You are on page 1of 1

PETEK, 27.06.

2008
PREROKA
Sinove imam tu notri. Kliem sinove tu notri. Rodil bom sinove v tej hii. Rodil
bom sinove. Jaz bom va Bog in vi moje ljudstvo. Moje ljudstvo, z mojo zavezo v svojih
srcih! odili boste z mano. !ovoril bom z vami. Sliali me boste "ot ljudstvo. #aredil sem
vas za ljudstvo, "ateremu hoem razodeti svoj glas. Sliali me boste "ot ljudstvo. Jaz bom
glas v svojem ljudstvu. #e bodo me ve sliali samo $rero"i. %sa" me bo $oznal. %sa" me
bo $oznal. %sa" me bo $oznal, "er sem Bog, "i se razodevam v svojem sinu. %i ste moje
ljudstvo in jaz sem va Bog med vami, nad vami in vse o"oli vas. %ladajte v mojemu sinu.
&ajem svojo vladavino v vas. 'avladali boste nad tem svetom. 'avladali boste nad grehom.
'avladali boste nad vsa"im za"onom tega sveta. Moja usoda za vas je, da vladate z mojim
sinom, da vladate z mojim sinom. (r"ajte in od$rlo se vam bo. Kliite, $rosite in zgodilo se
vam bo. )d$rite se vene duri. )d$rite se vene duri. Molite in videli boste. (r"ajte in
od$rlo se vem bo. *rosite in dobili boste. +ite in nali boste. *ritisnite na nebesa. 'anite
hoditi "ot moji sinovi. 'anite moliti "ot moji sinovi. 'anite ,iveti "ot moji sinovi. Jaz sem
va Bog in vi ste moje ljudstvo. Jaz sem va Bog in vi ste moje ljudstvo. oem se $roslaviti
ez vas.- Bog nas vlee blizu k sebi. Nobeden tu notri nia ve esta, da bi u!el, da bi se zvil
ven. Bog "e za#rl vse #rostore. Bog sa se na bo razodel kot $e iz nebes. Nobeden ne bo
iel ve izgovora. Bog zaradi svo"e zaveze bo za#rl vse iz%ode in se na bo razodel kot $e
iz nebes. Bog bo deloval iz vse% strani, zato da boo n"egovo l"udstvo zaveze. Tako boo
ieli dotakn"ena sr&a od Boga, da s#lo% #oisliti ne boo seli na na#ane stvari. '#lo%
#oisliti ne boo %oteli, da bi se skrili, da bi se izuznili, da bi !li naza" na drugo #ot.
.%i ste moji. %i ste moji. %i ste namenjeni za mojo slavo. %i ste moja last. %i boste ljudstvo
istih src in istih ustnic. Boste ljudstvo v "aterem bom $rebival s svojo slavo.-