You are on page 1of 1

Moderator: Mohamad Fazrin Naim Bin Aadenan

Tajuk: Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi

Panel 1: En. Mohamad Khairil Azli Bin M. Yusoff
- Guru cemerlang
- Pengalaman berkhidmad 20 tahun
- Pernah diberi penganugerahan pada Pertandingan Anugerah Guru Inovasi 2012

Panel 2: Dato Haji Nasrullah Aiman Bin Ahmad Nordin
- Ketua Pengarah Attache Malaysia
- bekas guru sekolah rendah/ guru cemerlang

 Keterangan maksud tajuk forum
Kreativiti= kemampuan/kebolehan mencipta sesuatu
Inovasi= perihal mengadakan atau memulakan sesuatu yang baharu

1. Apakah punca guru tidak menjadi pencetus kreativiti dan penjana inovasi?
2. Siapakah yang memainkan peranan penting dalam membantu guru menjadi pencetus
kreativiti penjana inovasi?
3. Bagaimanakah cara seorang guru itu dalam memainkan peranannya sebagai guru yang
mempu mencetus kreativiti dan inovasi?
4. Apakah kesan-kesan pengaplikasian elemen kreativiti dan inovasi dalam dunia
pendidikan?

 Rumusan : Dunia dan ekonomi yang bersifat global hari ini memerlukan pesaing yang
mampu berfikir dengan lebih kritis dan kreatif dan inovatif. Justeru peranan guru sebagai
penggerak generasi yang intelek dan berdaya saing perlu menghasilkan kualiti
pengajaran yang gemilang dengan memperkukuh am alan terbaik dalam pendidikan.