You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087  0 1 1 0 Se consideră matricele A =   , I2 =   şi M ( a ) = aI 2 + A , unde a ∈  1 0 0 1 b) Să se rezolve ecuaţia det ( M ( a ) ) = 0 . a) Să se verifice că A2 = I 2 .

.

5p 5p 5p 5p 5p 5p

c) Să se arate că M ( a ) ⋅ M ( b ) = M ( b ) ⋅ M ( a ) , pentru orice a, b ∈ e) Pentru a ∈
−1

. .

d) Să se demonstreze că suma elementelor matricei M 2 ( a ) este pozitivă, pentru orice a ∈
\ {±1} să se determine ( M ( a ) ) , inversa matricei M ( a ) .

f) Să se demonstreze că pentru a ∈
x0 − y0 = 1 .

a \ {±1} soluţia ( x0 , y0 ) a sistemului M ( a ) ⋅ X =   verifică relaţia 1 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5