You are on page 1of 18

ISU

SOSIOBUDAYA
PENGENALAN
Maksud
-Cara hidup atau kegiatan manusia dalam
sesebuah masyarakat.
-Mencerminkan nilai,norma,agama dan adat
resam.
-Anggota masyarakatnya terdiri daripada :-
i) Ahli keluarga
ii) Saudara
iii) Keluarga
iv) Jiran Tetangga
-Nilai seperti bersopan santun,
kesederhanaan,
-Gotong-royong dan juga
keharmonian hidup antara ahli
keluarga jiran tetangga dan masyarakat
FAKTOR SOSIOBUDAYA
-Mempengaruhi pemilihan aktiviti sukan
dan permainan
-Kebanyakkan individu diperkenalkan
kepada aktiviti sukan oleh
keluarga,rakan,masyarakat,sekolah atau
media massa.
-Minat dan tingkahlaku individu juga
mempengaruhi pemilihan dalam aktiviti
sukan
PEMILIHAN PERMAINAN
Faktor yang mempengaruhi pemilihan
permainan seseorang murid adalah
agen sosialisasi status sosioekonomi
dan kemudahan.
EGEN SOSIOLISASI
Merupakan individu,kumpulan atau
institusi yang memperkenalkan aktiviti
sukan kepada seseorang serta men
gajar nilai,sikap,dan kemahiran aktiviti
tersebut.
Proses memperkenalkan aktiviti sukan
kepada seseorang dikenali sebagai
proses sosiolisasi.
AGEN SOSIOLISASI
Sepupu
Pak Cik/Mak Cik
Datuk/Nenek
Abang/Kakak
Ibu bapa
KELUARGA
Keagamaan
Institusi
Persatuan
Jiran
MASYARAKAT
Sepasukan
Rakan Sekelas
Jurulatih
Guru
SEKOLAH
ICT
Majalah
Akhbar
Televisyen
MEDIA MASSA
AGEN SOSIOLISASI
STATUS SOSIOEKONOMI
Bermaksud taraf kehidupan manusia dari
aspek ekonomi individu.
Status sosioekonomi individu biasanya
mempengaruhi jenis permainan yang
disertai oleh individu tersebut.
Terdapat beberapa jenis permainan yang
melibatkan kos yang tinggi
Contohnya sukan golf,dan ekuesterian.
Permainan seperti ini hanya mampu disertai
oleh murid daripada keluarga yang
berstatus tinggi.
KEMUDAHAN
Padang,gelanggang,dan dewn penting
untuk aktiviti sukan biasanya akan
menggunakan sesuatu kemudahan
sukan sekirannya lokasi dan jarak
terletak berhampiran dengan tempat
tinggal.
PEMILIHAN PAKAIAN
Yang sesuai penting dalam sukan.
Merangkumi baju,seluar san kasut.
Perlu memakai pakaian yang sesuai
dengan sesuatu aktiviti sukan,budaya
dan adat resam masyrakat.
Faktor penting dalam pemilihan
pakaian sukan ilah seperti berikut:-
PAKAIAN MENGIKUT CUACA
Kesesuaian pakaian mengikut keadaan
cuaca.
Ciri-cirinya ketika cuaca panas:-
i)Mudah menyerap peluh dan lembapan
ii)Baju lengan pendek
iii)Pakaian jenis nipis,lembut,gebu dan
selesa dipakai.
iv)Berwarna cerah
v)Pembebas haba yang baik.
i) Keadaan cuaca
ii) Bentuk aktiviti
iii) Perlindungan keselamatan’
iv) Indentiti
-Perlu selesa dan memudahkan
pergerakan untuk mengelakkan
kecederaan dan kemalangan.
Ciri-ciri pakaian ketika cuaca yang sejuk.
i) Baju lengan panjang
ii)Baju yang menyerap haba
iii)Pakaian jenis tebal,kasar,dan selesa
dipakai
-Semasa mengambil bahagian dalam aktiviti
yang berisiko tinggi peserta memakai pakaian
yang mempunyai perlindungan khas seperti
kalis api,kalis air, tahan geseran,menyerap
hentakan dan tahan tekanan udara.
PERATURAN DR SEGI PAKIAAN SUKAN
Keseragaman Pakian Sukan
Mewujudkan individu yang disanjung
dan menjadi pujaan orang ramai
Atlet-atlet atau contoh idola dalam
bidang sukan adalah seperti Nicol
David,Mohd Hafiz Hashim dan juga
Shazlin Zulkifli.
IDOLA KEATAS MASYaRAKAT
Meniru cara berpakaian.
Mencontohi nilai dan tingkah laku
idola.
Peningkatan jumlah penonton yang
menyaksikan sesuatu pertandingan,
Peningkatan minat terhadap sesuatu
aktiviti sukan
Peningkatan sokongan keatas sesuatu
pasukan.
-pengumpulan gambar,autograf
dan bahan berita yang berkaitan
dengan idola mereka.
-Daya tarikan dalam
mempromosikan dan pengiklanan
barangan.

CIRI-CIRI IDOLA ISTIMEWA ATLET YANG
MENJADI IDOLA
Seringkali membantu pasukan memenangi
pertandingan.
Rekod pencapaian yg cemerlang seperti
pemegang rekod jaringan gol terbanyak
atau acara lari pecut.
Kemahiran yang tinggi dlm sesuatu bidang
sukan.
Tahap kecergasan yang tinggi.
Mempunyai semangat kesukanan yang
tinggi.
Mempunyai personaliti yang menarik.
SOALAN
Senaraikan isu-isu sosiobudaya
yang terdapat dalam sukan dan
permainan.