Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 Fie mulţimea M = {P ∈ M 3 ( 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se arate că A ∈ M . b) Să se calculeze 2 A − I 3 .
 a −1 0 1    c) Ştiind că X =  a 1 −2  să se arate că X ∈ M oricare ar fi a ∈ .  2a + 1 3 1    1 2 0 1 0 0   ) det( P) este număr întreg par} şi matricele A =  0 −3 1  , I3 =  0 1 0  .    3 0 2 0 0 1    

d) Să se verifice că A3 = 7 A . e) Să se determine Y ∈ M 3,1 (

)

 −4    pentru care are loc egalitatea ( A − I 3 ) ⋅ Y =  11  .  6  

5p

 2007 1 4    f) Fie B =  2008 2 5  . Sǎ se arate că B ∈ M .  2009 3 6   

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5