You are on page 1of 9

‫رد الستاذ‪ /‬سمير الجندى على السيد‪ /‬محمد عبدالفتاح محمد‬

‫يي ي ييي ييييييي ‪/‬يييي ييي يييييي ي ييي‬


‫ييييييي يييي يييي يي يييييييي‪/‬ييييي يييي‬
‫ييي يي ‪ 25/5/2009‬يييي ييييييييي يي ييي يي‬
‫ييييييي يييييي ييييييي ييييييي ييي ييييي‬

‫ييييييي ‪ 9‬يييييي ‪8:06 - 2009‬‬ ‫ييييييي‬

‫يييي يييييي ييييييي ‪/‬ييييي يي يييي يييي يي‬


‫يي ييييي ‪:‬ييييي ييي ييييي ‪ :‬ييي يي ييييي يي‬
‫ييييي ييييي ‪:‬ييي يي يييييي ‪:‬يييييي ييييي‬
‫يييي ييي ييييي‪ :‬ييي ييييييييي يي يييييي‪ :‬ي‬
‫يي ييييييييي يي ييي ييييي ‪:‬يييي ييي يييييي‬
‫يي ييييي ييييي ييييي ييي يييي ييييييي ييي ‪18‬‬
‫يييي ‪ 1952‬ييي يييي يييييي ‪:‬يييييي ييييي ييي‬
‫ييييي ييييي يييييي يييييي ييي ييييي يي يي‬
‫يييي ييييي يييي يييييي ييي ‪:‬يييييي ييييي‬
‫يييييي يييييييي ييييييي ييييييي يييييي‬
‫ييي ييي يييييي ييييييي يييييييي ييي‬
‫ييييييي يي يييييي ‪ :‬يييي يييي ييييي يييي ييي‬
‫يييييي ‪:‬يييي ي يييي يييي يييي يي ييي‬
‫ييييييييي ييييي ييييييي يييي يي يييي ييي‬
‫يييييي ييييي ييييييي يييييي ‪:‬يي يي يييي‬
‫ييييي ييي يي يييي يييي ييي يييي ‪: 1952‬ييي يي‬
‫يييي ييييييي يييي ييي ييييييي‪:‬يييييي‬
‫يييييييي ييي ييي ييييييي ييييي ييي ييي‬
‫يييييييي‪/:‬ييييي يييي ييي‪:‬ييييي يييييي‬
‫ييييي ‪:‬ييييي ييييي يي يي يييي ‪:‬ييييي ييييي‬
‫يي يي يييي يي يييي يي يي يييييي ييييي يييييي‬
‫ييييييي ييي ييييي ييييييي ييي يييي ييييي‬
‫يييييي )يييييي(يييي يي يييي يييي يييييي‬
‫ييييييي ييي ييي ييييي ييي يييي ‪:‬ييي ييييي يي‬
‫ييي يييي ييي يييييي يييييي ييييي يييي‬
‫ييييي يي يييي ييييي ييي يي يييي ييييي ييي‬
‫ييي ييييي ييييييي ييييييييي يييييي يي يييي‬
‫يي يييييي يييي يييييي يي يييييي ييي‬
‫ييييييي ييييي ييي يي يييي يي يييي ييييي يي‬
‫يييي يي ييي ييييي ييي يييييي يييي ييي ييييي‬
‫يييي ييييي يييي يييييييي ييي ييي ييييي يي‬
‫يي يي يييي يي يييي ييييي يي يييي ييي ييييي‬
‫ييييي ييييي ييي يي ييييييي يييي ييي ييييي‬
‫ييي يييي يي يييي يي يييي يي ييي ييييي ييي‬
‫يييي يييييي ييي يي يييي يي ييي يييييي يي يي‬
‫ييي يييييي يي يييييييي يييي يييي يي يييي‬
‫يييييي يي ييي يييي يي يييي ييي يي ييييي ييي‬
‫يييييييي ييي ييييي يييييي ييي ييييييي‬
‫ييييي ييي يييي يي يييي ييي ييي يي ييي ييي‬
‫ييييي ييي ييييي ييييي ييييي يييي يييييي ي‬
‫ييي ييييييي ييييي ييييييي ييي يييي يييي يي‬
‫ييييي يي ييييي يييي ييييي ييييي يي ييي‬
‫ييييي ييييي يييييي يي يييي ييييي ييييي‬
‫ييييي ييييي ييييييييييي ييييي يي يي يييييي‬
‫ييي ييييي ‪:‬ييي يي ييييي يييييي يييييي يييي‬
‫ييييي يييييي يييي يييي ييي ييييييي ييييي‬
‫يي‪:‬ييي يييييي ييييي ييييي ي يييييي ييي‬
‫ييييي يييي ييييي ييييي ييييييي ييييي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييييي ييييييي يييي‬
‫ييييي ييييي يييي ييييي ييييي ييييي ييي‬
‫يييي يييي يييييي يييي ييييي ييييي ييييييي‬
‫يي ييييي يييييي ييييييي يييي يييي يييييي‬
‫ييييي يييييي يي يييي ييييي ييييييي ييييي‬
‫ييي يييي ييييي يييي ييييي ييييي يييي‬
‫يييييي يييي يي ييييي يي ييي ييييييي ييي‬
‫يييي يييي يييي يييي يي ييييييي ييييي ييي يي‬
‫يييييييي ييي ييييي يي ييييي ييي ييييي يي‬
‫يييي ييييي ييييي يي ييييي ييييييييي يي‬
‫يييييي يي ييييي ييييييي يي ييي يييي ييي ييي‬
‫ييييييي ييييي ييي يييييي ييييي يييي‬
‫ييييييي ييي ييييييي يييي ييييي ييييييي‬
‫يييييييي ي يييي ييي ييييي يييي يييييي يييي‬
‫يييييي ييييي ييييي ييي يييي يييي يييي يييي‬
‫يييييييي ييي يييييي يييي ييييييي ييي ييي‬
‫ييييي ييييييي ييييييييي يي يييي يييي ييي‬
‫يييييي يييي يييي يييييي ييي يي ييييييي‬
‫يييييي ي ييييي يي يييي ييييييي ييييي ييييي‬
‫يييي ييييي يي ييييي‪:‬ييي يييييي يييي يييييي‬
‫ييييي يييييييييي يي ييييي يييييي ييي يي‬
‫يييي ييييي ييي ييي ييييي يي يييي ييييي ييي‬
‫يي يييي ييييي ييي يييي يييي يييييي ييي يييي‬
‫يييييي يييييي يييي يييي يييي يييي يي ييي يي‬
‫ييييي ييي ييي ييي ييي ييييي ييي يي ييي ييي‬
‫يييييي يييييي يييي ييي ييييي يي يييييي‬
‫يييي ييي يي ييييييي ييييييي يييييي ييييي‬
‫يي ييي يي ييي يييي ييييي ييي ييييي ييييي‬
‫يييييي يييي يييييي ييييييي يي يييي ييي‬
‫ييييييي يييي ييييي ييييييي ييي يييي ييييي‬
‫ييييي يييي ييي ييييي ييييي يييييي‬
‫ييييييييي ييي يييي يييييي ييييي يييييي يي‬
‫يييييي يي يييي يييي يييييي يييي ييييي يييي‬
‫يييييي ييييي ييييي ييي ييييي يييي ييي يييي‬
‫ييييييي ييي ييييي يييييي يي ييييي يييييي‬
‫ييييي ييي يي يييييييي يييييي يييييي يي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييي يييي يييييي يييي‬
‫ييييي يييييي يييي ييي يييي يييي يييي يييي‬
‫ييي يييي يييي ييييي ييييي ييي ييييي ييي يي‬
‫ييييي ييييي ييييييي يي ييييي ييييي ييي يي‬
‫ييييي ييييي يييييي يييي ييي ييي يي ييي‬
‫يييييي يييي ييي ييييي ييي ييي ييييي ييي‬
‫ييييي يي يييي يي ييي يي يييي يييي يي يي‬
‫يييييي يييي ييي يييي ييي ييي يييي ييييييي‬
‫ييييي يي ييي يي ييي يييي ييي ييي يي ييييي‬
‫يييي يي يييي يي يييي ييييي يي ييي يييييي‬
‫يييي ييي يييي ييييييي يييييي يييييي يييي‬
‫ييي يييييي ييييي يي يييييي ييييييي يي ييي‬
‫ييي ييييي ييي يي يييي يييي ييييي يييي يي‬
‫يييييي ييييييييي يي ييي ييييي ييييييي‬
‫يييييي ييييييييي ييييييي يييييي ييي ييييي‬
‫يييييي ييييي ييي يييييي يي ييي ييييييي ييي‬
‫‪ 18‬يييي ‪ 1952‬ييي يييي يييي ييييي ييي ييييي ييي‬
‫ييييييييي يي ييي ييييي ييي ييييي يييييي‬
‫ييي ييي ييي ييييي ييي يييي ييي يي ييييييي‬
‫ييييييي ييييي ييييي يييييي ييييي ييييي يي‬
‫ييييي ييي ييييييي ييي ييي يييييي ييييي‬
‫ييييييي ييي ‪18‬يييي ‪ 195 2‬يييييي ييييي ييييي‬
‫ييي ييي ييييييي ييي يييييي يييييي ييي ييي‬
‫ييي ييييييي يي ييييي ييي ييييييي ييييي‬
‫ييييي ييي ييي ييييييي ييي ييييي يييي ييي‬
‫ييييييي ييييييي ييييييي يييي يييي ييي يييي‬
‫ييييي ييي ييييي ييييييي يي ييي ييييي‬
‫يييييي ييي يييييي يييييييي ييي يييييييي يي‬
‫يي ييي ييييي يي ييييي ييييييي يي ييييي‬
‫يييييي يي ييييي يييييي يييييي ييي ييييي‬
‫يييييييي ييييي يي يييي ييي ييييييي يي‬
‫يييييي يييي ييييي يييييي يييي يييييي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييييي يييي ييي ييييي‬
‫يييييي ييييي ييييي يييي يييييي ييييييي ييي‬
‫ييييييييي ييي يييي ييييييي ييييي ييييي‬
‫يييييييي ييي ييي ييي يييييي يييي‬
‫يييي يييييي ييييييي ‪/‬ييييي يي يييي يييي يي‬
‫يي ييييي ‪:‬ييييي ييي ييييي ‪ :‬ييي يي ييييي يي‬
‫ييييي ييييي ‪:‬ييي يي يييييي ‪:‬يييييي ييييي‬
‫يييي ييي ييييي‪ :‬ييي ييييييييي يي يييييي‪ :‬ي‬
‫يي ييييييييي يي ييي ييييي ‪:‬يييي ييي يييييي‬
‫يي ييييي ييييي ييييي ييي يييي ييييييي ييي ‪18‬‬
‫يييي ‪ 1952‬ييي يييي يييييي ‪:‬يييييي ييييي ييي‬
‫ييييي ييييي يييييي يييييي ييي ييييي يي يي‬
‫يييي ييييي يييي يييييي ييي ‪:‬يييييي ييييي‬
‫يييييي يييييييي ييييييي ييييييي يييييي‬
‫ييي ييي يييييي ييييييي يييييييي ييي‬
‫ييييييي يي يييييي ‪ :‬يييي يييي ييييي يييي ييي‬
‫يييييي ‪:‬يييي ي يييي يييي يييي يي ييي‬
‫ييييييييي ييييي ييييييي يييي يي يييي ييي‬
‫يييييي ييييي ييييييي يييييي ‪:‬يي يي يييي‬
‫ييييي ييي يي يييي يييي ييي يييي ‪: 1952‬ييي يي‬
‫يييي ييييييي يييي ييي ييييييي‪:‬يييييي‬
‫يييييييي ييي ييي ييييييي ييييي ييي ييي‬
‫يييييييي‪/:‬ييييي يييي ييي‪:‬ييييي يييييي‬
‫ييييي ‪:‬ييييي ييييي يي يي يييي ‪:‬ييييي ييييي‬
‫يي يي يييي يي يييي يي يي يييييي ييييي يييييي‬
‫ييييييي ييي ييييي ييييييي ييي يييي ييييي‬
‫يييييي )يييييي(يييي يي يييي يييي يييييي‬
‫ييييييي ييي ييي ييييي ييي يييي ‪:‬ييي ييييي يي‬
‫ييي يييي ييي يييييي يييييي ييييي يييي‬
‫ييييي يي يييي ييييي ييي يي يييي ييييي ييي‬
‫ييي ييييي ييييييي ييييييييي يييييي يي يييي‬
‫يي يييييي يييي يييييي يي يييييي ييي‬
‫ييييييي ييييي ييي يي يييي يي يييي ييييي يي‬
‫يييي يي ييي ييييي ييي يييييي يييي ييي ييييي‬
‫يييي ييييي يييي يييييييي ييي ييي ييييي يي‬
‫يي يي يييي يي يييي ييييي يي يييي ييي ييييي‬
‫ييييي ييييي ييي يي ييييييي يييي ييي ييييي‬
‫ييي يييي يي يييي يي يييي يي ييي ييييي ييي‬
‫يييي يييييي ييي يي يييي يي ييي يييييي يي يي‬
‫ييي يييييي يي يييييييي يييي يييي يي يييي‬
‫يييييي يي ييي يييي يي يييي ييي يي ييييي ييي‬
‫يييييييي ييي ييييي يييييي ييي ييييييي‬
‫ييييي ييي يييي يي يييي ييي ييي يي ييي ييي‬
‫ييييي ييي ييييي ييييي ييييي يييي يييييي ي‬
‫ييي ييييييي ييييي ييييييي ييي يييي يييي يي‬
‫ييييي يي ييييي يييي ييييي ييييي يي ييي‬
‫ييييي ييييي يييييي يي يييي ييييي ييييي‬
‫ييييي ييييي ييييييييييي ييييي يي يي يييييي‬
‫ييي ييييي ‪:‬ييي يي ييييي يييييي يييييي يييي‬
‫ييييي يييييي يييي يييي ييي ييييييي ييييي‬
‫يي‪:‬ييي يييييي ييييي ييييي ي يييييي ييي‬
‫ييييي يييي ييييي ييييي ييييييي ييييي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييييي ييييييي يييي‬
‫ييييي ييييي يييي ييييي ييييي ييييي ييي‬
‫يييي يييي يييييي يييي ييييي ييييي ييييييي‬
‫يي ييييي يييييي ييييييي يييي يييي يييييي‬
‫ييييي يييييي يي يييي ييييي ييييييي ييييي‬
‫ييي يييي ييييي يييي ييييي ييييي يييي‬
‫يييييي يييي يي ييييي يي ييي ييييييي ييي‬
‫يييي يييي يييي يييي يي ييييييي ييييي ييي يي‬
‫يييييييي ييي ييييي يي ييييي ييي ييييي يي‬
‫يييي ييييي ييييي يي ييييي ييييييييي يي‬
‫يييييي يي ييييي ييييييي يي ييي يييي ييي ييي‬
‫ييييييي ييييي ييي يييييي ييييي يييي‬
‫ييييييي ييي ييييييي يييي ييييي ييييييي‬
‫يييييييي ي يييي ييي ييييي يييي يييييي يييي‬
‫يييييي ييييي ييييي ييي يييي يييي يييي يييي‬
‫يييييييي ييي يييييي يييي ييييييي ييي ييي‬
‫ييييي ييييييي ييييييييي يي يييي يييي ييي‬
‫يييييي يييي يييي يييييي ييي يي ييييييي‬
‫يييييي ي ييييي يي يييي ييييييي ييييي ييييي‬
‫يييي ييييي يي ييييي‪:‬ييي يييييي يييي يييييي‬
‫ييييي يييييييييي يي ييييي يييييي ييي يي‬
‫يييي ييييي ييي ييي ييييي يي يييي ييييي ييي‬
‫يي يييي ييييي ييي يييي يييي يييييي ييي يييي‬
‫يييييي يييييي يييي يييي يييي يييي يي ييي يي‬
‫ييييي ييي ييي ييي ييي ييييي ييي يي ييي ييي‬
‫يييييي يييييي يييي ييي ييييي يي يييييي‬
‫يييي ييي يي ييييييي ييييييي يييييي ييييي‬
‫يي ييي يي ييي يييي ييييي ييي ييييي ييييي‬
‫يييييي يييي يييييي ييييييي يي يييي ييي‬
‫ييييييي يييي ييييي ييييييي ييي يييي ييييي‬
‫ييييي يييي ييي ييييي ييييي يييييي‬
‫ييييييييي ييي يييي يييييي ييييي يييييي يي‬
‫يييييي يي يييي يييي يييييي يييي ييييي يييي‬
‫يييييي ييييي ييييي ييي ييييي يييي ييي يييي‬
‫ييييييي ييي ييييي يييييي يي ييييي يييييي‬
‫ييييي ييي يي يييييييي يييييي يييييي يي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييي يييي يييييي يييي‬
‫ييييي يييييي يييي ييي يييي يييي يييي يييي‬
‫ييي يييي يييي ييييي ييييي ييي ييييي ييي يي‬
‫ييييي ييييي ييييييي يي ييييي ييييي ييي يي‬
‫ييييي ييييي يييييي يييي ييي ييي يي ييي‬
‫يييييي يييي ييي ييييي ييي ييي ييييي ييي‬
‫ييييي يي يييي يي ييي يي يييي يييي يي يي‬
‫يييييي يييي ييي يييي ييي ييي يييي ييييييي‬
‫ييييي يي ييي يي ييي يييي ييي ييي يي ييييي‬
‫يييي يي يييي يي يييي ييييي يي ييي يييييي‬
‫يييي ييي يييي ييييييي يييييي يييييي يييي‬
‫ييي يييييي ييييي يي يييييي ييييييي يي ييي‬
‫ييي ييييي ييي يي يييي يييي ييييي يييي يي‬
‫يييييي ييييييييي يي ييي ييييي ييييييي‬
‫يييييي ييييييييي ييييييي يييييي ييي ييييي‬
‫يييييي ييييي ييي يييييي يي ييي ييييييي ييي‬
‫‪ 18‬يييي ‪ 1952‬ييي يييي يييي ييييي ييي ييييي ييي‬
‫ييييييييي يي ييي ييييي ييي ييييي يييييي‬
‫ييي ييي ييي ييييي ييي يييي ييي يي ييييييي‬
‫ييييييي ييييي ييييي يييييي ييييي ييييي يي‬
‫ييييي ييي ييييييي ييي ييي يييييي ييييي‬
‫ييييييي ييي ‪18‬يييي ‪ 195 2‬يييييي ييييي ييييي‬
‫ييي ييي ييييييي ييي يييييي يييييي ييي ييي‬
‫ييي ييييييي يي ييييي ييي ييييييي ييييي‬
‫ييييي ييي ييي ييييييي ييي ييييي يييي ييي‬
‫ييييييي ييييييي ييييييي يييي يييي ييي يييي‬
‫ييييي ييي ييييي ييييييي يي ييي ييييي‬
‫يييييي ييي يييييي يييييييي ييي يييييييي يي‬
‫يي ييي ييييي يي ييييي ييييييي يي ييييي‬
‫يييييي يي ييييي يييييي يييييي ييي ييييي‬
‫يييييييي ييييي يي يييي ييي ييييييي يي‬
‫يييييي يييي ييييي يييييي يييي يييييي‬
‫يييييي ييي ييييي ييييييي يييي ييي ييييي‬
‫يييييي ييييي ييييي يييي يييييي ييييييي ييي‬
‫ييييييييي ييي يييي ييييييي ييييي ييييي‬
‫يييييييي ييي ييي ييي يييييي يييي‬
‫يييي يييي يي يي ييييييييي يي يييي ييييي‬
‫ييييييي يييييي يييي يييييييي ييي يييي‬
‫ييييي ييييييي ييي ‪ 180‬يييي ‪ 1952‬ييييي ييييي‬
‫ييييي ييي يييييي يييي يييييي ييي ييييي ييي‬
‫يييي ييييييييي ييي يييييييي ييييي يييييي‬
‫ييييييي ييييي يييي يييي ييي ييي يييي‬
‫ييييييي ييي ‪/55‬يييي ‪ 1960‬يييي يييي ييييييي‬
‫ييييي ييي ييي يييييييي ييييي ييييي يييي‬
‫ييي ييييي ييييييي ييي يييييييييييييييي‬
‫ييي يي يي ييييييي يي ييييييي ييي ‪ 180‬يييي ‪1952‬‬
‫ييييي يييي يييي يييي يي ييييي ييييي يي ييي‬
‫يييي يي يييييي ي ييي ‪ 18‬يييي ‪ 1952‬يييي يييي‬
‫يييي يييي ييي ييييي ييي يييي ييييي ‪ 18‬ييييي‬
‫ييي ييييييي يي ‪ 180‬يييي ‪ 1952‬ييييي ييييي‬
‫يييييي يييي يييي ييي ييييي يييييي ييي ييي‬
‫ييييييي يي ييي ييييي ييييي ي ييييي‬
‫ييييي‪:‬يييي‪ :‬ييي يييي ييييييي ييي ‪ 180‬يييي ‪1952‬‬
‫ي يييييي ييي)) ‪ <:(1‬يييييي ييييي ييي ييي‬
‫ييييييي ( ييييييي) ‪:(2‬يييي يييييي ييييي‬
‫ييييي يييي يييي ييييي يييييي يي ييي يييييي‬
‫ييييي يي ييييي ييييي ييي يي يييي يييي(‪:‬يييي‬
‫ييي ) ‪:(3‬يييي يييييي ييييي يي ييييي يييي يي‬
‫يييي يييي يي ييييي ييي ييييي ييي ييييي‬
‫يييييي ييييييي ييييييي يييي يييييي يي يي‬
‫ييي يييي يي يي يييييي ييي يييي يي ييي ييي‬
‫ييي ييييييي ييييييييي يييييييي يي يييي‬
‫يييي يي ييييييييي يييي ييي ييييي يييي‬
‫ييييييي)يي يييي ييي يييي(ييي ييييييي‬
‫ييييييييي يييييييي يييييي يي ييي يي ييي‬
‫ييييييييي يي يييييي يي يييي يييي يي ييي‬
‫يييي يي ييييييييي ييييي يي يييي ييي ييييي‬
‫ييييييي ييييييي ييييي يي يييييي ييي ‪, 37 , 36‬‬
‫‪ 39 , 38‬يي ييييييي ييي ‪ 48‬يييي) ‪(1946‬ييييي يي ييي‬
‫يييييي يييييي يييييي يييييي يييييي ييييي‬
‫ييي ييييي يي يييي ييييي ييي يييييي يي ييي‬
‫ييييييي ييييي ييييي يييي يييي يي يي ييي‬
‫ييييي ييييييي ييي يي ييييي ييييي يييي‬
‫ييييي ييييي ييي يييييي يي ييي ييييييي‬
‫ييييي يييييي ييي ) ‪(3‬ييييي يي ييييي يي يي‬
‫ييييييييي يي يييي ييييي يي يييييي يييي ‪1952‬‬
‫يييييي ‪, 1952‬ي ‪:‬يييي ييي ‪:‬يييي‪:‬ييييي ييييييي‬
‫ييييييي يي ييي ييييي يييييي يييي‬
‫ييييييييييي ييييي يي ييييي يييييي يييييي‬
‫ييي ييييييييييي يييي ييييييي ييييييي يييي‬
‫ييييي يييي ييي ييييي ييي ييييي يي ييي‬
‫يييييي ييي ييييييي ييييييي ييييييي‬
‫ييييييي يي ييي ييييي ييييييييي يييي يييي‬
‫يي ييي ييييييي يييي ييييي يييييي يييييي‬
‫يييي ييييييي ييييي يييي ييييييي ييييييي‬
‫ييييي يي يي ييي ‪ 180‬يييي ‪:1952‬يييييي ييي‬
‫ييييييي ييييي ي‪:...........‬يي ييي ييييييي ييي)‬
‫‪(55‬يييي) ‪(1960‬ييييي ييييييي يييي ييييي يييي‬
‫ييييي ييييي ييي يييييي يييييي‬
‫ييييي‪:‬يييي)يييي ‪(1‬ييي يييي‪:‬ييييييي يي ييييي‬
‫يييييي ) ‪(836‬يي ييييييي يييييي يييييي ييي)‬
‫‪(41‬ييييييييي ييي) ‪(48‬يييي ‪ 1946‬ي ييي يي ييييي‬
‫ييييييي يييي ييي ييي ييي ييي ييييي يييي‬
‫ييييييي يييي ييييي يييي ييييي يييي ييييييي‬
‫يييييي ييي ‪ 180‬يييي ‪ 1952‬ييي ييييي ييييييي يي‬
‫ييي يييييي ييي ييي ييييييي ييييييي يي ييي‬
‫ييييييي ييييي يييييي يي يييي ييييييي ييي‬
‫ييي ييييي يييي)يييي ييي يي ييي ييييييييي(ي‬
‫ييييييييي‪ 6 ):‬يييي ‪:‬يييييي يييي ييي ييييي‬
‫يييييي يي ييي ييييييي يييييي يي ييييييييي‬
‫يي ييي يييي ييي ييييييي يي ييييي يي يييييي‬
‫يي يييي ييي يييييي يي ييييي ييي يييييي ييي‬
‫يييييي ييييييي يي يييييي ي ييي ‪ 180‬يييي ‪1952‬‬
‫ييييي ييي يي ييي ييي ييييي يي ييييييييي‬
‫يييي ييي ييييييي ييي يي يييي يي ييي‬
‫يييييييي يييي يييي يييييي ييييي ييييي‬
‫ييييييييي ييييييي ييييييييي ييي ييييي‬
‫ييييييي ييييييي يي ييي يييييي يي ييييييي‬
‫يييييي يييييييي ييي ‪ 48‬يييي ‪ 1946‬ييي ييي ييي‬
‫يييي ييييييي ييي ييييييي )يي ييي يييييي (‬
‫ييي يييي ييي ييي ييييي )يي ييي‬
‫ييييييييي(ييييي يييييي يي ييي يييييي ييي‬
‫يي يييي يييي ييييييي ييييي يييي يييييي‬
‫يييييي ييييييي يي ييي ييييييي يي ييييييي‬
‫يي ييييي يي يييي ييييييييي يييي يي يي‬
‫يييييي ييييييي يييي يييييي يييييييي‬
‫يييييييي ‪:‬ييييي ييييي يي يييي يي ييييي‬
‫ييييي ييييي ييييييي ييييييي يييييييي ييي‬
‫يييي يييي ييي يييي يييييييي ‪/‬يييييي ييي ييي‬
‫ييي يييي يييي ييييييي‪/‬يييي ييي يييييي يييي‬
‫ييييي يي يييييي يييييييي ييي يييييي يي‬
‫يييييي ييي ييي يييي ييي يييييي ييي يييي يي‬
‫ييي ييييي يييي ييييييي ييييي يييي ييييييي‬
‫ييي يييييي يييي ‪:.........‬ييييي يييي يييييي‬
‫يييي ييي يييييي ‪ /‬يييي ييييييييي يييي ‪ .‬يييي‬
‫يييي يييييي ييي ييي يييييي‬
‫يييي ي يي ييييييي ييي ييي يييييي ييي يييييي‬
‫يييييييي ييي ييييي ييي ييي يييي يي ييييييي‬
‫ييييي يي يييييي يييييييييييي يييي يي‬
‫يييييي يييي يييي ييييي يييييي يييي يييييي‬
‫يييييي يييييي ييي ييي ييي يييييي‬
/http://www.ashrafelgendeagaegypt.com/main