You are on page 1of 38

Glasinac

i Glasinaka kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 31. mart-04.april 2014
BiHERIT
Glasinac i Glasinaka
kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 31. mart 2014
BiHERIT
I. Otkrie glasinake kulture tumuli
Glasinac i Glasinaka
kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 01. april 2014
BiHERIT
II. Otkrie glasinake kulture gradine
Glasinac i Glasinaka
kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 02. april 2014
BiHERIT
III. Glasinac u neo-enolitu i bronzanom dobu
Glasinac i Glasinaka
kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 04. april 2014
BiHERIT
IV. Glasinac u eljeznom dobu Glasinaka kultura
Glasinac i Glasinaka
kultura
Prof. dr Blagoje Govedarica
Sarajevo 04. april 2014
BiHERIT
V. Glasinaki kneevi
Porunik J ohann Lexa 1880
.. U martu 1880 dostavljena je K.&K.
Prirodnoistorijskommuzejuu Be jedna bronzana
posuda u obliku ptice na etiri toka, jedan bronzani
bokal i jo neki nalazi. Dostavu je izvrio k.&k. porunik
J ohann Lexa iz prve ininjerijske regimente
stacionirane u Goradu. Nalazi potiu iz jedne humke
koja je prekopana na Glasinakom polju kod mosta na
Reetnici, prilikom izgradnje puta Sarajevo-Rogatica-
Viegrad....

1881
Ferdinand von
Hochstetter
1829-1884

Glasinaka kolica
Naturhistorisches Museum
Wien
L 19cm; Br. 12,5 cm; H 15 cm;
Teina 1055gr
...1886 su ininjerijski porunici J ul. Glossauer i F. Brudl
iskopali jo osam humki na Glasinakom polju. Materijal je
takoe predat K&K Prirodnoistorijskom muzeju u Be....
POETAK SISTEMATSKIH
ISTRAIVANJA NA
GLASINAKOM PODRUJU
I U BOSNI I HERCEGOVINI
UOPTE
1888.
godina
207 humki
Gradac, Sokolac, Taline, Vratnice,
Kusae, Laze, Arareva gomila avarine
iro Truhelka
1865-1942
1888-1890
207 humki
Arareva gomila avarine
iro Truhelka
1889
Djordje Stratimirovi 1891 147 humki
Luburi polje, Gradac-Kusae, Crvena Lokva, Kovaev Do
Metodologija iskopavanja tumula po Stratimiroviu
1892
223 humke
Hreljin Grad, Hrastovaa, itluci, Duboki Do Franc Fiala
1861-1898
1892
223 humke
Hreljin Grad, Hrastovaa, itluci, Duboki Do
1893
140 humki
Ilijak, Loznik, Vraii, Taline, itluci,
Borovsko, Potpeine, Parevii
1893
Ilijak: 5+7+18 humki;
T2, gr.1 kneevski grob;
T3, gr.9, ratniki grob
1894
154 humke
Vrlazije, Rusanovii, Rudine, Strane
1894
Vrlazije, Rusanovii
Internacionalni kogres arheologa, Sarajevo 15.-21.08. 1894
Od domaih uestvovali:
Direktor LM Kosta Hoerman, Direktor arhiva L. von
Thaloczy, saradnici LM W. Radimsky, F. Fiala, K.
Patsch, . Truhelka, Glueck
Predsjedavajui: R. Wirchow
Strani uesnici su bili gosti BH Vlade i smjeteni u
hotelu Evropa.
- 16. august posjeta Butmiru
- 17. August Muzej
- 18. august D. Brdo
19-20. august Glasinac (Hreljin grad, iskopavanje
tumula u Rusanoviima).
1895
146 humki
Rusanovii, Osovo, Guevo, Pljeivica, Planje, Brezije, Gosinja
Ekskurzija Bekog antropolokog drutva 1895
1896
121 humka
Rusanovii, Rudine, Hrastovaa, Kovaev Do,
Ozerkovii, J arovii, Brezije, Osovo, Sjeversko,
Brankovi, Godomilje, upanovii
1897
84 humke
Krvojevii, Peurii, Dub, Trnovo, Osovo,
Oprai, ivaljevi, Oimeri, trbci, Krievac,
Zagradje, Miletine
1957
Sjeversko, Crkvine
4 monumentalne
humke
Borivoj ovi
1927-1995
1974-1975
Kusae, enkovii, Sjeversko
Blagoje
Govedarica
1049-
Ukupno 25 humki
Statistika
Lexa 4
Drugi oficiri 8
Truhelka 207
Stratimirovic 147
Fiala 868
Ukupno u 19 vijeku 1234 humke
-po Fialinim podacima iz 1894,96 i 97 oko 23% praznih-
ovi - 4
Govedarica - 25
Ukupno iskopano 1234 humki od toga oko 250 praznih