You are on page 1of 28

Ceramah KH Fahmi Basya

Tasbih
dari Jibril
Kh_Fahmi_Basya@yahoo.com
Fahmi_Basya@hotmail.com
Fahmi-Basya@telkom.net
Ini dia

Tasbih dari Jibril


Surat pada Al-Qur’an yang
dibuka Huruf

Ada 29 surat
29 ini seperti kode
kehidupan di Jagat Raya
Seperti dua ayat ini:

Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya ialah penciptaan langit


dan bumi,dan apa-apa yang Dia sebarkan pada keduanya
dari makhluk melata (daabbah), dan Dia atas
mengumpulkan mereka ketika dikehendaki berkuasa.
(Al-Quran, surat Asy-Syura, ke 42 ayat 29)

Bekeperluan kepada-NYA siapa-siapa yang di langit dan


bumi,setiap hari DIA dalam kesibukan
(Al-Quran, surat Ar-Rahman, ke 55 ayat 29)
1.Surat ke 2
2.Surat ke 3
3.Surat ke Dibuka dengan huruf Alif Lam Mim 1
29
4.Surat ke
30
5.Surat
7.Surat ke Dibuka huruf Alif Lam Mim Shod
2
31
78.Surat ke
6.Surat
10 ke
32
9.Surat ke Dibuka dengan huruf Alif Lam Ra 3
11
10.Surat ke
12 4
13.Surat ke Dibuka huruf Alif Lam Mim Ra
11.Surat ke
13
14
14.Surat ke Dibuka dengan 5
5
huruf
19 Kaf Hha Ya ‘Ain Shod

15.Surat ke Dibuka huruf Tho Hha 6


20
16.Surat ke Dibuka dengan huruf
26 Tho Sin Mim
7
17.Surat ke
28
18.Surat ke Dibuka huruf Tho Sin 8
27
19.Surat Dibuka huruf Ya Sin 9
ke 36
20.Surat Dibuka huruf Shod
1
ke 38 0
21.Surat ke
40
22.Surat ke Dibuka dengan huruf Ha Mim
1
41 1
23.Surat ke
43
24.Surat
27.Surat ke Dibuka huruf
1
44
42 Ha Mim, ‘Ain Sin Qof 2
25.Surat ke
45 1
28.Surat ke Dibuka dengan huruf Qof
26.Surat
50 ke 3
46
1
29.Surat ke Dibuka huruf Nun
4
68
Kecuali surat ke 68 yang dibuka Nun,
ke 28 surat yang dibuka huruf itu
bilangan nomor suratnya tidak pernah
lebih dari 50
Dan ternyata penyebarannya mengikuti
hukum Waktu 50 dengan
operator + nx19
Yang menghasilkan Semacam
Rantai Permata dari Alam Semesta
Tasbih dari Jibril
Tasbih dari Jibril berawal dari surat 43
yang bernama Az-Zukhruf yang
berarti Perhiasan
19 31 19
50 12
19 19
19 43

Klik juga di sini Waktu50


19 7 19
26 38
19 19
45 19

Klik juga di sini Waktu50


19 19 14
2 19
19 45
19
40
19
19

28
Klik juga di sini Waktu50
28

19
19
19
6
19
19
1
19
42 19 11

Waktu50
Klik juga di sini
11
1 6 44
19
19 19
30 19 19 19 19
20
2 19
1 19

1 19
32 1
Alfatiha
h

19 13
44
15 Alhijir

1
(batu)

19

1 46
19
3 19
27
19
20 19
10
1 19

2 41 91
Syamsi
19 (matahari

2 3
19
)

19
15 19
36
3
1 19
19

19
29
10 19
3 Kembali ke semula

43
19
19
36 19
Semuanya membentuk
Biji tasbih
45 26 7
14 38
=19 19
2 50
40 31

28 Bilangan itu, merupakan bilangan 12

n x 19 yang besar 43

6 3
36
42

11
1
6.116.112.311.221.133 = 3
1
30
321.900.647.959.007 x 19 1 29

1 10
6
2 41

44
1 2 3
1 1
13 2 3 1 15
32 46
20 27
Bilangan penambah 19 pada tasbih itu
ada sebanyak 50 buah.

Harganya : 19 x 50 = 950.

Ini sama dengan

Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia


tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50.
(Al-Quran surat Al-Ankabut, ke 29 ayat 14)
14 45 26 7 38 19
2 50
40 31
12
28
68 43
Ini dia
36
42
11 Tasbih dari Jibril
29
30
No suratnya ialah: 10
41
Al-Hijir
44 Batu 3
13 15
32 27 46
20
Berlanjut ke Slide-2
47 48 49 50 1 2

44
45

46
• • • • • • • •3 4

Waktu 50
43 • •5 6
42 • •
41•
• •7
40• •8
39•
+19 +19 • 910
38• •
37•
+19 •11
• •12
36• • 13
35• • 14
34• +19 • 15
33• •16 Ba
32• •17 ck
31• •18

30 • •19

29 • • • 20
28 •
• • • • 22 21
27 2625 2423
46
47 48 49 50 1 2
• • • • • • •3 4
Waktu 50
45
• •
44 •
43 • •5 6
42 •
41•
• +19 •
•7
40• •8
39• •9
38 • • 10
•11
37•
• •12
36 •
35• +19 •13
•14
Ba
34•
+19 •15 ck
33•
32
+19

•16
•17
31• •18

30 • •19

29 • • • 20
28 •
• • • • 22 21
27 2625 2423
46
47 48 49 50 1 2
• • • • • • •3 4
Waktu 50
45
• •
44 •
43 • •5 6
42 • •
41•
• •7
40• •8
39• •9
38• • 10
37•
+19 •11
• •12
36• • 13
35• • 14
34•
+2x19
33•
+2x19 • 15
•16
32• •17
31• •18

30 •
• •
+2x19 •
•19 Ba
29
• • 20
• • • • 22 21
28
27 26 23
25 24 ck
47 48 49 50 1 2
• • • •
Waktu 50
45
46
• • • •3 4
44 • •
43 • •5 6
42 • •
41•
• •7
40• •8
•9
39•
38•
+19 • 10
•11
37•
• •12
36• +6x19 • 13
35• • 14
34• • 15
33• •16
32• •17
31• •18

30 •

•19 Ba
29 • • • 20
28 •
25 24

• 22 21
27 26 • • 23 ck