You are on page 1of 2

Tabiat murid yang mendengar secara aktif

1. memupuk perhatian kepada penceramah.Kemahiran mendengar yang baik dalam kalangan murid dapt membentuk kemahiran komunikasi
yang berkesan kerana murid telah dapat mentafsir dan memahami mesej lisan dan emosi yang
terlindung di sebalik pertuturan.

Jenis peralatan audio
Peralatan audio boleh dikategorikan kepada beberapa jenis berdasarkan fungsi alat termasuk:
1. Peralatan input untuk merakam bunyi.
2. Peralatan output untuk mendengar hasil rakaman bunyi.
3. Perlatan storan untuk menyimpan hasil rakaman bunyi.
4. Perlatan mengedit untuk mengedit hasil rakaman bunyi.

Peranan media audio
- Bahan sokongan pembelajaran penerangan lanjut
- Bahan pengajaran sebenar
- Maklum balas kepada pelajar

Rakaman audio untuk ;
-kuliah
-Temubual
-perbincangan

Kriteria media audio yg baik
-isi kandungan
-Kualiti teknikal
-Penglibatan

Jenis mikrofon
-unidirectional
-bi-directional
-Omnidirectional

Penghasilan Media Audio
-Analisis (perancangan)
-Reka bentuk
-Pembangunan (rakaman sebenar)
-Pelaksanaan
-Penilaian dan semakan