You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088  −1 −4   1 −4  1 0 Se consideră matricele A =  , B =  şi I 2 =  . 1 5 1 7  0 1 a) Să se determine x ∈ , astfel încât B = A + xI 2 . b) Să se arate că B 2 = 8 A + 5 I 2 . d) Să se rezolve în M 2 ( e) Să se determine a ∈ c) Să se arate că matricea A aparţine mulţimii C = { X ∈ M 2 (

5p 5p 5p 5p 5p 5p

)

)

X ⋅ B = B ⋅ X} .

ecuaţia matricială A ⋅ X = B .
2− 3 − 2 −2 3 3−2 2 3−2 2

astfel încât det( A) = a ⋅

. .

f) Să se determine valoarea minimă a expresiei E ( x) = det ( A + xB ) , pentru x ∈

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5