You are on page 1of 50

Games en het IP landschap

een walk-through

Game in the City, Amersfoort, 13 november 2009


Titel
Titel

Auteursrecht onstaat automatisch; registratie kan nuttig zijn voor bewijs.


Auteursrecht onstaat automatisch; registratie kan nuttig zijn voor bewijs.
Titel
Titel

Bij meer dan een auteur…


Titel

…gezamenlijk auteursrecht. Voor combinatie van werken (code + art), of...


Titel

…voor een gemeenschappelijk werk.


Titel
Titel
Titel

Alles geregeld? Extra bescherming?


Titel
Met (iets met) een engine gaat het sneller (en goedkoper).
Developer zal aan Klant een kopie van de volledige computercode inclusief
de documentatie van het Software-systeem ter beschikking stellen wanneer
en zodra Developer het Software-systeem oplevert, wanneer Developer
nieuwe versies daarvan ter beschikking stelt, en tevens telkens wanneer en
zodra Klant daar om vraagt. Klant zal de kopie als vertrouwelijke informatie
behandelen, en alleen gebruiken wanneer zich een van de gevallen genoemd
in artikel [] voordoet. In dat geval omvatten de rechten van Klant met
betrekking tot het Software-systeem ook het recht om het Software-systeem
te (doen) onderhouden, corrigeren, wijzigen en/of uit te breiden.
Developer zal aan Klant een kopie van de volledige
computercode inclusief de documentatie van het
Software-systeem ter beschikking stellen wanneer
en zodra Developer het Software-systeem oplevert,
wanneer Developer nieuwe versies daarvan ter
beschikking stelt, en tevens telkens wanneer en
zodra Klant daar om vraagt. Klant zal de kopie als
vertrouwelijke informatie behandelen, en alleen
gebruiken wanneer zich een van de gevallen
genoemd in artikel [] voordoet. In dat geval
omvatten de rechten van Klant met betrekking tot
het Software-systeem ook het recht om het
Software-systeem te (doen) onderhouden,
corrigeren, wijzigen en/of uit te breiden.
1. Als “Vertrouwelijke Informatie” geldt alle informatie die de ontvangende
partij van de delende partij heeft ontvangen en nog zal ontvangen. Meer in
het bijzonder wordt als Vertrouwelijke Informatie in elk geval beschouwd:
informatie over de delende partij en haar bedrijfsvoering; schriftelijk,
mondeling (inclusief presentaties) en/of elektronisch gegeven informatie; en
zowel technische als commerciële informatie. Verder omvat de
Vertrouwelijke Informatie ook de meer algemene informatie met betrekking
tot de inhoud en strekking van de (mogelijke) samenwerking en/of
overeenkomst tussen partijen.  

2. Niet als Vertrouwelijke Informatie wordt beschouwd: informatie die de


delende partij al in het publiek domein heeft vrijgegeven; informatie
waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat zij deze al rechtmatig
bezat voordat zij deze van de delende partij ontving; en/of informatie die de
ontvangende partij rechtmatig en zonder plicht tot geheimhouding van een
derde heeft verkregen.
1. Als “Vertrouwelijke Informatie” geldt alle informatie die
de ontvangende partij van de delende partij heeft ontvangen
en nog zal ontvangen. Meer in het bijzonder wordt als
Vertrouwelijke Informatie in elk geval beschouwd: informatie
over de delende partij en haar bedrijfsvoering; schriftelijk,
mondeling (inclusief presentaties) en/of elektronisch gegeven
informatie; en zowel technische als commerciële informatie.
Verder omvat de Vertrouwelijke Informatie ook de meer
algemene informatie met betrekking tot de inhoud en
strekking van de (mogelijke) samenwerking en/of
overeenkomst tussen partijen.  

2. Niet als Vertrouwelijke Informatie wordt beschouwd:


informatie die de delende partij al in het publiek domein
heeft vrijgegeven; informatie waarvan de ontvangende partij
kan aantonen dat zij deze al rechtmatig bezat voordat zij
deze van de delende partij ontving; en/of informatie die de
ontvangende partij rechtmatig en zonder plicht tot
geheimhouding van een derde heeft verkregen.
Developer agrees that any concept, idea, method, thing, information or the
contents of any written, pictorial, graphic or sculptural material, which
Developer creates, makes, conceives, originates, […] which relates to the
services rendered […] shall be the sole and exclusive property and
proprietary information of Client.
Developer agrees that any concept,
idea, method, thing, information or
the contents of any written, pictorial,
graphic or sculptural material, which
Developer creates, makes, conceives,
originates, […] which relates to the
services rendered […] shall be the
sole and exclusive property and
proprietary information of Client.
Titel
Rechtbank Arnhem, 26 juni 2007, KG ZA 07-287

Jes Games B.V. & Woedend! Games B.V. 


tegen
YVE Holding B.V. & B.
Titel
Titel
“Mr. Mockey”
Titel
Met dank aan Marc van Dijk (art)

Game in the City, Amersfoort, 13 november 2009


Voorjaar 2010
Boom Juridische uitgevers, Den Haag

Op de hoogte gehouden worden?


Mail contact@createlaw.nl

Game in the City, Amersfoort, 13 november 2009


Olivier Oosterbaan
advocaat / lawyer (Duke LL.M. '02, New York bar) 

Create Law
Amsterdam

e   olivier.oosterbaan@createlaw.nl
mb (twitter) @createlaw

Game in the City, Amersfoort, 13 november 2009

Related Interests