Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
88Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografie

Geografie

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,990|Likes:
Published by puiudinamo

More info:

Published by: puiudinamo on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 3
 
CUVÂNT ÎNAINTE
 Dup
ă 
cum se cunoa
 ş
te, perioada contemporanã secaracterizeaz
ă 
 , printre altele, printr-o rapida dezvoltareeconomic
ă 
– respectiv a industriei, agriculturii, transporturilor,turismului, rela
 ţ 
iilor economice interna
 ţ 
ionale etc. ceea ce aimpus o folosire tot mai intens
ă 
a resurselor naturale, limitate,desigur, în timp în privin
 ţ 
a rezervelor exploatabile. Tocmai deaceea, cunoa
 ş
terea actualei game de resurse naturale, ca
 ş
idistribu
 ţ 
ia acestora pe cuprinsul planetei
 ş
i, totodat 
ă 
 ,interpretarea raporturilor existente între resursele naturale, pede o parte, populate
 ş
i economie, pe de alta parte, constituie factori indispensabili în preg
ă 
tirea unei largi categorii despeciali
 ş
ti, între care economi
 ş
tii în primul rând. De altfel,
Geografia economic
ă
ajut 
ă 
la aprecierea cât mai exacta a fenomenelor, atât în actualitatea lor, cât 
 ş
i în efectele produse,contribuind, dac
ă 
nu la rezolvarea, cel pu
 ţ 
in la semnalarea
 ş
idiagnosticarea problemelor esen
 ţ 
iale care fr 
ă 
mânt 
ă 
omenirea,între care cele privind resursele de materii prime se înscriu laloc de frunte.
Geografia economic
ă
studiaz
ă 
rela
 ţ 
iile dintresocietate
 ş
i mediul natural, în dinamica lor actual
ă 
 , modul încare resursele naturale
 ş
i cele umane ale Terrei sunt valorificate
 ş
i gestionate. Totodat 
ă 
 , aceast 
ă 
 
 ş
tiin
 ţă 
analizeaz
ă 
 
 ş
iinterpreteaz
ă 
importan
 ţ 
a condi
 ţ 
iilor 
 ş
i resurselor naturale îndezvoltarea economic
ă 
a unei teritoriu, a legit 
ăţ 
ilor care stau labaza încadr 
ă 
rii în spa
 ţ 
iul geografic dat, a obiectivelor 
 ş
iactivit 
ăţ 
ilor economice, a leg
ă 
turilor de produc
 ţ 
ie stabilite înteritoriu, precum
 ş
i posibilit 
ăţ 
ile de dezvoltare viitoare a uneiregiuni, zone sau
 ţă 
ri. In consecin
 ţă 
 , acest curs universitar 
 ş
i propune saofere o imagine, sintetic
ă 
dar conving
ă 
toare, asupra resurselor 
 
 4
naturale în ansamblu, c
ă 
rora le-a fost închinat un capitolsubstan
 ţ 
ial, precum
 ş
i asupra rezervelor, produc
 ţ 
iei
 ş
i reparti
 ţ 
ieigeografice a principalelor asemenea resurse (combustibiliminerali fosili - c
ă 
rbunii, petrolul, gazele naturale -, poten
 ţ 
ialulhidroenergetic, solar, eolian etc. minereurile feroase
 ş
ineferoase, materiile prime vegetale
 ş
i animale, fondul forestier etc.)
 ş
i a industriilor de prelucrare în domeniu. S-au aflat, deasemenea, în aten
 ţ 
ie domenii cum sunt: resursele umane aleTerrei – evolu
 ţ 
ia
 ş
i dinamica popula
 ţ 
iei mondiale, reparti
 ţ 
iageografica, dinamica urbaniz
ă 
rii
 ş
i fenomenele de concentrareurbana, perspectivele popula
 ţ 
iei mondiale etc.; agriculturamondial
ă 
– fondul funciar 
 ş
i repartizarea sa pe mari zonegeografice, principalele tipuri de culturi
 ş
i reparti
 ţ 
ia acestora pe planeta,
 ş
eptelul mondial
 ş
i marile zone de cre
 ş
tere aanimalelor; transporturile – distribu
 ţ 
ia geografic
ă 
a principalelor tipuri de transport, important 
ă 
pentru rela
 ţ 
iaresurse – om – dezvoltare social-economica; turismul – fenomende amploare f 
ă 
ă 
precedent, constituind o importantadimensiune a vie
 ţ 
ii social-economice planetare; protec
 ţ 
ia
 ş
iconservarea mediului înconjur 
ă 
tor – asigurarea
 ş
i men
 ţ 
inereaechilibrului ecologic, la nivel planetar 
 ş
i regional, în condi
 ţ 
iileexpansiunii economice. Necesitatea unui asemenea curs pentru studen
 ţ 
iieconomi
 ş
ti este, sper 
ă 
m, evident 
ă 
. De fapt, în afar 
ă 
de element component al preg
ă 
tirii complexe ce se impune ast 
ă 
 zi unuieconomist – a
 ş
adar al culturii economice -, geografia este undomeniu de baza al culturii în ansamblu, domeniu a c
ă 
ruicunoa
 ş
tere este necesar 
ă 
oric
ă 
rei persoane care dore
 ş
te s
ă 
 în
 ţ 
eleag
ă 
ce se întâmpl
ă 
în aceast 
ă 
lume în mi
 ş
care în caretr 
ă 
im.
 
 
 5
 CAPITOLUL I  RESURSELE NATURALEConsidera
 ţ 
ii generale
In func
ţ
ie de apartenen
ţ
a la o civiliza
ţ
ie sau alta, de tradi
ţ
ii, de gradul de instruire, decultur
ă
, de genul de activitate pe care o desf 
ăş
oar
ă
, de localizarea spa
ţ
ial
ă
intr-o regiune, tara,continent etc. oamenii au percep
ţ
ii diferite asupra rela
ţ
iilor care exista între satisfacereanevoilor lor
ş
i prelev
ă
rile efectuate din resursele naturale. În general, cu cât înl
ă
n
ţ
uirea deprocese transmise de la elementul natural al produsului de consuma
ţ
ie este mai mare, maidinamica, cu atât gradul de percep
ţ
ie se estompeaz
ă
. Este tentanta descrierea p
ă
mântuluipornind de la pâine, dar nu
ş
i a unui copac pornind de la o carte, cu atât mai pu
ţ
in a uneicariere de nisip pornind de la ecranul calculatorului. F
ă
r
ă
îndoiala ca referin
ţ
a la gr
ă
untele denisip are aceea
ş
i pertinenta ca referin
ţ
a la bobul de grâu, ceea ce nu înseamn
ă
ca doar rela
ţ
iilesimple sunt evidente
ş
i ca noi am trai intr-o lume în care rela
ţ
iile de cauzalitate nu mai suntrelevante.Geografia resurselor naturale ia în considerare tocmai rela
ţ
iile de cauzalitate,analizând rela
ţ
ia dintre cerin
ţ
a sociala
ş
i prelevarea de resurse, din mediul natural, evaluareacantitativa
ş
i calitativa a acestor prelev
ă
ri, consecin
ţ
ele acestora
ş
i, în cele din urm
ă
, stabilireanormelor pentru gestionarea lor, a planetei în general. Problemele legate de evaluarea,gestiunea
ş
i conservarea resurselor
ş
i bog
ăţ
iilor naturale constituie o preocupare comun
ă
amai multor discipline, care pornesc de la tehnologic la biologic, trecând prin economic
ş
i juridic. Practic, printr-un amplu proces de explorare-valorificare, resursele naturale devinboga
ţ
ii naturale.Dimensiunea finit
ă
a resurselor naturale, considerate mult
ă
vreme ca inepuizabile, afost eviden
ţ
iat
ă
la scar
ă
global
ă
din perspectiva ecologic
ă
. Implicând dominanta ecologic
ă
,conceptul de boga
ţ
ii naturale a intrat în sfera geografiei, care a luat în considera
ţ
ie reparti
ţ
iaspa
ţ
ial
ă
, interferen
ţ
a dintre fenomene, dintre care unele sunt de ordin natural (componenteleaflate în interac
ţ
iune în ecosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera
ş
i biosfera)
ş
i celelalte deordin cultural – antropic (ce au în vedere tot ceea ce omul a ad
ă
ugat elementelor naturale alespa
ţ
iului
ş
i care se rezuma la valori economice sau efective).
Tabelul nr. 1Resursele mondiale ale principalelor resurse naturale
ş
i estimarea duratei exploat
ă
rilorDenumirea resursei CantitateaDurata exploat
ă
rii
(in ani)
Petrol 136,0 mld.tone 40Gaze naturale 100.000 mld.tone 40C
ă
rbuni 11.000 mld.tone 200-300Fier 1.020 mld.tone 1.000Bauxita 30 mld.tone 500Cupru 600 mil.tone 200Zinc 540 mil.tone 250Plumb 500 mil.tone 200-300
Sursa:
L’Etat du monde, 1997; The World Almanac and Book of Facts, 1997.

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tapes Andrei liked this
Tapes Andrei liked this
Nica Șișcanu liked this
Romila Dan liked this
lilielag liked this
Tapes Andrei liked this
Irina Diana Isvanca liked this
Robert Simion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->