You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba F
Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea: ştiinţe sociale. Filiera vocaţională: profilul militar, specializarea: ştiinţe sociale; profilul pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; profilul sportiv, toate specializările. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

80 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Să se calculeze | x − y + z |, unde x = 0,25 −
1 + 7 0 , y = (2 ⋅ 0,75 − 0,5) 5, z = 2,14 − 3,14 . 2

2 2 2. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică, cu a1 = 5 şi raţia r = −2 . Să se calculeze a7 + a8 . ˆ ˆ 3. Triunghiul ABC are m( A) = 90 , m( B ) = 60 , AB = 8 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.

4. Fie ABCD un paralelogram. Să se exprime în funcţie de vectorii AB şi AD vectorul 2 ⋅ AC + BD . 5. Să se determine m ∈ ştiind că punctul M (2,1 − m) aparţine graficului funcţiei f : → ,
f ( x) = 2 x 2 − mx + 4 .
2 ecuaţia log3 x − 5log3 x + 4 = 0 .

5p

6. Să se rezolve în

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ Proba F, MT3, programa M4_M5