You are on page 1of 1

Ayat Seribu Dinar

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan ke luar.
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang
siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukup kan
(keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Caranya :
1. Baca surat Al Ikhlas (Qulhu) 11 x
2. Baca Ayat Seribu Dinar 37 x
3. Dibaca selama 41 hari
4. Membacanya setelah sholat magrib dan Subuh
5. Jangan Lupa Niat dan hajat keperluan kita

Ayat Seribu Dinar

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan ke luar.
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang
siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukup kan
(keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Caranya :
1) Baca surat Al Ikhlas (Qulhu) 11 x
2) Baca Ayat Seribu Dinar 37 x
3) Dibaca selama 41 hari
4) Membacanya setelah sholat magrib dan Subuh
5) Jangan Lupa Niat dan hajat keperluan kita