You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092  2 2 2  −2 1 1  1 0 0       Se consideră matricele A =  2 2 2  , B =  1 −2 1  , I 3 =  0 1 0  şi mulţimea de matrice  2 2 2  1 1 −2  0 0 1      
M = {X ∈ M3 (

)

X ⋅ A = A⋅ X}.

5p 5p 5p 5p 5p 5p

a) Să se determine x, y ∈

b) Să se calculeze det ( A − 3I3 ) . c) Să se arate că B ∈ M . d) Să se arate că matricea a ⋅ A aparţine mulţimii M oricare ar fi a ∈  x 0 0 0 1    e) Să se determine x, y , z ∈ pentru care ( B + A) ⋅  0 y 0  =  1 0 0 0 z 1 1    f) Să se arate că dacă X , Y ∈ M , atunci X + Y ∈ M .

, astfel încât A = xB + yI3 .

. 1  1 . 0 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba F, MT3, programa M4_M5