You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084
 −1 2  1 0  0 0 Se consideră matricele A =   , I2 =   şi O2 =  .  3 −1 0 1  0 0 1  x 1  x−3 a) Ştiind că B =   , să se determine x, y ∈  şi C =  x − 2y  2 −4   1

5p 5p 5p 5p 5p 5p

, astfel încât A = B + C .

b) Să se verifice că A2 + 2 A − 5I 2 = O2 . c) Să se determine x ∈

pentru care are loc egalitatea det ( A + 2 xI 2 ) = 4 .

d) Sǎ se determine m, n ∈ , astfel încât A3 = mA + nI 2 . e) Sǎ se calculeze inversa matricei A .  3 −4  −1 f) Să se rezolve în M2 ( ) ecuaţia matricială AXA−1 =   , unde A este inversa matricei A . 1 7 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5