lltS ,pe.snbles. pal" l' evo~.uf:;j'a~ de a ted.iioolng:le ,de· 1.1~.e~looti~.i·q\lle etc d.e:s t~Jrilcr

tilalls··"L~8CI) , .

_rlhi I~ c~lEt 'de 1'1 re.\ItJe •. ~ CIc:t"D~',~ ssr:a CIOOsaa:eii.:~ etA1W\ a~ !i~~~ tP.' 'Se-t ,ut.·ni~~ :pc!tfr:f~ltse:rles caf!ld1.tll!lJ1s 'fP-!-tabng~e~ ~1 '~re :~!bn:liaLU61)

It £. x: ,ml~ E,n a:vri1 198411 ~ en cooj.Ooct'\m aYK 'Tet~rtere1:1t' de Ia ~e,. fit di;. ·t:rns grames rm,'nooJ.~. mHltaires: :s~ms AI 't.N'W!('S ro~ l,es. Etats-'J.mis. , •• 1:frf9: :.et:,tion ~!1tlas -irf'~;~' des ~rcltiiS'J' '!i~ R r I 9". j BrWl·d~Q d'une r:Mj1i:~ p.F&.::~:.se tuut Ie, ~dr.ario SUF 1.1 1 e~·, o~tioo!i i§.taient baS€ei au .• rt. 0(2)

... ,SE'1.~!~ GeS ~~ Pun ~d 'bI.Jt;IP're:nlnlim. l~ ~Mte,"~ti'Oft PO~U(jh~\a,yant Ct1~O~HQn del C~ • £ I __ ~.,. est l\P~a,~~HquSl'" uc &' c: {~t'!ill' !md; OLg-ta:ly; ~ et~'fOO),ilu~,t)lat;rg des principalJl.'( u~ deCOnc-entr~ti'M~I. ,llr !ciVih eteb1is: SOlIS le nPrcqranrrre.' ~ &Til, ~liMt ~1'"' tlIj3Sa 'Ff~ Chaffee .• ~afl~"; Fl. ~: 'L',~,; Ft. :mlldiallJl Gap, ~syl:v.irrri:e at ~ A.P .HUll

en 1/ifgjllt'e .. , :~, Ide ces ~ .(is:.. ~ 'cctJtOOirau Im:1M 25,0l1 prisMlilri,ers, ~hrili.(6a) I

I

.

·Cllte.!fHa!r:~ '~~('.patJr 'h! I!l¥1se- WJ ~~otr!l nilt~i~ ~ '~~ts lo.eauxet d~'nats ~r le~ - ·~r~l. t@ P'rogT"~ l~;l_' ~ 11.O'itm 'Kll1_1~ ~FVt,~ r6tle.da$'I'~a.~~ de 111adJd;rlii~t·ion,®S·I~s 'lloo~·et ~ Etat:s. Ce ~ f;ut-~ ~par le I~b~ !J~' J1.(;fa:i'res C'i:viles d~ 111,~~'" etHest Irm ~oo.s'1l'lM ¢e 11'~atim1" QVitJ., -M::Qt ~talrtt~ ~ defil!li:tiiO;rilI, '!3J1 1I~al,mE: de tOl' Mlrti,alef'· .• (65)

L ... Uif .. ,~ 1'Wv~11Q 'F~ d"~$;i~ pout. l'M.p11:~t.ioo de Ia loi;. i1 ·est un ~utt d"i~ dgs CCflf~'"

~ ta~"i'fGnlljm;J'~$': '~Cd,1-e' :5'pH~I,. (em 'I ,""

~%. [lt~ arf;~~ AssJ~ Mm'I'1Iii~stt"jt'lt'JIt', .. '.SlJ1w$n!ti'ooni ~r lie ~~; de Ia JI,astite des e:br,tSr4:Ini!ls.~ -at lper 1£1 III Pol i.ee fOUr1t!tatloo~!~ eette' '00nI1~ fi'nBm!e1 'Par Ia FlJi"d' f~ati5!'ll. fls

. sOJit lti !pritt~_- ~nterv!:Nrlt5 ~ innaut"e1" lure li~ dfl· Palia· ~1:mnai'r! -aWl, Etabo.Unis.. {:51}

n:.Ea.;: .tr~n!m~j 'E:duJat1,oo am W':l"frJ~;(Santf~11 EdlDtloo e.t lB,1,~~'.~lan; g-er§ C:mjotnt~t .wee tes :NatiOll1S-Lnru@s,."I··~:·lliJrgal'lisati:oo ~!a~:e 00 lJ.iJ. same. ~~.)

[1) ,-"CoITla..:m.mtiool Ira.., ~mf ~ Unlit!d':"'StatlS ~-~ 1M ·ls~!tee·, IP.D,.

(tl -Utre ~M.~~.pat' ta ~i:{lfl. ('11 ~~i'~~ aji0llte-s par Ira, ~iOil.

(3) - Iii II 1.1. ~ (12.)-~ .~, )!:II avr·n 19l.

,(~)... II) U II _ , III 03)~;]~ ~a.Jout!s par' lla~ ~ttiM •

. ( '3) ,-rene' iJVJ .~r.. l,a R€doctioo,. (14) .. jbid CU.).

(aJ ,-~ire$a1mreeBPlr la R~t10].'1. n5j-[h;~d (4).,

<V ... :ntre .IijGt¢i§r:~r Ia '~~0f:I.. tliG,)-The'iro~avMV1~l'I'OOll~gem:eP4v"~, tJai 93" " .. 18."

(aJ ~ ~~ ~ ~,a ·Ri~itcUon,. Un~i5iiOO$ iJ]pol"tees' j!.1af" ](13; ItidKt,i.oo·.

'9.) 3ntte, ~~ pat' la. R,§:k:tien. {t·o\ Ii I!! II It

. . JUi'J-

.~O)- if ~~ II '-II .

....,iQ""",

""It 0 I e; 13ealiC~' de: per!~II~s:t~5 S'srb11,e.-'t-:il par II)!S ~rtte£'1 ,et 'par ~es i:n;f)mwtl00$ fEn=_ a.1iJrs 11lIb1'i~ t«Jt en :tmFeltc1:tanti~ ITS pnJtett~lent:mr ~ lTbDl'de., ~1~!1 e9 ne.fut P-BlS 'h~1 ,,~,. 11 IJl faut; pR ft' leurror. A"'c;lir une faHil1le. ~. te1a lest '1lW cas, et h~re· le' ~/ai1 ~ j;e fq.'is '~ ~iill~ :d~~tet I'l'ert mlnl~mrft 'une ~ie' ,~~ plai~1;r car, j»sterent ~ came de ~ 'tfolvaH ~Ja s~ ~itf de 1M. f~ne eIt en danger. 'ptr ~~", ~~ uoo autn1l fo,i'S., ji'a:~1 dO 1~, ~ en~~'

'!e¢lJr-tti,j, ,~ t';t1i, !' travers ~G :p!ibl'l,ooiQi1 de VO~!~ ,'et de. lEi re:WSJ m,Ia, OC'~1o:l':Il'Iii ~s,~l~t defrah. 81' ,tl\.ttm,. par' ~ de finijnceJ:e~r.ai 'Ie ~1 ~. AlCf'S~. de ~.ee pour ceux qui le ~:ent,.des OO!l1S '01\1 des; Prits; sans ifi'bMtssemi@nt la.l'"gmEmt btemrew~,,, Par e~le~ en ju1n,1 lli~il1'e"ie. ll'iJ ~~1@

et 11,l fbst~ ant i ene'S, ~11f5' C!e()te'envl~1 $l,Sao.OOH '! A, ~'J' lectWf'-S I~C]OOS)', 1.aJ paroJ:e.'. "" '

,/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful