You are on page 1of 6

Dominan-berkuasa @ berpengaruh

@ mendapat tempat kedudukan
Sukan Dominan-dipelopori oleh
satu kaum.
DEFINISI
CONTOH-CONTOH
BOLA
KERANJANG
PING
PONG
SILAT
TAKRAW
BOLA
TAMPAR
PUNCA
BUDAYA
AGAMA
SEMANGAT
PERKAUMAN
KESAN-KESAN
 Hanya dipelopori oleh satu kaum
sahaja.
 Tiada peluang kaum lain menikmati
sukan bersama.
 Menguatkan lagi sifat perkauman.
 Berlaku jurang perkauman
 Menghalang kemajuan sukan

 Membuka peluang kepada kaum lain.
 Kenalkan sukan tersebut kepada kaum
lain.
 Mengadakan pertandingan dan dibuka
kepada semua kaum.
 Mengadakan kempen.
 Mendedahkan sukan tersebut kepada
pelajar sekolah.