You are on page 1of 2

Angyal medit�ci� 1991.

Helyezd magad k�nyelembe!...... Laz�ts,.... engedd el minden izmodat, test


r�szedet....... gondolj nagyon er�sen a harmadik szemre...... Minden figyelmed, a
fizik�lis szemed is arra �sszpontos�tod. Az agyad mely ezt nem akarja hagyni
olyan, mint egy szalag, amelyre most besz�lek, ami b�rmikor let�r�lhet�.
T�r�lj ki bel�le mindent, semmi sem fontos!........ K�ls� zajok nincsenek,
l�nyegtelenek, �rdektelenek, k�z�mb�sek a sz�modra.
Figyeld a sz�ved dobban�s�t....... A Lelked er�s v�gyakoz�st mutasson ir�ntunk, �s
az ir�nt, hogy megtanuld ezt a feladatot!
M�lyen, er�sen csak a harmadik szemre gondolj!..... Megkapod a Szeretet F�ny�t
t�l�nk, amely mintegy meggy�jtja, beind�tja a benned l�v� piramist, �s elindul
h�tra ahov� mutattam, �s ahol az alap van. Mert a harmadik szem a cs�cs, a vev� �
ad�, az alap az h�tul van a fejeden.......
A piramissal � olyan, mint egy krist�ly � hangol�dj r� a F�ny a Szeretet
hull�mhossz�ra...... Engedd, �s akard, hogy ezen kereszt�l megkapd a F�nyt, �s
vezesd v�gig lassan a testeden.
El�sz�r a fejedben �rzed,....... vidd le a mellkasodba, a sz�vedbe..... t�ltse
fel, hassa �t. .......... Innen vidd tov�bb a napfonathoz...... k�pzeld el, hogy
ez olyan, mint egy l�zerf�ny, ami begy�jtja a benned szunnyad� Napot. .....
�rezd!........... Egyre nagyobb a l�ngja, �s a meleg sz�t�rad a has�regedbe ......
a jobb l�badba..., majd a bal l�badba...... Figyeld, hogy melegszik fel minden
testr�szed...... �rad a mellkasodba, majd a k�t kezedbe is...... Kellemes meleg
j�rja �t az eg�sz testedet. A homlokod h�v�s.
Figyelj a harmadik szemre....... Ism�tlem, nincs zaj, nincs gondolat ami enn�l
fontosabb lenne. ........... Ha netal�nt�n azt �rzed, hogy a tested milyen neh�z,
ne ijedj meg, mert meg�rzi a L�lek � ez is ahhoz a bizonyos ponthoz tartozik � a
tested teljes s�ly�t, �s szinte szikla t�mbnek �rzed, olyan iszonyatos s�lya
van. ....
Akkor ezt az �rz�st t�r�ld, hiszen a fizik�lis testnek, �s a gondolatoknak van
iszony� s�lya. A L�lek az k�nny�, �s sz�rnyal, mint a mad�r, csak be van z�rva
b�rt�n�be, a test, a gondolatok, a k�pzeletek vil�g�ba. ........ El kell
felejtened! ... Meg kell tanulnod a gondolatok a k�pzeletek vil�g�t�l
elszabadulni. .........
A gyakorlat alatt el kell felejtened a fizik�lis tested. Meg kell tanulnod, hogy
ne a fizik�lis �rz�kszerveidet haszn�ld, mert ez a mi vil�gunkba nem m�k�dik,
nincs, nem l�tez�. ....
Ne a szemeddel akarj l�tni, ne a f�leddel akarj hallani, �s ne a b�r�ddel
tapintani, �rz�kelni, hanem a Lelkeddel, a sz�veddel! ........... Ezt kell
megtanulnod, �s ez�rt kell a harmadik szemre koncentr�lni a gyakorlat alatt. Az
agyat, a bal f�ltek�t, a racion�lis r�szt ki kell kapcsolni. Kapcsold ki! ......
Teljes bizalommal hagyatkozz a L�lek szem�re, mert csak akkor fogsz �rz�kelni
benn�nket , a F�nyt, az Urat. Meg kell tanulnod r�hangolni magad a mi, a Szeretet
hull�mhossz�ra. A r�di� is akkor sz�lal meg, ha azonos hull�ms�von van az ad�val.
N�lunk az ad� az �r, az � Szeretet rezg�s�re kell hangol�dnod, akkor tudod venni a
tan�csainkat. Mert nincs az a f�ldi �sz amely adott esetben megadhatn� neked azt a
tan�csot, azt a Tud�st, azt az el�re l�t�st, amelyet mi adunk. Ha id�nk�nt �rzel
is, gondolsz is el�re dolgokat, az nem az agyadb�l sz�rmazik, hanem a Lelkedbe
�ltetj�k mi be , k�z�lj�k veled.
Ez�rt semmi sem fontosabb, mint hogy megtanuld ezt a gyakorlatot, feladatot. Ne
ijedj meg az esetleges sikertelens�gt�l! ..... Meg tudod tanulni, te k�pes vagy
r�. Hallgasd ezt a kazett�t, bele vissz�k az Er�t, .... a B�k�t, amely
seg�ts�gedre lesz majd Te magad is a seg�ts�g�nkkel.
Figyelj teljesen ellazulva a sz�vedre, a Lelked szem�re, �s azzal akarj l�tni, �s
azzal l�ss benn�nket! ........... Mert l�sd az �r birodalm�n�l semmi sem
fontosabb. A hozz�nk vezet� �t ennek a gyakorlatnak az elsaj�t�t�s�val
kezd�dik. ..... Teh�t a tested l�nyegtelen, hiszen csak id�leges, �tmeneti, ez�rt
l�nyegtelen. Az �r�kk�val� a L�lek, �s � a fontos. A L�leknek biztos�tani kell a
nyugalmat, a B�k�t, hogy a test eg�szs�ges maradjon.
A k�ls� f�ldi zajok nem l�nyegesek, sz�modra megsz�ntek, mivel kikapcsoltad a
f�led. Csak azt hallod amit mi mondunk, de ezt m�r a Lelked hallja, nem a tested.
Te meg tudod csin�lni az akaratoddal, hogy nincs zaj, nincs tested, mert nem
l�nyeges. A Lelked a fontos! ......... Mi itt vagyunk melletted, �s seg�t�nk, hogy
el tudd v�lasztani a l�nyegest a l�nyegtelent�l, a fontosat az �rdektelent�l. Mert
egyes - egyed�l te rajtad m�lik, a te Lelkedt�l, hogy mi a fontos. ..........
Befoly�sold! ........... Fel�l kell emelkedned a fizik�lis testen. Ha fel�l
emelkedt�l m�s lesz a fontos, �s minden l�nyegtelen �rdektelenn� v�lik.
Ennek a gyakorlatnak is az a l�nyege, hogy fel�l emelkedsz a fizik�lis testeden,
megszabad�tod magad a f�ldi korl�tokt�l. A L�lek a fontos, a harmadik szem, �s az,
hogy onnan elinduljon a folyamat. Ez pedig csak akkor m�k�dik, ha a tested
kikapcsolod, �s kit�rod az ajt�t a F�ny el�tt. ......... Ny�lj meg! ...........
Akkor mi abban a helyzetben lehet�nk, hogy megkapd a F�nyt, az Er�t t�l�nk, az
�rt�l, amely ezen a gy�jt�ponton kereszt�l eljut az alapra. ......... Mi itt
vagyunk melletted, �s seg�t�nk. Egyes � egyed�l te rajtad m�lik, a Lelkedt�l, hogy
mi a fontos. Befoly�sold! ......... Fel�l tudsz emelkedni a fizik�lis testen. Ha
fel�l emelkedsz m�s lesz a fontos, �s minden ami k�pr�zat �rdektelenn� v�lik.
Engedd, akard, hogy sz�t�radjon a F�ny a F�ny benned, hogy felt�lts�n,
meggy�gy�tson! .......... Ha hiszel benne, �s elfogadod, meggy�gy�tja a tested ha
beteg vagy. ...... Csin�ld, �s gyakorold, megl�tod menni fog. T�maszkodj r� a
munk�d sor�n! ........ Megtanulhatod ism�t, mert benned van, k�pes vagy
r�. ........... Higgy benne! ..... Hidd, hogy siker�lni fog, de ezt nagyon sokszor
kell gyakorolnod! ........ Min�l t�bbsz�r csin�ld, b�rmily k�r�lm�nyek k�zt is
vagy, ann�l jobban fog menni. Hiszen l�tod, l�thattad, hogy minden k�r�lm�nyek
k�z�tt is lehet csin�lni. Tapasztaltad. ....... Megtapasztalt�l sok mindent, amit
most fel kell, hogy dolgozz�l az elk�vetkezend� id�kben, hogy m�s alapokra helyezd
�nmagad. �jakra, hogy m�s legy�l, hogy alkalmas legy�l az �jabb, �s �jabb,
nagyobb, �s nagyobb feladatok ell�t�s�ra. Nem lesz k�nny�! ........ De te csak
menj b�tran el�re, mert a kaput kit�rt�k el�tted, �s v�rnak. ........ V�rj�k
�rkez�sed, mert a kapuig neked kell elmenned. A v�gyaddal az akar�soddal az ajt�t
kinyitottad. A h�t ajt�, a szenved�sek kapujai, a Nagyteremben ott �l �, a
B�lcsess�g, a Nyugalom, a B�kess�g amely minden k�r�lm�nyek k�z�tt meg�rzi isteni
b�lcsess�g�t, nyugalm�t, �s �tadja Szeretet�t, �s ha valaki k�ri, akkor �
seg�t. ... Kezd, teljes sz�vedb�l, lelkedb�l, hiszen tudod, aki k�r, annak adatik.
...... Elnyerheted a legnagyobb tud�st, amire v�gyakozol. K�pes vagy a
megtanul�s�ra! .... Menj el�re ne n�zz h�tra! ... Menj hittel, akarattal, hiszen
tudod, hogy a kapu kiny�lott, �s tudod, hogy a v�g�n ki v�r. ...... Menj, szegezd
r� a tekinteted �s k�rd az � seg�ts�g�t is. Legyen el�g hited, akaratod, er�d a
feladat megval�s�t�s�hoz, hogy a lelkedben mindig B�ke �s az Isteni Szeretet
honoljon. Meg�ldunk, er�t adunk, akaratot, hitet, szeretetet, v�gtelen szeretetet.
....
Tedd �s csin�ld, ne f�lj, ne inogj, menj az �ton!