You are on page 1of 6

Aku Sepasang Kasut

Tarikh: 3 April 2012
Pendahuluan
• Apakah kamu?
• berjenama
• Dilahirkan di sebuah kilang yang terletak
Isi 1
• Setelah siap dibuat – dibungkuskan –
kotak
• dihantar – pasar raya – dijual
• dipamerkan – rak kasut – kemas
• mendapat banyak kenalan baharu –
Puma, Bata, Nike
Isi 2
• Suatu hari – mendekatiku
• Membelek-belekku – mencubaku
• Membeliku – harga RM?
• Dibungkuskan – dibawa pulang
Isi 3
• Nama tuan aku
• Sebelah pagi – memakaiku – sekolah
• Diletakkan – rak kasut – rapi bersama-
sama kawan-kawan yang lain
• Setiap minggu – mencuciku – kelihatan
bersih
Penutup
• Berasa gembira – mempunyai tuan –
bertanggungjawab
• Berharap – menemani – selama-lamanya