You are on page 1of 84

BIL NEGERI PPD JENIS SEKOLAH KOD SEKOLAH

1 SABAH PPD BEAUFORT Jenis Kebangsaan (C) XCC6027
2 SABAH PPD BEAUFORT Jenis Kebangsaan (C) XCC6030
3 SABAH PPD BEAUFORT Jenis Kebangsaan (C) XCC6101
4 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6002
5 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6003
6 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6005
7 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6007
8 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6010
9 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6012
10 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6013
11 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6014
12 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6015
13 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6017
14 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6019
15 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6020
16 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6022
17 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6023
18 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6025
19 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6028
20 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6031
21 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6032
22 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6033
23 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6034
24 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6035
25 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6036
26 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6037
27 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6040
28 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6041
29 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6042
30 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6043
31 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6047
32 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6057
33 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6059
34 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6060
35 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6062
36 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6063
37 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6064
38 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6067
39 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6068
40 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6101
41 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6102
SENARAI SEKOLAH RENDAH NEGERI SABAH
42 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6103
43 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6104
44 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6105
45 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6106
46 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6107
47 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6108
48 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6109
49 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6110
50 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6116
51 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XBA6118
52 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XCA6050
53 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XCA6055
54 SABAH PPD BEAUFORT Kebangsaan XCA6101
55 SABAH PPD KENINGAU Jenis Kebangsaan (C) XBC1012
56 SABAH PPD KENINGAU Jenis Kebangsaan (C) XCC1049
57 SABAH PPD KENINGAU Jenis Kebangsaan (C) XCC1050
58 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1001
59 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1002
60 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1003
61 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1004
62 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1005
63 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1006
64 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1007
65 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1008
66 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1009
67 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1010
68 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1011
69 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1012
70 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1013
71 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1014
72 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1015
73 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1016
74 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1017
75 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1018
76 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1019
77 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1020
78 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1021
79 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1022
80 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1023
81 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1024
82 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1025
83 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1026
84 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1027
85 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1028
86 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1029
87 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1030
88 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1031
89 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1032
90 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1033
91 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1034
92 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1035
93 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1036
94 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1037
95 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1038
96 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1039
97 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1040
98 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1041
99 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1042
100 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1047
101 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1048
102 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1051
103 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1052
104 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1054
105 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1056
106 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1058
107 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1059
108 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1060
109 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1061
110 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1062
111 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1063
112 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1064
113 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1065
114 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1066
115 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1067
116 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1068
117 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1069
118 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1070
119 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1071
120 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1072
121 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1073
122 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1074
123 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1075
124 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XBA1076
125 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XCA1043
126 SABAH PPD KENINGAU Kebangsaan XCA1046
127 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2006
128 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2007
129 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2048
130 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2201
131 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2202
132 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2203
133 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2204
134 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2205
135 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2208
136 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2210
137 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2215
138 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2218
139 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2219
140 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2222
141 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2225
142 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2226
143 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2228
144 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2231
145 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2233
146 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2234
147 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2236
148 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2237
149 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2239
150 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2240
151 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2241
152 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2242
153 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2243
154 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2246
155 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XBA2249
156 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XCA2044
157 SABAH PPD KINABATANGAN Kebangsaan XCA2201
158 SABAH PPD KOTA BELUD Jenis Kebangsaan (C) XCC5305
159 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5301
160 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5302
161 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5303
162 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5306
163 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5307
164 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5308
165 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5309
166 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5310
167 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5311
168 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5312
169 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5313
170 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5314
171 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5315
172 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5316
173 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5317
174 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5320
175 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5321
176 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5322
177 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5323
178 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5324
179 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5325
180 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5326
181 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5328
182 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5329
183 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5330
184 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5331
185 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5332
186 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5333
187 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5334
188 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5335
189 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5336
190 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5340
191 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5341
192 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5343
193 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5344
194 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5345
195 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5346
196 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5347
197 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5348
198 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5349
199 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5350
200 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5352
201 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5353
202 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5354
203 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5355
204 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5356
205 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5358
206 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5360
207 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5361
208 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5362
209 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5363
210 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5364
211 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5365
212 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XBA5366
213 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XCA5339
214 SABAH PPD KOTA BELUD Kebangsaan XCA5342
215 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XBC4002
216 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4001
217 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4006
218 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4009
219 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4025
220 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4030
221 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4044
222 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4052
223 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4054
224 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC4066
225 SABAH PPD KOTA KINABALU Jenis Kebangsaan (C) XCC6008
226 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4001
227 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4003
228 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4004
229 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4007
230 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4010
231 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4011
232 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4012
233 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4013
234 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4014
235 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4016
236 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4017
237 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4018
238 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4019
239 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4020
240 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4023
241 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4031
242 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4033
243 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4034
244 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4035
245 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4036
246 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4037
247 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4041
248 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4042
249 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4059
250 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4060
251 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4061
252 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4064
253 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4072
254 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4073
255 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4090
256 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4091
257 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4092
258 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4093
259 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4094
260 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4095
261 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4096
262 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4097
263 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4098
264 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XBA4099
265 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4024
266 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4026
267 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4039
268 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4047
269 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4048
270 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4050
271 SABAH PPD KOTA KINABALU Kebangsaan XCA4057
272 SABAH PPD KOTA MARUDU Jenis Kebangsaan (C) XCC5122
273 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5101
274 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5102
275 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5103
276 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5104
277 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5105
278 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5106
279 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5107
280 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5108
281 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5109
282 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5110
283 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5111
284 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5112
285 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5113
286 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5114
287 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5115
288 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5116
289 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5117
290 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5118
291 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5119
292 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5120
293 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5121
294 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5122
295 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5124
296 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5125
297 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5126
298 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5127
299 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5128
300 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5129
301 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5130
302 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5131
303 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5132
304 SABAH PPD KOTA MARUDU Kebangsaan XBA5228
305 SABAH PPD KUALA PENYU Jenis Kebangsaan (C) XCC6303
306 SABAH PPD KUALA PENYU Jenis Kebangsaan (C) XCC6318
307 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6301
308 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6302
309 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6304
310 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6305
311 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6307
312 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6308
313 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6309
314 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6311
315 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6312
316 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6313
317 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6315
318 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6316
319 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6317
320 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6319
321 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6325
322 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6326
323 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6327
324 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6328
325 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6329
326 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XBA6330
327 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XCA6320
328 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XCA6321
329 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XCA6322
330 SABAH PPD KUALA PENYU Kebangsaan XCA6324
331 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5012
332 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5031
333 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5034
334 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5042
335 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5052
336 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5065
337 SABAH PPD KUDAT Jenis Kebangsaan (C) XCC5080
338 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5002
339 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5003
340 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5004
341 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5005
342 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5006
343 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5007
344 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5008
345 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5009
346 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5010
347 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5011
348 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5013
349 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5014
350 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5015
351 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5016
352 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5017
353 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5018
354 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5019
355 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5024
356 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5025
357 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5028
358 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5040
359 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5041
360 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5043
361 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5046
362 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5047
363 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5055
364 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5061
365 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5067
366 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5071
367 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5074
368 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5076
369 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5083
370 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5088
371 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5089
372 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5091
373 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5092
374 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5093
375 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5094
376 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5095
377 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5096
378 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5097
379 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5098
380 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XBA5099
381 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5022
382 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5023
383 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5027
384 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5029
385 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5030
386 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5063
387 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5064
388 SABAH PPD KUDAT Kebangsaan XCA5078
389 SABAH PPD KUNAK Jenis Kebangsaan (C) XCC3201
390 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3201
391 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3202
392 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3203
393 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3204
394 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3205
395 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3206
396 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3207
397 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3208
398 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3209
399 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3210
400 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3211
401 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3213
402 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3214
403 SABAH PPD KUNAK Kebangsaan XBA3215
404 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2034
405 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2101
406 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2102
407 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2104
408 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2106
409 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2108
410 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2110
411 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2111
412 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2112
413 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2113
414 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2115
415 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2116
416 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2117
417 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2118
418 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2119
419 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2120
420 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2121
421 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2122
422 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2123
423 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2124
424 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2125
425 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2126
426 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2128
427 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2129
428 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2131
429 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2132
430 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2133
431 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2134
432 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2136
433 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2138
434 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2142
435 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2143
436 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2147
437 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2148
438 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2149
439 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2150
440 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2153
441 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2154
442 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2155
443 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2156
444 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2157
445 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2158
446 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2159
447 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XBA2160
448 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XCA2105
449 SABAH PPD LABUK & SUGUT Kebangsaan XCA2132
450 SABAH PPD LAHAD DATU Jenis Kebangsaan (C) XCC3104
451 SABAH PPD LAHAD DATU Jenis Kebangsaan (C) XCC3109
452 SABAH PPD LAHAD DATU Jenis Kebangsaan (C) XCC3124
453 SABAH PPD LAHAD DATU Jenis Kebangsaan (C) XCC3125
454 SABAH PPD LAHAD DATU Jenis Kebangsaan (C) XCC3134
455 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA2059
456 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3101
457 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3102
458 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3103
459 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3104
460 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3105
461 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3106
462 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3107
463 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3108
464 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3115
465 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3119
466 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3123
467 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3129
468 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3130
469 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3131
470 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3132
471 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3133
472 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3135
473 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3136
474 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3137
475 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3138
476 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3139
477 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3140
478 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3141
479 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3142
480 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3143
481 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3144
482 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3145
483 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3146
484 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3147
485 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3148
486 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3149
487 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3150
488 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XBA3151
489 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XCA3106
490 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XCA3107
491 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XCA3126
492 SABAH PPD LAHAD DATU Kebangsaan XCA3128
493 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4202
494 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4211
495 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4212
496 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4216
497 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4225
498 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4248
499 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4251
500 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC4258
501 SABAH PPD PAPAR Jenis Kebangsaan (C) XCC6102
502 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4203
503 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4204
504 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4205
505 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4214
506 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4215
507 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4217
508 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4218
509 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4219
510 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4220
511 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4221
512 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4222
513 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4226
514 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4227
515 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4228
516 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4229
517 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4230
518 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4231
519 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4233
520 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4234
521 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4236
522 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4237
523 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4241
524 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4242
525 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4244
526 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4245
527 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4256
528 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4257
529 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4258
530 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4259
531 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4260
532 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA4261
533 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6111
534 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6112
535 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6113
536 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6114
537 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6115
538 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6117
539 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XBA6119
540 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XCA4235
541 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XCA4246
542 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XCA4252
543 SABAH PPD PAPAR Kebangsaan XCA4254
544 SABAH PPD PENAMPANG Jenis Kebangsaan (C) XCC4104
545 SABAH PPD PENAMPANG Jenis Kebangsaan (C) XCC4124
546 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4101
547 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4102
548 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4103
549 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4105
550 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4106
551 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4107
552 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4108
553 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4109
554 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4111
555 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4112
556 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4113
557 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4120
558 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4121
559 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4122
560 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4125
561 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4126
562 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4128
563 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4129
564 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4130
565 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4131
566 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XBA4385
567 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XCA4114
568 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XCA4115
569 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XCA4116
570 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XCA4118
571 SABAH PPD PENAMPANG Kebangsaan XCA4119
572 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1101
573 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1102
574 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1103
575 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1104
576 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1105
577 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1106
578 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1107
579 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1108
580 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1109
581 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1110
582 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1111
583 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1112
584 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1113
585 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1114
586 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1115
587 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1116
588 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1117
589 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1118
590 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1119
591 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1120
592 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1121
593 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1122
594 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1123
595 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1124
596 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1125
597 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1126
598 SABAH PPD PENSIANGAN Kebangsaan XBA1127
599 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5201
600 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5202
601 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5203
602 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5204
603 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5205
604 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5206
605 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5207
606 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5208
607 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5209
608 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5210
609 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5211
610 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5212
611 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5213
612 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5214
613 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5215
614 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5216
615 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5217
616 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5218
617 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5219
618 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5220
619 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5221
620 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5222
621 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5223
622 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5224
623 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5225
624 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5226
625 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5227
626 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5229
627 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5230
628 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5231
629 SABAH PPD PITAS Kebangsaan XBA5232
630 SABAH PPD RANAU Jenis Kebangsaan (C) XCC5429
631 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA2107
632 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA2114
633 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA2135
634 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA2140
635 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA2141
636 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5401
637 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5402
638 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5403
639 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5404
640 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5405
641 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5406
642 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5407
643 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5408
644 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5409
645 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5410
646 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5412
647 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5413
648 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5414
649 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5415
650 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5416
651 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5417
652 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5418
653 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5419
654 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5420
655 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5421
656 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5422
657 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5423
658 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5424
659 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5425
660 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5427
661 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5428
662 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5430
663 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5431
664 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5432
665 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5433
666 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5434
667 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5437
668 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5438
669 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5439
670 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5442
671 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5443
672 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5444
673 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5445
674 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5446
675 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5447
676 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5448
677 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5449
678 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5450
679 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5451
680 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5452
681 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5453
682 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5454
683 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5455
684 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5456
685 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5457
686 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5458
687 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5460
688 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5461
689 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5462
690 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5463
691 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5464
692 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5465
693 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5466
694 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5467
695 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5468
696 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5469
697 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5470
698 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XBA5471
699 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XCA5440
700 SABAH PPD RANAU Kebangsaan XCA5441
701 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XBC2004
702 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2006
703 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2013
704 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2016
705 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2020
706 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2022
707 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2023
708 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2056
709 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2058
710 SABAH PPD SANDAKAN Jenis Kebangsaan (C) XCC2063
711 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2001
712 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2002
713 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2003
714 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2004
715 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2005
716 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2008
717 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2009
718 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2010
719 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2011
720 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2013
721 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2014
722 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2016
723 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2017
724 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2018
725 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2019
726 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2021
727 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2024
728 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2025
729 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2026
730 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2029
731 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2030
732 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2033
733 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2036
734 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2049
735 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2050
736 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2051
737 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2060
738 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2062
739 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2066
740 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2069
741 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2073
742 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2076
743 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2077
744 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2079
745 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2080
746 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2081
747 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2082
748 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2083
749 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2084
750 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2085
751 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2086
752 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2087
753 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2088
754 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2089
755 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2090
756 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2091
757 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2092
758 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2093
759 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XBA2094
760 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2039
761 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2040
762 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2041
763 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2042
764 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2043
765 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2047
766 SABAH PPD SANDAKAN Kebangsaan XCA2053
767 SABAH PPD SEMPORNA Jenis Kebangsaan (C) XCC3311
768 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3301
769 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3302
770 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3303
771 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3304
772 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3305
773 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3306
774 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3307
775 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3308
776 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3309
777 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3312
778 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3313
779 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3314
780 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3315
781 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3316
782 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3317
783 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3318
784 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3319
785 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3320
786 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3321
787 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3322
788 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3323
789 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3324
790 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3325
791 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3326
792 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3327
793 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3328
794 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3329
795 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3330
796 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3331
797 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3332
798 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3333
799 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3334
800 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3335
801 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3336
802 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3337
803 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3338
804 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3339
805 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XBA3340
806 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XCA3304
807 SABAH PPD SEMPORNA Kebangsaan XCT3301
808 SABAH PPD SIPITANG Jenis Kebangsaan (C) XCC6202
809 SABAH PPD SIPITANG Jenis Kebangsaan (C) XCC6203
810 SABAH PPD SIPITANG Jenis Kebangsaan (C) XCC6218
811 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6201
812 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6204
813 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6205
814 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6206
815 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6207
816 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6208
817 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6209
818 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6210
819 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6211
820 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6212
821 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6213
822 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6214
823 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6215
824 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6216
825 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6217
826 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6219
827 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6220
828 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6223
829 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6224
830 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6225
831 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6226
832 SABAH PPD SIPITANG Kebangsaan XBA6227
833 SABAH PPD TAMBUNAN Jenis Kebangsaan (C) XCC1222
834 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1201
835 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1202
836 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1203
837 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1204
838 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1205
839 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1206
840 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1207
841 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1208
842 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1209
843 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1210
844 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1211
845 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1212
846 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1213
847 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1214
848 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1217
849 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1218
850 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1220
851 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1221
852 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1223
853 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1224
854 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1225
855 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1226
856 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1227
857 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1228
858 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XBA1229
859 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XCA1213
860 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XCA1214
861 SABAH PPD TAMBUNAN Kebangsaan XCA1216
862 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3012
863 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3014
864 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3026
865 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3027
866 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3034
867 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3041
868 SABAH PPD TAWAU Jenis Kebangsaan (C) XCC3057
869 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3001
870 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3002
871 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3003
872 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3004
873 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3005
874 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3006
875 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3007
876 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3008
877 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3009
878 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3018
879 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3019
880 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3020
881 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3021
882 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3022
883 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3023
884 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3030
885 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3032
886 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3037
887 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3039
888 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3046
889 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3047
890 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3048
891 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3049
892 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3050
893 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3051
894 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3054
895 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3063
896 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3065
897 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3066
898 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3067
899 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3068
900 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3069
901 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3070
902 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3071
903 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3072
904 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3073
905 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3074
906 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3075
907 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3076
908 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3077
909 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3078
910 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XBA3079
911 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3001
912 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3007
913 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3010
914 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3011
915 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3016
916 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3029
917 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3031
918 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3043
919 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3053
920 SABAH PPD TAWAU Kebangsaan XCA3055
921 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1303
922 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1304
923 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1305
924 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1315
925 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1324
926 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1327
927 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1341
928 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1342
929 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1343
930 SABAH PPD TENOM Jenis Kebangsaan (C) XCC1346
931 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1301
932 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1302
933 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1303
934 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1304
935 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1307
936 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1308
937 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1309
938 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1310
939 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1312
940 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1313
941 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1314
942 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1317
943 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1318
944 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1320
945 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1321
946 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1322
947 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1323
948 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1325
949 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1328
950 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1330
951 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1331
952 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1332
953 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1336
954 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1337
955 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1340
956 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1348
957 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1349
958 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1350
959 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1351
960 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1352
961 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1353
962 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1354
963 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1355
964 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XBA1356
965 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XCA1333
966 SABAH PPD TENOM Kebangsaan XCA1335
967 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2103
968 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2105
969 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2109
970 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2127
971 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2130
972 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2137
973 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2139
974 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2144
975 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2151
976 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2152
977 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2206
978 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2207
979 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2209
980 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2211
981 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2212
982 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2213
983 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2214
984 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2216
985 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2217
986 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2220
987 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2221
988 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2227
989 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2229
990 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2230
991 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2232
992 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2238
993 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2244
994 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2245
995 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2247
996 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XBA2248
997 SABAH PPD TONGOD Kebangsaan XCA2205
998 SABAH PPD TUARAN Jenis Kebangsaan (C) XCC4309
999 SABAH PPD TUARAN Jenis Kebangsaan (C) XCC4323
1000 SABAH PPD TUARAN Jenis Kebangsaan (C) XCC4403
1001 SABAH PPD TUARAN Jenis Kebangsaan (C) XCC4404
1002 SABAH PPD TUARAN Jenis Kebangsaan (C) XCC4412
1003 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4303
1004 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4304
1005 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4306
1006 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4308
1007 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4309
1008 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4310
1009 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4314
1010 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4317
1011 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4320
1012 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4321
1013 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4324
1014 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4327
1015 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4328
1016 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4329
1017 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4330
1018 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4331
1019 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4332
1020 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4333
1021 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4334
1022 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4335
1023 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4336
1024 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4337
1025 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4341
1026 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4343
1027 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4358
1028 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4359
1029 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4363
1030 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4365
1031 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4372
1032 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4375
1033 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4376
1034 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4382
1035 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4383
1036 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4384
1037 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4386
1038 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4401
1039 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4402
1040 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4403
1041 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4404
1042 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4405
1043 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4406
1044 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4407
1045 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4408
1046 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4409
1047 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4410
1048 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4411
1049 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4412
1050 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4413
1051 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4414
1052 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4415
1053 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4416
1054 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4417
1055 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4418
1056 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4419
1057 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4420
1058 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4422
1059 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4423
1060 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4424
1061 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4425
1062 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4426
1063 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4427
1064 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4428
1065 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4429
1066 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4431
1067 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XBA4432
1068 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XCA4351
1069 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XCA4352
1070 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XCA4369
1071 SABAH PPD TUARAN Kebangsaan XCA4401
NAMA SEKOLAH ALAMAT DAERAH
SJK(C) KUNG MING (1) JALAN KAMPUNG CINA, PEKAN BEAUFORT BEAUFORT
SJK(C) LIAN HWA KG.MELABAU,JALAN KUALA PENYU-BEAUFORT. BEAUFORT
SJK(C) PEI YIN PEKAN LAMA MEMBAKUT MEMBAKUT
SK BANGKALALAK KG BANGKALALAK BEAUFORT
SK BATANDOK KG.BATANDOK, JALAN GADONG. BEAUFORT
SK BENTUKA KG. BENTUKA BEAUFORT
SK BUKAU KG BUKAU, BEAUFORT SABAH BEAUFORT
SK GADONG KG. GADONG BEAUFORT BEAUFORT
SK GARAMA KM24, JLN BEAUFORT - GADONG BEAUFORT
SK KABAJANG KAMPUNG KABAJANG BEAUFORT
SK. KEBATU KG KEBIDANG, JALAN BEAUFORT MENUMBOK. BEAUFORT
SK KEBULU KG.KEBULU BEAUFORT
SK BIAH BATU 65 KG.SALIWANGAN BARU BEAUFORT
SK KEPAWA SK. KEPAWA, JLN KAMPUNG KEPAWA, PETI SURAT 77, BEAUFORT
SK KOTA KLIAS KAMPUNG KOTA KLIAS BEAUFORT
SK KLIAS BARU KM 5 , LEBUHRAYA BEAUFORT PAPAR KG KLIAS BARU BEAUFORT
SK KLIAS KECIL KG.KLIAS KECIL BEAUFORT
SK KUKURO SK.KUKURO, BEAUFORT
SK LAGO KG.LAGO BEAUFORT
SK LINGKUNGAN KM30, JLN BEAUFORT - SIPITANG BEAUFORT
SK LUAGAN SK.LUAGAN, JLN BEAUFORT - SIPITANG BEAUFORT
SK LUBOK KG.LUBOK ,BEAUFORT BEAUFORT
SK LUMAT KM01, JLN BEAUFORT - KOTA KINABALU BEAUFORT
SK LADANG-LUMADAN JALAN BEAUFORT SIPITANG BEAUFORT
SK LUPAK KAMPUNG LUPAK JALAN BENTUKA BEAUFORT BEAUFORT
SK MARABA KAMPUNG MARABA BEAUFORT
SK MEMPAGAR KM11, JLN BEAUFORT - MENUMBOK BEAUFORT
SK BATU 60 KG. BATU 60 BEAUFORT
SK NUKAHAN KG. NUKAHAN, JALAN BEAUFORT - MENUMBOK BEAUFORT
SK PADAS DAMIT KAMPUNG PADAS DAMIT BEAUFORT
SK RANCANGAN KLIAS KG RANCANGAN KLIAS BEAUFORT
SK SUASA KG SUASA BEAUFORT
SK TAKULI KG.TAKULI BEAUFORT
SK WESTON KAMPUNG WESTON, BEAUFORT
SK PEKAN BEAUFORT TAMAN MUHIBAH FASA SATU, BEAUFORT
SK LAJAU KG. KELABU BEAUFORT BEAUFORT
SK KARANGAN KG. KARANGAN, LUMADAN, BEAUFORT. BEAUFORT
SK JABANG KAMPUNG JABANG BEAUFORT
SK PINTAS GERAKAN DAYA WAWASAN PINTAS/KUBU, BEAUFORT
SK TIONG BARU KG TIONG BARU MEMBAKUT MEMBAKUT
SK BINSULOK KAMPUNG BINSULOK MEMBAKUT
SENARAI SEKOLAH RENDAH NEGERI SABAH
SK KG BAMBANGAN KG BAMBANGAN, MEMBAKUT
SK KG BRUNEI KAMPUNG BRUNEI MEMBAKUT MEMBAKUT
SK LEMBAH PORING KG LEMBAH PORING, ULU MEMBAKUT MEMBAKUT
SK PEKAN MEMBAKUT JALAN LAMA PEKAN MEMBAKUT, BERDEKATAN BALAI POLIS, MEMBAKUT
SK SINOKO KG.SINOKO,JALAN BAITAM ULU MEMBAKUT MEMBAKUT
SK TAHAK KAMPUNG TAHAK MEMBAKUT
SK TAMALANG KG.TAMALANG,JALAN ULU MEMBAKUT MEMBAKUT
SK PENGIRAN JAYA PIMPING JALAN PANTAI PIMPING, KG PIMPING MEMBAKUT MEMBAKUT
SK BANDAU KG. BANDAU MEMBAKUT MEMBAKUT
SK SAGA-SAGA JALAN PANTAI PIMPING, PETI SURAT 208 MEMBAKUT
SK ST.JOHN PEKAN BEAUFORT
SK ST PAUL (M) GEREJA ANGELICAN,BUKIT ST PAUL, BEAUFORT. BEAUFORT
SK ST PATRICK JALAN BANDAU MEMBAKUT
SJK(C) CHENG MING JALAN NABAWAN,SIMPANG ANSIP KM2. KENINGAU
SJK(C) YUK KONG BATU 27, JALAN TENOM, KENINGAU KENINGAU
SJK(C) YUK YIN JALAN KAMPUNG DANGULAD
SK AMBUAL JALAN KG.MERAPOK KENINGAU.
SK APIN-APIN JALAN SIMPANG BUNDU APIN-APIN, KG TAKAD
SK BANJAR KG.BANJAR JALAN KADALAKAN KENINGAU
SK BATU LUNGUYAN KG BATU LUNGUYAN, KM 32 ,JALAN SOOK SINUA.
SK RANCANGAN BIAH JLN NABAWAN, SIMPANG KIRI, LEPAS KLINIK DESA BIAH
SK BINAONG KM10, JALAN APIN-APIN, KENINGAU
SK BINGKOR KILOMETER 04, JALAN PEKAN BINGKOR KENINGAU
SK BONOR JALAN NABAWAN, SIMPANG BATU 16, KG. BONOR
SK BULU SILOU JALAN MASAK,
SK BUNDU APIN-APIN JALAN KENINGAU KE KOTA KINABALU KM34
SK BUNSIT KAMPUNG BUNSIT
SK KAWAKAAN KG. KAWAKAHAN, JLN. RANC. BELIA TIULON SOOK K`GAU
SK DALIT JLN. ANSIP, KM 60, KENINGAU
SK DELAYAN TULID JALAN NABAWAN, TULID,KILOMETER 50 KG.DELAYAN
SK KABATANG BARU KILOMETER 59, JALAN SOOK TULID
SK KALAMPUN JLN SOOK NABAWAN, KG KALAMPUN
SK KAMPONG BARU JALAN KG BARU
SK KAMPONG BIAH BATU 4 JALAN NABAWAN
SK KG KENINGAU JLN HOTEL PERKASA, KG KENINGAU
SK KARAMATOI SIMPANG BATU 22, JLN. SOOK
SK JAYA BARU SK. JAYA BARU, KAMPUNG JAYA BARU,
SK PEKAN KENINGAU JALAN LINGKUDAU RING, KM 0.2, KENINGAU
SK INANDUNG JALAN DALIT KILOMETER 50
SK KG BERIAWA ULU KG. BARIAWA ULU,JALAN KIMANIS.
SK KAPAYAN BARU JALAN KG. KAPAYAN BARU, APIN-APIN
SK LANAS SK. LANAS, SOOK
SK LIAU APIN-APIN KILOMETER 13, JALAN KENINGAU KOTA KINABALU
SK LUAGAN JLN HOSPITAL BARU, KG TOBOH BARU, KENINGAU KENINGAU
SK MAGATANG KM 10, JALAN MAGATANG, KENINGAU. KENINGAU
SK MANSIAT KILOMETER 59, JALAN SMK.TULID, SOOK, KENINGAU. KENINGAU
SK MEMBULU JALAN ANSIP DALIT KM24 KENINGAU
SK MENAWO JALAN PUSAT LATIHAN DAKWAH KENINGAU (PLDK).(0.5 K KENINGAU
SK MERAMPONG JALAN APIN-APIN KENINGAU
SK MAMAGUN SIMPANG BATU 16, JALAN NABAWAN, KG MAMAGUN, KENINGAU
SK PASIR PUTEH JALAN LUAGAN 2 KM KENINGAU
SK POHON BATU JALAN SOOK, SIMPANG BATU 16, KG. POHON BATU KENINGAU
SK KUALA KAHABA KG KUALA KAHABA,JALAN KENINGAU ANSIP KENINGAU
SK SENAGANG KM 17.5 JALAN KENINGAU-TENOM KENINGAU
SK SINARON TENGAH SK SINARON TENGAH, PETI SURAT 240, KENINGAU
SK SODOMON JALAN MAGATANG, KENINGAU KENINGAU
SK SOOK KM 40, JALAN SOOK-NABAWAN KENINGAU
SK KEBULU BT.19, JALAN SOOK KENINGAU. KENINGAU
SK TUARID TAUD SIMPANG KOTA AYANGAN, KG.TUARID TAUD - KOTA AYANGAN KENINGAU
SK TULID KM. 29 JALAN SOOK -SINUA KENINGAU,SABAH,MALAYSIA. KENINGAU
SK ULU LIAWAN KG ULU LIAWAN,JLN KG KENINGAU KENINGAU
SK ANSIP KILOMETER 8,JALAN ANSIP,KENINGAU KENINGAU
SK MALIMA KM 10, JALAN TULID KENINGAU
SK PENAGATAN SK. PENAGATAN, PETI SURAT 138 89007 KENINGAU KENINGAU
SK SINUA KG. SINUA SOOK PETI SURAT 240 KENINGAU
SK MENINIPIR JALAN KENINGAU - TENOM. KENINGAU
SK MALAING SK. MALAING, SIMPANG BATU 34, JALAN BONOR KENINGAU
SK BUNGA RAYA KG.TONOBON BARU, KENINGAU KENINGAU
SK SINULIHAN BARU SK. SINULIHAN BARU, PETI SURAT 2575 KENINGAU
SK SIMBUAN TULID KAMPUNG PORING BARU SIMBUAN, JALAN TULID KENINGAU
SK ULU SENAGANG KM 26, JALAN KENINGAU-TENOM, KENINGAU
SK GAULAN KG.GAULAN JALAN KENINGAU-TENOM KENINGAU
SK PATIKANG LAUT KENINGAU KG PATIKANG LAUT JLN TENOM Keningau
SK BINUWOU TENGAH JALAN NABAWAN ,SIMPANG KIRI DI BATU 28 SOOK, KENINGAU
SK RANCANGAN BELIA TIULON S.K Rancangan Belia Tiulon, Peti Surat 1414, Keningau KENINGAU
SK BINAKAAN JALAN NABAWAN, SIMPANG KANAN KM 44 KENINGAU
SK BUNANG SOOK SK.BUNANG SOOK KILOMETER 6 JALAN TULID KENINGAU
SK LINTUHUN BARU SK. LINTUHUN BARU, BATU 16, JALAN SOOK, KENINGAU KENINGAU
SK NANGKAWANGAN JALAN NABAWAN SIMPANG BATU 16 KENINGAU
SK NANDAGAN SK.NANDAGAN JALAN TULID, SOOK. KENINGAU
SK BINANON JALAN NABAWAN, SIMPANG BATU 16, KENINGAU KENINGAU
SK PANGAS KG. PANGAS, APIN - APIN, KENINGAU. KENINGAU
SK PEKAN KENINGAU II KILOMETER 5, JALAN ANSIP-DALIT, KENINGAU. KENINGAU
SK.ST.FRANCIS XAVIER, KENINGAU JALAN PADANG BANDAR, KENINGAU
SK ST JAMES APIN-APIN (M) SRK ST JAMES, D/A PPG KGU, P/S4 89007 KENINGAU. KENINGAU
SK RANCANGAN SUAN LAMBA RANCANGAN SUAN LAMBA,WDT 22, KINABATANGAN SANDAKAN
SK KUALA SUAN LAMBA JLN UTAMA, SKN - LDU, KM 92, SIMPANG SUKAU SANDAKAN
SK KAMPUNG SUAN LAMBA JLN UTAMA, SKN - LDU, KM 92 SIMPANG SUKAU SANDAKAN
SK ABAI KG ABAI,KINABATAGAN KINABATANGAN
SK BALAT SK BALAT KINABATANGAN KINABATANGAN
SK BATU PUTEH JLN SKN - LDU, KM 115, KG BATU PUTEH KINABATANGAN SANDAKAN
SK BILIT JLN SKN - LDU, KM 92, SIMPANG SUKAU, KG BILIT
SK SRI GANDA JALAN JEROCO, KAMPUNG SRI GANDA, KINABATANGAN. SANDAKAN
SK KUAMUT JETI PANGKALAN BUKIT GARAM, SANDAKAN
SK BUKIT GARAM KG. PEKAN BUKIT GARAM KINABATANGAN SANDAKAN
SK SUKAU SK SUKAU, WDT 198, KOTA KINABATANGAN KINABATANGAN
SK TUNDUN BOHANGIN KG. TUNDUN BOHANGIN, KINABATANGAN
SK SUNGAI LOKAN KG.SUNGAILOKAN,JALAN SUNGAIKINABATANGAN. SANDAKAN
SK SANGAU SK SANGAU KINABATANGAN, WDT 22,
SK BUANG SAYANG KG BUANG SAYANG KINABATANGAN, WDT 37,JALAN BUKIT GARAM KINABATANGAN
SK DESA PERMAI JETI PANGKALAN BUKIT GARAM SANDAKAN
SK PARIS JLN SKN - LDU KM 136, KG PARIS 1 KINABATANGAN. SANDAKAN
SK LADANG SUNGAI BENDERA LADANG PERMODALAN 2, IOI CORPORATION JLN JEROCO LAHAD DATU
SK SAPAGAYA JLN SKN - LDU, KM 92, SIMPANG GUA GOMANTONG SANDAKAN
SK JAYA BARU KM 81 JALAN LAHAD DATU - SANDAKAN KINABATANGAN SANDAKAN
SK KOTA KINABATANGAN KM 77 SEDCO BUKIT GARAM. SANDAKAN
SK SANDAU JLN SKN - LDU KM137 BSSB SANDAU LAHAD DATU SANDAKAN
SK SINAR JAYA SIMPANG KG.SINAR JAYA, BATU 3, JALAN BUKIT GARAM. KINABATANGAN
SK LITANG JLN SKN-LDU, SIMPANG JEROCO SANDAKAN
SK PARIS 3 KG PARIS 3 SANDAKAN
SK SENTOSA JAYA JLN SKN-LDU, KM140 SANDAKAN
SK TIDUNG/TABIN JALAN TUNGKU, SIMPG JHLT, LDG TPOM, TABIN EST SANDAKAN
SK SINGGAH MANIS JALAN KG . SRI MANIS, BT 3, BUKIT GARAM SANDAKAN
SK BUKIT GARAM II KILOMETER 77, JALAN SDK - LAHAD DATU KINABATANGAN KINABATANGAN
SK LADANG TOMANGGONG TOMANGGONG ESTATE, LAHAD DATU
SK LADANG BODE KRETAM JLN SKN - LDU, KM 60, LADANG BODE KRETAM KINABATANGAN
SJK(C) CHUNG HWA KG. POMPOD, KOTA BELUD KOTA BELUD
SK AMBONG SK AMBONG, KM 11, JALAN KELAWAT, PETI SURAT 59 KOTA BELUD
SK ROSOK/BENGKAHAK LAMA KG. ROSOK, JALAN LAPANG SASAR TENTERA, KOTA BELUD
SK BANGKAHAK BARU KG.BANGKAHAK BARU JLN KOMPLEKS SUKAN. KOTA BELUD
SK DALAS, KOTA BELUD KG.DALLAS, BATU 24 JALAN TAMPARULI RANAU. KOTA BELUD
SK DUDAR KG. DUDAR JALAN KUDAT KOTA BELUD
SK GENSURAI JALAN RANAU BY PASS KOTA BELUD KOTA BELUD
SK KEGURAAN JALAN KUDAT,kg.keguraan KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK LABUAN KAMPUNG LABUAN JALAN TAMAU KOTA BELUD K0TA BELUD
SK KAUNG KG. KAUNG, BATU 22, JALAN TAMPARULI - RANAU KOTA BELUD
SK KEBAYAU SK.KEBAYAU KOTA BELUD
SK KELAWAT KAMPUNG KELAWAT, JALAN KOTA KINABALU KOTA BELUD
SK KESAPANG JALAN KUDAT-KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK KIAU I JALAN TAMPARULI RANAU, KOTA BELUD
SK KINASARABAN, KOTA BELUD JALAN KOTA KINABALU, KG KINASARABAN KOTA BELUD
SK PEKAN KOTA BELUD JALAN HOSPITAL KOTA BELUD KOTA BELUD
SK KULAMBAI KG.KULAMBAI,JALAN KUALA ABAI KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK LASAU PODI KG. TAKULUNG, JALAN KOMPLEKS SUKAN BOTUNG, KOTA BELUD
SK MELANGKAP, KBELUD SK MELANGKAP WDT 110 KOTA BELUD
SK MENGKULAT SK MENGKULAT, PETI SURAT 321, JALAN RANAU BY PASS KOTA BELUD
SK NAHABA KAMPUNG NAHABA JALAN SAYAP KOTA BELUD KOTA BELUD
SK NANAMUN JLN RAMPAYAN LAUT, OFF JLN KUDAT, KOTA BELUD KOTA BELUD
SK NARINANG KM 23, JLN.PINTAS KOTA BELUD-RANAU, KG. NARINANG, KOTA BELUD
SK PANDASAN KAMPUNG PANDASAN, JALAN KUDAT, KOTA BELUD KOTA BELUD
SK PELADOK KAMPUNG PANTAI EMAS KOTA BELUD
SK PIASAU KG.PIASAU, JALAN RANAU BY-PASS KOTA BELUD
SK PITURU KG PITURU DARAT,JALAN AMBONG KOTA BELUD KOTA BELUD
SK PULAU MANTANANI KG PULAU MANTANANI KOTA BELUD
SK JAWI-JAWI KG. JAWI-JAWI, JALAN KUDAT KOTA BELUD
SK RANGALAU JALAN RANAU BY PASS KG RANGALAU, KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK SAYAP KAMPUNG SAYAP, JALAN KEM PARADISE KOTA BELUD
SK SEMBIRAI KAMPUNG SEMBIRAI, JALAN PORT USUKAN KOTA BELUD
SK SUANG PUNGGOR JLN PORT USUKAN, KG SUANG PUNGGOR,KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK TABURAN KG TABURAN, JALAN KUDAT KOTA BELUD
SK TAMAU KG. TAMAU, JALAN KUDAT KOTA BELUD KOTA BELUD
SK TAMBATUAN KG.TAMBATUAN, JALAN RANAU KOTA BELUD KOTA BELUD
SK TAMBULIAN SK. TAMBULIAN, PETI SURAT 140. KOTA BELUD
SK TAMPASUK I JLN KUDAT KOTA BELUD KOTA BELUD
SK TAMU DARAT SK TAMU DARAT PETI SURAT 166 KOTA BELUD
SK TENGKURUS JALAN KAMPUNG TENGKURUS KOTA BELUD
SK TARINTIDON KG TERINTIDON, KM 20 JLN KEM PARADISE, KOTA BELUD KOTA BELUD
SK TAUN GUSI S.K TAUN GUSI , KM 8, JALAN KUDAT, KOTA BELUD
SK TIMBANG KG.TIMBANG,KM 27,JALAN KUDAT,KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK TIMBANG DAYANG KAMPUNG TIMBANG DAYANG, JALAN PANTAI EMAS KOTA BELUD
SK TUGUSON KM15JALANBAYPASSRANAU, KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK TAMPASUK II KG.TEMPASUK 11, JALAN KOMPLEKS SUKAN KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK SARANG SK SARANG, 20KM, JLN DUDAR TABURAN KOTA BELUD
SK RAMPAYAN ULU SK. RAMPAYAN ULU, PETI SURAT 198 KOTA BELUD
SK LASAU TINTAPON JLN RANAU BY PASS KOTA BELUD
SK KUALA ABAI JLN. PORT USUKAN, KOTA BELUD KOTA BELUD.
SK PODOS KAMPUNG PODOS,JALAN RANAU KOTA BELUD
SK PANGKALAN ABAI KG. PANGKALAN ABAI, KM 4 , JALAN KOTA KINABALU KOTA BELUD
SK MENUNGGUI KG. MENUNGGUI, JALAN PORT USUKAN, KOTA BELUD. KOTA BELUD
SK PINOLOBU KG. PINOLOBU, OFF JALAN RANAU, KOTA BELUD, SABAH. KOTA BELUD
SK ULU KUKUT SK ULU KUKUT KOTA BELUD
SK ST EDMUND (M) BYPASS JALAN RANAU KOTA BELUD
SK TAGINAMBUR KG TAGINAMBUR,KM 18 JALAN RANAU BYPASS KOTA BELUD
SK(C) ANGLO-CHINESE KM10, JLN PENAMPANG LAMA - KK PENAMPANG
SJK(C) CHUNG HWA LIKAS JLN MERGASTUA, DEKAT STESEN MINYAK PETRONAS LIKAS LIKAS
SRJK(C) CHUNG HWA KG AIR K KINABALU JALAN LEE TET PHUI,KG. AIR, KOTA KINABALU. KOTA KINABALU
SJK(C) GOOD SHEPHERD MENGGATAL JALAN TUARAN. MENGGATAL
SJK(C) LOK YUK LIKAS JALAN TELUK,LIKAS,K.KINABALU KOTA KINABALU
SJK(C) LOK YUK MENGGATAL JALAN PULUTAN, MENGGATAL KOTA KINABALU
SJK(C) SHAN TAO JALAN AUSTRAL PARK, KOTA KINABALU
SJK(C) ST JAMES KOTA KINABALU 3 1/2 KM JALAN TUARAN, JALAN JELATIK Kota Kinabalu
SJK(C) ST PETER TELIPOK (M) BATU 14, JALAN TUARAN KOTA KINABALU
SJK(C) YICK NAM JALAN KIONSOM, INANAM
SJK(C) CHE HWA KELOMBONG INANAM KOTA KINABALU
SK GANTISAN KG. GENTISAN, TELUK SEPANGGAR, KOTA KINABALU
SK BABAGON TOKI JALAN KIAMBALANG INANAM
SK BANTAYAN KG. BANTAYAN JALAN MININTOD KASIGUI. INANAM
SK DARAU PEKAN MENGGATAL, JALAN TUARAN KOTA KINABALU
SK GUDON MENGGATAL KG GUDON KM 1/2 JALAN SEPANGGAR MENGGATAL KOTA KINABALU
SK PENGIRAN SITI HAFSAH KARAMBUNAI JALAN SEPANGGAR,KAWASAN KARAMBUNAI RESORT KOTA KINABALU
SK KEBAGU KG KEBAGU MENGGATAL PETI SURAT 14649 KOTA KINABALU
SK KEBAYAU TELIPOK JALAN BELAKANG PEKAN TELIPOK, ATAS BUKIT KEBAYAU KOTA KINABALU
SK KEPAYAN PGA)-IPK -JALAN PAHLAWAN,KEPAYAN (SEBELAH PENJARA)KOTA KINABALU
SK KIONSOM INANAM LALUAN AIR TERJUN KIONSOM, JALAN KIONSOM LAMA KOTA KINABALU
SK KERONGGU JLN. KIANSOM,JLN. KITOBU, JLN. KIRONGGU INANAM
SK KITOBU JALAN KIONSOM, KAMPUNG KITOBU, INANAM KOTA KINABALU
SK KOKOL KAMPUNG KOKOL,JLN. KOKOL MENGGATAL Kota Kinabalu
SK KOLOMBONG KOTA KINABALU JALAN NOUNTUN INANAM KOTA KINABALU
SK LIKAS JALAN MASJID KG.LIKAS KOTA KINABALU
SK MALAWA KG. MALAWA, JALAN TELUK SEPANGGAR, MENGGATAL KOTA KINABALU
SK NATAI TELIPOK Kg. Natai, Jalan Lawa Mondou, Telipok Kota Kinabalu
SK PORING-PORING JALAN KOBUNI INANAM. INANAM
SK PULAU GAYA JETI PULAU GAYA,KG PULAU GAYA KOTA KINABALU
SK RAMPAYAN MENGGATAL KG. RAMPAYAN, JALAN RAMPAYAN, MENGGATAL KOTA KINABALU
SK RUMINDING SK.RUMINDING,PETI SURAT A-208 INANAM
SK PULAU SEPANGGAR JETI ILMU, PULAU SEPANGGAR, KG PULAU SEPANGGAR KOTA KINABALU
SK SEMBULAN KM 02 JLN SEMBULAN LAMA KOTA KINABALU
SK TALUNGAN TELIPOK KG.TALUNGAN TELIPOK,BATU 9 JALAN TELIPOK-KIULU KOTA KINABALU
SK TAMPULAN KG. TAMPULAN,JALAN LAWA MANDAU KOTA KINABALU
SK TANJUNG ARU 1 BERSEBELAHAN AIR ASIA, AIRPORT LAMA TANJUNG ARU KOTA KINABALU
SK TOMBONGON KM 38 JALAN KOKOL MENGGATAL KOTA KINABALU
SK UNGGUN MENGGATAL KM21, KG. UNGGUN JAYA, JLN. SEPANGGAR, MENGGATAL KOTA KINABALU
SK POMOTODON JALAN KIONSOM INANAM. INANAM
SK PANGKALAN TLDM KOTA KINABALU PANGKALAN TLDM TELUK SEPANGGAR KOTA KINABALU
SK INANAM LAUT KM10, JLN TUARAN INANAM BARU KOTA KINABALU
SK BUKIT PADANG JALAN UKM,KOTA KINABALU KOTA KINABALU
SK TOBOBON SK. TOBOBON, JALAN TUARAN INANAM
SK LAPASAN KM4 JALAN SULAMAN, PETI SURAT 14340, KOTA KINABALU
SK SRI GAYA JALAN KEBAJIKAN, KOTA KINABALU KOTA KINABALU.
SK TANJUNG ARU II JALAN TERMINAL 2, TANJUNG ARU KOTA KINABALU
SK INANAM II SK.INANAM DUA,KG.KALANSANAN INANAM
SK MUTIARA KOTA KINABALU LORONG AMAN 1, OFF JALAN LINTAS, KOTA KINABALU
SK LUYANG KOTA KINABALU SK. Luyang, Jalan Bundusan PENAMPANG
SK LOK YUK INANAM BATU 7 1/2 ,JALAN TUARAN INANAM KOTA KINABALU
SK LOK YUK LIKAS JALAN TELUK LIKAS KOTA KINABALU
SK SACRED HEART (M) JALAN TENGKU ABD RAHMAN, OFF JALAN MENTERI KOTA KINABALU
SRK ST AGNES JLN TELUK LIKAS LIKAS
SK ST CATHERINE (M) JALAN KIONSOM INANAM KOTA KINABALU
SK ST FRANCIS CONVENT (M) JALAN KOLAM, BUKIT PADANG KOTA KINABALU
SK STELLA MARIS (M) KM 1, JLN TG ARU, DEPAN GEREJA STELLA MARIS TANJUNG ARU
SJK(C) KHOI MING JALAN PEKAN LAMA KOTA MARUDU
SK PEKAN KOTA MARUDU KG. PEKAN LAMA JLN. KG. TAMBUN KOTA MARUDU
SK BENGKONGAN KG BINTASAN JALAN KUDAT KOTA MARUDU
SK LANGKON KG LANGKON, KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SK MARAK-PARAK KG.MARAK PARAK,JALAN MARAK PARAK KOTA MARUDU
SK MASALOG SK.MASALOG, KM. 16 JALAN DAMAI KOTA MARUDU
SK POPOK KG.POPOK JLN TANDEK KOTA MARUDU
SK SAMPIR KG. SAMPIR,JALAN KUDAT KOTA MARUDU
SK SAMPARITA KM 50 JALAN TANDEK, KOTA MARUDU. KOTA MARUDU
SK SIMPANGAN KG. SIMPANGAN, JALAN KG. GHOSEN KOTA MARUDU
SK TAGAROH JLN.KAMPUNG WANI, KG.WANI KOTA MARUDU
SK TANDEK KM16,JALAN TANDEK,KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SK TANJUNG BATU SK TANJUNG BATU PETI SURAT 138 KOTA MARUDU
SK TARITIPAN KAMPUNG TARITIPAN,JALAN PITAS, KOTA MARUDU
SK TIGAMAN KM 58 JALAN KUDAT, KG. TIGAMAN KOTA MARUDU
SK TIMBANG BATU KG TIMBANG BATU, JALAN LOTONG, KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SK SUNSUI KM32, JALAN MARAK PARAK KOTA MARUDU
SK ONGKILAN KILOMETER 12, KG. ONGKILAN JALAN TANDEK KOTA MARUDU
SK TEMUNO TERINGAI DARAT SK.TEMUNO TERINGAI DARAT,JALAN KE KUDAT,KG.ONTOLOBKOTA MARUDU
SK MELANGKAP 55 KM, JALAN MARAK PARAK, KOTA MARUDU
SK TAGIBANG KG TAGIBANG, KM130 JLN MARAKPARAK-TAGIBANG, K/M. KOTA MARUDU
SK MANGARIS KAMPUNG MANGARIS, JALAN DAERAH KOTA BELUD KOTA MARUDU
SK PANAITAN JALAN PANAITAN,KAMPUNG PANAITAN KOTA MARUDU
SK TUMUNDA SALIMANDUT KAMPUNG SALIMANDUT, JALAN DAMAI KOTA MARUDU
SK TALANTANG KILOMETER 20, JLN DAMAI, KG. TALANTANG KOTA MARUDU
SK MANGIN KG. MANGIN JALAN KUDAT KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SK LAMPADA SK LAMPADA, P/S 482, KOTA MARUDU. KOTA MARUDU
SK KOROMOKO KG. KOROMOKO, JLN. KG. TANJUNG BATU DARAT KOTA MARUDU
SK GANA KG.GANA, JALAN TALANTANG. KOTA MARUDU
SK RANAU KG.RANAU, JLN.MARUDU LAUT KOTA MARUDU
SK BINTASAN KG.BINTASAN DARAT, JLN.KILANG, KG.BENGKONGAN KOTA MARUDU
SK KOTA MARUDU II JALAN RADU, KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SK MAGANDAI KG. SONSOGON SUNGAI MAGANDAI JLN TANDEK SAMPARITAKOTA MARUDU
SJK(C) CHUNG HWA JALAN SESB, PEKAN KUALA PENYU KUALA PENYU
SJK(C) PUI HWA PEKAN MENUMBOK MENUMBOK
SK BATU LINTING KAMPUNG BATU LINTING KUALA PENYU.
SK BERANGKOK KAMPUNG BERANGKOK KUALA PENYU
SK JANANG JALAN BT 4,KM 27 KUALA PENYU. KUALA PENYU
SK KERUKAN KAMPUNG KERUKAN KUALA PENYU
SK KILUGUS KG. KILUGUS KUALA PENYU
SK LAMBIDAN SK.LAMBIDAN, PETI SURAT 12, MENUMBOK
SK PEKAN KUALA PENYU JALAN KG KABUNAU/MENUMPANG KUALA PENYU
SK MANSUD KAMPUNG MANSUD KUALA PENYU
SK MELIKAI KG MELIKAI MENUMBOK MENUMBOK
SK PEKAN MENUMBOK PEKAN MENUMBOK MENUMBOK
SK MENUMPANG KG MENUMPANG, JALAN KG KABUNAU-TEMPURUNG KUALA PENYU
SK MENUNGGANG KG. MENUNGGANG KUALA PENYU
SK PALU-PALU KAMPUNG PALU-PALU KUALA PENYU
SK SINAPOKAN KAMPUNG SINAPOKAN MENUMBOK
SK TANJUNG ARU KAMPUNG TANJUNG ARU, PETI SURAT 64 MENUMBOK
SK TEMPURONG JALAN BATU 4 TEMPURONG KUALA PENYU
SK TENAMBAK KG. TENAMBAK, KUALA PENYU
SK SANGKABOK KG SANGKABOK MENUMBOK
SK KEKAPOR KG KEKAPOR KUALA PENYU
SK RIMBAAN KG RIMBAAN KUALA PENYU
SK ST. AUGUSTINE KAMPUNG KIAMBOR KUALA PENYU
SK ST JOSEPH KG KABUNAU KUALA PENYU
SK ST. PETER BUNDU KG BUNDU KUALA PENYU
SK ST. STEPHEN KAMPUNG KIARU KUALA PENYU
SJK(C) HWA LIAN KM 1 JALAN MISSION. KUDAT
SJK(C) LOK YUK PINANGSOO,KUDAT KM 10 Jalan Tajau KUDAT
SJK(C) LOK YUK BATU 1 KUDAT 1/2 KILOMETER DARI KUDAT KUDAT
SJK(C) OUR LADY IMMACULATE KUDAT 16KM JALAN SIKUATI, KUDAT. KUDAT
SJK(C) SACRED HEART,TAJAU,KUDAT KG. TAJAU,BT 10 JALAN BAWAH KUDAT SABAH. KUDAT
SJK(C) ST PETER (M) TAMAN ST. PETER, 1KM, KUDAT KUDAT
SJK(C) YUK HWA TEMALANG JALAN ATAS 12 KM , KG SUNGAI KARANG KUDAT KUDAT
SK BALAMBANGAN BANGGI Jeti Pulau Balambangan, Jeti Karakit Banggi, Jeti Kudat KUDAT
SK LAKSIAN JETI KUDAT,JETI KERAKIT, KG LAKSIAN BANGGI KUDAT
SK DOGOTON KG. DOGOTON, PULAU BANGGI KUDAT
SK BANGAU, KUDAT JALAN BANGAU, KM 13 KUDAT KUDAT
SK BARAMBANGON KG BARAMBANGON, KM14 JLN KUDAT-KK KUDAT
SK PEKAN KUDAT II KM A JALAN AIRPORT KUDAT KUDAT
SK PATA SK.PATA,PETI SURAT 319, KUDAT
SK INDARASON LAUT KG INDARASON LAUT JLN. TINANGOL KUDAT
SK GUMANDANG KM27 JALAN TAJAU KG.GUMANDANG KUDAT
SK.SEMAYAN BANGGI D/A PEJABAT PELAJARAN DEARAH KUDAT, PETI SURAT 319 KUDAT
SK KG MINYAK KG. MINYAK JALAN TERONGKONGAN KUDAT
SK KAPITANGAN KAMPUNG KAPITANGAN BANGGI KUDAT
SK KARAKIT BANGGI SK KARAKIT BANGGI KUDAT, KM1 JETI KARAKIT BANGGI, KUDAT
SK BATU LAYAR JETI KUDAT, JETI KARAKIT, KG. BATU LAYAR BANGGI KUDAT
SK TANJUNG MANAWALI KG TG MANAWALI BANGGI KUDAT
SK TUN DATU HJ MUSTAPHA KM JALAN 2 JALAN ATAS KUDAT
SK MUHIBBAH BATU 3, JALAN KEM TENTERA, KG MUHIBBAH KUDAT
SK LIMAU-LIMAUAN KAMPUNG LIMAU-LIMAUAN,KUDAT. KM 67 KUDAT KUDAT
SK LIMBUAK KG. LIMBUAK BANGGI KUDAT
SK LOKOTON KG.LOKOTON KUDAT
SK MATUNGGONG KM50 JLN KUDAT - KK KUDAT
SK NANGKA KUDAT KAMPUNG MILAU KUDAT KUDAT
SK PADANG KAMPUNG MALIYU BANGGI KUDAT
SK PERAPAT LAUT KG.PERAPAT LAUT SIMPANG DUALOG KUDAT
SK PINAWANTAI KUDAT KG.PINAWANTAI KM 42 JALAN PINAWANTAI KUDAT. KUDAT
SK SEBAYAN KM 7, JALAN SEBAYAN KUDAT
SK SIKUATI KM 22 JALAN SIKUATI KUDAT, PEKAN SIKUATI KUDAT
SK SUANGPAI KAMPUNG SUANGPAI KUDAT KUDAT
SK PALAK Kampung Palak, Pulau Banggi KUDAT
SK TERONGKONGAN KG TERONGKONGAN, KUDAT KUDAT
SK TIGA PAPAN, KUDAT KAMPUNG TIGA PAPAN KUDAT KUDAT
SK LOKTOHOG, BANGGI JETI KUDAT, JETI KARAKIT, KG. LOKTUHOG BANGGI KUDAT
SK DUALOG KG.DUALOG KUDAT KUDAT
SK PARAPAT DARAT KAMPUNG PARAPAT DARAT, KUDAT KUDAT
SK LAMPAKI KUDAT KAMPUNG LAMPAKI KM40 JALAN PINAWANTAI-KOTA KINABALU KUDAT
SK LOTONG SIMPANG PINAWANTAI KUDAT KUDAT
SK PANUDAHAN KG,PANUDAHAN,SIMPANG JALAN INDARASON KUDAT
SK GARAU KUDAT JALAN GARAU,KG.GARAU KUDAT
SK SABUR KG SABUR BANGGI KUDAT
SK BINGOLON, KUDAT KG. BINGOLON KM 40 JALAN KUDAT - KOTA KINABALU KUDAT
SK PULAU TIGABU KG. PULAU TIGABU, BANGGI. KUDAT
SK DAMPIRIT KAMPUNG DAMPIRIT, JALAN SUNGAI KARANG, KUDAT KUDAT
SK LANDUNG AYANG KG LANDUNG AYANG KUDAT KUDAT
SK LAJONG KM 28, JALAN KUDAT KOTA KINABALU, KG. LAJONG KUDAT
SK LOK YUK BATU 1, KUDAT. JALAN MISSION, KUDAT KUDAT
SK LODUNG , KUDAT KG. LODUNG, KM 55, JALAN LODUNG PARAPAT, KUDAT, KUDAT
SK LOK YUK TAMALANG, KUDAT KM 16 JALAN KUDAT - KOTA KINABALU KUDAT
SK LOK YUK SIKUATI KM 25, JALAN SIKUATI, PEKAN SIKUATI KUDAT
SK ST JAMES (M) JALAN MISSION, BATU 1 KUDAT
SK ST PETER, KUDAT TAMAN ST PETER KILOMETER 2, JALAN ISTANA KUDAT
SK TINANGOL KG.TINANGOL, KM40, JLN KUDAT-KOTA KINABALU KUDAT
SJK(C) PAI SHENG KM1,JALAN PEKAN KUNAK, KUNAK
SK TUN FUAD 36 KM JALAN TUN FUAD, KUNAK. KUNAK
SK KUNAK I JALAN PEKAN KUNAK, PETI SURAT 9 KUNAK
SK KUNAK 2 JLN. KG. KUNAK 3, KUNAK
SK LORMALONG KM8, JALAN KAMPUNG LORMALONG. KUNAK
SK MOSTYN KILOMETER 10, JALAN LADANG MOSTYN KUNAK
SK PANGI KM 7, JALAN KUNAK-SEMPORNA, SIMPANG MUKIM PANGI, KUNAK
SK GADING-GADING KG GADING-GADING BARU, KUNAK KUNAK
SK LADANG GIRAM LADANG GIRAM KUNAK
SK SKIM KOKOS KAMPUNG SKIM COCOS, KUNAK
SK KUNAK JAYA KM2, JALAN KG KUNAK JAYA KUNAK
SK MADAI KM 13, JALAN KUNAK-LAHAD DATU KUNAK
SK TANJUNG KERAMAT JALAN KUNAK SEMPORNA KUNAK
SK KAMPUNG SELAMAT KM 1, JALAN RUMAH REHAT KUNAK
SK LADANG BINUANG KILOMETER 36, JALAN TINGKAYU,PETI SURAT 130, KUNAK
SK SEMAWANG PANGKALAN SG MONYET, BT 25 SANDAKAN BELURAN
SK BAWANG JALAN PITAS - SAPI/NANGOH BELURAN
SK PEKAN BELURAN JALAN PEKAN BELURAN, BELURAN
SK GOLONG JETI PEKAN BELURAN, KG GOLONG, PAITAN BELURAN
SK JAMBONGAN JETI PEKAN BELURAN, PULAU JAMBONGAN BELURAN
SK KENIOGAN SK. KENIOGAN, WDT NO. 27 BELURAN
SK KOLAPIS SK KOLAPIS, KG KOLAPIS BELURAN
SK LIDONG KAMPUNG LIDONG, BELURAN BELURAN
SK LINGKABAU KG. LINGKABAU, PETI SURAT 27 BELURAN
SK LUBANG BUAYA LEBUH RAYA PAITAN, SUNGAI PAITAN BELURAN
SK ULU MUANAD SK ULU MUANAD , PETI SURAT 7, BELURAN BELURAN
SK PAMOL JALAN SIMPANG SAPI-NANGOH, LADANG PAMOL (IOI) BELURAN
SK PERANCANGAN SK PERANCANGAN PETI SURAT 27 BELURAN
SK BASAI BARU BELURAN-SPG SAPI-NANGOH,JLNSAPI-NANGOH-SK BASAI BELURAN
SK SIMPANGAN JETI PEKAN BELURAN KAMPUNG SIMPANGAN PAITAN BELURAN
SK MALALIN S.K. MALALIN, PETI SURAT 27, BELURAN
SK SUALOK JETI PEKAN BELURAN, KG SUALOK BELURAN BELURAN
SK SUNGAI NANGKA KAMPUNG SUNGAI NANGKA BELURAN BELURAN
SK SUNGAI SAPI JALAN KUALA SAPI, KG SAPI, BELURAN BELURAN
SK SUNGAI-SUNGAI JALAN RAYA SAPI - PITAS SIMPANG KG. SUNGAI-SUNGAI BELURAN
SK TAGAS-TAGAS Jalan sugut-paitan, kampung Tagas-tagas BELURAN
SK TANJUNG NIPIS LEBUHRAYA SAPI-NANGOH, KG TANJUNG NIPIS, BELURAN BELURAN
SK TERUSAN SUGUT JETI PEKAN BELURAN, KG. TERUSAN SUGUT, BELURAN
SK TETABUAN SK TETABUAN, PULAU TETABUAN,BELURAN BELURAN
SK KABULUH KG.KABULUH PAITAN, BELURAN BELURAN
SK TAMPAT KAMPUNG TAMPAT, SUGUT BELURAN
SK MAIDAN D/A PPD BELURAN PETI SURAT 27 90107 BELURAN BELURAN
SK OBAH JETI PEKAN BELURAN, KG OBAH SUGUT, BELURAN BELURAN
SK BUKIT BESI JETI, SUNGAI DAN BOT, KG. BUKIT BESI BELURAN
SK BOTITION KG BOTITION, BELURAN BELURAN
SK NANGOH JALAN SAPI - NANGOH, KG. NANGOH BELURAN BELURAN
SK BALABAN JAYA KILOMETER 15, JALAN BELURAN, KG BALABAN JAYA BELURAN
SK ABUAN JALAN RAYA SAPI-PITAS, JETI SELAN, SUNGAI SUGUT BELURAN
SK PANTAI BORING KG. PANTAI BORING , SUGUT BELURAN
SK MOYNOD Jalan Ladang Sabah, Moynod Beluran. BELURAN
SK SERI PAGI JALAN KUALA SAPI, LADANG SERI PAGI, BELURAN BELURAN
SK JAYA BAKTI JALAN BELURAN KM 60 KAMPUNG JAYA BAKTI BELURAN
SK PINANGKAU SK PINANGKAU PETI SURAT 27 BELURAN
SK SUNGAI NAFAS SK SUNGAI NAFAS, JALAN KOLAPIS BELURAN BELURAN
SK TANGKARASON JATI TANGKARASON, PAITAN BELURAN
SK LIMAU-LIMAU SK LIMAU-LIMAU, PULAU JAMBONGAN BELURAN
SK BINSULUNG PPD BELURAN, PETI SURAT 27 BELURAN
SK MONOPOD JETI BELURAN,KG MONOPOD BELURAN BELURAN
SEKOLAH KEBANGSAAN MATANGGAL BELURAN D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BELURAN, PS 27 BELURAN
SK HOLY CROSS KG.KUALA SAPI,BELURAN. BELURAN
SK LADANG SABAPALM LADANG SABAPALM, BELURAN BELURAN
SJK(C) CHEE VUN KM 1, JLN TENGAH NIPAH, LAHAD DATU
SJK(C) KIAU SHING KM 7 , JALAN SEGAMA LAHAD DATU
SJK(C) SIEW CHING KM 0.5 PADANG BANDARAN JLN PANCURAN LAHAD DATU
SJK(C) SIN WAH KM 11 JLN TENGAH NIPAH LAHAD DATU
SJK(C) YUK CHOI JALAN SEGAMA,KAMPUNG JAWA LAHAD DATU
SK TAMBISAN JALAN FELDA SAHABAT 28, KG HAMPARAN BADAI LAHAD DATU
SK BANGINGOD KM 90 JLN SAHABAT 9, KG BANGINGOD LAHAD DATU
SK BIKANG KM 16, JALAN SILABUKAN LAHAD DATU
SK BINUANG KG. BINUANG , KM 7 JALAN TENGAH NIPAH LAHAD DATU
SK TAWAIYARI KM 20 JALAN SEGAMA LAHAD DATU
SK SAHABAT 4 KM 115, JALAN FELDA SAHABAT 16 DESA KENCANA LAHAD DATU
SK SABAH COCOA GOLDEN SPHERE SDN BHD LADANG BUKIT TABIN SILABUKAN LAHAD DATU
SK AMALANIA KM 50, JALAN JEROCO, OFF JALAN SANDAKAN LAHAD DATU
SK LAHAD DATU II KM 3 LAHAD DATU LAHAD DATU
SK PEKAN KM 1, JLN TENGAH NIPAH LAHAD DATU
SK BATU 6 1/2 SEGAMA JALAN SEGAMA BATU 6, LAHAD DATU LAHAD DATU
SK SEPAGAYA KG TERUSAN, KM 8, JALAN SILAM LAHAD DATU
SK TELISAI KM 63, JALAN TUNGKU-FELDA, LAHAD DATU LAHAD DATU
SK TANJUNG LABIAN KILOMETER 155, JALAN FELDA SAHABAT, KG TG LABIAN LAHAD DATU
SK TANJONG PARAS PULAU SAKAR LAHAD DATU
SK TUNGKU KM 68, JALAN TUNGKU, KG. DENGAN TUNGKU LAHAD DATU LAHAD DATU
SK ULU TUNGKU KM75, JLN TUNGKU LAHAD DATU
SK SRI DARUN KM 5, JALAN ULU TUNGKU, TUNGKU LAHAD DATU
SEKOLAH KEBANGSAAN SILAM KM 20, JALAN TAWAU LAHAD DATU
SK BUKIT BALACON KM 16 , JALAN SANDAKAN , KAMPUNG BUKIT BALACON LAHAD DATU
SK LOK BUANI KM 205, FELDA SAHABAT 22, KG LOK BUANI LAHAD DATU
SK SRI PANTAI KG MAKUOU, KM 58, JALAN TUNGKU LAHAD DATU
SK SILABUKAN KM 26 JALAN TUNGKU, LAHAD DATU LAHAD DATU
SK SAHABAT 16 KM 115,JALAN FELDA SAHABAT 16,DESA KENCANA LAHAD DATU
SK TERUSAN KM 7,JALAN SILAM LAHAD DATU
SK JEROCO JALAN JEROCO,LADANG BATANGAN, JEROCO PLANTATIONS LAHAD DATU
SK LAHAD DATU III KM 1,JALAN KASTAM BARU,LAHAD DATU. LAHAD DATU
SK SAHABAT II KM 85, FELDA SAHABAT 2 ANJUNG TEDUH LAHAD DATU
SK FAJAR HARAPAN KM 148, JLN FELDA FAJAR HARAPAN LAHAD DATU
SK.CENDERAWASIH FELDA SAHABAT 7,LAHAD DATU SABAH. LAHAD DATU
SK PERMAI LADANG PERMAI, KM 37, JALAN SILABUKAN LAHAD DATU
SK PAYANG KM 4, KAMPUNG JAWA LAHAD DATU
SK UNICO DESA KM 5 JALAN SILAM KG SAPAGAYA LAHAD DATU
SK LAHAD DATU IV KAMPUNG JAWA,JLN SEGAMA LAHAD DATU. LAHAD DATU
SK BAKAPIT KM 49, JALAN TUNGKU LAHAD DATU
SK KENNEDY BAY KM 20, JLN SILAM - TAWAU LAHAD DATU
SK ST DOMINIC KM2, JLN SEGAMA LAHAD DATU
SK ST STEPHENS KM 25, JALAN TUNGKU, LAHAD DATU
SJK(C) ANGLO CHINESE 1/4 KM JALAN BARU PAPAR PAPAR
SJK(C) CHENG HWA JALAN HOSPITAL LAMA, PAPAR PAPAR
SJK(C) CHENG MING P.O.BOX 85 PAPAR
SJK(C) HWA YIN RAMPAZAN KG RAMPAZAN PAPAR
SJK(C) KIN KIAU PEKAN KINARUT, PAPAR
SJK(C) SEN MING JLN LAMA SK KELATUAN PAPAR
SJK(C) ST JOSEPH (M) JALAN TAKIS, SEBELAH SM ST JOSEPH, PAPAR
SJK(C) TUNG SHAN KAMPUNG MANGGIS,JALAN LAMA PAPAR PAPAR
SJK(C) BONG HWA JALAN KEDAI BARU PEKAN BONGAWAN BONGAWAN
SK BELATIK JALAN KIMANIS KENINGAU PAPAR
SK BENONI KG BENONI PAPAR PAPAR
SK BERINGIS KAMPUNG BERINGIS PAPAR
SK DAINGIN KG. DAINGIN, ULU KIMANIS PAPAR
SK GANA KG GANA,JALAN LAMA KK PAPAR
SK KAIDUAN KG.KAIDUAN KINARUT PAPAR PAPAR
SK KELATUAN KG. KELATUAN, JLN. ULU KIMANIS, PAPAR
SK KAWANG KM 30, JALAN LAMA KK-PAPAR, KG. KAWANG. PAPAR
SK KAYAU KG KAYAU PAPAR PAPAR
SK KELANAHAN KM 5 , JLN SMK MAJAKIR , PAPAR PAPAR
SK KAMBIZAAN KAMPUNG KAMBIZAAN PAPAR
SK PEKAN KINARUT PEKAN KINARUT PAPAR
SK KOGOPON JALAN LAMA PAPAR - KOTAKINABALU , JALAN MANGGIS, PAPAR
SK KUALA PAPAR JALAN PANTAI MANIS PAPAR PAPAR
SK LANGKAWIT KG LANGKAWIT PAPAR
SK LIMPUTONG KILOMETER3LIMPUTOG PAPAR
SK LINGAN JALAN LAMA KG.KABANG, PAPAR PAPAR
SK. MANDALIPAU JLN LAMA PAPAR SIMPANG KG MANGGIS,KG.MANDALIPAU, PAPAR
SK MOOK KG.MOOK KINARUT PAPAR
SK PADAWAN BESAR KG PADAWAN,PAPAR PAPAR
SK PEKAN PAPAR PEKAN PAPAR Papar
SK PENGALAT BESAR KG PENGALAT BESAR PAPAR
SK PENGALAT KECIL KM 3 PAPAR-KOTA KINABALU PAPAR
SK RAMPAZAN KG RAMPAZAN PAPAR
SK SABANDIL KG. SABANDIL PAPAR
SK TAMPASAK JAMBATAN JALAN LAMA KINARUT PAPAR PAPAR
SK TANAKI KAMPUNG TANAKI, KAWANG PAPAR
SK BUANG SAYANG KG MELUGUS PAPAR PAPAR
SK PANTAI MANIS PAPAR SK PANTAI MANIS, PETI SURAT 487, PAPAR
SK SURATI KM 1, JALAN KK LAMA PAPAR
SK PEKAN KIMANIS PEKAN KIMANIS KOTA KINABALU
SK PEKAN BONGAWAN JALAN KAMPUNG PADANG BONGAWAN BONGAWAN
SK SUMBILING HADAPAN KLINIK KG TIBABAR JALAN SUMBILING BONGAWAN
SK VIGING ULU KAMPUNG VIGING BONGAWAN
SK ULU LUMAGAR JALAN ULU lumagar BONGAWAN, peti surat 44 BONGAWAN
SK KIMANIS KAMPUNG BRUNEI KIMANIS PAPAR PAPAR
SK MANDAHAN KAMPUNG MANDAHAN BONGAWAN
SK NYARIS-NYARIS KG NYARIS-NYARIS, PETI SURAT 46 BONGAWAN
SK OUR LADY (M) KG.KELATUAN PAPAR KOTA KINABALU
SK SACRED HEART KG BIAU (M) KAMPUNG BIAU, PAPAR
SK ST JOSEPH (M) KM 0.3, JALAN TAKIS PAPAR, PAPAR
SK ST MARY (M) JALAN LAMA, KAMPUNG LIMBAHAU, PAPAR
SJK(C) HWA SHIONG 10.5 BATU,JLN PUTATAN,PUTATAN KOTA KINABALU
SJK(C) YUE MIN KM12, JLN PENAMPANG BARU - KK PENAMPANG
SK BABAGON KM25, JLN KK - KENINGAU PENAMPANG
SK BUAYAN SK.BUAYAN, PETI SURAT 181 PENAMPANG
SK BUIT HILL DARI PEKAN PUTATAN MASUK JALAN KE KG BARU L/K 3KM PENAMPANG
SK KIPOVO KG KIPOVO, KM28, JLN KK - KENINGAU PENAMPANG
SK KEM LOK KAWI SK KEM LOK KAWI KOTA KINABALU
SK LONGKOGUNGON BATU 32 JALAN PENAMPANG-TAMBUNAN (16 KM BY FOOT) PENAMPANG
SK MOYOG KG. MOYOG, KM29, JALAN K.KINABALU - TAMBUNAN PENAMPANG
SK TANSAU KM13, JLN KG KETIAU, PUTATAN PENAMPANG
SK PETAGAS KM8, JLN PUTATAN - KK TANJUNG ARU
SK PUTATON INOBONG KAMPUNG PUTATON, JALAN KIBAMBANGAN PENAMPANG PENAMPANG
SK PUUN TUNOH JLN KODUNDUNGAN, OFF PENAMPANG BYPASS, DONGGONGONPENAMPANG
SK SUGUD KM15, JLN PENAMPANG PENAMPANG
SK TERIAN JLN TIMPANGOH SUGUD, PENAMPANG
SK TOMBOVO KG.TOMBOVO, JLN KETIAU PENAMPANG
SK TAMPASAK TOGUDON KG TOGUDON, JLN TAMBUNAN PENAMPANG
SK PEKAN PUTATAN JALAN PEJABAT DAERAH PUTATAN KOTA KINABALU
SK BAHANG KM8, JALAN PENAMPANG BARU (BELAKANG TELEKOM) PENAMPANG
SK KIBABAIG JLN DEWAN KEBUDAYAAN, PENAMPANG PENAMPANG
SK KG CONTOH SK. KG. CONTOH PETAGAS PENAMPANG
SK PENAMPANG D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH PENAMPANG, P.S. 147 PENAMPANG
SR PENDIDIKAN KHAS PEKAN TUARAN PETI SURAT 50553 PUTATAN
SK ST ALOYSIUS LIMBANAK KM 17 JALAN PAPAR LAMA PENAMPANG
SK ST ANTHONY OFF JALAN SHANTUNG LAMA PENAMPANG PENAMPANG
SK ST JOSEPH KG. KAMBAU, JLN SM ST. MICHAEL PENAMPANG
SK ST PAUL KOLOPIS KG KOLOPIS, KM7 JLN PENAMPANG -TAMBUNAN PENAMPANG
SK ST THERESA INOBONG KM8, JLN PAPAR LAMA - KK PENAMPANG
SK SIBANGALI JALAN PENSIANGAN - SALILIRAN, NABAWAN
SK LONGONGON SUNGAI LOGONGON NABAWAN
SK PANDIWAN Jalan Nabawan Sapulut NABAWAN
SK PEKAN PENSIANGAN PEKAN PENSIANGAN NABAWAN
SK PENONTOMON BATU 22, JALAN KELAPA SAWIT KIM LONG NABAWAN
SK SALAROM JALAN SEPULUT-KALABAKAN NABAWAN
SK SALILARAN KG.SALILIRAN PENSIANGAN NABAWAN
SK SEPULOT KM 60, JALAN NABAWAN, KG. SEPULOT NABAWAN
SK KUALA SALONG KG. KUALA SALONG NABAWAN
SK KG BAHAGIA KG. BAHAGIA NABAWAN
SK LOTONG SK. LOTONG SAPULUT, PENSIANGAN. NABAWAN
SK PEKAN NABAWAN JALAN SMK NABAWAN NABAWAN
SK PEMENTERIAN KG. PEMUNTARIAN NABAWAN
SK LABANG JALAN SEPULUT - KALABAKAN, NABAWAN NABAWAN
SK ULU MOSOPOH JALAN PAMUNTARIAN, KG ULU MOSOPOH, NABAWAN
SK TAMPUSISON JALAN SEPULOT, KM 32,NABAWAN. NABAWAN
SK KEBU BARU KAMPUNG LIMA NABAWAN
SK TETAGAS JALAN NABAWAN SEPULUT NABAWAN
SK KG ENAM KAMPUNG ENAM NABAWAN
SK BABALITAN JALAN SUNGAI LOGONGON, KM175 NABAWAN
SK LAYON SK.LAYON, PETI SURAT 62, NABAWAN SABAH NABAWAN
SK SALINATAN SG. PENSIANGAN-SALINATAN, KG SALINATAN NABAWAN
SK PENGARAAN BATU 22, JALAN KELAPA SAWIT KIM LONG NABAWAN
SK SALIKU KG. SALIKU NABAWAN
SK TINADUK JALAN SUNGAI PENSIANGAN, NABAWAN. NABAWAN
SK SASANDUKON KG SASANDUKON, DAERAH KECIL PAGALUNGAN NABAWAN
SK SIMATUOH JALAN SEPULUT-KALABAKAN, NABAWAN NABAWAN
SK BAWING KG BAWING, JALAN PITAS - KG. LIU KOTA MARUDU
SK DANDUN JALAN ROSOB KE JALAN BILANGAU PITAS
SK KANIBONGAN KG. KANIBONGAN JLN KANIBONGAN PITAS PITAS
SK KUSILAD KG KUSILAD PITAS JALAN DANDUN, PETI SURAT WDT 42 KOTA MARUDU
SK LIU Kg. Liu, Jalan Bongkol Pitas. KOTA MARUDU
SK MAPAN-MAPAN JLN DARAT TANAH MERAH DAN IKUT LAUT DR MANGKAPON PITAS
SK MALUBANG KG. MALUBANG PITAS PITAS
SK PANTAI JALAN KANIBONGAN,KAMPUNG PANTAI KOTA MARUDU
SK PINGGAN-PINGGAN KG PINGGAN-PINGGAN, JLN PITAS KOTA MARUDU
SK PEKAN PITAS KG.KALUMPANG JLN KALUMPANG PITAS KOTA MARUDU
SK ROSOB SK ROSOB PITAS, PETI SURAT 235, POS MINI PITAS, PITAS
SK TELAGA JLN.BONGKOL,MASUK KE SIMPANG TELAGA. KOTA MARUDU
SK PANDAN MANDAMAI KG. PANDAN MANDAMAI JLN DANDUN PITAS KOTA MARUDU
SK PINAPAK KG. PINAPAK JALAN HAP SING KOTA MARUDU
SK SENAJA KG. SENAJA JLN BONGKOL OFF JLN SENAJA KOTA MARUDU
SK SALIMPODON DARAT JALAN PITAS KE KG SALIMPODON DARAT KOTA MARUDU
SK MANGKAPON PITAS SK MANGKAPON PITAS, PETI POS 235 PITAS
SK BONGKOL PITAS JALAN BONGKOL PITAS.21KM DARI PEKAN PITAS PITAS
SK BAWANG PITAS JLN KG BAWANG.P/S 130 KOTA MARUDU
SK KASAGAAN KG. KESAGAAN, JALAN PITAS KOTA MARUDU
SK MARINGGAN PITAS KG.MARINGGAN PITAS.JALAN MONGKUBOU LAUT KOTA MARUDU
SK MANGGIS/MONGKUBOU JETI KAMPUNG MENGKUBAU LAUT KOTA MARUDU
SK MANDURIAN KG.MANDURIAN, JALAN MAMPAKAD NIBANG. KOTA MARUDU
SK KIBUBUK / SAHABAT SATU KG. KIBUBUK, BATU LIMA JALAN MEMPAKAD-NIBANG KOTA MARUDU
SK NIBANG JLN HAP SING, KG NIBANG, PITAS KOTA MARUDU
SK DALLAS, PITAS JLN KANIBUNGAN - OFF JLN SK PANTAI, KG TARADAS KOTA MARUDU
SK RUKOM KG.RUKOM KM 20 JLN KANIBONGAN PITAS KOTA MARUDU
SK DATONG KAMPUNG DATONG,JALAN BONGKOL PITAS KOTA MARUDU
SK BANGKAU-BANGKAU JLN.PITAS, SIMPANG KG. BANGKAU BANGKAU, PITAS KOTA MARUDU
SK SOSOP JALAN KANIBONGAN, JALAN KUSILAD, JALAN KG. SOSOP. Pitas
SK PEKAN PITAS II PEKAN BARU PITAS, JLN PITAS / KOTA MARUDU KOTA MARUDU
SJK(C) PAI WEN KM 1 JLN TAMBUNAN RANAU
SK KAINGARAN KG. KAINGARAN, ULU SUGUT RANAU
SK MALINSAU KM 56 JLN KAINGARAN RANAU
SK KAWIYAN SUGUT PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU RANAU
SK MANGKAPOH KG. SINURAI, JLN. KAINGARAN, RANAU
SK KARAGASAN KM98.6 JLN KAINGARAN ULU SUGUT RANAU
SK BADUKAN KM 10 JLN TAMBUNAN RANAU
SK BONGKUD KG. BONGKUD JLN. NARAWANG RANAU
SK BUNDU TUHAN KM 29 JLN BUNDU TUHAN RANAU
SK GANA-GANA KAMPUNG GANA-GANA, RANAU RANAU
SK KAMPONG LIBANG SK. KAMPONG LIBANG RANAU
SK KEMBURONGOH JALAN TAMBUNAN RANAU. RANAU
SK KANANAPON KM 15 KG MURUK,JLN RANAU - SANDAKAN RANAU
SK KERANAAN KG. KERANAAN RANAU
SK KIMONDOU KM 6.4 JLN RANAU KK KG KIBBAS RANAU
SK KITUNTUL KG. KITUNTUL, RANAU
SK KUNDASANG KM 15.2 JLN KUNDASANG ZEN GARDEN RANAU
SK LONGUT KM 70.1 JLN TAMBUNAN RANAU
SK LANGSAT KILOMETER 10, JALAN NARAWANG RANAU. RANAU
SK LIPASU KM4, JALAN RANAU TAMPARULI. RANAU
SK LOHAN KG.LOHAN ULU, JALAN AIR PANAS PORING. RANAU
SK MATUPANG KM40, JALAN RANAU -TELUPID RANAU
SK MAUKAB KAMPUNG MAUKAB, RANAU RANAU
SK MARAKAU KM 5.7 JALAN MARAKAU LIBANG RANAU
SK MIRURU KM 76.8 JLN SANDAKAN RANAU
SK MOHIMBOYON SK.MOHIMBOYON D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU
SK NALAPAK KILOMETER 21 JALAN RANAU TELUPID RANAU
SK NAMPASAN KG.NAMPASAN, SMPG GANA-GANA, JLN TAMBUNAN RANAU
SK NAPONG KM 27.2 JLN KAINGARAN RANAU
SK NARAWANG KM 22 JLN NARAWANG RANAU
SK PAGINATAN KM 48 JLN SANDAKAN RANAU
SK PAUS KM 69, JLN NUKAKATAN. RANAU
SK PERANCANGAN KG PERANCANGAN KM 24 JALAN RANAU KAINGARAN. RANAU
SK PINAUSUK KG.PINAUSUK RANAU
SK PINAWANTAI RANAU KG.PINAWANTAI, KM. 40 JALAN RANAU KOTA MARUDU, RANAU
SK PORING KM 23 JALAN AIR PANAS PORING,RANAU. RANAU
SK PEKAN RANAU JALAN HOSPITAL RANAU. RANAU
SK RANDAGONG KM 16 JALAN TAMBUNAN RANAU
SK RATAU JALAN BUNDU TUHAN, KAMPUNG RATAU 89300 RANAU RANAU
SK SAGINDAI KG SAGINDAI BARU, JALAN RANAU-SANDAKAN RANAU
SK TAGUDON LAMA KM 35 JLN TOBOH RANAU RANAU
SK TAMPIOS KG. TAMPIOS RANAU
SK TIMBUA KM 40 JALAN KAINGARAN RANAU
SK TINANOM KG.TINANOM RANAU RANAU
SK TOBOH JLN TEROLOBOU TUDAN SK.TOBOH RANAU
SK TOGOP DARAT KM 55, JALAN TIMBUA SIMPANG TARAWAS, JALAN PINAWAN RANAU
SK TONGOU KILOMETER 23,JALAN RANAU-TAMBUNAN. RANAU
SK TUDAN KM 46.4 JL TOBOH RANAU
SK WAANG SK. WAANG RANAU
SK KINIRASAN KAMPUNG KINIRASAN RANAU
SK KIROKOT KM 40 JLN LANGSAT RANAU.
SK NUNUK RAGANG KM 52, JALAN TELUPID- RANAU. RANAU
SK TIBABAR KG TIBABAR KM 48, JLN RANAU MALINSOU RANAU
SK KANDAWAYON KG. KANDAWAYON, JALAN TAMBUNAN, RANAU
SK TIANG KM 85.1 JLN TIANG TAMBUNAN RANAU
SK PAHU HIMBAAN KG. HIMBAAN, JLN RANDAGONG, BUNDU TUHAN RANAU
SK KEPANGIAN KILOMETER 8 JALAN RANAU TAMBUNAN RANAU
SK KAULUAN PPD RANAU RANAU
SK SAGIBAN KILOMETER 32.5 JALAN MALINSAU RANAU
SK NARADAN (NAWANON) KM 80 JLN NARADAN RANAU
SK PEKAN DUA PEKAN RANAU RANAU
SK KINAPULIDAN Km. 12, Jalan Kg. Kinapulidan RANAU
SK TARAWAS KM 32 JLN TIMBUA SIMPANG PINAWANTAI RANAU RANAU
SK.KILIMU KG KILIMU, RANAU RANAU
SK.KINASARABAN KG.KINASARABAN RANAU
SK NUKAKATAN KM 87 JLN SANDAKAN NUKAKATAN RANAU
SK SRI GABUNGAN KAMPUNG NASAKOT RANAU
SK GUSI KG GUSI, JALAN KARAGASAN ULU SUGUT RANAU RANAU
SK MESILOU KAMPUNG MESILOU RANAU
SK ST BENEDICT (M) PEKAN RANAU RANAU
SRK DON BOSCO KG. BUNDU TUHAN RANAU
SJK(C) CHENG MIN JALAN CHENG MIN, BANDAR SANDAKAN SANDAKAN
SJK(C) CHI HWA BATU 1.5, JALAN UTARA, SANDAKAN. SANDAKAN
SJK(C) LOK YUK KM8 JALAN CECILY SANDAKAN
SJK(C) MING CHUNG BATU 14, JALAN LABUK, SANDAKAN SANDAKAN
SJK(C) PEA WHA BATU 12 , JALAN LABUK SANDAKAN SANDAKAN
SJK(C) PEI YING JALAN CECILY SANDAKAN
SJK(C) PUI GIN BATU 7 JALAN AIRPORT SANDAKAN
SJK(C) SYN HUA KM14, JALAN LABUK SANDAKAN
SJK(C) TAI TONG JALAN SATU, TAMAN SIBUGA. SANDAKAN
SJK(C) YUK CHOI JALAN CECILY, SANDAKAN
SK BAMBANGAN KAMPUNG BAMBANGAN. SANDAKAN
SK SRI TANJUNG PAPAT 1 KAMPUNG BERHALA DARAT SANDAKAN
SK BONGON BESAR PULAU KAMPUNG BONGON BESAR SANDAKAN
SK BANDAR JALAN CHENG MIN SANDAKAN
SK SUNGAI PADAS BATU 12, KAMPUNG PADAS, SANDAKAN
SK BATU 16 GUM-GUM BATU 16 JALAN LABUK KG GUM-GUM SANDAKAN
SK GUM-GUM KECIL BATU 12, PEKAN MUHIBBAH, RANCANGAN SUNGAI MANILA SANDAKAN
SK GAS JALAN BATU SAPI SANDAKAN
SK KARAMUNTING JALAN BATU SAPI, KARAMUNTING, SANDAKAN SANDAKAN
SK SAKILAN DESA JALAN LABUK, KM37, LADANG SAKILAN IOI, SANDAKAN
SK PULAU LUBUKAN JETI BESAR SANDAKAN KE KAMPUNG PULAU LUBUKAN SANDAKAN
SK KAMPUNG BARU DR JETI BDR KE JETI KAMPUNG BARU, PULAU TIMBANG SANDAKAN
SK MUMIANG Jeti pelabuhan Sandakan SANDAKAN
SK RANCANGAN LUBUH BATU 12,KAMPUNG RANCANGAN LUBUH SANDAKAN
SK NUNUYAN LAUT JETI BANDAR SANDAKAN, SANDAKAN. SANDAKAN
SK SUNGAI MADANG KAMPUNG SUNGAI MADANG SANDAKAN
SK PULAU LIBARAN BEG BERKUNCI 02 SANDAKAN
SK PULAU SANGHAI JETI PEJABAT POS, KE KG. TRONGLIMAN PULAU SANGHAI SANDAKAN
SK PULAU TIMBANG KG. TRONGLIT PULAU TIMBANG SANDAKAN
SK LADANG SANDAK BATU 10 JALAN SUNGAI BATANG SANDAKAN
SK LABUK SUBUR JALAN LADANG LABUK. SANDAKAN
SK SEGALIUD KAMPUNG SEGALIUD, JALAN KINABATANGAN SANDAKAN
SK SIBUGAL BESAR BATU 10, JALAN LABUK, SANDAKAN SANDAKAN
SK SUNGAI ANIB 1 KM 2, JALAN BULI SIM-SIM, SANDAKAN
SK KEM TENTERA KEM SRI KINABATANGAN, BATU 7, JLN AIRPORT, SANDAKAN
SK SUNGAI MANILA RANCANGAN SUNGAI MANILA, BATU 12 JALAN LABUK. SANDAKAN
SK TANJONG ARU JETI PASAR BESAR , KG. TANJONG ARU, SANDAKAN SANDAKAN
SK ULU DUSUN BATU 30 JALAN LABUK KG ULU DUSUN SANDAKAN
SK TANJONG PISAU KAMPUNG LALASUN / TANJUNG PISAU SANDAKAN
SK SIPINONG JETI PELABUHAN SANDAKAN SANDAKAN
SK SUNGAI TIRAM BT 19 JALAN LABUK SANDAKAN
SK TANJONG BATU PASAR SANDAKAN, JETI KAMPUNG TANJUNG BATU SANDAKAN
SK BATU PUTIH BARU KG BATU PUTIH BARU, BATU 7, JALAN AIRPORT, SANDAKAN
SK SUNGAI KAYU KG SUNGAI KAYU, JALAN AIRPORT, BATU 7 SANDAKAN
SK PAMAGUAN JETI PASAR BESAR BANDAR SANDAKAN SANDAKAN
SK PITAS KAMPUNG PITAS LAUT, MUMIANG SANDAKAN
SK SG ANIB 2 BATU 1 1/2, JALAN BULI SIM-SIM, SANDAKAN SANDAKAN
SK SRI TANJUNG PAPAT 2 KG. BERHALA DARAT JLN BULI SIM-SIM SANDAKAN
SK MUHIBBAH BATU 4, JALAN CECILY UTARA SANDAKAN
SK TERUSAN BARU SK TERUSAN BARU WDT 113 SANDAKAN
SK TAMAN RIMBA BATU 7 JLN. BELIAN, TAMAN RIMBA SANDAKAN
SK SERI MANIS JALAN GUM-GUM MANIS, BATU 16 1/2, PETI SURAT 446 SANDAKAN
SK KG BAHAGIA KM11, JALAN BATU SAPI, SANDAKAN
SK MERPATI TAMAN MERPATI JLN AIRPORT BT 7 SANDAKAN
SK KG PERTANIAN KG GARINONO, BATU 25, JALAN LABUK SANDAKAN
SK MAWAR BATU 5 JALAN SIBUGA TAMAN MAWAR SANDAKAN
SK BANDAR DUA JALAN BATU SAPI, KARAMUNTING SANDAKAN
SK SUNGAI ANIB III KM7, JLN SIBUGA SANDAKAN
SK TINUSA WDT 141, Rumah Persekutuan, Batu 7, Jalan Airport SANDAKAN
SK ST GABRIEL TANAH MERAH, JALAN CECILY SANDAKAN
SK LUNG MANIS JALAN SANDAKAN KE TELUPID,BT45 KG.LUNG MANIS SANDAKAN
SK ST MARY CONVENT BATU 2 1/2 JALAN LABUK, SANDAKAN
SK ST MARY TOWN (M) BATU 2 1/2 JALAN UTARA SANDAKAN
SK ST MARY LABUK (M) KM 3.3, JALAN LABUK. SANDAKAN
SK ST MONICA BATU 5, JALAN SIBUGA SANDAKAN
SK SUNG SIEW BATU 4 JALAN CECILY SANDAKAN
SJK(C) NYUK HWA KM 2 , JALAN SEMPORNA - TAWAU. SEMPORNA
SK BALIMBANG PULAU BUM-BUM KG. BALIMBANG SEMPORNA
SK BUBUL JALAN SEMPORNA-TAWAU BATU 1 (SEBELAH PPD SEMPORNA) SEMPORNA
SK BUGAYA JALAN TANJUNG KAPOR, BERSEBELAHAN SMK. BUGAYA SEMPORNA
SK GELAM-GELAM PULAU BUM-BUM SEMPORNA
SK.HAMPALAN JETI TONGKALOH,KG HAMPALAN,PULAU BUM-BUM SEMPORNA
SK KABOGAN JALAN KABOGAN,KAMPUNG KABOGAN SEMPORNA
SK PULAU LARAPAN PULAU LARAPAN SEMPORNA
SK LIHAK-LIHAK KAMPUNG LIHAK-LIHAK SEMPORNA
SK MENAMPILIK PULAU MENAMPILIK SEMPORNA
SK PEGAGAU JALAN TAWAU-SEMPORNA RANCANGAN PEGAGAU SEMPORNA
SK PULAU BAIT PULAU BAIT SEMPORNA
SK PULAU BUM-BUM PULAU BUM BUM KG.BUM-BUM SEMPORNA
SK PULAU OMADAL PULAU OMADAL SEMPORNA
SK SELAKAN PULAU SELAKAN SEMPORNA
SK PEKAN SEMPORNA DI KAWASAN BELAKANG MINI STADIUM DAERAH SEMPORNA. SEMPORNA
SK TANJUNG KAPOR JALAN BUGAYA,KAMPUNG TANJUNG KAPOR SEMPORNA
SK KAMPUNG POKAS JLN TAGASAN KAMPUNG POKAS SEMPORNA
SK SISIPAN PULAU BUM-BUM KG. SISIPAN SEMPORNA
SK SULABAYAN PULAU BUM-BUM, KG SULABAYAN SEMPORNA
SK SUNGAI TUHOK KM15 JALAN TANJUNG KAPOR, KAMPUNG SUNGAI TUHOK SEMPORNA
SK TAGASAN JALAN SEMPORNA TAWAU,KG TAGASAN SEMPORNA
SK TAMPI-TAMPI KAMPUNG TAMPI-TAMPI ASLI, SEMPORNA SEMPORNA
SK TERUSAN BARU KAMPUNG TERUSAN BARU PULAU BUM-BUM SEMPORNA
SK TERUSAN TENGAH KG TERUSAN TENGAH, PULAU BUM-BUM SEMPORNA
SK PULAU DENAWAN KAMPUNG PULAU DENAWAN SEMPORNA
SK EGANG-EGANG PULAU BUM-BUM, KG EGANG-EGANG SEMPORNA
SK KAMPUNG SIMUNUL JALAN KAMPUNG SELAMAT SEMPORNA
SK PULAU PABABAG PULAU PABABAG,KG.PULAU PABABAG SEMPORNA
SK KUBANG PINANG KM15, JALAN SEMPORNA TAWAU, KG. KUBANG PINANG SEMPORNA
SK KALUMPANG JALAN TAWAU-SEMPORNA, LADANG KALUMPANG SEMPORNA
SK PULAU MABUL JETI PEKAN - PULAU MABUL SEMPORNA
SK BANGAU-BANGAU JALAN HOSPITAL , KG. BANGAU-BANGAU SEMPORNA
SK LABUAN HAJI PULAU BUM-BUM, KG. LABUAN HAJI SEMPORNA
SK PULAU SUMANDI SK PULAU SUMANDI WDT 71 SEMPORNA
SK TONGKALLOH PULAU BUM-BUM KAMPUNG TONGKALLOH SEMPORNA
SK PEKAN SEMPORNA II KG BAKAU, JALAN ARUNG HAYAT RESORT SEMPORNA
SK BUBUL II JALAN BUBUL LAMA, SIMPANG AIRPORT. SEMPORNA
SK BUKIT LALANG JALAN SEMPORNA - TAWAU, KG. BUKIT LALANG SEMPORNA
SK LADANG SEGARIA KM31, JLN SEMPORNA - KUNAK SEMPORNA
SEKOLAH AGAMA TUN SAKARAN KOMPLEKS INABAH KAMAL SEMPORNA
SJK(C) CHUNG HWA SIPITANG KAWASAN PEKAN SIPITANG SIPITANG
SJK(C) CHUNG HWA MESAPOL PEKAN MESAPOL , PETI SURAT 17 , MESAPOL, SIPITANG. SIPITANG
SJK(C) SIN BOON SINDUMIN PEKAN SINDUMIN SIPITANG
SK BANTING KG.BANTING SIPITANG
SK KEBAWANG KAMPUNG KEBAWANG SIPITANG SIPITANG
SK KAWANG SK KAWANG SIPITANG, JALAN PANTAI LUAGAN, SIPITANG SIPITANG
SK KUALA MENGALONG KM 23,JALAN SINDUMIN,KG.KUALA MENGALONG,SIPITANG, SIPITANG
SK LONG PASIA SK. LONG PASIA SIPITANG
SK LUBANG BUAYA KAMPUNG LUBANG BUAYA SIPITANG
SK LUBOK DARAT KAMPUNG LUBOK DARAT, JALAN LUBOK DARAT, SIPITANG
SK MELAMAM KAMPUNG MELAMAM SIPITANG
SK MENDULONG KG. MENDULONG KM24,89857 SIPITANG SIPITANG
SK MELALIA KG. MELALIA, JALAN SIPITANG BEAUFORT SIPITANG
SK MELIGAN KG. MELIGAN, SIPITANG SIPITANG
SK MERINTAMAN JALAN SINDUMIN SIPITANG
SK MESAPOL KG. MESAPOL, JALAN KATIPO, KM 6, SIPITANG
SK PANTAI KG RANAU-RANAU 12, JALAN SINDUMIN SIPITANG
SK PELAKAT KG PELAKAT SIPITANG
SK SINDUMIN PEKAN SINDUMIN SIPITANG
SK PEKAN SIPITANG JALAN PELAKAT SIPITANG SIPITANG
SK ULU SIPITANG SK. ULU SIPITANG, PETI SURAT 52, SIPITANG
SK PADANG BERAMPAH KG. PADANG BERAMPAH SABAH FOREST INDUSTRI (SFI) SIPITANG
SK SOLOB KAMPUNG SOLOB SIPITANG
SK ULU BOLE KG.ULU BOLE, SIPITANG, SABAH SIPITANG
SK KELANGSAT KAMPUNG KELANGSAT SIPITANG
SRJK(C) YUH MIN JLN.KLINIK,PEKANTAMBUNAN TAMBUNAN
SK GERAS KG.GERAS,KM 32 JLN RANAU TAMBUNAN
SK KAINGARAN KG.KAINGARAN, JALAN KAINGARAN, TAMBUNAN
SK KEROKOT Kg.Kerokot TAMBUNAN
SK KIAWAYAN KG.KIAWAYAN, KM10 JALAN TAMBUNAN KENINGAU. TAMBUNAN
SK KUMAWANAN JALAN TAMBUNAN RANAU SIMPANG KG. PAHU, TAMBUNAN. TAMBUNAN
SK KINABAAN KG KINABAAN TAMBUNAN
SK KUALA NAMADAN TAMBUNAN KAMPUNG KUALA NAMADAN JALAN PEGALAN KUSOB TAMBUNAN
SK MONSOK TENGAH SK.MONSOK TENGAH,PETI SURAT 148,89657 TAMBUNAN. TAMBUNAN
SK NUKAKATAN SK NUKAKATAN D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH P/S 27 TAMBUNAN
SK PATAU KG. PATAU TAMBUNAN
SK PEGALAN KUSOB KAMPUNG MAKATIP TAMBUNAN
SK ROMPON JALAN ROMPON-DAKAR , KAMPUNG ROMPON,TAMBUNAN TAMBUNAN
SK BAMBANGAN KG BAMBANGAN, JALAN TAMBUNAN RANAU TAMBUNAN
SK LOTONG JALAN KENINGAU, KAMPUNG LOTONG TAMBUNAN
SK SUNSURON SK SUNSURON, KG SUNSURON TAMBUNAN
SK PEKAN TAMBUNAN JALAN MASJID, TAMBUNAN TAMBUNAN
SK TIKOLOD JALAN TAMBUNAN KENINGAU KG TIKOLOD KM 15 TAMBUNAN TAMBUNAN
SK TIMBOU KG.TIMBOU,TAMBUNAN., TAMBUNAN
SK KIPAKU JALAN KOTA KINABALU,SIMPANG TOMBOTUON. TAMBUNAN
SK TIONG WIDO KG. TIONG, KM 58, JLN RANAU TAMBUNAN
SK TINOMPOK LIWAN SK.TINOMPOK LIWAN, JLN RANAU TAMBUNAN
SK KINALUAN KAMPUNG KUALA MONSOK, JALAN TAMBUNAN KENINGAU TAMBUNAN
SK SINTUONG-TUONG KM 32, JLN RANAU TAMBUNAN, KG GERAS TAMBUNAN TAMBUNAN
SK RAGKAM JALAN TONDULU-KUYUNGON TAMBUNAN
SK KITOU JLN KENINGAU, BATU 70, TAMBUNAN TAMBUNAN
SRK ST DAVID TOBOH (M) SRK ST. DAVID TOBOH, PETI SURAT 18, TAMBUNAN
SK NAMBAYAN SK.NAMBAYAN,JALAN GALIONG TAMBUNAN
SRK ST THERESA JALAN CONALLY. TAMBUNAN
SJK(C) CHUNG HWA KM 6 JALAN KINABUTAN TAWAU
SJK(C) HING HWA BATU 3 1/2 JALAN SIN ON, TAWAU
SJK(C) KUNG MING JLN APAS, BT.4,TMN MEGAH JAYA TAWAU
SJK(C) KUOK MING JLN SIN SAN, 91000 TAWAU,SABAH. TAWAU
SJK(C) PHUI YUK KG. GUDANG EMPAT , TAWAU TAWAU
SJK(C) SIN HWA JALAN DOMINIC. TAWAU
SJK(C) YUK CHIN JALAN KUHARA, MILE2,TAWAU TAWAU
SK BATU 22 BALUNG KM31, JALAN APAS BALUNG, TAWAU
SK DESA SUBUR KM 48 JALAN MEROTAI TAWAU. TAWAU
SK ANDRASSY BATU 13, JALAN RANGGU - ANDRASSY TAWAU
SK BALUNG KG. BALUNG COCOS KM51 JLN. APAS TAWAU
SK BATU PAYONG KAMPUNG BATU PAYONG, BATU 10 TAWAU
SK BERGOSONG JETI PELABUHAN TAWAU - KG BERGOSONG PULAU SEBATIK TAWAU
SK BUKIT QUOIN KM 40 JALAN BUKIT QUOIN TAWAU
SK BLOK 31 KM30, JALAN BUKIT QUOIN,KAMPUNG BLOK 31, TAWAU
SK UMAS-UMAS JALAN KALABAKAN,KM 75 FELDA UMAS. TAWAU
SK INDERSABAH KM 56 JALAN INDERASABAH, TAWAU
SK KALABAKAN KILOMETER 106 JALAN KALABAKAN TAWAU TAWAU
SK KEM KABOTA KM 4, JLN APAS -SIN ON TAWAU
SK KINABUTAN BESAR BATU 6 JALAN APAS TAWAU
SK KUALA APAS KM 30, JLN APAS BALUNG, TAWAU TAWAU
SK KUALA MEROTAI KG. KUALA MEROTAI JALAN MEROTAI BESAR TAWAU
SK MENTADAK BARU KAMPUNG MENTADAK BARU, PULAU SEBATIK, TAWAU
SK MEROTAI BESAR JALAN MEROTAI TAWAU
SK RANGGU JALAN KAMPUNG RANGGU, KM16, JALAN APAS. TAWAU
SK SERUDONG BARU BATU 18 JALAN APAS KOKO, TAWAU
SK SUNGAI HJ MATAHIR KG. SUNGAI HJ. MATAHIR TAWAU TAWAU
SK SUNGAI IMAM KM30 JLN MEROTAI,TAWAU TAWAU
SK PANGLIMA HABIBULLAH KG SUNGAI PUKUL, PULAU SEBATIK, TAWAU
SK SUNGAI TONGKANG KAMPUNG SUNGAI TONGKANG,PULAU SEBATIK. TAWAU
SK TANJONG BATU KM 6 JALAN UTARA TAWAU
SK BANDAR TAWAU JALAN OKK ABU BAKAR KM 2 TAWAU
SK WAKUBA BATU 16 , JALAN APAS TAWAU. TAWAU
SK KG JAWA KAMPUNG JAWA, KONGSI 10, JLN TIKU, TAWAU
SK MUHIBBAH RAYA JALAN MUHIBBAHRAYA TAWAU
SK PASIR PUTIH JALAN SIN SAN TAWAU
SK BATU 4 JALAN APAS SK. BATU 4, JALAN APAS, PETI SURAT 61660 TAWAU
SK KG TITINGAN JALAN PANTAI ,BATU 2 1/2 APAS TAWAU
SK BANDAR TAWAU II JALAN OKK ABU BAKAR KM 2 TAWAU
SK TAMAN TAWAU BATU 3 1/2 , JALAN APAS, TAWAU TAWAU
SK ULU KALABAKAN KM 105 OFF JALAN TAWAU SAPULUT TAWAU
SK TG BATU KERAMAT JALAN TG. BATU TENGAH, PETI SURAT 1474 TAWAU
SK PERDANA JALAN PASIR PUTIH TAWAU
SK MELODI BATU 2 1/2, JALAN PANTAI, TAWAU LAMA TAWAU
SK SENTOSA BATU 4 JALAN APAS TAWAU
SK BRANTIAN KM 85, JLN KALABAKAN, KG BRANTIAN, JAB PERHUTANAN TAWAU
SK BAHAGIA JLN.MUHIBAH,AIRPANAS TAWAU
SK JAMBATAN PUTIH JALAN MUHIBBAH AIR PANAS TAWAU
SK KUKUSAN JALAN SK GABUNGAN TAWAU
SK ABAKA KM 30 JLN LDG ABAKA MEROTAI TAWAU
SK BOMBALAI (M) JALAN MEROTAI KM 10, TAWAU
SK BRUMAS SABAH SOFTWOOD SDN BHD,JALAN BRUMAS, TAWAU
SK MELATI KG BURUT, KM 27, JALAN MEROTAI, TAWAU TAWAU
SK HOLY TRINITY JALAN MELATI, OFF JALAN KUHARA, TAWAU
SK LUASONG TAWAU
SK MEROTAI KECIL JALAN MEROTAI KM28 TAWAU
SK ST PATRICK JALAN JAMES POWER,KUHARA. TAWAU
SK LADANG TIGER LADANG TIGER, TAWAU
SK WALLACE BAY KG.WALLACE BAY, PULAU SEBATIK TAWAU
SJK(C) CHI VUN ENTABUAN KILOMETER 10, JALAN LAGUD SEBRANG, TENOM. TENOM
SJK(C) YUK HWA BATU 14, JALAN KEMABONG TENOM
SJK(C) CHUNG HWA KM 0.5 JALAN TENOM-KENINGAU TENOM
SJK(C) KONG MIN KM 5.4 JALAN TENOM-KENINGAU TENOM
SJK(C) PADA KG PAAL, KILOMETER 22, JALAN TENOM-PAAL, TENOM
SJK(C) PHUI YING KAMPUNG LAGUD 10.5 KM JALAN TENOM KENINGAU TENOM
SJK(C) VUN SHIN KAMPUNG MELALAP TENOM 16.5KM TENOM KENINGAU TENOM
SJK(C) YUK NAM BATU 10 KAMPUNG PAAL JALAN TENOM KEMABONG TENOM
SJK(C) YUK SYN KILOMETER 13, KG BATU LAPAN, SAPONG TENOM
SJK(C) TSI SIN KG. AMBOI 2 , JALAN TENOM-SAPONG TENOM
SK BAMBAN KG BAMBAN, JALAN TENOM-KEMABONG TENOM
SK BATU TININGKANG JALAN LAGUD SEBERANG,SIMPANG LEMBAGA TABUNG GETAH TENOM
SK TILIS JALAN ULU TOMANI KEMABONG TENOM
SK KUNGKULAR SK. KUNGKULAR,KM 53 JLN TENOM-ULU TOMANI KEMABONG TENOM
SK CHINTA MATA KG. CHINTA MATA, KM 5, JALAN TENOM KEMABONG, TENOM
SK ENTABUAN SK ENTABUAN JALAN MANDALOM /PAAL, TENOM TENOM
SK GUMISI KILOMETER 26, JALAN TENOM-KEMABONG, TENOM
SK INUBAI SK.INUBAI JALAN MENDALOM /PAAL TENOM. TENOM
SK KALANG KANAR SK KALANG KANAR, KG.KALANG KANAR TENOM
SK KG BARU JUMPA KG. BARU JUMPA, JALAN TENOM - KEMABONG, TENOM TENOM
SK KEMABONG KM 31, JALAN TENOM-TOMANI,KG.KEMABONG LAMA, TENOM
SK KUALA TOMANI KG KUALA TOMANI KILOMETER 43, JALAN KEMABONG TENOM
SK LAGUD KG. LAGUD, JALAN TENOM-KENINGAU TENOM
SK MANDALOM LAMA SK MANDALOM LAMA JLN MENDALOM /PAAL TENOM TENOM
SK MASANOI KG. MASANOI, BATU 14, JALAN KEMABONG TENOM
SK MANTAILANG KILOMETER 8 JALAN TENOM-KENINGAU, KG MANTAILANG, TENOM
SK MELALAP JALAN TENOM KENINGAU, TENOM
SK PANGI KM 13, JALAN KERETAPI TENOM-BEAUFORT, PANGI TENOM
SK PULONG SK PULONG JALAN TENOM,KENINGAU KG PULONG TENOM TENOM
SK RUNDUM KAMPUNG RUNDUM, JALAN ANSIP KENINGAU TENOM
SK SAGA PS 262 TENOM
SK LADANG SAPONG KM 10 JALAN TENOM KEMABONG TENOM
SK SUNGAI API SK.SUNGAI API, JALAN KEMABONG,BT 9.5 KGSUNGAI API TENOM
SK PEKAN TENOM KILOMETER 1, JALAN TENOM-KENINGAU. TENOM
SK ULU TOMANI KG ULU TOMANI, JALAN TENOM-KEMABONG, KM78, TENOM
SK JAWA SUMBILING KAMPUNG JAWA SUMBILING, JALAN JAWA SUMBILING TENOM
SK PAGUOKON SK PAGUOKON PETI SURAT 207 JALAN LAGUD SEBRANG TENOM
SK ULU ENTABUAN JALAN LEMBAGA INDUSTRI GETAH, BATU TININGKANG TENOM
SK KAPULU JALAN NABAWAN(KG ANSIP)-KENINGAU TENOM
SK SUMAMBU KG SUMAMBU, KILOMETER 112, JALAN TENOM-KEMABONG TENOM
SK PANGALAT JALAN TENOM - KENINGAU - KG PANGALAT TENOM TENOM
SK SIMPANG KILOMETER 83, JALAN TENOM KEMABONG TENOM
SK BAKUKU KG ALUTOK, JALAN ULU TOMANI-KEMABONG TENOM
SK KOLOROK PPD TENOM, PETI SURAT 194 TENOM
SK ST ANTHONY (M) JLN TENOM-KENINGAU, KM 0.5 TMN LEBIH MAJU, TENOM. TENOM
SK ST PIUS PAMILAAN (M) JLN. TENOM-KENINGAU, KM25, PETI SURAT 129, TENOM
SK ANSUAN KG. BERAYUNG, JALAN BUIS KIABAU, TELUPID SANDAKAN
SK WONOD BATU 8,JALAN TELUPID RANAU TELUPID
SK KIABAU SK. KIABAU, W.D.T NO.08 KG. KIABAU TELUPID
SK TELUPID KAMPUNG TELUPID, BATU 4 JALAN TELUPID - RANAU TELUPID
SK BUIS KAMPUNG BUIS TELUPID, SIMPANG JALAN BUIS KIABAU. TELUPID
SK GABUNGAN KAMPUNG TAVIU, JALAN TELUPID-RANAU SANDAKAN
SK TANGKUNGON KAMPUNG BAUTO KM 12 TELUPID
SK ULU SAPI JALAN SAPI NANGOH, KG ULU SAPI, TELUPID TELUPID
SK PEKAN TELUPID PEKAN TELUPID TELUPID
SK BINTANG MAS KG. BINTANG MAS JLN SAPI NANGOH KM 48 WDT08 89300 BELURAN
SK INARAD KG.INARAD,TONGOD SANDAKAN
SK KERAMUAK KG Keramuak, Pejabat Pelajaran Daerah Tongod(Telup SANDAKAN
SK LANGKABONG KM 38,KG.LANGKABONG,JLN.PENANGAH. TELUPID
SK MASAUM KG MASAUM JLN PENANGAH TELUPID
SK MINUSUH KG.MINUSUH, KM.70, JALAN PENANGAH. TELUPID
SK PENANGAH KG. PENANGAH, DAERAH TONGOD,JLN PENANGAH TELUPID. TELUPID
SK MENGKAWAGO KG MENGKAWAGO,KM 90 JALAN PENANGAH TELUPID
SK TAMPASAK SK. TAMPASAK, ULU KINABATANGAN, TELUPID TELUPID
SK MENANAM KM60,JALAN TELUPID-PENANGAH,KG.MANANAM, TONGOD. TELUPID
SK KENANG-KENANGAN Kg. Kenang-Kenangan, Tongod, Kinabatangan SANDAKAN
SK ENTILIBON JALAN TONGOD, KM 18, KG.ENTILIBON, TONGOD TELUPID
SK SOGO-SOGO SK SOGO-SOGO, KM 36, JLN TONGOD, TELUPID. TELUPID
SK LINAYUKAN KG LINAYUKAN JLN TELUPID-TONGOD TELUPID
SK MALIAU Kg Maliau, Jln Telupid - Penangah TELUPID
SK SAGUON KM80, JALAN TELUPID-PENANGAH, KG. SAGUON TONGOD TELUPID
SK KIANDONGO Kg Kiandongo Jln Telupid - Tongod TELUPID
SK IMBAK JALAN TUNG HAP, KM 90, KAMPUNG IMBAK, W.D.T 08, TELUPID
SK KIRONGGU KG. KIRONGGU, JALAN TELUPID ENTILIBON. TELUPID
SK ULU ANSUAN KG. ANSUAN, PETI SURAT 08, JALAN ESTATE IJM MELIAU SANDAKAN
SK KOPURON KM36,KG. KOPURON, JALAN LUMOU KOPURON. TELUPID
SRK PEKAN TONGOD KG. LILINGKUON,TONGOD TELUPID
SJK(C) CHEN SIN JALAN SEKADAR BATANGAN TUARAN
SJK(C) KOK WAH TALIBONG JALAN KAULUAN,KG.KAULUAN ULU TUARAN TUARAN
SJK(C) ST PHILLIP (M) PEKAN TAMPARULI TAMPARULI
SJK(C) CHUNG HWA TAMPARULI PEKAN TAMPARULI JALAN PADANG TAMPARULI
SJK(C) CHUNG HWA TENGHILAN PEKAN TENGHILAN KM 1 JALAN MOLINSOU TAMPARULI
SK BERUNGIS TUARAN KG. BERUNGIS, TUARAN. TUARAN
SK BOLONG KG. BOLONG JALAN SULAMAN TUARAN TUARAN
SK BUNDUNG JALAN TOPOKON KG BUNDUNG TUARAN
SK BUNGALIO JALAN KIULU, KG. BUNGALIO TAMPARULI
SK BARU-BARU KG BARU - BARU, JLN TENGHILAN,KELAWAT,KOTA BELUD, TUARAN
SK SUNGAI DAMIT KM 5, JALAN BANTAYAN SAWAH SG DAMIT, TUARAN
SK GAYANG KG GAYANG TUARAN, JALAN SULAMAN TUARAN
SK KAULUAN JALAN KAMPUNG KAULUAN TUARAN
SK KINDU KG. KINDU, JLN. KOTA BELUD, TUARAN
SK PEKAN KIULU PEKAN KIULU TAMPARULI
SK LOKUB KAMPUNG LOKUB KIULU,TUARAN TAMPARULI
SR. PENDIDIKAN KHAS K.KINABALU SK. PENDIDIKAN KHAS KOTA KINABALU , SABAH TUARAN
SK MALANGANG BARU SK MALANGANG BARU, TUARAN TUARAN
SK MANTOB SK MANTOB KIULU MANTOB PETI SURAT 610 TUARAN
SK MENGKABONG JALAN MENGKABONG, KAMPUNG MENGKABONG TUARAN
SK NONGKOLUD KAMPUNG NONGKOLUD, TUARAN TUARAN
SK PAHU Jalan Pukak Pahu TAMPARULI
SK PENIMBAWAN JALAN SULAMAN TUARAN
SK PORING KAMPUNG P0RING TUARAN TUARAN
SK PUKAK KG. PUKAK KIULU, TUARAN
SK RANGALAU BARU KAMPUNG RANGALAU BARU KIULU TUARAN
SK RANGALAU LAMA JLN.KIULU, KG RANGALAU LAMA. TUARAN
SK SELUPOH KG SELUPOH, JLN SERUSOP, TUARAN TUARAN
SK SERUSUP JALAN SULAMAN KG. SERUSUP, TUARAN TUARAN
SK TAMBALANG KG TAMBALANG, JLN RASA RIA RESORT, TUARAN TUARAN
SK TAMBULAONG D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 594 TUARAN TUARAN
SK PEKAN TELIPOK KILOMETER 12, JALAN TUARAN, TELIPOK TELIPOK
SK TERMUNONG JALAN SULAMAN,KG.TERMUNONG TUARAN
SK PEKAN TUARAN JALAN PANTAI DALIT, SK PEKAN TUARAN TUARAN
SK TUDAN KM 38.4, JALAN DONGGONGON TAMBUNAN TUARAN
SK WASAI KG. WASAI, JALAN TOMIS WASAI, PETI SURAT 594, TUARAN
SK RUGADING JALAN KOTA KINABALU - TUARAN, KG. RUGADING TUARAN
SK KITAPOL KG.KITAPOL KIULU,TUARAN TUARAN
SK LAYA-LAYA OFF JALAN PANTAI, PERUMAHAN LAYA-LAYA TUARAN
SK SUNGOI KG SUNGOI JLN KENINGAU,PETI SURAT 618, TUARAN
SK BANTAYAN JALAN BANTAYAN KM4 TAMPARULI
SK BAWANG JALAN LAMA TAMPARULI TAMPARULI
SK BONGOL KG.BONGOL, KM 16 JALAN TAMPARULI KE RANAU TAMPARULI
SK BUNDUTAHURI KAMPUNG BUNDU TAHURI,W.D.T 30 TAMPARULI
SK GONTUNG KM 30, JALAN TOPOKON GONTUNG TAMPARULI
SK GAYARATAU KG GAYARATAU KM 12 JALAN GAYARATAU BUNDUTAHURI TAMPARULI
SK GIOK KG.GIOK KM 53 JALAN PEKAN NABALU TAMPARULI TAMPARULI
SK KAYANGAT JALAN KAYANGAT KEMBURAON , TENGHILAN TENGHILAN
SK KELAWAT KG.KELAWAT,KM 18 JALAN TAMPARULI RANAU TAMPARULI
SK LAPUTONG KG LAPUTONG, KM 12,JALAN GAYA RATAU, TAMPARULI TAMPARULI
SK LINUNGKUAN KG. LINUNGKUAN, JALAN ESTATE TENGHILAN. TAMPARULI
SK LOKOS TAMPARULI KM 27 JALAN TAMPARULI RANAU TAMPARULI
SK RUNGUS KM 35 JALAN KG RUNGUS TOPOKON TAMPARULI
SK RUNGUS NAHABA KG.RUNGUS NAHABA, KM24 JALAN TAMPARULI RANAU TAMPARULI
SK SARADAN KG.SARADAN, JALAN MOLISAU TENGHILAN TAMPARULI
SK SAMBAH KG. SAMBAH TUARAN
SK SINULIHAN JALAN RANAU,BATU 24 PEKAN NABALU TAMPARULI
SK TAGINAMBUR BATU 24 JALAN RANAU TAMPARULI TAMPARULI
SK PEKAN TAMPARULI KM 2 JALAN TAMPARULI KOTA KINABALU TAMPARULI
SK PEKAN TENGHILAN .PEKAN TENGHILAN,KM.13,JLN LEBUHRAYA KOTA BELUD TENGHILAN
SK TIONG PERUNGUSAN D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUARAN, PO BOX 594 TUARAN
SK TOGOP JALAN RANAU LAMA, BATU 8 TAMPARULI
SK TOMIS KG TOMIS BT 24 JALAN RANAU TAMPARULI Tuaran
SK TOPOKON KM 24 JALAN TOPOKON TENGHILAN TAMPARULI
SK WANGKOD KM 30 JALAN WANGKOD TOPOKON TAMPARULI
SK GUAKON BARU KG GUAKON, KM 6 JALAN LAMA TAMPARULI KOTA BELUD TAMPARULI
SK LINGGA BARU BATU 4 JALAN LAMA TAMPARULI RANAU TAMPARULI
SK KAPA KM 8, JLN RANAU,KG. KAPA TAMPARULI TAMPARULI
SK TINAMBAK KM 40 JALAN TOPOKON TENGHILAN TAMPARULI
SK KOPORINGAN KG.KOPORINGAN KILOMETER 10,JALAN RANAU. TAMPARULI
SK LOK YUK TELIPOK KAMPUNG TELIPOK, JALAN TUARAN,TUARAN. TUARAN
SK ST JOHN (M) JALAN LABUAYA KM 1, TUARAN
SK TOMBONGON JALAN KIULU,KAMPUNG TOMBONGON TAMPARULI
SRK ST JAMES TENGHILAN TAMPARULI (M) KG. LINSUK TENGHILAN TAMPARULI
POSKOD NO TELEFON NO FAKS
89807 087211598 6087226219
89808 087224591 087224591
89727 087887550 087887550
89808 TIADA
89808 087223144 TIADA
89808 087209481 087209481
89800 087224116 087 224116
89808 087223431 TIADA
89808 087211336 TIADA
89808 087227005 TIADA
89808 6087212518 087212518
89808 087208449 TIADA
89807 087887294 TIADA
89807 087221980 TIADA
89808 087881170 087881170
89807 087212601 087212601
89808 087881144 087881144
89807 TIADA TIADA
89808 TIADA TIADA
89808 087-871329 TIADA
89807 087213671 087213671
89808 087871281 087871281
89807 087213394 TIADA
89808 087224142 TIADA
89807 087-214990 087-214990
89808 087871235 087871235
89807 087211113 087211113
89807 6087211421 TIADA
89808 087208004 TIADA
89808 TIADA TIADA
89808 087214180 087214180
89808 TIADA TIADA
89808 087-212708 087 212708
89800 087871448 087871448
89807 087211858 087211858
89808 087211799 TIADA
89808 TIADA TIADA
89808 TIADA TIADA
89808 TIADA TIADA
89727 TIADA TIADA
89727 087209014 TIADA
SENARAI SEKOLAH RENDAH NEGERI SABAH
89728 TIADA TIADA
89727 087887054 087887054
89728 TIADA TIADA
89727 087887511 087887511
89727 TIADA TIADA
89720 087887576 087887576
89728 TIADA TIADA
89728 087887192 087887192
89727 087887349 087887349
89727 087889937 087889937
89807 087-212276 087212276
89807 087211548 087211548
89727 087887875 087-887875
89007 087331184 087331184
89007 087331602 087331602
KENINGAU 89007 087339023 087338545
KENINGAU 89008 087334329 TIADA
KENINGAU 89008 087335133 087335133
KENINGAU 89007 087332695 087332695
KENINGAU 89007 TIADA TIADA
KENINGAU 89007 087304201 TIADA
KENINGAU 89008 087391109 087391109
KENINGAU 89007 087391215 087391215
KENINGAU 89008 TIADA TIADA
KENINGAU 89008 087332603 087332603
KENINGAU 89007 0148627053 TIADA
KENINGAU 89008 087391145 087391145
KENINGAU 89008 0128228502 TIADA
KENINGAU 89008 0109308768 TIADA
KENINGAU 89008 TIADA TIADA
KENINGAU 89007 TIADA TIADA
KENINGAU 89008 TIADA TIADA
KENINGAU 89008 087304205 TIADA
KENINGAU 89008 087339195 087339195
KENINGAU 89008 087334494 087334494
KENINGAU 89007 0198332328 TIADA
KENINGAU 89007 087391093 087391093
KENINGAU 89007 087331169 087331175
KENINGAU 89007 TIADA TIADA
KENINGAU 89008 087336255 087336255
KENINGAU 89008 0138557357
KENINGAU 89007 087306210 TIADA
KENINGAU 89008 087332062 087332062
89008 087391198 087391198
89008 087331963 087331963
89007 TIADA TIADA
89007 087721501 TIADA
89007 087339276 087339276
89007 087334917 087334917
89007 TIADA TIADA
89008 087331709 087330931
89009 TIADA TIADA
89008 TIADA TIADA
89008 TIADA TIADA
89008 TIADA TIADA
89008 087337852 087337852
89008 087365670 087365670
89008 0172165760 TIADA
89008 087331623 087331623
89000 TIADA TIADA
89007 087339049 087-339049
89008 087339262 087339262
89008
89007 087334471 087334471
89007 TIADA TIADA
89007 087335275 087335275
89008 TIADA TIADA
89008 TIADA TIADA
89007 087306217 TIADA
89008 TIADA TIADA
89008 0138752163 TIADA
89008 087303594 TIADA
89008 087336916 087336916
89008 0138608038 TIADA
89008 TIADA TIADA
89007 0148585100 TIADA
89007 0138761342 TIADA
89008 087000000 TIADA
89007 TIADA TIADA
89008 0198014285 TIADA
89007 TIADA TIADA
89007 0128192451 TIADA
89008 087333591 087333591
89007 087331329 087331329
89007 087338377 087338377
90200 089258109 089258110
90200 TIADA TIADA
90200 089290325 TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 089551107 089551106
90200 0198011320 TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 0195864765 TIADA
90200 089562058 089562058
90200
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 089561002 TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 089565917 TIADA
91109 0178323417 TIADA
90714 TIADA TIADA
90200 089561134 089561134
90200 089561980 089561311
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 089575209 089575208
90200 089561885 089561868
90200 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
90200 089561422 089561422
91109 TIADA TIADA
90200 TIADA TIADA
89157 088976522 088976522
89157 088968027 TIADA
89158 TIADA TIADA
89158 088966015 TIADA
89150 088881178 TIADA
89158 TIADA TIADA
89150 TIADA TIADA
89158 088969302 TIADA
89157 088976315 088976315
89158 TIADA TIADA
89158 088972087 TIADA
89158 088966095 088966095
89158 088977113 TIADA
89158 088959105 088959104
89150 088966079 088966079
89150 088976179 088976562
89158 088966857 088966857
89157 088959115 TIADA
89159 TIADA TIADA
89158 TIADA TIADA
89158 TIADA TIADA
89150 088966022 TIADA
89158 088971301 TIADA
89158 088963201 088963201
89158 088976797 088976797
89158 088977371 977371
89158 088969861 TIADA
89150 088969080 TIADA
89150 088976594 TIADA
89158 088977881 088977881
89158 088966011 TIADA
89158 088976046 088976033
89158 088966281 088966281
89158 TIADA TIADA
89158 088966962 088966962
89158 088972363 088972360
89158 088977445 088977445
89150 088976282 TIADA
89158 088-976367
89150 088977564 088977564
89150 TIADA TIADA
89157 088976143 088975625
89158 088983371 TIADA
89158 088-977511 TIADA
89150 088971360 088971360
89150 088-977623 088977623
89158 0142026859 TIADA
89158 088966990 TIADA
89150 088966928 TIADA
89159 088966851 088966851
89150 088-966005 TIADA
89157 088972717 TIADA
89158 088972907 088-972907
89158 088968649 TIADA
89158 088966023 TIADA
89158 088976516 088976516
89158 088976442 088976442
89507 088715153 088725071
89400 088428608 088428964
88802 088225052 088230217
88826 088492328 088491327
88856 088427084 088431229
88804 0138762396 088492631
88300 088232719 088224752
88810 088425740 088428410
88450 088491046 088495013
89357 088425552 088432899
88450 0137749319
88450 088411022 088411022
88857 TIADA TIADA
89357 088421255 088421255
88820 088491326 088491326
89359 088491011 088491011
88832 088411140 088411140
88853 088438400 088438400
88450 0198711122 TIADA
88200 088221490 088221490
89357 088424400 088424400
89359 088423057 088423057
89357 088422707 088422707
88827 088442928 088442928
88870 088-432032 088-432032
89400 088426360 088426361
88450 088494595 088493596
88450 088-883201 TIADA
89350 TIADA TIADA
88840 088444146 088444151
88450 088492123 088493124
89357 0132860230 TIADA
88901 088475105 088475106
89458 088212669 088212669
88450 088470233 TIADA
88450 TIADA TIADA
89457 088215910 088211266
88827 0138532761 TIADA
88902 088493200 088493200
88857 088424255 424255
88846 088482422 088482860
88450 088421208 088421208
88300 088249420 249420
88857 088491708 088497394
88849 088442384 088-TIADA
88300 088224779 088257164
88858 088-212837 088-212837
88450 088427958 088427958
88300 088437492 088431473
88300 088714721 088718734
88819 088432033 088432033
88450 088428027 088420164
88300 088242381 088242382
88856 088423233 088422822
88815 088422922 088422922
88300 088224859 088250188
88858 088221551 088210661
89107 088661337 088661337
89108 088661546 088661546
89107 088667809 088667809
89108 088663661 TIADA
89107 TIADA TIADA
89100 0388661714 0388661714
89108 088661749 088662748
89107 TIADA TIADA
89108 TIADA TIADA
89109 088661272 088661272
89107 088 662436 088 663437
89108 088661662 088661662
89108 088667984 TIADA
89100 TIADA
89107 088664001 TIADA
89107 088663253 088663253
89108 TIADA TIADA
89108 088661097 088661097
89108 088636213 TIADA
89108 0888959134 TIADA
89108 0132860239 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 088664725 TIADA
89108 088662802 TIADA
89100 088663211 088663211
89100 TIADA TIADA
89108 088665002 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 0198317868 TIADA
89108 088662094 TIADA
89100 TIADA TIADA
89109 088661781 088661755
89108 TIADA TIADA
89747 087884368 087884368
89767 087-831078 087-831078
89747 TIADA TIADA
89740 087897151 087897152
89747 087-884757 TIADA
89747 087897081 TIADA
89747 087208076 087208076
89767 TIADA TIADA
89747 087884261 087885701
89740 087897086 TIADA
89767 087 831751 087 831751
89767 087-831049 087-831049
89747 087884415 TIADA
89740 087897115 087897115
89747 087-884120 TIADA
89767 087209561 TIADA
89760 087831648 087831648
89747 087884516 TIADA
89747 087- 884873 087884873
89767 087831643 087831643
89740 TIADA TIADA
89747 087-884766 TIADA
89747 087-885458 087885458
89747 087-884512 TIADA
89747 087884059 087884059
89747 0135476152 TIADA
89057 088611279 088611279
89057 088614829 088614829
89057 088611278 088611278
89057 088612360 088612360
89057 088627289 088627289
89058 088611763 088611763
89057 088613526 088613526
89058 TIADA TIADA
89058 0128262419 TIADA
89058 0178682170 TIADA
89058 088613360 088613360
89058 088695103 TIADA
89058 088622669 088622135
89058 TIADA TIADA
89058 088636201 TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 088-636205 088-636204
89058 0135459500 TIADA
89058 088635200 TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 0132860811 TIADA
89058 088611428 088611428
89058 088615629 088623014
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA
89058 088896501 TIADA
89058 088615218 088615218
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 088613739 088611464
89058 TIADA TIADA
89057 088612344 088612344
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 088677006 TIADA
89058 0195320799 TIADA
89058 01119510015 TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 TIADA TIADA
89058 088615122 TIADA
89058 088611511 088611411
89058 TIADA TIADA
89058 088612118 088612118
89058 TIADA TIADA
89057 088612370 TIADA
89057 088613563 088613563
89057 088611362 088 612363
89058 088611364 088611364
89058 088-613700 088615226
91207 089851230 089851230
91207 TIADA TIADA
91207 089851216 089851216
91207 089851352 089851352
91207 089856117 TIADA
91207 089855625 089855626
91207 089857104 TIADA
91207 TIADA TIADA
91207 089854092 TIADA
91207 TIADA TIADA
91207 089851563 089851563
91207 089856126 TIADA
91207 TIADA TIADA
91207 089852915 TIADA
91207 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90100 089511235 089511235
90107 089511303 089511059
90107 TIADA TIADA
90109 TIADA TIADA
90107 089511491 TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA
90107 089511942 089511942
90107 089515627 TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90109 089253005 TIADA
90107 089514912 TIADA
90100 TIADA TIADA
90107 TIADA
90108 TIADA TIADA
90107 0145555593 TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90100 TIADA TIADA
90100 TIADA TIADA
90100 TIADA TIADA
90107 089263001 TIADA
90109 089514914 089514914
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90109 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 089565436 TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 TIADA TIADA
90107 089511303
90107 088552604 088552604
90107 TIADA TIADA
91110 089881173 089881173
91110 089866832 TIADA
91110 089881616 089883636
91110 089867072 089867572
91110 089883212 089883213
91112 TIADA TIADA
91118 TIADA TIADA
91100 089817208 TIADA
91121 089898095 089898095
91121 TIADA TIADA
91150 089812869 089812869
91118 TIADA TIADA
91119 TIADA TIADA
91119 089886735 089883410
91111 089887816 089887816
91119 089867082 TIADA
91116 089885406 089885406
91120 TIADA TIADA
91120 089804201 089804200
91117 TIADA TIADA
91118 089871089 089871089
91120 TIADA TIADA
91117 TIADA TIADA
91118 089867791 TIADA
91115 089817204 TIADA
91112 TIADA TIADA
91100 089814103 TIADA
91118 TIADA TIADA
91117 089811228 089811228
91123 089897713 089897713
91100 TIADA TIADA
91120 089884030 089884030
91125 089871231 089871231
91150 TIADA TIADA
91110 089812455 089812455
91113 TIADA TIADA
91112 089866554 TIADA
91112 089880832 TIADA
91124 089867923 TIADA
91120 089806108 TIADA
91109 089898094 089898094
91120 089882861 089882861
91121 TIADA TIADA
89608 088913606 088913606
89607 088-913545 088-913545
89608 TIADA TIADA
89608 088912167 088912167
89608 088750751 088750751
89608 088916417 088916417
89600 088913641 088913630
89608 088-916 975 088916975
89700 087861992 087861992
89608 088919795 TIADA
89608 088913003 088913891
89608 088750952 088750952
89600 088908433 TIADA
89608 088916106 TIADA
89608 088 906204 TIADA
89608 088916175 088916175
89608 088750095 088750095
89609 088917062 088917062
89608 088913498 088911907
89608 TIADA TIADA
89600 088-750513 088-754659
89608 088-908002 TIADA
89600 088913852 088913852
89608 088916139 088 912873
89600 088911213 088911213
89609 TIADA TIADA
89608 906201 TIADA
89608 088750201 088750201
89608 088911505 088911504
89607 088-913648 088 913908
89607 088911060 088916934
89608 088913499 TIADA
89607 088911966
89608 088912781 088912781
89608 088751339 TIADA
89608 088751701 088751701
89608 088914264 088914264
89608 088-911943 088-911943
89608 088917859 088911793
89608 088911398 088911399
89700 087861437 087861918
89700 087862103 087862103
89700 087861560 087861560
89700 TIADA TIADA
89608 088912176 088912176
89700 088911743 088911743
89700 087861316 087861316
89608 088914203 TIADA
89608 088912617 088912617
89608 088913588 088 913588
89608 088913082 TIADA
88813 088764250 088764375
89507 088711558 088718254
89507 088719884 088719884
89507 TIADA TIADA
89507 088-764369 088-761063
89507 088727592 088727592
89580 088762909 088762908
89507 TIADA TIADA
89507 088724510 088724510
88200 088764393 088764393
89457 088764589 088764589
89507 088715264 088715264
89507 088713227 088723049
89507 088716441 088716441
89507 TIADA TIADA
88800 088763508 088-763508
89507 TIADA TIADA
88200 088761941 088763625
89507 088723949 088723949
89507 088723854 088723854
88200 088765107 088764766
89507 088701164 088701175
88200 088767202 088767203
89507 088718071 088718071
89507 088711728 088713728
89507 088711140 088725967
89507 088718450 088718450
89507 088716002 088716002
89957 TIADA TIADA
89957 TIADA TIADA
89957 TIADA 087366051
89950 087-366051
89957 TIADA TIADA
89957 0135491679 TIADA
89957 TIADA 087366051
89957 TIADA 087-366051
89557 087-366204 TIADA
89957 087366004 087366004
89950 TIADA TIADA
89957 087366885 087366300
TIADA TIADA
89950 TIADA TIADA
89957 TIADA TIADA
89957 087722300/01 TIADA
89957 TIADA TIADA
89957 0195331979 087366051
89957 087369200 087366051
89957 TIADA TIADA
89957 TIADA TIADA
89957 0132860793 TIADA
89957 TIADA TIADA
TIADA TIADA
89957 TIADA TIADA
89957 TIADA TIADA
89950 TIADA TIADA
89108 TIADA TIADA
89100 TIADA TIADA
89100 088682088 TIADA
89109 088687267 088687267
89108 TIADA TIADA
89100 TIADA TIADA
89100 TIADA TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 088663652 088663652
89108 088613023 088613023
89100 088625130 TIADA
89108 088638200 TIADA
89108 0138884774 TIADA
89108 088633200 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 088630210 088630210
89100 0135595405 TIADA
89100 088684950 088684228
89108 088627745 TIADA
89108 088677937 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 088633008 TIADA
89108 088633212 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 TIADA TIADA
89100 0198184657 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 0138673236 TIADA
89108 TIADA TIADA
89108 088623441 088623441
89307 088875381 088875381
89308 TIADA TIADA
89300 088959029 TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 088876899 088876899
89300 088878266 088878266
89307 088888113 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 088875979 088875979
89308 TIADA TIADA
89300 088879785 088875785
89300 TIADA TIADA
89307 088876630 TIADA
89308 088875372 088888808
89308 088889248 088889248
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA
89308 088875166 088875166
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89307 088875175 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 088875601 TIADA
89307 TIADA TIADA
89307 088877062 TIADA
89300 088878696 088878696
89308 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 088885105 TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 088878637 TIADA
89307 088875341 088876526
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300
89300 0888959108 TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 TIADA TIADA
89300 0132860821 TIADA
89300 0135478447 TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 03088959101 TIADA
89308 088877018 088877018
89300 0143630566 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89308 088876629 088876629
89308 088876190 088876190
89300 TIADA TIADA
89300 088876300 088876300
89300 TIADA TIADA
89300 0178906836 TIADA
89300 0178154507 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89307 088875030 088875030
89300 088888098 088888098
90000 089210941 089214113
90000 089212744 089219414
90000 089226582 089226582
90009 089531369 089531369
90700 089531102 089531102
90701 089226553 089226553
90000 089660262 089671287
90000 089671878 089671878
90000 089663077 089663077
90000 089212009 089212009
90000 0109570939 TIADA
90000 089218734 089218734
90000 TIADA TIADA
90000 089210268 089210268
90712 089677091 089677091
90500 089531150 089531150
90400 0138886347 089246503
90009 089612205 089612213
90000 089611986 089611986
90009 089232003 TIADA
90729 TIADA TIADA
90400 0168214858
90500 TIADA TIADA
90008 089622175 TIADA
90500 0198693419 08900000
90400 0195859604 TIADA
90500 TIADA TIADA
90500 0128151396 TIADA
90400 0138862318 TIADA
90500 089531755 089535473
90500 TIADA TIADA
90400 TIADA TIADA
90000 089211264 089211264
90009 089215120 089215120
90000 089675066 089674837
90009 089531835 089535506
90400 TIADA TIADA
90729 089508041 089508040
90500 TIADA TIADA
90500 0138836610 TIADA
90309 089565536 TIADA
90000 TIADA 089232904
90000 089672481 089672481
90500 089671382 089671382
90000 TIADA TIADA
90400 0128325540 TIADA
90009 089272104 089225129
90009 089218742 089218742
90000 089212662 089212662
90500 0138720067 TIADA
90000 089-672122 672122
90705 089535144 089535144
90000 089616009 TIADA
90500 089671725 089671725
90500 0138855433 TIADA
90000 089632487 089632487
90000 089617202 089617202
90000 089632706 089632706
90500 089671533 089671533
90000 089611587 089611587
90500 TIADA TIADA
90713 089212376 089217370
90700 089213567 089213567
90732 089211630 089211630
90702 089212666 089212666
90000 089213423 089215423
91307 089781545 089781545
91308 TIADA TIADA
91308 089781158 089781158
91308 089785357 089785357
91308 089786488 089786488
91308 089786187 089786187
91308 089786223 089786807
91309 089786897 089885867
91309 089857109 TIADA
91307 089786423 TIADA
91308 089793106 TIADA
91308 089786188 TIADA
91307 089786671 TIADA
91308 089786173 TIADA
91308 TIADA TIADA
91307 089781684 089781684
91308 089786612 089786612
91309 TIADA TIADA
91308 089786949 TIADA
91308 089786630
91308 089786178 TIADA
91308 089782934 089782934
91308 089781469
91308 089786204 TIADA
91308 089784139 089784139
91309 TIADA TIADA
91309 089-786140 TIADA
91308 089782982 089785169
91309 089792206 089792206
91308 TIADA
91308 TIADA TIADA
91308 089782029 TIADA
91308 089786560 TIADA
91309 089786986 TIADA
91309 089786895 TIADA
91309 089-786206 TIADA
91308 089781528 089781379
91308 089782841 089782841
91309 089781012 TIADA
91308 TIADA TIADA
91308 089782699 089785398
89857 087821037 087821037
89857 087821181 087821181
89857 087-811164 087-811164
89850 087811024 087811024
89857 087821455 087821546
89857 087812840 TIADA
89857 087-812520 TIADA
89857 TIADA TIADA
89850 TIADA TIADA
89857 087821388 TIADA
89857 TIADA TIADA
89857 TIADA TIADA
89857 087823201 TIADA
89850 TIADA TIADA
89857 087821322 087821322
89857 087821179 087-821179
89857 087811675 087811675
89857 087821609 087821609
89857 087811175 087811175
89850 087821030 087821230
89857 087-821336 TIADA
89857 087802089 087802089
89850 TIADA TIADA
89857 TIADA TIADA
89857 TIADA TIADA
89650 087774090 087774090
89650 088899508 088899508
89657 087777201 TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 087774942 087774942
89650 TIADA TIADA
89657 087774824 087774824
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89650 TIADA TIADA
89657 087774960 087774960
89657 017833717 TIADA
89657 089523106 089523107
89657 TIADA TIADA
89650 TIADA TIADA
89657 087774800 087774800
89657 087774330 087774420
89657 087777204 087777205
89657 087774946 087774946
89650 087774848 087774848
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 TIADA TIADA
89657 087773240 087773240
89657 087774396 087774396
89657 087774246 08777426
91007 089-912231 089-911188
91000 089772621 089775490
91000 089775588 089755903
91000 089774116 089753984
91007 089926970 089918310
91000 089771018 089756950
91007 089713284 089714967
91024 089919431 089919431
91019 089796501 089796500
91008 089918439 089918439
91008 089925172 089925172
91018 TIADA TIADA
91007 089926400 TIADA
91014 089923864 089923864
91016 089922205 089922205
91019 089922124 TIADA
91008 089919413 089918387
91018 089799101 TIADA
91036 089914023 089914023
91008 089774235 089755235
91000 089918568 TIADA
91012 089927969 089927969
91008 089926378 089926378
91008 089902772 089901501
91008 089925493 TIADA
91008 089926994 089926994
91008 TIADA TIADA
91008 089749485 089749486
91008 0198633107
91009 TIADA TIADA
91014 089772898 089772898
91007 089772866 089776082
91027 089922906 089922906
91016 089748492 089748494
91025 089712682 089715736
91036 089-769715 089-766715
91026 089912715 089913715
91021 089914214 089912372
91023 089763806 089763805
91032 089766818 089759518
91045 089920861 TIADA
91008 089765413 089755416
91000 089752218 089715218
91045 089914315 089914315
91045 089913517 089913517
91008 089927371 TIADA
91000 089714984 089714984
91009 089714194 089713546
91009 089711914 089713662
91007 089750566 089750566
91031 089750790 089770790
91019 0138863840 TIADA
91025 089927177 089927027
91011 089772516 089751135
91017 TIADA TIADA
91000 089902624 089902624
91008 089715423 089713184
91000 089902558 089902558
91000 089926171 TIADA
89908 087737166 087737166
89907 087737389 087737389
89907 087735697 087736993
89907 087735293 087735293
89907 0178387320 TIADA
89907 087737939 087737939
89908 087302414 TIADA
89907 087731393 TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087736063 087736063
89900 TIADA TIADA
89907 087720308 TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087735919 087735919
89908 087735220 087735220
89908 TIADA TIADA
89008 087731599 TIADA
89908 087735124 087735124
89908 087737260 087737260
89908 087737345 087737345
89908 0198228928
89908 087736023 087736023
89909 087731012 TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087736297 087736297
89908 087302415 TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087302411 TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087731187 TIADA
89907 087736044 078736044
89908 087737426 TIADA
89907 087735628 087735628
89908 087746201 087746201
89908 TIADA TIADA
89908 087737566 087737566
89908 TIADA TIADA
89908 TIADA TIADA
89900 087720317 TIADA
89909 087739108 TIADA
89909 TIADA
89909 TIADA TIADA
89908 TIADA TIADA
89908 087735458 087735458
89907 0138716273 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 089521655 089521655
89300 0138919432 TIADA
89300 089521651 089521651
89300 0147845638 TIADA
89300 0198737672 TIADA
89300 088552280 088552280
89300 088552045 088552045
89300 089521730 089521730
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 087307143 087307143
89300 TIADA TIADA
89300
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 0138600265 TIADA
89300 0138727752 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 0145574977 TIADA
89300 0138308006 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 0198094632 TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 TIADA TIADA
89300 0198691394 TIADA
89320 TIADA TIADA
89207 088788361 088792840
89207 088782928 088782928
89257 088782081 088782081
89257 088782026 088782026
89250 088981319 088981319
89208 088793542 088793542
89208 088788128 088788128
89208 TIADA TIADA
89257 019-8313675 TIADA
89208 0103423680 TIADA
89208 088782145 TIADA
89208 088496535 088496535
89208 088782542 088473718
89208 088-982207 TIADA
89257 088782249 TIADA
89257 0195362280 TIADA
89208 088793632 088793631
89208 088782784 088782784
89208 TIADA TIADA
89209 088788177 TIADA
89208 088788401 088788401
89259 TIADA TIADA
89208 0198817915 TIADA
89208 0195312880 TIADA
89208 TIADA TIADA
89208 088782629 TIADA
89208 TIADA TIADA
89208 088788743 088788743
89208 088791722 088791722
89208 088788789 088788789
89208 088783284 TIADA
88450 088492051 088492051
89208 088791755 088791755
89207 088794279 088794279
89208 TIADA TIADA
89208 0198113163 TIADA
89208 088470987 088470987
89208 0168431910 TIADA
89208 088788254 088788254
89208 TIADA TIADA
89257 088782601 088782601
89250 088782134 088782134
89250 0198406261 TIADA
89257 TIADA TIADA
89250 0135476349 TIADA
89250 088783798 TIADA
89250 0198718514 TIADA
89260 088981649 6088981649
89250 TIADA TIADA
89257 088783455 088783455
89250 088982201 TIADA
89250 TIADA TIADA
89250 088982213 TIADA
89250 TIADA TIADA
89250 TIADA TIADA
89208 TIADA TIADA
89250 TIADA TIADA
89250 088 088
89257 088782001 088783219
89257 088981200 088981200
89208 TIADA TIADA
89250 TIADA TIADA
89208 TIADA TIADA
89250 088794849 088794849
89250 TIADA TIADA
89250 0195324070 TIADA
89250 TIADA TIADA
89250 088-782120 088782120
89257 088794830 TIADA
89250 088783294 088783294
89208 088491045 088491045
89208 088788753 088788753
89257 088782641 088782641
89250 088981533 088981533
BIL NEGERI PPD JENIS SEKOLAH KOD SEKOLAH
1 SABAH PPD BEAUFORT Kolej XHA3102
2 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEA6065
3 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEA6066
4 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEA6067
5 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEA6100
6 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEE6011
7 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEE6021
8 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEE6061
9 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XEE6101
10 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XFE6051
11 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XFE6056
12 SABAH PPD BEAUFORT SM Kebangsaan XFE6101
13 SABAH PPD KENINGAU Kolej XKA1099
14 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1001
15 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1057
16 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1058
17 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1059
18 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1060
19 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEA1061
20 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEE1008
21 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XEE1023
22 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XFE1021
23 SABAH PPD KENINGAU SM Kebangsaan XFE1044
24 SABAH PPD KENINGAU SMK Agama XRA1001
25 SABAH PPD KINABATANGAN SM Kebangsaan XEA2079
26 SABAH PPD KINABATANGAN SM Kebangsaan XEA2220
27 SABAH PPD KINABATANGAN SM Kebangsaan XEA2225
28 SABAH PPD KINABATANGAN SM Kebangsaan XEA2227
29 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5327
30 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5351
31 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5352
32 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5353
33 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5354
34 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5355
35 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEA5356
36 SABAH PPD KOTA BELUD SM Kebangsaan XEE5318
37 SABAH PPD KOTA BELUD SMK Agama XRA5301
38 SABAH PPD KOTA KINABALU Kolej XKB4001
39 SABAH PPD KOTA KINABALU Sekolah Sukan XEA4047
40 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Berasrama Penuh XEA4039
41 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4040
42 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4041
SENARAI SEKOLAH MENENGAH NEGERI SABAH
43 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4042
44 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4043
45 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4044
46 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4045
47 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4046
48 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEA4048
49 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEE4020
50 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEE4032
51 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XEE4038
52 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4001
53 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4021
54 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4022
55 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4027
56 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4045
57 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4051
58 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4055
59 SABAH PPD KOTA KINABALU SM Kebangsaan XFE4058
60 SABAH PPD KOTA KINABALU SMK Agama XRA4002
61 SABAH PPD KOTA KINABALU SMK Agama XRA4003
62 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEA5101
63 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEA5102
64 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEA5103
65 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEA5104
66 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEA5105
67 SABAH PPD KOTA MARUDU SM Kebangsaan XEE5118
68 SABAH PPD KUALA PENYU SM Kebangsaan XEA6314
69 SABAH PPD KUALA PENYU SM Kebangsaan XEA6315
70 SABAH PPD KUALA PENYU SM Kebangsaan XEE6310
71 SABAH PPD KUALA PENYU SM Kebangsaan XFE6313
72 SABAH PPD KUDAT Kolej XHA5002
73 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5001
74 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5004
75 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5021
76 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5022
77 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5023
78 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5024
79 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5025
80 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEA5026
81 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XEE5019
82 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XFE5036
83 SABAH PPD KUDAT SM Kebangsaan XFE5066
84 SABAH PPD KUNAK SM Kebangsaan XEA3201
85 SABAH PPD KUNAK SM Kebangsaan XEA3202
86 SABAH PPD KUNAK SM Kebangsaan XEE3201
87 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEA2142
88 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEA2143
89 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEA2144
90 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEA2145
91 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEA2147
92 SABAH PPD LABUK & SUGUT SM Kebangsaan XEE2103
93 SABAH PPD LAHAD DATU Kolej XHA3103
94 SABAH PPD LAHAD DATU SM Berasrama Penuh XEA3102
95 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3101
96 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3103
97 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3104
98 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3105
99 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3106
100 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEA3107
101 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XEE3117
102 SABAH PPD LAHAD DATU SM Kebangsaan XFE3127
103 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEA4261
104 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEA4262
105 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEA4263
106 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEA4264
107 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEA4265
108 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEE4239
109 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XEE6102
110 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XFE4253
111 SABAH PPD PAPAR SM Kebangsaan XFE4255
112 SABAH PPD PAPAR SMK Agama XRA4001
113 SABAH PPD PAPAR SMK Agama XRA4201
114 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XEA4127
115 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XEA4128
116 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XEA4129
117 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XEA4130
118 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XEE4110
119 SABAH PPD PENAMPANG SM Kebangsaan XFE4117
120 SABAH PPD PENSIANGAN SM Kebangsaan XEA1111
121 SABAH PPD PENSIANGAN SM Kebangsaan XEA1112
122 SABAH PPD PENSIANGAN SM Kebangsaan XEA1113
123 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5216
124 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5217
125 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5218
126 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5219
127 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5220
128 SABAH PPD PITAS SM Kebangsaan XEA5221
129 SABAH PPD RANAU SM agama XFT5401
130 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA2140
131 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5401
132 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5402
133 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5403
134 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5404
135 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5405
136 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5406
137 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEA5407
138 SABAH PPD RANAU SM Kebangsaan XEE5435
139 SABAH PPD RANAU SMK Agama XRA5401
140 SABAH PPD SANDAKAN Kolej XHA2001
141 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2071
142 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2072
143 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2073
144 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2074
145 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2075
146 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2076
147 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2077
148 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2080
149 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2081
150 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2082
151 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2083
152 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2084
153 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEA2085
154 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XEE2031
155 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XFE2032
156 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XFE2037
157 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XFE2044
158 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XFE2045
159 SABAH PPD SANDAKAN SM Kebangsaan XFE2054
160 SABAH PPD SANDAKAN SMK Agama XRA2001
161 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3329
162 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3330
163 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3331
164 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3332
165 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3333
166 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3334
167 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEA3335
168 SABAH PPD SEMPORNA SM Kebangsaan XEE3318
169 SABAH PPD SEMPORNA SMK Agama XRA3301
170 SABAH PPD SIPITANG SM Kebangsaan XEA6201
171 SABAH PPD SIPITANG SM Kebangsaan XEA6202
172 SABAH PPD SIPITANG SM Kebangsaan XEA6203
173 SABAH PPD SIPITANG SM Kebangsaan XEE6221
174 SABAH PPD TAMBUNAN SM Kebangsaan XEA1219
175 SABAH PPD TAMBUNAN SM Kebangsaan XEA1220
176 SABAH PPD TAMBUNAN SM Kebangsaan XEA1221
177 SABAH PPD TAMBUNAN SM Kebangsaan XFE1215
178 SABAH PPD TAWAU Kolej XKA3099
179 SABAH PPD TAWAU SM agama XFT3001
180 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3053
181 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3062
182 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3064
183 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3066
184 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3067
185 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3068
186 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3069
187 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3070
188 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3071
189 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3072
190 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3073
191 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEA3074
192 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEE3024
193 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XEE3052
194 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XFE3002
195 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XFE3017
196 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XFE3044
197 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XFE3045
198 SABAH PPD TAWAU SM Kebangsaan XFE3059
199 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XEA1222
200 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XEA1345
201 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XEA1346
202 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XEE1338
203 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XFE1306
204 SABAH PPD TENOM SM Kebangsaan XFE1334
205 SABAH PPD TONGOD SM Kebangsaan XEA2078
206 SABAH PPD TONGOD SM Kebangsaan XEA2141
207 SABAH PPD TONGOD SM Kebangsaan XEA2146
208 SABAH PPD TONGOD SM Kebangsaan XEA2224
209 SABAH PPD TONGOD SM Kebangsaan XEA2226
210 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEA4301
211 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEA4302
212 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEA4303
213 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEA4401
214 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEA4402
215 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEE4322
216 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEE4374
217 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XEE4401
218 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XFE4353
219 SABAH PPD TUARAN SM Kebangsaan XFE4401
NAMA SEKOLAH ALAMAT
KOLEJ VOKASIONAL BEAUFORT KM 3 JLN BEAUFORT-SIPITANG P/S 1011
SMK BEAUFORT PEKAN BEAUFORT
SMK BEAUFORT II JALAN WAWASAN II, PEKAN BEAUFORT
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BEAUFORT III D/A PPD BEAUFORT, BEG BERKUNCI 15
SMK MEMBAKUT II JALAN SAGA-SAGA, KG. PIMPING
SMK GADONG KG. GADONG, BEAUFORT
SMK KOTA KLIAS KG KOTA KLIAS
SMK WESTON JLN BEAUFORT - SIPITANG
SMK MEMBAKUT KM 76, LEBUHRAYA KK-BEAUFORT
SM ST JOHN (M) KG. JEMPANGAH
SMK SAINT PAUL PEKAN BEAUFORT
SM ST PATRICK KM78 LEBUHRAYA KK-BEAUFORT
KOLEJ VOKASIONAL KENINGAU JALAN BARIAWA ULU,
SMK TULID KM 29 JALAN SOOK TULID,
SMK APIN-APIN KM 20, JALAN KENINGAU KOTA KINABALU.
SMK KENINGAU JALAN SOOK-NABAWAN,KM4.5
SMK KENINGAU II KM 5, JLN APIN-APIN, SEBELAH HOSPITAL BARU
SMK SOOK KM 40, JALAN KENINGAU SOOK NABAWAN
SMK GUNSANAD II JALAN BERIAWA KM 1
SMK BINGKOR JLN BINGKOR, KENINGAU
SMK GUNSANAD JALAN DANGULAD, KM 1
SMK KEN HWA (CF) KM 3, JALAN BARIAWA,
SMK ST. FRANCIS XAVIER KATHEDRAL ST FRANCIS XAVIER,JALAN PADANG BANDAR,
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KENINGAU JALAN BANJAR MEMPIKIT
SMK PARIS JLN SKN-LDU KG PARIS 3
SMK BUKIT GARAM JALAN SANDAKAN- LAHAD DATU, BATU 9
SMK SUKAU JLN SKN-LDU, KM 92, SIMPANG SUKAU KG SUKAU
SMK BUKIT GARAM II JLN BESAR KINABATANGAN LHD DATU
SMK NARINANG KG.TAGINAMBUR, KM17 JALAN RANAU.KOTA BELUD.
SMK TAUN GUSI KAMPUNG TAUN GUSI, KM 16 JALAN KUDAT
SMK USUKAN KAMPUNG LIANG
SMK PEKAN KOTA BELUD JLN KUDAT
SMK TAMBULION JALAN RANAU BYPASS KG. TAMBULIAN
SMK PEKAN II KOTA BELUD JALAN KOTA KINABALU KOTA BELUD.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAUN GUSI II D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD
SMK ARSHAD KM 0.1 OFF JLN HOSPITAL KOTA BELUD
SMKA TUN SAID KG PANGKALAN ABAI, KM5, JALAN KOTA KINABALU
KOLEJ VOKASIONAL LIKAS JALAN VOKASIONAL, LIKAS
SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH PETI SURAT 18472
SEK MEN SAINS (SMESH) JALAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA, BUKIT PADANG, KM 8
SMK SANZAC JALAN SANZAC, OFF JALAN SEMBULAN,
SMK INANAM JALAN TUARAN LINTAS KG.KALANSANAN.
SENARAI SEKOLAH MENENGAH NEGERI SABAH
SMK PULAU GAYA PULAU GAYA
SMK PEREMPUAN JALAN VOKASIONAL, 88400 KOTA KINABALU.
SMK TAMAN TUN FUAD JALAN BUNDUSAN, LUYANG
SMK KOLOMBONG JALAN NOUNTON, INANAM
SMK TEBOBON KM19, KG TOBOBON JLN KK TUARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDARAYA II D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA KINABALU
SMK LIKAS JALAN KOMPLEKS SUKAN, LIKAS.
SMK BANDARAYA KOTA KINABALU KM18, JALAN TUARAN BY PASS, KOTA KINABALU
SM MAKTAB SABAH JALAN MAT SALLEH SEMBULAN
SMK ALL SAINTS (M) JALAN TELUK LIKAS
SM TINGGI KOTA KINABALU SIMPANG JALAN BUNGA RAJA KAYU ,OFF JALAN PENAMPANG
SMK LA SALLE TG ARU (M) JALAN MURNI, TANJUNG ARU
SMK LOK YUK LIKAS (CF) JALAN TELUK LIKAS
SMK SHAN TAO (CF) BATU 3, JALAN TUARAN, LIKAS
SMK ST FRANCIS CONVENT (M) JALAN KEBAJIKAN, KOTA KINABALU.
SM ST PETER TELIPOK (M) JALAN TUARAN, PEKAN TELIPOK
SM STELLA MARIS (M) JALAN MURNI, TANJUNG ARU,
SMKA TUN AHMADSHAH KG.KALANSANAN, JLN. TUARAN LAMA, KM. 10,
SMKA KOTA KINABALU JALAN SMK AGAMA KOTA KINABALU
SMK TANDEK KG. TANDEK, KM19, JALAN KM-PITAS
SMK BENGKONGAN KG. BENGKONGAN, JALAN KUDAT
SMK BANDAU KG. ONGKILAN, KM10, JLN K.M -TANDEK
SMK LANGKON KAMPUNG LANGKON, JALAN LANGKON
SMK KOTA MARUDU II KG SALAPING, JALAN RADU
SMK KOTA MARUDU KILO METER SATU, JALAN GSS KOTA MARUDU PETI SURAT 11
SMK MENUMBOK JALAN MEMPAKUL
SMK PEKAN KUALA PENYU KAMPUNG KABUNAU
SMK KUALA PENYU KG. KAYUL
SMK ST PETER BUNDU KG BUNDU
KOLEJ VOKASIONAL KUDAT KM 25, JALAN KUDAT-KK, JLN VOCATIONAL SIKUATI
SMK KUDAT JALAN SMK PEKAN, BATU 1/2, KUDAT.
SMK SIKUATI KG SIKUATI, KM 20 JALAN KUDAT-KOTA KINABALU
SMK BANGGI PULAU BANGGI
SMK PINAWANTAI KG PINAWANTAI,KUDAT, SABAH
SMK KUDAT II KM3, JALAN AIRPORT
SMK MATUNGGONG KM 44 JALAN KUDAT - KOTA KINABALU
SMK SIKUATI II KM 26 JALAN KUDAT - KOTA KINABALU
SMK ABD. RAHIM II JALAN DAMAI KM 4
SMK ABDUL RAHIM JALAN MISSION,
SMK LOK YUK, KUDAT JLN MISSION KM 2 PEKAN KUDAT
SMK ST PETER KUDAT (M) BATU 1, TAMAN ST. PETER, KUDAT
SMK KUNAK JAYA KM 1 JALAN SUNGAI ATAS
SMK MADAI JALAN KG. MADAI
SMK KUNAK 1KM,JALAN KG GETAH
SMK TERUSAN SUGUT KG TERUSAN SUGUT, BELURAN
SMK PAMOL SIMPANG SAPI-NANGOH, JALAN PAMOL
SMK SIMPANGAN JETI KG. SIMPANGAN, PAITAN, BELURAN
SMK BALABAN JAYA KILOMETER 15, JALAN BELURAN.
SMK BELURAN II JALAN KOLAPIS, BELURAN
SMK BELURAN PEKAN BELURAN,BELURAN
KOLEJ VOKASIONAL LAHAD DATU KM 13, LEBUHRAYA LAHAD DATU-SANDAKAN, PETI SURAT 60173,
SM SAINS LAHAD DATU KM 13, JALAN SANDAKAN
SMK TUNGKU KM 70, JALAN TUNGKU
SMK SILABUKAN KM 25,JALAN TUNGKU,RANCANGAN SILABUKAN PERINGKAT 2
SMK SEPAGAYA KM 3, JALAN SILAM
SMK DESA KENCANA KM 113 JALAN TUNGKU FELDA SAHABAT DESA KENCANA
SMK SEGAMA KM 13, JALAN SANDAKAN
SMK TERUSAN KM 8, JALAN SILAM, KG TERUSAN LAHAD DATU
SMK AGASEH BATU 2, JALAN TENGAH NIPAH
SMK ST DOMINIC KM 2, JALAN SEGAMA
SMK KINARUT PAPAR JALAN BARU
SMK BENONI JALAN PAPAR - KG KELATUAN, PAPAR
SMK TAKIS KG. TAKIS, PAPAR
SMK BONGAWAN II KM 58, JALAN K.KINABALU BEAUFORT, KG.MANDAHAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGALAT PAPAR D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PAPAR
SMK MAJAKIR JLN MAJAKIR, KG SG PADANG
SMK BONGAWAN KAMPUNG PADANG BONGAWAN
SMK ST JOSEPH (M) KM 2 JALAN TAKIS
SMK ST MARY PAPAR (M) KG LIMBAHAU
SMKA LIMAUAN,KIMANIS JALAN PEKAN KIMANIS, PEKAN KIMANIS
SMKA TUN DATU MUSTAPHA KM 25, JLN PAPAR LAMA, PAPAR
SMK DATUK PETER MOJUNTIN JALAN HUNGAB, PENAMPANG
SMK BAHANG JALAN BARU PENAMPANG, KM 8,
SMK TANSAU KG KETIAU, PUTATAN
SMK LIMBANAK KM5, JALAN PAPAR LAMA KG. KITUAU LIMBANAK
SMK PUTATAN JLN JKR PUTATAN
SMK ST MICHAEL JALAN DAKTA,
SMK NABAWAN JALAN SMK NABAWAN
SMK SEPULOT NABAWAN KM 60, JALAN NABAWAN, KG. SEPULOT
SMK NABAWAN II KG. TETAGAS, JALAN SEPULUT-KALABAKAN
SMK PITAS JLN PEJABAT DAERAH PITAS
SMK PINGGAN-PINGGAN KG. PINGGAN-PINGGAN PITAS, JLN PITAS
SMK KANIBUNGAN JALAN PITAS KANIBONGAN, KANIBONGAN PITAS, PS 130
SMK TELAGA JALAN BONGKOL KM 25,SIMPANG KE LIU
SMK BONGKOL JALAN BONGKOL, KG BONGKOL, PITAS
SMK PITAS II KM15, JLN. KANIBUNGAN, KG KUSILAD, PITAS
SMA AL-IRSYADIAH MARAKAU,RANAU KM5, JALAN RANAU SANDAKAN,KAMPUNG MARAKAU RANAU.
SMK ULU SUGUT (MALINSAU) KM 92.8 JLN KAINGARAN
SMK TIMBUA KG.TIMBUA
SMK BUNDU TUHAN KG. BUNDU TUHAN,
SMK KUNDASANG
SMK LOHAN KG. LOHAN ULU,
SMK MATUPANG JAYA KM 45 JLN SANDAKAN
SMK KEMBURONGOH RANAU KG. KEMBURONGOH,RANAU,
SMK RANAU KG.LASING
SMK MAT SALLEH RANAU JALAN RANAU TAMBUNAN,SIMPANG MASJID PEKAN RANAU
SMKA MOHAMAD ALI RANAU KM 2 JLN TAMAN AIR PANAS PORING
KOLEJ VOKASIONAL SANDAKAN BATU 1.5, JALAN KETUKANGAN
SMK ELOPURA KM15, JALAN LABUK, SANDAKAN
SMK BATU SAPI JALAN BATU SAPI, BERDEKATAN SABAH ELEKTRICITY,
SMK DATUK PENGIRAN GALPAM JALAN BUKIT, OFF JALAN UTARA
SMK GUM-GUM BATU 16 JALAN LABUK, SANDAKAN.
SMK MUHIBBAH BATU 4, JALAN CECILY UTARA,
SMK TAMAN FAJAR BATU 7 , JLN AIRPORT,
SMK PEREMPUAN BATU 7 JALAN PAK TAK TAMAN KHONG LOK
SMK MERPATI TAMAN MERPATI KILOMETER 11(BATU 7)
SMK SEGALIUD KG. SEGALIUD, SANDAKAN
SMK LIBARAN JLN LABUK,KG PADAS, BATU 12, RANCANGAN SG MANILA
SMK ELOPURA DUA BATU 5, JALAN SIBUGA, SANDAKAN
SMK SANDAKAN DUA JALAN SIBUGA
SMK TINUSA BATU 7, JALAN KEM TENTERA
SMK SANDAKAN BATU 1.5, JALAN UTARA
SMK TIONG HUA BATU 2, JALAN LABUK
SMK KONVEN ST CECILIA KM4, JALAN UTARA
SMK ST MARY SANDAKAN BATU 2 1/2 , JALAN UTARA
SMK ST MICHAEL (M) JALAN PUNCAK GEREJA ST MICHAEL
SMK SUNG SIEW (CF) JALAN SERAYA, OFF JALAN UTARA, BATU 1/2
SMKA TUN JUHAR BATU 5 JALAN SIBUGA TAMAN MAWAR
SMK BUGAYA JALAN TANJUNG KAPOR, KG BUGAYA
SMK BUM-BUM KG. TERUSAN TENGAH, PULAU BUM BUM
SMK TAGASAN JLN BANTAYAN,KG TANI TAGASAN,2KM JLN TWU-SEMPORNA
SMK KABOGAN JALAN KABOGAN,KG KABOGAN
SMK KABOGAN II KILOMETER 8, JLN KABOGAN, KAMPUNG BUBUL LAMA
SMK BUGAYA II KG. TANJUNG KAPOR
SMK ABDULLAH II JALAN KAMPUNG BUKIT LALANG
SMK DATUK PANGLIMA ABDULLAH KM6, JALAN SEMPORNA - TAWAU
SMKA TUN SAKARAN JALAN TAMPI-TAMPI
SMK PADANG BERAMPAH KG.PADANG BERAMPAH
SMK PENGIRAN OMAR II KAMPUNG PELAKAT
SMK SINDUMIN PEKAN SINDUMIN
SMK PENGIRAN OMAR JLN SMPO
SMK TAMBUNAN KAMPUNG KAPAYAN, JLN TAMBUNAN KE K.K, 8 KM
SMK NAMBAYAN JALAN DABATA DAN JALAN GELIUNG
SMK DESA WAWASAN SK GERAS TAMBUNAN
SM ST MARTIN (M) JALAN TAMBUNAN KOTA KINABALU
KOLEJ VOKASIONAL TAWAU JALAN KUHARA
SM. ISLAMIAH TAWAU KM 1.5 JALAN UTARA
SMK BALUNG KM 35 JALAN APAS BALUNG
SMK KINABUTAN KM9 JALAN APAS
SMK MEROTAI BESAR KILOMETER 40, JALAN MEROTAI BESAR,
SMK JALAN APAS BATU 4 1/2 JALAN APAS, PETI SURAT 61276
SMK UMAS-UMAS KM 67 JALAN MEROTAI-TAWAU
SMK KABOTA KM 8, JALAN EASTERN,
SMK KALABAKAN RANCANGAN KALABAKAN
SMK PASIR PUTIH KG.PASIR PUTIH,KM 8 JALAN UTARA
SMK TITINGAN KM5, JLN TAWAU LAMA, BATU 2 1/2 JLN APAS, TAWAU
SMK WAKUBA KM 31 JALAN GARSON SPUR
SMK TAWAU II KM5,JALAN CHONG THIEN VOON
SMK JAMBATAN PUTIH JALAN EASTERN
SMK KUHARA JALAN KUHARA, BT 3 1/2
SMK TAWAU KM 2 1/2, JALAN GURU, KAMPUNG JAWA
SMK ABAKA KM 25 JALAN MEROTAI, TAWAU
SMK HOLY TRINITY (M) KM 2, JALAN MAWAR OFF JALAN KUHARA
SMK ST PATRICK JALAN KUHARA TAWAU
SM ST URSULA (M) BT 1 1/2 JALAN MAWAR TAWAU
SMK WALLACE BAY PULAU SEBATIK,PETI SURAT 61014
SMK CHINTA MATA KILOMETER 4, JALAN TENOM-KEMABONG, KG. CHINTA MATA
SMK KEMABONG SMK KEMABONG, PETI SURAT 281
SMK ENTABUAN KM 10, JALAN TENOM-LAGUD SEBERANG
SMK TENOM KG. MANTAILANG, KM 6, JALAN TENOM-KENINGAU
SMK CHUNG HWA (CF) JALAN TENOM - KENINGAU
SMK ST ANTHONY (M) KILOMETER 1.5, JALAN TENOM-KENINGAU, PETI SURAT 5,
SMK TONGOD KG. LILINGKUON TONGOD
SMK TELUPID KM 1 JALAN TELUPID - RANAU
SMK ULU SAPI KM35 SANDAKAN TELUPID,JLN SAPI NANGOH,KG ULU SAPI
SMK PENANGAH KM80, JALAN TELUPID-PENANGAH, KG.PENANGAH, TONGOD
SMK ENTILIBON KM 25, JALAN TONGOD, KG. ENTILIBON, TONGOD
SMK PEKAN TELIPOK JALAN SEKOLI, OFF JALAN TUARAN, KM 27
SMK SRI NANGKA KG TAJAU, JLN SERUSOP, TUARAN
SMK TAMAN RIA KM 32, JALAN TELIPOK LAMA, OFF JALAN TUARAN,
SMK TENGHILAN KM 20, JALAN KOTA BELUD
SMK SUNGAI DAMIT KM5,JLN PERUMAHAN, LEMB TABUNG GETAH SABAH
SMK TUN FUAD STEPHENS PEKAN KIULU, JLN KIULU
SMK BADIN JLN KG. BARUS,
SMK TAMPARULI KM 2 JALAN TAMPARULI KOTA KINABALU
SMK ST JOHN (M) JLN. TG. LABUAYA, PEKAN TUARAN
SMK ST JAMES TENGHILAN (M) KG LINSUK TENGHILAN
DAERAH POSKOD NO TELEFON NO FAKS
BEAUFORT 89808 087217012 087217013
BEAUFORT 89808 087211125 087212127
BEAUFORT 89809 087214599 087214516
BEAUFORT 89808 087211143 087211253
MEMBAKUT 89727 087889854 087889841
BEAUFORT 89808 087221602 087225594
BEAUFORT 89808 087881168 087881006
BEAUFORT 89808 087871454 087871027
MEMBAKUT 89728 087889860 087887518
BEAUFORT 89807 087211508 087222235
BEAUFORT 89807 087 212037 087 221081
MEMBAKUT 89727 087887513 087886175
KENINGAU 89009 087331091 087335451
KENINGAU 89008 0128301170 TIADA
KENINGAU 89008 087335122 087336339
KENINGAU 89008 087333107 087330527
KENINGAU 89008 087391280 087391670
KENINGAU 89008 087365464 087365780
KENINGAU 89008 087336879 087339249
KENINGAU 89007 087391191 087392241
KENINGAU 89007 087331587 087334643
KENINGAU 89007 087331561 087330561
KENINGAU 89007 087331325 087338973
KENINGAU 89009 087337290 TIADA
SANDAKAN 90200 089575200 089575202
SANDAKAN 90200 089561909 089561386
SANDAKAN 90200 089845488 TIADA
SANDAKAN 90200 089561252 089561251
KOTA BELUD 89158 088976571 088971467
KOTA BELUD 89158 088976116 088976112
KOTA BELUD 89150 088977227 088977226
KOTA BELUD 89159 088977279 088975442
KOTA BELUD 89158 088973313 088976587
KOTA BELUD 89158 088972901 088972902
KOTA BELUD 89159 088976506
KOTA BELUD 89157 088976530 088977930
KOTA BELUD 89159 088971185 088971364
KOTA KINABALU 88810 088423742 088429075
KOTA KINABALU 88875 088402140 088402142
KOTA KINABALU 88999 088246268 088247540
TANJUNG ARU 89458 088210360 088211360
INANAM 89357 088425244 088433641
SENARAI SEKOLAH MENENGAH NEGERI SABAH
KOTA KINABALU 88852 088475310 088228651
KOTA KINABALU 88400 088-424064 088-424066
KOTA KINABALU 88300 088724571 088721024
KOTA KINABALU 88450 6088437954 6088431540
INANAM 88450 088496392 088496392
KOTA KINABALU 88000 088233202
KOTA KINABALU 88856 088-239595 088-312179
KOTA KINABALU 88450 088492882 088491855
KOTA KINABALU 88806 088225201 088216414
KOTA KINABALU 88400 088428610 088425662
KOTA KINABALU 88300 088211788 088219373
KOTA KINABALU 88803 088224326 088268687
KOTA KINABALU 88300 088426737 088426939
KOTA KINABALU 88811 088428448 088428449
KOTA KINABALU 88000 088225277 088225277
KOTA KINABALU 88450 088491044 088412311
KOTA KINABALU 88100 088221468 088262961
KOTA KINABALU 88856 088429050 088432346
KOTA KINABALU 88300 088243548 088241714
KOTA MARUDU 89108 088661173 088663180
KOTA MARUDU 89100 088-667521 088667816
KOTA MARUDU 89100 088663985 088661885
KOTA MARUDU 89108 088662627 088662125
KOTA MARUDU 89108 088661319 088661296
KOTA MARUDU 89107 088661346 088663907
MENUMBOK 89767 087831282 087831998
KUALA PENYU 89747 087885851 087885816
KUALA PENYU 89747 087884275 087884922
KUALA PENYU 89747 087884215 087884215
KUDAT 89057 088613246 088613175
KUDAT 89058 088611316 088611169
KUDAT 89058 088613498 088613497
KUDAT 89058 088677431 088677431
KUDAT 89058 088-615730 088-615731
KUDAT 89058 088621381 088622382
KUDAT 89058 088621681 088621627
KUDAT 89058 088623352 088623257
KUDAT 89058 088615001 088615002
KUDAT 89057 088612092 088622351
KUDAT 89058 088611711 088622102
KUDAT 89058 088611611 088624946
KUNAK 91207 089-851667 089851668
KUNAK 91209 089856177 089856166
KUNAK 91207 089851797 089851214
BELURAN 90107 089259401 089259402
SANDAKAN 90733 089515575 089515575
BELURAN 90107 TIADA TIADA
BELURAN 90107 089565552 089565600
BELURAN 90100 089513376 089513372
BELURAN 90107 089511259 089512360
LAHAD DATU 91111 089884957 089881165
LAHAD DATU 91108 089884905 089884930
LAHAD DATU 91117 089871101 089871102
LAHAD DATU 91116 089868121 089868122
LAHAD DATU 91119 089888553 089888553
LAHAD DATU 91150 089811149 089811839
LAHAD DATU 91122 089888679 089888679
LAHAD DATU 91116 089882613 089887615
LAHAD DATU 91112 089881836 089881836
LAHAD DATU 91114 089881525 089884090
PAPAR 89608 088750181 088750224
PAPAR 89608 088912337 088915499
PAPAR 89600 088915251 088911632
PAPAR 89600 088917412 088917293
PAPAR 89608 088913575
PAPAR 89608 088-913554 088-915494
BONGAWAN 89700 087861990 087861812
PAPAR 89608 088913589 088911461
PAPAR 89608 088911137 088912395
PAPAR 89608 088911692 088915616
PAPAR 89608 088752955 088752954
PENAMPANG 89507 088711942 088721429
PENAMPANG 89507 088723087 088725813
TANJUNG ARU 88858 088765267 088764969
PENAMPANG 89507 088728264 088715927
KOTA KINABALU 89457 088764368 088764942
PENAMPANG 89507 088711541 088712541
NABAWAN 89957 087366215 087366215
NABAWAN 89950 0198408389 TIADA
NABAWAN 89957 087366857 087366515
PITAS 89108 088-613244 088-613343
KOTA MARUDU 89108 088662872 088661090
KOTA MARUDU 89108 088682001 088682003
KOTA MARUDU 89100 088678592 088678592
PITAS 89100 088684982 088684008
KOTA MARUDU 89108 088687091 088687090
RANAU 89308 088877014 088878672
RANAU 89308 088959403 088959404
RANAU 89308 TIADA TIADA
RANAU 89308 088889345 088888948
RANAU 89308 088878433 088878087
RANAU 89308 088875241 088879472
RANAU 89308 TIADA TIADA
RANAU 89308 088871466 088871469
RANAU 89308 088879861 088879906
RANAU 89307 088875445 088877422
RANAU 89308 088876215 088876495
SANDAKAN 90713 089213350 089212010
SANDAKAN 90712 089533960 089533960
SANDAKAN 90719 089-612954 089-615071
SANDAKAN 90307 089211604 089211604
SANDAKAN 90000 089531764 089531764
SANDAKAN 90000 089214491 089210488
SANDAKAN 90500 089-668122 089668122
SANDAKAN 90500 089667840 089673105
SANDAKAN 90000 089671851 089671753
SANDAKAN 90729 089565306 089565301
SANDAKAN 90500 089246117 089246809
SANDAKAN 90000 089632601 089632934
SANDAKAN 90731 089632810 089632729
SANDAKAN 90000 089671835 089671850
SANDAKAN 90716 089212325 089223610
SANDAKAN 90000 089216166 089229759
SANDAKAN 90000 089213982 089221090
SANDAKAN 90705 089213646 089218854
SANDAKAN 90702 089213301 089221323
SANDAKAN 90000 089 213830 089 213069
SANDAKAN 90307 089632158 089632697
SEMPORNA 91309 089781591 089782524
SEMPORNA 91308 089786710 089786711
SEMPORNA 91308 089784164 089784164
SEMPORNA 91308 089785324 089785326
SEMPORNA 91309 089782915 089785319
SEMPORNA 91309 089786968 089782700
SEMPORNA 91308 089786651 089784241
SEMPORNA 91308 089781657 089784113
SEMPORNA 91308 089782353 089784082
SIPITANG 89857 087801296 087802090
SIPITANG 89857 087822068 087822037
SIPITANG, 89859 087811766 087811767
SIPITANG 89857 087821439 087822315
TAMBUNAN 89657 087774097 087773209
TAMBUNAN 89657 087774397 087771275
TAMBUNAN 89657 088899504 088899505
TAMBUNAN 89657 087774248 087771471
TAWAU 91021 089715585 089715153
TAWAU 91000 089772761 089772761
TAWAU 91010 089951032 089951160
TAWAU 91012 089912161 089913690
TAWAU 91007 089902773 089902824
TAWAU 91022 089912163 089914644
TAWAU 91042 089927017 089927017
TAWAU 91022 089715692 089715916
TAWAU 91088 089744122 089744121
TAWAU 91044 089918011 089918013
TAWAU 91028 089913691 089913906
TAWAU 91028 089920785 089918945
TAWAU 91044 089774017 089756894
TAWAU 91019 089712603 089712603
TAWAU 91008 089712205 089715291
TAWAU 91000 089772611 089774331
TAWAU 91027 089768871 089773952
TAWAU 91000 089772609 089751228
TAWAU 91007 089712043 089714781
TAWAU 91000 089772090 089762090
TAWAU 91020 089926071 089926072
TENOM 89909 TIADA TIADA
TENOM 89908 087737299 087737644
TENOM 89908 087733070 087733073
TENOM 89908 087735242 087736591
TENOM 89907 087735525 087734459
TENOM 89907 087735091 087734659
TELUPID 89320 TIADA TIADA
TELUPID 89300 089521734 089521734
TELUPID 89300 088552048 088552048
TELUPID 89320 087307445 087307446
TELUPID 89300 0138680287 TIADA
TUARAN 88450 088492745 088497358
TUARAN 89208 088793779 088793770
TUARAN 89207 088489860 088489862
TAMPARULI 89257 088981197 088981346
TAMPARULI 89257 088782534 088782209
TAMPARULI 89259 088782835 088783837
TUARAN 89208 088788357 088788166
TAMPARULI 89259 088782345 088782594
TUARAN 89208 088788354 088793601
TAMPARULI 89259 088981491 088981341