You are on page 1of 1

PROJEK JAMBATAN SG SAT, MACHANG, KELANTAN

Kemajuan Fizikal
100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%
30 0%

20.0%

10.0%

0.0%
1‐Feb‐09

1‐Apr‐09

1‐May‐09

1‐Jun‐09

1‐Aug‐09

1‐Sep‐09

1‐Oct‐09

1‐Dec‐09

1‐Feb‐10

1‐Apr‐10

1‐May‐10

1‐Jun‐10
1‐Mar‐09

1‐Jul‐09

1‐Nov‐09

1‐Jan‐10

1‐Mar‐10
1‐Feb‐09 1‐Mar‐09 1‐Apr‐09 1‐May‐09 1‐Jun‐09 1‐Jul‐09 1‐Aug‐09 1‐Sep‐09 1‐Oct‐09 1‐Nov‐09 1‐Dec‐09 1‐Jan‐10 1‐Feb‐10 1‐Mar‐10 1‐Apr‐10 1‐May‐10 1‐Jun‐10
% Fizikal 1.5% 5.6% 9.6% 13.3% 17.2% 21.2% 27.8% 38.3% 47.2% 54.9% 62.6% 69.1% 76.9% 84.1% 91.0% 97.1% 100.0%

REV 050709