You are on page 1of 44

01/12/09 – Dette er p.t.

den mest alsidige og kritiske artikel på dansk om svineinfluenzapandemien og


H1N1- vaccinen. Der opfordres til videresendelse til websites, journalister, læger, email-lister, m.fl.

Svinepandemien & Farmaindustrien

Er vi truet både af mikrober og massevaccinationer?

"En formidabel grundig presse-gennemgang og opsamling" - Claus Hancke, Speciallæge


”Repræsenterer en kolossal viden” - Anders Bruun Laursen, Overlæge

• Svineinfluenzavirusset H1N1 relativt ufarligt • Færre døde af H1N1 end


sæsoninfluenza • Farlige ingredienser i vaccinen • Vaccinen er farligere end
H1N1 • Sundhedseksperter og læger vil ikke tage vaccinen • Fabrikanter
frasiger sig erstatningsansvar • Hemmeligholdt aftale – negative bivirkninger
urapporterede • Tamiflu er tvivlsom • Farlige brud på sikkerhed • Vil virusset
mutere til en dødelig variant? • Ukraine – mutation? • Den farmaceutiske
industris profit-forbrydelser • To seriøse bud på alternativer + diverse

Svineinfluenzaen H1N1 er relativt ufarlig


I begyndelsen af maj måned i år erklærede den amerikanske sundhedsminister, Kathleen
Sebelius, at svineinfluenzavirussen ikke var den frygtindgydende plage, den var
rapporteret til at være i april, da den nye influenza A-stamme ( H1N1) først opstod i USA .
Den 6. maj sagde Sebelius: "Vi er forsigtigt optimistiske, idet det vi ser lige nu, præsenterer
sig selv som en meget mildere virus end det oprindelige tilfælde ... i Mexico."
Verdenssundhedsorganisationen , WHO, beskriver sværhedsgraden af H1N1-virus som
moderat, hvilket generelt defineres som en sygdom, der ikke kræver hospitalsindlæggelse
eller medicinsk behandling.
Også den danske Sundhedstyrelses hjemmeside bekræfter dette: ”Hos langt de fleste
mennesker giver Influenza A (H1N1) milde symptomer, der er overstået efter få dage.”
Den 11. juni 2009 forhøjede WHO sin svineinfluenzapandemi-alarm fra niveau 5 til 6.
Fase 6 er det højeste beredskab, en pandemi, og afspejler den hastighed, hvormed en virus
breder sig - ikke dens sværhedsgrad. Et bemærkelsesværdigt faktum, idet WHO ændrede
definitionen af en pandemi kort før den 11. juni. Til forskel fra så sent som 1. maj i 2009,
hvor WHO's tidligere definition af en pandemi var, at den har en høj dødelighedsrate, og
at mange bliver alvorligt syge, blev det pludseligt ikke længere en betingelse at virusset
forårsager et stort antal døde eller bliver alvorligt syge, for at det skal kaldes en pandemi.
Denne seneste ændring blev foretaget tidligt i maj kort efter, at WHO hævede niveauet fra
4 til 5, det næsthøjeste niveau. Med den nye definition skulle alle sæsonbestemte
influenzaer derfor betyde, at der blev erklæret pandemi hvert år, hvilket der ikke bliver.
Den nye definition giver derfor ingen mening. Information omtaler også ændring af
definitionen.

Dødeligheden ved H1N1 er meget lav sammenlignet med enhver anden type
sæsonbestemt influenza, der alene i USA rammer mellem 5% og 20% af
befolkningen, og hvor mellem 30.000 og 50.000 dør årligt - i snit 36.000 iflg. CDC -
af almindelig influenza vel at mærke.

Politiken skriver den 23. oktober, at der globalt er 4.999 mennesker døde af H1N1. Et tal,
som bekræfter den meget lave dødelighed sammenlignet med almindelig sæsonbestemt
influenza, hvor mellem ca. 240.000 og 480.000 mennesker dør årligt på verdensplan.

Update den 27. november: På trods af en stigning af H1N1-dødsfald er antallet i


sammenligning hermed stadig lavt.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention i USA) angiver, at der i perioden
mellem den 15. april og 24. juli 2009 var i alt 43.771 smittede tilfælde i USA, med 302
dødsfald, hvilket giver en dødelighedsrate på 0,6 procent, selv om den virkelige
dødelighed blandt alle tilfælde af infektioner, herunder de milde, der ikke er
rapporterede, formentlig er meget lavere. Eksperter vurderer, at kun 1 ud af 20
tilfælde bliver rapporteret (mindre end 0,01%) Iflg. et studie publiceret i The New
England Journal of Medicine angives dødelighedsraten for H1N1 til 0,2 %.

WHO og CDC ophørte i juli med at registrere antal af smittede og dødsfald. En


beslutning, som i øvrigt har overrasket mange eksperter.

Det er i øvrigt vigtigt at pointere, at A/H1N1-virus blot er én virus-gruppe (A) ud af


mange typer (der er også B- og C-vira, hvoraf C kun rammer de færreste).
Antallet af smittede er misvisende
”For at være sikker på at en person har H1N1, er man nødt til at undersøge en
blodprøve på et laboratorium. MEN mange af de tal, som vi hører om, er kun
baseret på symptomer og ikke på blodprøver. Så vi ved ikke, om de optalte
personer har H1N1 eller en anden influenzavirus, som IKKE er H1N1. Desuden
findes mere end 50 H1N1 stammer, så hvordan kan vi være sikre på, at alle
laboratorier kigger efter den samme virus?” - fra dansk artikel, som rejser kritiske
spørgsmål om vaccinen og pandemien samt en liste over ingredienserne i den nye
vaccine.
Det kan man heller ikke - skriver en særdeles kritisk overlæge: ”Nu påstår
WHO, at visse lande har op til 70% svine-virus i de influenzalignende
sygdomme - men Statens Serum Institut slår dem alle ved at have nær 100%
- altså slet ingen sæsoninfluenza! Virusdiagnose stilles ved hjælp af
stikprøver - men diagnosen stilles ellers ud fra symptomer, efter at WHO
16. juli henstillede til regeringerne om at lade være at laboratorie-
verificere! Herefter erklæres alt for svineinfluenza - selv om CBS pr. 24. okt.
påviste, at kun 2-17% af influenzalignende sygdomme var svineinfluenza!”

Det er derfor også vildledende, at Statens Serum Institut skønnede, at 300.000 børn
vil blive ramt af H1N1 - idet man ikke bekræfter med laboratorieprøver og derfor
gætter sig til dette urealistiske tal, som man ikke kan skelne fra almindelig
sæsonbestemt influenza baseret på indberetninger fra praktiserende læger.
Politiken skriver den 24. november: ”Omkring 40 procent af alle de prøver fra
influenzaramte personer, der bliver modtaget på Statens Serum Institut,
konkluderer, at patienten har influenza A.“ Iflg. SSI var kurven for A/H1N1-
smittede næsten 100% for 10 dage siden, og idag den 1. december er den 5 %.
Hvad med sæsonbestemt influenza? Hvordan kunne den næsten forsvinde for
blot 2 uger siden? Mistanken om junk science ved indberetning samt fejl i
pålidelighedsværdi af de få stikprøver er nærliggende. Er Danmark så radikalt
forskellig fra USA? Procenten var meget lavere dér, som afsløret af CBS.

H1N1 er desuden blot én stamme ud af utallige H1N1-stammer! Se kritiske


kommentarer og en komplet liste her.
En amerikansk læge, Sheryl Attkisson bliver her interviewet af Doktor Joseph
Mercola om det meget misvisende antal af smittede med H1N1 i USA.
Desuden er mange mennesker bange for – specielt i USA - at svineinfluenza-
hysteriet (ikke pga. sygdommen, som hidtil har været mild) vil kunne resultere i
en obligatorisk vaccination mod sygdommen i tilfælde af en erklæret pandemi-
nødsituation, som allerede teknisk set nu er på plads i USA.
Færre døde af sæsoninfluenza, men Obama har erklæret nødsituation – hvorfor?
Fredag den 23. oktober erklærede Barack Obama, at USA var i en nødsituation på grund af
H1N1-virusset. På pågældende tidspunkt var der rapporteret ca. 1000 døde af H1N1 i USA
(nu tvivlsomt estimeret til ca. 4000), men da ca. 36.000 mennesker i USA dør årligt af
almindelig sæsonbestemt influenza – hvad er da formålet med at erklære en nødsituation?
Det samme spørgsmål stiller mange læger, sundhedseksperter , bloggere, amerikanske
toppolitikere , m.fl.
Officielt er grunden, at ”Erklæringen skal gøre det muligt for lokale
sundhedsmyndigheder at agere hurtigt ved en kommende bølge af sygdomstilfælde. Den
tillader, at man kan komme smidigere omkring en række føderale regler”, rapporterede
Berlingske.
Men det giver stadigvæk ingen mening at slå alarm, idet de få fatale tilfælde overhovedet
ikke berettiger til at erklære en nødsituation i USA, da den lave dødelighed ved H1N1
indikerer, at man ikke vil kunne forvente en kommende bølge af sygdomstilfælde. Antallet
af syge og dødsfald som følge af almindelige sæsonbestemte influenzavira, overstiger
dødsfald som følge af H1N1 mange gange. Hvorfor har man ikke erklæret nødsituation
hvert år, siden langt flere dør af almindelig influenza? Derudover sætter Obama med
denne erklæring visse dele af den amerikanske forfatnings borgerrettigheder (Bill of
Rights) ud af spil.

Et kort citat – som tilsyneladende er fællesnævneren for mange lægers og


sundhedseksperters skepsis mht. vaccinens ufarlighed – angiver en kynisk forklaring ud
af mange: “Den eneste nødsituation, der er tale om, er en nødsituation fremstillet af Big
Farma for at sælge flere vacciner.”

Den 15. november i Information: Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om


massevaccination: “Flere af WHO's influenzarådgivere er betalt af medicinalindustrien.
Dermed var industrien med til at påvirke beslutningen om, at influenza A er en pandemi -
og at vaccine er nødvendig. Siden har de samme virksomheder fået vaccineordrer for op
mod 55 milliarder kroner."
En af journalisterne, Louise Volle, blev også den 25. november interviewet af Russisk TV
(Russia Today) om denne problematik:
WHO advisors paid by H1N1 vaccine makers profiting on fear?

”Danish journalists claim several World Health Organisation advisers are on the payroll of
leading pharmaceutical companies that make swine flu vaccines. RT talks to Louise Volle,
a journalist at the Danish Daily Information newspaper and a co-author of the report.”
Louise Volle og Kristian Villesen har nyligt skrevet denne artikel også: Stil krav til WHO.
Barack Obama ejer desuden aktier i Baxter, et amerikansk firma som producerer H1N1-
vacciner.
NB! Fremragende dybdegående kritisk oversigt om vaccinen, farmaindustrien og
pandemien på engelsk på det prisbelønnede website www.globalresearch.ca .

En anden international værdifuld link-oversigt med både mainstreamkilder,


rapporter og artikler indsamlet fra hele verden .

H1N1-vaccinen - et farligt eksperiment ifølge mange eksperter


The Times skrev den 22. juli 2009: “Et dumdristigt eksperiment uden videnskabeligt
grundlag: At vaccinere en stor del af befolkningen i Storbritanien med en eksperimentel
vaccine vil være hasard. At vaccinere hele befolkningen ville være et enormt og tosset
eksperiment, for hvilket der intet videnskabeligt rationale findes.”

4. november: Polen vil ikke vaccinere mod svineinfluenza.

Se den polske sundhedsminister i dette klip med engelske undertekster stille meget
kritiske spørgsmål.

Og her en anden artikel fra den 15. november: Polen vil ikke vaccinere.
En Polsk professor bliver interviewet om vaccinens bivirkninger, myter og
kendsgerninger.
Bernard Debré, fransk professor og parlamentsmedlem, udtalte i juli, at 'svineinfluenzaen'
ikke er farlig, og at kalde de rapporterede tilfælde i Frankrig en trussel mod nogen som
helst, var en 'joke'. Han anklagede også WHO for at opildne til panik og frygt og dermed
lægge pres på regeringer, som ikke kunne andet end at følge trop.

I TV Avisen den 23. september sættes der spørgsmålstegn ved ufarligheden af den nye
svineinfluenzavaccine, der er produceret af medicinalgiganten GlaxoSmithKline.
Se også speciallæge Claus Hanckes respons på H1N1-hysteriet. Derudover viser
GlaxoSmithKlines egne forsøg, at hver tiende testperson fik bivirkninger af den ny H1N1-
vaccine.

WHO's vicegeneraldirektør, Keiji Fukuda, advarede i juli om farerne ved utestede


vacciner.

20. november: Tyske læger advarer imod H1N1-vaccinens potentielle fatale bivirkninger.

Nogle filmklip med særdeles kritiske interviews med læger og vaccineeksperter fra den
seneste internationale offentlige konference om vacciner, NVIC, 2.-4. oktober 2009, giver
indtryk af, at vaccinen er meget tvivlsom, ineffektiv og kan have signifikante bivirkninger.
Men det overraskende argument imod massevaccinationer - som mange kritiske
organisationer, læger og videnskabsmænd (kopi fra websitet
http://www.vaccinationdebate.com/web3.html som p.t. er nede) verden over bakker op om - er at
influenzavacciner simpelthen ikke virker og er farlige.

”Der er desværre kun ringe beviser for, at de virker, men tvivlen skal komme de
svageste til gode”, udtaler centerchef Else Smith fra Sundhedsstyrelsen i Politiken
den 10. august 2009.

Københavns Universitetsavis 21. nov. 2008 : Prof. Ole J. Bjerrum: Iflg. en


VaccineForum-undersøgelse for Forbrugerrådet virker sæsoninfluenzavaccination
kun i 25% af tilfældene - og holder i gennemsnit kun medarbejdere 1 1/2 time
mindre væk fra arbejdet pr. influenzasæson. De 2 redaktionsmedarbejdere, der i
2008 lod sig vaccinere, fik 1 uge senere influenza.

10. november - vaccinen når ikke at virke -Statens Serum Institut erkender, at halvdelen af
personer i risikogruppen ikke kan sikres.

Ironisk foruroligende er det, at lægestanden også var frygtsomme over for


influenzavacciner i 2004, da lægerne på Neurologisk Afdeling på Rigshospitalet udtalte, at
de ikke selv turde tage influenzavacciner. “Lægerne på Rigshospitalet afviste da at lade sig
vaccinere mod influenza, fordi de frygter bivirkningerne. Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen
peger på en stribe alvorlige bivirkninger - blandt andet dødsfald.”

Også nogle danske aviser har (på trods af det overvejende flertal af ureflekterende
følgagtighed i danske medier ang. H1N1) fremført skepsis over for den påståede
ufarlighed ved vaccinen: “Flere læger sætter nu store spørgsmålstegn ved den
storstilede plan om at vaccinere over en million danskere mod influenza A.
Der er ifølge lægerne tale om et stort eksperiment, hvor tusindvis af raske
mennesker risikerer alvorlige bivirkninger,” rapporterer 24timer og Ekstrabladet.
Se f.eks. Ekstrabladet: Gravide løber risiko ved H1N1-vaccine .

I Hong Kong udtalte godt halvdelen af de sundhedsansatte, at de ikke vil


vaccineres .

I England viste en rundspørge, at hver anden praktiserende læge og hver tredje


sygeplejerske afviser tilbud om vaccination, og i Danmark er læger generelt
skeptiske overfor influenza A-vaccinen.

I en meget citeret rapport, sendt til den øverste chef for ansatte i det britiske
sundhedsvæsen, og til den amerikanske sundhedsstyrelse, argumenterer Mae-Wan
Ho, Ph.D. og professor Joe Cummins for, at vacciner er langt mere dødbringende
end svineinfluenza, og at massevaccinationer er en opskrift på katastrofe.
Kongresmedlem Ron Paul opfordrede i dette korte klip folket ”at træde et skridt
tilbage og reflektere”, hvilket sætter tingene i perspektiv i forhold til tuberkulose-
epidemien, der er i fuldt sving i USA, og han advarer imod hysteriet, der bliver
kørt op.

Tyske politikere, embedsfolk og privilegerede har fået tilbudt en anden type


vaccine end befolkningen, noget som har pådraget sig stor undren og kritik .

30. oktober: Schweiz stopper vaccine til børn, fordi den er usikker.
I øvrigt er det den samme vaccine, “Pandemrix”, fra GlaxoSmithKline, som vi får i
Danmark i skrivende stund, hvor vi får at vide, at den er “sikker ”.

Update: 28. november, USA: Kvinder aborterer som følge af vacciner.


Update: 25. november: I Canada tilskrives dødsfald som følge af vaccinen.
Ekstrabladet rapporterer dette – se også her.

Oprah Winfreys foretrukne læge i studiet, Mehmet Oz, en af de kendteste læger i


USA, udtalte på CNN, at han ikke vil lade sine børn vaccinere, men at han selv
råder folk til at lade sig vaccinere. Desuden ejer han 150.000 aktier i vaccinefirma .

Mange italienske læger nægter at vaccinere patienter med A/H1N1-vaccinen, idet


de mener, at ulemperne er større end fordelene.

Hvad som også forekommer forbløffende er, at rapporter om, at fabrikanterne selv
ikke vil vaccineres – her et klip med journalist og tidligere NSA-medarbejder,
Wayne Madsen, som på russisk TV udtalte, at vaccinefabrikanterne selv ikke vil
lade sig vaccinere .

Politiken den 16. oktober : Læger og betjente siger nej til H1N1-vaccine: “Tusindvis
af politibetjente, sygeplejersker og læger er udpeget som nøglepersoner, men siger
nej tak til H1N1-vaccine.“

“Den amerikanske regering har udnævnt, hvad medierne latterligt kalder en


“uafhængig” gruppe af sundhedsrådgivere, hvis job vil være at hvidvaske negative
bivirkninger eller dødsfald pga. svineinfluenzavaccinen og “forklare”
offentligheden, at der blot er tale om tilfældigheder.

Tilfældighedsargumentet holder kun vand til en vis grænse, og bliver herefter


absurd. De bivirkninger, som vaccinerne allerede har medført, kan ikke
bortforklares som tilfælde, og når nogle bivirkninger endelig er for graverende til
at blive bortforklarede, fristes man til at tage Mike Adams sarkastiske kritik i brug :
“Læger vil bortforklare dette med deres typiske farma-logik: "Antallet af reddede
er langt større end antallet af tabte.”
Selvfølgelig er antallet af ”reddede” fuldstændigt fiktivt....imaginært...og
eksisterer kun i deres hoveder.”
Ikke overraskende er netop tilfældighedsargumentet konstant brugt af læger.
Canada har dog en implicit tvetydig anerkendelse af nylige dødsfald som følge af
H1N1-vacciner.
Den bølge af skepsis overfor H1N1-vaccinen, som har bredt sig i store dele af
befolkningen i USA og Europa, har fået myndigheder til at iværksætte større
skræmmekampagner, og endda miskreditere vaccine-skeptikere som
“ekstremister ”, hvilket den øverste ansvarlige for det britiske sundhedsberedskab,
Liam Donaldson, gjorde fredag den 30. oktober :
“Vi har fået en masse urimelig offentlig kritik og angreb i et forsøg på at skræmme
folk angående en vaccine, som potentielt kan redde liv” udtalte Donaldson – en
udtalelse, som er svær at forlige med den kendsgerning, at et fortroligt dokument,
som den engelske regering selv sendte til 600 neurologer, og som blev lækket til
den engelske presse, afslører, at man beder sundhedsmyndighederne om at være
opmærksom på fatale neurologiske bivirkninger ved H1N1-vaccinen, bl.a.
lammelse og åndedrætsproblemer.

Den absurde konsekvens af Donaldsons udsagn ville være, at mange professorer,


læger, vaccine- og sundhedseksperter, m.fl. i så fald også kunne betegnes som
“ekstremister ” sammen med bekymrede forældre, borgere og bloggere.

Læger i England får ekstra bonus for at overtale patienter til at lade sig vaccinere
med H1N1-vaccinen .

Fabrikeret vaccinemangel for at mildne skepsis?

At ”Else Smith fra Sundhedsstyrelsen opfordrer landets sundhedspersonale til at udvise


samfundssind og lade sig vaccinere mod influenza A (H1N1)” må betegnes som ironisk og
den omvendte verden, set i lyset af den skepsis mange kompetente eksperter verden over
udviser, idet der er stor konsensus blandt disse om, at vaccinen hverken kan betragtes som
effektiv eller sikker.

Et af de stærkeste eksempler på, hvor bizart modsatrettede holdningerne er, er


f.eks. en meget læst artikel, skrevet af doktor Russel Blaylock , om hvad man kan
gøre for at mindske eller neutralisere vaccinens farlige bivirkninger, hvis man er
blevet tvangsvaccineret - eller så at sige: hvis uheldet er ude.
Et andet ud af mange eksempler på modsigende signaler indenfor egne rækker er
f.eks. retningslinjer for brug af Tamiflu, den medicin, som bliver brugt mod H1N1.
Den svenske avis Expressen samt Dagens Nyheter rapporterede den 21. oktober om 190
alvorlige bivirkninger umiddelbart efter, at Sverige påbegyndte at vaccinere befolkningen.

Se også denne engelske artikel.


Et dødsfald, der mistænkes for at være en direkte følge af H1N1-vaccinen, blev rapporteret
den 24. oktober i Svenska Dagbladet. Den 27. oktober var antallet af dødsfald som mulig
følge af vaccinen oppe på 5, og antallet af rapporterede bivirkninger var 350.

“Der er mange rædselshistorier om denne vaccine, men de holder ikke,” siger


direktør for SSI, Nils Strandberg Pedersen. (Har han mange vaccine-aktier i GSK?)
Blot ét blik på det voldsomt trafikerede site www.theflucase.com , katapulterer
Strandberg ind i en rolle, som er så skandaløst utroværdig, at associationer til den
irakiske propagandaminister under Golfkrigen vækkes til live igen.
Et hurtigt blik på hundreder af eksperters kritik, pressemeddelelser, m.m. er nok -
og blot de følgende få, ud af hundreder af (særdeles velkendte) ”tilfældigheder ”
rapporteret i pressen på youtube.com, er tunge indikationer, som mærkeligt nok
alle minder om hinanden i karakteristika af bivirkninger: Guillain-Barre syndrom,
lammelser, motoriske forstyrrelser, nerveskader, m.m., som også indtraf under
1976–vaccinationerne, men det er ikke ”tilfældigheder ” - men ”rædselshistorier ”
er faktisk, hvad det med rette kan betegnes som: 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,.............

Bivirkninger: Guillain-Barre syndrom; Vaccineforgiftning


Fra artikel på alun.dk : “I 1976, som rapporteret i Time Magazine og på
Mercola.com, verdens største sundhedssite, var en vaccine mod svineinfluenza i
1976 skyld i uoprettelige skader på nervesystemet hos flere hundrede mennesker,
565 mennesker fik lammelser, og 25 døde. Lægerne gav tragedien et navn: Guillain-
Barre syndrom. Den amerikanske regering måtte betale mere end $1200 millioner i
erstatninger. Det svarer til omkring $4 milliarder i dag.”

TV2: USA: Svineinfluenza-skandalen i '76 skræmmer.

Den bandlyste 60 Minutes udsendelse om vaccinens neurologiske skadevirkninger


i 1976 – udsendelsen, som kun blev vist én gang.

Eneste danske website om Guillain-Barré syndrom , med oplysninger og støtte,


ordbog, læserindlæg, patienthistorier og links.

Generelt udgør den skeptiske konsensus iblandt mange eksperter og ofre


en enorm samstemmighed og er en massiv indikation for, at der på ingen
måde kan være tale om ”tilfældigheder ” eller ”skræmmekampagne”, idet
karakteristika i bivirkninger p.t. allerede er tidsligt sammenfaldende mht.
forudsigelige bivirkninger (specifikke lammelser f.eks.). Sandsynligheden
for, at disse alle var et tilfælde, er lig med nul. Man skal være idiot eller
dybt idiot-institutionaliseret for at tro på tilfældighedsteorien i så uniform
grad, og nonchalant klinisk at se bort fra disse tragedier som ”tilfælde” er
ret beset en form for medløbende grusomhed. Fællesmængden blandt
kompetente skeptikere og empirien er slet og ret for stor.
“Ugeskrift for Læger” – lægers kritik af H1N1-vaccinen
I debat i Ugeskrift for Læger finder man denne lægelige kommentar til en kritisk
artikel om vaccinen:
“Efter at der var meldt om svære komplikationer hos hver 10. vaccinerede
svensker og 5 var døde, ophørte med et slag alle oplysninger om videre
komplikationer i den svenske svineinfluenzavaccinationskampagne.”
Anders Bruun Laursen, overlæge, opremser 6 opsigtsvækkende fakta, som også
undrer mange vågne mennesker: ”Hvad der virkelig bekymrer mig, er

1. At vaccineproducenterne alligevel ikke ville tage ansvar for deres vacciner – og


at den tyske elite (og her) ønsker Cevalpan uden squalen og thiomersal - på
samme tid som squalen er forbudt i USA.
2. At de involverede virksomheder skal foretage den opfølgende kontrol efter 21
og 45 dage - længe før autoimmune sygdomme udvikles. Derefter vil
autoimmunsygdom blot blive opfattet som skæbnens slag.
3. Erklæringen fra EMEA om, at alvorlige bivirkninger kun kan fastslås under og
efter vaccinationskampagnen.
4. Efter rapport om 190 indberettede (+ Xurapporterede) komplikationer og 5
dødsfald (den 11. oktober uofficielt mindst 12 dødsfald) blev alle oplysninger om
bivirkninger i den svenske vaccinationskampagne pludselig hermetisk afbrudt fra
den 25. oktober. Netop nu angiver Läkemedelsverket 600 anmeldte
vaccinationsbivirkninger efter 2,1 mio. doser samt 8 dødsfald.
5. The European Endocrinological Congress 2008 skrev: "Vestlige lande er
konfronteret med en foruroligende stigning i forekomsten af de fleste immune
lidelser, herunder autoimmune og allergiske sygdomme." Dette kan skyldes
uansvarlig brug af autoimmun-udløseren squalen.
6. I 2006 skrev WHO, at 22 mio. doser squalen-vaccine (Fluad) var blevet givet til
gamle (mindre reaktive) mennesker - men at virkningen på yngre aldersgrupper
var ukendt. Ingen efterundersøgelser angivet! ”

I Ugeskrift for Læger den 19. oktober 2009 fremfører Anders Bruun Laursen særdeles
kritiske forbehold overfor den nye vaccine. Hans synspunkter bliver imødegået af
afdelingschef Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, der ikke overraskende giver vaccinen
grønt lys, men Mølbaks indvendinger bliver pillet fra hinanden i kommentarsektionen af
Bruun Laursen m.fl. Dertil forbliver mange af Anders Bruun Laursens og andres meget
signifikante spørgsmål ubesvarede.

Et af de interessante og opsigtsvækkende modsvar til Mølbak, i den i øvrigt meget kritiske


og særdeles interessante kommentarsektion, er følgende:
“Først vil jeg lige gøre dig opmærksom på noget, jeg har erfaret i den seneste uge. Den 13.
oktober meddelte det tyske Bundeswehr, at man i modsætning til Paul Ehrlich Instituttets
anbefalinger ikke ville give soldaterne Pandemrix - men Baxters vaccine uden squalen og
thiomersal. [Se mere om disse vaccineingredienser forneden.]
http://www.thelocal.de/national/20091012-22523.html

Den 17. oktober meddelte Der Spiegel, at de tyske regeringsmedlemmer, medlemmerne i


de tyske ministerier og Paul Ehrlich Instituttets vaccinespecialister, der er protagonister for
Pandemrix til den gemene hob, også havde bestilt Baxters vaccine uden squalen og
thiomersal til sig selv!!! [Oversættelse på engelsk her]

Speciallæge i samfundsmedicin, Mauri Johansson, skriver i samme sektion bl.a. at:


“Lægemiddelindustrien er en hovedaktør i hysteriet omkring influenzavaccinationer og
behandling. I medicinalindustrien er det som regel tallene på bundlinjen, der tæller. I USA
tilfører industrien kongresmedlemmerne hundreder af millioner dollars som
”kampagnepenge” - bestikkelse efter dansk målestok - og udfører massivt lobbyarbejde.
”Eksperter” flytter mellem industri og ledelsesopgaver i offentlige myndigheder,
herunder WHO, der er overrendt af lobbyister...... Ifølge WHO startede ”pandemien” i
Mexico den 19. april 2009, og WHO deklarerede et niveau 4 beredskab den 27. april. Den
29. april blev det til niveau 5 på et meget spinkelt grundlag, kun syv døde af
laboratorieverificeret H1N1. Den 11. juni var der globalt indberettet 141 dødsfald af
laboratoriebekræftet H1N1-influenza. Den 6. juli, med 429 dødsfald siden april, meddelte
WHO, at de individuelle laboratorietest kunne ophøre. Mange stater og lande fulgte trop,
herunder USA med CDC i spidsen. Nu drager CBS News alvorligt ”pandemien” i tvivl, se
deres dokumentation den 21. oktober 2009.
Den 23. oktober 2009 meddeler WHO, at 4999 er døde på verdensplan, men der er tale om
en usikker vurdering, da dødsfaldene ikke er laboratorieverificerede, jfr. CBS. WHO
skønner at antallet af døde af sæsoninfluenzaer er mellem ca. 20 000 – 40 000 pr. måned i
hele verden.”

Se i øvrigt denne interessante meget sete video med engelske undertekster, hvor
benediktinernonnen Teresa Forcades, som er læge med Ph.D i samfundsmedicin, meget
præcist fortæller om de meget modsigende og bekymrende aspekter ved H1N1-
pandemien, de politiske konsekvenser og en opfording til bevidstgørelse af dette. Hun har
desuden skrevet et kort generelt skrift om medicinalindustrien med titlen “Den
farmaceutiske industris forbrydelser og misbrug", hvor de første par linjer måske vil
forekomme utrolige på de fleste mennesker: ”I løbet af den korte periode fra 2000 til 2003,
blev næsten alle de store farmaceutiske firmaer i USA stævnet i statsdomstole anklaget for
bedragerisk virksomhed”.
Forcades bogs titel, påstande og indhold er faktisk blot en variation af et utal af bøger med
lignende indhold og titler, skrevet af kompetente eksperter, insidere, læger, journalister
m.fl., hvis viden om den farmaceutiske industris manipulation måske fremstår som
paranoia for mange mennesker, inklusive mange læger, alt imens det er basal viden for
andre kompetente kritiske læger, videnskabsmænd, politikere, researchere, m.fl.
En nyligt publiceret og signifikant artikel, skrevet af en af de ledende
modstandere af H1N1-vaccinen, doktor Gary Null og hans kollega, adresserer
problematikken med medicinalindustriens korruption særdeles skarpt.

Se også den danske organisation af læger: ”Læger uden Sponsor”.


Kontakt http://www.laegerudensponsor.dk/Kontaktpersoner.htm

Oplysningsforbundet May Day : http://mayday-info.dk/

Signifikante videoklips: Big Bucks, Big Pharma: Marketing Disease & Pushing Drug og
Truth about Doctors, Conventional Medicine & Big Pharma

Vaccinefabrikanterne har fået retslig immunitet + hemmeligholdelse af


bivirkninger
Samtidig er vaccineproducenterne iflg. et nyligt lovdekret af 19. juli 2009 blevet
tildelt total immunitet over for enhver retsag, der vil opstå i kølvandet på vaccineringerne:

”Det er korrekt, at producenterne bliver holdt skadesløse, hvis der viser sig
bivirkninger,” siger overlæge Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Efter enhver
standard er det bemærkelsesværdigt, at medicinalproducenter får ansvarsfrihed
for indholdet af deres vaccine.

Se også Jyllandsposten den 8. november: Medicinalindustrien fraskriver sig ethvert ansvar


for bivirkninger ved den ny vaccine mod H1N1.
“Eksperterne erkender, at vi slet ikke kender de langsigtede bivirkninger ved vaccinen
(…) risikoen ved ikke at lade sig vaccinere for især syge mennesker og gravide er
formentlig endnu større.” Dog vil sundhedsminister Jakob Axel Nielsen ikke selv lade
sig vaccinere.
For nyligt har den tidligere top-finansielle insider (Commissioner) under den første Bush-
regering, Catherine Austin Fitts, udtrykt stor mistillid til vaccinerne bygget på chokerende
finansielle/politiske betragtninger.

Ikke alene har producenten fraskrevet sig ansvaret for evt. bivirkninger, hvilket i sig selv
er problematisk nok, men bivirkningerne af vaccinationen får vi aldrig at vide. Se annex D,
stk. g i denne hemmeligstemplede købskontrakt mellem GlaxoSmithKline og det franske
økonomiministerium. Aftalen forbyder køberne (overalt) at offentliggøre resultater fra
lægemiddelovervågningen: http://www.lepoint2.com/sons/pdf/vaccin-
H1N1%20medias.pdf

Derfor ophørte de svenske medier pr. 25. oktober abrupt med at rapportere bivirkninger.
Läkemedelverkets beretning om bivirkninger angives derfor ueksakt som ca. 600 + 900 -
herunder dog 177 neurologiske (uvist hvor mange vaccinationer).
Anders Bruun Laursen har oversat "Den Røde Liste" i aftalen mellem Frankrig og GSK til
engelsk, tysk og dansk - her http://euro-med.dk/?p=9114.
Vedr. om den aftale gælder alle: Det må man gå ud fra, i betragtning af at Sverige
indrømmer en hemmelig aftale - og i betragtning af oplysningsforløbet om bivirkninger til
kampagnen i Sverige, Danmark og Tyskland: Lutter idyl. Ingen bivirkninger fremme i
medierne. Her er fra Aftonbladet en indrømmelse af, at aftalen med GSK er hemmelig:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/svininfluensan/article6097525.ab

Update 1. december: Den mest sælgende avis i Europa, ”Bild”, afslører hemmelig aftale
mellem GlaxoSmithKline og den tyske regering i tilfælde af pandemi.

Har vi ikke krav på at blive oplyst om bivirkningerne, så vi kan træffe et informeret valg?
Hvor mange bivirkninger i Danmark?? Tavshed og retouche? En anden sag er så, at de
autoimmune sygdomme, som squalen angiveligt forårsager, ofte tager længere tid om at
udvikle sig, da det, der sker, er, at immunsystemet begynder at angribe den squalen, som
naturligt findes i kroppen pga. den immunrespons, der sker, når det kommer direkte ind i
blodet. Og det findes ikke bare i vores albuer eller knæ - men i hele nervesystemet og i
hjernen! Deraf de neurologiske sygdomme, som er blevet forbundet med squalen i
dusinvis af forsøg med dyr over hele verden og angiveligt også i golfkrigssyndromet, hvor
FDA selv faktisk fandt squalen i flere af vaccinerne.
Research viste senere hen, at dem med det højeste indhold af squalen også gav de fleste
sygdomstilfælde efterfølgende. Husk, det var både udstationerede og ikke-udstationerede,
som fik sygdommen. De fik nemlig begge fik vaccinen (se mere om squalen forneden).

EMEA fortæller, at sikkerhedsundersøgelserne for Pandemrix er foretaget 7 dage efter


første og 30 dage efter anden vaccination (formentlig længe før autoimmunsygdomme
dukker op), at man intet ved om sikkerheden hos børn - og at der ikke foreligger
postmarketing sikkerhedsundersøgelser. Se produktbeskrivelse:
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/Pandemrix_PI_4dec09.p
df

Er det værd at satse sin sundhed på over for en meget mild influenza? Desuden er der
mulighed for at massevaccination kan udløse en mutation i virusset, som kan gøre det
farligt for alvor! (se om Ukraine forneden). Dette ved eksperter i WHO, men det forties af
politiske grunde iflg. den respekterede uafhængige journalist Wayne Madsen.

Vaccinens indhold – farlige ingredienser


Thiomersal - kviksølv i vaccinen bagatelliseres altid som ufarlig af medicinalindustrien.
Mange videnskabsmænd, læger og eksperter er enige om, at kviksølv i vacciner er
uansvarligt og kan resultere i skadevirkninger.

Den 10. august 2009 kunne man læse admin. direktør for Statens Serum Institut,
Nils Strandberg Pedersen, udtale sig i Politiken:
“Vaccine mod H1N1 indeholder kviksølv. Siden 2004 har Danmark undgået
kviksølvholdigt konserveringsmiddel. Men det lader sig ikke gøre med
influenzavaccinen.” “Meget små mængder,” tales der om. Især vacciner til gravide kvinder
og børn har været i søgelyset, når det gælder kviksølvindhold. Det skyldes, at fostres og
børns hjerner og kroppe stadig udvikler sig, og derfor er mere påvirkelige. Derfor har man
i mange år gjort en dyd ud af ikke at anvende konserveringsmidler i vacciner til børn,
længe før det blev afskaffet til voksne. Men direktør Nils Strandberg Pedersen ville dog
uden at tøve bruge H1N1-vaccinen både til børn og gravide kvinder. “Jeg ville ikke tøve
med at vaccinere børn og gravide. Faktisk vil vi rigtig gerne vaccinere gravide i andet og
tredje trimester, samt børn,” udtalte Nils Strandberg Pedersen.

En udtalelse, som Sundhedstyrelsen i september efterfølgende havde forbehold overfor –


de ville ikke anbefale gravide at blive vaccinerede med H1N1-vaccinen. Men i oktober blev
dette justeret igen, da Else Smith fra Sundhedsstyrelsen udtalte:
“... hvis man er rask gravid i anden eller tredje trimester, mener vi også, at man skal
vaccinere.”

Direktør Nils Strandberg Pedersen udtalte angående thiomersal: “Vi har selv været
foregangsmænd for at få thiomersal ud af vacciner. Ikke fordi det er farligt, men fordi vi
mener, det er uhensigtsmæssigt med unødvendige indholdsstoffer.”

Den alment kendte giftighed af kviksølv er etableret for længe siden, og at brugen af det
som tilsætningsmiddel i vacciner ophørte i Danmark, fordi det er “uhensigtsmæssigt med
unødvendige indholdstoffer”, forekommer logisk set som en selvmodsigende og
forskønnende formulering for betegnelsen “farligt.” Se også dansk artikel om vaccinens
ingredienser.
Thiomersal er ikke “blot” kviksølv, men ethylkviksølv
Vaccinen, iflg. samme artikel fra Politiken, indeholder thiomersal, som består af 49,6%
kviksølv (Politiken skriver dog 58%). Kviksølvet i thiomersal fraspalter ethylkviksølv, som
menes at være mere giftigt end ikke-organiske kviksølvforbindelser, og flere, bl.a. den
meget populære amerikanske doktor Mercola, anslår ethylkviksølv til at være ca. 50 gange
så giftigt som almindeligt kviksølv. Ethylkviksølv er ligesom methylkviksølv, som
forekommer i fisk, en organisk kviksølvforbindelse, og de har derfor visse biokemiske
lighedspunkter. Det er et faktum, at vaccinens indhold af kviksølv i form af ethylkviksølv
ikke nævnes af danske aviser – og det ville da i så fald også blive bagatelliseret.

Methylkviksølv er et af verdens giftigste tungmetaller, findes bl.a. i fisk, og er


sammenligneligt med ethylkviksølv på mange områder, men bestemte forskelle i toksicitet
er svære at vurdere. En af de kendteste undersøgelser (af Magos, et al.), der sammenligner
giftigheden af methylkviksølv med ethylkviksølv, konkluderede essentielt, at virkninger i
neurotoksicitet ikke var radikalt forskellige, omend methylkviksølv regnes for lidt
giftigere end ethylkviksølv på visse områder, og udfases fra kroppen hurtigere.
Magos skrev i 2001, at forøgede man f.eks. mængden af ethylkviksølv med 20 %, var
effekten på visse dele af hjernen ikke til at skelne fra virkningerne af methylkviksølv.

Et helt nyt studie viser desuden, at blot én kviksølvholdig vaccine kan forårsage
signifikant skade. Intet kviksølv har en ”sikker” grænseværdi.
Man bliver sædvanligvis af en del læger forledt til at tro, at methylkviksølv er meget
forskelligt fra det, som findes i thiomersal (mange læger ved slet ikke, at det er
ethylkviksølv – ikke at det nødvendigvis ville gøre en forskel for dem).

WHO fremfører, at kviksølv er meget giftigere for børn end for voksne. Derudover har
spædbørn nedsat blod-hjerne-barriere og de producerer ingen galde, som er nødvendig
for at kunne udskille kviksølvet fra kroppen. Mange studier viser, at kviksølv påvirker
nervesystemet, kognitive indlæringsproblemer, forårsager sprogvanskeligheder, fald i
intelligenskvotient, manglende kapacitet til at udføre sprogtests, hukommelsesfunktion og
koncentrationsbesvær m.m. Se kviksølvs virkninger i video fra University of Calgary
samt en undersøgelse, der viste signifikant celleskade af fosterhjerneceller ved meget små
koncentrationer pga. thiomersal.

WHO har sat den daglige indtagelse (oralt) af kviksølv til 1,5 mikrogram pr.
kropskilovægt.
EPA (Environmental Protection Agency) har sat grænseværdien til at være 0.1 mikrogram
pr. kilogram pr. dag.

FDA (den amerikanske sundhedsstyrelse) sætter værdien til 0,4 mikrogram pr.
kropskilovægt (eller lavere).
”Grænsen for, hvor meget kviksølv det er tilrådeligt at indtage om ugen, er ifølge de
danske myndigheder (Fødevarestyrelsen) sat til 5 µg (mikrogram) totalkviksølv/pr. kg.
personen vejer. Heraf må højst 1,6 µg/kg være i form af methylkviksølv.”
http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=5513
Omregnet til daglig indtagelse er dette 0,714 µg om dagen pr. kropskilovægt.
Og for methylkviksølvs vedkommende bliver dette til 0,228 om dagen pr. kropskilovægt.
Der er 2 x 5 = 10 mikrogram thiomersal pr. dosis i den nye H1N1 (mange får kun én
injektion svarende til 5 mikrogram – desuden udtaler WHO nu, at én dosis er nok).
Thiomersal består af 49,6 procent /4,9 mikrogram ethylkviksølv (dog 58 % iflg. Politiken) –
der som nævnt er anslået til at være ca. 50 gange mere giftigt end almindelig kviksølv.
Dette vil så svare i toksicitet til en enkeltdosis på flere hundrede mikrogram almindeligt
kviksølv. En dosis, som er hundreder af gange højere end den tilladelige indtagelse om
dagen pr. kropskilovægt, som Fødevarestyrelsen anbefaler – ved oral indtagelse vel at
mærke. Derfor synes der at være et graverende modsætningsforhold, når man fra
Fødevarestyrelsens side råder til moderat indtagelse af f.eks. fisk, fordi det indeholder
kviksølv, mens kviksølvs faktiske giftighed i vacciner direkte indsprøjtet i kroppen (som
ethylkviksølv) bagatelliseres som “meget små mængder.”

Det er bl.a. den direkte injektion i kroppen/blodet, som er en af årsagerne til, at


sammenligningen med at spise fisk er vildledende (selvom dette også bagatelliseres). Se i
øvrigt dette nye studie.

Direktøren for SSI, Nils Strandberg Pedersen, ynder også at bruge sammenligningen med
fisk, og dette bliver gentaget i en lind strøm pga. den vaccine-skepsis, der har bredt sig
blandt mange mennesker. En videnskabeligt orienteret skribent skrev i øvrigt til mig i
november: ”En af magtelitens mest indflydelsesrige tænketanke, CFR, foreslår på en
strategi-konference om ”svine-influenzaen”, at man lærer nyttige idioter at udtale
sætningen (eng. ”sound bite”) ”der er ikke mere kviksølv i vaccinen end i en tun-
sandwich.” [som ”rationelt tænkende” individer er begyndt at gentage herhjemme også - som var det
selvindlysende sandhed] Se også her. Video: Dansk infomøde om kviksølv i vaccinen mod
svineinfluenza.

Mange kritikere beskyldte CDC for grov datamanipulation i en undersøgelse, som


frikendte thiomersal for neurologiske skadevirkninger, da en ansat i GlaxoSmithKline blev
beskyldt for at manipulere data, fordi hans konklusion pludselig stod i skærende kontrast
til tidligere konklusioner - hvor den selvsamme person arbejdede for CDC. Det er påstået,
at hvis medicinalindustrien indrømmede, at der var en forbindelse mellem thiomersal og
neurologiske skadevirkninger, ville det resultere i erstatningskrav, som ville være
uoverskuelige, og at der derfor er en økonomisk motiveret massiv benægtelse af alle
undersøgelser, som påviser neurologiske skadevirkninger som følge af thiomersal.
I 2005 har f.eks. Robert F. Kennedy, Jr. (John F. Kennedys nevø) i det internationalt kendte
Rolling Stone Magazine, skrevet en opsigtsvækkende artikel der bl.a. fremfører:
“Autisme hos børn er en videnskabeligt bevist bivirkning ved thiomersal, der
hemmeligholdes af en modbydelig sammensværgelse mellem vaccineproducenter og den
amerikanske regering.” Se også doktor Russell Blaylocks artikel om dette.

Se desuden dette videoklip, hvor Robert F. Kennedy udtaler sig om vaccinefabrikanterne


og hemmeligholdelsen.

Hvorvidt der er en forbindelse mellem autisme og vacciner indeholdende kviksølv, er sta-


dig kontroversielt, og mange læger er stadig meget kritiske, selvom andre partout henvi-
ser til, at ”intet skadeligt er bevist”, men det generelle billede af utroværdighed kan dog
ikke fornægtes; medicinalindustriens giganter er ofte med rette blevet beskyldt for hvidva-
skning af deres forskning, og anklaget og sagsøgt for at have fortiet eller bagatelliseret
medicinske skadevirkninger af deres præparater. Se f.eks. her og her.

Kritikere påpeger, at WHO's rådgivende panel af vaccinationseksperter er domine-


ret af vaccinefabrikanterne, som nu indhøster milliardprofit ved de ekstremt lukra-
tive vaccine- og medicinske kontrakter udstedt af regeringer verden over.

Den hybris og arrogance, som medicinalindustrien udviser, og de læger, der er


institutionelt (ud)dannelsesskadede af Big Pharmas hvidvaskende carte blance, er uhyre
velkendt af mange kompetente kritiske læger, insidere og eksperter, hvis indignation og
harme over farmaceutiske firmaers til tider beviseligt kriminelle overtrædelser synes fuldt
ud berettigede.

Læge Gary Null (som er en af de mest højtråbende kritikere af H1N1-vaccinen) forklarer


særdeles skarpt og præcist, hvad problematikken er i denne høring om vacciner den 13.
oktober i New York.

Men det er ikke bare kviksølv i vaccinen, som giver anledning til bekymring – den
indeholder også andre kontroversielle tilsætningsstoffer.

Squalen: Svineinfluenzavaccinens farlige hemmelighed afdækket


Den Danske Lægemiddelstyrelse udtaler, at der er squalen i den godkendte vaccine,
Pandemrix, den GlaxoSmithKline -vaccine, der anvendes i fremstillingen af den nye H1N1
-vaccine. Produktbeskrivelsen for Pandemrix ligger på The European Medicines Agencys
(EMEA) hjemmeside under 'product information'.

Meryl Nass, MD, ekspert i vacciner, skriver:


”Et nyt element i de to H1N1-vacciner - der bliver udviklet af selskaberne Novartis og
GlaxoSmithKline - er tilsætningen af squalen-holdige adjuvanser (hjælpestoffer) for at øge
immunogeniciteten og dramatisk reducerer behovet for mængden af virus-antigen.
Det betyder en langt hurtigere produktion af ønskede vaccinemængder.”
Novartis' nye squalen-adjuvans til deres H1N1-vaccine er MF59. GlaxoSmithKlines til brug
i Danmark er AS03.
AS03 er blevet godkendt i EU sammen med deres H5N1-fugleinfluenzavaccine i 2008.
Ifølge Den Europæiske Offentlige Vurderingsrapport består AS03-adjuvans af squalen
(10,68 milligram), DL-α-tocopherol (11,86 mg) og polysorbat 80 (4,85 mg).
H5N1-vaccine indeholder også 5 mikrogram thiomersal samt octoxynol 10 og forskellige
uorganiske salte. Glaxo fremmer aggressivt forskellige adjuvanssystemer som deres
”adjuvansfordel”, som reducerer dosis af vacciner.

Dr. Meryl Nass siger, at der kun findes tre vacciner, ud over Pandemrix, med godkendt
squalen-adjuvans. Ingen af de tre er godkendt til brug i USA . To af disse er beregnet
udelukkende på udsatte befolkningsgrupper, der ikke har risiko for autoimmune lidelser,
og den sidste er mangelfuld i sine data:
Fluad indeholder MF59 (Novartis' squalen-hjælpestof) og blev godkendt i Italien for ældre
mennesker (og senere i EU, men ikke i alle lande i EU), men i de 12 år siden godkendelsen
er ingen anden vaccine indeholdende MF59 blevet licenseret - selvom MF59 har været
anvendt i en lang række vaccineforsøg.
Stort set al den videnskabelige litteratur om denne adjuvans er blevet udarbejdet af
forskere, der arbejder for fabrikanten til hinder for en objektiv vurdering af sikkerheden
på dette tidspunkt.

Den 19. juni 2009 diskuterede Science Magazine brugen af disse "næste-generation"
antigen-besparende adjuvanser mod en H1N1-pandemi. Det citerer Norman Baylor,
direktør for FDA's Office of Vaccine Research and Review, for at udtale, at antigen-
besparende strategier er til fordel for befolkningsgrupper, ikke for enkeltpersoner. "You
have to think about those trade-offs [byttehandler],” sagde Baylor.

Injiceret squalen kan skabe kaos i kroppen


Immunsystemet genkender squalen som et oliemolekyle, der hører til i kroppen. Det
findes – ikke bare i vores albue eller knæ - men i hele nervesystemet og i hjernen. Hvis du
indtager squalen, som findes i f.eks. olivenolie, vil dit immunsystem ikke kunne genkende
det, men man vil derimod i stedet få gavn af dets antioxiderende egenskaber.

HELT anderledes forholder det sig derimod, hvis det kommer direkte ind i blodstrømmen
gennem en injektion. Og dette har langt alvorligere konsekvenser, end man måske
umiddelbart skulle tro.
Hvad der sker er, at immunsystemet begynder at angribe squalenen (og det er da også
derfor, det tilsættes vaccinerne), men det store problem opstår i, at dette vil programmere
immunsystemet til ikke bare at angribe den injicerede squalen i blodstrømmen, men til at angribe al
squalenen i kroppen!
Dit immunsystem vil forsøge at ødelægge molekylet, hvor det finder det, også på steder,
hvor det forekommer naturligt - og hvor det er afgørende for sundheden i nervesystemet.
Kort sagt vender dit eget immunforsvar sig imod dig og bliver en trussel imod dig selv i et
uendeligt loop af selvdestruktion.

Monopol på produktion og salg af vacciner findes hos SSI, med deres graverende
interessekonflikt, der enten fremstår som uvidende eller usandfærdige i betragtning af den
kritiske konsensus blandt mange eksperter. Direktør Strandberg har dog ikke desto
mindre meget store armbevægelser i den evigt uansvarlige benægtelse: ”Squalen har
været brugt i 40 millioner doser i andre vacciner uden problemer.”

I Allgemine Zeitung den 20. november står en ansvarshavende distriktslæge frem og


udtaler, at der er massive løgne vedrørende squalen-spørgsmålet. Man må desuden spørge
sig selv: Hvorfor gør CDC en dyd ud af at oplyse folk om, at der ikke er squalen i den
amerikanske vaccine.
Se også denne oversigt.

Golfkrigsveteraner blev forsøgskaniner med squalen


Golfkrigsveteraner med golfkrigssyndrom modtog miltbrandvacciner, som indeholdt
squalen, i et tvivlsomt forsøg, der brugte unge mænd og kvinder som menneskelige
forsøgskaniner under Golfkrigen i 1991 og Irak-krigen i 2003. MF59 var den ikke-
godkendte ingrediens i de eksperimentelle miltbrandvacciner og har siden været knyttet
til de ødelæggende autoimmune sygdomme, som utallige golfkrigsveteraner lider af. Den
10 gange prisbelønnede New York-baserede journalist, Gary Matsumoto, har skrevet en
bog, ”Vaccine-A”, som afslører dette.

Det amerikanske forsvarsministerium har gjort alt, hvad der stod i dets magt for at
benægte, at squalen faktisk var et ekstra hjælpestof i miltbrandvaccinen, som blev givet til
militærpersonel under Golfkrigen – udstationerede som ikke udstationerede - såvel som til
deltagere i nyere vaccinationsprogrammer for miltbrand (AVIP).

Men FDA afslørede tilstedeværelsen af squalen i visse partier af AVIP-vaccinen. Der er


blevet udviklet en test, som påviser antistoffer mod squalen i ofrene for
golfkrigssyndromet (GWS), og der er blevet etableret en klar forbindelse mellem de
kontaminerede produkter og alle ofrene, som havde fået vaccinen, der indeholdt squalen.

En undersøgelse foretaget på Tulane Medical School, der blev offentliggjort i februar 2000-
udgaven af Experimental Molecular Pathology, inkluderede disse chokerende statistikker:
”Det store flertal (95%) af åbenlyst syge udstationerede GWS-patienter havde antistoffer
mod squalen. Alle (100%) GWS-patienter, som ikke blev udstationerede, men som blev
vaccinerede med henblik på tjeneste i Operation Ørkenskjold/Ørkenstorm, havde de
samme symptomer som dem, der blev udstationerede, dvs. havde antistoffer mod squalen.
Derimod var der ingen (0%) af de udstationerede golfkrigsveteraner, der ikke viste tegn og
symptomer på GWS, der havde antistoffer mod squalen. Hverken patienter med
idiopatisk (uden påviselig årsag) autoimmunsygdom eller sunde kontrolpersoner havde
påviselige serum-antistoffer mod squalen. De fleste af de symptomatiske GWS-patienter
havde serum-antistoffer mod squalen.” Se her.

En amerikansk dommer afgjorde, at der var god grund til at tro, at squalen var skadeligt,
og han beordrede Pentagon til at stoppe brugen af det i oktober 2004.

Mikropalæontolog dr. Viera Scheibner, Ph.D., en tidligere topforsker for


Australiens regering, har udført forskning i de negative virkninger af hjælpestoffer
i vacciner og skrev: ”Squalen har bidraget til den kaskade af reaktioner, der kaldes
golfkrigssyndromet:
Leddegigt, fibromyalgi, lymfeknudesvulst, udslæt, lysfølsomme udslæt, kronisk træthed,
kronisk hovedpine, unormal kropshårtab, manglende heling af hudlæsioner, mundsår,
svimmelhed, svaghed, hukommelsestab, krampeanfald, humørsvingning, neuropsykiatriske
problemer, underfunktion af skjoldbruskkirtlen, blodmangel, forhøjet sænkningsreaktion,
systemisk lupus erythematosus, dissemineret sklerose, den dødelige amyotrofiske
lateralsklerose, Raynauds fænomen (blodmangel i fingre og tæer), Sjögrens syndrom (tørre
øjne og slimhinder – kan sløre synet), kronisk diarré, nattesved og let feber." Se her.

“Ifølge GSK's udsendte dokument, side 6, indeholder dens Pandemrix-vaccine 10,68 mg


squalen pr. dosis (0,5 ml) [5] - dvs. en million gange mere squalen end i den
miltbrandvaccine, der er under meget stærk mistanke for at have gjort så mange syge.”
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TI
DLIGERE_NUMRE/2009/UFL_2009_43/UFL_2009_171_43_3122

Hvad squalen gør i rotter


Oliebaserede vaccinations-adjuvanser som squalen har vist sig at generere en koncentreret
og kontstant immunrespons over lange perioder.
En undersøgelse fra 2000, offentliggjort i American Journal of Pathology, påviste at en
enkelt injektion af squalen-adjuvans i rotter udløste “kronisk immunmedieret ledspecifik
inflammation”, også kendt som reumatoid arthritis eller leddegigt. Se her. Forskerne
konkluderede, at undersøgelsen rejste spørgsmål omkring den rolle, adjuvanser spiller i
kroniske inflammatoriske sygdomme.
Gary Matsumoto er en prisbelønnet opsøgende journalist i New York, hvis bog om
vacciners bivirkninger satte fokus på problematikken:
“Der er nu data i mere end to dusin peer-reviewed videnskabelige afhandlinger fra ti
forskellige laboratorier i USA, Europa, Asien og Australien, der dokumenterer, at squalen-
baserede hjælpestoffer kan foranledige autoimmune sygdomme hos dyr (…) observeret i
mus, rotter, marsvin og kaniner.”

Polysorbat-80 – endnu en farlig ingrediens


AS03, som vil blive brugt i svineinfluenzavaccinerne, indeholder squalen, E-vitamin og
Polysorbat-80 (Tween-80), som er en anden adjuvans, der krydser blod-hjerne-barrieren og
menes at have bivirkninger i form af sterilitet (er også i Gardasil).

Se: http://infertility.suite101.com/article.cfm/polysorbate_80_causes_infertility

Se: http://www.whale.to/v/tween_80.html

“Polysorbat-80 anvendes i farmakologi for at hjælpe visse stoffer eller kemoterapeutiske


midler over blod-hjerne-barrieren. Hvilke virus, bakterier, svampe og tungmetaller eller
andre vaccineingredienser har brug for at trænge ind i hjernen på vores børn? Hører de til
i hjernen? Er det en del af immunresponsen, der er nødvendig for at beskytte vores børn
mod sygdom? Passerer vaccinemateriale gennem blod-hjerne-barrieren ved hjælp af
Polysorbat-80?
Hvis ja, er der så komplikationer forbundet med at være i vores børns hjerner? Er dette
endnu en forbindelse, der kan hjælpe os til at få en forståelse af, hvorfor 1 ud af 150 børn
har autisme, eller at 1 ud af 6 børn har udviklingstoksicitet/indlæringsvanskeligheder?”
Fra “Aluminum and Vaccine Ingredients: What Do We Know? What Don't We Know?” af
Lawrence B. Palevsky, MD, FAAP.

Ifølge professor Dr. Hugh Fudenberg – måske verdens førende forsker i immungenetik og
en af de mest citerede biologer i nyere tid - har personer, som har fået fem på hinanden
følgende vaccinationer mod influenza, ti gange større risiko for at få Alzheimers, end hvis
de kun havde fået en, to eller ingen vaccinationer. Fudenberg har desuden ca. 850
afhandlinger i forskellige videnskabelige tidsskrifter og er blevet nomineret til
Nobelprisen to gange.
[Kilde: Dr. Fudenbergs tale ved NVIC International Vaccine Conference, Arlington, VA 1997, "Alzheimers to
quadruple statement" bragt i John Hopkins' Newsletter, november 1998]
Vaccinationstest giver ingen garanti
Der er næsten ingen videnskab til støtte for sikkerheden af vacciner på længere sigt for dig
eller dine børns sundhed. Opfølgende undersøgelser har en gennemsnitlig varighed på
omkring to til seks uger og ser kun på åbenlyse skader og sygdomme.
Autoimmune lidelser som dem, der ses i golfkrigssyndromet, tager ofte mange år at
diagnosticere på grund af vage tidlige symptomer. Klager som hovedpine, træthed og
kroniske smerter er symptomer på mange forskellige lidelser og sygdomme, og derfor er
lægernes diagnosticering af vaccinens bivirkninger i kroppen svære at skelne fra et utal af
andre fysiske lidelser.

Squalen eller ej: Influenzavacciner er ineffektive og farlige


Der er alment anerkendte grunde til, at influenzavacciner ikke vil fungere som
beregnet, hvilket det allerede er påpeget i forbindelse med den meget opblæste
vaccine mod 'pandemisk fugleinfluenza', der endnu ikke har materialiseret sig
(How to Stop Bird Flu Instead, SIS 35). Influenzavira muterer hurtigt - selv uden
hjælp fra genteknologi i laboratoriet, og især med hjælp fra intensiv
dyreavlsindustri - hvorimod vacciner er målrettet mod ganske specifikke stammer.
Desuden giver influenzavaccination ikke permanent beskyttelse og skal gentages
årligt; vaccinerne er vanskelige at masseproducere, og nogle stammer vil ikke
vokse overhovedet under laboratorieforhold.

Talrige undersøgelser har dokumenteret, at influenzavaccination giver ingen eller


kun ringe beskyttelse mod infektion og sygdom, og der er ingen grund til at tro, at
svineinfluenzavaccinen vil være anderledes.

Mange studier viser tvivlsom effekt


• En gennemgang af 51 forskellige undersøgelser i 2006, der involverede 260.000 børn,
konkluderede, at influenzavacciner ikke virker bedre end placebo på børn fra seks
måneder til 23 måneder.

• En rapport offentliggjort i 2008 konstaterede, at influenzavacciner til børn under 5


år ikke gjorde nogen forskel i antallet af influenza-relaterede læge- og
hospitalsbesøg.

• På den anden side viste en undersøgelse af 800 børn med astma , at de, der havde
modtaget en influenzavaccine, havde en signifikant øget risiko for astma-
relaterede læge- og skadestuebesøg; odds ratio var hhv. 3,4 og 1,9.

• Dette blev bekræftet i en rapport fra 2009, der viste, at børn med astma, som fik
FluMist havde tre gange øget risiko for hospitalsindlæggelse. [Medscape Medical
News, ATS 2009: Flu Vaccination May Triple Risk for Flu-Related Hospitalization in
Children With Asthma, 25. maj 2009]
• Influenzavacciner er lige så ubrugelige for voksne, herunder ældre.

• Ifølge Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 viste undersøgelser af over


65.000 raske voksne, at vaccinationer reducerede risikoen for influenza med kun
seks procent og reducerede sygedage med mindre end en enkelt dag. Vaccinationer
reducerede ikke antallet af mennesker, der søgte medicinsk hjælp eller tog fri fra
arbejde.

• Cochrane Database 2006 omfatter en gennemgang af 64 vaccinationsundersøgelser


af de ældre på tværs af næsten 100 influenzasæsoner. Undersøgelserne viste, at
influenzavacciner var ineffektive med hensyn til at forebygge influenza hos både
plejehjemspatienter og hjemmeboende ældre.

• En undersøgelse offentliggjort i The Lancet sidste år konstaterede, at


influenzavaccination ikke var forbundet med en reduceret risiko for
lungebetændelse hos ældre mennesker. Dette støtter en anden undersøgelse udført
for fem år siden, og som blev offentliggjort i The New England Journal of Medicine.

• Forskning offentliggjort i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


bekræfter også, at der ikke har været nogen nedgang i dødsfald som følge af
influenza og lungebetændelse, til trods for at vaccinationer blandt ældre er steget
fra 15 procent i 1980 til 65 procent nu.

En artikel i Politiken nævner også vaccinernes ineffektivitet: ”Resultaterne viser, at


vaccinerne ikke bider på alle. Desuden sparer de i gennemsnit kun folk for en halv
sygedag, ifølge en stor analyse af influenzavacciners effekt, ifølge det uafhængige
Cochrane-samarbejde. Politiken den 10. august 2009.

I 2007 offentliggjorde forskere fra National Institute of Allergy and Infectious


Diseases og National Institutes of Health (NIH) denne konklusion i Lancet
Infectious Diseases:
"Vi konkluderer, at pga. skrøbelighed i udvælgelsen og brug af ikke-specifikke
slutpunkter, såsom dødsfald af alle årsager, har kohorte-undersøgelser ført til stort
at overdrive vaccinefordelene."

Vacciner kan i sig selv være farlige, især levende, svækkede virale vacciner eller de
nye rekombinante vacciner, og de har potentiale til at generere virulente (levende
ikke-svækkede) vira ved rekombination, og de rekombinerede nukleinsyrer kan
forårsage autoimmune sygdomme.

Tamiflu er sandsynligvis ineffektivt og kan have stærke bivirkninger


Ifølge WHO kan både Tamiflu og Relenza forårsage bivirkninger, inklusive
svimmelhed, kvalme, opkastninger, manglende appetit og åndedrætsbesvær, og
det anbefales, at patienter diskuterer mulige bivirkninger med deres læge, før det
indtages.
FDA har krævet, at Tamiflu vedhæftes en advarsel om, at de influenza-ramte,
specielt børn, kan have en øget risiko for forvirring og påføre sig selv skade efter
indtagelsen af Tamiflu, og at de skal overvåges for tegn på usædvanlig adfærd.
British Medical Associations ledende ekspert i pandemisk influenza, dr. Peter
Holden, advarede i Daily Express den 28. juli 2009 om, at svineinfluenzaen kunne
blive resistent over for den anti-virale medicin Tamiflu, fordi den bliver
overforbrugt .
Den 29. juni 2009 blev det angiveligt første tilfælde i verden af resistens over for Tamiflu
hos folk med influenza H1N1 fundet - i Danmark! Som senere blev fulgt op af tilfælde i
USA, Canada, Hong Kong og Japan, m.fl. Allerede i august var der faresignaler om
overforbrug af Tamiflu i Danmark, hvilket nu har vist sig uheldigt (forventeligt).

Derudover er Tamiflu ifølge den engelske regerings topforskere sandsynligvis


ineffektivt, og der skal kun indtræffe en meget lille mutation i H1N1 – én
‘punktmutation’ – en ændring i én aminosyre i virussets DNA, for at det udvikler
resistens.

Marie-Paule Kiely, WHO's forskningsdirektør for vacciner, har udtalt, at det “næsten er
givent”, at den nye H1N1 vil undergå rekombinering med resistente sæsonbestemte
influenzavira og derved blive resistent over for Tamiflu. CDC pointerer, at næsten alle
sæsonbestemte influenzastammer er Tamiflu-resistente, og at resistensen meget let kan
overføres til det nye virus.

WHO tilbageholdt vigtig information om, hvilke områder der var Tamiflu-resistente.

Flere end halvdelen af de børn, der får Tamiflu mod svineinfluenza, får bivirkninger
som mareridt, kvalme og mavepine af medicinen. Det viser en ny undersøgelse af
britiske skolebørn på tre skoler i London og en i den sydvestlige del af England.

Tamiflu bør ikke gives til børn, da det er farligt for dem, advarer ekspert .
Næsten hver femte havde neurologiske bivirkninger, såsom problemer med at
tænke klart, mareridt og 'mærkelig opførsel', viser studiet, som er offentliggjort i
det medicinske magasin Eurosurveillance.

I Japan har sundhedsmyndighederne anbefalet ikke at udskrive Tamiflu til


teenagere, af frygt for at det skaber en stigning i neurologiske bivirkninger og
dødsfald. Den 21. marts 2007 skrev Times online, at 18 japanske børn døde som et
resultat af irrationel adfærd efter indtagelse af Tamiflu.
Den 3. august 2009 blev det afsløret, at antallet af formodede bivirkninger var
fordoblet på en uge i England. Den massive stigning falder sammen med
lanceringen af den nationale pandemiske influenza-telefonlinje, som tillader
briterne for første gang at få Tamiflu over telefonen eller internettet uden besøg
hos en praktiserende læge. Tilfældene inkluderer hjerte- og øjenproblemer samt
psykiske lidelser lidelser. Den 5. august 2009 skrev Avisen.dk: ”Tamiflu kan skade
ufødte babyer.”

Vaccine Spray/Inhalator også farlig


Nogle læger vil hverken have vaccineinjektion eller alternativet, en ny næsespray,
rapporteret af Washington Post den 8. november.

En anden artikel advarer om, at spray kan have endnu flere bivirkninger end vaccinen.

Læger er bange for, at sprayen vil kunne sprede influenza, fordi den indeholder levende
svækket vira. Se også her.

Mutation til mere dødelig influenzavirus pga. massevaccination?


Udover at vacciner er giftige, ineffektive, unødvendige og del af et større økonomisk og
politisk spil, er der et andet ganske dystert og fortiet aspekt, som fortjener vores
opmærksomhed. Reporteren, og tidligere NSA-ansat, Wayne Madsen, har tidligere gjort
opmærksom på dette og skriver, at det er kendt i visse kredse af WHO, men er blevet
undertrykt af politiske og økonomiske hensyn, nemlig at de nytteløse
svineinfluenzavaccinationer kan føre til dødsensfarlig influenza.

Dette er påfaldende i lyset af de mange milliarder dollar i indsats over hele verden for
hurtigt at fremstille enorme lagre af vacciner, op til hidtil usete 2 mia. doser.

Sundhedsstyrelses-ansatte tjenestemænd er bange for, at denne usædvanlige stamme af


H1N1-influenzavirus kan mutere til en mere dødbringende form i efteråret – ligesom den
dødbringende spanske influenzaepidemi i 1918.

Forskere på Shizuoka University i Japan skrev i marts i Public Library of


Science (PLoS One) at ”Massevaccination kan, medmindre den overvåges
godt, rent faktisk fremkalde den frygtede genmutation, som kan resultere i
flere tilfælde, øget hospitalisering eller øgede og større dødstal.”
Forskerne konkluderer, at ”en vaccination, der forventes at forhindre
spredning af sygdommen, i stedet kan fremme spredning af sygdommen.”

De vacciner, der i øjeblikket er i produktion imod denne ukendte mutant, kan nok ikke
give immunitet mod den nye variant af influenzavirus og faktisk medføre mutation, der
kunne dræbe millioner af sårbare mennesker.
Menneskeheden er ved at kaste sig ud i et stort hasardspil. Impulserne fra
sundhedsstyrelsernes embedsmænd og politikere til at forberede befolkningsgrupper på
massevaccination, kan resultere i en uundgåelig katastrofe af hidtil uset omfang.

Man kunne derfor i forvirringen frygte, at de tiltagende bivirkninger og sygdomme, der


kan opstå i kølvandet på massevaccinationer, fejlagtigt vil blive forvekslet som et bevis på,
at H1N1 var så farlig, som det oprindeligt blev påstået. Det andet scenarie er, at vaccinen
kan medføre mutation til et farligere virus, der så vil kunne bruges som falsk bevisbyrde
for, at H1N1 var så farlig, som det oprindeligt blev påstået. Disse scenarier udelukker ikke
hinanden.
1918-virusset er i øvrigt i samme kategori som det nuværende A/H1N1-virus. Se forskelle
og ligheder.

En H5N1 (fugleinfluenza), som spredes let ville være katastrofal, men angiveligt er
risikoen for mutation af H1N1 meget lille.
Alle H1N1-snydevacciner (mockup) er ironisk nok blevet udarbejdet med en
H5N1-stamme af influenzavirus.

Ukraine i panik, mutation, Baxter...


Pga. tidspres henviser jeg til diverse oversigter over den fortløbende mystiske
sygdom/virus/mutation, som først opstod i Ukraine, og som er fyldt med signifikante
anomalier, og kan få meget stor betydning for pandemiens videre forløb, idet der er tale
om stærkt angreb af lungerne - pga. mutation af H1N1 eller andet patogen.

Immunsystemet kan udløse en en såkaldt cytokinstorm . Dette er en organ-


ødelæggende reaktion, der f.eks sås i 1918 under Den Spanske Syge. Den fører til
akut åndedrætsbesvær og død. Jan Pravsgaard Christensen, der er lektor ved Det
Sundhedvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, udtalte til
nyhederne.tv2.dk : ”Raske mennesker har et godt immunsystem. Et godt
immunforsvar fjerner inficerede celler, som f.eks. celler, der har svineinfluenza i
sig, og i den forbindelse tilkalder de hjælp - med hjælpen opstår der betændelse,
der kan forårsage væskeansamling i lungerne. I værste tilfælde dør man derfor,
fordi man drukner på grund af væske i lungerne.”

Denne reaktion synes til dels at have stærke lighedstræk med årsagen til dødsfald i
Ukraine pga. mulig mutation af H1N1 eller et andet patogen, som p.t. giver
anledning til bekymring .
Se i øvrigt dette interview med en ukrainsk professor.

30. november: Der er sporadiske rapporter om, at Ukraine-patogenet har nået USA
og Frankrig (28. november). Virussets udviklingshastighed overstiger nu forsvar
og vaccinen (30. november) .
Søg videre for opdatering på de nedennævnte udvalgte websites med søgeordene
”Ukraine”, ”pandemic”, etc.

Følgende links fra http://www.theflucase.com:


UK bioweapons lab allegedly finds evidence swine flu has mutated in Ukraine.

Følgende links fra http://www.naturalnews.com:


H1N1 "super flu" plague in Ukraine sparks concern.
Swine Flu Deception and Disinformation Exposed.

Følgende links fra www.infowars.com:


Black Lungs: Mysterious Flu in Ukraine Takes Deadly Turn.
Deadly flu spreads across Ukraine.
Søg videre på http://www.infowars.com/search.html

NB! Om Joseph Moshe – whistleblower, der forudså og advarede om, at Baxter udviklede
et biologisk våben i Ukraine flere måneder før Ukraine-udbruddet startede.

Rapporter om fly, som sprøjtede ukendte substanser over områder i Ukraine, før udbrud
fandt sted.

Generel oversigt fra hele verden om pandemien: http://rense.com/Datapages/fludat.htm

For de tekniske (ikke kun): Doktor Henry Nimans kritiske website:


http://www.recombinomics.com/whats_new.html

Baxter - fatalt brud på vaccinesikkerhed kunne have resulteret i en pandemi


Det amerikanske firma Baxter havde sendt sæsonbestemt influenzavaccine med levende
fugleinfluenzavirus H5N1 fra Østrig til Tjekkiet til brug på mennesker til 18 lande.
En rutinemæssig prøve i Tjekkiet i februar i år afslørede den fatale fejl – alle vaccinerede
dyr (fritter) døde! Baxter har erkendt, at der var levende fugleinfluenzavirus H5N1 i vacci-
nen - men det er uafklaret, hvordan den er kommet der. Der er mistanke om, at dette slet
ikke var nogen fejltagelse - idet det er umuligt at blande de to virus under de givne proce-
durer. Hvorfor? Fordi Baxter International overholder noget, der hedder BSL3/Bio-safety
Level 3, et sæt af meget strenge laboratorie- og sikkerhedsprotokoller, der forhindrer
krydsforurening af materialer.
Dette fik tjekkiske aviser og mange eksperter til at stille spørgsmålet om dette brud i sik-
kerhedsprocedurer blev iværksat med fuldt overlæg.

"Hvis du sender et brev fyldt med koppevirus til din senator, bliver du
arresteret som terrorist, så hvorfor slipper Baxter afsted med at
sende et langt mere dødeligt virus til laboratorier rundt omkring i verden?”
- Mike Adams, sundhedsekspert.
Baxter indrømmede dette sikkerhedsbrud, omend først modvilligt, i marts 2009 efter de
først påberåbte sig handelshemmmeligheder som årsag til deres tavshed.

Nyheden blev overraskende kun rapporteret i ganske få aviser verden over, og i betragt-
ning af Baxters meget alvorlige forseelse er det tankevækkende, at nyheden ikke var at fin-
de i nogle danske aviser overhovedet. En repræsentant for WHO, Roberta Andraghett,
som befandt sig København, udtalte sig om episoden til den canadiske avis Toronto Sun.
Times of India omtalte også episoden. Se også her.
Polsk TV om Baxters kontaminering.

Patent på H1N1-vaccine før udbrud fandt sted


Baxter ansøgte om et patent på H1N1-vaccine et år før udbrud i august 2008 – noget som
forekommer at være en umulighed, idet H1N1-virusset ikke eksisterede, før det opstod i
april 2009.
H1N1 er ikke ordret navnet på den virus, men det er funktionelt, tilsvarende at navnet på
den virus er influenza A, og undertypen H1N1 er anvendt til yderligere at skelne det.

H og N fra H1N1 har betydningen hæmagglutinin (H) "form 1" og neuraminidase "form
1". Form (kemisk struktur), som hvert protein kan antage, er nummereret og klassificeret,
og de forskellige kombinationer af disse, anvendes til at skelne influenza A stammer i
praksis.

Så dette patent er sandsynligvis langt mere inkriminerende end nogle tror. Det er også
værd at kigge på de navne, der har investeret i disse selskaber, samt i de virksomheder,
der producerer de antivirale midler, der anvendes til at bekæmpe symptomerne: Donald
Rumsfeld, Dick Cheney, Barack Obama.

Angiveligt har både medicinalfirmaerne Baxter, Novartis og GSK ansøgt om patenter på


H1N1, før udbruddet i april fandt sted.

Novartis trak desuden H1N1-vaccine tilbage, efter at de havde udsendt den – 2 måneder
før H1N1-udbrud fandt sted. Se også her og her.

Journalist anklager WHO og FN for bioterrorisme


Den østrigske journalist Jane Bürgermeister har efter eget udsagn indgivet
kriminalanklage til FBI mod bl.a. WHO, FN, Homeland Security, de store
farmaceutiske koncerner m.fl. Hun har også udarbejdet et forbud mod tvungen
vaccination.
Disse tiltag følger hendes anklage indgivet i april mod Baxter AG og Avir Green Hills Bio-
technology i Østrig for at have fremstillet og udsendt de 72 kg sæsonbestemt influenzavac-
cinemateriale til 16 laboratorier i 4 lande, som var kontamineret (besmittet) med levende
fugleinfluenzavirus. Sagens chokerende kerne bestod som sagt i, at det er umuligt at
kryds-kontaminere vaccinen med levende fugleinfluenzavirus under BSL3-regler (Biosafe-
ty Level 3), hvilket er en af de strengeste sikkerhedsprotokoller for omgang med vaccine i
verden, som Baxter overholder.
I forlængelse af denne logik er mistanken om forsætligt spil fra Baxters side tilsyneladende
bestyrket. Jane Bürgermeister hævder, at dette bevismateriale giver et klart bevis for, at de
farmaceutiske virksomheder og internationale offentlige organer selv er aktivt engagerede
i produktion, udvikling, fremstilling og distribution af biologisk materiale - der er klassifi-
ceret som det mest dødbringende biovåben på jorden – med potentiale til at udløse en
pandemi og forårsage massedød. Overskrifter i asiatiske mainstream-aviser med over-
skrifter som SWINE FLU SHOCK – IS IT A BIOLOGICAL WEAPON? stiller også lignende
spørgsmål.

I sine anklager i april bemærkede hun, at Baxters laboratorium, angiveligt et af de


laboratorier i verden med de strengeste laboratorieprotokoller for sikkerhed, ikke
overholder selv de mest grundlæggende og essentielle forskrifter i forbindelse med at
opbevare 72 kg af et patogen, der betegnes som et biovåben med 60% dødelighed,
tilstrækkeligt sikkert og holde det adskilt fra alle andre stoffer under strenge
biosikkerheds-foranstaltninger, men tillod selskabet at blande det med den almindelige
menneskeinfluenzavirus og sende det ud under falsk etikette fra sine faciliteter i Orth ved
Donau.

Dette, som iflg. Bürgermeister ser ud som et forsøg på at kickstarte en lukrativ pandemi,
blev stoppet, efter en tjekkisk forsker afprøvede materialet på fritter - som alle døde!
Hændelsen blev ikke fulgt op af WHO, EU eller de østrigske sundhedsmyndigheder. Der
var ingen undersøgelse af indholdet af virusmaterialet, og der er ingen data på den
genetiske sekvens i det frigivne virus.

Som svar på parlamentariske forespørgsler den 20. maj 2009 afslørede den østrigske
sundhedsminister, Alois Stoger, at ulykken ikke var blevet behandlet som en fejl i
biosikkerhedspraksis, som den burde have været, men som en overtrædelse af dyre-
kodeksen. En dyrlæge blev sendt til laboratoriet for en kort inspektion.

Lyt til dette interview med Jane Bürgermeister, Dr. Rebecca Carley, Rebecca Campell og
andre. Bürgermeister er blevet fyret fra sit job uden begrundelse af de samme, som kort tid
forinden havde prisbelønnet hende for sit arbejde hos dem.

Hvor surrealistisk det end lyder, er de mange siders bevismateriale og hele hendes blog
overvældende læsning om et meget aktuelt og presserende spørgsmål. Hun fremstår som
en modig borger, velartikuleret og med høj integritet.
Hold dig opdateret på hendes højproduktive website, der hver dag bliver opdateret med
omfattende information: http://www.theflucase.com/

Tjekkiske aviser stiller samme spørgsmål


Var det bare en strafbar uagtsomhed, eller var det et forsøg på at fremprovokere en
pandemi ved hjælp af en vaccination mod influenza for at sprede sygdommen - som det
skete med den medicin i USA, der indeholdt HIV-virus? - Og så profitere på vacciner mod
H5N1, som Baxter udvikler? Hvordan i alverden kunne et virus som H5N1 havne i de
almindelige influenzavacciner? Følger de ikke engang blot grundlæggende forholdsregler
i de amerikanske farmaceutiske selskaber? De originale artikler på tjekkisk: 1, 2, 3.
”Conspiranoia” eller ”conspirafact” - H1N1 – virusset skabt i laboratorium?
NB! Den verdensanerkendte virolog Adrian Gibbs , som tidligere mente, at H1N1-
virusset kunne være skabt i og undsluppet fra et laboratorium, har gentaget sin
påstand og publiceret nye informationer den 24. november 2009 . Han bliver nu
støttet af 2 andre eksperter. At virusset kunne være menneskeskabt, er ikke
indikation for forsætlig frigivelse af virusset, men hypotesen er dog plausibel,
dersom det er sandt.
I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at sidste gang et biologisk våben truede
USA (miltbrand-angrebene i 2001), antoges det bredt at være fra en helt anden kilde end
det, man formodede (Al-Qaeda), for kilden blev sporet til Fort Detrick, den ledende
militære institution for biologisk krigsførelse og forskning. Den ansatte forsker Bruce Ivin
blev anklaget som den skyldige, og begik selvmord. Fort Detrick var en surrealistisk
usandsynlig kilde til angrebet på daværende tidspunkt, som ikke desto mindre viste sig at
være sand.

Sikkerheden kan således være dybt kompromitteret, som attesteret ved at et stort antal
vira fra Fort Detrick ikke kunne redegøres for i juni 2009 - i samme laboratorium som
Bruce Ivin var ansat. Der manglede desuden 3 virusprøver, allerede i april 2009 kort
før udbruddet startede i Mexico .

Alt dette er selvfølgelig omstændeligt og spekulativt, men viser som minimum


blot, at sikkerheden i biologiske laboratorier har været uforsvarlig og faretruende
kompromitteret.
For de enten mere vågne eller såkaldt "konspiranoide" i deep search - der allerede i
april anede en hypotetisk sammenhæng mellem Gilead Sciences (Tamiflu-
intellectual rights), Baxter, H1N1, Fort Detrick, m.m. - som vil vide mere (kan
sikkert tælles på én hånd i sovende DK), er websitet her dedikeret til et sådant
umuligt quest.
Se også her.

Kort tilbageblik: April 2009: Donald Rumsfelds, Dick Cheneys og George Bush's
(aktionærer) Tamiflu pushers bliver de store vindere af dette års store svine-flu-frygt (som
de var det 2005/2006). Roche Holdings aktier faldt drastisk, men den nylige svine-frygt
kom deres faldende aktier til undsætning i tide; som i 2006. I november 2005 pressede
George W. Bush kongressen til at afsætte 7,1 milliarder dollars i "nødsituation" som
forberedelse til en kommende fugleinfluenzapandemi, hvoraf 1 millard dollars blev afsat
eksklusivt til køb og distribution af Tamiflu. Bush påstod, at 2 millioner amerikanere ville
dø, hvis den amerikanske kongres ikke finansierede hans pandemiske influenza-plan.

Mange advarede om, at dette var et svindelnummer, ligesom svineinfluenza-frygten var


det i 1976 (hvor flere døde af medicinen mod den end influenzaen selv). Nu vil WHO
”redde” millarder af mennesker ved at bruge millarder af dollars på 1) Roches influenza-
medicin Tamiflu og 2) en lyn-fabrikering af en vaccine, de påstår er et mysterium for
videnskaben. Den ledende partner udvalgt af WHO til at få den lukrative kontrakt er
Baxter.
Præcedens i forsætligt slet spil: Den farmaceutiske industris profit-
forbrydelser

Hvis disse anklager om forsætlig kontaminering har noget på sig, er spørgsmålet,


om det overhovedet vil få konsekvenser for Baxter og de ansvarlige. Det er nemlig
ikke første gang, at Baxter er blevet taget i at distribuere vacciner, der er
kontamineret med dødeligt virus.

I 2006 blev det afsløret (video), at Bayer Corporation (og Baxter) havde opdaget, at
deres injektionsstof, som blev benyttet ved hæmofili, der er en kronisk arvelig
sygdom, hvor blodet ikke kan størkne, var kontamineret med HIV-virus. Interne
dokumenter viser, at efter at de 100% vidste, at stoffet var kontamineret, tog de det
af det amerikanske marked - for så blot at dumpe det på de europæiske, asiatiske
og latinamerikanske markeder og derved bevidst udsætte tusinder, de fleste af
dem børn, for de levende HIV-vira .

Nogle embedsmænd i Frankrig blev sat i fængsel for at tillade vaccinen at blive
distribueret. Dokumenterne viser, at FDA sammen med Bayer i al hemmelighed
fortiede skandalen og tillod det dødbringende stof at blive distribueret på
verdensplan. Ingen i Bayer-ledelsen blev nogensinde konfronteret med anholdelse
eller retsforfølgelse i USA.

Ligeledes slap Baxter med et 'ups' og et gyldent skulderklap, der løber op i


milliarddollarklassen ved at blive betroet fremstillingen af vaccinen mod
svineinfluenzaen til hele Østrig og mange andre lande. Hvorfor sætte sin lid til et
selskab som Baxter, som har vist sig a) enten ikke at kunne håndtere
sikkerhedskravene eller b) overlagt at have kontamineret vaccinemateriale med
levende fugleinfluenzavirus?

New Zealand f.eks. har været i tvivl angående Baxters integritet - se f.eks. her.

Det er - som allerede nævnt - ikke et ukendt fænomen, at medicinalindustrien ofte


manipulerer med forskningsdata og handler uetisk med profit for øje . Et at de nylige
forfærdelige eksempler er Vioxx, et smertestillende gigtmiddel produceret af
Merck, en af verdens største medicinalvirksomheder. Merck fortiede de fatale
bivirkninger af Vioxx , som resulterede i over 60.000 dødsfald .

I en fortløbende retssag er det nyligt afsløret, at de læger og forskere, som


kritiserede Vioxx, blev udsat for trusler og karaktermord af Merck .
Man får uvilkårligt en hurtig association til følgende udtalelse, omend SSI handler i god
tro i sammenligning med Merck: ”Statens Serum Institut langer hårdt ud efter læger, der
udtaler sig skeptisk om vaccination mod influenza A(H1N1)” - Politiken.
Den engelske forfatter (og tidligere efterretningsagent for MI5 og MI6) John Le Carré
udtalte, da han lavede research til sin bog “The Constant Gardener” (som beskriver
medicinalindustriens ekstreme udnyttelse af et tredjeverdensland) - at hans roman er en
nedtonet beskrivelse i forhold til realiternes verden:

“Som min rejse gennem den farmaceutiske jungle skred frem, erkendte jeg, at min historie
var tam som et feriepostkort sammenlignet med virkeligheden.” Se også her.

Der har ofte været tale om, at medicinalindustrien har haft en interesse i at modarbejde
gennembrud i helbredende præparater, som udgør en trussel mod deres markedsandele –
se f.eks. her.

Ifølge læge Anders Bruun Laursen er der stærkt foruroligende politiske og økonomiske
bevæggrunde bag pandemien: http://euro-med.dk/?p=11629 http://euro-med.dk/?p=11313
Mange akademikere har lignende synspunkter.

Autoritetstro er grunden til vantro


Oftest vil sandhedsværdien af påstande, som forekommer for u-trolige blive betragtet som
lav af mange mennesker. For journalister, ikke nødvendigvis pga. loyalitet overfor en
bestemt redaktionel linjes krav om ”vederhæftighed” eller frygten for kollegial
stigmatisering.

Og generelt ikke fordi ræsonnementerne, der leder mod konklusionerne, nødvendigvis


betvivles som ulogiske eller efterprøves (det når sædvanligvis ikke engang så vidt) - men
fordi de simpelthen forekommer for negative, for uvante, for uoverskuelige, for trættende,
for ubekvemmelige, etc. Og når man f.eks. ridser indholdet af nærværende artikel op for
bekendte, venner, familie, m.fl., bekræftes den (stereo)typiske reaktion: Efter det
indledningsvise splitsekund af studsen og vantro kommer reaktionen prompte, og
rationaliseringerne affyres pr. refleks:
”Farmaceuterne ved jo nok, hvad de gør, de er jo uddannede mennesker”, ”Det er nok
ikke så slemt”, ”De danske aviser har ikke skrevet om det – ergo er det løgn”, ”Dine kilder
passer ikke”, ”Det er ude på overdrevet”, "ekstremt”, etc. - medmindre modtagerens
uimodtagelighed, ligegyldighed og metaltræthed over for informationsbombardementet
af generelle negative nyheder er sat ind for længst til, at det har nogen interesse (hvor den
uformulerede følelse oversat ville være: ”Det er for kedeligt”).

Den måske mest generelle, men naive og ugyldige indvending er, at “vaccinen ville jo
ikke blive brugt, hvis den ikke var sikker.” Dette på trods af medicinalindustriens historik
(som mange mennesker slet ikke er bekendt med). Se igen 1976-vaccinens bivirkninger.

Naiviteten har affødt en velkendt, lidt nedvurderende, holdning hos mange kritikere af
vacciner og lægemiddelindustrien, der mener, at mange mennesker er for godtroende og
autoritetstro.
Det meget besøgte og populære amerikanske website www.naturalnews.com udgav den
satiriske artikel ”10 ting, som du ikke må vide om svineinfluenzavaccinen,” og artiklen
eksemplificerer netop denne nedvurdering - man må dog holde in mente, at denne
sarkastiske holdning afspejler en polemisk taktik, som er motiveret af humanisme.

Følgende citat - taget fra den fremragende essayserie om journalistikkens vilkår skrevet af
Carsten Jensen i Information - kan til dels bruges som plausibel forklaring på vantroen
over for den forfærdende kynisme, som medicinalindustrien udviser:

”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til
at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt
ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt
for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt
åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid
en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr
ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller,
men en ringe journalist.”

Citatet er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som
en psykologisk forklaring på uimodtageligheden overfor påstande om
medicinalindustriens forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt.
Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for disse vacciner og Big Farma kun hører til
i den udannede, uvidende, og medicin-forskrækkede del af befolkningen - med dertil
hørende naive halvskolede alternative behandlere og teknologiforskrækkede græsrødder -
men det er evident, at dette ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten
og fordommene snarere hos de uinformerede og autoritetstro.

En kort oversigts-analyse af medicinalindustriens modus operandi*

* Fortløbende enorm cutting edge analyse af den globale farmaceutiske industris fremtid: "Pharma 2020"

Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente
mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser,
er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner,
Newsweek, publicerede i august 2009 en meget signifikant artikel, der på baggrund af
sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver
med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det
modsatte.

Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til
den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende
åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende - udgør den
refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at
foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden (fra ”jorden er
flad” til Vioxx-skandalen, m.m.).
En amerikansk sundhedsekspert fra Havard University udtalte sig engang om
medicinalindustriens magt, monopoler, m.m. Han gentog det engelske ordsprog om, at
“uvidenhed er lykke” (ignorance is bliss) – men tilføjede dog hurtigt: “Tænk grundigt
over, hvem der bliver begunstiget af denne uvidenhed – og hvem der bliver skadet af
den.”

Jeg selv sætter min lid til uafhængige analyser og selvstændig kritisk tankegang,
og jeg opfordrer dig til at gøre det samme, idet skriften på væggen er splattet ud
med rødt i en sådan grad, at man må være blind for ikke at kunne se den.

Mike Adams havde ret i sin sarkastiske vurdering tidligere på året, da han skrev
følgende (her i en omskrivning fra datid til nutid): ”De svineinfluenzavaccine-
centre, som er dukket op over hele verden, er ikke fuldstændigt nytteløse: De
udgør en let måde at kunne identificere store grupper af virkelig stakkels stupide
folk. De siger, at lotteriet er en beskatning af mennesker, som ikke kan matematik.
Tilsvarende er influenzavacciner en beskatning af mennesker, som ikke forstår
sundhed”.

P.S. Der er forsøgt at komme rundt om så mange forskellige aspekter af H1N1-vaccinen og pandemien som
muligt, men det kan i sagens natur kun blive meget begrænset, grundet begivenhedernes encyklopædiske
natur og hastigheden, hvormed tingene forløber. Har forsøgt at belyse de centrale aspekter, men visse
væsentlige aspekter af bl.a. Novavax, WHO, m.m. er udeladt. Hold dig opdateret på www.theflucase.com
og http://rense.com/Datapages/fludat.htm
CN, 1/12/09
APPENDIX – de foreslåede alternativer:
Om ”Uniform Pikoskalær (Konstant) Oligodynamisk Sølv Hydrosol” (langt mere
effektivt end almindelig kolloid sølv ) - i forbindelse med pandemiske trusler fra
fx fugleinfluenza og SARS: "Dr. Rentz (2003) publicerede en overbevisende retrospektiv
og peer-reviewed afhandling, dvs. som har været til kritisk gennemsyn, om en højst
avanceret, effektiv og sikker virotoksisk oligodynamisk sølvhydrosol, hvori han gjorde det
klart, at det er midlet til at overvinde fugleinfluenza og SARS."

Immunogenic Research Foundation, IMREF, som kalder sig ”The Authority in Silver
Hydrosol Therapeutics”, har mange højtuddannede læger og forskere i deres
”advisory-board” og skriver:
“Som resultat af et nanoteknologisk gennembrud er mange autoriteter inden for
sølvterapi i dag begyndt at give udtryk for, at på grund af den globale landsbys
svækkede immunforsvar, som stammer fra dødelige antibiotika- og vaccineresistente
mikroorganismer, er det tid at vende tilbage til den tidligere vidt udbredte brug af
sølv” - Immunogenic Research Foundation, IMREF. - Immunogenic Research
Foundation, IMREF.

En lovende kur mod URTI-pandemier, herunder H5N1 og SARS: Er den endelige


løsning på de kommende plager blevet fundet?
af Eric Gordon, MD og Kent Holtorf, MD - April 2006

Historisk virotoksicitet af oligodynamisk sølv

Vira, der forårsager de fleste øvre luftvejsinfektioner (URTI), som adenovirus, coronavirus,
coxsackievirus, influenza-virus, parainfluenza-virus, respiratorisk syncytialvirus og
rhinovirus, som tegner sig for størstedelen af tilfælde.1 Et bredspektret antivirusmiddel,
som virkelig virker er nødvendigt for at bekæmpe over 200 vira, der forårsager URTI.2
Oligodynamisk sølv lever utvivlsomt op til dette.

Nye medicinske undersøgelser bekræfter den universelle bredspektrede virotoksiske


effekt af oligodynamisk sølv (Ag+) både in vitro og in vivo, uden for og inden i den
menneskelige krop. Dette omfatter nogle af de mest formidable virale organismer som
HIV (herunder ko-infektioner)3 4 5 6 7 8 9 10 og herpesvirus hominis (HSV).11 12 13 14 15 16 17

På trods af den lave forekomst af oligodynamisk Ag+ i de seneste 100 års sølv-baserede
midler har den samlede autoritative medicinske litteratur dokumenteret effekt af Ag+'s
virotoksicitet over for mere end 24 vira. For vira, som er relevante for URTI, er de følgende
kendt for at bukke under for oligodynamisk Ag+:
Adenovirus;18 13
Coxsackie virus type B-3 (CB-3);19
Influenzae (stammer ikke identificeret);20 21 22
Influenza A; 13 19
Influenza B (Haemophilus influenzae);23
Rhinovirus type 1A 19 og
HSV-(URTI), som refereret ovenfor.

Baktericide egenskaber af oligodynamisk sølv i URTI historisk set

Oligodynamisk Ag+'s antimikrobielle effekt rækker langt ud over dens virotoksicitet.


Oligodynamisk Ag+'s dødelige virkninger strækker sig over alle mikrobielle domæner
(virus, bakterier og svampe). Følgende URTI-relaterede bakterier er kendt for at være
modtagelige for oligodynamisk Ag+:

Beta-hæmolytiske streptokokker,24 25 11 26 27 28 29 30 31 som forårsager tonsillopharyngeal


cellulitis, tonsillopharyngeal-bylder29 (herunder reducerede nasopharangeale bylder),32
otitis media33 29 31 plus bihulebetændelse,34 31 35 og op til ti procent af tilfælde af voksen
pharyngitis36 og de dertil knyttede betingelser – skarlagensfeber;33
Streptococcus-lungebetændelse;23
Corynebacterium diphtheriae;37 11 33 26
Neisseria gonorrhoeae;25 29 38 33 39 40 41
Herpesvirus hominis (HSV);11 12 13 14 15 16 17
Klebsiella pneumoniae; 42 27 23
Haemophilus influenzae; 23
Bordetella pertussis; 32 31 færre end 10% af akutte tracheobronchitis tilfælde, og
Mycobacterium (tuberkulose) 38 31
Inflammatoriske tilstande af øjne, ører, næse og hals, 43 44 39 40 31 45
Forårskatar; 29 og
Pneumococci46/Pneumonia.47

Case history

Måske ligger oligodynamisk Ag+'s mest overbevisende natur i dets evne til at udrydde
pervasive primære og sekundære ko-infektioner samtidig. Et kontrolleret forsøg, der
svarer til en "best-case-serie" af to grupper med fremskreden AIDS (candidiasis og wasting
syndrome) med immunitetsundertrykkende fragmenter (ISM), viste fuldstændig
seronegativ konvertering efter en enkelt behandling med oligodynamisk Ag+ hydrosol.
Undersøgelserne blev udført på medicinske klinikker i Lucha Contra el Sida,
Comayaguela, Tegucigalpa, Honduras, Mellemamerika.

Citat fra undersøgelsen: ”Endvidere er midlet [sølvoxid-hydrosol] i stand til at dræbe


patogener og udrense blodbanen for immununitetsundertrykkende fragmenter (ISM),
hvad enten de er forårsaget af AIDS-virus (HIV) eller ej, og således genoprette
immunsystemet.”3
Denne ene behandling leverede i alt 200 mg sølv til en 70 kg patient, vel inden for det
lavest observerede bivirkningsniveau (LOAEL) fastsat af EPA for injiceret sølv.48 I
modsætning til pikoskalær oligodynamisk Ag+ hydrosol, som er blottet for sølvoxid,
krævede det tidligere nævnte en aktivering til et oligodynamisk stadie med persulfat. Ikke
desto mindre var resultaterne forbløffende.

Konklusion

Nano-videnskabsfolk har fremstillet nanoskalær eller bedre oligodynamisk Ag+ hydrosol,


som er et meget lovende og sikkert antivirusmiddel. Dets rette brug vil uden tvivl påvirke
den globale bekæmpelse af disse sygdomme i dette århundrede.

Se www.bionaid.dk
Vild oreganoolie
London Times skrev i 2001*: “Siden penicillin blev opdaget, har lægevidenskaben
været involveret i et kapløb mod konstant muterende bakterier. Uundgåeligt er
kampen om tiltagende stærk medicin, som bekæmper infektion, en kamp, som ingen
ende kan tage, og som tilskynder nogle eksperter til at fokusere igen på gamle, men
effektive måder at tackle sygdom på. En af disse kunne være brugen af den vilde
oreganoplante...”
http://www.hedleys.ca/PDF/Oregacyn%20P-73%20Product%20Sheet.pdf

* The Ancient Greeks Favourite Medicinal Herb Could Help to Destroy Modem Viruses.' The Times. May 8, 2001.

Den bedste vilde oreganoolie i verden er sandsynligvis fra North American Herb &
Spice Co., som er blevet grundigt testet af Georgetown University.
Oreganoolien P73 dræber vira, bakterier, parasitter og svampe (research).

Kuriøst interessant er det, at den tidligere vicepræsident Dick Cheney, var


interesseret i netop denne specielt udviklede oreganoolie, som havde ”slagtet H5N1”
– en særdeles farlig fugleinfluenza, som skabte frygt for epidemi i 2005.

I The Power Hour, den 7. juli 2005, afslørede Dr. Cass Ingram fra North American
Herb & Spice, at det amerikanske forsvarsministerium havde forespurgt Georgetown
University omkring de vira og bakteriedræbende egenskaber ved hans P73
oreganoolie, som de havde testet. Efterfølgende ringede forsvarsministeriet og Dick
Cheney ham op og ville bestille 190.000 liter. Men Dr. Ingram afviste bestillingen, idet
der ellers ikke ville have været noget tilbage til offentligheden.

H5N1 er et meget farligt virus i sammenligning med den nye H1N1. Følgelig vil
H1N1 være endnu lettere for P73 oregano at slå ihjel, da sværhedsgraden mellem de
to vira er meget stor.

Køb af Oreganolien P73 i England: www.oliveleaf.co.uk/acatalog/Oreganol_P73.html

Via Holland og Polen: www.vivanatura.nl


D-vitamin
Det er betegnet som en åben hemmelighed, som medicinalindustrien hader, at D-
vitamin er ekstremt effektivt til både forebyggelse og bekæmpelse af influenza, og
studier peger i retning af, at influenza måske ligefrem er en D-vitamin-
mangelsygdom. D-vitamindråber vil således udgøre et fornuftigt supplement til
nødkittet.

”For at komme op over minimumsgrænsen på 50 nanomol må den gennemsnitlige


dansker indtage langt højere doser D-vitamin i form af kosttilskud (...) 20-30 procent af
den danske befolkning ligger under den kritiske grænse på 50 nanomol. At ligge så lavt er
forbundet med en øget fremkomst af en lang række sygdomme (…) og D-vitamin kan kun
beskytte mod kroniske sygdomme, hvis man når op over 100 nanomol i blodet,” siger dr.
med. Henrik Hey og dr. med. Lars Hyldstrup.

Dr. Mercola, profileret som en af USA's mest populære helseeksperter, skriver:


”Selv om kosttilskud er klart ringere end sollys eller sikre solarier, bliver jeg mere og mere
overbevist om værdien af D-vitamin som kosttilskud, da det er mindre potentielt giftigt,
end mit første indtryk var, og det er uden tvivl nemmere og billigere end sikre solarier. For
dem med ingen eller meget begrænset sollys om vinteren vil 4000-5000 IE (100-125
mikrogram) om dagen være passende for de fleste voksne. Hvis du vejer meget, kan du
blive nødt til at tage dobbelt dosis, og for børn er dosis omkring halvdelen. Bemærk, at
disse doser er langt over den anbefalede daglige tilførsel som sundhedsstyrelsen har sat,
som er absurd lille i forhold til, hvad der skal til for at holde influenza eller kroniske
sygdomme borte. Det essentielle her er, at du overvåger dit D-vitamin-niveau ved en
blodprøve af og til for at sikre, at dit niveau er terapeutisk og ikke giftigt.”
Hvis du tager ovenstående doser af D-vitamin, er sandsynligheden for, at du får influenza,
ikke stor. Skulle du alligevel gå hen og få influenza, så husk på, at du også kan bruge D-
vitamin til behandling af influenza.

Den terapeutiske dosis af D-vitamin er 2000 IE (50 mikrogram) pr. kilo legemsvægt. Dosen
tages en gang om dagen i tre dage (bemærk, at der kunne blive tale om en meget høj dosis,
hvis du vejer meget - så høj som 2-300.000 IE (5000-7500 mikrogram) pr. dag). Dette er den
dosis, dr. John Cannell, grundlægger af Vitamin D Council, har brugt med stor succes i en
række år.

D-vitamin – video af Dr. Mercola: http://www.youtube.com/watch?v=ITsTj80-gP0


Se også denne artikel.
Andre naturlige valgmuligheder
Der er et utal af mange naturlige immunstyrkende, antivirale og antibakterielle urter,
planter, ekstrakter, etc., som er historisk dokumenterede i sine virkninger, og som
modarbejdes og mistænkeliggøres af big farma (disse kan ikke patenteres af big farma-
industrien, idet de er naturligt forekommende – der er derfor ikke big bucks at hente, et
meget velkendt faktum af folk in the know).

Her blot nogle få bud:


"Naturlig forebyggelse af influenza" af Carsten Vagn-Hansen, læge og sundhedskonsulent
Video: Oplysnings- og debatmøde om svineinfluenza-vaccinen
Olivir - et virus- og bakteriedræbende middel
Helsenyt - Australsk tee tree oil
Ipe Roxo
Hyldebærekstrakt
Jyllandsposten - Hvidløg som influenzakur

Oversigt over diverse lægeplanter, urter, m.m:


http://naturalmedicine.suite101.com/article.cfm/natural_antiviral_alternatives
http://www.natural-holistic-health.com/natural-antiviral-herbs/
http://herbalmedicine.suite101.com/article.cfm/natural_treatment_for_flu_symptoms
http://www.herbalremediesworld.com/antiviral-herbs.html
1 http://www.clevelandclinicmeded.com/ diseasemanagement/infectiousdisease/urti/urti.htm
2 http://www.dartmouth.edu/~health/resources/uri.html
3 Antelman MS. Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices. USPTO # 5,676,977,
October 14, 1997.
4 Dean W, et al. Reduction of viral load in AIDS patients with intravenous mild silver protein � Three case reports.
Clinical Practice of Alternative Medicine, 2001 Spring.
5 Oka H, et al. Inactivation of enveloped viruses by a silver-thiosulfate complex. Metal Based Drugs, 1994;1(5-
6):511.
6 Hussain S, et al. Cystine protects Na, K-ATPase and isolated human lymphocytes from silver toxicity. Biochem.,
Biophys Res Comm, 1992;189:1444-1449.
7 Aiken C, In vitro MIC Test Against HIV-1, published account via email, AA-90 Results, Vanderbilt University,
School of Medicine. 1997 Dec 16.
8 Fields CB, et al. Method for treating blood borne viral pathogens such as immunodeficiency virus. United States
Patent No. 6,066,489. 2000 May 23.
9 Elechiguerra JL, Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. J Nanobiotechnology. 2005;3:6.
10 Zhong-Yin, Z, et al. Zinc inhibition of renin and the protease from Human Immunodeficiency Virus Type 1.
Biochemistry, 1991 Sept 10;30(36):8717-21.
11 Grier N, Silver and Its Compounds. In: Disinfection, Sterilization and Preservation, S. Block, edit., Lea & Febiger,
Philadelphia, PA, 1983; p. 380.
12 Shimizu F, Shimizu Y, Kumagai K, Specific inactivation of Herpes simplex virus by silver nitrate at low
concentrations and biological activities of the inactivated virus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1976
July;10(1):57-63.
13 Thurman RB, Gerba CP. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses.
CRC Critical Reviews in Environmental Control, 1989;301.
14 Coleman VR, Wilkie J, Levinson WE, Stevens T, Javetz E. Inactivation of Herpesvirus hominis Types 1 and 2 by
silver nitrate in vitro and in vivo. Antimicrob Agents & Chemother, 1973;4:259.
15 Russell AD, Hugo WB. Antimicrobial activity and action of silver. Prog Med Chem, 1994;31:354.
16 Chang, TW, Weinstein, L, "In vitro Activity of Silver Sulfadiazine Against Herpesvirus hominis,"J Infect Dis, 1975
July;132(1):79-81.
17 Tokumaru T, Shimizu Y, Fox CL. Antiviral activities of silver sulfadiazine in ocular infection. Res Commun Chem
Pathol Pharmacol, 1974 May;8:151-8.
18 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting from the British Medical Journal, 1919 Jan 15;
ls(17):83.
13 Thurman RB, Gerba CP. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses.
CRC Critical Reviews in Environmental Control, 1989;301
19 Cliver DO, Sarles WB, Foell WK, Goepfert JM. Biocidal effects of silver: Contract NAS 9-9300 Final Technical
Report. University of Wisconsin, Accession Number � N70 23888, NASA CR Number � CR-108338, 1970 Feb;
p. 4-4 through 4-6.
20 Searle A B. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. MacMunn in the British Medical Journal,
1917;I:685), E. P. Dutton and Company, NY, 1919; p. 86.
21 Mahnel H, Schmidt M. Effect of silver compounds on viruses in water. Zentralbl Baktenol Parasitenk Infektionskr
Hyg, Abt. Orig. Reihe B. 1986;182:381.
22 "Septacrol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 456.
13 Thurman RB, Gerba CP. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses.
CRC Critical Reviews in Environmental Control, 1989;301
19 Cliver DO, Sarles WB, Foell WK, Goepfert JM. Biocidal effects of silver: Contract NAS 9-9300 Final Technical
Report. University of Wisconsin, Accession Number � N70 23888, NASA CR Number � CR-108338, 1970 Feb;
p. 4-4 through 4-6.
23 Leavitt RW, PhD (Prof. Microbiology). Brigham Young University, Microbiology Department, 1999 May 13; ref:
ASAP � 1.25 ppm to 10 ppm concentrate of Ag+.
19 Cliver DO, Sarles WB, Foell WK, Goepfert JM. Biocidal effects of silver: Contract NAS 9-9300 Final Technical
Report. University of Wisconsin, Accession Number � N70 23888, NASA CR Number � CR-108338, 1970 Feb;
p. 4-4 through 4-6.
24 Moyers CA, et al. Treatment of large human burns with 0.5% silver nitrate solution. Arch Surg, 1965 June;90:825.
25 Ford LC, MD (Department of Obstetrics and Gynecology). UCLA School of Medicine, Center for the Health
Sciences, 1988 Nov 1.
11 Grier N, Silver and Its Compounds. In: Disinfection, Sterilization and Preservation, S. Block, edit., Lea & Febiger,
Philadelphia, PA, 1983; p. 380.
26 Carr HS, Wlodkowski TJ, Rosenkranz HS. Silver Sulfadiazine: In vitro Antibacterial Activity. Antimicrobial Agents
and Chemotherapy, Nov 1973;4(5):585-6.
27 Hamilton-Miller, Shah, S, Shah, C. Silver Sulphadiazine: A Comprehensive in vitro Reassessment. Chemotherapy,
1993;39:406.
28 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting Sir James Cantlie in the British Medical Journal,
1913 Nov 15). E. P. Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
29 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting C.E. A. MacLeod in Lancet, 1912 Feb 3). E. P.
Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
30 "Neo-Protosil," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 350.
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
29 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting C.E. A. MacLeod in Lancet, 1912 Feb 3). E. P.
Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
32 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. Mark Hovell in the British Medical Journal,
1917 Dec 15). E. P. Dutton and Company, NY, 1919; p. 86.
33 "Collargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 178.
29 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting C.E. A. MacLeod in Lancet, 1912 Feb 3). E. P.
Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
34 http://www.emedicine.com/med/topic2184.htm
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
35 "Argenol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 91.
36 http://www.clevelandclinicmeded.com/ diseasemanagement/infectiousdisease/urti/urti.htm#definition
33 "Collargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 178.
23 Leavitt RW, PhD (Prof. Microbiology). Brigham Young University, Microbiology Department, 1999 May 13; ref:
ASAP � 1.25 ppm to 10 ppm concentrate of Ag+.
37 Bechhold, H, Colloids in Biology and Medicine, translated by J. G. M. Bullow. D. Van Nostrand Company, New
York, 1919; p. 376.
11 Grier N, Silver and Its Compounds. In: Disinfection, Sterilization and Preservation, S. Block, edit., Lea & Febiger,
Philadelphia, PA, 1983; p. 380.
33 "Collargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 178.
26 Carr HS, Wlodkowski TJ, Rosenkranz HS. Silver Sulfadiazine: In vitro Antibacterial Activity. Antimicrobial Agents
and Chemotherapy, Nov 1973;4(5):585-6.
25 Ford LC, MD (Department of Obstetrics and Gynecology). UCLA School of Medicine, Center for the Health
Sciences, 1988 Nov 1.
29 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting C.E. A. MacLeod in Lancet, 1912 Feb 3). E. P.
Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
38 Searle, A B, The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting Henry Crookes), E. P. Dutton and Company, NY,
1919; p. 70.
33 "Collargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 178.
39 "Proganol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 422.
40 "Protargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 424.
41 "Silver Nitrite, Silver Nucleinate, Silver Oxalate, Silver Oxide, Silver Permanganate, Silver Phenolsulphonate"
Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 461.
11 Grier N, Silver and Its Compounds. In: Disinfection, Sterilization and Preservation, S. Block, edit., Lea & Febiger,
Philadelphia, PA, 1983; p. 380.
12 Shimizu F, Shimizu Y, Kumagai K, Specific inactivation of Herpes simplex virus by silver nitrate at low
concentrations and biological activities of the inactivated virus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1976
July;10(1):57-63.
13 Thurman RB, Gerba CP. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses.
CRC Critical Reviews in Environmental Control, 1989;301.
14 Coleman VR, Wilkie J, Levinson WE, Stevens T, Javetz E. Inactivation of Herpesvirus hominis Types 1 and 2 by
silver nitrate in vitro and in vivo. Antimicrob Agents & Chemother, 1973;4:259.
15 Russell AD, Hugo WB. Antimicrobial activity and action of silver. Prog Med Chem, 1994;31:354.
16 Chang, TW, Weinstein, L, "In vitro Activity of Silver Sulfadiazine Against Herpesvirus hominis,"J Infect Dis, 1975
July;132(1):79-81.
17 Tokumaru T, Shimizu Y, Fox CL. Antiviral activities of silver sulfadiazine in ocular infection. Res Commun Chem
Pathol Pharmacol, 1974 May;8:151-8.
42 Dick JD, PhD (Director of Bacteriology). Johns Hopkins University, Department of Pathology, Division of
Microbiology, 1997 Feb 14; Ref: Aqua Argentica.
27 Hamilton-Miller, Shah, S, Shah, C. Silver Sulphadiazine: A Comprehensive in vitro Reassessment. Chemotherapy,
1993;39:406.
23 Leavitt RW, PhD (Prof. Microbiology). Brigham Young University, Microbiology Department, 1999 May 13; ref:
ASAP � 1.25 ppm to 10 ppm concentrate of Ag+.
23 Leavitt RW, PhD (Prof. Microbiology). Brigham Young University, Microbiology Department, 1999 May 13; ref:
ASAP � 1.25 ppm to 10 ppm concentrate of Ag+.
32 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. Mark Hovell in the British Medical Journal,
1917 Dec 15). E. P. Dutton and Company, NY, 1919; p. 86.
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
38 Searle, A B, The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting Henry Crookes), E. P. Dutton and Company, NY,
1919; p. 70.
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
43 "Neo-Protosil," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 350.
44 "Neo-Silvol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 350.
39 "Proganol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 422.
40 "Protargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 424.
31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 460.
45 "Silver Protein, Silver Salicylate, Silver Sulphate, Silver Sulphide, Silver & Potassium Cyanide, Silver & Sodium
Chloride, Silver & Sodium Thiosulphate, Silver & Thallium Nitrate, Silvol" Merck's Index, fourth edition, Merck &
Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 462.
29 Searle AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting C.E. A. MacLeod in Lancet, 1912 Feb 3). E. P.
Dutton and Company, NY, 1919; p. 83.
46 Bechhold, H, Op. cit., p. 368.
47 "Septacrol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 456.
3 Antelman MS. Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices. USPTO # 5,676,977,
October 14, 1997.
48 EPA/IRIS CASRN 7440-22-4, 1996. The EPA has provided dosage ranges that indicate not to: (1) exceed 1 gram of
silver I.V. exposure over a 2 to 9 year time period for an average adult weighing 70 kg, or (2) not to exceed 25
grams orally over a lifetime for an average adult weighing 70 kg.