You are on page 1of 17

Anexa nr.

1
la decizia Consiliului orenesc Soroca
nr. 4/20 din 4.11.2007

REGULAMENT
DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A PRIMRIEI ORAULUI SOROCA
n temeiul art. 40 (1) al Legii privind administraia public local nr. 436-
XVI din 28.12.2006, Consiliul orenesc Soroca aprob prezentul Regulament
de organizare i funcionare a Primriei oraului Soroca.
I. DISPOZIII GENERALE
1. Primria oraului Soroca se organizeaz i funcioneaz potrivit Legii
privind administraia public local nr. 436-XVI din 28.12.2006 i prezentului
Regulament de organizare i funcionare.
2. Primria oraului Soroca este o instituie public cu activitate
permanent, care duce la ndeplinirea deciziilor Consiliului orenesc i
soluioneaz problemele curente ale cetenilor oraului. n activitatea sa
Primria se conduce de Constituia Republicii Moldova, Legea privind
administraia public local, de decretele Preedintelui Republicii Moldova,
Hotrrile Guvernului, legile Parlamentului Republicii Moldova.
3. Activitatea Primriei se bazeaz pe examinarea constructiv i
soluionarea colegial a problemelor, lundu-se n consideraie opinia public,
pe responsabilitatea personal a funcionarilor Primriei pentru elaborarea,
adoptarea i realizarea deciziilor Consiliului, dispoziiilor primarului.
4. Prezentul Regulament stabilete procedura de desfurare a activitii
instituiei i atribuiile personalului de specialitate i administrativ a Primriei.
5. Primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului mpreun cu personalul
Primriei asigur conducerea operativ a problemelor oraului; gestioneaz i
rspund de treburile publice, n interesul cetenilor oraului.
6. Structura organizatoric a Primriei, precum i numrul de posturi
sunt cele prevzute n organigrama aprobat prin decizia Consiliului orenesc,
care face parte integrant din prezentul Regulament.
7. Primria oraului dispune de un sediu, de patrimoniu propriu i de
mijloace materiale i fnanciare necesare funcionrii n condiii de efcien.
8. Sediul Primriei se af n or. Soroca, str. tefan cel Mare, 5.
9. Finanarea Primriei oraului se asigur din bugetul local, din
impozitele i taxele locale instituite potrivit legii i alte venituri proprii.
10. Patrimoniul propriu al Primriei oraului este format din bunuri
mobile i imobile, evideniate distinct n evidena contabil i n evidenele de
carte funciar.
11. Bunurile care sunt n domeniul public al oraului: strzile, aleile,
parcrile, parcurile, pdurile i fondul forestier, podurile, cimitirele oraului,
1
drumurile. Totodat din domeniul public al oraului fac parte: imobilele
aparinnd primriei, sediile acesteia, baza de producie, fondul locativ, colile,
grdiniele de copii, etc.
II. STRUCTURA ORGANIZATORIC A PERSONALULUI PRIMRIEI
Componena personalului primriei este urmtoarea:
viceprimari - 2
secretarul c/o - 1
jurist - 1
specialiti pentru relaii cu publicul- 3
specialist pentru reglementarea proprietii funciare - 1
arhitect - 1
specialiti n construcii, gospodrie comunal, spaiu locativ 2
contabil-ef - 1
contabil-ef-adjunct - 1
specialist pentru planifcare - 1
specialist n problemele recrutrii i ncorporrii- 1
specialist n problemele tineretului i sportului - 1
specialiti pentru perceperi fscale - 5
secretar-dactilograf - 2
conductor-auto - 1
intendent - 0,5
ngrijitoare de ncpere- 1.
III. ATRIBUIILE PRIMARULUI, VICEPRIMARILOR I SECRETARULUI
CONSILIULUI ORENESC SOROCA
Primarul i exercit atribuiile n baza art. 29 al Legii privind
administraia public local nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 i are
urmtoarele atribuii:
- asigur executarea deciziilor consiliului local;
- propune, n condiiile legii, organigrama i statele primriei, schema de
salarizare a personalului acesteia i le supune aprobrii consiliului local;
- numete, stabilete atribuiile i elibereaz din funcie de subdiviziuni,
de servicii, de ntreprinderi municipale din subordine, personalul primriei,
conduce i controleaz activitatea acestora, contribuie la formarea i reciclarea
profesional;
- stabilete atribuiile viceprimarului (viceprimarilor);
2
- asigur elaborarea proiectului de buget local al unitii administrativ-
teritoriale pe urmtorul an bugetar i a contului de ncheiere a exerciiului
bugetar i le prezint spre aprobare consiliului local;
- exercit funcia de ordonator principal de credite al oraului; verifc,
din ofciu sau la cerere, ncasarea i cheltuirea mijloacelor de la bugetul local i
informeaz consiliul local despre situaia existent;
- rspunde de inventarierea i administrarea bunurilor domeniului public
i celui privat ale oraului, n limitele competenei sale;
- exercit, n condiiile legii, supravegherea activitilor din trguri, piee,
oboare, parcuri, spaii verzi, locuri de distracie i agrement i ia msuri
operative pentru buna lor funcionare;
- propune consiliului local schema de organizare i condiiile de prestare
a serviciilor publice de gospodrie comunal, ia msuri pentru buna
funcionare a serviciilor respective de gospodrie comunal;
- conduce, coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor publice
locale, asigur funcionarea serviciului stare civil, a autoritii tutelare,
contribuie la realizarea msurilor de asisten social i ajutor social;
- elibereaz autorizaiile i licenele prevzute de lege;
- asigur securitatea trafcului rutier i pietonal prin organizarea
circulaiei transportului, prin ntreinerea drumurilor, podurilor i instalarea
semnelor rutiere n raza teritoriului administrat;
- asigur repartizarea fondului locativ i controlul asupra ntreinerii i
gestionrii acestuia n unitatea administrativ-teritorial respectiv;
- reprezint colectivitatea local n relaiile cu alte autoriti publice,
persoane fzice sau juridice din ar sau din strintate, precum i n instanele
judectoreti, n condiiile legii; semneaz actele i contractele ncheiate n
numele colectivitii locale, cu excepiile prevzute de lege;
- prezint consiliului local, anual i ori de ctre ori este necesar, rapoate
cu privire la situaia social-economic a oraului;
- nregistreaz asociaiile obteti care intenioneaz s activeze n
unitatea administrativ-teritorial respectiv;
- exercit, n numele consiliului loca, funciile de autoritate tutelar,
supravegheaz activitatea tutorilor i a curatorilor;
- coordoneaz activitatea de asisten social privind copiii, persoanele n
etate, invalizii, familiile cu muli copii, alte categorii de persoane socialmente
vulnerabile, sprijin activitatea asociaiilor obteti de utilitate public din
teritoriul oraului;
- asigur elaborarea planului general de urbanism i a documentaiei de
urbanism i amenajare a teritoriului i le prezint spre aprobare consiliului
local, n condiiile legii;
- constat nclcrile legislaiei n vigoare comise de persoane fzice i
juridice n teritoriul administrat, ia msuri pentru nlturarea sau curmarea
3
acestora i, dup caz, sesizeaz organele de drept, acestea find obligate s
reacioneze cu promptitudine, n condiiile legii, la solicitrile primarului;
- ia msuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaiilor sau altor manifestri publice care contravin ordinii de drept sau
bunelor moravuri, care atenteaz la ordinea i linitea public;
- propune consiliului local consultarea populaiei prin referendum n
probleme locale de interes deosebit, ia msuri pentru organizarea acestor
consultri;
- stabilete locul desfurrii ntrunirilor publice i condiiile ce in de
securitatea i igiena general a habitatului uman;
- ia, n comun cu autoritile centrale de specialitate i cu serviciile
publice desconcentrate ale acestora, msuri de prevenire i diminuare a
consecinelor calamitilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor,
epiftotiilor i epizootiilor i, n acest scop, dispune, cu titlu executoriu,
mobilizarea, dup caz, a agenilor economici i instituiilor publice din
localitate;
- sprijin colaborarea cu localiti din alte ri, contribuie la extinderea
cooperrii i a legturilor directe cu acestea;
Primarul, n calitatea sa de autoritate public local executiv, exercit i
alte atribuii prevzute de legislaia n vigoare sau ncredinate de consiliul
local.
Viceprimarul pentru probleme de buget, fnane, economie:
- organizeaz i particip la elaborarea proiectului bugetului Primriei i
l prezint spre aprobare Consiliului orenesc;
- nainteaz propuneri n condiiile legii pentru stabilirea impozitelor i
taxelor locale i efectueaz modifcri n regulamentul cu privire la stabilirea
taxelor locale;
- analizeaz i prezint trimestrial i anual spre examinare comisiei i
Consiliului orenesc informaia privitor la:
a)mersul acumulrii veniturilor, inclusiv a impozitelor i taxelor locale;
b)mersul executrii prii de cheltuieli (inclusiv la necesitate pe fecare
instituie bugetar fnanat din bugetul orenesc);
- nainteaz propuneri (inclusiv la solicitarea ordonatorilor de credite):
a)pentru modifcri n buget n dependen de executarea lui i
necesitatea de efectuare a cheltuielilor neprevzute iniial;
b)pentru alocare a surselor din fondul de rezerv;
- solicit informaia de la direcia statistic privitor la starea de producie
a agenilor economici din ora i o prezint Consiliului orenesc anual;
- coordoneaz ntrebrile privitor la funcionarea trgurilor, pieelor i
nainteaz propuneri de rezolvare a problemelor aprute, la comisie;
- studiaz situaia privind executarea reelei instituiilor precolare,
precum i propunerile efelor de grdinie privind deschiderea sau nchiderea
grupelor i nainteaz propuneri la Consiliul orenesc;
4
- coordoneaz i dirijeaz activitatea economistului, contabilului-ef,
perceptorilor fscali;
- elaboreaz proiecte de decizii ale C/o i dispoziii ce in de domeniul
ncredinat;
- particip la edinele Consiliului orenesc i ale comisiilor de
specialitate ale acestuia;
- acord audiene cetenilor n probleme a cror rezolvare este de
competena specialitilor subordonai;
- semneaz referate, rapoarte, informri privind activitatea serviciilor pe
care le conduce;
- coordoneaz activitatea de elaborare a programelor, strategiilor,
pronosticurilor, proiectelor de dezvoltare social-economic a oraului;
- asigur legalitatea procedurii achiziiilor publice i de atribuire a
contractelor ce rezult din acestea.
n calitate de autoritate executiv viceprimarul pentru problemele
economie, buget i fnane rspunde pentru activitatea sa n faa Consiliului
orenesc i a primarului oraului, potrivit legii.
Viceprimarul pentru problemele construcii, urbanism,
gospodria comunal
Viceprimarul pentru problemele construcii, urbanism, gospodrie
comunal ndeplinete urmtoarele atribuii:
- asigur i este responsabil de elaborarea Regulamentului de urbanism i
aplicarea prevederilor din planurile de urbanism i amenajarea teritoriului i
msurilor stabilite de primrie cu privire la protecia mediului, potrivit
legislaiei n vigoare;
- iniiaz, asigur i urmrete cooperarea cu diferite organisme i
organizaii internaionale pentru realizarea proiectelor legate de protecia
mediului;
- urmrete, verifc i rspunde de modul de ndeplinire a competenelor
ce revin Primriei, n efectuarea autorizat a transportului public de persoane
pe raza oraului;
- particip la edinele Consiliului orenesc i ale comisiilor de
specialitate ale acestuia;
- elaboreaz proiecte de decizii ale C/o i dispoziii n domeniu su de
competen;
- asigur i rspunde de exercitarea controlului privind executarea i
realizarea construciilor n baza autorizaiilor de construire eliberate;
- asigur i rspunde de ntocmirea programului de reparaii la imobilele
afate n administrarea primriei i fundamentarea cheltuielilor necesare
pentru lucrrile de reparaii capitale i de ntreinere;
- rspunde de ntocmirea propunerilor de atribuire n proprietate a
terenurilor, potrivit legii, sau a altor dispoziii legale;
5
- asigur ordinea i linitea public prin intermediul colaboratorilor
poliiei, al grzilor populare, al serviciilor de pompieri i proteciei civile, care au
obligaia s rspund solicitrilor sale, n condiiile legii;
- asigur, mpreun cu organele specializate ale statului msurile pentru
prevenirea i limitarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor,
inundaiilor, epidemiilor, epizootiilor, precum i ca urmare a instituirii strii de
necesitate sau de urgen, n acest scop poate mobiliza populaia, agenii
economice i instituiile publice din ora, care sunt obligate s execute msurile
stabilite;
- acord audien cetenilor n probleme a cror rezolvare este de
competena seciilor coordonate i asigur n termenii stabilii de legislaia
examinarea petiiilor i reclamaiilor n problemele ce in de activitatea
serviciilor comunale, de construcie, drumuri i arhitectur;
- ndrumeaz i controleaz activitatea M DAC, DGLC, serviciul de
amenajare.
Secretarul Consiliului orenesc i exercit atribuiile n baza art.
39 al Legii privind administraia public local nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 i are urmtoarele atribuii:
- asigur ntiinarea convocrii consiliului local;
- particip la edinele consiliului local;
- avizeaz proiectele de decizii ale consiliului local i contrasemneaz
deciziile;
- asigur buna funcionare a primriei;
- asigur efectuarea lucrrilor de secretariat;
- pregtete materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii n
consiliul local;
- comunic i remite, n termen de 5 zile, dac legea nu prevede altfel,
autoritilor i persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de
primar;
- asigur aducerea la cunotin public a deciziilor consiliului local i a
dispoziiilor normative ale primarului;
- pstreaz i aplic, dup caz, sigiliul;
- acord ajutor consilierilor i comisiilor consiliului local;
- administreaz sediul primriei i bunurile ei;
- nregistreaz contractele de locaiune sau, dup caz, contractele de
arend a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.
Secretarul ndeplinete i alte atribuii prevzute de lege sau ncredinate
de ctre consiliul local ori de ctre primar.
IV. PRIMRIA CA STRUCTUR FUNCIONAL, ARE URMTOARELE
ATRIBUII:
6
- ntocmete proiectele de decizii ale consiliului local i proiectele de
dispoziii ale primarului;
- aduce la cunotin public deciziile consiliului i dispoziiile normative
ale primarului;
- colecteaz i prezint primarului informaii pentru raportul anual
privind starea economic i social a oraului;
- prezint primarului, n comun cu serviciile publice, informaii despre
funcionarea acestor servicii, precum i a ntreprinderilor oreneti create de
consiliul orenesc;
- supravegheaz executarea msurilor dispuse de primar att n cadrul
primriei, ct i n teritoriu;
- contribuie la elaborarea proiectului de buget pentru urmtorul an
bugetar i a proiectelor de modifcare a bugetului, care urmeaz s fe
prezentate de primar spre examinare consiliului orenesc;
- asigur executarea bugetului orenesc, n conformitate cu deciziile
consiliului orenesc i respectarea prevederilor legale;
- ntocmete contul de ncheiere a exerciiului bugetar al oraului;
- asist secretarul consiliului orenesc n ndeplinirea atribuiilor lui
conform legii.
Numirea, angajarea, promovarea, sancionarea i eliberarea din funcie a
personalului primriei, drepturile i obligaiile se exercit n baza Legii privind
administraia public local nr. 436-XVI din 28.12.2006, Lega serviciului public
nr. 443-XIII din 04.05.1995 (modifcat), Codul Muncii al Republicii Moldova nr.
154-XV din 28 martie 2003.
n conformitate cu statele de personal, aprobate prin decizia consiliului
orenesc angajaii primriei exercit urmtoarele funcii:
Juristul
Juristul este subordonat direct primarului oraului i are urmtoarele
atribuii:
- elaboreaz documentaii privind aplicarea i executarea legilor necesare
n realizarea competenelor primarului oraului;
- particip la procesul de elaborare, redactare a proiectelor de decizii ale
consiliului orenesc, dispoziiilor primarului, pe care le avizeaz pentru
legalitate;
- verifc i acord viz de legalitate pentru toate actele administrative,
contractele economice, civile;
- reprezint consiliul orenesc i primria n instanele de judecat, n
litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate i n cele care rezult din
rapoartele cu alte autoriti publice; ine evidena operativ a tuturor cazurilor
n curs de judecat;
- ia msuri pentru punerea n aplicare a hotrrilor judectoreti;
7
- urmrete apariia actelor normative din care rezult sarcini pentru
personalul primriei i face propuneri n consecin; informeaz primarul,
viceprimarii, secretarul C/o cu privire la aceasta;
- particip la negocierea divergenelor contractuale n care este implicat
primria oraului;
- ndeplinete i alte nsrcinri date de primar.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialiti pentru relaii cu publicul - 3
1) - asigur preluarea, nregistrarea i repartizarea zilnic pe servicii i
funcionari a cererilor, scrisorilor, petiiilor, sesizrilor cetenilor precum i a
actelor i documentelor transmise de organele centrale i locale ale
administraiei publice, de instituii i ageni economici, conduce evidena
informalizat a acestora;
- asigur descrcarea din eviden a actelor i documentelor rezolvate i
prezint lunar conducerii Primriei stadiul soluionrii acestora;
- conduce registrul de eviden i numerotare a deciziilor Consiliului
orenesc i registrul de eviden a dispoziiilor emise de ctre primar;
- ntocmete Nomenclatorul dosarelor Primriei, asigur ntocmirea
dosarelor conform nomenclatorului, n toate subdiviziunile Primriei;
- pregtete documentele spre pstrare i pentru predare la arhiva de
stat;
- poart rspundere personal de pstrarea documentelor la Primrie;
- ntocmete datele statistice privind numrul de posturi din Primria
oraului i structura acestuia;
- organizeaz i asigur primirea n audien a cetenilor realiznd
lucrrile de secretariat pentru audiene i conduce evidena cererilor,
solicitrilor, plngerilor, propunerilor fcute de ceteni n timpul audienelor i
urmrete soluionarea acestora de ctre servicii n cazul n care nu pot f
rezolvate pe loc, precum i transmiterea rspunsurilor ctre ceteni;
- realizeaz schimbul de informaii i experien cu alte primrii din
raion, republic i de peste hotare pentru a adopta i efcientiza relaia cu
cetenii;
- monitorizeaz presa central i local i aduce la cunotina conducerii
primriei i eflor serviciilor articole de interes ce vizeaz oraul, Primria i
Consiliul orenesc;
- primete publicaiile din strintate i face propuneri de repartizare a
acestora pe servicii, n funcie de coninutul informaiilor i asigur traducerea
celor care rmn la dispoziia serviciilor;
- asigur evidena ntrebrilor i interpelrilor adresate Primriei n
edinele Consiliului, le transmite serviciilor de specialitate i comunic n
termen rspunsurile consilierilor;
8
- primete corespondena din strintate, asigur traducerea acesteia i
transmiterea rspunsurilor.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
2) - asigur ntreinerea i actualizarea datelor privind oraul difuzate prin
reeaua INTERNET i n pagina WEB;
- ndeplinete funcia de secretar a comisiei administrative;
- asigur informarea cetenilor cu privire la desfurarea alegerilor
electorale locale i generale;
- pune la dispoziia cetenilor documentele necesare (formulare tip i fe
de informaii);
- informeaz cetenii cu privire la serviciile oferite de primria oraului;
- asigur conducerea i actualizarea evidenelor organizaiilor
guvernamentale i neguvernamentale din strintate, n baza datelor furnizate
de serviciile primriei i a altor instituii sau organisme cu atribuii n acest
domeniu;
- iniiaz i face propuneri pentru proiecte fnanate de instituiile
donatoare;
- colaboreaz i ine legtur cu organizaiile neguvernamentale nfinate
n ora;
- coordoneaz desfurarea ntrunirilor legitime n ora.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
3) - organizeaz publicarea materialelor specialitilor primriei care prezint
interes pentru locuitorii oraului;
- ndrum cetenii, reprezentanii instituiilor publice i agenilor
economici s se adreseze n funcie de competenele altor instituii locale sau
centrale dup caz;
- asigur organizarea conferinelor de pres ale primarului i consiliului
orenesc pe baza materialelor puse la dispoziie de serviciile primriei;
- asigur relaia cu mass-media;
- realizeaz materialele i lucrrile necesare primriei cu prilejul
srbtoririi unor evenimente naionale i locale (anunuri, invitaii, felicitri,
flmri, etc.) precum i protocolul acestora;
- asigur traducerea documentelor din i n limbi strine i le pune la
dispoziia serviciilor;
- asigur protocolul pentru delegaii din ar i strintate, ntocmete i
asigur realizarea programului pentru primiri i vizite ale acestora, cazare,
masa, cadouri, n colaborare cu contabilitatea;
- studiaz opiniile cetenilor oraului;
- asigur oglindirea n presa local i republican activitatea Consiliului
orenesc i Primriei oraului.
9
- asigur convocarea consilierilor la edinele ordinare i extraordinare
ale Consiliului i la edinele de lucru ale comisiilor de specialitate.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialistul n problemele tineretului i sportului
- avizeaz cererile de nscriere n registrul sportiv al asociaiilor i
cluburilor sportive i ia la eviden asociaiile sportive locale;
- susine federaiile sportive n organizarea i desfurarea competiiilor
sportive att locale ct i naionale;
- colaboreaz cu instituiile colare pentru acordarea ajutorului n
organizarea i dezvoltarea sportului colar;
- contribuie la organizarea n comun cu asociaiile, cluburile, federaiile
de specialitate i agenii economici prin intermediul mass-media, propagarea pe
scar larg a culturii fzice i sportului n rndul populaiei;
- elaboreaz planurile de activitate, regulamentele pentru desfurarea
manifestrilor sportive de mas n ora;
- elaboreaz i realizeaz programele de activitate n conformitate cu
necesitile i interesele tinerilor sportivi;
- conlucreaz cu organizaiile de tineret i instituiile de nvmnt din
ora cu alte organe i instituii n scopul propagrii sportului;
- realizeaz programele de dezvoltare a sportului prin organizarea
diverselor activiti sportive;
- asigur buna funcionare a grzilor populare din ora.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialistul n problemele de tineret, recrutare i ncorporare
- dirijeaz activitatea instituiilor de cultur din teritoriu, ajusteaz
reeaua lor n necesitile culturale ale populaiei i potenialul economic al
primriei;
- elaboreaz i realizeaz programele de activitate n conformitate cu
necesitile i interesele tinerilor;
- susine crearea i dezvoltarea asociaiilor de tineret n teritoriu, asigur
condiiile de activitate, contribuind la ncadrarea activ a tinerilor n viaa
economic, social, politic i spiritual a oraului;
- stabilete cile de subvenionare, pe baz de concurs, a programelor
asociaiilor de tineret din teritoriu;
- conlucreaz cu organizaiile de tineret i instituiile de nvmnt din
ora cu alte organe i instituii, a cror activitate vizeaz tineretul i familiile
tinere;
- conlucreaz cu Ofciul Forei de Munc n vederea angajrii tineretului
din ora n cmpul muncii;
10
- duce evidena militar a rezervitilor ;
- asigur evidena recruilor i ncorporarea n rndurile Armatei
Naionale;
- asigur ntiinarea i alarmarea n mod oportun a populaiei despre
pericolul atacurilor aeriene i producerea unor dezastre;
- asigur capacitatea de intervenie a formaiunilor de protecie civil i a
subunitilor de serviciu n cazul situaiilor de urgen.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Arhitectul
- asigur realizarea politicii statului privind amenajarea teritoriului i
urbanismului, ridicarea nivelului urbanistic al localitii, ameliorarea
aspectului lor plastic arhitectural i estetic;
- efectueaz controlul asupra elaborrii, avizrii planurilor urbanistice
centrale ale localitii i a altor documentaii de urbanism;
- elaboreaz decizii ale organelor administraiei publice cu privire la
utilizarea terenurilor n conformitate cu prescripiile urbanistice;
- examineaz i controleaz documentaia de proiect pentru toate tipurile
de construcii, formelor arhitecturale de proporii mici de reclam, iluminare
exterioar, soluii coloristice pentru cldiri i construcii, de creare a spaiilor
verzi i a altor elemente ce defnesc aspectul exterior al construciei urbane;
- ntocmete planurile de amenajare urbanistic a oraului.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialistul n probleme de reglementare a
proprietii funciare
- dirijeaz procesul de reglementare a regimului proprietii funciar;
- efectueaz controlul asupra folosirii raionale a terenurilor;
- elaboreaz i coordoneaz scheme privind delimitarea terenurilor n
proprietate, posesiune i folosin;
- examineaz i aprob scheme, proiecte i alte documente referitoare la
organizarea teritoriului;
- exercit controlul asupra folosirii raionale a terenurilor de ctre toi
deintorii de tipul de proprietate i forma de organizare a produciei;
- ine evidena contractelor de arendare a terenurilor agricole ncheiate n
baza legii;
- ntocmete documentele necesare n vederea acionrii n instan a
persoanelor fzice i juridice care execut lucrri de construcii fr autorizaii
de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea
acestora;
11
- ntocmete documentaiile tehnico-economice pentru amenajarea unor
noi locuri de parcare n ora:
- ntocmete cadastrul general pentru ora conform legislaiei n vigoare;
- asigur evidena posesorilor de terenuri din intravilan;
- realizeaz msurtorii topografce i ntocmete planuri de situaie
pentru terenurile aparinnd domeniului public i privat al oraului;
- ntocmete contractele de nchiriere a terenurilor aferente construciilor,
anexelor (curte i grdin) persoanelor care au cumprat locuine, n baza legii;
- asigur evidena parcrilor din ora i administrarea lor, inclusiv prin
amplasarea indicatoarelor parcare cu plat;
- asigur legalitatea actelor privind darea n administrare, locaiune,
nstrinare etc. a terenurilor ce fac parte din proprietatea public a consiliului
orenesc.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialistul n problemele spaiului locativ,
serviciilor comunale
- asigur evidena populaiei ce se af n rnd la primrie pentru
mbuntirea condiiilor de trai la locuine de stat i cooperatiste;
- asigur pregtirea i prezentarea primarului propunerilor i proiectelor
de dispoziii privind atribuirea spaiului locuibil i nelocuibil;
- dirijeaz i asigur controlul asupra activitii serviciilor comunale ce
deservesc populaia oraului;
- asigur controlul asupra folosirii i proteciei spaiului locativ, imobiliar
i teritoriilor din preajm, ntreinerea i exploatarea cimitirelor;
- asigur controlul asupra pregtirii obiectelor i sistemelor de menire
locativ-comunal pentru funcionarea lor stabil, inclusiv n perioada toamn-
iarn;
- face propuneri privind nchirierea direct a spaiilor cu alt destinaie
dect ceea de locuin, din fondurile proprietate a oraului, a partidelor,
fundaiilor, asociaiilor publice, etc.;
- asigur controlul privind ntreinerea n limitele localitii a
construciilor publice, drumurilor, strzilor, podurilor i locurilor publice;
- asigur controlul asupra calitii de solubrizare, amenajare i nverzire
a locurilor publice;
- asigur n termenii stabilii de legislaia n vigoare examinarea petiiilor;
- prin intermediul mass-media ntiineaz populaia despre schimbrile,
adugrile intervenite n legislaia privind ntreinerea i deservirea fondului
locativ i prestarea serviciilor.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
12
Specialistul n problemele de construcii,
drumuri, amenajare
- ntocmete planul anual privind volumul i felul lucrrilor de reparaii
curente i capitale ce urmeaz a se efectua la imobilele proprietate de stat,
valoarea lucrrilor ce trebuie executate n strns concordan cu msurile
impuse de lege cu privire la sigurana n exploatare a imobilului;
- ine evidena strzilor, drumurilor, dup categoria acestora i face
propuneri pentru repararea acestora;
- ntocmete lucrrile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
potrivit reglementrilor legale pentru parcuri, piee, cartiere, strzi, staiile
mijloacelor de transport din ora, precum i alte obiective de interes local;
- coordoneaz lucrrile de gazifcare a instituiilor bugetare i sectorului
privat.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Specialistul pentru planifcare
- calculeaz partea veniturilor (pe tipuri) a bugetului orenesc;
- pregtete propunerile (cu motivaia lor) de stabilire pe teritoriul
oraului a cotelor impozitului pe bunurile imobiliare;
- studiaz executarea planului la venituri i face propuneri de redresare a
situaiei;
- trimestrial solicit informaia de la IF privind calcularea i achitarea
impozitelor i taxelor de ctre agenii economici din teritoriu i ntreprinde
msurile necesare n scopul urgentrii achitrii restanelor;
- ndeplinete rapoarte statistice i fnanciare privind executarea
bugetului;
- coordoneaz tabelele lunare a instituiilor bugetare;
- controleaz corectitudinea listelor de tarifcare a instituiilor bugetare;
- calculeaz mrimea plii de dare n arend a bunurilor ce aparin
primriei n corespundere cu prevederile legii bugetului anual;
- mpreun cu ordonatorii teriari de credite studiaz trimestrial
executarea devizelor de cheltuieli i le ofer consultan;
- studiaz repartizarea de ordonatorii teriari de credite a mijloacelor
fnanciare pe articole i luni, asigurnd executarea prevederilor legale;
- solicit ajutorul IF n cazurile cnd e imposibil de acumulat impozitele i
taxele calculate agenilor economici;
- duce evidena executrii contractelor de vnzare i dare n arend a
terenurilor proprietate public. Conlucreaz cu juristul primriei n vederea
executrii contractelor n corespundere cu legislaia n vigoare.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
13
Contabilul-ef
- asigur:
a)respectarea metodologiei contabilitii;
b) ntocmirea corect a rapoartelor fnanciare i statistice i prezentarea
lor n termenii stabilii;
c) nregistrarea tuturor operaiunilor efectuate;
d) efectuarea inventarierii anuale;
e) pstrarea i integritatea contabilitii:
- pune la dispoziia (la solicitare):
a) ordonatorilor teriari de credite informaia privind executarea devizelor
de cheltuieli;
b) specialistului pentru planifcare informaia privind intrarea n cont a
plii pentru vnzarea i darea n arend a pmntului.
- ine evidena:
a) mprumuturilor bugetar, inclusiv a celor acordate de bncile
comerciale;
b) contractelor ncheiate n ce privete achitarea pentru mrfurile,
lucrrile i serviciile primite.
- repartizeaz lucrul ntre funcionarii contabilitii centralizate,
asigurnd calitatea i executarea integral a lui;
- exercit controlul asupra integritii mijloacelor fnanciare;
- ndeplinete lucrul metodologic, n probleme ce in de evidena
contabil;
- ndeplinete cartea mare;
- controleaz documentele de cas.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Contabilul ef adjunct
- duce evidena pe fecare instituie a cheltuielilor de cas i cheltuielilor
reale;
- perfecteaz acte de verifcare cu ntreprinderile, organizaiile i
instituiile cu care primria are relaii, ducnd evidena debitorilor i
creditorilor;
- prelucreaz materialele i ndeplinete ordinul memorial nr. 2, 6 i 8;
- pregtete i prezint raportul privind calcularea, utilizarea i achitarea
contribuiilor de asigurri sociale de stat (Forma 4-BASS).
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Serviciul de colectare a impozitelor i taxelor locale
- deschide i duce evidena conturilor personale la fecare pltitor de
impozite;
14
- calculeaz, ntocmete i nmneaz avizele de plat a impozitului pe
bunurile imobiliare n termenii stabilii de legislaie;
- duce evidena registrelor de gospodrii pe sectorul repartizat;
- asigur evidena integral a contribuabililor amplasai n sectorul
deservit;
- calculeaz i duc evidena intrrii n cont a taxelor:
a)de la posesorii de cini
b)pentru amplasarea reclamei.
- popularizeaz legislaia fscal i examineaz scrisorile, cererile i
reclamaiile contribuabililor;
- n comun cu IF:
a) ndeplinete atribuiile privind compensarea sau restituirea sumelor
pltite n plus i care urmeaz a f restituite, conform legislaiei n vigoare;
b) particip la executarea silit a obligaiilor fscale.
Specialistul asigur executarea legislaiei ce ine de domeniul de
activitate ncredinat.
Serviciul de amenajare
1. Amenajarea, exploatarea i ntreinerea anurilor de scurgere a apelor
2. Exploatarea i ntreinerea instalaiilor pentru iluminarea strzilor,
schimbarea lmpilor.
3. Amenajarea, exploatarea, ntreinerea i reparaia podurilor.
4. Sdirea copacilor, arbutilor pe terenurile de uz comun i terenurile
sanitar-ocrotite situate pe teritoriul oraului.
5. Sdirea plantelor forifere, semnarea gazoanelor.
6. ntreinerea spaiilor verzi de uz comun, parcurilor, scuarelor,
bulevardelor, cheiului i strzilor oraului.
7. ntreinerea i curirea strzilor, pieelor, WC comune.
8. Exploatarea i ntreinerea semnelor de strzi, semafoarelor i urnelor.
9. Reparaia i ntreinerea mainilor, mecanismelor i utilajelor folosite
pentru ndeplinirea lucrrilor de amenajare, nverzire i curenie sanitar a
oraului.
10. Prezentarea sau pregtirea oraului ctre srbtori.
11. Ocrotirea gazoanelor, grdinilor de fori.
12. Achiziionarea inventarului gospodresc specializat mrunt pentru
lucrrile de amenajare i nverzire.
13. Inventarierea strzilor, podurilor i spaiilor verzi din municipiu.
V. COMISIILE OBTETI PE LNG PRIMRIE
Pe lng Primria oraului Soroca se instituie urmtoarele comisii obteti:
Comisia pentru situaii excepionale
15
Preedintele comisiei: Victor Su, primarul oraului
Vicepreedintele comisiei: Serghei Nastas, viceprimar
Secretarul comisiei: Veaceslav Burlacu, specialist n problemele tineret,
recrutare i ncorporare
Membrii comisiei:
Leonid Rjac- director tehnic, SA Moldtelecom
Arcadii Chiroca - director-adjunct, RED NORD-VEST
Ion Gumeni- eful seciei poliiei oreneti
Vitalii Antonovici lociitorul comandantului-ef, secia mobilizare, Centrul
militar raional
Nicolai Gorcinschii eful seciei epidemiologic, CMP Soroca
Iurii Zgardan medic veterinar la Inspectoratul veterinar
Vladimir Pripisneac eful UPP Soroca
Lidia Dolghii ef-adjunct, D.G.F.
Ion Spinei redactor-ef, ziarul Realitatea
Simion Valean - eful Serviciului de amenajare
Maria Ungurean - spitalul aional Soroca
Tamara Ciuntu - specialist n domeniu educaiei la DG Soroca
Ciumac Mihai - inginer-ef la M DAC
Elena Pogorevici - eful M Soroceanca.
Comisia nominalizat activeaz n temeiul Hotrrii Guvernului RM nr.
1340 din 04.12.2001 Cu privire la Comisia pentru Situaii Excepionale a RM
i Regulamentului Cu privire la Comisia pentru Situaii Excepionale (se
anexeaz).
Comisia administrativ
Preedintele comisiei: viceprimarul pentru construcii, urbanism, servicii
comunale i drumuri
Vicepreedintele comisiei: Grigore Guu, arhitect
Secretarul comisiei: Vladimir Caldare, specialist pentru relaii cu publicul
Membrii comisiei:
Ecaterina Cojocari - specialist pentru servicii comunale, spaiu locativ,
construcii i drumuri
Andrei Moroz - consilier
Dumitru Cojoc - consilier
Anatolie Caldare - consilier
Galina Cravciuc - consilier
Aurel Bersan - consilier
Ruslan Prjin - juristul primriei
Ion Spinei - specialist n probleme de construcii
Comisia nominalizat activeaz n temeiul art. 1, 2 ale Regulamentului
comisiilor administrative, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr. 126-XII din
27 mai 1994.
16
Comisia pentru evidena i distribuirea ajutoarelor
materiale i umanitare
Preedintele comisiei: viceprimarul pentru buget, fnane, economie
Secretarul comisiei: Tatiana Vasilian, asistent social
Membrii comisiei:
Lucia Mihailova - consilier
Viorica Furtun - directorul gimnaziului nr. 1
Alexei Marchitan - consilier
Stela Zabrian specialist pentru relaii cu publicul
Larisa Gaiduc preedintele Uniunii veteranilor muncii i de rzboi din r-l
Soroca.
Comisia nominalizat va activa n temeiul Legii cu privire la ajutoarele
umanitare (nr. 1491 din 28.11.2002), Hotrrii Guvernului RM (nr. 1083 din
20.10.2000), deciziei consiliului de administraie al fondului de susinere
social a populaiei (nr. 65 din 2 august 2007).
Consiliul pentru protecia drepturilor copilului
Preedinte al Consiliului viceprimarul
Secretarul Consiliului Stela Zabrian, specialist pentru relaii cu publicul
Membrii comisiei:
Ion Gumeni eful seciei oreneti a comisariatului de poliie Soroca
Marina Voina director-adjunct, liceul Ion Creang
Rodica Marchitan medic-ef-adjunct
Tatiana Vasilian - asistent social
Galina Cravciuc consilier
Victor Lean eful Biroului Minori i Moravuri, comisariatul raional de poliie.
Regimul de lucru al Primriei
8.00 17.00
ntrerupere: 12.00 13.00.
Zilele de odihn: smbt i duminic.
Audiena cetenilor:
Primarul, viceprimarii fecare luni de la 10 pn la 13.00
Specialitii fecare luni i dup necesitate.
VI. DISPOZIII FINALE
- Regulamentul de organizare i funcionare a primriei, precum
modifcrile i completrile acestuia se aprob de ctre Consiliul orenesc;
- fele de post ale personalului primriei se elaboreaz n conformitate
cu prezentul Regulament.
17